Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ______________________  

Matematică si explorarea mediului
Adunarea si scăderea numerelor 0 ­ 10. Stiintele  vietii: Corpul omenesc 
Test  de  evaluare 

1. Rezolvă  adunările si scăderile de doi termeni:

         4 + 2 = ___   9 – 3 = ___             8 – 4 = ___ 3 + 7 = ___


         3 + 4 = ___   6 – 5 = ___             5 + 4 = ___             10 – 8 = ___

        5 – 4 = ___   3 + 5 = ___             7 – 4 = ___                5 + 5 = ___

2. Rezolvă  adunările si scăderile de trei termeni:

6 + 2 – 3 = _________________________       7 – 3 + 6 = _________________________
7 + 2 – 1 = _________________________     10 – 5 + 2 = _________________________

3. Calculează si colorează  rezultatul  corect.

9 – 7 =                                3 + 6 =                                 8 – 5 =
3 2 5 8 6 9 3 5 2
5 6 7 6 7 8
        10 – 4 =                                4 + 4 =                                 3 + 2 = 5 4 6
 
4. Compară  sumele cu numerele date folosind semnele  <,  >,  =.

                2 + 5           6      10 – 8            2       7 + 3            8

                6 – 4           5                10 – 4            4       3 + 6            9

5. Completează  cu  unul  din  semnele +  sau  – .

4            3 =  7       8           3 =  5                   2           6 =  8           

          5           4 =  1       4           2 =  2                   3           6 =  9

6. Scrie  termenul  necunoscut.
            5 +         = 7            6 +         = 8         7 +         = 10

            6 –         = 2            7 –         = 1         5 –         = 2

7. Colorează cu galben frunzele cu rezultate pare si cu verde pe cele cu rezultate impare.

5 + 2 4 ­ 2 6 ­ 4 10 ­ 1 8 + 1 3 + 5

6 ­ 5 7 ­ 4 8 ­ 6 9 ­ 3 8 ­ 1

8. Compune si rezolvă probleme după imagini.

9. Efectuează scăderile, apoi ordonează diferențele descrescător pentru a afla care dintre 
activitățile ilustrate sunt cele mai obositoare pentru creier.
AUTOEVALUARE Cum te simti după test?

Matematică si explorarea mediului