Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 71

A. MECANICA
Se consider acceleraia gravitaional 10 m/s2.

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte
L
1. Unitatea de msur pentru mrimea fizic definit prin relaia poate fi scris cu ajutorul relaiei:
t
N ⋅m kg ⋅ m N
a. J ⋅ s b. c. d. a
s s s
A
2. Asupra sistemului de corpuri din figur acioneaz fora F care produce sistemului o acceleraie F B
a. Între cele dou corpuri exist frecare iar coeficientul de frecare static este µ. Corpul B nu
alunec pe corpul A dac:
g g
a. a < µg b. a > c. a < d. a > µg A
µ µ
3. Un grup de bicicliti pleac într-o excursie de 4 ore. Primele 3 ore parcurg 50 km iar în ultima
or 10 km. Viteza medie a grupului este:
a. 26,6 km/h b. 20 km/h c. 15 km/h d. 14,1 km/h B

4. Un corp de mas m se mic fr frecare pe traiectoria ACB conform figurii alturate. În punctul 50m
C
A viteza corpului este 10 m/s. Viteza corpului în punctul B este: 30m
a. 31 m/s b. 22 m/s c. 20 m/s d. 14 m/s

5. Acceleraia cu care trebuie coborât un corp suspendat de un fir pentru ca tensiunea din fir s fie 2/3 din greutatea corpului este:
g 2g g
a. b. c. d. g
3 3 4

II. Rezolva i urm toarele probleme


a (m/s2)
1. Un corp se mic uniform variat în lungul unei axe, în sensul ei, astfel 2
încât el trece prin origine la momentul t0 = 0 cu viteza v0 = 1m/s. Graficul
acceleraiei corpului în funcie de timp este reprezentat în figura alturat.
a. Trasai graficul variaiei vitezei în funcie de timp, pentru intervalul 2 4 8 t (s)
[0,8s];
b. Determinai coordonata maxim a corpului în timpul micrii; -2
c. Calculai valoarea vitezei la momentul t = 8s.

15 puncte

2. Un corp cu masa m1 = 3 kg este inut în punctul superior al unui


plan înclinat de unghi α = 30 ° i lungime l = 0,9m aflat pe o mas cu m1
înlimea h = 2m, ca în figur. Lsat liber, acesta coboar pe planul
înclinat cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind
m2
1
µ = 0,29 ( ≅ ) . Când ajunge la baza planului ciocnete frontal,
2⋅ 3
total neelastic, un dispozitiv de oprire cu masa m2 = 2 kg ,care nu este
bine fixat. Corpul i dispozitivul vor continua micarea împreun pân h
la atingerea planului orizontal. Determinai:
a. viteza corpului la baza planului înainte de ciocnirea cu dispozitivul de
oprire;
b. viteza sistemului de corpuri dup ciocnire;
c. energia sistemului de corpuri imediat înainte de atingerea solului.
15 puncte
1
Proba scris la Fizic
Varianta 71

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 71

B. ELECTRICITATE SI MAGNETISM
Se cunosc: µ 0 = 4π ⋅10 −7 N / A 2 i e = 1,6 ⋅ 10 −19 C .

I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte
F
1. Unitatea de msur pentru mrimea fizic care poate fi exprimat prin relaia , este:
I⋅l
N kg
a. 2 b. T.m2 c. kg ⋅ A −1s −2 d. ⋅m 2
A ⋅m A⋅s 2

2. Printr-un fir conductor trece un curent electric staionar cu intensitatea I = 4 A. Numrul de electroni ce strbat seciunea
transversal a conductorului într-o secund este :
a. 25⋅1019 b. 25⋅1018 c. 48⋅1017 d. 25⋅1017
3 Fora electromagnetic ce acioneaz asupra unui conductor rectiliniu aflat în câmp magnetic uniform de inducie B , este maxim
atunci când:
a. conductorul face un unghi de 45° cu inducia câmpului magnetic
I(A)
b. conductorul este paralel cu inducia câmpului magnetic R2
c. conductorul este perpendicular pe inducia câmpului magnetic
d. inducia câmpului magnetic, B , face un unghi de 60° cu direcia conductorului 5
R1
4. Se dau dou rezistoare ale cror caracteristici curent – tensiune sunt prezentate în figura alturat. 2
Valoarea rezistenei echivalente a gruprii serie a lor este :
O 5 U(V)
a. 0,714 Ω b. 3,5 Ω c. 5Ω d. 7 Ω.
5. În centrul unui cadru format din N spire circulare, de raz R, aflat într-un mediu cu permeabilitatea µ, inducia câmpului magnetic
este dat de relaia:
NI µNI µI µNI
a. b. c. d. .
2πR 2πR 2R 2R

II Rezolva i urmtoarele probleme R1


1. La bornele a dou surse identice, fiecare cu tensiunea electromotoare E = 10 V  i rezisten a R2
intern r = 1 Ω, legate în paralel, se conecteaz trei rezistoare, ca în figura alturat. Rezistorii
legai în paralel au rezistenele electrice R1 = 2 Ω i R2 = 3 Ω, iar în rezistorul de rezisten R2 se R
degaj o cantitate de cldur Q2 = 1800 J în timp de 10 minute. Determinai: E, r
a. tensiunea la bornele gruprii de rezistoare legate în paralel;
b. intensitatea curentului electric prin ramura ce conine rezistorul de rezisten R;
c. valoarea rezistenei R. E, r

15 puncte

2. O spir circular de raza a = 2cm este aezat într-un câmp magnetic cu linii paralele i echidistante, n α B
astfel încât liniile de câmp formeaz unghiul α cu normala la planul spirei. Inducia câmpului magnetic
1
variaz în timp conform graficului din figur. Se cunoate cosα = 0,16 ( ≅ ) .Determinai:

a. valoarea tensiunii electromotoare indus în spir în intervalul de timp [0, 4 s] ;
b. valoarea tensiunii electromotoare indus în spir în intervalul de timp [4, 10 s] când spira B (T)
π
este rotit în câmp cu unghiul − α astfel încât la momentul t = 10 s normala la planul 2
2
1
spirei este perpendicular pe inducia câmpului magnetic;
c. valoarea intensitii curentului electric indus în intervalul de timp [0,4 s], respectiv [4,10s]
O 4 10 t(s)
dac rezistena spirei este R = 10Ω.

15 puncte
2
Proba scris la Fizic
Varianta 71

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 71

C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR


Se cunosc: 1 atm ≅ 10 5 N / m 2 , R ≅ 8,31 J / mol ⋅ K ,
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte
1. Unitatea de msur pentru cldura specific scris în unit i de msur ale mrimilor fundamentale este:
J N ⋅ m2
d. kg ⋅ m
2 2
a. b. m c.
K s2 ⋅ K K s 2 ⋅K
2. O mas constant de gaz ideal evolueaz într-o transformare în care presiunea
variaz cu densitatea conform graficului din figur. În privina caracteristicilor acestei p (atm)
b
evoluii, una din afirmaiile urmtoare este fals: 2
a. Energia intern a gazului crete a
b. Transformarea este izoterm 1
c. Viteza termic este aproximativ 480 m/s.
d. Energia cinetic medie de translaie a unei molecule are aceeai valoare în ambele O 1 2 3 ρ (kg/m3)
stri

3. Un gaz ideal este închis într-un


cilindru cu piston care se poate mica V V V V
fr frecri. Gazul este înclzit în dou 1 2 2 1 1 2
2 1
moduri:
1) cu un corp de mas mic aezat pe
piston
2) cu un corp de mas mare a ezat pe O A T O B T O C T O
D T
piston
Cele dou transformri sunt
reprezentate corect în graficul:
a. A b. B c. C d. D
4. O mas de gaz ideal se destinde dup legea p ⋅ V = ct . Referitor la variaia mrimilor implicate în proces, alegei afirmaia
corect:
a. Cldura molar a gazului crete
b. Cldura molar a gazului scade
c. Temperatura crete
d. Temperatura este constant

5. Densitatea aerului în condiii normale de temperatur i presiune este ρ0 = 1,3 kg/m3. Prin dilatare izobar pân la temperatura
t = 40 °C, densitatea devine :
a. 1,13 kg/m3 b. 1,49 kg/m3 c. 8,87 kg/m3 d. 0,19 kg/m3

