Sunteți pe pagina 1din 3

Plan lunar de activitate al cadrului didactic de

sprijin
Obiective
De exemplu:
1. Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu CES în cadrul orelor şi al activităţilor extraşcolare.
2. Colaborarea cu cadrele didactice, cu Comisia Multidisciplinară Intraşcolară în vederea
eficientizării incluziunii educaţionale a copiilor cu CES din instituţie.
3. Colaborarea cu familiile copiilor cu CES în scopul motivării părinţilor pentru implicare
în dezvoltarea abilităţilor copiilor cu CES.
4. etc.
Acţiuni/activităţi Data/ Indicatori, Observaţii
proiectate perioada dovezi despre
Domeniul de
de realizare realizarea
activitate
acţiunilor
proiectate
Se indică numele, Se indică De exemplu:
1.Activitatea cu prenumele elevilor, ziua şi data Registrul de
copiii cu CES clasa şi lecţiile la asistării evidenţă al
1.1 Asistarea care elevului cu cadrului didactic
copiilor cu CES vor fi asistaţi de CES de sprijin
la ore CDS
1.2 Asistenţa Se indică De exemplu:
copiilor cu CES în activităţile elevii (se
cadrul activităţilor extraşcolare la scrie numele,
extraşcolare care prenumele) recită
participă elevii cu poeziile: Cuvоntul
CES mama, Făptura
De exemplu: mamei, Puişorii
sărbătoarea de Grigore Vieru
Mama-i etc.
unica pe lume...
etc.
Discuţie cu cadrul Portofoliul CDS
II. Activităţi didactic (se scrie cu fişe de lucru
complementare numele,
II.1 Colaborarea prenumele)
cu cadrele referitor la
didactice elaborarea
fişelor de lucru
pentru elevul (se
scrie
numele, prenumele
elevului) conform
curriculumului
individualizat etc.
II.2 Colaborarea De exemplu: Fişa cu
cu CMI Participarea la repartizarea
şedinţa orelor de asistenţă
de repartiţie a a CDS
orelor de Orarul CDS
asistenţă pentru Proces-verbal nr.
CDS
şi întocmirea
orarului
CDS etc.
De exemplu: Jurnalul de
II.3 Colaborare cu Convorbire reflecţii al CDS
familia copiilor cu individuală cu
CES mama
elevului (se indică
numele,
prenumele)
privind ajutorul
acordat
copilului la
pregătirea
temelor de acasă
etc.
De exemplu: Jurnalul de
II.4 Colaborare cu Vizită cu asistentul reflecţii al CDS
actorii comunitari social în familia (se Proces-verbal nr.
(asistentul social, indică numele) în
asistentul medical scopul ( se indică
scopul vizitei) etc.