Sunteți pe pagina 1din 2

Eseu: ”Planul Marshall – un proiect necesar de refacere

economică sau o capcană ideologică? ”


Al Doilea Război Mondial a lăsat Europa distrusă și sărăcită complet, respectiv era nevoie de un
plan de reconstrucție de ajutor economic și tehnic astfel în urmă cu 60 de ani, George C. Marshall prezenta
în Congresul American un plan ce s-a dovedit a fi cel mai de succes proiect de reconstrucţie civilă al
secolului XX. Acesta fiind planul care urma să rezolve toate problemele existente de pe continent, care
fiind primul plan în istorie conceput pentru a reconstrui Europa distrusă de după război
Susțin faptul că acest proiect a fost unul necesar de refacere economică, deoarece în afară de
ajutorul pentru a pune Europa din nou pe picioare, Planul Marshall a dus la realizarea Planului Schuman,
care a determinat crearea Comunităţii Cărbunelui şi Oţelului şi Pieţei Comune. Statele Unite au oferit 20
miliarde de dolari, cu condiţia că naţiunile europene să realizeze împreună un plan raţional de folosire a
fondurilor. Pentru prima dată, acestea au trebuit să acţioneze împreună că o unitate economică unită şi au
fost nevoite să coopereze unele cu altele. Planul Marshall a adus beneficii şi economiei americane. Banii
au fost folosiţi pentru a cumpără bunuri din Statele Unite, care au fost transportate pe Oceanul Atlantic pe
nave comerciale americane. Până în 1953, Statele Unite au oferit suma de 13 miliarde de dolari. Acest
sprijin economic a avut efectul unui necesar catalizator, pentru repunerea pe picioare a unor sectoare grav
afectate de război - electricitate, metalurgie, petrochimie, infrastructură feroviară, ducând la revigorarea
ansamblului economiei în ţările beneficiare. Includerea Republicii Federale Germania, inclusiv a
”Berlinului de Vest”, în planul Marshall i-a dat acesteia posibilitatea, pe lângă sprijin în domeniile
economice esenţiale, să importe alimente de strictă necesitate, materii prime şi îngrăşăminte fără a cheltui
valută forte (dolari). Planul Marshall avea să reprezinte pentru RFG şansa de reabilitare a economiei sale,
astfel că, la puţini ani după război, ”învinsă” să devină unul dintre principalele ”motoare” ale Europei.
”Statele Unite au contribuit într-o măsură atât de semnificativă la însănătoşirea economică a Germaniei şi
a Europei de Vest în general, încât nu pot decât să adresez încă o dată mulţumirile poporului german. Ne
bucurăm că în urma acordului semnat vom putea să sprijinim şi Berlinul”, spunea cancelarul
germanKonrad Adenauer. „Secretul succesului a fost noul sistem de conversie valutară care a condus la
multiplicarea efectelor capitalului investit. Mai simplu spus: un importator german achita contravaloarea
comenzii din Statele Unite în marca germană, dar exportatorul american nu era plătit cu neatractiva deviză
germană, ci primea dolari din fondurile alocate Planului Marshall. Trei consecinţe majore a avut aşadar
proiectul fostului secretar de stat american: în primul rând, ţările europene au fost determinate să
coopereze din nou în chestiuni economice şi politice. În al doilea rând, le-a fost dată posibilitatea să
achiziţioneze bunuri de investiţii plătind cu valutele lor depreciate după război. Iar, în al treilea rând,
Planul Marshall a reuşit să izoleze influenţa socialistă din Europa de Vest”. Trei consecinţe majore a avut
aşadar proiectul fostului secretar de stat american: în primul rând, ţările europene au fost determinate să
coopereze din nou în chestiuni economice şi politice. În al doilea rând, le-a fost dată posibilitatea să
achiziţioneze bunuri de investiţii plătind cu valutele lor depreciate după război. Iar, în al treilea rând,
Planul Marshall a reuşit să izoleze influenţa socialistă din Europa de Vest.
În concluzie vreau să afirm că acest plan a fost atât un proiect de refacere economică cât și o
capcană ideologică, fiindcă scopul principal al acestuia a fost de ajutor și de reconstrucție a europei
occidentale dar nu pentru a fi răspândit prin comunism da au propus acest plan dar ei cereu în schimb ca
acele state care vrea să beneficieze de acest plan, trebuie să accepte un candidat de al lor la conducere dar
Uniunea Sovietică a refuzat acest ajutor spunând că acesta vrea să se implice în . Astfel, Planul Marshall
a devenit un program dedicat exclusiv Europei Occidentale. El a consolidat Republica Federală în vestul
continentului, dar a contribuit, în acelaşi timp, şi la accelerarea scindării deja previzibile a Europei, în Est
şi Vest.
A elaborate: Buzenco Vlada
Grupa: S-1631

S-ar putea să vă placă și