Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 72

A. MECANIC
Se consider acceleraia gravitaional g = 10 m / s 2 .

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

∆v
1. Unitatea de msur a mrimii fizice descris prin relaia este:
∆t
a. m / s b. s c. N / s d. m / s 2

2. Un elev care face naveta cu bicicleta parcurge cei 8 km de acas pân la coal astfel: prima jumtate cu viteza constant de
10 m / s , iar a doua jumtate o parcurge uniform în 8 min i 20 s . Viteza medie cu care s-a deplasat
elevul este de aproximativ:
a. 6,80 m / s b. 7,50 m / s c. 8,88 m / s d. 10,88 m / s

3. La rotaia uniform a unui corp cu masa de 1kg în plan vertical energia potenial variaz în funcie
de înlime fa de centrul de rotaie ca în figur. Raza cercului pe care se mic corpul este:
a. 1 m b. 1,5 m c. 2 m d. 3 m

4. Un corp cu masa de 2kg se mic uniform încetinit pe un plan orizontal, parcurgând pân la oprire distana de 6m . Coeficientul de
frecare la alunecare este µ = 0,1 . Lucrul mecanic al forei de frecare este:
a. −12J b. −10J c. 6 J d. 12J

5. În urma ciocnirii elastice dintre dou corpuri de mase egale , primul corp având iniial energia cinetic Ec = 20000J rmâne în
repaus, iar al doilea inial în repaus , capt un impuls de 200N ⋅ s . Masa sistemului este:
a. 1kg b. 2 kg c. 3 kg d. 4 kg

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1.Considerai un sistemul fizic a crui schem este ilustrat în figura alturat. Cunoatei masele
celor dou corpuri m1 = 2m2 = 2kg , valoarea coeficientului de alunecare µ = 0,1 i valoarea
constantei elastice a resortului inserat pe fir k = 200 N / m.
a. Realizai un desen în care s ilustrai forele ce acioneaz asupra corpului m1 respectiv m2 .
b. Determinai valoarea acceleraiei sistemului de corpuri.
c. Determinai valoarea alungirii resortului.
15 puncte

2. Un elev transport pe o sniu de mas M = 10 kg un colet cu masa m = 30 kg fixat pe sanie. Sfoara cu care trage sniua face
un unghi α = 30ο cu direcia orizontal. Coeficientul de frecare la alunecare dintre sanie i suprafaa orizontal pe care se
deplaseaz este µ = 0,02 . Cunoscând c sniua pornete din repaus i c parcurge distana d = 400 m în ∆t = 60 s , determinai:
a. valoarea acceleraiei sniuei;
b. mrimea forei de traciune exercitat de elev;
c. valoarea forei de apsare normal exercitat de sanie asupra suprafeei pe care se deplaseaz .
15 puncte

1
Proba scris la Fizic
Varianta 72

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 72

B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
Permeabilitatea magnetic a vidului are valoarea µ 0 = 4π ⋅10 −7 N / A 2 , se consider acceleraia gravitaional g = 10 m / s 2 .

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect 15 puncte

1. Dac notaiile sunt cele utilizate în manualele de fizic, atunci unitatea de msur în S.I. a mrimii fizice descrise de rela ia
F /(Il ) este:
N N J
a. 2
b. 2
c. T d.
Am Am Am

2. În reeaua alturat toi rezistorii sunt identici având rezistena R0 .


Rezistena echivalent a reelei între punctele A i B este:
4
a. R0 b. R0 c. 2R0 d. 6R0
3

3. O radiaie cosmic α având masa mα = 6,65 ⋅ 10−27 kg , viteza v 0 = 5 ⋅ 103 m / s  i sarcina qα = 3,2 ⋅ 10−19 C ce intr
perpendicular pe liniile unui câmp magnetic orizontal de inducie B0 = 2,3 ⋅ 10−4T , descrie un cerc în jurul liniilor de câmp a crui
raz este:
a. 0,45 m b. 1m c. 1,5 m d. 4,5 m

4. Considerai o bobin având aria seciunii transversale S = 5 cm 2 i N = 2000 de spire. Bobina are axa paralel cu liniile unui
câmp magnetic uniform de inducie B = 1T i este scoas cu vitez constant din acest câmp într-un timp ∆t = 0,2 s . În aceste
condiii valoarea tensiunii electromotoare induse la bornele bobinei este:
a. 2V b. 3V c. 4,5V d. 5V

5. Cldura degajat de un cuptor electric ce funcioneaz la tensiunea electric U = 120V având rezistena electric R = 12Ω , în
intervalul de timp ∆t = 20 min , este:
a. 144 ⋅ 10 4 J b. 200 ⋅ 10 4 J c. 250 ⋅ 10 4 J d. 300 ⋅ 10 4 J

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. Considerai un circuit electric a crui diagram este ilustrat în figura alturat i pentru
care se cunosc: R1 = 2Ω, R2 = R3 = 4Ω, E1 = E2 = 3V , r = 0,5Ω .
Determinai:
a. tensiunea electric între punctele A i B;.
b. valoarea intensitii curentului electric prin rezistorul R2
c. puterea electric disipat pe rezistorul cu rezistena R3
15 puncte

2.Trei conductoare A,B i C , orizontale, paralele, foarte lungi, coplanare , aflate în aer ( µaer ≅ 1 ) i situate în plan
vertical se afl la distana d = 1cm unul de altul, ca în figura alturat. Masa unitii de lungime a conductoarelor
este m0 = 2g / m . Conductorii A i C sunt fixai, iar conductorul B dei nu este fixat, în condiiile problemei rmâne
permanent în echilibru. Determinai:
a. valoarea intensitii curentului prin conductorul B dac numai conductorul A este parcurs de curentul electric
I A = 20 A ;
b. sensul curentului prin C dac toate cele trei conductoare sunt parcurse de cureni electrici cu aceeai intensitate;
c. valoarea intensitii curentului ce strbate conductorul C în situaia de la punctul b.
15 puncte
2
Proba scris la Fizic
Varianta 72

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 72

C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR


Se cunosc: N A = 6,023 ⋅10 23 mol −1
, 1atm ≅ 105 N / m 2 , R ≅ 8,31 J / (mol ⋅ K ) ; T0 = 273 K , g= 10 m/s2

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

1. inând cont de notaiile utilizate în manualele de fizic, expresia cldurii specifice este:
Q m ∆T Q
a. c = mQ∆T b. c = c. c = d. c =
υ∆T Q m ∆T
2.Viteza termic a moleculelor de oxigen ( µ O2 = 32 g / mol ) din sala de clas, la temperatura de 17ο C este de aproximativ:
a. 300,23 m / s b. 475,31m / s c. 490,25 m / s d. 500,25 m / s

3. Temperatura echivalent în grade Celsius, pentru 300 K este de aproximativ:


a. 27ο C b. 28ο C c. 30ο C d. 300ο C

4. În cilindrul cu piston din figura alturat, pistonul se poate mica fr frecare i delimiteaz la
temperatura T1 = 275K un gaz ideal ce ocup volumul V1 = 1dm 3 . La înclzirea izobar a gazului cu
∆t = 20ο C , volumul acestuia crete aproximativ cu:
a. 72,72 cm 3 b. 80,25 cm 3 c. 100,50 cm 3 d. 72,72 dm 3

5.Cldura cedat de un motor termic care efectueaz un lucru mecanic L = 900 kJ , sub un randament η = 80% este:
a. −135 kJ b. −200 kJ c. −225 kJ d. −300 kJ

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1.Considerai un cilindru aezat vertical având un piston mobil de seciune S = 1dm 2 i masa pistonului m1 = 1kg . În cilindru se afl
o mas m = 56g de azot ( µ N 2 = 28 g / mol ) . Dac gazul este înclzit izobar pân la T2 = 500K , energia potenial a pistonului în
câmp gravitaional crete cu ∆E p = 20J . Considerai c presiunea atmosferic este p0 = 105 N / m 2 , i determinai:
a. numrul de molecule de azot din cilindru;
b. lucrul mecanic efectuat de gaz;
c. temperatura iniial a gazului din cilindru.
15 puncte

2. O cantitate de 2 kmoli de gaz ideal, sufer o transformare ciclic alctuit din dou transformri izobare i dou transformri
izocore, astfel: 1→ 2 transformare izocor la V1 , 2 → 3 transformare izobar la p2 = 2p1 , 3 → 4 transformare izocor la
V2 = 2V1 i 4 → 1 transformare izobar la p1 . În starea 1 temperatura i presiunea sunt: t1 = 27ο C , p1 = 10 5 N / m 2 .
a. Determinai volumul V2 al gazului.
b. Reprezentai grafic dependena presiunii de volum pentru transformarea ciclic respectiv.
c. Determinai temperatura gazului în starea 3.
15 puncte

3
Proba scris la Fizic
Varianta 72

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 72

D.OPTIC
Viteza luminii în vid c = 3 ⋅108 m / s

I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect. 15 puncte

1. Lungimea de und a unei raze de lumin care are în vid are λ = 550 nm , în ap (n = 1,33) este de aproximativ:
a. 380 nm b. 400 nm c. 414 nm d. 550 nm

2. La trecerea luminii dintr-un mediu optic cu indicele de refracie n1 într-un mediu optic cu indicele de refracie n2 se produce atât
n2 1
reflexia cât i refracia. Dac = unghiul de inciden poate fi :
n1 2
a. i = 44ο b. i = 50ο c. i = 60ο d. i = 90ο

3. Poziia unei lumânri fa de vârful unei oglinzi concave având R = 6 cm , pentru care imaginea se formeaz la x 2 = −5cm
este:
a. x1 = −7,5 cm b. x1 = −3 cm c. x1 = −2cm d. x1 = 2cm

4. Pe o reea de difracie, având n = 300 de trsturi pe mm, se trimite sub inciden normal o radiaie monocromatic. În
aproximaia unghiurilor de difracie mici (α < 5°) poziia maximului de ordin k = 2 se formeaz în planul focal al unei lentile, cu
distana focal f = 10 cm , la distana x 2 = 3 cm de centrul ecranului. În aceste condiii lungimea de und a radiaiei incidente este:
a. 300 nm b. 500 nm c. 550 nm d. 600 nm

5. În figura alturat avem un sistem de oglinzi plane care fac între ele un unghi de 120ο . Pe oglinda
O1 se trimite un fascicul sub un unghi de inciden de 60ο . Unghiul ascuit format de direcia razei
incidente i a celei emergente (reflectat de oglinda O2 ) este:
a. 30° b. 40ο c. 50ο d. 60°

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. O lentil subire divergent, având distana focal f = −15 cm , formeaz imaginea unui obiect aflat la distana de 1,5 m de lentil.
a. Calculai convergena lentilei.
b. Determinai poziia imaginii fa de lentil.
c. Construii grafic imaginea obiectului în lentil.
15 puncte

2. Într-un dispozitiv Young o radiaie monocromatic cu lungimea de und λ = 500 nm , produce pe un ecran situat la distana
D = 1m de paravanul cu fante o figur de interferen. Dac pe ecran pe distana d = 5,625 mm se formeaz N = 10 franje de
maxim de interferen, determinai:
a. valoarea interfranjei;
b. poziia maximului de ordin k = 3 , fa de centrul ecranului;
c. distana dintre fante.
15 puncte

4
Proba scris la Fizic
Varianta 72

Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii


Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile