Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ BURSE PERFORMANTE/STUDIU

Conform Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi
masterat, Art. 1. (1)., a) Cererile se depun la secretariatele facultăților în termen de 15 zile lucrătoare
de la începerea semestrului cu excepția celor speciale, care se depun anual;

Perioada depunerii cererilor pentru bursa de performanță/ merit este:

24 februarie 2020 - 13 martie 2020

Pentru mai multe informații referitoare la bursele acordate de către Universitatea “Babeş-
Bolyai”, vă rugăm să accesați pagina Facultății de Psihologie și Științe ale Educației
(https://psiedu.ubbcluj.ro), în secțiunea regulamente -> regulamente burse
(https://psiedu.ubbcluj.ro/21-regulament-burse).