Sunteți pe pagina 1din 5

OPȚIONAL” FILE DE ISTORIE”

Principalul motiv pentru alegerea acestui opţional FILE DE ISTORIE, porneşte


în primul rând, de la acordarea unui număr prea mic de ore destinat studierii
istoriei ţării.Copiii trebuie să înţeleagă specificul poporului din care fac parte,
aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi.Educându-i, prin diverse activităţi
desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, învăţându-i să îndrăgească
limba pe care o vorbesc şi obiceiurile şi istoria ţării în care s-au născut, ne
putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile următoare.

Disciplina aleasă îşi propune să prezinte personalităţile cele mai importante ale
istoriei româneşti – voievozi, domni, regi, conducători de revoluţii, eroi ai
neamului, evenimente şi fapte istorice şi realizări în plan cultural, personalităţi
din plan local, tradiţii şi obiceiuri locale, informaţii şi legende specifice zonei.

Legendele istorice, vizitele la muzeele de istorie, la monumentele istorice


închinate eroilor români, vizionarea unor filme sau prezentări ppt cu date şi
aspecte din viaţa strămoşilor contribuie la dezvoltarea interesului pentru istorie
şi lectură. Elevii vor putea exprima opinii personale, formula întrebări,
argumenta răspunsuri, elabora scurte texte. Activităţile propuse vor contribui la
cultivarea spiritului tolerant, democratic, civic, a responsabilităţii, sentimentului
patriotic, respectului faţă de trecutul şi valorile culturale româneşti dar și
universale.
Aria curriculară: Om şi societate

Clasa: a IV-a

Durata: 1 an

Nr.ore pe săptămână:1 oră

COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


1.Să recunoască instrumente de măsurare -Realizarea unei mape tematice care să
a timpului și reprezentări cartografice prezinte evoluția instrumentelor de măsurare
a timpului și a reprezentărilor cartografice,
specifice epocilor istorice;
de-a lungul istoriei;
dintre mediul geografic şi viaţa
oamenilor;

2. Să povestească aspecte ale legăturilor -citirea unor texte care să ilustreze legătura
dintre om (ocupaţii, locuinţe, obiceiuri) şi
mediul în care trăieşte;

-citirea şi comentarea unor imagini /


fotografii;

-descrierea unor imagini ilustrând locuri,


clădiri, preocupări ale oamenilor de-a lungul
istoriei;

-întocmirea unor mape tematice ilustrând


locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor de-a
lungul istoriei;

3. Să prezinte fapte şi evenimente - exerciţii de povestire orală;


istorice prin comunicare orală - povestirea în scris a faptelor;

- metoda „Pălăriile gânditoare”;

- jocuri de rol;

4. să prezinte interes pentru căutarea şi - citirea individuală a lecturilor istorice;


păstrarea surselor istorice, pentru - realizarea portretelor istorice şi literare;
păstrarea zestrei folclorice din zonă;
- vizitarea muzeelor istorice;
- comemorarea eroilor neamului prin mici
programe artistice;

- realizarea de portofolii tematice;

- expoziţii de desene inspirate de lecturile


istorice;

5.Participarea activă la acţiuni de realizarea unor postere cu teme diverse;


conservare şi valorificare a patrimoniului -alcătuirea unui proiect pentru protejarea
cultural local. vestigiilor istorice din localitate.

6. Să descrie fapte şi evenimente istorice - povestirea faptelor şi evenimentelor istorice;


pe baza lecturilor istorice; - dramatizări, jocuri de rol;

- reprezentare grafică a faptelor istorice;

- identificarea eevnimentelor istorice şi


plasarea lor pe axa cronologică;

7. Să elaboreze şi să realizeze trasee -alcătuirea unor trasee istorice (activitate în


privind principalele monumente echipă);
istorice din judeţ - realizarea unui dosar tematic;

excursii , vizite la muzee; acţiuni de


întreţinere a monumentelor istorice; vizita la
catedrala din Alba Iulia.

8. Să diferențieze portul popular -să se familiarizeze cu costume populare


românesc şi să-l identifice în funcţie de româneşti din diferite zone prin intermediul unor
ilustrații
zona folclorică de care aparţine.
*să identifice /denumească corect piesele care
intră în componența costumului popular
femiesc , respectiv cel bărbătesc din zona din
caree i fac parte.

CONȚINUTURI:
Semestrul I
1.Importanța studierii opționalului- Introducere

2. Instrumente de măsurare a timpului și reprezentările cartografice


specifice epocilor istorice

3.Cultura localităţii. Istoric, tradiţii şi obiceiuri

4. Tradiții și obiceiuri pentru evenimente importante


4.1Obiceiuri și tradiții la naștere
4.2. Obiceiuri și tradiții de botez
4.3. Obiceiuri și tradiții de nuntă
4.4 Obiceiuri și tradiții de înmormântare

5. Strămoșii noștri

6.Personalități locale

7.Evoluția îmbrăcămintei de-alungul istoriei

10. Portofoliu. Evaluare -1 oră

11. Ore la dispoziţia învăţătorului – 3 ore (portofolii, dosare tematice,


excursii, evaluare finală)

Semestrul II
1.Portul popular femiesc și bărbătesc

1.1. Portul popular din diferite zone ale țării

1.2. Portul popular din zona noastră

2. Așezările omenești și locuințele de-a lungul istoriei


2.1. De la peșteri la castele
2.2. Clădiri și monumente

3.Istorie- Catedrala Incoronării Alba Iulia

4.Istoria monedei naționale

5. Cântece patriotice
6.Tradiții și obiceiuri

6.1. De Paște

6.2 De Crăciun

6.3.De Anul nou

7.Monografia unui sat din județ

8. Istoria școlii

9. Portofoliu. Evaluare -1 oră

10. Ore la dispoziţia învăţătorului – 3 ore (portofolii, dosare tematice,


excursii, evaluare finală)

Modalități de evaluare

● Fișe de lucru
● Evaluare orala, scrisă
● Expoziții de desene
● Dosare tematice
● Portofoliu
● Proiecte pe grup/ individuale
● Joc de rol
● Observații sistematice
● Studiu de caz