Sunteți pe pagina 1din 2

Imaginație și gândire

Imaginatia si GandireaImaginatia ocupa o pozitie aparte in continuumul activitatii d


e cunoastere.Pe de o parte eavine in continuarea reprezentarii, bazandu-
se direct pe memorie,pe de alta parte,ea deviazatraiectoria care merge spre gandir
e,facand o bucla.In psihologie,imaginatia se defineste ca un process cognitiv,comp
lex de elaborare aimaginilor si proiectarii noi pe baza combinarii si transformarii exp
erientei,iar gandirea sedefineste ca fiind procesul cognitive superior,care reflecta tra
saturile esentiale,necesare silegice cu ajutorul operatiilor abstract-
formale,in vederea intelegerii,explicarii si predictieiunor relatii cauzale precum si ela
borarii unor modele mintale ale realitatii.Omul este capabil de o performanta unica,
aceea a realizarii unitatii dintre trecut,prezent siviitor,imaginatia fiind legata mai ales
de ce va fi. Daca omul nu ar avea imaginatie,ar reactiona,orientandu-
se numai pas cu pas dupa indicatorii perceptivi ai gandirii care seincapsuleaza in re
guli si norme riguroase,ceea ce impune congruenta cu realitateaobiectiva.Imaginati
a este specifica numai omului,ea aparand pe o anumita treapta a dezvoltarii sale p
sihice ,adica dupa ce au aparut alte procese si functii psihice care-
I pregatesc desfasurarea:dezvoltarea reprezentarilor,achizitia limbajului,evolutia
inteligentei,imbogatirea experienteide viata.De fapt,imaginatia odata aparuta intera
ctioneaza permanent cu toate procesele psihice si mai ales cu memoria,gandi
rea si limbajul. Procesul imaginativ include acesteinteractiuni in mod obligat
oriu,insa in acelasi timp el se deosebeste de respectivele procese psihice si disp
une si de mecanisme specifice de procesare a datelor experientei anteri
oare.Gandirea la randul ei,ajuta omul sa cunoasca si sa inteleaga ceea ce estees
sential,necesar,general din realitatea existenta sau ceea ce este ipotetic,posibil,dar
fundamental logic.Gandirea este un process finalist si ocupa un loc central in siste
mul psihic uman,deoarece primeste informatii de la toate procesele pe ca
re le controleaza sisubordoneaza,conferindu-
le rationalitate.Ambele procese fac parte din categoria proceselor cognitive senzori
ale.Cu ajutorulgandirii,omul poate cunoaste si intelege ceea ce este essential si ne
cesar,iar prin imaginatie poate explora cu precadere necunoscutul,posibilul,
viitorul. Astfel,desi cele 2 procese seafla in interactiuni reciproce,ele se si deos
ebesc.Prin urmare,gandirea ofera idei si date asupra realului,iar imaginatia elabore
aza ipoteze sistrategii de rezolvare a problemelor.Spre deosebire de gandire,care
dispune de operatii,imaginatia pune in lucru procedeenumeroase si variate,dintre c
are cele mai importante sunt: aglutinarea,amplificarea saudiminuarea,multiplicarea
sau omusiunea,diviziunea sirearanjarea,substituirea,modificarea,schematizarea,an
alogia si empatia.Daca imaginatia se bazeaza pe originalitate si noutate,gandirea e
ste un process psihic carese bazeaza pe un plan mintal,intern,subiectiv,uzand de j
udecati,rationamente si operatiicognitive cu ajutorul carora realizeaza o procesare
profunda a realitatii.