II. Rezolva i urm toarele probleme


1. O mas constant de gaz ideal este comprimat adiabatic de la volumul V1 = 2 m3 i presiunea p1 = 1atm la o stare caracterizat
de parametrii V2 = 0,5 m3 i p2 = 8 atm. Determinai:
a. exponentul adiabatic al gazului;
b. raportul temperaturilor gazului în cele dou stri;
c. variaia energiei interne a gazului.
15 puncte
5
2. Un mol gaz ideal cu exponentul adiabatic γ = , sufer transformrile din figur, unde transformarea
3
3-1 este izoterm. Temperaturile în strile 1 i 2 sunt T1 = 300 K i T2 = 600 K. Se consider ln 2 = 0,7.
a. Reprezentai grafic transformarea ciclic în coordonate p-T i V-T;
b. Calculai lucrul mecanic efectuat pe ciclu;
c. Determinai randamentul ciclului.

15 puncte
3
Proba scris la Fizic
Varianta 71

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 71

D.OPTIC
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte
1. Oglinda convex are:
a. distana focala pozitiv
b. distana focal negativ
c. distana focal atât pozitiv cât i negativ depinde din ce parte se propag lumina
d. focar real
2. O raz de lumin strbate 4 medii aer – sticl – ap - aer, fiind incident pe sticl, provenind din aer. Diagrama care ilustreaz
corect mersul razei de lumin prin aceste medii este:
a. (1) b. (2) c. (3) d. (4)

aer aer aer aer

ap ap ap


ap

sticl sticl sticl sticl


aer aer aer aer
(1) (2) (3) (4)

3. Dou lentile convergente subiri, din sticl cu n1 = 1,5 sunt aezate la o anumit distan astfel încât formeaz un sistem telescopic
4
(afocal). Se introduc lentilele în ap ( n = ). Pentru ca sistemul s rmân afocal, distana dintre lentile se modific de aproximativ :
3
a. 0,31 ori b. 1,5 ori c. 3,2 ori d. 4 ori i(mm)
4. Asupra unui dispozitiv Young se trimit pe rând fascicule luminoase paralele, monocromatice
cu lungimi de und cuprinse între 400nm i 700 nm. Interfranja obinut pe ecranul de 14
observaie variaz cu lungimea de und conform graficului din figura alturat. Coordonata 12
maximului de ordinul 2 pentru radiaia cu lungimea de und de 500 nm este : 10
a. 10 mm b. 16 mm c. 20 mm d. 24 mm 8
5. Pe o reea de difracie cade sub inciden normal o radiaie cu lungimea de und λ = 450 nm.
400 500 600 700 λ(nm)
Maximul de ordinul 1 se formeaz sub unghiul de 13 ° (sin 13 ° ≈ 0,225). Constanta reelei de
difracie este:
a. 2 µm b. 2mm c. 5000 cm-1 d. 2000 cm-1

II. Rezolva i urm toarele probleme


1. O plac de sticl plan - paralel, cu indicele de refracie n= 1,5 este tiat ca în figura alturat. Lentilele obinute se
îndeprteaz la distana d, egal cu suma modulelor distanelor focale. În aceste condiii, imaginea unui obiect aflat la 30
cm de sistem în faa lentilei divergente, se formeaz pe un ecran situat la 60 cm în spatele lentilei convergente.
Determinai:
a. raportul convergenelor lentilelor formate;
b. convergena sistemului când lentilele se afl la distana d;
c. distanta d, dac raza curbei dup care s-a efectuat tierea plcii este R = 10cm.
15 puncte
2. O surs punctiform de lumin este aezat pe axa de simetrie a unui dispozitiv
E
Young . Distana de la surs la paravanul cu fante este d = 50 cm, distana de la
paravanul cu fante la ecran este D = 2 m i distana dintre fantele F1 i F2, 2l = 1mm . S1 F1
Pe ecranul E se observ franjele de interferen în lumin monocromatic cu lungimea
O
de und = 600 nm. Determinai:
a. poziia maximului de ordinul 3, fa de punctul O; S
F2
b. valoarea interfranjei observate pe ecran;
c. distana pe care se deplaseaz maximul central dac sursa se deplaseaz pe o d D O1
direcie perpendicular pe axa de simetrie a dispozitivului, pe distana SS1 = 4 mm.
15 puncte
4
Proba scris la Fizic
Varianta 71

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile