Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 58

A. MECANICA
Se consider acceleraia gravitaional g = 10 m/s2
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte
1. Unitatea de msur pentru mrimea fizic exprimat prin relaia m ⋅ ω 2 ⋅ R în funcie de unitile de msur ale mrimilor fizice
fundamentale este:
kg ⋅ m 2
a. ms-2 b. kg ⋅ m ⋅ s −2 c. kg ⋅ m 2 ⋅ s −2 d.
s
2. Un mobil aflat în micare circular uniform descrie o traiectorie circular de raz R. Relaia dintre modulul vitezei liniare i
modulul vitezei unghiulare este :
ω R
d. v = ω ⋅ R

a. v = 2 R b. v = c. v =
R ω
3. Trei corpuri A,B,C sunt plasate iniial aa cum se observ în figura alturat. Corpul A, de mas m, are viteza iniial v. Corpurile
B i C cu masele m i respectiv 4m, se afl iniial în repaus. Corpul A ciocnete elastic corpul B, care la rândul su ciocnete elastic
corpul C. Vitezele finale ale corpurilor A,B, C dup ce s-au produs toate ciocnirile sunt:
a. v A = 0,6 ⋅ v cu sensul spre stânga; v B = 0; v C = 0,4 ⋅ v cu sensul spre dreapta v
A B C
b. v A = 1,4 ⋅ v cu sensul spre stânga; v B = 0; v C = 0,4 ⋅ v cu sensul spre stânga
c. v A = 0 ; v B = 0,6 ⋅ v cu sensul spre stânga; v C = 0,4 ⋅ v cu sensul spre dreapta
d. v A = 0,5 ⋅ v cu sensul spre stânga; v B = 0,5 ⋅ v cu sensul spre dreapta; v C = 0

4. Între crucioarele A i B este plasat un resort comprimat cu ajutorul unui fir subire (vezi
figura). Dac se arde firul, crucioarele vor fi lansate în sensuri opuse. Mrimile fizice
caracteristice ansamblului de corpuri, care au aceeai valoare numeric imediat dup
arderea firului sunt: F (N)
a. vitezele b. energiile cinetice c. impulsurile d. acceleraiile 10

5. Un corp cu masa de 1 kg se afl în repaus pe o suprafa orizontal. La un moment dat 5


asupra sa începe s acioneze o for orizontal a crei varia ie în funcie de coordonat este
redat în figur. Viteza corpului în punctul de coordonat x = 5m , este : 1 2 3 4 5 x(m)
a. 4,18 m/s b. 5 m/s c. 5,91 m/s d. 7,07 m/s

II. Rezolva i urmtoarele probleme:


1. Asupra unui corp cu masa m = 1 kg aflat iniial în repaus pe o suprafa lucioas, fr
frecri, acioneaz o for a crei dependen de timp este reprezentat în figura alturat.
Dup 3 s de la începutul mic rii corpul intr pe o suprafa rugoas de coeficient de
frecare la alunecare µ = 0,15. Determinai:
a. impulsul corpului la momentul t1 = 2s ;
b. lucrul mecanic efectuat de for a F în intervalul [0, 3s]; F
c. distana parcurs de corp pe suprafaa rugoas, pân la oprire.
µ

15 puncte
2. Dou corpuri cu masele m1 = 5 kg  i m2 = 10 kg pot aluneca pe suprafaa
ABC, unde AB are forma unui sfert de cerc cu raza R = 2m. Iniial corpurile A m1
sunt în repaus i poziionate conform figurii. Se las liber corpul de mas
m1.Când ajunge în punctul B, ciocnete central, perfect elastic, corpul de
mas m2. Pe suprafaa AB nu exist frecare iar pe BC coeficientul de m2
frecare la alunecare este µ = 0,2 . Determinai:
a. vitezele celor dou corpuri dup ciocnirea elastic;
b. înlimea la care urc primul corp pe suprafaa curb dup ciocnire; B C
c. distana parcurs de corpul de mas m2 pân la oprire.
15 puncte

1
Proba scris la Fizic
Varianta 58

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 58

B. ELECTRICITATE
Permeabilitatea magnetic a vidului are valoarea µ 0 = 4π ⋅10 −7 N / A 2 .
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte
1. Utilizând notaiile din manualele de fizic, unitatea de msur a mrimii fizice care se determin prin relaia q ⋅ v ⋅ B ⋅ sinα este :
a. J b. Ω c. T d. N

2. Un rezistor este conectat la bornele unei surse de curent continuu cu tensiunea electromotoare E = 10V i intensitatea curentului
de scurtcircuit Isc = 5A. Conectând un voltmetru ideal la bornele rezistorului, acesta indic 8V. În acest caz rezistena rezistorului
este:
a. 2 Ω b. 1,6 Ω c. 8 Ω d. 45 Ω

3. O surs de curent continuu cu parametrii E i r este conectat la bornele unui rezistor de rezisten R. Valoarea rezistenei R
pentru care se disip pe rezistor o putere maxim este:
a. R>>r b. R = r c. R << r d. R = 4r

4. Planul unei spire conductoare de suprafa S face unghiul α cu liniile unui câmp magnetic uniform de inducie B . Fluxul magnetic
prin suprafaa spirei are expresia :
a. Φ = B ⋅ S ⋅ cos α b. Φ = B ⋅ S ⋅ cos( π − α ) c. Φ = B ⋅ S ⋅ sin(α − π ) d. π
Φ = B ⋅ S ⋅ cos(α + )
2 2 2
5. În figur este reprezentat dependena de timp a fluxului magnetic prin suprafaa unui circuit
electric.
Variaia tensiunii electromotoare induse în circuit în funcie de timp este reprezentat corect în
figura:

a. b. c. d.

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. Se conecteaz în paralel dou baterii de surse identice de curent continuu, fiecare n1 n2 E,r
R
dintre surse cu parametrii E = 2V i r = 0,2 Ω. Pe una din ramuri sunt n1 = 10 surse E,r
legate în serie, pe cealalt n2 = 5 surse legate de asemenea în serie. La bornele lor se
conecteaz un rezistor a crui rezisten este R= 20 Ω. Determinai:
a. intensitatea curentului electric prin rezistor ;
b. puterea disipat pe rezistor ;
c. valoarea rezistenei electrice a rezistorului pentru care intensitatea curentului prin bateria cu n2 surse, se anuleaz.

15 puncte
2. O spir conductoare circular, cu raza r = 2 cm i rezistena R = 0,08 Ω este plasat într-un câmp magnetic a
crui inducie descrete cu 0,1 T într-o secund . Vectorul inducie magnetic este orientat perpendicular pe planul
spirei, ca în figur. Determinai: B
a. dependena de timp a induciei magnetice tiind c la momentul iniial t0 = 0 valoarea ei este B0 = 0,4 T;
b. valoarea tensiunii electromotoare indus în spir; R
c. valoarea intensitii curentului electric indus în spir.

15 puncte
2
Proba scris la Fizic
Varianta 58

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 58

C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR


J
Se cunosc: p0 = 105 Pa, R = 8,31 , C p − CV = R .
mol ⋅ K
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

1. Unitatea de msur în SI pentru cldura specific este :


J J J J
a. b. c. d.
kg kg ⋅ K kmol ⋅ K K
kg kg
2. Un amestec gazos format din oxigen i azot cu masele molare µ O 2 = 32 ⋅10 3 respectiv µ N 2 = 28 ⋅10 3 , este
mol mol
meninut la temperatur constant. Raportul vitezelor termice , v TO 2 , ale moleculelor celor dou gaze este :
v TN 2
2
7 7 7 7
a.   b. c. d.
8 8 8 8
3. Prin comprimare adiabatic, un gaz ideal :
a. se rcete
b. îi micoreaz energia intern
c. îi micoreaz presiunea
d. se înclzete

4. Expresia cantitii de cldur schimbat de o mas constant de gaz ideal, cu mediul exterior, în decursul unui proces izocor este:
a. Q = νR∆T b. Q = νCV∆T c. Q = νCp∆T d. 0
U(J) 1
5. Energia intern a trei gaze ideale ( notate cu 1, 2 i 3) coninând acelai numr de moli, variaz cu 2
temperatura conform graficului din figura alturat. Exponentul adiabatic are:
a. valoarea cea mai mare pentru gazul 1 3
b. valoarea cea mai mare pentru gazul 2
c. valoarea cea mai mare pentru gazul 3
d. aceeai valoare pentru toate cele trei gaze T(K)

II. Rezolva i urm toarele probleme


kg
1. Un cilindru cu piston aflat în poziie vertical conine 2 g de azot, cu masa molar µ = 28 . Masa
kmol
pistonului este M = 1kg, iar aria seciunii sale este S = 10 cm2. Iniial gazul se afl în starea 1, în care înlimea
pistonului fa de baza cilindrului este h1 = 1,5 m. Gazul este înclzit pân în starea 2 de volum V2 = 2V1 dup M
care, printr-un anumit procedeu continu s evolueze dup legea p = aV (a=ct) pân în starea 3, unde volumul h1
este V3 = V1. Determinai:
a. presiunea gazului în starea 1;
b. viteza termic a moleculelor în starea 2;
c. presiunea gazului în starea 3.
15 puncte

2. Un motor termic având ca substan de lucru un gaz ideal , funcioneaz dup transformarea
ciclic din figur, în care p1= 105 Pa, p2=2p1, V1 = 2l . Se consider ln2 = 0,7.
a. Reprezentai grafic ciclul în coordonate (p,T) i (V,T);
b. Calculai lucrul mecanic efectuat într-un ciclu ;
c. Calculai randamentul unui ciclu Carnot care ar funciona între temperaturile extreme atinse mai
sus .

15 puncte
3
Proba scris la Fizic
Varianta 58

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 58

D. OPTICA

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect 15 puncte

1. În figura alturat este reprezentat o sursa punctiform S i


imaginea sa S’, dat de un dispozitiv optic reprezentat în figur prin linia S’ Axa optic principal
S
punctat. Dispozitivul optic poate fi :
a. Lentil divergent
b. Lentil convergent
c. Oglind concav
d. Oglind convex

2. Fenomenul care st la baza propagrii ghidate a luminii prin fibra optic este:
a. Interferena
b. Difracia
c. Reflexia total
d. Dispersia

3. O raz de lumin ce provine din aer cade sub unghiul de inciden 60° pe suprafaa unui mediu transparent, cu indicele de
refracie n. Dac raza reflectat este perpendicular pe raza refractat atunci valoarea indicelui de refracie al mediului este :
3 2 4
a. b. c. d. 3
4 3 2
4.O lentil din sticl (n = 1,5) are distana focal în aer, f . Lentila se introduce într-un lichid cu indicele de refracie n ' = n . Noua
distan focal a lentilei este:
n
a. f ' → ∞ b. f ' = 0 c. f ' = f d. f ' = f .
n'
5. Un fascicul de radiaii monocromatice cu lungimea de und λ = 556 nm cade sub inciden normal pe o reea de difracie având
constanta l = 10 µm. Ordinul maxim de difracie care se poate obine cu aceast reea este :
a. 18 b. 8 c. 17 d. 7.

II. Rezolva i urm toarele probleme

1. În faa unei oglinzi sferice concave cu raza de curbur R = - 2m, se aeaz perpendicular pe axa optic principal, la distana
x1 = -5m de oglind un obiect luminos cu înlimea y1= 10 cm. În focarul principal al oglinzii concave, sub un unghi de 45° fa de
axa optic principal, se aeaz o mic oglind plan, cu faa reflecttoare îndreptat spre oglinda concav.
a. Determinai poziia imaginii formate de prima oglind;
b. Realizai schematic mersul razelor de lumin prin dispozitiv;
c. Determinai mrimea imaginii finale, format prin reflexia luminii pe cele dou oglinzi.

15 puncte

2. Pentru determinarea lungimii de und a unei radiaii luminoase se poate utiliza un dispozitiv A B
Young la care distana dintre fante este a = 0,39 mm. Se msoar distana dintre paravanul fantelor
i ecranul de observa ie  i se obine D = 3 m. Distana dintre franjele luminoase A i B este d = 2 cm

(conform figurii alturate). Determinai:


a. lungimea de und a radiaiei utilizate;
b. mrimea interfranjei; d
c. distana dintre franjele luminoase A i B dac tot sistemul se introduce în ap ( n = 4/3) .

15 puncte

4
Proba scris la Fizic
Varianta 58

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile