Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 55

A. MECANIC
Se consider acceleraia gravitaional g =10 m/s2

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte

1. inând cont c notaiile sunt cele utilizate în manualele de fizic, expresia forei centripete este:
 T2 
a. F = −m 2R b. F = 4 2 m
R
c. F = −mv 2R d. F = 4π 2 m 2
R ν

2. Unitatea de msur a puterii mecanice exprimat în uniti de msur fundamentale în S.I. este :
a. kgm −2s 3 b. kg −1m 2s −3 c. kgm 2s −3 d. kgm 2s 3

3. Un corp, de mas m = 2kg , aflat pe un plan orizontal, este tras cu o for constant F = 20N , a crei direcie ce face cu
orizontala unghiul α = 30° . Corpul se deplaseaz pe planul orizontal cu frecare, coeficientul de frecare fiind µ = 0,1 . Lucrul
mecanic al forei de frecare pe distana d = 50m este:
a. L = 50J b. L = 5J c. L = −5J d. L = −50J

4. Un corp de mas m = 750kg este ridicat uniform accelerat cu ajutorul unei macarale, cu acceleraia a = 3m / s 2 . Tensiunea din
cablul macaralei are valoarea:
a. 3250N b. 5250N c. 6750N d. 9750N

5. Sub aciunea unei fore orizontale F = 15N , un corp aflat iniial în repaus, se deplaseaz fr frecare pe un plan orizontal.
Energia cinetica a corpului, dup parcurgerea distanei d = 10m , are valoarea :
a. 75J b. 150J c. 225J d. 300J

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. Dou corpuri de mase m1 = 1kg i m 2 = 500g sunt legate la capetele unui fir, inextensibil
i de mas neglijabil, trecut peste un scripete ideal, ca în figura alturat. Corpul m1 se afl la
înlimea
m1
h = 60cm fa de sol. Iniial sistemul este blocat. Determinai:
a. timpul în care corpul de mas m1 atinge solul, dup ce sistemul este lsat liber;
h
b. energia cinetic a sistemului celor dou corpuri imediat înaintea atingerii solului de ctre corpul m2
de mas m1 ;
c. înlimea maxim, fa de sol, atins de corpul de mas m 2 .
15 puncte

2. Un corp (ce poate fi considerat punct material) cu masa m = 200g , legat cu un fir de lungime ℓ = 1m descrie o micare
circulara uniform, în jurul unui punct fix, pe plan orizontal f r frecare, aa cum este ilustrat în figura alturat.
a. Determinai valoarea perioadei de rotaie a corpului, dac fora centripet
care acioneaz asupra acestuia are valoarea F = 2N .
b. Determinai valoarea vitezei unghiulare la care se produce ruperea firului, tiind c
fora de rupere a firului are valoarea Fr = 8N .
c. Dup ruperea firului corpul de mas m se ciocnete perfect elastic de un alt corp
de mas M aflat în repaus, pe planul orizontal. Aflai masa M , în situaia în care dup ciocnire corpul de mas m îi continu
micarea în acelai sens cu a cincea parte din viteza pe care o avea înainte de ciocnire.
Considerai c π 2 ≅ 10 .

15 puncte
1
Proba scris la Fizic
Varianta 55
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 55

B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
Permeabilitatea magnetic a vidului are valoarea µ 0 = 4π ⋅10 −7 N / A 2 .

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect 15 puncte

Φ
1. Dac notaiile sunt cele utilizate în manualele de fizic, atunci unitatea de msur în S.I. a mrimii fizice descrise de relaia
Ι
este:
a. N m / A 2 b. N / m c. A / m d. N / ( A ⋅ m )
2. Dac dublm diametrul unui fir conductor, atunci rezistena electric a acestuia:
a. crete de 2 ori b. scade de 2 ori c. crete de 4 ori d. scade de 4 ori

3. O spir de arie S = 100cm 2 este aezat sub un unghi α = 30° fa de direcia liniilor de câmp ale unui câmp magnetic
uniform de inducie B = 10 −4 T . Fluxul magnetic prin suprafaa spirei are valoarea:
a. 0,36µT b. 0,5µT c. 0,5µWb d. 0,7 µWb

4. Intensitatea de scurtcircuit a unei surse de t.e.m. cu E = 20V este Ι sc = 80A . Rezistena intern a sursei are valoarea :
a. 0,25Ω b. 0,4Ω c. 2,5Ω d. 4Ω

5. În schema din figura alturat raportul intensitilor curenilor electrici Ι 1 i Ι 2 are


valoarea:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. Considerai un circuit electric a crui diagrama este ilustrat în figura alturat i pentru care
se cunosc valorile rezistenelor: R1 = 5Ω , R 2 = 7Ω , R 3 = 15Ω , R 4 = 13Ω . Generatorul
electric este format din n = 10 elemente legate în serie, fiecare având t.em. E = 3V i
rezisten intern r = 0,1Ω . Determinai:
a. valoarea rezistenei rezistorului R din circuit, pentru care intensitatea curentului electric din
ramura cu generatrul electric este Ι = 2 A , când comutatorul K este deschis;
b. puterea electric P disipat în rezistorul R , când comutatorul K este deschis;
c. valoarea rezistenei echivalente a circuitului exterior, în situaia când comutatorul K se inchide
i valoarea rezistenei R a rezistorului este cea calculat la punctul a.

15 puncte
2.Un solenoid cu miez magnetic de permeabilitate relativ µ r = 400 , are lungimea
ℓ = 30cm i raza r = 2cm i este bobinat spir lâng spir într-un singur strat , cu un
fir conductor de diametru d = 1,5mm . Solenoidul este plasat paralel cu liniile de câmp
ale unui câmp magnetic uniform de inducie B = 10 −3 T , aa cum este ilustrat în figura d r

alturat. Determinai: B
a. fluxul magnetic Φ din interiorul bobinei;
b. valoarea t.e.m indus e ce ia natere în bobin, dac valoarea induciei câmpului
magnetic în care este plasat bobina scade uniform la un sfert din valoarea iniial în ℓ

∆t = 10 −2 s ;
c. valoarea inductanei L a bobinei.
15 puncte
2
Proba scris la Fizic
Varianta 55
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 55

C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR


Se cunosc: N A = 6,023 ⋅10 23 mol −1
, 1atm ≅ 105 N / m 2 , R ≅ 8,31J / (mol ⋅ K ) i C p − CV = R .

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte

1. Unitatea de msur în S.I. pentru masa molar este:


a. kg b. kg / mol c. mol d. mol / g

2. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la randamentul unei maini termice ce ar funciona dup un ciclu Carnot este fals:
a. depinde de temperatura sursei reci
b. depinde de temperatura sursei calde
c. depinde de natura substanei de lucru
d. este totdeauna subunitar

3. În care din reprezentrile grafice de mai jos, aria haurat reprezint un lucru mecanic:

a. b. c. d.

4. Un corp de cupru, de mas m1 = 500g i cldur specific c = 380J / kgK , având temperatura t1 = 20°C primete o cantitate
de cldur Q = 38kJ . Temperatura la care ajunge corpul are valoarea:
a. 673K b. 583K c. 493K d. 363K

5. Considerând c notaiile sunt cele utilizate în manualele de fizic, expresia principiului Ι al termodinamicii este:
a. ∆U = Q + L b. U = Q − L c. Q = L − ∆U d. ∆U = Q − L

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. Într-un cilindru vertical, se afl o mas m = 0,4g de heliu (µ = 4kg / kmol ) la temperatura t = 27°C . Cilindrul este închis
la partea superioar cu un piston mobil, de arie S = 20cm 2 i mas neglijabil, care se poate mica f r frecare. Presiunea
atmosferic are valoarea p0 = 1atm , iar temperatura heliului din cilindru se menine constant.Determiai:
a. numrul de atomi de heliu din cilindru.
b. distana pe care coboar pistonul, dac pe el se aeaz un corp cu masa M = 2kg .
c. mas suplimentar de heliu ce trebuie introdus în cilindru, pentru ca pistonul s revin în poziia iniial când pe acesta se afl
corpul de mas M .
15 puncte
2. Într-o butelie de volum V = 24,93dm 3 se gsete, la temperatura t = 127°C , un amestec gazos format din m1 = 14g azot
de mas molar µ1 = 28g / mol i m 2 = 8g heliu de mas molar µ 2 = 4g / mol . Determinai:
a. valoarea presiunii amestecului din butelie.
b. valoarea raportului vitezelor ptratice medii ale moleculelor de heliu i azot din butelie.
c. valoarea presiunii p' ce se stabilete în butelie în urma înclzirii la temperatura t' = 627°C dac vasul ar fi ocupat numai de
masa m2 heliu.
15 puncte

3
Proba scris la Fizic
Varianta 55
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 55

D.OPTIC
Viteza luminii în vid c = 3 ⋅108 m / s

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte
1. Reflexia total se poate produce când între indicii de refracie n1 (corespunztor mediului incident) i n 2 (corespunztor
mediulul refractat) exist relaia:
a. n 1 > n 2 b. n 1 = n 2 c. n 1 < n 2 d. n 2 = 2n1

2. Despre distana focal a unei lentile convergente se poate afima c este:


a. întotdeauna pozitiv
b. întotdeauna negativ
c. egal cu convergena lentilei
d. adimensional

λD
3. Dac notaiile sunt cele utilizate în manualele de fizic, atunci unitatea de msur în S.I. a mrimii fizice descrise de relaia
2ℓ
este:
a. adimensional b. m 2 c. m −1 d. m

4. O suprafa plan separ dou medii de indici de refracie n1 = 1,5 i n 2 = 1,8 . Raportul v 1 / v 2 al vitezei luminii în cele dou
medii este:
a. 1,6 b. 1,4 c. 1,2 d. 0,8

5. O reea de difracie are n = 5000 trsturi / cm . La inciden normal maximul de ordinul trei se obine pentru un unghi de
difracie α = 45° . Lungimea de und a radiaiei folosite are valoarea:
a. 400nm b. 470nm c. 500nm d. 576,66nm

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. La distana x1 = 50cm în faa unui sistem de lentile plasat în aer naer ≅ 1 , se afl un obiect. Sistemul este format din dou
lentile plan-convexe, identice, din sticl cu indicele de refracie n = 1,5 i distan focal f = 60cm , centrate pe aceeai ax cu
feele curbate în contact. Determinai:
a. convergena sistemului de lentile.
b. poziia imaginii fa de sistemul de lentile.
c. noua distan focal a sistemului de lentile, dac spaiul dintre cele dou lentile se umple cu un lichid a crui indice de refracie
este n' = 1,4 .
15 puncte

2. Un fascicul paralel de lumin monocromatic, cu lungimea de und λ = 0,5µm , cade la inciden normal pe o reea de
difracie, a crei poriune striat are lungimea de 5 cm i un numr total de 25000 de trsturi. Determinai:
a. valoarea constantei reelei de difracie;
b. ordinul maximului de difracie ce se formeaz la un unghi de difracie de 30° ;
c. numrul total de maxime de difracie obinute.
15 puncte

4
Proba scris la Fizic
Varianta 55
Proba E: Specializarea : matematic –informatic ,
tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile