Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 57

A. MECANIC
Se consider acceleraia gravitaional g=10m/s2
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

1. inând seama de simbolurile unitilor de msur din manualele de fizic, unitatea de msur in SI pentru impulsul mecanic este:
a. kg m s-2 b. N s c. J s-1 d. kg m

2. Considerând c simbolurile mrimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizic, pentru un mobil care la momentul t 0 se afl
în punctul de coordonat x0 , legea micrii rectilinii uniforme este:
at 2
a. x = x 0 + b. x = vt c. x = x0 + v (t t0 ) d. S = vt
2

3. Energia cinetic a unui corp de mas m aflat în micare de translaie cu viteza v fa de un sistem de referin are expresia:
mv 2 m 2v mv
a. EC = b. EC = mv c. EC = d. EC =
2 2 2

4. Un corp cu masa m coboar de la înlimea h, alunecând pe un plan înclinat cu unghiul α fa de orizontal. Lucrul mecanic al
r
reaciunii planului N este:
a. mgh b. mgh sin α c. − mgh d. 0

5. Un vagonet care se desprinde de locomotiv în momentul în care viteza era v 0 = 72 kmh-1 parcurge pân la oprire o
distan S = 100 m. Intervalul de timp scurs din momentul desprinderii pân la oprire este:
a. 5s b. 10s c. 20s d. 12,5s.

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. De un suport rigid este agat un dinamometru, de cârligul cruia este fixat un scripete ideal. Peste
scripete este trecut un fir inextensibil, de mas nrglijabil având la capete corpurile cu masele m1 = 2kg,
respectiv m2 = 2,5kg, ca în figura alturat. Determinai:
a. valoarea acceleraiei sistemului de corpuri;
b. tensiunea în fir; m1
c. indicaia dinamometrului.
m2

15 puncte

2. Dou corpuri de dimensiuni foarte mici, cu masele m1 = 2kg  i respectiv m2 = 3kg, se gsesc la o anumit distan unul de cellalt
pe o suprafa plan, orizontal pe care pot aluneca fr s se roteasc. Coeficientul de frecare la alunecare dintre fiecare corp i
suprafaa orizontal are valoarea µ = 0,02 . Corpurile sunt lansate simultan unul spre cellalt cu vitezele v 01 = 10m/s i
respectiv v 02 = 3m/s. Dup un interval de timp ∆t = 15s , corpurile se ciocnesc plastic. Calcula i:
a. vitezele corpurilor imediat înaintea ciocnirii lor;
b. viteza ansamblului format în urma ciocnirii i distana parcurs de acesta pân la oprire;
c. lucrul mecanic al forelor de frecare ce acioneaz asupra corpurilor, de la lansare pân la oprirea ansamblului.
15 puncte

1
Proba scris la Fizic
Varianta 57

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile

Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE I
MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 57

B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
Se consider permeabilitatea vidului µ 0 = 4π ⋅ 10 −7 T ⋅ mA −1

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

1. inând cont de simbolurile unitilor de msur din manualele de fizic, unitatea de msur pentru inducia magnetic poate fi:
N kg J kg
a. b. c. d.
A⋅ s As 2 A⋅ m A⋅m
2. Considerând c simbolurile mrimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizic, expresia puterii debitate de un generator pe
întreg circuitul este:
E2 E2 U2
a. P = UI b. P= c. P= d. P=
R R+r R
3. Legea induciei electromagnetice (Faraday) se exprim prin relaia matematic:
∆φ ∆φ ∆B ∆S
a. e=− b. e= c. e = −S d. e = −B
∆t ∆t ∆t ∆t
4. Tensiunea la bornele unui rezistor cu rezistena electric R = 10k  este msurat de un voltmetru cu
rezistena RV = 20k , care indic U = 100V ( vezi figura alturat). Curentul electric din circuitul principal are
intensitatea:
a. I = 5mA
b. I = 10 mA
c. I = 15mA
d. I = 20mA

5. Inducia magnetic în centrul unei spire circulare de diametru d, aflat în aer µaer ≅ µ 0 i parcurs de curentul staionar de intensitate
I are expresia:
2I I I d
a. B = µ0 b. B = µ0 c. B = µ0 d. B = µ0
d d 2d 2I
II. Rezolva i urmtoarele probleme

1. La o surs de tensiune electromotoare E = 10V se conecteaz pe rând rezistorii de rezistene R1 = 2,5  i respectiv R2 = 6,4 , care
furnizeaz aceeai putere P. Determinai:
a. valoarea rezistenei interne r a sursei;
b. puterea debitat pe ambele rezistene, dac sunt conectate în paralel la bornele aceleiai surse;
c. valoarea rezistenei R a unui alt rezistor, care ar trebui conectat la bornele sursei, astfel încât puterea debitat de surs pe acesta s
fie maxim.
15 puncte

2. O spir circular cu raza r = 1 cm este plasat perpendicular pe direcia unui câmp magnetic vertical a crui induc ie magnetic
variaz în timp dup legea B(t ) = (8 − 2t ) ⋅ 10 −5 (T ) . Determinai:
a. dependena de timp a fluxului acestui câmp, φ (t ) , prin suprafaa spirei;
b. intensitatea curentului electric prin spir, dac se cunoate rezistena sa electric, R = 10-3 ;
c. intensitatea unui curent electric care, circulând prin spir determin anularea câmpului magnetic în centrul spirei, în situaia în care
inducia magnetic a câmpului exterior se menine constant la valoarea B0 = 8 ⋅ 10 −5 T .
15 puncte
2
Proba scris la Fizic Varianta 57
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile

Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE I
MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 57

C. TERMODINAMIC
Se cunosc: R ≅ 8,31 J / (mol ⋅ K ) i cldura molar izocor pentru gazul ideal monoatomic Cv = 3R / 2 .
I.Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

1. inând cont de simbolurile unit ilor de msur din manualele de fizic, unitatea de msur în SI pentru cldura molar este:
J J J J
a. b. c. d.
mol ⋅ K kg ⋅ K K kmol ⋅ K
2. Considerând c simbolurile mrimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizic, ecuaia caloric de stare a unui gaz ideal
monoatomic este:
m 3 1 pµ
a. pV = RT b. U = νRT c. p = nm0 v 2 d. ρ =
µ 2 3 RT
3. Expresia matematic a legii transformrii izoterme a gazului ideal este:
p V
a. = const b. pV γ = const c. pV = const. d. = const.
V T
m RT
4. Mrimea fizic exprimat prin relaia reprezint:
µ V
a. densitatea gazului
b. presiunea gazului
c. lucrul mecanic efectuat în transformarea izocor
d. cldura schimbat într-un proces izoterm

5.Un gaz ideal evolueaz într-un proces descris de ecuaia p = a ⋅ V , unde a este o constant pozitiv. Temperatura gazului depinde
de volumul su dup legea:
µa µa µa µa
a. T= ⋅V 2 b. T2 = V c. T= V d. T= ⋅V
mR mR mR mR
II. Rezolva i urmtoarele probleme:

1. Doi moli de heliu ( µ = 4 g / mol ),considerat gaz ideal, sunt supui transformrilor din figura alturat în
care p1 = 3atm , T1 = 300K iar T2 = 900K
a. Reprezentai ciclul în coordinate (p,V) i (V, T) .
b. Calculai volumul gazului în starea 2 i presiunea în starea 3.
c. Calcula i viteza termic a gazului în starea 3.

15 puncte

2. Un gaz ideal monoatomic parcurge ciclul din figur. Transformarea 1-2 se face dup legea p
p = const ⋅ V , iar V2 = kV1 , unde k > 1 . Se presupun cunoscui parametrii strii 1: p1, V1, T1. 2
Determinai:
a. parametrii strii 2 în funcie de p1, V1, T1 i k;
b. cldura schimbat de gaz cu mediul exterior în cursul transformrii 1-2; 1
c. randamentul unui motor termic care ar funciona dup un ciclu Carnot între temperaturile extreme care p 3
(1)
intervin în ciclul dat.
V1 V2 V
15 puncte

3
Proba scris la Fizic Varianta 57
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile

Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE I
MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 57

D. OPTIC
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect 15 puncte

1. inând cont de simbolurile mrimilor fizice din manualele de fizic, relaia punctelor conjugate pentru oglinzi sferice este:
1 1 2 1 1 1 n2 n1 n2 − n1 n2 n1
a. + = b. − = c. − = d. =
x1 x 2 R x 2 x1 f x 2 x1 R x 2 x1

2. Relaia dintre frecvena i lungimea de und a unei radiaii electromagnetice monocromatice este:
c c2
a. λ = c ⋅ν b. ν= c. ν = c⋅λ d. λ=
λ ν
3. Mrirea liniar transversal pentru lentile subiri are expresia:
x2 x2 n1 x 2
a. β =− b. β= c. β= d. β = −1
x1 x1 n2 x1
4. Interfranja figurii de interferen ob inute cu un dispozitiv Young, pentru care distana dintre fantele surs este 2a iar distana de la
planul fantelor la ecran este D se calculeaz din relaia:
λD λD λa D
a. i= b. i= c. i= d. i=
2a a D λa
5. O raz de lumin trece din mediul cu indicele de refrac ie n1, în mediul cu indicele de refracie n2, unde n2 < n1 . Unghiul limit are
expresia:
n2 n2 n1 n1
a. ie = arcsin b. ie = arccos c. ie = arcsin d. ie = arccos
n1 n1 n2 n2

II. Rezolva i urmtoarele probleme:

1. Imaginea real a unui obiect, care se afl la distana de 0,9m de o lentil subire, se formeaz la 0,45m de lentil. Alipind pe prima
lentil o a doua lentil, imaginea real a aceluiai obiect se formeaz la 0,72m de acest sistem. Determina i:
a. distana focal a primei lentile;
b. distana focal a sistemului format din cele dou lentile;
c. distana focal a celei de-a doua lentile.
15 puncte

2. Un dispozitiv interferenial Young este iluminat cu dou radiaii monocromatice având lungimile de und λ1 = 5000  i respectiv
λ2 = 6500 . Se constat c pentru prima radiaie interfranja este i1 = 5mm. Calculai:
a. frecvena corespunztoare radiaiei cu lungimea de und λ1 ;
b. raportul dintre distana de la planul fantelor la ecran i distana dintre fante;
c. distana fa de maximul central la care are loc prima dat suprapunerea maximelor determinate de cele dou radiaii.
15 puncte

4
Proba scris la Fizic Varianta 57
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile