Sunteți pe pagina 1din 139

PLANUL DE AFACERI

-Gradina cu Lavanda SRL-


Realizat de:
Gheorghe Andrei
Gradinariu Andrei
Ionita- Mitran G.
Professor coordinator:Mihalascu Victor
Liceul teoretic Ovidius
Clasa a X-a B
CAPITOLE
CAPITOLUL I- DESCRIEREA AFACERII ............................................................................................................ 3
CAPITOLUL II- PLANUL DE MARKETING ...................................................................................................... 6
CAPITOLUL III- PLANUL DE PRODUCTIE ..................................................................................................... 16
CAPITOLUL IV- PLANUL DE MANAGEMENT ............................................................................................... 35
CAPITOLUL I- PLANUL DE FINANTE ............................................................................................................ 51
CAPITOLUL I- ANEXE .......................................................................................................................................

2
CAPITOLUL I
DESCRIEREA AFACERII

“Într-o economie de comandă, statul rezolvă toate problemele economice majore precum
modalitatea de producere, cantitățile ce trebuiau produse, intrările necesare, fluxurile dintre
firme, deciziile de investiții etc. pentru că era practic singurul proprietar al resurselor și singurul
care putea aplica deciziile adoptate, iar firmele aveau libertatea de a hotarî doar asupra
combinării intrărilor de muncă… Într-o economie de piață, indivizii și firmele particulare iau cele
mai importante decizii referitoare la producție și consum.”
Paul Samuelson, Economie politică
Planul de afaceri reprezintă o forma de prezentare a ceea ce dorește să realizeze un
întreprinzător prin afacerea sa și a modului în care intenționează să folosească resursele pentru
atingerea scopului dorit.
Altfel spus, planul de afaceri se bazează pe trei elemente:
• un întreprinzător care își asumă conștient anumite riscuri și care vrea să obțină
un anumit profit
• mai multe activități care consumă resurse și care generează profit
• în mediu în care se desfășoară aceste activități
Prin elaborarea unui plan de afaceri vom avea o privire de ansamblu asupra afacerii, vom
manageria mai bine afacerea, ni se permite stabilirea realistă a necesarului de resurse din care
acestea pot fi obținute. De asemenea, planul de afaceri este o cerință a investitorilor/
creditorilor sau altor investitori financiari care vor să afle în ce constă afacerea, motivele pentru
care este profitabilă, capitalul necesar și rentabilitatea estimată, și, deci de a obține credibilitate
în fața acestora.
Numarul de înregistrare:
Capital social: 740 200 lei
Natura capitalului social: Privat
Cod caen:
Domeniul principal de activitate este CULTIVAREA PLANTELOR,căruia îi corespunde grupa CAEN
011
• activitatea principală:
clasa caen 0119 cultivarea altor plante din culturi nepermanente

3
• activităţi secundare:
clasa caen: 4622 comerț cu ridicata al plantelor și a florilor
clasa caen: 7112 activitate de inginerie și consultanta tehnica legate de acesta
clasa caen: 0128 cultivarea condimentelor și plantelor aromatice, mdicinale și al plantelor cu uz
farmaceutic
clasa caen: 4781 comerț cu amănuntul al produselor alimentare,bauturilor, produselor din
tutun efectuat prin standuri chioscuri,piete
clasa caen: 4941 transport rutier de mărfuri
Telefon: 0773 381 600
E-mail: contact@gradinaculavanda.com
Cont de facebook/instagram: Grădina cu lavandă
Banca: Banca Transilvania
Despre afacere și obiective:
În România, cererea pentru lavandă și produse facute din această plantă crește din cauza
efectelor sale de calmant, antidepresiv și antispetic. Producția de lavandă nu a crescut odată cu
cererea acesteia și de aceea piața de lavandă este înca una relativ nouă în țara noastră. Românii
caută lavandă nu doar pentru efectele sale dar și pentru mirosul inconfundabil, alegând sa
achiziționeze produsele de pe site-urile internaționale, unde prețurile sunt mai mari decât cele
ale producătorilor locali.
Dorim să deschidem această afacere pentru a satisface nevoia de ulei esențial de lavandă, dar și
cererea fabricilor de flori de lavandă, serviciile și produsele noastre fiind de cea mai înaltă
calitate, iar personalul bine pregatit.
Despre produse și servicii:
Produsele pe care le oferim sunt 100% naturale, aceaste constând în ulei de lavandă produs în
distileria proprie, lavandă prospăta culeasă în urma cu cel mult 24 de ore și lavandă uscată.
De asemenea oferim servicii de transport pentru firmele ce cumpară cantități mari de lavandă.
Prezentare generala a societatii comerciale:
Numele firmei: „Grădina cu lavandă S.R.L.”
C.I.F:
Forma juridica: S.R.L

4
Natura capitalului social: Privat
Necesar de finanțare:
Date privind principalii acționari:
d-nul gheorghe andrei marian cetăţean român, născut la data de 21.10.2002, în românia, jud
constanța, domiciliat în constanța str. sg. nicolae grindeanu, nr. 47 , bl. m5, sc. b, et.4 , ap. 39.
jud. constanța , posesor al ci/bi/paşaport, seria kz nr. 390766, eliberat de s.p.c.l.e.p. constanta
,la data de 21.10.2016, cnp 5021021134127;
d-na ioniță-mitran gabriela, cetăţean român, născută la data de 06.05.2003, în românia, jud.
bucurești, domiciliată în venus, mangalia str. hipodrom, nr. 24, bl. - sc. -, et.-, ap.- , jud.
constanța, posesoare al ci/bi/paşaport, seria kz nr. 429470, eliberat de s.p.c.l.e.p. constanța, la
data de 12.05.2017, cnp 6030506460029;
și
d-nul grădinariu andrei-mihai, cetăţean român, născut la data de 30.09.2003, în românia, jud.
bucurești, domiciliat în constanța str. alexandru lăpusneanu, nr. 173a, bl. p1, sc. a, et. 4, ap. 16,
jud. constanța, posesor al ci/bi/paşaport, seria kz nr. 463721, eliberat de s.p.c.l.e.p. constanța,la
data de 04.10.2017, cnp 5030930410025.

5
CAPITOLUL II
PLANUL DE MARKETING

„Uneori este posibil ca firmele să ridice bariere în calea intrării pe piaţă a potenţialilor rivali,
folosind publicitatea şi diferenţierea produselor. Publicitatea are rolul de a-i informa pe
consumatori de existența unui anumit produs și de a-i face pe aceștia mai fideli față de mărcile
binecunoscute. De exemplu, Pepsi și Coca-Cola cheltuiesc anual sute de milioane de dolari
pentru promovarea mărcilor proprii.ˮ
(Paul Samuelson, Economie politică)
Compania noastră „Grădina cu lavandă” își va desfășura activitatea în cadrul și sub influența
unui mediu economic extrem de complex. Realizarile și performanțele companiei vor depinde
de masura cunoașterii mecanismului său de funcționare și de capacitatea sa de a valorifica
oportunitățile care se oferă și de a se adapta permanent la modificarile economice.
Marketingul reprezintă procesul social și managerial riguros de planificare și analiză a piețelor
astfel încât cererea să se intalnească cu oferta prin intermediul schimbului (pieței) satisfăcând
atât scopul cumpărătorului - utilitatea economică, cât și pe cel al vânzătorului- profitul. Deci,
evaluarea cât mai corectă a evoluției lui va determina întreaga activitate și performanțele
viitoare ale firmei.
1. De ce avem nevoie de un plan de marketing?
Pentru că afacerea pe care suntem pe cale să o incepem să aibă succes, trebuie să fim pregătiți,
deci vom avea nevoie de un plan de acțiune bine planificat, strategic, pe care să îl folosim în
momente cheie. Asta este exact ceea ce face un plan de marketing, ne ajută să ne conturăm
acțiunile viitoare pentru a ne asigura reușita.
Planul nu trebuie și nici nu poate să fie perfect. Ceea ce este pe hârtie nu este neaparat ce se va
întampla, deoarece pot apărea anumiți factori pe care nu i-am luat în considerare. Dar este
mult mai bine să avem un plan pentru a ne putea orienta decat să nu avem unul, deoarece
acesta ne oferă niște repere pentru actiunile noastre.
2. Generarea profitului
Profitul este scopul sau rezultatul financiar al unei afaceri. Pentru ca profitul firmei noastre,
„Grădina cu lavandă” să se ridice la nivelul așteptărilor, am analizat tendințele și cerintele pieței
de lavandă din România.

6
Astfel, am stabilit obiective și strategii clare în privința direcției de dezvoltare a acesteia și am
alocat resursele necesare, atât financiare, cât și materiale, în vederea oferirii unor produse de
cea mai înaltă calitate, ce vor satisface cererea consumatorilor.
Toate eforturile vor fi depuse cu scopul de a atinge rezultatele pe care ni le-am propus. Lunar
vom efectua analize asupra profitului, atât în cadrul relatiilor de afaceri cu diverși parteneri (=
profit influențat de volumul de vanzari sau cumpărări), cât și asupra profitului comercial
obținut de firma.Profitul comercial este diminuat, avându-se în vedere acoperirea cheltuielilor
pentru activitățile care susțin vânzările, și anume: cheltuielile pentru marketing, aprovizionare,
utilități, salarii, comisioane și dobânzi bancare.
3. Analiza pieței
Piața a apărut în urmă cu multe secole, și face legătura între producție și consum, în condițiile în
care cele două sfere economice s-au diferențiat și separat, atât în timp, cât și în spațiu. Piață
„modernă”, cea pe care o cunoaștem în prezent, s-a cristalizat în perioada ultimelor două-trei
secole.
În general, noțiunea de piață desemnează un sistem de activități specifice, care se desfășoară
după ce anumite bunuri au ieșit din sfera producției și înainte că acestea să ajungă în sfera
consumului. De asemenea, piață poate fi considerată drept locul de întâlnire dintre cererea
cumpărătorilor și oferta producătorilor. În realitate, pe piață se verifică, după caz, concordanța
sau neconcordanța dintre volumul, structura și calitatea producției (ofertei) cu nivelul, structura
și calitatea consumului (cererii solvabile). Agenții economici, utilizând informațiile pe care piața
le generează, își pot concentra eforturile în direcția realizării concordanței dintre cererea și
oferta de bunuri, principalul instrument utilizat în acest scop fiind mișcarea prețurilor pe piață
liberă.
Noțiunea de piață, având în vedere complexitatea sa deosebită, se utilizează nu doar în sfera
economică, ci și în limbajul comun, cotidian. Evident, demersul nostru are în vedere abordarea
sa prin prisma semnificației de natură economică. Astfel, în literatura de specialitate, pot fi
întâlnite numeroase abordări și interpretări ale noțiunii de piață, dintre care mai importante
sunt următoarele:
• Piața desemnează spațiul fizic, concret, în care bunurile marfare sunt supuse actelor de
vânzare-cumpărare, prin intermediul contactului direct al participanților la tranzacții;
• Piața este un spațiu economic în care se desfășoară un sistem complex de activități
economice specifice;
• Piață reflectă, în sens larg său restrâns, mijloacele de comunicare prin intermediul
cărora agenții economici participanți la tranzacții se informează asupra condițiilor schimbului;

7
• Pe piață se confruntă și se întâlnesc dorințele și interesele vânzătorilor și
cumpărătorilor, altfel spus cererea și oferta de bunuri, factori de producție, titluri de valoare
etc.;
• Piață reflectă mecanismele concurențiale care guvernează relațiile între agenții
economici, în legătură cu stabilirea prețurilor și a cantității pentru anumite bunuri;
• În opinia lui Alvin Toffler, „piață propriu-zisă nu este altceva decât o rețea de schimb, un
tablou de comandă, că să zicem așa, prin intermediul căruia bunurile și serviciile, asemenea
mesajelor, sunt dirijate către destinațiile adecvate”;
• Piață se definește prin ansamblul deciziilor adoptate de diverșii actori ce evoluează pe
această „scenă” extrem de complexă și de efervescență.
Piață are un rol determinant în economie, rol definit prin intermediul funcțiilor generale
ale acesteia, dintre care remarcăm:
• Oferirea, în timp real, a unor informații oportune și rapide agenților economici
participanți la tranzacții;
• Orientarea și coordonarea, prin intermediul prețurilor, a comportamentului și deciziilor
purtătorilor cererii și ofertei;
• Reglarea vieții economice, prin adaptarea reciprocă a cererii și ofertei;
• Diferențierea agenților economici; piață îi „premiază” pe cei care își dovedesc eficiența
și îi „sancționează” pe cei ce nu pot face față concurenței
Piață este reprezentatăîn principal de firmele cosmetice și de farmaceutice care folosesc
lavandă ca materie prima. Tendinta este de crestere, deoarece aroma de lavandă este o aroma
clasica, care poate fi cu greu inlocuita cu un produs identic de sinteza. De aceea planta de
lavandă este foarte cautata pe piață.
Sectorul de prelucrare a plantelor medicinale şi aromatice este într-o creştere deosebită
în ultimii ani. Din ce în ce mai multă lume doreşte atât tratamente alternative
tratamentelor clasice cu medicamente de sinteză, cât și posibilităţi cât mai diverse de
a preîntâmpina îmbolnăvirile prin utilizarea produselor naturale.
Cultivarea plantelor medicinale a devenit,în ultimii ani, o afacere profitabilă pentru mulţi
români. Tratamentele pe bază de plante revin în atenţie, iar consumul de ceaiuri din plante din
flora spontană a crescut. Piață românească a plantelor medicinale are o cifră de afaceri de
aproximativ un miliard de euro, cifră care s-ar putea dubla, în următorii ani, spun specialiştii.
Pe piață internă și internaţională se caută materie primă provenită din culturi ecologice. Motiv
pentru care firmele de profil europene din industria farmaceutică se orientează spre ţările cu
grad redus de poluare, cum este și România.

8
În ultimii ani, România a devenit furnizorul principal de plante medicinale pentru multe ţări din
Europa. Însă specialiştii sunt de părere că nu trebuie vândut peste hotare doar produsul prim, ci
ar trebui dezvoltată întreaga industrie aferentă pentru a exporta produsul finit - creme,
unguente sau siropuri.
Prin noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, tinerii sunt ajutaţi cu suma
maxima de 15.000 de euro pentru a-şi deschide o afacere cu plante medicinale. O altă măsură a
programului este cea de sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologică, unde pot
primi 365 de euro pe hectar, în fiecare an.
Dacă acum trei ani, cererea pe piață internă era mare comparativ cu oferta, lucrurile au început
să se schimbe recent și, din cauză că numărul fermierilor interesați crește, nevoia internă tinde
să fie satisfăcută în următorii trei-patru ani. Curg însă ofertele din afară. ”În țări precum Franța,
Germania, Elveția său SUA, lavandă românească se vinde ușor pentru că prețurile cerute sunt
mai mici. Mâna de lucru de la noi e mai ieftină. Pentru export, ca să se acopere costurile de
transport, noi recomandăm o asociere a producătorilor. Un avantaj mare al acestei asocierii
este faptul că se pot face contracte cu clienți mari în acest fel, asigurându-se o cantitate
seminificativă”, a declarat un proprietar.
Putem estima că în fiecare an se înfiinţează 5 – 15 afaceri în acest domeniu, 2/3 dintre
acestea se închid după 2-3ani de exploatare.
Site uri de specialitate:
https://www.rri.ro/ro_ro/piață_plantelor_medicinale-2566106
4. Piața tintă
Piață tintă a companiei noastre este reprezentată în mare parte de persoane juridice, companii
ce produc diverse produse farmaceutice sau naturiste.
Pentru uleiul de lavandă, piață tintă este reprezentată de persoanele cu anxietate, sau care au
nevoie de un tratament naturist pentru relaxare.
5. Concurența
În România, cultivarea lavandei este o afacere simpla care a ramas incă practic neexploatată,
cererea fiind cât se poate de mare, mai ales în mediul urban.
Pe plan national, unul dintre principalii competitori în domeniul uleiului de lavandă este
reprezentat de compania „ELEMENTAL SRL”. Printre avantajele acesteia față de „Grădina cu
lavandă” se enumera varietatea produselor de la uleiuri până la sapunuri, lumanari, și ustensile
cosmetice. De asemenea, „ELEMENTAL SRL” și-a extins activitatea și în afara tarii, existand
posibilitatea de a face comanda în limba română, maghiară, engleză sau germană și livrând
produse oriunde în lume.

9
Un alt competitor național este reprezentat de compania „lavandă dobrogeana” ce produce
lavandă ecologica din anul 2015. Din nou, un avantaj semnificativ este varietatea produselor,
dar și modalitățiile de marketing atractive.
Pe plan internațional, principalii concurenți sunt primii 3 exportatori mondiali de lavandă Chile,
SUA, Canada care au acoperit în anul 2015 peste 70% din livrarile de pe plan internațional.
Principalii concurenți în ceea ce privește exportul de lavandă sunt Spania - cel mai mare
exportator (29,4%), și SUA cu 20,6% din livrarile mondiale.În județul constanta nu exista alti
producatori de lavanta insemnand ca pretul acesteia va fi mai scăzut pentru cumpărătorii locali,
deoarece transportul va fi mai scăzut.

6. Strategia de marketing

PRODUS PREȚ
În viziunea lui Philiph Kotler
elementele mixului de marketing,
său cei patru P sunt: PIAȚĂ
PRODUSUL TINTA

PLASAMENTUL
PRETUL
PLASAMENT PROMOVARE

PROMOVAREA

Mix-ul de marketing este unul dintre conceptele esențiale ale teoriei și practicii moderne de
marketing, fiind setul de instrumente de marketing pe care firma le utilizează pentru a-și atinge
obiectivele de marketing pe piață-țintă.
Mix-ul de marketing este un element important al ofertei, apreciat de consumator sub trei
aspecte esențiale: caracteristici și calitate, gama și calitatea serviciilor, gradul de adecvare al
prețului ofertei, elemente care trebuie îmbinate în așa fel încât oferta să fie atractivă.
Mix-ul de marketing presupune legătura dintre patru aspecte în piață care influențează succesul
afacerii. Un bun întreprinzător știe să gradeze în mod egeal importantă atribuită fiecărei
categorii.

10
CEI 4 P

 Produsul/serviciul
Produsul său serviciul este primul dar și cel mai important element al mix ului de marketing.
Elaborarea strategiei de produs consta în coordonarea și adoptarea unei decizii ce priveste
gama de sortimente, liniile de produse și marcile. Produsul/serviciul, din punct de vedere al
marketingului, înseamnă componentele corporale și acorporale precum marcă, preț, certificate
de calitate, acțiuni de promovare. Produsele sunt reprezentate de florile proaspete de lavandă,
care sunt 100% organice, cultivate pe cultura proprie; parțile uscate, care sunt de asemenea
100% organice și cultivate pe cultura proprie și uleiul de lavandă care este facut în distileria
firmei. Sticluțele în care va fii pus vor fi aprovizionate de firma „transilvania glass”.
Obiective:
Menținerea produsului la nivelul tuturor piețelor în care se afla firma;
Diferențierea produselor în raport cu piața deservită.

 Prețul
Prețul (factorul-cheie al deciziei de cumpărare) este wingura componentă a mix-ului de
marketing care aduce venit, celelalte generând numai costuri. Prețul diferențiază de multe ori
produsul de cel al concurenței. Întotdeauna s-a considerat că odată cu un preț mai ridicat va
veni și calitatea produsului său serviciului, de aceea nu am căzut în plasa începătorului și ne-am
stabilit prețurile în conformitate cu legislația României (pentru produsele vândute- 19% TVA și
un adaos comercial de aproximativ 30%).
Modul realizarii desfacerii produselor
Florile de lavandă pot fi ținute timp de 6 luni de la recoltare, timp în care pot fii vândute
diferitelor companii farmaceutice, acestea urmând a fii transportate în ambalaje ecologice
realizate în functie de dimensiunea comenzii.
Florile proaspete vor fi vândute în cel mult 24 de ore de la recoltare, transportul fiind asigurat
de catre cumpărător sau de catre compania noastră în funție de întelegere. Acestea nu vor
necesita nici un fel de ambalaj.
Uleiurile, după producerea lor vor și vândute în sticluțe ecologice făcute din sticlă, pe eticheta
apărând logo-ul firmei, numele produsului, utilizarile sale și data de producție și expirare.

11
 Logo ul firmei „Grădina cu lavandă SRL”

 Eticheta pentru uleiul esențial de lavandă

Plasamentul
Cultura de lavandă se va afla pe terenul de 4 hercare din ..... iar depozitul în care vor fi
depozitate plantele uscate până la vanzarea lor impreuna cu distileria pentru confectionarea
uleiului esential se vor afla langa cultura.
Sediul firmei se va afla în Constanta pe strada Sergent Nicolae Grindeanu Nr 47 bl M5 sc B ap
39. Astfel bugetul atât pentru transportul lavandei cât și pentru transportul nostru este redus.
Promovarea
Fiecare antreprenor trebuie să dovedească calități excepționale de promovare a produselor sale
pentru a putea ajunge cunoscut. Metodele noastre de advertising vor fii din cele mai moderne,
orientate pe nevoile clientului și transpunerea lor în caracteristicile afacerii.

12
Promovarea va opera pe două nivele: va informa potențialii clienți cu privire la firmă, servicii și
produse, făcându-i conștienți de existența acestora, va convinge clienții asupra beneficiile
aduse pe serviciile și produsele noastre și la va spune de ce ar trebui să se intereseze mai întâi
de serviciile noastre și să cumpere aceste produse și nu pe altele, fapt ce creează dorința de a
achiziționa și de a folosi produsul său serviciul, va confirma clienților calitatea. Prețurile de
promovare vor rămâne cât mai scăzute posibil, însă metodele vor fi din ce în ce mai inovative.
Vom plăti pentru realizarea de broșuri, bannere, autocolant decorativ pentru mașini, cărți de
vizită, pliante și o publicitate pe Facebook. Pentru orice eventualitate, ne bazăm pe
probabilitatea finanțării externe, său a unor sponsorizări. Toate aceste metode folosite corect
au ca scop garantarea longevității firmei.

PROMOVARE COST CANTITATE FURNIZORI


Bannere 230 euro 2 în zona centrala http://www.mediazoneprint.ro
Publicitate online 40 euro 1 anunt Facebook , Instagram
Site 17 euro - https://www.squarespace.com

Firma „Grădina cu lavandă” își propune ca obiectiv principal să atragă în primul an după
intrarea pe piață clienți atât din județ cât și din afara acestuia, și se urmăreste o crestere a
notorietații firmei atât în mediul online cât și în cel offline.
Vom putea realiza acest obiectiv prin intermediul promovării cu ajutorul unui site intitulat
„Grădina cu lavandă” care se va adresa în special pieței tintă. Site-ul va avea caracter
informativ, dar și comercial, comenzile de lavandă putând a fii plasate prin intermediul acestuia.

13
7. Analiza SWOT

STRENGHTS WEAKNESSES

ANALIZA
SWOT

OPPORTUNITIES THREATS

Strengths- caracteristicile său componentele distinctive pe care aceasta le deține la un nivel


superior în comparație cu alte firme, îndeosebi firme concurențe, ceea ce îi așigură un anumit
avantaj în fața lor. Astfel prezentat, punctele tari, reprezintă activitățile pe care firma le
realizează mai bine decât firmele concurențe său resurse pe care le deține și care le depășesc
pe cele ale altor firme.

 Nu exista competitie semnificativa în zona în care ne desfășuram activitatea


 Preturi acceșibile
 Standarde bine definite
 Verificam calitatea produselor la fiecare etapă a fluxului tehnologic
 Procesul tehnologic se desfasoara în conditii igienice deosebite
Weaknesses- caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanță inferior celui
al firmelor concurențe.

 Profiturile vor începe doar după al doilea an de activitate


 Flexibilitatea în stabilirea preturilor este limitata
 Opportunities
 Modificarri favorabile ale legilor său ordonantelor
 Abilitatea de a ne dezvolta afacerea pentru a tine pasul cu cerintele consumatorilor
 Lipsa unor relatii de afaceri anterioare

14
Opportunities- factorii de mediu externi pozitivi pentru firmă, altfel spus șanse oferite de mediu
firmei, pentru a-și stabili o nouă strategie său a-și consolida strategia existentă în scopul
exploatării profitabile a oportunităților apărute.

 Poate aparea o noua legislatie favorabila


 Se reduce rata inflatiei cu efecte pozitive care decurg de aici (credite cu dobanzi mici,
stabilitate a costurilor pe termen lung)
 Aparitia unei noi piete său expanșiunea celei existente
 Realizarea unor produse noi
 Asocierea cu un investitor
Threats- factori de mediu externi negativi pentru firmă, cu alte cuvinte sunt șituații său
evenimente care pot afecta nefavorabil, capacitatea firmei de a își realiza integral obiectivele
stabilite, determinând reducerea performanțelor ei economico-financiare. Ca și în cazul
oportunităților, ‘‘amenințările’’ de diverse naturi și cauze planează permanent asupra firmei,
anticiparea său seșizarealor la timp permițând firmei să își consolideze planurile strategice
astfel încât să le evite său să le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o amenințare
iminentă este seșizată la timp, prin

 Modificari nefavorabile ale legilor și ordonantelor


 Fiind o firma noua suntem supuși neincrederii potentialilor cumpărători
 Activitatea noastră principala poate fi afectata în mare masura de starea vremii său
dezastrele natural
 Pot aparea alte afaceri în acest domeniu
 Fiscalitatea excesiva (taxe, impozit pe profit, TVA)

15
CAPITOLUL III
PLANUL DE PRODUCȚIE

„Oriunde se desfășoară activități de producție, există și costuri. Conducerile firmelor știu că


fiecare dolar inutil înseamnă un profit mai mic cu un dolar și țin seama de acest lucru în
momentul în care stabilesc planul de producție și desfacere… Firmele urmăresc să aplice o
metodă de producție cât mai eficientă, care să dea rezultate cu cele mai mici costuri… Analiza
producției și a costurilor se bazează pe conceptul de funcție de producție, care reflectă
cantitatea maximă de produse ce poate fi obținută utilizând diferite combinații de factori de
producție.”
(Paul Samuelson, Economie politică)
„Producția este condiția obligatorie a desfacerii mărfii, și are o pondere mare a resurselor
materiale și umane cu care operează pentru că procesul de producție este simultan de muncă și
unul tehnologic. De aceea se apreciază adesea că funcțiunea de bază a unei întreprinderi este
cea de producție. Producția reprezintă crearea de utilități pentru a satisface necesități, de
aceea atât crearea de bunuri economice, cât și serviciile reprezintă producție pentru un
economist.”
„Deci funcția de producție descrie posibilitățile tehnice prin care caracterizăm o firmă, asociind
fiecărui pachet de inputuri (servicii aduse de angajați, mașini etc.) O cantitate maximă de
output pe care o poate produce ținând seama de posibilitățile tehnice.”
Domeniul principal de activitate al societații noastre este cultivarea plantelor căruia îi
corespunde codul caen din grupa 011.

 Activitatea principala: clasa CAEN 4622, comerț cu ridicata al plantelor și a florilor

 Activitati secundare: clasa CAEN: 4622 comerț cu ridicata al plantelor și a florilor

 Clasa CAEN: 7112 activitate de inginerie și consultanta tehnica legate de acesta


 Clasa CAEN: 0128 cultivarea condimentelor și plantelor aromatice, medicinale și al
plantelor cu uz farmaceutic
 Clasa CAEN: 4781 comerț cu amănuntul al produselor alimentare,bauturilor, produselor
din tutun efectuat prin standuri chioscuri,piete
 Clasa CAEN: 4941 transport rutier de mărfuri

16
Toate acestea ni se prezintă împreună cu o serie de probleme, precum:
• Realizarea unor rezultate maxime cu minim de resurse deoarece acestea sunt limitate în
raport cu nevoile nelimitate, cu potenţialul planetei și cu nivelul ştiinţei și tehnicii.
• Folosirea analizei cost-beneficiu pentru a evalua efectele economice ale conducerii
producției, ca și ale poluării.
• Abordarea tehnică/cantitativă este completată de cea umanistă a analizei și din punctul
de vedere al psihologiei angajatului văzut ca partener într-o afacere.
• Supravegherea impactului ecologic al producție
1. Amplasamentul
Compania „Grădina cu Lavandă SRL” are sediul pe strada sg nicolae grindeanu nr 47 bl m 5 sc b
etaj 4 ap 38, constanta, spatiul fiind detinut de firma.
Terenul pe care îl vom cultiva are 5 ha. Acesta se afla în apropierea orasului Ovidiu. Un hectar
va fi destinat cladirilor anexe(distilerie, gunoi, parcare, deposit, centrala electrica, uscatorie de
plante), iar 2 plantatiei de lavandă, restul de 2 ha urmand a fii cultivate în urmatorii ani.
2. Procesul tehnologic
Procesul de producție reprezintă totalitatea proceselor utilizate pentru transformarea
materiilor prime sau semifabricate în produse finite, menite să satisfacă necesitățile umane.
Procesul de producție este împărțit în patru mari ramuri: procesul tehnologic de bază, procesul
auxiliar, procesul de servire și procesul anex.
• Procesele tehnologice de bază sunt procesele care contribuie direct la realizarea
produselor finite, prin transformarea intrărilor în ieșiri. Acestea sunt denumite și "procese de
transformare" deoarece transformă resursele de intrare în produse intermediare sau produse
finite.
• Procesele auxiliare și procesele de servire asigură pregătirea, respectiv servirea
proceselor de bază. Ele includ de exemplu: transportul materialelor și produselor în procesul de
producție, fabricarea serviciilor și dispozitivelor.
• Procesele anexe reprezintă valorificarea resurselor reziduale rezultate în producție:
colectarea deșeurilor, regenerarea emulsiilor etc.
Plantarea şi îngrijirea lavandei presupune următoarele etape:
• Plantarea butaşilor –luna octombrie
• Îngrijirea plantelor – lunile octombrie-iunie
• Prima recoltă- luna iulie

17
• Îngrijirea plantelor- lunile iulie-august
• A două recoltă- luna septembrie
Realizarea uleiului de lavandă:
Uleiul esential de lavandă se obține prin distilarea florilor proaspete de lavandă. După ce uleiul
este gata, acesta va fi imbuteliat în sticlute de 100 de mililitri.
Realizarea apei de lavandă:
Apă de lavandă se obține în urma distilării uleiului de lavandă în proporţie de 1 la 5 (1 litru de
ulei la 5 litri de apă). Produsul final este apoi strecurat și îmbuteliat în sticluţe etanş de 100
mililitri sau 250 mililitri.
3. Asigurarea și controlul calității
Sunt 4 etape în asigurarea și controlul calității produselor :
1. Asigurarea calității prin control
Calitatea este asigurată prin controlul final al produselor, când se identifică și se separă cele
necorespunzătoare, care nu respectă specificațiile. Se acordă prioritate constatării defectelor
față de prevenirea lor.
2. Asigurarea calității prin metode statistice
Presupune controlul statistic al procesului de producție. Se urmărește identificarea cauzelor
defectelor,pentru prevenirea lor în procesele ulterioare și îmbunătățirea calității
3. Asigurarea calității prin motivarea personalului
Această etapă pune accentul pe educarea și instruirea întregului personal , de la cel de
conducere la cel de execuție, în vederea asigurării calității la toate nivelurile.
4. Concepte integratoare de asigurare a calități
De-a lungul timpului, sistemul de asigurare a calității s-a impus din considerente precum:
• Creșterea ponderii calității în cadrul concurenței manifestată pe piață mărfurilor și a
serviciilor;
• Automatizarea și informatizarea proceselor de producție;
• Optimizarea costurilor calității;
• Exigențele sporite ale consumatorilor;
• Influența exercitată de calitate asupra indicatorilor eficienței economice a organizației.

18
Standardele ISO 9000:2000 definesc modele de asigurare a calității. Sistemul de management al
calității este sistemul de management prin care se orientează și se ține sub control o
organizație, în ceea ce privește calitatea. Standardele ISO 9000:2000 oferă:
• Un model de asigurare externă a calității – ISO 9001
• Un model de asigurare internă a calității –- ISO 9002
Standardul ISO 9000:2000 – prezintă principiile fundamentale ale managementului calității și
terminologia specifică.
Asigurarea calităţii (AC)
Reprezintă „managementul calităţii concentrat asupra furnizării încrederii că cerinţele calităţii
vor fi îndeplinite.”
Controlul calităţii (CC)
Este parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor calităţii.
Pentru activitatea analitică CC reprezintă un set complet de proceduri aplicate de laborator
pentru monitorizarea continuă a operaţiilor şi rezultatelor în vederea stabilirii dacă rezultatele
sunt suficient de sigure pentru a fi luate în considerare.

19
Programarea operațiilor:
Programarea şi controlul operaţiilor este partea din planificare prin care sarcinile sunt
diferenţiate în timp și în spaţiu până la operaţia de la postul de lucru. Deoarece investițiile au
un aport semnificativ în reușita afacerii, atrăgând cu ele costuri imense de realizare, am realizat
un tabel prin care să monitorizăm evoluția fiecărei investiții pe o perioadă de 21 de luni.

Nr Descrierea investiției Luna Luna Luna Luna 5- Luna Luna


crt 1 2 4 10 11 21

1. Proiectarea afacerii X

2. Obținerea aprobărilor de X
avizare

3. Pregătirea și amenajarea X
terenului

4. Achiziționarea utilajelor și a X
instalațiilor

5. Construcția clădirilor anexe X

6. Plantarea butașilor X

7. Realizarea primei producții X

20
4. Etapele procesului de producție:
Procesul de producție al lavandei și uleiului de lavandă este similar până intr-un punct, cand se
începe pregatirea propriu zisa a uleiului.
Prima etapă este pregatirea terenului ce consta în probe de sol și analize. Plantele crescute pe
un sol natural dau rezultate mult mai bune, calitatea fiind superioară.
Pregătirea solului se realizeaza prin următorii pași:
• desfundăm terenul la 40-50 cm adancime
• încorporăm gunoi de grajd
• arăm superficial, la 20-22 cm, cu 2-3 săptămâni înainte de plantarea lavandei și
incorporăm în sol îngrașământ pe baza de fosfor și potasiu
• mentinem solul curat de buruieni până la plantare. Executarea lucrarii poate sa fie
manuala sau mecanizata, folosind grapa cu discuri în agregat cu grapa cu colti
Urmatoarea etapă este reprezentată de achiziționarea și plantarea butasilor, pe o suprafata de
4 ha, pe rânduri la 1,2 – 2 m distanță între ele, cu o distanță de 30-60 cm între plante, ceea ce
rezultă o densitate de 8000 până la 28000 de plante la hectar.
Plantarea lavandei:
• Se realizeaza în luna octombrie a două plantarea
recoltare butasilor
• Plantele se sadesc la o distanță de 50 de
cm intre ele și 100cm intre randuri.
• Pe un hectar este nevoie de aproximativ
10000 de butasi
ingrijirea ingrijire
• Irigarea suprafeței cultivate se face prin plantelor PLntelor
picurare, sursa de apă fiind cea subterană
• Daunatorii, chiar daca sunt putini , sunt
prima
eliminați cu ajutorul erbicidelor Pantera 4 EC recoltare
1,5L/ha

Apoi, plantele trebuie îngrijite până sunt gata de prima recoltă. În aceasta perioada plantele
trebuie fertilizate, irigate iar buruienile trebuiesc controlate.
Urmatoarea etapă, recoltarea se face, de obicei, la finalul lunii decembrie și la începutul lunii
ianuarie, în funcție de anotimp. Momentul de recoltare durează de la 4 la 10 zile.

21
Urmeaza apoi uscarea florilor și distilarea lor pentru a obține uleiul esential de lavandă.
Apoi acesta va fii ambalat în sticlute de 100 de mililitri, urmand a fi livrat în functie de comenzi.
 Uleiul de lavandă
După recoltare jumatate din plante vor fi duse la distilerie, unde se va produce uleiul de
lavandă.(din 100 de kg rezulta 1L de ulei).
 Apă de lavandă
Se obține în urma distilarii uleiului de lavandă. Produsul final este strecurat și imbuteliat. ( din
100kg rezulta 30L de apă de lavandă).

distilarea
culegerea realizarea imbutelierea
florilor
culturii produselor produselor
proaspete

5. Resursele utilizate
Resursele ce vor fi folosite de compania noastră vor fi achizitionate cu ajutorul resurselor
financiare ce sunt reprezentate de fonduri proprii și credite bancare.
În tabelul de mai jos sunt reprezentate resursele folosite, costul lor individual, cantitatea în care
vor fi achizitionate, costul total și distribuitorii acestor produse și servicii.
Investiție utilaje și device-uri electronice ( vor fi cumpărate la inceputul afacerii, urmand a fi
reparate sau înlocuite în cazul în care vor fi deteriorate)

Nr crt natura resursei costul cantitatea Costul Producatorul/


total distribuitorul

1. Masină de recoltat 125 1 125 Magazialucostica.ro


lavandă sau plante 000 000 lei
medicinale Spapperi lei
2. Grapa cu discuri 9000 1 9000 Magazialucostica.ro
lei lei

22
3. Tractor cu remorcă 115 1 115 Magazialucostica.ro
John deere 405 405 lei
lei
4. Generator pentru distilat 1300 1 care 1300 Olx.ro
plante lei produce lei
300 l de
ulei

5. Hidrofor Black & Decker 500 1 500 lei Emag.ro


BXGP800XBE, 800 W, 19 l lei
capacitate vas expansiune,
3 bar presiune maxima,
3500 l/h debit maxim, 8 m
adancime absorbtie 1 m
lungime cablu
6. Instalație de irigare prin 6500 1 6500 Marcoser
picurare lei lei

7. Laptop ultraportabil HP 1400 3 4200 Emag.ro


14s-dq0001nq cu procesor lei lei
Intel® Celeron™ N4000
până la 2.60 GHz Gemini
Lake, 14", HD, 4GB, 128GB
SSD, Intel® UHD Graphics
600, Windows 10 Home S,
Natural silver
8. Router Wi-Fi 3G/4G TP- 240 2 480 lei Emag.ro
Link M7350, SIM+microSD, lei
Portabil, Display,
2000mAh
9. Cameră de supraveghere 595 2 990 lei Emag.ro
WIFI Sricam™ SP023 de lei
exterior, starlight night
vision, rezistenta la apă,
FullHD 1080p, 2.0 MP,
senzor miscare, pachet
bundle (Camera + card
32GB)

23
Costul pe o perioada de 5 ani

Cost estimate de
reparatii

Nr crt Natura resursei Cost Cantitate Cost total


/bucata la

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5
(lei momentul
investiției
1. Masină de recoltat 125 1 125 000 0 0 0 0 0
lavandă sau plante 000
medicinale Spapperi

2. Grapă cu discuri 9 000 1 9 000 0 0 0 0 0

3. Tractor cu remorcă 115 1 115 405 0 0 0 0 0


John deere 405

4. Generator pentru 1 300 1 1 300 0 0 0 0 0


distilat plante

5. Hidrofor Black & 500 1 500 0 0 0 0 0


Decker BXGP800XBE,
800 W, 19 l capacitate
vas expansiune, 3 bar
presiune maxima,
3500 l/h debit maxim,
8 m adancime
absorbtie 1 m
lungime cablu
6. Instalatie de irigare 6 500 1 6 500 0 0 0 0 0
prin picurare

24
7. Laptop ultraportabil 1 400 3 4 200 0 0 0 0 0
HP 14s-dq0001nq cu
procesor Intel®
Celeron™ N4000 până
la 2.60 GHz Gemini
Lake, 14", HD, 4GB,
128GB SSD, Intel®
UHD Graphics 600,
Windows 10 Home S,
Natural silver
8. Router Wi-Fi 3G/4G 240 2 480 0 0 0 0 0
TP-Link M7350,
SIM+microSD,
Portabil, Display,
2000mAh
9. Camera de 595 2 990 0 0 0 0 0
supraveghere WIFI
Sricam™ SP023 de
exterior, starlight
night vision,
rezistenta la apă,
FullHD 1080p, 2.0
MP, senzor miscare,
pachet bundle
(Camera + card 32GB)
Total: 263 375 lei

25
Investiție consumabile ( se vor cumpara în fiecare an)

Nr crt Natura resursei Costul Furnizor/


distribuitor

1. Butasi de lavandă 1 leu/ Fabrica de mov


butas

2. Erbicide 80 lei/ Diaplant.ro


litru

3. Folie de mulcire rezistență neagră (anti-buruieni) - 80 lei/ Aicuce.ro


Perforată - 22 microni pachet

4. Sticluțe 100 ml 1, 18 lei Borcane.ro

5. Fiole 10 ml 0, 89 lei Borcane.ro

6. Etichete sticluțe 0.5 lei/ Printuridigital.ro


eticheta

26
7. Etichete fiole 0,5 lei/ Printuridigital.ro
eticheta

8. Manuși protecțive special grip 6,03 lei Manprotecțion.ro

9. Săculeți textili lavandă 40 lei/ 50 Craftup.ro


bucati

10. Cutii de carton pliante 4 Ambacart.ro


lei/cutie
50 kg

Costul pe o perioada de 5 ani

Cost total

Nr Natura resursei Cost Cantitate


crt individual
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

(lei) Anul 5

1. Butași de lavandă 1 40 000 40 500 500 500 500


000

2. Erbicide 80 /l 6 960 960 960 960 960

3. Folie de mulcire 80 5 400 400 400 400 400


rezistență neagra
(anti-buruieni) -
Perforată - 22
microni

27
4. Sticluțe 100 ml 1,18 1 770 1 770 14 14 17
160 160 700

5. Fiole 10 ml 0,89 445 445 3 560 3 560 4 450

6. Etichete sticluțe 0,5 750 750 6 000 6 000 7 500

7. Etichete fiole 0,5 250 250 2 000 2 000 2 500

8. Manuși protecțive 6,03 10 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3


special grip

9. Săculeți textili 0,8 11 11 91 91 114


lavandă 428 428 424 424 280

10. Cutii de carton 4 10 40 40 40 40 40


pliante

Total 56 16 119 119 148


103,3 603,3 104,3 104,3 390,3

28
Investiție servicii (se vor achiziționa odată pe lună)

Nr Natura resursei Costul Furnizorul/


crt distribuitorul

1. Combustibil 100 lei/ lună Petrom

2. Current electric și gaze 300 lei/ lună Enel

3. Apă 400 lei/ lună pentru terenul agricol RAJA


și 30 lei/ lună pentru anexe

4. Servicii de telefonie 100 lei/ lună RCS-RDS


mobilă și internet

Costul pe o perioada de 5 ani

Cost total

Nr Natura resursei Costul


crt (lei/luna)
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1. Combustibil 100 1200 1200 1200 1200 1200

2. Current electric și gaze 300 3600 3600 3600 3600 3600

29
3. Apă 430 5160 5160 5160 5160 5160

4. Servicii de telefonie mobile și 100 1200 1200 1200 1200 1200


internet

Total 930 11 11 11 11 11
160 160 160 160 160

Depozitarea
Produsele vor fi depozitate în spațiul special amenajat din hectarul destinat cladirilor anexe.
Capacități de producție
În primii doi ani de după plantarea butasilor de lavandă, productia nu este la potentialul maxim.
Astfel, se vor recolta 4000 tone de flori de lavandă în fiecare an,din care se obțin: 20 de L de
ulei de lavandă, 600 de L de apă de lavandă, 2 tone de plante uscate. Din al treilea an, plantele
ajung la maturitate, astfel productia se mareste. Se vor recolta 14 tone de plante de lavandă,
din care se obțin: 70 L de ulei de lavandă, 2100 L apă florala, și 7 tone de plante uscate.

Nr crt Denumire produs Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Saculeti cu lavanda (35 g) 14 285 14 285 114 280 114 280 142850

2. Ulei essential lavanda (10 ml) 500 500 4 000 4 000 5 000

3. Apa de lavanda (100 ml) 1 500 1 500 12 000 12 000 15 000

30
Metoda de organizare a producției
Tipul de producție pe care l-am ales este cel în serie deoarece recoltarea plantelor se face de
două ori pe an, astfel produsele pe care noi le realizam vor fi comercializate de două ori pe an.
Loturile vor fi de marimi diverse, cu produse multe.
Ciclul de viață al produsului:
Anul 1- crearea
Anul 2- intrarea pe piață
În urmatorii 3,4 ani-Creșterea și dezvoltarea
În 6 ani-Maturitatea
Declinul-determinat de scăderea interesului clienților, creșterea concurenței

ciclul de viață al produsului


ciclul de viata al produsului

7
PERIOADA DE REALIZARE ÎN ANI

0
Creerea Introducerea pe Creșterea Maturitatea Declinul
piață

31
5. Protecția muncii
Societatea cu răspundere limitată este societatea ale cărei obligații sociale sunt garantate cu
patrimoniul social ; asociațiile răspund numai în limita aportului lor. Constituirea societății se
bazează pe încrederea și calitățile asociaților – intuitia personală.
Pentru o bună funcționare a relației dintre angajator și angajat se impun o serie de reguli și
măsuri pentru a peîntâmpina eventualele neînțelegeri între cele două părți. În conformitate cu
prevederile Codului Muncii, atât angajatorii cât și angajații au următoarele obligații și drepturi:
Obligațiile angajatorului :
• Informarea salariaților asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor ce privesc
desfășurarea relațiilor de muncă;
• Asigurarea permanentă a condițiilor tehnice și organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
• Acordarea salariaților toate drepturile ce reies din lege , din contractual colectiv de
muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;
• Comunicarea periodică a situației economice și financiare a unității către salariați, cu
excepția informațiilor sensibile sau secrete , care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze
activitatea unității;
• Consultarea cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentații salariaților în privința deciziilor
susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
• Plătirea contribuțiilor și impozitelor aflate în sarcina sa, precum reținerea și virarea
contribuțiilor și impozitelor datorate de salariați, în condițiile legii;
• Înființarea registrului general de evidență al salariaților și operarea înregistrările
prevăzute de lege;
• Eliberarea, la cerere, tuturor documentelor care atestă calitatea de salariat a
solicitantului;
• Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal ale salariaților.
Drepturile angajatorului :
• Stabilirea organizării și funcționării unității;
• Stabilirea atribuțiilor corespunzătoare fiecărui salariat, în condțiile legii;
• Dispoziția cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;
• Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

32
• Constatarea săvârșirii abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
• Stabilirea obiectivelor de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a
realizării acestora.
Obligațiile angajatului :
• Realizarea normei de muncă sau, după caz, îndeplinirea atribuţiile ce îi revin conform
fişei postului;
• Respectarea disciplinei muncii;
• Respectarea prevederilor cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
• Fidelitatea faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
• Respectarea măsurilor de securitate și sănătate a muncii în unitate;
• Respectarea secretului de serviciu;
• Alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Drepturile angajatului :
• Salarizarea pentru munca depusă;
• Repausul zilnic şi săptămânal;
• Concediu de odihnă anual;
• Egalitatea șanselor și tratamentului;
• Demnitatea în muncă;
• Securitatea şi sănătatea în muncă;
• Accesul la formarea profesională;
• Informarea şi consultarea;
• Determinarea şi ameliorarea condiţiilor şi a mediului de muncă;
• Protecţia, în caz de concediere;
• Negocierea colectivă și individuală;
• Participarea la acţiuni colective;
• Constituirea sau aderarea unui sindicat;

33
Impactul asupra mediului
Datorita cultivarii lavandei, productia de oxigen creste, fiind un lucru pozitiv pentru mediu.
Impactul negative asupra mediului reiese din folosirea erbicidelor în primii doi ani de la
plantare, prin arderea folosita la procesul de distilare,acesta avand loc de două ori pe an, și prin
folosirea combustibililor fosili.

34
CAPITOLUL IV
PLANUL DE MANAGEMENT
„Managementul – arta de a înfăptui ceva împreună cu alți oameni.”

Mary Parker Follet

„Managerul este persoana care organizează producția, care vine cu idei noi, care introduce produse sau
procese noi, care ia decizii noi și răspunde pentru succesul sau eșecul firmei; deciziile majore privind
strategia și activitatea curentă sunt luate de manageri, chiar dacă acționarii aleg consiliul de
administrație.”

(Paul Samuleson, Economia politică)

1. Organizarea și conducerea firmei.

Forma juridică de organizare: S.C.-S.R.L.

Firma „Grădina cu Lavandă SRL” ca structură organizatorie reprezintă o societate cu răspundere limitată
cu scopul de a împrospăta viețile clienților. Produsele naturale pe care le comercializăm pot fi utilizate în
special de persoanele cu vârsta între 20 și 50 de ani . Activitatea noastră este orientată conform
principiului raționalității sau eficienței maximizarea efectelor utile prin minimizarea eforturilor pentru
satisfacerea nevoilor și a așteptărilor clienților.

Organizarea activităților este formată din

• departamentul de marketing;

• departamentul de producție;

• departamentul de finanțe.

Departamentul de producție constă în planificarea, organizarea și controlul operațiilor din care rezultă
produsul cu scopul de a satisface cerințele cantitative și calitative ale pieței.

Departamentul de marketing are ca obiectiv creșterea vânzărilor și realizarea unui avantaj competitiv
durabil.

Departamentul de finanțe are rolul de realizare a corespondenței legat de activitatea financiară, dar și
realizarea evidenței financiar contabile și a rapoartelor financiare.

Organigrama este reprezentarea grafică a structuri organizatorice a firmei.

Firma este privită ca structură organizațională ,prin care se înființează activitățile membrilor bazate pe
anumite principii dar și ca sistem social compus din persoane.

Conducerea firmei va avea un stil de dirijare autoritar, la începutul firmei, progresând într-unul
democratic și unul laissez-faire dar va fi asigurată de un manager care își va asuma responsabilitatea.
Acesta va avea o pricepere organizatorie și spirit de întreprinzător inovator.

35
Evidența contabilă este realizată de cabinetul de contabilitate cu angajator autorizat în bază unui
contract de servicii.

Salariații contribuie la îndeplinirea acțiunilor în urma cărora rezultă produsul fiind specializați în
domeniul lor de activitate. Pentru funcțiile pe care le îndeplinesc se întocmesc fișele de posturi.

Structura generală a firmei:

• Director general și executiv: 1 post.


• Director economic: 1 post
• Director comercial: 1 post
• Director de producție: 1 post
• Administrator: 1 post
• Contabilitate: 1 post
• Lucrători de teren: 2 posturi
• Lucrător la distilerie: 1 posturi
• Lucrator la ambalarea produselor: 1 post
• Șofer: 1 post
• Paznic: 1 post

Planificare:

Una dintre funcțiile esențiale ale managerului este întocmirea planului de afaceri.

Producerea și vânzarea produselor de lavandă în România este o afacere profitabilă,iar scopul principal
al firmei este evidențierea beneficiilor lavandei și produselor variate.

Viziunea firmei în esență exprimă valorile centrale pe care le împărtășește firmă, iar aceea este de a
adopta și de a folosi produsele naturale într-un mod eficient care duce la satisfacerea clienților. Unul din
obiectivele țintă este mulțumirea oamenilor.

Controlul organizarea,planificarea și conducerea unei activități trebuie însoțite permanent de control.


Această ramură presupune monitorizarea activităților pentru o desfășurare optimă și eventual o
îmbunătățire aduse acestuia. Activitățile se desfășoare conform responsabilitățile primite de angajați.

2. Managementul resurselor umane

Angajarea personalului necesar al firmei SC-LavenDream-SRL va fi angajat cu contract individual de


muncă prin care angajatul va dispune de drepturi și îndatoriri, dar și prin intermediul unui cv interviu sau
cu ajutorul unor scrisori de recomandare. Evoluția salariată se va asocia și cu rezultatele individuale pe
parcursul activităților

3. Managementul recompenselor

Performanțele întreprinderi este influențată de utilizarea recompenselor un factor motivator. Este


atribuită salariatului care îl determină să își îmbunătățească performanță în muncă. Managementul
recompenselor pune în aplicare strategii în scopul păstrării resurselor umane necesare atingerii
obiectivelor. Un sistem de recompense trebuie să sprijine valorile organizației să ofere o scală
competitivă necesară pentru asigurarea personalului. Practica managerială presupune proiectarea
pachetelor de recompense cu doze corespunzătoare. Recompensele reprezintă un cost important

36
pentru organizație. Recrutarea și selecția în ceea ce privește angajarea personalului managerul va alege
după următoarele criterii:

 indentificarea calificaților și alegerea candidaților care corespund cel mai bine conform fișelor de
post.
 respectarea legislației și atragerea candidaților competitivi. Managerul va avea anumite criterii
în oferirea anumitor recompense:
 Frecvența și natura deciziilor
 Nivelul de cunoștințe
 contractul sau ponderea ierarhică
 rezultatele obținute
 intensitatea comunicării

Sistemele de salarizare folosite pot fi salarii fixe. Salariile fixe sunt o sumă de bani oferită în schimbul
muncit efectuate și pot fi distribuite:

• în funcție de timpul de lucru


• în funcție de rezultatele întreprinderii

Sunt incluse și modificările posibile ale fondului salariat sau scăderea să în cazul în care întreprinderea
obține profit, o parte din acesta este distribuit personalului.

4. Managementul riscului

Incertitudinea pieței este un mediu deschis, complex și dinamic. Piață prezintă numeroase elemente ale
căror evoluție este de multe ori imprevizibilă. Schimbările neașteptate pot fi sursă apariției unor
oportunități sau, dimpotrivă, a unor dificultăți majore.

Managementul riscului se referă la ansamblul proceselor de analiză,decizie și control prin care


antreprenorul urmărește reducerea gradului de probabilitate a producerii unui eveniment nedorit și a
impactului acestuia.

Riscul tehnologic abordează două surse majore precum schimbarea rapidă a tehnicilor și a tehnologiilor
sau firmă care nu realizează informarea și instruirea continuă a angajaților expunându-se riscul de a
suportă pierderi.

Un alt risc care poate genera o pagubă este problema aprovizionării prin nerespectarea condițiilor de
calitate de către furnizori. Riscul financiar pot fi, precum, modificările bruște ale cursului valutar,
nerespectarea termenelor de plată a mărfurilor livrate de firmă și incapabilitatea de plată. Un risc
accidental moderat este dezastrul natural. Concurența reprezintă un prim factor de risc care cauzează
pierderi financiare

5. Managementul inovativ

Firma SC-LavenDream-S.R.L. va dispune de echipament modern de producere a produsului.


Întreprinderea va aduce pe piață atât un mod de a îmbunătăți stilul de viață al consumatorului cât și de
a informa persoana de beneficii, un mod prin care clienții vor avea parte de beneficiile necesare pentru
a le satisface nevoile. Timpul nu va fi unul pierdut ci înlocuit cu activități de relaxare.

37
6. Managementul total al calității

Luând în considerare opiniile exprimate în literatura de specialitate putem pune în evidența următoarele
orientări principale în definirea calități totale. Definirea calități totale este o politică sau o strategie a
întreprinderii în domeniul calității.

Conceptul de calitate totală este o filosofie și împreună cu managementul total al calității, sunt
echivalente. Calitatea totală reprezintă scopul, iar managementul total al calității, mijlocul pentru
realizarea ei. Definirea managementului total al calității „Total Quality Management (TQM)”, poate fi
pusă în evidență în mai multe orientări.

• Marea majoritate a autorilor sunt de acord că TQM este, înainte de toate, o nouă filosofie,
un nou model de cultură a întreprinderii, având scopul de a orienta spre client toate
activitățile și procesele acesteia și de a le optimiza, astfel încât să-i aducă beneficii pe
termen lung.
• O serie de autori scot în evidentă, în definirea TQM, pe lângă dimensiunea să filozofică,
aspectele tehnice și sociale pe care le implică această filozofie. Unii pun accentul pe
dimensiunea tehnică a TQM, alții, dimpotrivă, pe cea socială, considerând că antrenarea și
motivarea personalului sunt mai importante în cadrul acestui demers decât aspectele
tehnice. Există, însă, și opinii potrivit cărora ambele dimensiuni sunt la fel de importante.
• Potrivit unei alte orientări, TQM reprezintă un concept tridimensional, fiind o filozofie de
management care se bazează pe o anumită logică și care presupune utilizarea unor metode
și tehnici specifice, de unde rezultă cea de-a treia dimensiune a să, cea tehnică.

Filozofia managementului total calității (TQM) cuprinde, în opinia lui Kelada,patru elemente:

• Recunoașterea rolului primordial al clientului: datorită lui există și poate progresa.


• Lucrătorul se află în centrul tuturor proceselor prin care se realizează calitatea totală
• Preocuparea pentru rentabilitate este omniprezentă și preponderentă
• Toți partenerii externi ai întreprinderii din amonte (furnizori de materiale, financiare,
resurse umane) și din aval ( distribuitori, transporturi, detailiști etc.) participă activ la
realizarea calității totale.

Dimensiunea filozofică este cel mai greu de perceput, dar reprezintă cea mai mare parte a TQM. Această
filozofie recunoaște că singurul patron în întreprindere este clientul. El devine preocuparea principală a
întregului personal, în frunte cu mâna ca și a partenerilor întreprinderii. aceștia lucra în echipă, doresc
clienților nu numai satisfacerea cerințelor externi, ci și depășirea așteptărilor acestora.

Calitatea totală nu este efectul hazardului. Pentru realizarea ei este necesară definirea clară a rolului
fiecăruia, planificarea și ținerea sub control a tuturor proceselor întreprinderii, că și a relațiilor cu
partenerii externi

Managementul total al calității se bazează, în acest sens, pe următoarea logică,

• Nimic nu este perfect, deci totul poate fi îmbunătățit, cu participarea întregului personal
toate compartimentele.

38
• Toate compartimentele, toți lucrătorii din întreprindere au importantă egală în realizarea
calității totale, fiecare reprezentând câte un inel care poate întări sau slăbi lanțul calității.

Dimensiunea tehnică a TQM se referă la operațional a acestuia. Nu este suficient să vrem să obținem
calitatea totală ce trebuie făcut (logică), trebuie să și putem s-o realizăm (tehnică).

O altă orientare în definirea TQM o constituie abordarea acestuia că un concept multidimensional. În


opinia lui Zink, de pildă, TQM, reprezintă o nouă filozofie a calității, care presupune îndeplinirea unor
premise de personal, de ordin structural și tehnice, că utilizarea unor metode instrumente
corespunzătoare.

Standardul ISO 8402 definește TQM că reprezentând un management approach al unei organizații,
centrat pe calitate, bazat pe participarea tuturor membrilor săi, prin care se urmărește asigurarea
succesului pe termen lung, prin satisfacerea clientului și obținerea de avantaje pentru toți membrii
organizației și societate pentru în definiția adoptată de standardul menționa regăsim, de fapt,
elementele care sunt luate în considerare, pentru delimitarea cadrului conceptual al TQM, și în literatura
de specialitate

• Calitatea reprezintă punctul central al tuturor activităților organizației


• Calitatea se realizează cu participarea întregului personal.
• Organizația urmărește să obțină succese pe termen lung prin:
• satisfacerea clientului;
• obținerea de avantaje pentru întregul personal;
• obținerea de avantaje pentru societate.

Potrivit acestui standard, în TQM conceptul de calitate se referă la realizarea tuturor obiectivelor de
management, deci nu numai a obiectivelor calității.

Principiile de bază ale TQM

În literatura de specialitate sunt formulate diferențe privind principiile de bază ale TQM. Unii autori le
menționează în mod explicit, alteori ele pot fi deduse din elementele de definire ale TQM sau ale calității
totale.

Se observă că majoritatea autorilor sunt de acord cu principiile „orientare spre client” și „îmbunătățire
continuă”. Aceste principii se regăsesc, de fapt, în cadrul tuturor orientărilor privind elementele de
definire ale TQM .

Principiilor „orientare spre client” și „îmbunătățire continuă” li se adaugă, potrivit unor opinii, zero
defecte (totul trebuie bine făcut de prima dată și de fiecare dată) și „accentul de prevenire”.

Ținând seama și de alte opinii exprimate în literatura de specialitate, putem considera că principiile de
bază ale TQM sunt următoarele:

• orientare spre client


• internalizarea relației client-furnizor
• calitatea pe primul plan.

39
Orientarea spre client

Identificarea și satisfacerea cerințelor clienților, reprezintă, în cazul TQM, punctul de plecare al tuturor
activităților din întreprindere.

Acest principiu se mai numește „marketing”. Calitatea trebuie, prin urmare, definită în raport cu
cerințele clienților, cerințe determinate de dorințele și așteptările lor. Dificultățile privind evaluarea sunt
evidente, deoarece ele nu sunt totdeauna cunoscute sau nu pot fi cuantificate.

Pentru satisfacerea cerințelor clientului, se impune îmbunătățirea calității în domeniile de activitate ale
întreprinderii, nu doar în cele direct implicate realizarea produselor. Numai atunci când toți lucrătorii
compartimentele satisfac așteptările clientului, întreprinderea va putea câștiga încrederea acestuia.

Internalizarea relației client-furnizor

Potrivit acestui principiu, procesele de întreținere sunt abordate ca o succesiune de retail dintre clienți și
furnizori.

Fiecare compartiment (lucrător) trebuie să se considere că fiind un „client intern” și, în același timp, un
„furnizor extern”, în raporturile sale cu celelalte compartimente, respectiv cu ceilalți lucrători.

Calitatea pe primul plan

Acest principiu exprimă cel mai bine filozofia TQM, care este un sistem de management central de
calitate „quality first”.

• Calitatea poate să devină punctul central al tuturor activităților prin


• implicarea puternică și permanentă a conducerii de vârf <<top-management>>
• intercorelarea tuturor activităților, proceselor din fiecare etapă a cercului (spiralei) calității
în realizarea și îmbunătățirea acesteia
• implicarea permanentă a tuturor compartimentelor și a fiecărui lucrător în asigurarea
calității.

Antonescu definește excelența industrială că reprezentând <<capacitatea unei firme industriale de a


realiza profit, asigurând, în același timp satisfacerea cerințelor clienților>>

Ea presupune:

• diversificarea și îmbunătățirea calității produselor și serviciilor preț competitiv


• preț competitiv
• termene scurte de răspuns solicitările clienților.

Deși încercările sunt numeroase, nu s-a reușit, până în prezent stabilirea unei metodologii clare de
evaluare, respectiv căile de urmat pentru realizarea excelenței

Institutul American de management recomandă îndeplinirea următoarelor cerințe pentru atingerea


excelenței: elaborarea unei strategii că procesul mai micșorarea duratei procesului, reducerea costului
îndeplinirea cerințelor consumatorilor, utilizarea tehnicilor de îmbunătățire a proceselor, elaborarea
politicii sistem calității, implementarea unui sistem al calității cu luarea în considerare a tuturor etapelor
de realizare a produselor, aplicarea tehnicilor de rezolvare a problemelor, stabilirea unor relații de
parteneriat cu subfurnizorii pentru îmbunătățirea calității produselor pe care le livrează.

40
„Zero defecte” și îmbunătățirea continuă

Potrivit conceptului TQM, pentru satisfacerea corespunzătoare a așteptărilor clienților, trebuie aplicat
principiul „zero defecte”, deci „totul trebuie bine făcut de prima dată și de fiecare dată”.

Acest principiu se referă la desfășurarea „fără erori” a tuturor proceselor și activităților din
întreprindere, ca premisă pentru realizarea de produse conforme cerințelor. Prin urmare, în
aprovizionare, obiectivul urmărit trebuie să fie „zero stocuri», în producție „zero întreruperi” în
marketing „zero pierderi de clienți” în cercetarea științifică „zero greșeli în studiile efectuate”

Întreprinderea trebuie, prin urmare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea produselor și


serviciilor pe care le oferă. Aceasta este posibilă numai prin continua a tuturor proceselor sale, din
fiecare etapă a spiralei calității, începând cu studiile de marketing pentru identificarea cerințelor, și până
asigurarea utilizării corespunzătoare a produselor.

Viziunea sistemică

Potrivit acestui principiu, TQM cuprinde toate elementele de sistem și procesele unei întreprinderi.
Acestea sunt definite de conceptul „Key Quality”

„Checkpoints” sunt considerate puncte cheie. Acele puncte din sistemul unei organizații în care pot fi
puși în evidență factorii relevanți pentru calitate.

TQM înseamnă managementul calității în cele cinci „puncte-cheie"

Funcționarea corectă a "angrenajului" depinde de om, el fiind considerat punctul central al proceselor
de realizarea calității.

Argumentare cu date

Acest principiu este considerat foarte important nu numai pentru TQM,dar și pentru managementul
întreprinderii în general. Culegerea, prelucrarea, analiză și interpretarea datelor sunt indispensabile în
orice domeniu, pentru fundamentarea deciziilor.

În cazul TOM datele sunt necesare începând cu etapă identificării clienților și a cerințelor acestora și
până la evaluarea lor în utilizare. Aceste date trebuie preluate și prelucrate în compartimentele
corespunzătoare ale întreprinderii reactualizate în mod continuu.

Factorii critici în implementarea principiilor TQM

Diversitatea opiniilor privind principiile de bază ale TOM se reflectă și în definirea factorilor de care
depinde implementarea lor cu succes.

În opinia noastră, factorii de care depinde obținerea unor rezultate favorabile sunt următorii:

a. Definirea clară a politicii calității, de către conducerea de vârf, cu integrarea principiilor de vârf,
cu integrarea bază ale TQM, în corelație cu politică generală a întreprinderii
b. Determinarea riguroasă a obiectivelor referitoare la calitate, pe bază politicii anterior definite,
până la nivelul fiecărui lucrător din întreprindere

41
c. Definirea strategiilor și tacticilor pentru realizarea obiectivelor stabilite: necesitatea adoptării
strategiei îmbunătățirii continue, ca strategie generală a întreprinderilor în TQM este unanim
recunoscută
d. Asigurarea unei organizări adecvate TQM, care să valorice întregul potențial al resurselor
umane. Trebuie definite clar fiecărei entități organizatorice, compartimentului calitate neavând
un rol de comandă, ci de sprijinire a desfășurării activității referitoare la calitate
e. Coordonarea tuturor activităților, prin asigurarea unei comunicări eficiente, în spiritul
principiilor TQM, în cadrul tuturor proceselor întreprinderii. Comunicarea joacă un rol important
în conștientizarea lucrătorilor privind necesitatea îmbunătățirii continue a propriei activități, în
relația directă cu rezultatele finale ale întreprinderii.
f. Antrenarea întregului personal are un rol determinant pentru asigurarea succesului în
principiilor TQM. „Poziția cheie” a factorului uman, în cadrul acestui demers este, de fapt,
unanim recunoscută, atât în teorie, cât și în practică economică.
g. Ținerea sub control a tuturor proceselor condiționează în mare măsură succesul întreprinderii în
TQM. Întreprinderea trebuie să identifice și să administreze rețeaua să de procese și interfețele
lor, astfel încât să poată îmbunătăți permanent calitatea produselor și serviciilor
h. Asigurarea calității, prin activități preventive, desfășurate în mod sistematic, condiționează în
mare măsură realizarea efectivă a principiului „zero defecte" (totul trebuie bine făcut de prima
dată și de fiecare dată)
i. Utilizarea unor metode, tehnici și instrumente corespunzătoare este, de asemenea, importantă
pentru implementarea principiilor TQM.

Accentul trebuie pus, în primul rând, pe acelea care permit identificarea cerințelor clienților și
transparența acestora în caracteristici ale produselor și serviciilor. Una dintre aceste metode, tot mai
larg agreată de întreprinderi, o reprezintă Quality Function Deployment (QFD). O importantă deosebită
se acordă în TQM comparării proceselor și performanțelor produselor și serviciilor cu cele ale liderilor
recunoscuți că atare, la un moment dat, pe piață, utilizând, în acest scop, tehnică Benchmarking.

Abordări critice privind TQ și TQM

Ținând seamă de natură obiecțiilor, ele pot fi clasificate astfel: managerială, umanistă și
comunicațională.

Critica managerială

Critica managerială este formulată de, pe de o parte, de unii teoreticieni, specialiști în domeniul calității,
care își exprimă scepticismul în legătură cu succesul „incontestabil” ai TQM și, pe de altă parte, de cei
care au încercat, fără succes, să pună în aplicare un asemenea sistem de management.

În esența, ei reproșează TQM ca: demersurile sunt fără rezultate probante, se confundă adesea scopul
cu mijloacele, iar orientarea pe termen lung, pe care o promovează, ar fi incorectă.

Critică umanistă

Critică umanistă a TQM este formulată de sociologi, psihologi, filozofi, specialiști în domeniul resurselor
umane. Ei reproșează acestui sistem de management efectele negative pe care le are asupra individului,
considerând că avantajele pe care le aduce întreprinderii ar fi mai puțin importante, decât riscurile pe
care le reprezintă pentru lucrători.

42
Sunt puse în discuție unele dintre principiile de bază ale TQM, printre care „zero defecte” îmbunătățirea
continuă, orientarea spre excelentă. Astfel, unii autori își exprimă rezerve față de aplicarea conceptului
„zero defecte” potrivit căruia „totul trebuie bine făcut de prima dată”, din cel puțin două motive: a
impune un asemenea principiu înseamnă, în opinia implicit ca se ia dreptul individual de a greși. Pe de
altă parte, se atribuie numai lucrătorilor responsabilitatea non-calității.

O serie de specialiști, printre care și Juran, consideră că „teamă de eșec” a individului ar trebui
valorificată în sens pozitiv, că sursă de motivare.

Pe de altă parte, dacă teamă de eșec este prea puternică, apare tendința de a ascunde erorile, sau de a
le seamă altora, ceea ce poate antrena un climat de neîncredere și comportamente eronate.

În opinia unor autori, aplicarea principiului <<îmbunătățiri continue>> ar avea, de asemenea, efecte
negative asupra psihicului uman. Necesitatea de depășire permanentă, pe care o implică acest principiu,
îl fac pe individ să se întoarcă mereu spre el însuși, ceea ce generează o stare de tensiune continuă.

Critica comunicațională

Critica comunicațională este formulată de cei care reproșează TQM unele confuzii privind conceptele,
principiile pe care se bazează, că și incoerență unor demersuri, specifice acestuia.

7. Managementul schimbării

Introducere

Organizațiile trebuie să inițieze procese de schimbare pentru a satisface cerințele pieței, pentru a spori
valorile acționarilor sau strategiile guvernamentale. Deseori trebuie să inițieze și să aplice procese de
schimbare pentru a menține stabilitatea organizațională și pentru a sprijini creșterea economică
echilibrată și dezvoltarea durabilă. Managementul este un proces care permite unei organizații să
modifice orice parte structurii sale astfel încât să poată face fată în mod eficient într-un mediu în a
schimbare. Acesta include activități menite să asigure sprijin, acceptare, aprobare pentru modificările și
schimbările necesare și convenite Scopul este de a controla schimbările în timp ce se menține
integritatea calitatea serviciilor din mediul de producție. Conceptul și practică de gestionare a schimbării
a devenit tot mai populară în rândul organizațiilor în ultimii ani.

După cum se indică în modulele anterioare, e-guvernarea nu este pur și simplu informatizarea activității
actualului guvern, dar, în schimb, o transformare, reconstrucție și o retehnologizare a guvernului, care
aduce cu șine schimbări semnificative. Prin urmare, managementul eficient al schimbării este cu
siguranță o mare provocare și, probabil, o necesitate pentru guvernele care sunt în procesul de
implementare a e-guvernării.

Rezistența la schimbare

Viteză de punere în aplicare a oricărei tehnologii noi într-o organizație mare este adesea dramatic de
lentă. Următoarele paragrafe discută unele din motive.

Teamă de tehnologie

În multe cazuri, rezistentă la schimbare se datorează faptului că funcționării la nivel înalt sau de rang
înalt ai unei organizații au puține sau nu au deloc cunoștințe despre noile tehnologii și se tem că-și vor

43
pierde poziția dominantă, susținută de vechiul sistem de management, în față acelor funcționari care
înțeleg nouă tehnologie bine decât ei. Acest lucru devine o problemă critică în cazul în care oamenii care
se tem de tehnologii noi sau de schimbare sunt cei care au puterea de a consolida informatizarea
guvernului și procesul de dezvoltare a sistemelor de guvernare electronică. Numai determinarea și
presiunea din partea autorităților superioare pot îmbunătăți situația.

Obiceiuri creative

Odată ce oamenii devin obișnuiți cu o modalitate stabilită de a face lucrurile, ei au o tendința natural de
a rezistă unor noi abordări. Acest lucru este de înțeles, pentru ca este în natură umană să simtă
confortabil cu ceea ce știu. Cu toate acestea, în cazul în care acest comportament nu este bine controlat,
poate degenera în problemă de atitudine serioasă în cazul În care ancorat în trecut și refuză sistematic
să crească și să învețe n abordări Managementul schimbare

Timp insuficient pentru a învăța tehnici noi

A fost, într-adevăr, o creștere mare a numărului de sisteme sofisticate de aplicare care trebuie să fie
dezvoltate și implementate pentru a satisface nevoile utilizatorilor, de multe ori cu resurse limitate și
timp. Această creează în mod natural presiune constanța asupra dezvoltatorilor și furnizorilor de
sisteme, care sunt, de asemenea, sub presiunea de a furniza cât mai multe ore directe posibile pentru
utilizatori. Rezultatul net poate fi că cei care operează sau furnizează noile sisteme, instrumente și
tehnici au timp insuficient pentru a află despre ele. În unele organizații, timpul insuficient rezultă în
faptul că personalul nu primește nici un instruire formală

Tehnici de concurență

Multe tehnici noi apăr an după an. În unele cazuri, ele concurează una împotriva celeilalte. Nu este ceva
neobișnuit confruntarea cu mai multe tehnici, care, de fapt, sunt de similare, dar utilizează terminologii
ușor diferite. Nu este o problemă prea optarea pentru , spre deosebire de . degrabă, apare atunci când
fiecare are propriul său campion. Dacă nu este corect gestionat, procesul de pentru achiziționarea de
noi instrumente tehnici se poate dovedi nu fi la fel de simplu pe ar trebui să fie, chiar dacă criteriile
complete de au fost folosite cadrul procesului.

Mediu de compatibilitate

Multe dintre instrumentele de productivitate introduse în activitățile de dezvoltare a sistemului sunt


cele mai bune atunci când acestea sunt în principal folosite pentru a dezvoltă sisteme noi. Cu toate
acestea, introducerea unui nou sistem de lumea existentă a întreținerii, poate dură mai mult, deoarece
acestea ar putea să nu fie pe deplin compatibile cu întreținerea existența și mediul operațională

Sindromul uzurii incorporate

Produse noi apar pe piață în fiecare zi, ca o consecință a dezvoltării rapide a tehnologiei informației.
Fiecare produs aduce unele îmbunătățiri pentru a oferi o modalitate mai bună de a face lucrurile în
comparație cu produsele similare anterioare. O problemă de atitudine iese la suprafață atunci când
decizia de a aduce un nou instrument este amânată până în anul următor, deoarece ceva mai bun, cel
mai probabil apărea. Un an mai târziu, aceeași decizie se amână pentru același motiv. Același scenariu
poate să apară cu metodele. Astfel, luarea ezitanta și indecisă a deciziilor contribuie, de asemenea, la o
rezistentă la schimbare. Această identificare introducerea factorilor care cauzează rezistentă la

44
schimbare, arată că dezvoltarea unui nou sistem de e-guvernare nu este un proces relativ simplu și că
întreținerea și exploatarea unui sistem de e guvernare ar trebui să ia în considerare și un efort
considerabil.

Ce este managementul schimbării?

Există trei definiți de bază ale managementului schimbării. Prima și cea mai evidentă definiție este că
termenul se referă la sarcină de gestionare a schimbărilor. Gestionarea schimbării este ea însăși un
termen care a cel puțin două dimensiuni:

Prima dimensiune se referă la efectuarea de modificări într-un mod planificat, gestionat sistematic.
Această are scopul de a pune în aplicare mai eficient noi metode și sisteme într-o organizație în curs de
desfășurare. Modificările vor fi gestionate intră și sunt controlate de către organizație. Cu toate acestea,
aceste modificări ar putea proveni de la evenimente din afară.

A două dimensiune de gestionare a schimbării acoperă răspunsul la schimbările asupra cărora


organizația exercită un control redus sau nul; modificările care rezultă din activități cum ar fi legislația,
revoltele sociale politice, acțiunile concurenților, schimbarea curenților economici și așa mai departe.

Prima și a două dimensiune sunt de obicei caracterizate ca fiind pro-activă și respectiv reactivă.
Managementul schimbării se poate referi, de asemenea, la o zonă de practică profesională și această
este bază pentru a două definiție a termenului. Consultanții independenți pot acționă că agenți ai
schimbării pentru a-și ajută clienții să gestioneze schimbările cu care se confruntă, sau pentru a-i ajută
să adopte o abordare proactivă, pentru a schimbă prin preluarea sarcinii de gestionare a schimbărilor
inevitabile. În aproape toate cazurile, procesul schimbării este tratat separat de specificul situației.
Agenții profesionali schimbării își asumă de gestionare procesului de schimbare, prin colaborarea cu
managerii de organizare utilizatorii care cunosc specificul.

A treia definiție a managementului schimbării se bazează pe conținutul sau subiectul problemei. Aceasta
constă în principal în modele, metode și tehnici, instrumente, aptitudini și alte forme de cunoaștere care
participă la practică managementului schimbării. Aceste organisme de cunoștințe sunt legate și integrate
printr-un set de concepte și principii cunoscute sub numele de Teoria generală a sistemelor (GST)

Beneficiile managementului schimbării

Beneficiile managementului schimbării sunt abundente și sunt în principal asociate cu reducerea


riscurilor și îmbunătățirea calității serviciilor Managementul schimbării este necesar pentru atingerea
unui grad ridicat de IT disponibilitate și calitate a serviciilor. Printr-o gestionare eficientă a procesului de
schimbare atât neplanificat cât și planificat, perioadă de tranzit poate fi redusă. Astfel, calitatea
serviciilor îmbunătățită, suportul IT și costurile afacerilor în perioadă de tranzit sunt reduse.
Managementul schimbării poate îmbunătăți eficientă de comunicare. O mai bună comunicare între
utilizatorii unei organizații va conduce la o mai bună înțelegere a nevoilor și priorităților fiecăruia, în
același timp subliniind faptul ca unitățile de afaceri nu funcționează în izolare. Cu comunicare, intrare și
disponibilitate crescută, utilizatori se vor simți mai responsabili și mai puțin frustrați atunci când
sistemele sunt închise pentru întreținere. Managementul schimbării poate simplifica și sprijini fluxul de
informații și de operațiuni. Procesul de schimbare va ajută organizațiile să raționalizeze fluxul de
informații la niveluri simplificate pentru utilizarea în zărea software-ului existent în scopul de a realiză,
să maximizeze și reduce rapoarte inutile și a îmbunătăți productivitatea. Crearea unor serii de analize

45
care pot fi folosite pentru a obține reducerea costului produsului serviciului este un alt beneficiu de
management al schimbării. Acest lucru poate ajută organizația să crească și să se concentreze pe
venituri și profituri. Aceste analize includ analiză costului produsului și de analiză costului serviciului și
sunt utile pentru serviciul de luare a deciziilor. Acestea includ, de asemenea, potrivirea efectivă cu
costurile estimate, analiză utilizării directe a forței de muncă, precum și măsurile și acțiunile corective.
Cu toate acestea, managementul schimbării este una dintre cele mai grele discipline de gestionare de
pus în aplicare. Este nevoie de o echipă mare interfuncțională de aplicare și de oameni de afaceri care
pun accent serviciul de afaceri complet pe schimbarea individuală a componentelor. Este nevoie de un
proiect de management de configurare paralelă pentru a defini relațiile dintre procesele de afaceri,
servicii IT și aplicații de bază și infrastructurii. Managementul schimbării este, de asemenea, dificil
deoarece implică modificări în comportamentele oamenilor. Remodelarea comportamentului oamenilor
necesită o cantitate semnificativă de cunoștințe pentru a aduce noi . Pentru organizațională,
obiceiurile echipele interdepartamentale colaborarea cruciale pentru avea succes. , susținerea de
către conducere este de asemenea necesară pentru întări schimbărilor pentru sublinia consecințe
negative, pentru angajați, precum organizarea, de încălcare procesului de nereușită să se adapteze

Procesul de management al schimbării

Managementul schimbării este un proces de găsire a problemei și de rezolvare a problemelor.


Managementul schimbării este o chestiune care se deplasează de la o stare problemă la o stare
rezolvată. Trei tipuri de obiective și activități sunt implicate pentru a transformă, reduce, și aplică.

Transformarea scopurilor și a activităților este preocupată de identificarea diferențelor dintre cele două
state, starea problemei și starea rezolvată

Reducerea scopurilor este preocupată de determinarea căilor de eliminare a acestor diferențe. Aplicarea
scopurilor este e joacă și activități se preocupă de găsirea problemei".

O problemă este, de obicei, identificată că situație care necesită măsuri care nu sunt cunoscute. Astfel
este necesară căutarea unei soluții, cu alte cuvinte, o căutare pentru al duce la starea rezolvată. Acest
lucru este cunoscut sub numele de „rezolvarea problemelor". Căutarea unor situații care necesită o
acțiune este denumită „găsirea problemei". În combinație, cele două activități ajută la identificarea și
așezarea pe un curs care va duce la schimbarea dorită și predeterminată a situației. Precizarea și
definirea problemei schimbării reprezintă centrul managementului schimbări. În acest proces, viitoarea
stare identificată, starea actuală va fi descrisă și definită, și vor fi luate deciziile cu privire la procesul
organizat, structurat pentru a trece de la o stare la altă. Cu o schimbare se ia în considerare mai
devreme cu atât participanții sunt capabili plănuiască și să recunoască efectele și riscurile au fost care nu
considerate în planificarea proiectului. Definirea și precizarea problemei schimbării includ furnizarea de
răspunsuri la întrebările „cum", „de ce" și „ce". Formularea inițială a unei probleme privind schimbarea
adesea se centrează pe mijloacele de schimbare. Acesta este adesea exprimată sub formă întrebării
„cum", cu starea obiectivului mai mult sau mai puțin implicită. Prin contrast accentul pe rezultat
introduce întrebarea „ce". Răspunsul la întrebarea „ce" necesită un diagnostic al problemei și o discuție
despre finalul căutat. La întrebările „de ce" trebuie să se răspundă în scopul de a descoperi sensul ultim
al funcțiilor și pentru a deschide ușă spre găsirea unor noi și mai bune modalități de efectuare a
acestora. Împreună, aceste întrebări pot găsi „adevăratul" final sau rezultat al efortului de schimbare.
Trei etape de bază ale procesului de management al schimbării sunt, de obicei, recunoscute. Ele sunt
deblocarea, schimbarea, și reblocarea. Acest punct de vedere adoptă, și derivă din conceptul de

46
stabilitate a sistemelor dinamice. Astea fiind spuse, punctul de început și de sfârșit al modelului
deblocare schimbare-reblocare este stabilitate 6. Abilități necesar Sunt necesare seturi de competențe
vaste și de calitate superioară pentru a gestiona schimbările dintr-o organizație. Acestea includ:

Abilități politice

Organizațiile, ca parte a sistemelor sociale, pot fi intens politice. O organizație trebuie să aibă judecăți
proprii, precum și să posede, aprove și să accepte procesul de schimbare. Acest lucru nu poate fi făcut în
numele organizației.

Abilități analitice

Abilitatea de a analiză funcționarea fluxului de lucru, în cadrul sistemelor, și abilitatea de a efectuă o


analiză financiară sunt două seturi deosebit de importante de competențe. Determinarea impactul
financiar și politic al modificărilor aduse operațiunilor și sistemelor este o abilitate importantă pentru
agenții schimbării

Competențe umane

Oamenii sunt factorul de bază al oricărei organizații. Ei pot Varia în origini naționale, religioase, niveluri
de inteligență și capacitate, atitudini față de viață și de muncă, și așa mai departe. Prin urmare
comunicarea sau abilitățile interpersonale sunt necesare pentru a dezvoltă o mai bună înțelegere a
diverselor persoane în cadrul unei organizații și rolului pe care îl pot jucă În schimbare.

Abilitatea de sistematizare

Un sistem este un aranjament de resurse și rutine destinate să producă rezultatele specificate. În acest
caz. un sistem reflectă o organizație și o organizație este un sistem. Există două seturi de cunoștințe și
aptitudini legate de sisteme care trebuie stăpânite, ele sunt analiză sistemelor și Teoria generală a
sistemelor (GST. Acestea au de-a face atât cu sistemul închis cât și cu cel deschis" care realizează
obiectivele organizaționale.

Abilități de afaceri

Înțelegerea modului în care funcționează o afacere va duce la o înțelegere a finanțelor și a banilor,


deoarece acestea sunt esențiale pentru orice organizație. Această necesită, de asemenea, o cunoaștere
a piețelor și a comercializării, a produselor și a dezvoltării produselor, a clienților și a proceselor de
vânzare, cumpărare, și orice altceva relevant pentru realizarea afacerii. Problemă este, de obicei,
identificată că o situație care necesită acțiune pentru care măsurile necesare nu sunt cunoscute. Astfel
este necesară căutarea unei soluții. Cu alte cuvinte, un curs al acțiunii duce la starea rezolvată. Acest
este cunoscut sub numele de "rezolvarea lucru problemelor". Căutarea unor situații care necesită o
acțiune este denumită "găsirea problemei". combinație, activități și ajută identificarea și așezarea pe un
curs de va duce la schimbarea acțiune care dorită și predeterminata a situației. Precizarea și definirea
problemei schimbării reprezintă centrul managementului schimbării. acest proces, viitoarea stare fi
identificată, starea actuală va fi descrisă și definită, și vor fi luate deciziile cu privire la procesul organizat,
structurat pentru a trece de la o stare la altă. Cu cât o Schimbare se ia în considerare mai devreme cu
atât participanții sunt capabili să plănuiască și să recunoască efectele și riscurile care nu au fost siderate
în planificarea proiectului. Definirea precizarea problemei schimbării includ furnizarea de răspunsuri la
întrebările "cum", "de ce" și "ce Formularea inițială a unei probleme privind schimbarea adesea se

47
centrează pe mijloacele de schimbare. Acesta este adesea exprimată sub formă întrebării cum", cu
starea obiectivului mai mult sau mai puțin implicită. Prin contrast accentul pe rezultat introduce
întrebarea "ce" Răspunsul la întrebarea "ce necesită un diagnostic al problemei și o discuție despre
finalul căutat. La întrebarile "de ce trebuie să se răspundă în scopul de a descoperi sensul ultima al
funcțiilor și pentru a deschide ușă spre găsirea unor noi și mai bune modalități de efectuare a acestora.
Împreună, aceste întrebări pot găsi "adevăratul" final sau rezultat al efortului de schimbare. Trei etape
de bază ale procesului de management al schimbării sunt, de obicei, recunoscute. Ele sunt deblocarea,
schimbarea, și reblocarea. Acest punct de vedere adopta, și derivă din conceptul de stabilitate a
sistemelor dinamice. Astea fiind spuse, punctul de început și de sfârșit al modelului deblocare
schimbare-reblocare este stabilitate

Abilități necesare

Sunt necesare seturi de competențe vaste și de calitate superioară pentru a gestiona schimbările dintr-o
organizație. Acestea includ

a. Abilități politice

Organizațiile, că parte a sistemelor sociale, pot fi intens politice. O organizație trebuie să aibă judecăți
proprii, precum și să posede, aprobe și să accepte procesul de schimbare. Acest lucru nu poate fi făcut în
numele organizației

b. Abilități analitice

Abilitatea de a analiză funcționarea fluxului de lucru, în cadrul sistemelor, și abilitatea de a efectuă o


analiză financiară sunt două seturi deosebit de importante de competențe. Determinarea impactul
financiar și politic al modificărilor aduse operațiunilor și sistemelor este o abilitate importantă pentru
agenții schimbării

c. Competențe umane

Strategii de bază

Pot fi utilizate diferite strategii și abordări pentru a face managementul schimbării de succes. Cele patru
strategii introduse aici sunt bazate pe diferite aspecte ale oamenilor și comportamentul lor

a. Rațional empirică

Această abordare se bazează pe înțelegerea faptului că oamenii vor urmă interesul propriu odată ce l-au
descoperit. În acest caz, schimbarea se bazează pe comunicarea de informații și oferirea stimulentelor.

b. Normativ reeducativa

Bază aici este că oamenii vor adera la normele și valorile culturale. În acest exemplu, schimbul se
bazează pe redefinirea și reinterpretarea normelor și valorilor existențe, precum și dezvoltarea unor noi
angajamente.

c. Putere coercitivă

Oamenii vor face, în general, ceea ce se spune sau se poate face pentru a realiză schimbările și astfel
schimbarea se bazează pe exercitarea autorității și impunerea de sancțiuni.

48
d. Mediu adaptivă

Oamenii se opun pierderii și întreruperi, dar se adaptează ușor la noile condiții. În acest exemplu,
schimbarea se bazează pe construirea unei noi organizații și transferul treptat de oameni din vechea
organizare la un nouă. Mai presus de toate, se recomandă că intervalul unui proiect inițial de
management al schimbării ar trebui să fie limitat. În acest fel, organizația poate atinge rapid succesul
parțial. Procesul managementului schimbării poate fi apoi să meargă continuu, prin creșterea gamei sale
și domeniul de aplicare. Strategiile ar trebui să fie utilizate în mod flexibil și eventual în combinație. Nici
o strategie de schimbare nu este recomandat mai presus de abordarea adoptată în orice caz particular
care depinde de o serie de factori. Cum ar fi:

e. Gradul de rezistență

Rezistența puternică pledează pentru o cuplare a strategiilor putere coercitivă și de mediu-adaptivă. În


timp ce rezistentă slabă sau acordul pledează pentru o combinație a strategiilor empiric-rațională și
normativ-reeducativă

I. Populația țintă

Populațiile mari pledează pentru un amestec între toate strategiile de mai sus

II. Miză

Miză mare pledează pentru un amestec dintre toate strategiile de mai sus.

III. Intervalul de timp

Intervalele scurte de timp susțin o strategie de putere coercitivă, în timp ce intervalele mai lungi de timp
susțin un amestec de strategii rațional empirice, normativ-reeducative, precum și strategiile de mediu-
adaptive.

IV. Expertiză

Având experiență corespunzătoare disponibile pledează pentru unele combinații de strategii de mai sus,
în timp ce susține că nu a disponibile pentru recurgerea la strategia puterii coercitive

V. Dependența

În cazul în care organizația este foarte dependentă de poporul său pentru un motiv sau altul, atunci
capacitatea de management pentru a comandă sau cere poate fi limitată. În schimb, dacă oamenii sunt
în mare măsură dependenți de organizare, capacitatea lor de a se opune sau de a rezistă poate fi
limitată

Sfaturi pentru administrarea managementului schimbării

Managementul de succes al schimbării este mai mult o chestiune de capacitatea de leadership decât de
competențe manageriale. Este destul de mult la fel că gestionare a orice turbulent, încurcat sau de
natură haotică. Prin urmare, primul lucru de făcut este să te implici. Este important să se implice toată
lumea din interiorul care este relevanță sau care are un interes în procesul de schimbare, deoarece este
imposibil s faci ceva din exterior.

49
• Un sens clar al misiunii este esențial. Cu cât declarația misiunii este mai simplă, cu atât mai
bine.
• Construirea unei echipe. Gestionarea unei schimbări necesită inteligență și un lider excelent
de echipă.
• Menținerea unei structuri organizaționale plate și bazarea pe cerințele minime de raportare
informare.
• Alegerea oamenilor cu competențe relevante un nivel energie
• Aruncarea setului de reguli. Schimbarea necesită un răspuns configurat, nu aderarea la
rutine prefigurate
• Trecerea la un model de acțiune cu contra-efect.
• Planificarea și acționarea în intervale scurte de timp
• Stabilirea priorităților flexibile.
• Posedarea capacității de a renunță la ceea ce se face în scopul de a participă la ceva mai
important
• Tratarea că o măsură temporară. Nu căutați pană în ultimul minut și apoi insistați pe dreptul
de a vă schimbă părerea.
• Căutarea voluntarilor. Nu omiteți voluntarii și capacitățile lor
• Găsirea unui " sef de paie" bun sau conducător și stai departe de el. Dați membrilor echipei
indiferent ce cer cu excepția autorității nejustificate și inutile. Numai resursele generale sunt
căutate. Dacă o echipă cere creșterea autorității, acesta poate fi semnalul unei puteri pe
bază de confruntare iminentă și ar putea indica probleme. Este important să se înțeleagă
baza cererii înainte de a acționa deoarece ar putea fi din alte motive și se pot evidenția
probleme care trebuie rezolvate, ca parte a procesului de schimbare. Cunoștințe
concentrate dispersate. Păstrați coborâte barierele de comunicare, distanțate la scară largă,
și ușor de manevrat. Nu în ultimul rând, recunoașteți că sarcina de gestionare a schimbării
este de a aduce ordine intr-o situație încurcată, nu pretindeți ca totul este deja bine
organizat și disciplinat.
8. Managementul etic

Firmele și antreprenorii care au un comportament etic se bucură de respectul etic și de încrederea


partenerilor, a angajaților și a clienților.

Antreprenorul dispune de un comportament care contribuie la bunul mers al afacerii

• Sinceritate
• Cinste
• Integritate
• Respect
• Responsabilitate
• Loialitate
• Dreptate
• Grija

Etica poate fi definită ca un sistem de reguli care denumesc activitatea organizației.

50
Chestionar

(firme/fabrici)
1. Firma dumneavoastra foloseste florile în desfasurarea activitatii economice?
 Da
 Nu
(daca ati ales varianta de raspuns ,,Da” continuati cu intrebarile2-26 inclusiv 29 și 30)
(daca ati ales varianta de raspun ,,Nu” continuati cu intrebarile 27-30)
2. Specificati rolul pe care îl au florile în desfasurarea activitatii dumneavoastra. (sunt
folosite ca materie prima/ în decorare/ ca produs finit (în florarii), altele)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
3. Care constiderati ca este cea mai valoroasa floare?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
4. Specificati de ce.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
5. Care considerati ca este cea mai apreciata floare ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
6. De ce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

7. Pe o scara de la 1 la 10, specificati care considerati ca este pozitia lavandei în topul celor
mai apreciate flori.

51
…………………….
8. Specificati de ce.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
9. Achizitionati Parti verzi, parti uscate sau flori proaspete de lavandă?
 Parti verzi
 Parti uscate
 Flori proaspete
 Doar două din cele enumerate mai sus: ……………..și………………..
 Toate trei

10. Furnizorul dumneavoastra este de origine:
 Romaneasca
 Straina
11. Daca furnizorul este de origine romaneasca, sunteti multumiti cu serviciile și produsele
oferite de acestia?
 Da
 Nu
12. Daca da, ati fi dispusi sa colaborati cu o alta firma precum ,,Gradina cu lavandă” SRL?
 Da
 Nu
13. Specificati de ce?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
14. Daca raspunsul dumneavoastra la intrebarea 11 este nu, sunteti dispusi sa colaborati cu
alta firma precum ,,Gradina cu lavandă” SRL?
 Da
 Nu
15. Specificati de ce?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
16. Daca raspunsul dumneavoastra la intrebarea 10 este ,,Straina” ati fi dispus sa colaborati
cu o firma romaneasca precum ,,Gradina cu lavandă” SRL?
 Da
 Nu

52
17. Specificati de ce?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

18. Care este cantitatea aproximativa pe care o achizitionati pe durata unui an de activitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
19. Care este suma aproximativa pe care o investit în achizitionarea florilor pe durata unui
an de activitate?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..

20. Care considerati ca ar fi unitatea de masura cea mai potrivita pentru vanzarea lavandei?
 La fir
 La kilogram
 La tona
 Alta:………………………………………………………………………………………………………………………
..
21. Specificati de ce
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
22. Care considerati ca ar fi pretul optim pentru vanzarea unei cantitati echivalente cu
raspunsul de la intrebarea 20.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
23. Specificati de ce.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
24. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca plantele achizitionate pentru a va
satisfice nevoile?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………

53
25. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca furnizorul pentru a va satisfice
nevoile?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
26. Care este nivelul cunostiintelor dumneavoastra cu privire la lavandă?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
27. Daca raspunsul dumneavoastra la intrebarea 1 este,,Nu”, ati fi interesat de o colaborare
cu o firma ce creste flori de lavandă cu scopul de a le folosi cu diferite scopuri
(decorative/atmospherice(parfum)?
 Da
 Nu
28. De ce?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
29. Care este domeniul de activitate a firmei dumneavoastra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
30. În ce oras isi are sediul firma dumneavoastra?
……………………………………………………………………………

54
Graficul ciclului de viață al produselor

ciclul de viata al produsului


ciclul de viata al produsului

8
PERIOADA DE REALIZARE ÎN ANI

7
6
5
4
3
2
1
0
Creerea Introducerea pe Cresterea Maturitatea Declinul
piata
AXIS TITLE

55
Plantarea și ingrijirea lavandei

a două plantarea
recoltare butasilor

ingrijirea ingrijire
plantelor PLntelor

prima
recoltare

distilarea
culegerea realizarea imbutelierea
florilor
culturii produselor produselor
proaspete

56
Mijloace de promovare

57
58
Organigrama firmei

AGA
adunarea generala
a asociatilor

manager general și
executiv

director de
director economic director comercial
producție

contabil sofer

administrator paznic

lucratori în fabrica

lucratori pe teren

59
Actul constitutiv

ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂŢII ........................................................... S.R.L.

(MAI MULŢI ASOCIAŢI)


Între:

D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în


……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …,
jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de
………, CNP ….……………………,
şi
D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în
……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …,
jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de
………, CNP ….……………………,
şi
D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud.
…………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. ..........,
posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP
….……………………,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a
hotărât înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată.

60
CAP. I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA,SEDIUL SOCIAl
Art. 1.1. Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită în forma de societate cu


răspundere limitată. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare
şi ale prezentului act constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligaţii și răspunde faţă
de terţi cu întregul patrimoniu; asociaţii răspund numai în limita aportului la capitalul social.
Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale a
asociaţilor, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.
Art. 1.2. Denumirea
Denumirea societăţii este: .……………………. S.R.L., conform dovezii privind
disponibilitatea firmei nr. ................. , din ...................... , eliberată de Oficiul Registrului
Comerţului de le lângă Tribunalul ....................... .
În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente
întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma
juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerţului ,codul unic de înregistrare
şi capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice,
care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
Dacă societatea îşi creează o pagină de internet proprie, aceste informaţii vor fi
publicate și pe pagina de internet a societăţii.

Modificarea denumirii societăţii se realizează în urma hotărârii adunării generale


a asociaţilor şi numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operaţiunea de verificare a
disponibilităţii firmei.
Art. 1.3. Durata
Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.
Art. 1.4. Sediul social.
Sediul societăţii este în ....................., Str. ..........................................., nr. ....., bl.
...... sc. ..., et. ....., ap. …, judeţ/sector....................
Sediul societăţii poate fi mutat în orice loc, prin hotărârea adunării generale a
asociaţilor, cu respectarea condiţiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.
Societatea va putea înfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe
sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică - și la alte adrese, în alte localităţi din
România şi alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

61
CAP. ÎI. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Art.2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:
- Domeniul principal de activitate este ............................., căruia îi corespunde grupa CAEN _ _
_
- activitatea principală: clasa CAEN _ _ _ _ ………… ………… ..........
- activităţi secundare: clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
clasa CAEN _ _ _ _ ..........................................
........................................................................

Art. 2.2. Activitatea societăţii se va putea desfăşura și în pieţe, târguri și oboare etc.
Art. 2.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele şi impozitele prevăzute
de legislaţia în vigoare. Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat, prin extinderea sau
restrângerea sa, conform hotărârii adunării generale a asociaţilor.

62
CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE

Art.3.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societăţii este de ................ lei, din care:

 .......................................lei, aport în numerar;


 .......................................lei, reprezentând .................... EUR/USD/......, la cursul B.N.R. din
data de ,......lei/1 EUR/USD/...., aport în numerar;
 .......................................lei, reprezentând (descriere bun aportat).................................,
aport în natură;

fiind împărţit într-un număr de ....... părţi sociale, cu o valoare nominală de ............... lei/parte
socială.

Art.3.2. Capitalul social este deţinut de către asociaţi astfel:

a. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%,


reprezentând un număr de ……părţi sociale, cu o valoare nominală de…..lei/parte socială şi în
valoare totală de ……….lei, participare la profit …………% şi participare la pierderi...............%;
b. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%,
reprezentând un număr de ……părţi sociale, cu o valoare nominală de…..lei/parte socială şi în
valoare totală de ……….lei, participare la profit …………% şi participare la pierderi...............%
c. Nume .................... Prenume ..................................., aport la capitalul social .............%,
reprezentând un număr de ……părţi sociale, cu o valoare nominală de…..lei/parte socială şi în
valoare totală de ……….lei, participare la profit …………% şi participare la pierderi...............%;
Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, cu
respectarea prevederilor legale.
Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în
care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
Orice creditor poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea 31/1990 – privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Majorarea capitalului social se va face pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor prin
aport în natură sau în numerar al asociaţilor.
Părţile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.
Art. 3.4. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii
sau alte obligaţii personale şi sunt indivizibile. Asociaţii sunt răspunzători până la concurenţa
sumei reprezentând părţile sociale pe care le posedă.
Art. 3.5. Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi.
Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societăţii este permisă
numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

63
Hotărârea adunării asociaţilor, adoptată în condiţiile alin. (2), se depune în
termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionată în registru şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Transmiterea părţilor sociale se înregistrează în Registrul Comerţului și în
registrul de asociaţi al societăţii.
Actul de transmitere a părţilor sociale şi actul constitutiv actualizat cu datele de
identificare a noilor asociaţi vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, fiind supuse
înregistrării în registrul comerţului potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (4).din Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Asociaţii convin de comun acord ca, în cazul decesului unuia dintre ei, să acorde
succesorilor calitatea de asociat. Societatea este obligată la plata părţilor sociale către succesor,
conform ultimei situaţii financiare aprobate, în cazul în care acesta nu doreşte intrarea în
societate.
CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

Art. 4.1. Părţile sociale conferă posesorilor lor drepturi egale respectându-se pentru fiecare
asociat următoarele:
- dreptul la dividende, în funcţie de aportul la capitalul social al fiecărui
asociat;
- acordarea unei cote proporţionale cu activul social rezultat în caz de
lichidare;
- dreptul de participare la conducerea societăţii prin exercitarea dreptului la vot şi
controlul asupra evidenţelor și registrelor contabile;
- dreptul de a fi informat asupra activităţii societăţii;
- dreptul de a se retrage din societate;
Art. 4.2. În virtutea drepturilor conferite asociaţii se obligă:
- să se informeze reciproc și onest în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor, precum şi în
orice alte situaţii asupra problemelor ce privesc activitatea societăţii;
- să nu întreprindă acţiuni care vor putea aduce atingerea intereselor societăţii, fapt care poate
determina excluderea sa prin hotărârea adunării generale a asociaţilor;
- să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu
potrivit legii.

64
Art. 4.3. Participarea la profit şi pierderi a asociaţilor se va face proporţional cu părţile sociale
subscrise şi depuse de fiecare la constituirea capitalului social cu excepţia pierderilor produse
prin fraudă de oricare dintre părţi.
CAP. V. CONDUCEREA SOCIETĂŢII
Art. 5.1. Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de conducere a societăţii și are
următoarele atribuţii principale:
- să aprobe situaţia financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
- să desemneze administratorii și cenzorii sau după caz, auditorii interni, să-i revoce şi să
le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci
când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv.
- alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a
părţilor sociale.
Pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul
tuturor asociaţilor, în afară de situaţia când legea prevede altfel. Asociatul care nu este de
acord cu modificarea actului constitutiv are dreptul să se retragă.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii
majorităţii cerute, adunarea convocată a două oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar
fi numărul de asociaţi și partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi. Votul este
deschis sau secret.
Art. 5.2. Asociatul care într-o operaţiune determinată are pe cont propriu sau pe contul altuia
interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nicio deliberare sau decizie privind
această operaţiune.
Asociatul care contravine dispoziţiilor alin.1 este răspunzător de daunele cauzate
societăţii.
Art. 5.3. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor
referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.

65
CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 6.1. Administrarea societăţii se face, de către d-nul/d-na…………………, cetăţean


român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în ……………
str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria
….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,
având puteri depline de reprezentare și administrare a societăţii, pe o perioadă
nelimitată*/de.......ani.
(În cazul în care sunt numiţi mai mulţi administratori, se vor menţiona puterile ce li s-au conferit
şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat).
*Potrivit prevederilor art. 2015 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, dacă
părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani de la încheierea lui.
Art. 6.2. Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorului, un registru al societăţii în care
se vor înscrie după caz, numele și prenumele asociatului,denumirea, domiciliul sau sediul
fiecărui asociat, partea fiecăruia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau alte
modificări privitoare la acestea. Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru:
- realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun;
Art. 6.3. Administratorul este obligat să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin
o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.
Un asociat sau un număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, vor
putea cere convocarea adunării generale arătând scopul acestei convocări.
Art. 6.4. Reprezentarea şi administrarea societăţii comerciale se realizează de către
administrator în limitele competenţei stabilite prin adunarea generală a asociaţilor în acord cu
dispoziţiile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

66
CAP.VII. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII
Art. 7.1. Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale
fiecărui an.
Primul exerciţiu va începe la data constituirii societăţii.
Art. 7.2. Angajarea personalului societăţii se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 7.3. Situaţiile financiare vor fi întocmite după normele prevăzute de lege.
Art. 7.4. Profitul net al societăţii se stabileşte prin situaţia financiară aprobată de asociaţi.
1. Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend.
2. Dividendele se plătesc asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social
vărsat, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. Ele se plătesc în termenul stabilit de
către adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6
luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În
caz contrar, societatea comercială datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare
calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum și pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin
hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului
financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
3. Dividendele plătite contrar dispoziţiilor prevăzute de lege se restituie, dacă societatea
dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente,
trebuiau să o cunoască.
4. Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor plătite contrar dispoziţiilor anterioare,
se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
5. Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de
cazul în care părţile au convenit altfel.
Beneficiul cuvenit asociaţilor se împarte între aceştia în cote proporţionale cu participarea la
capitalul social, dacă asociaţii nu hotărăsc altfel.

67
CAP. VIII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII
Art. 8.1. Controlul activităţii societăţii îl exercită asociaţii sau cenzorii, când sunt numiţi de
asociaţi sau, după caz, de către auditorii financiari.
Aceştia vor supraveghea gestiunea societăţii, vor verifica dacă situaţia financiară, contul
de profit şi pierderi este legal întocmit şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă
sunt regulat ţinute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru
întocmirea situaţiei financiare.

Art. 8.2. La data prezentului act constitutiv este numit cenzor:

- d-nul/dna ..........................., cetăţean român, domiciliat ........................., Str. ........................, nr.


........ bl. ..........., sc........ et. ........., ap. ........, judeţ/sector ........, identificat cu B.I/C.I. Seria ...........
nr. ....................., eliberată la data de ................... de către Secţia ..Poliţie, CNP: ................... fără
antecedente penale, născut/ă la data de ............. în .......... ....., Jud. ......... , până la data de
.........................;

La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar:


- d-nul /d-na ...................................., cetăţean român domiciliat/ă în ………………….., Str
……………………. nr …. Judeţ/sector …. , identificat cu BI/CI ,seria …… nr ………. eliberat/ă de Secţia
… Politie ,la data de ………………. născut la data de ……………… în ………………, judeţ/sector ………….,
CNP …………………...

sau ,

S.C. ....................... S.R.L. , persoană juridică cu sediul în .........................., str............................


nr. ..............., bl. ............, sc......... , ap. ............., sector .............., înmatriculată la Registrul
Comerţului ................................. cu J/...../ ......../........, având CUI: .............., reprezentată de d-
nul/d-na …………………………. , ......................, până la data de ..............., expert contabil
autorizat.
Art. 8.3. Societatea va ţine contabilitatea operaţiunilor în mod regulat și va întocmi la sfârşitul
fiecărui exerciţiu financiar documentele prevăzute în legislaţia financiară contabilă în vigoare.

68
CAP. IX. EXCLUDEREA ŞI RETRAGEREA ASOCIAŢILOR
Art. 9.1. Poate fi exclus din societate:
- asociatul care pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
- asociatul-administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de
semnătura socială sau de capitalul social în folosul său sau al altora.
Art. 9.2. Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui
asociat. Asociatul exclus rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate până
în ziua rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de excludere, hotărâre ce va dispune și
structura participanţilor la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
Art. 9.3. Retragerea din societate se va face:
- cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi;
- în situaţiile prevăzute la art. 5.1. alin.3, conform actului constitutiv;
- când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive
temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supuse numai recursului, în termen de 15 zile de
la comunicare.
Art. 9.4. Hotărârea irevocabilă de excludere sau retragere se va depune în 15 zile la Registrul
Comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii de excludere se va publica la cererea
societăţii în Monitorul Oficial.
CAP. X. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII ȘI LICHIDAREA SOCIETĂŢII.
Art. 10.1. Au ca efect dizolvarea societăţii și dau dreptul fiecărui asociat să ceară lichidarea
acestuia:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; asociaţii trebuie să fie consultaţi de
administratori cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire la eventuala
prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricăruia dintre asociaţi, tribunalul va putea dispune,
prin încheiere, efectuarea consultării, conform art.119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia;
- declararea nulităţii societăţii;
- hotărârea adunării generale;
- hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice; precum și
neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;

69
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv;
Art.10.2 Când datorită decesului unui asociat, numărul minim de asociaţi va fi sub cel prevăzut
de lege, societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii defunctului.
Art. 10.3. Dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect
faţă de terţi numai după trecerea de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a .
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării .
Art. 10.4. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni, în
caz contrar va fi personal și solidar răspunzător pentru operaţiunile pe care le-a întreprins.
Interdicţia prevăzută la alin.1 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru
durata societăţii (în cazul în care durata de funcţionare a societăţii este limitată) ori de la data la
care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentinţă
judecătorească.
Art. 10.5. Pentru lichidarea şi repartizarea patrimoniului social, sunt obligatorii următoarele
reguli:
- până la preluarea funcţiei de către lichidatori, administratorii continuă să-şi
exercite atribuţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 233 din Legea nr. 31/1990, privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau sentinţa care îi
ţine locul, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la
puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerţului,
pentru a fi înscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Asociaţii pot hotărî, cu cvorumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului
constitutiv, și modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea
şi lichidarea patrimoniului societăţii și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în
acord cu creditorii.
Prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după
plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea
bunurilor, va fi urmată procedura lichidării, prevăzută de prezenta lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la
data radierii societăţii din registrul comerţului. Registrul va elibera fiecărui asociat un certificat
constatator

70
al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul poate proceda la
înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.
Art. 10.6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Lichidatorii persoane fizice sau
reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale societăţii lichidatoare - trebuie să fie lichidatori
autorizaţi, în condiţiile legii.
Toate actele emanând de la societate trebuie să arate ca aceasta este în
lichidare.
Art. 10.7. Lichidatorii au obligaţia, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu
administratorul societăţii să facă un inventar şi să încheie situaţia financiară, care să constate
situaţia exactă a activului și pasivului societăţii și să le semneze.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească și să păstreze, patrimoniul societăţii,
registrele ce li s-au încredinţat de către administratori și actele societăţii. De asemenea, ei vor
ţine un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei lor.
Art. 10.8. Lichidatorii vor putea:
- să stea în judecată şi să fie acţionaţi în interesul lichidării;
- să execute şi să termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitaţie publică, imobilele și orice avere mobiliară a societăţii; vânzarea
bunurilor nu se va putea face în bloc;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze și să încaseze creanţele societăţii, chiar și în caz de faliment al debitorilor,
dând chitanţă.
- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească
orice acte necesare.
În lipsa unor dispoziţii speciale în actul constitutiv sau în actul lor de numire, lichidatorii nu pot
să constituie ipoteci asupra bunurilor societăţii, dacă nu sunt autorizaţi de instanţă.
Lichidatorii ce întreprind noi operaţiuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului
lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea lor.
Art. 10.9. Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nicio sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din
lichidare înaintea achitării creditelor societăţii. Împotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii
societăţii pot face opoziţie.
Art. 10.10. Lichidatorii ce au achitat datoriile societăţii cu proprii lor bani nu vor putea să
execute împotriva societăţii drepturi mai mari decât acelea ce aparţineau creditorilor plătiţi.

71
Art. 10.11. Creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile ce decurg
din creanţele la termen, până la concurenţa bunurilor existente, în patrimoniul societăţii și
numai după aceea, de a se îndrepta împotriva asociaţilor pentru plata sumelor datorate, din
valoarea aporturilor la capitalul societăţii.
Art. 10.12. Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru
motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu
mai mult de 24 de luni cumulat.
Art. 10.13. După terminarea lichidării societăţii, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia
financiară şi să propună repartizarea activului între asociaţi.
Asociatul nemulţumit poate face opoziţie în condiţiile art. 62 din Legea nr. 31/
1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la
notificarea situaţiei financiare de lichidare și a proiectului de repartizare.
Pentru soluţionarea opoziţiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate
de acele ale repartizării, faţă de care lichidatorii pot rămâne străini.
Art. 10.14. În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea
societăţii din Registrul Comerţului. Radierea se poate face și din oficiu, în cazurile prevăzute de
lege.
Situaţia financiară semnată de către lichidatori se înaintează spre a fi înregistrată
şi publicată pe pagina de Internet a oficiului registrului comerţului.
Lichidarea nu eliberează asociaţii și nu împiedică declararea în stare de faliment
a societăţii.
Art. 10.15. După aprobarea socotelilor şi terminarea repartiţiei, registrele şi actele societăţii ce
nu vor fi necesare vreunuia dintre asociaţi, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
Registrele societăţii vor fi păstrate timp de 5 ani.
CAP. XI. LITIGII
Art. 11.1.Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti.
Art. 11.2.Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau
juridice precum şi litigiile patrimoniale dintre asociaţi și societate vor fi soluţionate de
instanţele competente prin aplicarea dreptului material român.
Art. 11.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislaţiei muncii în
vigoare în România.

72
CAP.XII. DISPOZIŢII FINALE

Art.12.1. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociaţi.
Art.12.2. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului
Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale legislaţiei
civile în vigoare.

73
Curriculum vitae

Curriculum vitae Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi Mobil: (rubrică facultativă,
instrucţiunile) vezi instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând


cu cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi și responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

74
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare


profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Calificarea / diploma
obținută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
naţională sau internaţională

Aptitudini și competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a două limbă
maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


sociale dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

75
Competenţe și aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
organizatorice dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe și aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


tehnice dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe și aptitudini de Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


utilizare a calculatorului dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe și aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost


artistice dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost
dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică


facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate
anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi


instrucţiunile)

76
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat și inregistrat sub nr._____/_________ în registrul general de evidenta a


salariatilor*)
Partile contractului:
Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu sediul în
________________, str. _____________________ nr._________, judetul/sectorul
______________, cod fiscal _____________, telefon __________, reprezentatălegal prin
____________________ în calitate de __________________
și
Salariatul/salariata – dl/dna _____________ domiciliat/domiciliata în localitatea
________________, str. __________________, nr. _______, judetul ____________
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ______, nr.
__________, eliberat/eliberata de _________________, la data de ___________,
CNP___________________, autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria
________, nr. ___________ din data __________________
Am incheiat prezentul contract individual de munca în urmatoarele conditii asupra carora
am convenit:

Obiectul contractului: _________________________________________


Durata contractului:
nedeterminata, salariatul/salariata ______________________ urmand sa inceapa
activitatea la data de ________________;
determinata, de __________ luni pe perioada cuprinsa intre data de ________ și
data de ________________/ pe perioada suspendarii contractului individual de
munca al titularului de post.
Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la (secţie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc)
__________________din sediul social/punct de lucru/alt loc de muncă organizat al
angajatorului_____________________________________________________
2. În lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
___________________________________________________________________
Felul muncii:
Functia/meseria ____________________ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

77
Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute în fisa postului, anexa la contractul individual de munca
*)
F΄.Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului:
________________________________________________________
Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă,
potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ___ ore/zi,___ore/saptamana.
Repartizarea programului de lucru se face după cum urmeaza: ________(ore zi / ore
noapte)
Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern /
contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fracţiune de normă de _____ ore/zi, _____ ore/săptămană_____________.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmeaza: ___ (ore zi/noapte)
b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru
alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii
consecintelor acestora.
Concediul:
Durata concediului anual de odihna este de _______ zile lucratoare, în raport cu durata
muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ________________.
Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut este de _______________lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri __________________
b) indemnizatii ______________
b1)prestaţii suplimentare în bani________________________________________
b2)modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură__________________________

78
c) alte adaosuri ______________
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care
nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se
platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.
53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ________________
K. Drepturi și obligatii ale partilor privind securitatea și sanatatea în munca:
a) echipament individual de protecție ______________________
b) echipament individual de lucru _________________________
c) materiale igienico-sanitare ____________________________
d) alimentatie de protecție ______________________________
e) alte drepturi și obligatii privind sanatatea și securitatea în munca ___________

L. Alte clauze:
perioada de probă este de ____________________ zile calendaristice;
perioada de preaviz în cazul demisiei este de ____________ zile calendaristice,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
perioada de preaviz în cazul demisiei este de ______ zile lucrătoare, conform Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare sau
Contractului colectiv de munca aplicabil.
în cazul în care salariatul urmeaza sa-și desfasoare activitatea în strainatate,
informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se
vor regasi și în contractul individual de munca.
alte clauze

M. Drepturi și obligatii generale ale partilor:


1. Salariatul are în principal urmatoarele drepturi:
dreptul la acces la formare profesională.
dreptul la repaos zilnic și saptamanal.
Dreptul la concediul de odihna annual.
Dreptul la egalitate de sanse și de tratament.
Dreptul la securitate și sanatate în munca.
Dreptul la formare profesionala în conditiile actelor aditionale.
a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, după caz, de a indeplini atributiile ce
îi revin conform fisei postului.
b) Obligatia de a respecta disciplina muncii.

79
c) Obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu.
d) Obligatia de a respecta masurile de securitate și sanatate a muncii în unitate.
e) Obligatia de ra respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi:

a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor.
b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
c) Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare și sa aplice sanctiunile
corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil și
regulamentului intern.
d) Să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;
4. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligatii:
a) Să înmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior
începerii activităţii.
1
a ) Să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege.

b) Sa asigure permanent conditiile termice și organizatorice avute în vedere la


elaborarea normelor de munca și conditiile corespunzatoare de munca.
c) Sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca și asupra elementelor care
privesc desfasurarea relatiilor de munca.
d) Să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a
solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii,
salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate.
e) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatului.

N. Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii
nr. 53/2003 – Codul muncii și al contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr. _____/________ la
Inspectoratul teritorial de muncă, Municipiului Bucureşti / Ministerul Muncii și Solidarităţii
Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului
individual de muncă impune incheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor
legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres
de lege.
Prezentul contract individual de munca sa incheiat în două exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa
judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii.

80
Angajator, Salariat,

Semnătura____________
Data____________________
_____________________

Reprezentant legal,

______________________

Pe data de ________________ prezentul contract încetează în temeiul art. _______ din


Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare în urma îndeplinirii
procedurii legale.

Angajator,

________________________

81
82
83
CONTRACT DE MANDAT

Prezentul Contract este încheiat astăzi,..................[data și locul încheierii contractului], între:


........... [denumirea şi datele de identificare ale întreprinderii care va monitoriza îndeplinirea
angajamentelor (sediu, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru
public, codul unic de înregistrare şi alte elemente de identificare, în condiţiile legii)],
reprezentată de............... [numele și calitatea persoanei ce reprezintă întreprinderea],
denumit în continuare MANDATAR
şi
............................[denumirea şi datele de identificare ale întreprinderii care va fi monitorizată
(sediu, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic
de înregistrare şi alte elemente de identificare, în condiţiile legii)],
denumit în continuare MANDANT

Preambul

Având în vedere următoarele:


- În cazul …..... [se indică denumirea investigaţiei, respectiv a concentrării economice
instrumentate de Consiliul Concurenţei1], Mandantul şi-a asumat angajamente pentru a
înlătura problemele de concurenţă identificate de către Consiliul Concurenţei;
- Decizia Consiliului Concurenţei nr........ de acceptare a angajamentelor asumate de
..................[denumirea Mandantului] în cazul …………..[se indică denumirea investigaţiei,
respectiv a concentrării economice instrumentate de Consiliul Concurenţei] şi de desemnare a
unui agent care să monitorizeze modul de respectare a acestora;
- Prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Instrucţiunilor Consiliului Concurenţei [se indică, după caz, fie Instrucţiunile
privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor, în

84
cazul practicilor anticoncurenţiale, fie Instrucţiunile privind angajamentele în materia
concentrărilor economice].
1 În cazul angajamentelor propuse de întreprinderi în cadrul unei investigaţii se precizează
obiectul investigaţiei și numărul Ordinului de declanşare a acesteia; pentru angajamentele
propuse de întreprinderi în prima fază de analiză a unei concentrări economice (într-un termen
de maximum două săptămâni de la această data efectivă a notificării) se indică obiectul acesteia
şi numărul de înregistrare a cazului la Consiliul Concurenţei
Mandatarul și Mandantul, denumiţi în cele ce urmează Părţile, convin să încheie prezentul
Contract cu respectarea următoarelor clauze:
1. Obiectul Contractului
1.1 Monitorizarea angajamentelor asumate de ...... [denumirea Mandantului] şi devenite
obligatorii prin Decizia Consiliului Concurenţei nr......
1.2 Activităţile ce presupun monitorizarea angajamentelor sunt detaliate în Anexă.
2. Responsabilităţile/răspunderea MANDATARULUI
2.1 Obligaţii Generale
2.1.1 MANDATARUL va presta serviciile menţionate în Anexă, în conformitate cu scopul şi în
limita prezentului Contract, având obligaţia de a răspunde prompt oricăror solicitări venite din
partea Consiliului Concurenţei.
2.1.2 MANDATARUL va acţiona în mod corect şi diligent și va utiliza toate mijloacele legale
considerate a fi conforme cu scopul prezentului Contract.
2.1.3 MANDATARUL va informa Consiliul Concurenței și MANDANTUL asupra oricăror
modificări și asupra oricărui element de noutate în legătură cu obiectul Contractului, va
răspunde prompt întrebărilor şi comunicărilor Consiliului Concurenţei. Orice instrucţiune către
MANDATAR poate fi emisă numai de către Consiliul Concurenţei sau cu aprobarea prealabilă
din partea acestuia.
2.1.4 Pentru îndeplinirea prezentului contract, echipa MANDATARULUI este alcătuită din
următoarele persoane …..[se va indica numele fiecărei persoane și funcţia acesteia].
MANDATARUL nu va schimba componenţa echipei care se ocupă de monitorizare decât cu
aprobarea prealabilă a Consiliului Concurenţei și a MANDANTULUI.
2.1.5 MANDATARUL nu va fi răspunzător pentru acurateţea datelor puse la dispoziţie de către
MANDANT sau pentru nerespectarea deadline-urilor din cauza necomunicării de către
MANDANT a datelor, informaţiilor şi materialelor solicitate dar va aduce astfel de situaţii,
prompt, la cunoştinţa Consiliului Concurenţei.

85
2.1.6 În data de/ în termen de/ semestrial (trimestrial) etc, sau aşa cum s-a agreat cu
autoritatea română de concurenţă, MANDATARUL va transmite un raport scris Consiliului
Concurenţei, precum și varianta neconfidenţială a acestui raport. Raportul va detalia modul de
îndeplinire al angajamentelor.
2.1.7 MANDATARULUI nu i se poate solicita să acţioneze altfel decât în conformitate cu
prevederile actelor normative, ordinelor, deciziilor indicate în Preambul și a instrucţiunilor
Consiliului Concurenţei care vor prevala în faţa celor ale MANDANTULUI. Mandatul său se va
derula în interesul MANDANTULUI, astfel încât acesta să asigure aplicarea Angajamentelor
propuse Consiliului Concurenţei și devenite obligatorii, în conformitate cu prevederile Deciziei
nr .................., precum și în limitele indicate în Instrucţiunile Consiliului Concurenţei (după caz,
fie Instrucţiunile privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea și evaluarea
angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, fie Instrucţiunile privind angajamentele
în materia concentrărilor economice).
2.1.8 Părţile înţeleg că, în conformitate cu scopul prezentului mandat, orice solicitare de
servicii făcută de către MANDANT va fi obligatorie pentru MANDATAR numai după validarea
cererii de către Consiliul Concurenţei. Totodată, Părţile înţeleg că orice ordine și instrucţiuni
transmise MANDATARULUI de către Consiliul Concurenţei sunt obligatorii pentru acesta.
2.1.9 Pe toată durata prezentului Contract şi pentru o perioadă de 12 luni după încetarea
acestuia MANDATARUL va rămâne independent faţă de MANDANT, în sensul că nu va mai
putea presta nicio altă activitate în beneficiul acestuia, cu excepţia celor necesare executării
prezentului mandat.
2.2 Limitele răspunderii
2.2.1 MANDATARUL va executa prezentul Contract ca o entitate juridică independentă,
personalul juridic şi nejuridic, angajaţii administrativi și reprezentanţii acestuia neavând
calitatea şi neputând acţiona în calitate de angajaţi ai MANDANTULUI.
2.2.2 MANDATARUL este exonerat de răspundere pentru toate pierderile, pretenţiile,
daunele-interese, obligaţiile, penalităţile, sentinţele, deciziile, procesele, sumele achitate
pentru soluţionarea disputelor care privesc, direct sau indirect, activităţile MANDANTULUI sau
relaţiile acestuia cu terţii sau care, prin decizia instanţei, sunt puse în sarcina MANDANTULUI.
2.3 Garanţii
2.3.1 MANDATARUL garantează că este familiarizat cu toate legile de bază în vigoare ce privesc
serviciile solicitate și că are experienţa necesară pentru prestarea activităţii de agent de
monitorizare a angajamentelor. Orice modificare sau încetare a acestui Contract, precum şi
încheierea unui contract cu un nou colaborator va trebui să fie supusă aprobării prealabile a
Consiliului Concurenţei.

86
2.3.2 MANDATARUL garantează că toate serviciile descrise în prezentul Contract vor fi
prestate în conformitate cu standardele și nivelul calităţilor profesionale general acceptate în
acest domeniu şi corespunzătoare nivelului de pregătire profesională descrise în Anexă. Toate
serviciile și materialele utilizate sau încorporate în Anexă vor fi corespunzătoare scopului
propus și vor fi de cea mai bună calitate.
2.3.3 Toate referinţele cu privire la studii și experienţa relevantă în domeniul concurenţei,
specializări etc. aduse la cunoştinţa MANDANTULUI, reprezintă calificarea personalului
MANDATARULUI.
2.3.4 Copii ale celor mai importante memorandumuri și/sau rapoarte, inclusiv rapoarte de
informare, ce privesc chestiuni esenţiale, vor fi comunicate MANDANTULUI.
3. Responsabilităţile/răspunderea MANDANTULUI
3.1 MANDANTUL va da dovadă de bună-credinţă şi va colabora cu MANDATARUL, fiind pe
deplin răspunzător pentru acurateţea datelor și informaţiilor comunicate, fie pe suport
electronic, fie pe suport material.
3.2 MANDANTUL va informa MANDATARUL cu privire la orice schimbări sau modificări
apărute în speţa/situaţia sau cazul atribuit MANDATARULUI și va pune la dispoziţia acestuia
toate informaţiile și documentele relevante care au legătură cu sarcinile atribuite în
conformitate cu Anexa.
3.3 La solicitarea MANDATARULUI și în vederea îndeplinirii în condiţii optime a
MANDATULUI atribuit, MANDANTUL va pune la dispoziţia acestuia toate documentele,
informările, datele solicitate de către MANDATAR în scris.
3.4 MANDANTUL va informa periodic MANDATARUL cu privire la evoluţia activităţilor sale şi
cu privire la orice modificare a adresei, numerelor de telefon și altor detalii care ar putea
îngreuna comunicarea dintre Părţi.
3.5 MANDANTUL va efectua, la termenul stabilit, plăţile menţionate în prezentul
Contract cu titlu de Onorarii.
4. Onorariul
4.1 [Se precizează modalitatea de stabilire a onorariului pe care MANDANTUL îl achită
MANDATARULUI pentru activitatea de monitorizare, precum și modul în care se va efectua
plata. Atât onorariul cât și modul în care se face plata se vor stabili prin acordul acestor două
părţi, astfel încât să nu se aducă atingere cerinţei ca MANDATARUL să-şi îndeplinească
activitatea în mod independent.]
4.2 Plata va fi efectuată de către MANDANT în termen de .... zile de la primirea facturii în contul
MANDATARULUI.

87
5. Confidenţialitatea
5.1 Cu excepţia exigenţelor impuse de prevederile actelor normative prevăzute în Preambul
(monitorizarea activităţii MANDANTULUI și informarea Consiliului Concurenţei), MANDATARUL
va păstra confidenţialitatea şi secretul profesional cu privire la activitatea MANDANTULUI.
Toate informaţiile despre activitatea MANDANTULUI, care nu sunt de natura publică, vor fi
păstrate în strictă confidenţialitate în conformitate cu procedurile interne de securitate ale
MANDATARULUI.
5.2 MANDATARUL nu va dezvălui către terţi niciun raport, recomandare, concluzie sau alte
rezultate ale serviciilor prestate de catre MANDATAR în conformitate cu prezentul Contract,
decât cu acordul prealabil al MANDANTULUI sau/și în cazurile impuse prin lege, regulamente,
instrucţiuni incidente.
5.3 MANDANTUL nu va publica, distribui sau dezvălui în niciun mod documentele ce privesc
asistenţa primită în scris, pe suport electronic sau material, de la MANDATAR, fără acordul
prealabil al acestuia.
5.4 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea cu privire la onorariul achitat
MANDATARULUI pentru serviciile prestate.
5.5 La încetarea prezentului Contract, MANDATARUL va returna MANDANTULUI toate
documentele originale și copiile legalizate furnizate pe durata Contractului.
6. Conflicte de Interese
6.1 MANDATARUL declară pe propria răspundere că nu exista niciun conflict de interese
între acesta (inclusiv asociaţii acestuia) și MANDANT sau entităţi care fac parte din grupul
MANDANTULUI. Prin conflict de interese se înţelege, în principal, inexistenţa oricărui alt
mandat acordat de către MANDANT sau de un operator economic din grupul acestuia
MANDATARULUI și orice formă de contract prin care MANDATARUL este remunerat, direct sau
indirect, de către MANDANT sau afiliaţii acestuia.
6.2 În cazul existenţei/apariţiei pe durata executării prezentului Contract a unui conflict de
interese, astfel cum este definit mai sus, de natură să pericliteze în orice fel independenţa
MANDATARULUI faţă de MANDANT, MANDATARUL va informa imediat MANDANTUL și
Consiliul Concurenţei cu privire la această situaţie.
6.3 MANDATARUL va analiza existenţa posibilelor conflicte de interese pe măsura primirii
sarcinilor şi va înştiinţa MANDANTUL şi Consiliul Concurenţei. MANDATARUL va putea presta
servicii unor concurenţi ai MANDANTULUI doar cu acceptul MANDANTULUI și al Consiliului
Concurenţei.
7. Rezilierea/Neexecutarea obligaţiilor

88
7.1 Prezentul Contract va fi reziliat de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia
instanţei judecătoreşti în următoarele cazuri:
7.1.1 În cazul în care orice autorizaţie de funcţionare, aviz sau certificat care, conform
legislaţiei în vigoare, trebuie să fie obținut de către MANDATAR, este din orice motiv revocat,
suspendat sau nu este reînnoit de autoritatea competentă;
7.1.2 În caz de neexecutare sau de executare de către MANDATAR a sarcinii atribuite și/sau
proiectului într-o manieră care pune în pericol realizarea Angajamentelor asumate de catre
MANDANT, doar cu condiţia emiterii unei solicitări motivate în acest sens de către Consiliul
Concurenţei;
7.1.3 La solicitarea Consiliului Concurenţei în cazul nerespectării de către MANDATAR a
obligaţiilor care îi revin faţă de acesta, inclusiv în cazul în care MANDATARUL nu mai
îndeplineşte condiţiile necesare pentru a acţiona în calitate de agent de monitorizare;
7.1.4 În cazul apariţiei unei situaţii de conflict de interese cu MANDANTUL.
7.2 MANDATARUL poate rezilia prezentul Contract prin notificarea scrisă a MANDANTULUI în
oricare dintre următoarele cazuri, doar după informarea Consiliului Concurenţei:
7.2.1 Neachitarea de către MANDANT a onorariilor stabilite în prezentul Contract în pofida
notificării trimise de către MANDATAR, cu condiţia înştiinţării prealabile a Consiliului
Concurenţei;
7.2.2 Furnizarea de către MANDANT a unor date și materiale neconforme cu realitatea,
încălcând prevederile art. 3.1. de mai sus.
8. Aplicabilitate parţială
8.1 Prezentul Contract și orice Acord de Confidenţialitate conex reprezintă voinţa Părţilor cu
privire la obiectul acestuia şi înlătură toate propunerile, înţelegerile, contractele şi declaraţiile
anterioare, încheiate în scris sau pe cale verbală între Părţi.
8.2 Dacă orice prevedere a prezentului Contract este considerată nevalabilă sau inoperabilă,
în parte sau în totalitate, acea prevedere va fi modificată sau restrânsă în măsura şi în maniera
necesară pentru a reda valabilitatea şi operabilitatea respectivei prevederi sau va fi exclusă din
Contract.
8.3 În aceste condiţii, valabilitatea celorlalţi termeni și a celorlalte condiţii nu va fi afectată, iar
drepturile și obligaţiile Părţilor vor fi interpretate şi aplicate ca şi cum Contractul nu ar conţine
termenul sau prevederea respectivă.
9. Legea aplicabilă
9.1 Părţile convin ca prezentul Contract să fie guvernat, interpretat și executat în
conformitate cu legile române.

89
9.2 Orice diferend referitor la obiectul Contractului apărut între Părţi va fi adus la cunoştinţa
Consiliului Concurenţei.
9.3. În cazul în care intervine o dispută în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de către Părţi
în cadrul acestui Contact, o astfel de dispută intră sub jurisdicţia non-exclusivă a instanţelor din
România. [Părţile pot agrea ca o astfel de dispută să fie rezolvată pe calea arbitrajului. În acest
caz, detalii privind această modalitate de rezolvare a diferedului vor fi precizate în cadrul
acestui articol]
10. Durata Contractului
10.1 Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pe
perioada prevăzută în cuprinsul Deciziei Consiliului Concurenţei nr ..............., respectiv de la
data semnării prezentului Contract şi până la.................
10.2 Toate notificările și alte comunicări între Părţi vor fi transmise prin scrisoare
recomandată sau scrisoare cu valoare declarată la următoarele adrese:
Pentru Mandatar: Pentru Mandant:
[se indică adresa completă] [se indică adresa completă]
11. Forţa Majoră
11.1 Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod
necorespunzător a oricărei obligaţii contractuale, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a fost cauzată de războaie, revoluţii, alte cazuri de forţă majoră sau
evenimente independente de voinţa Părţilor care sunt calificate ca evenimente de forţă majoră.
11.2 Partea care invocă Forţa Majoră o va notifica celeilalte părţi și Consiliului Concurenţei în
termen de 5 zile de la producerea evenimentului care determină neexecutarea la termen,
executarea necorespunzătoare sau care are ca efect întârzierea sau neexecutarea oricărei
obligaţii contractuale. Situaţia de Forţă Majoră va fi notificată împreună cu documentele care
atestă producerea evenimentului de Forţă Majoră.
11.3 În cazul necomunicării evenimentului de Forţă Majoră în termenul și conform condiţiilor
mai sus menţionate, partea care notifică situaţia respectivă va fi răspunzătoare pentru
acoperirea prejudiciilor aduse celeilalte părţi.
11.4 În cazul în care evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de 1 (una) lună, partea
care invocă forţa majoră poate notifica, prin fax sau scrisoare recomandată, încetarea de plin
drept a prezentului Contract, fără îndeplinirea altor formalităţi.
12. Dispoziţii Finale

90
Modificarea prezentului Contract şi a anexelor sale se face numai în scris și cu aprobare
prealabilă din partea Consiliul Concurenţei. Orice modificare a acestui Contract făcută fără
acordul prealabil al Consiliului Concurenţei echivalează cu încălcarea angajamentelor din
Decizia ...................
Prezentul Contract a fost încheiat în în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul
pentru a fi înaintat Consiliului Concurenţei spre aprobare.
[Locul și data semnării]
Mandatar, Mandant,

91
Contract de furnizare

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a


contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare de produse, între

........................................................................................... denumire autoritate contractantă


adresa sediu ..................................................................... telefon/fax
.............................................. numar de înmatriculare .................................................. cod fiscal
................................... cont trezorerie ...............................................................................
reprezentată prin ....................................................................................................... (denumirea
conducătorului), funcţia...............................................
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic
............................................... adresa sediu …………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de
înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducătorului)
funcţia...............................................
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie, și orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esenţială a componentelor rezultă

92
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop
sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de
naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.
Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi, după caz, să instaleze și să
întreţină .................................................(denumirea produselor și cantitatea), în perioada/
perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în


prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate, este
de ………. lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….
(se înscrie perioada și data)
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
( se înscrie data la care încetează contractul)
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ......
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:


(Se enumeră documentele pe care parţile le înteleg ca fiind ale contractului)

93
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea
tehnică, anexă la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii și acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, și
ii)daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de
la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii și, după caz, graficul de plată)
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp
posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor)
11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală din plata neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală prevazută la 11.1 pentru fiecare zi/saptamână de
întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil ţi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

94
Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de ……., pentru perioada …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună
execuţie)
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare și să emită ordinul de începere
a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie …… în termen de ….. de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
( se precizează modul de restituire și termenul)
12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Recepţie, inspecţii și teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru
a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - (1) Inspecţiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii și a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 - Inspecţiile și testele din cadrul recepţiei provizorii și recepţiei finale (calitative) se vor face
la destinaţia finală a produselor.
(se precizează destinaţia finală a produselor)
13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare


14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără
limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi

95
extreme, la soare și la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare,
unde este cazul, distanță mare până la destinaţia finală a produselor și absenţa facilităţilor de
manipulare grea în toate punctele de tranzit.
14.2 - Ambalarea, marcarea și documentaţia din interiorul său din afara pachetelor va respecta
strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute
de către achizitor)
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului.
15. Livrarea și documentele care însoţesc produsele
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor
respectând:
a) datele din graficul de livrare, și
b) termenul comercial stabilit;
după primirea ordinului de începere.
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
(se precizează documentele care vor însoţi produsele)
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare și după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor recepţia produselor.
16. Asigurări

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
(se precizează termenul comercial de livrare)
17. Servicii
17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta și serviciile
accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu
condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin
contract.
(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

18. Perioada de garanţie acordată produselor


18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare și

96
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele
furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către
achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului și ca acestea vor funcţiona în condiţii
normale de funcţionare.
18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea și
instalarea acestora la destinaţia finală.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau
de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele
care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă
de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)
18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului și
fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de
furnizor prin contract.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
19.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită.
(se precizează formula de ajustare)
20. Amendamente
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
21. Subcontractanţi
21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.

97
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului și va fi
notificată achizitorului.
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele
înscrise în graficul de livrare.
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară
să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat și în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură
cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ și Industrie a României, fie de către instanţele
judecătoreşti din Romania.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

27 Limba care guvernează contractul


27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

98
28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul
primirii.
28.2 - Comunicările între părţi se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părâţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor Furnizor
............................ ..............................
(semnătura autorizată) (semnătura autorizată)
LS LS

99
Procedura de autorizare sanitară a funcționării comercianților.

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1.
(1) Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare și de emitere a autorizației sanitare
de funcționare, denumită în continuare autorizație, perioada de valabilitate și modalitatea de
reînnoire a acesteia, precum și cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării funcționării
comercianților, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea
funcționării comercianților, republicată, denumită în continuare O.U.G. nr.76/2001, republicată.

(2) Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară care condiționează,
din punct de vedere tehnic și juridic, punerea în funcțiune și desfășurarea activității
comercianților de conformarea la normele de igienă și de sănătate publică.

(3) Autorizația reprezintă actul care condiționează funcționarea comercianților de respectarea


legislației sanitare și se emite de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială se află
sediul social și/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv direcția de sănătate publică
județeană ori a municipiului București sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică, prin
reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerț și industrie teritoriale.

Art. 2.
În vederea obținerii autorizației solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în
care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social și sediilor secundare, cât și
activitățile pe care urmează să le desfășoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu
nomenclatorul CAEN.

Art. 3.
(1) În vederea autorizării din punct de vedere al condițiilor de igienă și al sănătății publice se
disting următoarele situații:

a) pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. ÎI din anexa nr.
2.1, direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București va efectua evaluarea, la
sediul social și/sau sediile secundare ale comercianților, a condițiilor de desfășurare a acestor
activități;

b) pentru activitățile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr.
2.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii

100
"Funcționează în baza declarației pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr.
76/2001, republicată"; în acest caz nu se percep taxe și tarife;

c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfășoară încă activitățile ce
constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 2.1, nu este necesară
obținerea autorizației sanitare de funcționare; în această situație, în baza declarației pe propria
răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se
va semna și ștampila cu înscrierea mențiunii "Nu este necesară în această etapă" conform art. 3
alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe și tarife, comerciantul
fiind obligat să obțină autorizația înainte de începerea oricăreia dintre activitățile prevăzute în
actul constitutiv, respectiv modificator;

d) în situația în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitățile înscrise în obiectul
de activitate al comerciantului, care ar urma să se desfășoare în sediul social sau în sediile
secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării și autorizării funcționării
comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menționarea în
anexa la acesta a activităților autorizate în această etapă; comerciantul constituit în aceste
condiții poate desfășura numai activitățile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte
activități înscrise în obiectul său de activitate să fie desfășurate numai după obținerea autorizației
necesare prin Biroul unic.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică și la cererea expresă a solicitanților care nu depun
declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b).

Art. 4.
În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se
concretizează în una dintre următoarele forme:

a) eliberarea autorizației prin completarea, ștampilarea și semnarea anexei la certificatul de


înregistrare;

b) neeliberarea autorizației, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează,


ștampilează și semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al
comerciantului.

Art. 5.
În cazul neeliberării autorizației conform art. 4 lit. b) direcția de sănătate publică județeană sau
a municipiului București întocmește un referat de evaluare care conține neconformitățile
constatate și actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se

101
transmite în original cu adresă de înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub
semnătură.

Capitolul ÎI. Obligațiile direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București

Art. 6.
În vederea desfășurării în condiții optime a activității de autorizare sanitară a funcționării, direcția
de sănătate publică județeană sau a municipiului București are următoarele obligații:

a) să delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanți, dimensionat în funcție de


volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001,
republicată;

b) să asigure reprezentanților delegați la Biroul unic dreptul de semnătură;

c) să evalueze sediul social și sediile secundare ale comerciantului, precum și activitățile


desfășurate în acestea și să transmită reprezentantului său la Biroul unic referatul care conține
rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului
la Biroul unic;

d) să verifice, în cazul în care autorizarea sanitară a funcționării comerciantului a fost făcută pe


baza declarației pe propria răspundere, în termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la
declarația pe propria răspundere.

Capitolul III. Obligațiile solicitantului și condițiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească în


vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare

Art. 7.
Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere referitoare la respectarea legislației în domeniul igienico-


sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.2 - pct. I, pentru activitățile codificate conform
nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1;

b) documentația de prezentare a activității conform anexei nr. 2.3, pentru activitățile codificate
conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. ÎI din anexa nr. 2.1, și care sunt supuse
evaluării;

c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr. 2.4.

Art. 8.
Documentele prevăzute la art. 7 se depun îndosariate.

102
Art. 9.
În vederea autorizării sanitare de funcționare comercianții au obligația să desfășoare activitățile
cu respectarea prevederilor legislației în domeniul igienico-sanitar.

Capitolul IV. Procedura de autorizare sanitară a funcționării comercianților


1. Responsabilitățile reprezentantului direcției de sănătate publică județene sau a municipiului
București delegat la Biroul unic

Art. 10.
Reprezentantul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București delegat la
Biroul unic are următoarele responsabilități, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr.
76/2001, republicată:

a) să verifice dosarele depuse de solicitanți pentru obținerea autorizației, primite pe bază de


borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7, și cererea de
înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic;

b) să selecteze dosarele care nu trebuie să parcurgă procedura de evaluare, conform prevederilor


art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), și să completeze, să semneze și să ștampileze
anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c);

c) să transmită imediat după înregistrare către direcția de sănătate publică județeană sau a
municipiului București, pe bază de borderou, dosarele care necesită parcurgerea procedurii de
evaluare conform art. 3 alin. (1) lit. a) și să comunice termenul în care trebuie eliberat referatul
de evaluare necesar emiterii autorizației;

d) să completeze, să semneze și să ștampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4


lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de direcția de sănătate publică județeană sau a
municipiului București, care concluzionează acordarea autorizației;

e) să transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzionează


neacordarea autorizației și care conține explicit neconformitățile constatate și actele normative
ale căror prevederi nu sunt îndeplinite;

f) să transmită Biroului unic, pe bază de borderou, dosarul și anexa la certificatul de înregistrare;

g) să transmită direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București o copie de pe


declarația pe propria răspundere, precum și cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în
extras, pe suport magnetic;

h) să verifice încadrarea corectă a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării,


conform anexei nr. 2.4;

103
i) să pună la dispoziția solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obținerii autorizării.

Art. 11.
(1) Pentru sediul social și fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexă la certificatul de
înregistrare care va cuprinde și codurile CAEN ale tuturor activităților autorizate să se desfășoare
în acestea.

(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează a desfășura activități deja
autorizate se va elibera, fără percepere de taxe și tarife și pe bază de declarație pe propria
răspundere a acestuia, câte o anexă la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza
declarațiilor pe propria răspundere ale solicitanților că îndeplinesc condițiile de funcționare
prevăzute de legislația în domeniul igienico-sanitar, reprezentanții direcției de sănătate publică
județene sau a municipiului București delegați la Biroul unic vor completa, de îndată, poziția
corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mențiunea "Autorizat pe baza
declarației pe propria răspundere, în condițiile art. 3 alin. (11) din. O.U.G nr.76/2001,
republicată".

2. Evaluarea sediilor și/sau a activităților care necesită autorizarea sanitară de funcționare

Art. 12.
În cazul comercianților care solicită autorizare pentru desfășurarea activităților prevăzute la pct.
ÎI din anexa nr. 2.1 direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București
procedează după cum urmează:

a) evaluează conținutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al


respectării legislației în domeniul igienico-sanitar;

b) analizează la sediul social și la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul


solicitantului cu situația concretă din teren;

c) evaluează la sediul social și la sediile secundare realizarea cerințelor minime de securitate și


sănătate în muncă prevăzute de legislația în domeniu;

d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării și propune fie eliberarea autorizației, fie
neeliberarea acesteia cu precizarea neconformităților constatate și a actelor normative ale căror
prevederi nu sunt îndeplinite;

e) supune aprobării conducerii direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București
referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizației;

f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe bază de borderou.

104
Capitolul V. Perioada de valabilitate și modalitatea de reînnoire a autorizației sanitare de
funcționare, precum și cuantumul tarifelor aferente

Art. 13.
În cazul în care, ulterior înregistrării și autorizării funcționării, la sediul social sau secundar se
intenționează începerea desfășurării unor noi activități, comerciantul va solicita Biroului unic
eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizațiile necesare.

Art. 14.
(1) Autorizația este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat condițiile inițiale pentru care aceasta
a fost eliberată.

(2) La modificarea condițiilor inițiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea
autorizației.

Art. 15.
(1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării sanitare de funcționare sunt
prevăzute în anexa nr. 2.4.

(2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerț și industrie
teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorității publice
avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanțele publice.

Art. 16.
(1) Autorizația se anulează de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului
București în următoarele cazuri:

a) când constată modificarea condițiilor existente la data obținerii acesteia, iar comerciantul nu
a solicitat reînnoirea autorizației;

b) când constată neîndeplinirea condițiilor asumate prin declarația pe propria răspundere.

(2) Anularea autorizației se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la
certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către direcția de sănătate
publică județeană sau a municipiului București, cu motivarea temeinică privind neconformitățile
constatate și actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Originalul procesului-verbal
se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

Art. 17.
Reînnoirea autorizației sanitare se face în următoarele situații:

105
a) pentru diversificarea, extinderea sau restrângerea activităților consemnate în anexa la
certificatul de înregistrare;

b) la modificarea structurii funcționale a sediului în care se desfășoară activitățile autorizate.

Art. 18.
(1) Comerciantul are obligația reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obținere a autorizațiilor
care au fost anulate, după înlăturarea situațiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor
aferente.

(2) Reautorizarea funcționării se menționează în rubricile corespunzătoare din anexa la


certificatul de înregistrare.

Art. 19.
Direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București asigură arhivarea
documentației specifice care a stat la baza eliberării autorizației, inclusiv a reînnoirilor, anulărilor
și reautorizărilor.

Art. 20.
Biroul unic asigură arhivarea în copie a referatelor de evaluare și a documentelor referitoare la
reînnoirea, anularea și reautorizarea funcționării.

Capitolul VI. Reguli aplicabile preschimbării

Art. 21.
(1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbării actualului certificat de înmatriculare și a
certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de
înregistrare atribuit, comercianții dețin autorizații al căror termen de valabilitate nu a expirat,
preschimbarea se face pe baza unei declarații pe propria răspundere, conform modelului
prezentat în anexa nr. 2.2 - pct. ÎI, potrivit căreia nu s-au schimbat condițiile de funcționare care
au stat la baza emiterii acesteia.

(2) Reprezentanții delegați la Biroul unic vor completa poziția corespunzătoare din anexa la
certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare și fără plata
taxelor și tarifelor aferente respectivelor autorizații.

(3) În situația în care comercianții nu dețin autorizațiile menționate la alin. (1), procedura stabilită
pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplică în mod corespunzător și
preschimbărilor.

106
CapitolulVII. Dispoziții finale

Art. 22.
Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și în cazul ministerelor cu rețea
proprie de sănătate publică.

Art. 23.
Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru autorizarea funcționării
sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din județul unde acestea sunt
amplasate, situație în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului
social și certificatul de înscriere de mențiuni privind înființarea sediului secundar respectiv, după
caz.

Art. 24.
Anexele nr.2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

I. Lista activităților supuse autorizării sanitare pe baza declarației pe propria răspundere

1513 - Produse pe bază de carne (inclusiv din carne de pasăre)

1533 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

1543 - Fabricarea margarinei și produselor comestibile similare

1589 - Fabricarea altor produse alimentare

5221 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

5222 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

5223 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

5227 - Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a.

5541 - Cafenele și baruri fără spectacol

5542 - Cafenele și baruri cu spectacol

7470 - Activități de întreținere și curățare a clădirilor

NOTÃ: Se aplică numai activităților de dezinfecție, de dezinsecție și deratizare din clădiri.

8031 - Învățământ universitar

8032 - Învățământ postuniversitar și de doctorat

8041 - Școli de conducere (pilotaj)

107
8042 - Alte forme de învățământ

8512 - Activități de asistență medicală ambulatorie

NOTÃ: Se aplică numai activităților de asistență medicală primară.

8532 - Activități de asistență socială fără cazare

NOTÃ: Se aplică numai serviciilor sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnică pentru
copii și persoane cu deficiențe fizice sau mentale; activități de protecție și îndrumare pentru copii,
vizitarea persoanelor în vârstă; consultații familiale și conjugale; activități de asistență și
îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activități în sprijinul victimelor
catastrofelor, refugiaților și emigranților, inclusiv cazarea acestora; activități privind recalificarea
profesională și calificarea pentru persoanele cu handicap, cu condiția ca acestea să nu comporte
decât un element educațional (de instruire) limitat.

9000 - Asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare

NOTÃ: Se aplică numai activităților privind ridicarea deșeurilor, resturilor și gunoaielor menajere,
industriale și comerciale, transportul și eliminarea (îndepărtarea) lor prin incinerare sau alte
mijloace, precum și evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor
reziduale umane, prelucrarea și eliminarea lor; activităților privind evacuarea apelor uzate;
activităților privind vidanjarea și curățarea haznalelor și gropilor septice, întreținerea toaletelor,
măturarea, udarea străzilor, drumurilor, stațiilor și altele asemenea.

9272 - Alte activități recreative

NOTÃ: Se aplică numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de înot și altele
asemenea).

9304 - Activități de întreținere corporală

ÎI. Lista activităților supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

1551 - Fabricarea produselor lactate

1552 - Fabricarea înghețatei

1581 - Fabricarea produselor de panificație și patiserie

NOTÃ: Se aplică numai activităților referitoare la produsele de patiserie: prăjituri, checuri,


plăcinte, tarte, pateuri și alte produse de acest gen fabricate pe bază de aluaturi, precum și la
produsele expandate.

1584 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

108
NOTÃ: Se aplică numai activităților referitoare la produsele de laborator și cofetărie.

1588 - Fabricarea preparatelor dietetice și a produselor alimentare pentru copii

1598 - Producția de ape minerale îmbuteliate la surse

1596 - Fabricarea berii

1599 - Fabricarea băuturilor nealcoolice

4100 - Gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea și distribuția apei

5224 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și zaharoaselor

5511 - Hoteluri și moteluri cu restaurant

5512 - Hoteluri și moteluri fără restaurant

5521 - Tabere de tineret

5522 - Campinguri

5523 - Alte mijloace de cazare

5530 - Restaurante

5551 - Cantine

5552 - Alte unități de preparare a hranei

NOTÃ: Se aplică și pentru activități de tipul fast food, catering și altele asemenea.

8011 - Învățământ preșcolar

8012 - Învățământ primar

8021 - Învățământ gimnazial

8022 - Învățământ liceal

8023 - Învățământ profesional

8024 - Învățământ postliceal

8511 - Activități de asistență spitalicească și sanatorială

8512 - Activități de asistență medicală ambulatorie de specialitate

NOTÃ: Se aplică numai activităților de asistență medicală de specialitate.

8513 - Activități de asistență stomatologică

109
8514 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

8531 - Activități de asistență socială cu cazare

9272 - Alte activități recreative: ștranduri amenajate în zone naturale

NOTÃ: Se aplică numai activităților din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.

9302 - Coafură și alte activități de înfrumusețare

9304 - Activități de întreținere corporală (baie publică)

ANEXA Nr. 2.2*)la procedură


*) Anexa nr. 2.2 este reprodusă în facsimil.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE


REFERITOARE LA CONDIȚIILE IGIENICO-SANITARE

Subsemnatul .............., posesor al B.I.(C.I.) seria ........ nr. ........ eliberat(ă) de ......... CNP .........
/pașaport nr. ....... eliberat de ....... în calitate de ........ (comerciant /asociat
/fondator/administrator), la ...... declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații
este pedepsit de legea penală, următoarele:

I. Pentru situațiile precizate la art. 3 alin. (1) lit. b)


din Procedura de autorizare sanitară a funcționării comercianților:

1. În sediul social în care se desfășoară activitatea/activitățile:


(codCAEN)
a) ..........
b) ..........
c) ..........
și/sau sediul/sediile secundare din localitatea ............. str. .............
nr. ......... județul .......... în care se desfășoară activitatea/activitățile:
(cod CAEN)
a) ..........
b) ...........
c) ..........
cu un număr mediu de personal angajat ......... sunt asigurate următoarele:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................

110
- Utilități -Observații -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Acces la apă potabilă - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - racord apă potabilă - Da -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - alt sistem - Precizat -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - buletin analiză apă potabilă - Concluzii -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Acces apă caldă menajeră - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - racord apă potabilă - Da -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - alt sistem - Precizat -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Sistem de evacuare a apelor uzate menajare - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - racord la canalizare - Da -

111
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - alt sistem - Precizat -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Acces la grup sanitar pentru personal - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - grup sanitar propriu - Da -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - acces la grup sanitar - Da -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Managementul deșeurilor solide - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - colectarea și/sau depozitarea intermediară a deșeurilor - Da -
- solide menajere conform normelor de igienă în vigoare - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - evacuarea deșeurilor solide menajere prin contractare cu- Da -
- firmă specializată - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - alt sistem - Precizat -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................

112
- Managementul deșeurilor periculoase - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - colectarea și/sau depozitarea temporară a deșeurilor - Da -
- periculoase conform normelor legale în vigoare - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - evacuarea și neutralizarea deșeurilor periculoase prin - Da -
- contractare cu o firmă specializată - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- - alt sistem - Precizat -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................

2. Destinația spațiului în care se desfășoară activitatea este cea pentru care a


fost construit inițial.
3. Posed spațiul și dotările specifice capacității funcționale (de lucru) cerute
de normele de igienico-sanitare pentru domeniului meu de activitate.
4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, păstrarea,
transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate.
5. Mă angajez să respect normele igienico-sanitare în vigoare privind asigurarea
utilităților și personalul.
6. Mă angajez să asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de
activitate și cu cunoștințele necesare privind normele igienico-sanitare în
vigoare în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea consumatorilor.
7. Mă angajez să comunic orice modificare privind cele declarate.

NOTÃ:
Va fi specificat numărul mediu estimativ de angajați și capacitatea estimată de
producție sau desfacere a produselor pentru sediul social și pentru fiecare
sediu secundar în care se desfășoară o activitate specifică conform codului
CAEN. Punctele nr. 1-6 vor fi completate pentru fiecare sediu în care se

113
desfășoară activități supuse autorizării sanitare.

Data: ................. Semnătura .................

ÎI. Pentru situațiile precizate la art. 21 alin. (1)


din Procedura de autorizare sanitară a funcționării comercianților:

Nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii autorizației


sanitare nr. ......../........., obținută anterior prezentei solicitări.
Cunosc și respect prevederile legislației sanitare și normele de igienă și de
sănătate publică, aplicabile la sediul social și/sau sediul (sediile)
secundar(e) pentru activitățile declarate în cererea de înregistrare.

Data: ................. Semnătura ................


ANEXA Nr. 2.3*)la procedură
*) Anexa nr. 2.3 este reprodusă în facsimil.

114
Fișa de prezentare a sediului și domeniului de activitate

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-Datele de identificare - -
-Firma ........................ -Domeniul de activitate precizat -
-Adresa completă a sediului social și ale -conform anexei nr. 2.1 la -
-sediilor secundare în care se desfășoară -Procedura de autorizare sanitară-
-domeniul de activitate supus autorizării ....-a funcționării comercianților -
-Număr telefon fix pentru contact ........ - -
-Fax ............. - -
- - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- -
- A. DATE GENERALE -
- -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-1. Tipul de clădire al sediului în care se desfășoară activitatea: clădire -
-special destinată, clădire destinată pentru locuit cu precizarea etajului/ -
-apartamentului, centru comercial, altele -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Clădire special- Clădire - Centru comercial - Altele (precizați) -
- destinată - destinată - Da Nu - -
- activităților - pentru locuit - - -
- Da Nu - Da Nu - - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-2. Precizarea distanței față de stradă/arteră de circulație: -

115
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3. Descrierea sediului în care se desfășoară activitatea -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3.1 Suprafața totală: -
-Nr. încăperi în care se desfășoară activitățile supuse autorizării: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3.2 Descrierea destinației spațiului -
-(ce activitate se va desfășura în spațiul respectiv sau în fiecare încăpere -
-din spațiu cu precizarea suprafeței): -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Destinație: de ex.: depozit pentru, - Suprafață: -
- bucătărie, sală de mese, cameră de cazare,- -
- spălătorie etc. - -
-1 -1 -
-2 -2 -
-3 -3 -
-4 -4 -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3.3 Finisajul încăperilor în care se desfășoară activitatea/activitățile -
-supuse autorizării: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Pereții -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................

116
- - zugrăvit: - zugrăvit cu - faianță: - Altele -
- - - vopsea lavabilă: - - -
-Încăperea 1 - Da Nu - Da Nu - Da Nu - precizați -
-Încăperea 2 - - - - -
-Încăperea 3 - - - - -
-Încăperea 4 - - - - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- Pardoseala -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- -din lemn: - gresie: - ciment: - linoleum: -
- - - - - -
-Încăperea 1 -Da Nu - Da Nu - Da Nu - Da Nu -
-Încăperea 2 - - - - -
-Încăperea 3 - - - - -
-Încăperea 4 - - - - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3.4 Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite și a locului unde vor fi-
-ele amplasate în încăperea sau încăperile de lucru: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- -Utilajul ca de exemplu frigider, plită, grătar, etc. -
-Încăperea 1 - -
-Încăperea 2 - -
-Încăperea 3 - -
-Încăperea 4 - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3.5. Iluminat: - natural - Da Nu - artificial - Da Nu -

117
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-3.6. Ventilație - naturală - Da Nu - artificială - Da Nu -
-(aerisire) - - - - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4. Asigurarea utilităților: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4.1 Apă potabilă -- Sistem public Da Nu-Sursă proprie: -
- -Din sistemul altui -Instalație Da Nu -
- -agent comercial Da -Fântână Da Nu -
- - -Altele precizat-
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4.1 Evacuare ape -- Canalizare publică Da Nu-Sistem propriu: precizat -
-uzate -- A altui agent comercial Da - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4.2. Evacuarea -Sistem de colectare organizat -Sistem propriu: precizat -
-deșeurilor -Da Nu -Da Nu -
-menajere - - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4.3 Evacuarea -Sistem de colectare organizat -Sistem propriu: precizat -
-deșeurilor - - -
-periculoase - - -
-rezultate din - - -
-activitatea - - -
-proprie - - -

118
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4.4 Acces grup -Propriu -Separat pentru consumator-
-sanitar -Da Nu -Da Nu -
- -sau comun cu alt agent -Separat pentru personal -
- -Da Nu -Da Nu -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-5. Număr de -Permanent cu normă întreagă -Temporar cu normă -
-personal: - -parțială -
- - calificat: - - -
- - necalificat:- - -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6. Capacitate (după caz): -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.1. Capacitate de producție estimată zilnică: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.2 Capacitatea de cazare unitățile de cazare: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.3 Capacitate de servire pentru unitățile de alimentație publică sau -
-colectivă: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi -

119
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.5. Capacitate de învățământ: nr. de copii, nr. de elevi -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.6. Capacitate de consumatori pentru activitățile de coafură (nr. scaune) și -
-alte activități de înfrumusețare: -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-6.7. Capacitate de utilizatori pentru piscine și bazine de înot -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
- -
- B. DATE SPECIFICE -
- -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-1. Descrierea dotărilor specifice și a circuitelor funcționale specifice -
-cerute pentru fabricarea produselor lactate, a preparatelor dietetice și -
-pentru copii, a berii (anexată schița circuitului tehnologic) -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-2. Descrierea dotărilor specifice și circuitelor funcționale specifice pentru -
-laboratoare medicale, unități de asistență medicală spitalicească și -
-ambulatorie de specialitate (anexată schița circuitului funcțional) -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................

120
-3. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru instalațiile de tratare-
-a apei în sistem public, pentru îmbutelierea apei naturale și minerale -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-4. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru zone naturale amenajate-
-pentru îmbăiere -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
-5. Descrierea a circuitului apei, a procedeelor de dezinfecție, programul de -
-control al apei pentru piscine și bazinelor de înot -
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................................................................
ANEXA Nr. 2.4*)la procedură
*) Anexa nr. 2.4 este reprodusă în facsimil.

Tarife aferente autorizării sanitare a funcționării comercianților

1. Pentru comercianții autorizați în baza declarației pe propria răspundere privind respectarea


legislației sanitare nu se percepe tarif.

2. Pentru comercianții autorizați prin parcurgerea procedurii de evaluare a condițiilor igienico-


sanitare (în funcție de numărul de personal):

a) până la 9 persoane: 500.000 lei


b) de la 10 la 49 de persoane: 1.000.000 lei

c) de la 50 la 249 de persoane: 2.000.000 lei

d) 250 de persoane și peste: 3.000.000 lei

3. Pentru reînnoirea autorizației sanitare (în funcție de numărul de personal):

a) până la 9 persoane: 250.000 lei

b) de la 10 la 49 de persoane: 500.000 lei

121
c) de la 50 la 249 de persoane: 1.000.000 lei

d) 250 de persoane și peste: 1.500.000 lei

4. Pentru reautorizare (în funcție de numărul de personal):

a) până la 9 persoane: 275.000 lei

b) de la 10 la 49 de persoane: 750.000 lei

c) de la 50 la 249 de persoane: 1.500.000 lei

d) 250 de persoane și peste: 2.250.000 lei

122
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

CAP I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1
Regulamentul intern stabilește dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii, în
baza Codului muncii, a legislației muncii în vigoare.
Art.2
Personalul SC GRĂDINA CU LAVANDĂ SRL are obligaţia respectării cu strictețe a regulilor
generale și permanente de conduita și disciplina stabilite potrivit dispozițiilor prezentului
Regulament intern.
Art. 3
a) Regulamentul de ordine interioară se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata
contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de
contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor,
studenţilor aflaţi în practică în cadrul societăţii.
b) Toți salariații GRĂDINA CU LAVANDĂ SRL sunt obligați să cunoască prevederile
prezentului Regulament intern.
Art. 4
Dispozițiile prezentului Regulament intern pot fi completate prin norme interne de
serviciu, norme generale sau specifice în domeniul conduitei salariaților GRĂDINA CU LAVANDĂ
SRL, în măsura în care acestea sunt necesare, precum și prin fișa postului. Dispozițiile
Regulamentului intern se completează cu prevederile înscrise în contractul de muncă.

CAP ÎI – REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCA ÎN CADRUL UNITĂȚII

Art. 5.
(1) Angajatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii și sănătăţii
salariaţilor.
(2) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea și sănătatea salariaţilor în toate aspectele
legate de muncă.
(3) În cadrul propriilor responsabilităţi, Angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea
securităţii și sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale,
de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii și
mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă și
alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu
precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor
acestora asupra sănătăţii;

123
e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
puţin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie
individuală;
i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.
Art. 6.
(1) Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă și boli
profesionale, în condiţiile legii.
(2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii și sănătăţii
în muncă.
(3) Modalităţile de instruire se stabilesc de comun acord.
(4) Instruirea în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii:
a) în cazul noilor angajaţi;
b) în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii;
c) în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;
d) în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
(5) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea
salariaţilor.
Art. 7.
În scopul asigurării implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei
muncii, se va constitui Comitetul de securitate și sănătate în muncă, ce are atribuţii specifice
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 8. Regulile și măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă vor fi elaborate cu Comitetul
de securitate și sănătate în muncă și vor constitui Anexe la prezentul RI al Angajatorului.
Art. 9. Angajatorul are obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a
muncii, organizat cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP III – REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL INLATURARII


ORICĂREI FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITĂȚII

Art. 10.
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi
salariaţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori
activitate sindicală este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricţie sau
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop
sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

124
(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii
decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Art. 11.
(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea
demnităţii și a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru
muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal,
precum și dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
Art. 12. – (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care
dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:
a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru
ocuparea posturilor vacante;
b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de
serviciu;
c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
d) stabilirea remuneraţiei;
e) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;
f) informare și consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare și
g) recalificare profesională;
h) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
i) promovarea profesională;
j) aplicarea măsurilor disciplinare;
k) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilităţile acordate de acesta;
l) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de muncă în care, datorită
naturii sau condiţiilor
particulare de prestare a muncii, prevăzute de lege, particularităţile de sex sunt determinante.
Art. 13.
(1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată
discriminare după criteriul de sex și este interzisă.
(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic,
cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii
compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, care
afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.
(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hărţuire
sexuală, având ca scop:
a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare
pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament
nedorit, ce ţine de viață sexuală.

125
(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită și răspund în condiţiile legii pentru
încălcarea acestora.
(5) Angajatorul nu permite și nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă și face public faptul
că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul,
că angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin orice manifestare confirmată
de hărţuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancţionaţi disciplinar.
Art. 14.
(1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris,
care va conţine
relatarea detaliată a manifestării de hărţuire sexuală la locul de muncă.
(2) Angajatorul va oferi consiliere și asistenţă victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce
investigaţia în mod
strict confidenţial și, în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri disciplinare.
(3) La terminarea investigaţiei se va comunica părţilor implicate rezultatul anchetei.
(4) Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva reclamantului,
cât şi împotriva
oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare şi vor
fi sancţionate conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 15.
(1) Angajaţii au obligaţia să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în
unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a RI, precum și a
drepturilor și intereselor tuturor salariaţilor.
(2) Pentru crearea și menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii
fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor
individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, în
completarea celor prevăzute de lege.

CAP IV – DREPTURILE și OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI SALARIAȚILOR;

Art. 16.
Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă și asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă și condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil și din contractele individuale de muncă;
d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică și financiară a unităţii;
e) să se consulte cu reprezentanţii sindicatului în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze
substanţial drepturile și interesele acestora;
f) să plătească toate contribuţiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină și să
vireze contribuţiile și impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

126
g) să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a salariaţilor și să opereze înregistrările
prevăzute de lege;
h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art. 17.
(1) Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin
conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în RI, în contractul colectiv de muncă
aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
g) obligația de a se supune evaluării performantelor profesionale periodice conform
criteriilor stabilite de către angajator la nivel de unitate
h) alte obligaţii prevăzute de lege sau contractele colective de muncă aplicabile.
(2) Salariaţii Angajatorului au obligaţii privind:
a) realizarea responsabilă și la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu;
b) respectarea cu stricteţe a ordinii și disciplinei la locul de muncă;
c) respectarea programului de lucru şi folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru
pentru îndeplinirea obligaţiilor
a) de serviciu;
d) însuşirea și respectarea normelor de muncă, a altor reguli și instrucţiuni stabilite pentru
compartimentul respectiv sau pentru locul de muncă specific salariatului;
e) utilizarea responsabilă și în conformitate cu documentaţiile tehnice a aparaturii,
echipamentelor, instalaţiilor aflate în dotarea serviciului/compartimentului în care îşi
desfăşoară activitatea sau la care au acces, precum și exploatarea acestora în deplină
siguranţă;
f) respectarea normelor de protecţie a muncii și a mediului;
g) ridicarea calificării profesionale, frecventarea și absolvirea formelor de pregătire și
perfecţionare profesională recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor și
instrucţiunilor privind activitatea pe care o desfăşoară;
h) obligaţia de loialitate faţă de Angajator;
i) comportarea corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalţi salariaţi,
asigurarea unui climat de disciplină, ordine și bună înţelegere;
j) înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei
unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, și acţionarea pentru
diminuarea efectelor acestora și pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa
persoanelor sau prejudicierea patrimoniului Angajatorului;

127
k) respectarea regulilor de acces în perimetrul Angajatorului și posedarea legitimaţiei de
serviciu în stare de valabilitate;
l) anunţarea şefului ierarhic de îndată, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea
prezentării la serviciu (boală, situaţii fortuite);
m) păstrarea secretului de serviciu;
n) evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii și
criteriilor elaborate de conducerea Angajatorului și cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare;
o) respectarea și îndeplinirea dispoziţiilor cuprinse în contractele de furnizare servicii
medicale și în orice alte contracte în care salariaţii au atribuţii de realizare a unor activităţi;
p) îndeplinirea, temporar sau permanent, a sarcinilor de serviciu suplimentare stabilite de
conducerea Angajatorului pentru buna desfăşurare a activităţii.
Art. 18.
(1) Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situaţiile observate de incendiu, inundaţie
sau oricesituaţii în care se pot produce deteriorări sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete
sau obiecte uitate sau suspecte, precum şi neregulile potenţial generatoare de astfel de situaţii
și să acţioneze, după caz, pentru rezolvarea acestora și pentru diminuarea efectelor lor negative.
(2) Salariaţii care pot acţiona în astfel de situaţii au obligaţia de a o face în timpul cel mai scurt
posibil.
Art. 19.
În situaţii deosebite, determinate de necesitatea bunei funcţionări a Angajatorului, fiecare
salariat areobligaţia de a participa, indiferent de funcţia sau de postul pe care îl ocupă, la
executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor cerute de nevoile Angajatorului.
DREPTURILE SALARIAŢILOR
Art. 20.
Salariaţii Angajatorului au, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională;
h) dreptul la informare și consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă și a mediului
de muncă;
j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectivă și individuală;
l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Art. 21. Drepturile salariaţilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare.

128
DREPTURILE ANGAJATORULUI

Art. 22.
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea și funcţionarea unităţii;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare și să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului
a) colectiv de muncă aplicabil și RI.
f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum și criteriile de evaluare a
realizării acestora.

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ, PROGRAMULUI DE LUCRU, PAUZELE DE MASA și ALTE


DREPTURI ACORDATE SALARIATILOR

Art. 23. Timpul de muncă şi de odihnă


Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 9 ore efectiv
pe zi, respectiv de 45 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.
Pentru cei angajați cu contract de munca cu timp parțial, durata timpului de munca este de 2 – 4
ore/zi, 10 – 20 ore/săptămână, conform contractului de munca. Orarul de lucru este 9 – 19:00 ,
cu o oră pauza de masa. Rămânerea în cadrul societăţii peste programul normal de lucru, se face
numai cu aprobarea conducerii acesteia.
Art. 24.
a) Durata maximă legală a timpului de munca nu poate depăși 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă ce include și orele
suplimentare poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiția ca media
orelor de munca calculată pe o perioada de referința de 4 luni calendaristice sa nu
depășească 48 de ore pe săptămână. Durata zilnică a timpului de lucru de 12 ore va fi
urmată de o perioada de repaus de 24 de ore.
b) Pauza de masă nu este inclusă în durata zilnică normală a timpului de muncă.
c) Repaosul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica.
Datorită specificului activității societății, repaosul săptămânal poate fi acordat și în alte
zile în cursul săptămânii de lucru.
d) În situația prevăzută la alin. (c) salariații vor beneficia de un spor de 1% din salariul brut
realizat în zilele de repaus săptămânal lucrate.

Art. 25.
Conducerea societăţii îşi rezervă dreptul, respectând limitele și procedurile impuse de
legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.
Art. 26.
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile
după efectuarea acesteia.

129
În aceste condiții, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate
peste programul normal de lucru.
În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, munca suplimentară
va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul
pentru munca suplimentară va fi de 75% din salariul de bază. Tinerii în vârsta de până la 18 ani
nu pot presta muncă suplimentară.
Art. 27.
a. Conducerea are obligația de a înființa evidența prezenței personalului la serviciu, pe baza unei
condici în care salariații vor semna la prezentare și la plecare.
b. Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii
sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt
încadraţi. Conducătorul locului de muncă are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la
începerea și la sfârşitul programului de lucru
c. Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului
ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute,
toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a
datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) superiorul ierarhic
trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este
necesar să se ia măsuri sau să se propună măsuri disciplinare.
Art. 28.
Conducătorul locului de muncă răspunde de organizarea și ținerea evidenţei proprii
privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program și
alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor.
Art. 29.
Concediul de odihnă, concediul medical și alte concedii:
Salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la
alte concedii.
Toţi cei menționați la alin. a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de
odihnă plătit, cu o durată minimă de 21 zile lucrătoare, iar în raport cu vechimea lor în muncă,
astfel:
Vechimea în muncă / durata concediului de odihnă:
- până la 5 ani / 21 zile lucrătoare;
- între 5 și 10 ani / 24 zile lucrătoare;
- peste 10 ani / 26 zile lucrătoare;
* conform art. 140 din Legea nr. 40 / 2011 - Codul muncii
Pentru tinerii în vârsta de până la 18 ani, durata concediului de odihnă este de 24 zile
lucrătoare.
b) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă
interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este afectată desfăşurarea
activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.
Zilele de sărbători legale și religioase în care nu se lucrează sunt:
- 1 și 2 ianuarie
- prima și a două zi de Pasti
- 1 mai

130
- prima și a două zi de Rusalii
- Adormirea Maicii Domnului
- 1 decembrie
- prima și a două zi de Crăciun
- două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora;
c) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul
următoarelor evenimente familiale deosebite:
- căsătoria salariatului – 5 zile;
- naşterea sau căsătoria unui copil - 2 zile;
- decesul soţului sau al unei rude de până la gradul ÎI a salariatului - 3 zile;
- donatorii de sânge - conform legii;
Concediul plătit se acordă, la cererea salariatului, de conducerea societăţii.
d) Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical și să justifice absenţa în caz de boală,
sau eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală.
e) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate și a celor pentru creşterea și
îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din iniţiativa
salariatului.
f) În afara concediului de odihna în raport cu vechimea în muncă, persoanele care lucrează în
locuri de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de concedii
suplimentare, aprobate de conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legale.
Art. 30
Concediu fără plată:
Personalul are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii.
Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul de resurse umane, care
va urmări implicaţiile acestora în vechimea în muncă.
Art. 31 .
Delegarea, detaşarea:
Condiţiile în care se efectuează delegarea salariaţilor sunt cele reglementat de Codul
Muncii.

SALARIZAREA

Art. 32.
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual
de muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum și alte adaosuri.
(2) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru
asigurarea confidenţialităţii.
Art. 33.
(1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de
muncă.
(2) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
(3) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte
documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.

131
Art. 34.
(1) Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condiţiilor prevăzute de lege.
(2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria
salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă.
(3) |n cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b) contribuţiile și impozitele datorate către stat;
c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.

CAP V – PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE


SALARIAȚILOR

Art. 35.
(1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii Angajatorului, în scris, petiţii individuale, dar
numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea desfăşurată.
(2) Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o adresează
conducerii angajatorului în condiţiile legii și ale RI.
(3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate.
Art. 36.
(1) Cererile sau reclamaţiile se adresează reprezentantului legal al Angajatorului și se
înregistrează la secretariat/Registratură.
(2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare mai
amănunţită, reprezentantul legal al angajatorului numeşte o persoană sau o comisie care să
verifice realitatea lor.
(3) În urma verificării angajatorului, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu
constatări, concluzii și propuneri și îl supune aprobării reprezentantului legal al Angajatorului.
(4) Reprezentantul legal al Angajatorului este obligat să comunice salariatului răspunsul în
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei.
(5) În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai
amănunţită, reprezentantul legal al Angajatorului poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art. 37.
(1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă.
(2) În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii
cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns.
(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau care
priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a verificat şi i s-a dat
deja un răspuns petiţionarului.
Art. 38.
(1) Salariaţii și Angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere
sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

132
(3) |n situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor
colective, unităţile și sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare
la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor putea adresa
comisiei paritare la nivel de ramură.
(4) Condiţiile declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii și arbitrajului
conflictelor de interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(5) Condiţiile declanşării conflictelor de drepturi și procedura soluţionării acestora sunt potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP VI – REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE

Art. 39.
(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii,
sancţiunidisciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere
disciplinară.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, RI,
contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispoziţiile
legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 40.
Sunt interzise:
a) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau oboseală înaintată, introducerea sau
consumul de băuturi alcoolice,
a) practicarea de activităţi care contravin atribuţiilor de serviciu sau care perturbă
activitatea altor salariaţi;
b) nerespectarea programului de lucru, întârzierea sau absentarea nemotivată;
c) părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte
interese decât cele ale angajatorului;
d) executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului
angajatorului;
e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri și documente aparţinând
acesteia, fără acordul scris al conducerii angajatorului;
e) înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum și
deteriorarea funcţională şi
f) calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări
necorespunzătoare;
f) folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru
alţii, fără aprobarea scrisă a
g) conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea Angajatorului sau a
datelor specificate în fişele sau
h) dosarele personale ale angajaţilor;
g) prestarea oricărei activităţi remunerate sau neremunerate, în timpul orelor de program
sau în timpul liber – în
i) beneficiul unui concurenț direct sau indirect al Angajatorului;

133
h) efectuarea de menţiuni, ştersături, rectificări sau semnarea pentru alt salariat în condica
de prezenţă;
i) atitudinea necorespunzătoare faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de managementul unităţii sau
faţă de clienţi (conduita
j) necivilizată, insulta, calomnia, purtarea abuzivă, lovirea şi vătămarea integrităţii corporale
sau a sănătăţii);
j) comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa Angajatorului, a propriei
persoane sau a colegilor;
k) manifestări de natură a aduce atingere imaginii angajatorului;
l) folosirea în scopuri personale a autovehiculelor angajatorului, a oricăror materiale,
mijloace fixe sau materii prime ale acestuia;
k) fumatul în spaţiile publice închise, conform Legii nr. 349/2002, cu modificările ulterioare.
l) organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
o) introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe,
documente etc. fără aprobarea conducerii Angajatorului;
m) propaganda partizană unui curent sau partid politic.
Art. 41.
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor lor de serviciu, inclusiv a normelor de
comportare în unitate constituie abatere disciplinară și se sancţionează ca atare, indiferent de
funcţia sau postul pe care îl ocupă persoana care a săvârşit fapta.
(2) Constituie abatere disciplinară și se sancţionează încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a
obligaţiilor lor de serviciu prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, obligaţiile de serviciu stabilite
în contractele individuale de muncă, în fişa postului, în RI (în special art. 17-19 şi interdicţiile
prevăzute de art. 40) sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ori de ordinele și dispoziţiile
legale ale conducătorilor ierarhici.

CAP VII – ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE

Art. 42.
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte
o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o
perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(2) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.
(4) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului
nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen; radierea sancţiunilor se constată prin
Decizie scrisă.

134
(5) Absenta nemotivata de la locul de munca timp de 3 zile consecutive sau 5 zile neconsecutive
constituie abatere disciplinara și se sancționează cu desfacerea disciplinara a contractului de
munca în condițiile legii

CAP VIII – REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

Art. 43.
(1) Ca urmare a sesizării conducerii Angajatorului cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare
sau aconstatării încălcării de către un salariat a normelor legale, RI, contractului individual de
muncă sau contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale
conducătorilor ierarhici, al angajatorului sau persoana împuternicită de acesta va dispune
efectuarea cercetării disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acest sens. Din
comisie va face parte fără drept de vot, în calitate de observator, și un reprezentant al organizaţiei
sindicale al cărui membru este salariatul cercetat.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea
unei cercetări disciplinare prealabile.
(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de
persoana/comisia împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă,
precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii. Comisia îl va convoca în scris pe salariatul
cercetat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un
motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării
disciplinare prealabile.
(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susţină toate
apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară
prealabilă toate probele și motivaţiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie
asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
Salariatul are dreptul să cunoască toate actele şi faptele cercetării și să solicite în apărare
probele pe care le consideră necesare. Comisia numită pentru efectuarea cercetării disciplinare
prealabile are obligaţia de a lua o notă scrisă de la salariatul ascultat, notă în care se va preciza
poziţia salariatului faţă de fapta pe care a comis-o și împrejurările invocate în apărarea sa.
(6) Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(7) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va
întocmi un proces-verbal de constatare, care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului abaterii
disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară
prealabilă și ascultarea salariatului, prezentarea condiţiilor și împrejurărilor în care fapta a fost
săvârşită, prezentareaconsecinţelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a
salariatului și a eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de către salariat, stabilirea

135
gradului de vinovăţie a salariatului, probele administrate şi propunerile persoanei/comisiei
împuternicite de către Angajator să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei
sau de sancţionare disciplinară a salariatului.
(8) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-verbale.
Art. 44.
(1) În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de sancţionare.
(2) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
f) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcare de
salariat.
(3) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii
disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
Art. 45.
(1) Decizia de sancţionare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, RI sau contractul colectiv de muncă
aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3)
din Codul muncii, nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(2) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii și produce efecte de la data comunicării.
(3) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al
primirii, prin scrisoare
recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(4) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente
în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAP IX – MODALITATILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE SAU CONTRACTUALE


SPECIFICE

Art. 46.
Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Ord. 96/2003, Art. 2 privind protecția
maternității la locul de munca.

136
a) protecţia maternității este protecţia sănătăţii și/sau securităţii salariatelor gravide și/sau
mame la locurile lor de muncă;
b) locul de munca este zona delimitată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată
cu mijloacele și cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări
sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanți, cu pregătirea
și îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice și de protecţie a muncii
corespunzătoare, din care se obține un venit în baza unui raport de munca ori de serviciu
cu un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice
de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care sa îi ateste aceasta stare;
d) salariata care a născut recent este femeia care și-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lăuzie și solicita angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de
lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de
6 luni de la data la care a născut;
e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea
concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul și anunță angajatorul în scris cu privire la
începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale
eliberate de medicul de familie în acest sens;
f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei
de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea
consultațiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a
medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are
obligaţia sa îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcina și lăuzie cu
durata totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit.
c)-e) pentru protecţia sănătăţii și securităţii lor și/sau a fătului ori a copilului lor.
Art. 47.
Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:
a) sa prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) la
riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea;
b) salariatele prevăzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) sa nu fie constrânse sa
efectueze o munca dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-
născut, după caz.
Art. 48
(1) Pentru toate activităţile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenţi,
procedee și condiţii de munca, a căror lista este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat
sa evalueze anual, precum și la orice modificare a condiţiilor de munca natura, gradul și durata
expunerii salariatelor prevăzute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e), în scopul determinării
oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor și oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori
alăptării.
(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a
medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

137
Art. 49.
Angajatorul are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și
nu va anunța alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfășurări
a procesului de munca, când starea de graviditate nu este vizibila.
Art. 50.
În cazul în care o salariata se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003)
lit. c)-e) și desfăşoară la locul de munca o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau
securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii și alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 36
(art. 5 Ord 96/2003) alin. (1), angajatorul este obligat sa îi modifice în mod corespunzător
condiţiile și/sau orarul de munca ori, dacă nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca
fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina
muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

CAP X – CRITERIILE ȘI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

Art. 51.
Evaluarea performanțelor constă în aprecierea gradului în care angajații își îndeplinesc
responsabilitățile de serviciu. Evaluare performanțelor profesionale ale angajaților se va efectua
periodic, o dată pe an. Datele la care se vor efectua evaluările performantelor individuale se vor
stabilii de comun acord între conducerea societarii împreuna cu comisia de evaluare și cu
reprezentanții salariaților sau cu salariații.
Art. 52.
Obiectivele de performanță stabilite la nivel de unitate sunt:
- Orientarea spre succes – Acționează pentru îmbunătățirea performantelor sau pentru a
realiza o sarcina mai bine, mai ieftin, mai eficient, angajându-se în îndeplinirea unor
obiective provocatoare.
- Preocuparea pentru ordine și calitate – întreprinde acțiuni personale pentru a asigura
exactitatea și calitatea muncii proprii și a altora, prin controlarea sau monitorizarea
datelor și prin dezvoltarea și menținerea sistemelor de organizare a muncii și informațiilor
- Orientarea către servicii de calitate oferite clienților
- Capacitatea de a lega relații interumane
- Munca în echipa – intenția de a lucra cooperând cu ceilalți, de a face parte din echipa, de
a lucra împreuna
Art. 53.
Criteriile de evaluare a realizării obiectivelor de performanta stabilite la nivel de unitate
sunt:
- pregătirea profesionala
- calitatea lucrărilor
- eficienta muncii
- cunoștințe și competente
- relaționare

138
- disciplina în munca

Art. 54.
Pentru evaluarea performanțelor pe baza criteriilor de evaluare se vor folosi cinci
calificative notate de la 1 la 5 după cum urmează:
1- Foarte slab – performanța este cu mult sub standard. în acest caz se pune în mod serios
problema, dacă persoana respectivă se mai poate corecta și daca mai poate fi menținută pe acel
post
2- Slab – performanța este sub limita minima a standardului, existând posibilitatea îmbunătățirii
performantelor intr-un viitor apropiat.
3- Satisfăcător – performanța este la nivelul minim al standardelor sau puțin deasupra lor. Acesta
este nivelul minim acceptabil al performanțelor ce trebuie atins și de salariații mai puțin
competenți sau lipsiți de experiență
4- Bun – performanta se situează în limitele superioare ale standardelor și ale performantelor
realizate de către ceilalți salariați.
5- Foarte bun – de excepție, persoana este atât de buna pentru îndeplinirea funcției, încât
necesita o apreciere speciala.

XI – DISPOZIȚII FINALE

Art. 55
(1) Prezentul Regulament are la bază prevederile legislaţiei în vigoare
(2) Regulamentul se completează cu dispoziţiile cuprinse în Codul muncii și în celelalte acte
normative în vigoare.
Art. 56
(1) RI va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la organizarea şi
disciplina muncii,precum şi ori de câte ori interesele Angajatorului o impun.
(2) Propunerile de modificare și completare vor fi prezentate salariaţilor.
(3) Dacă modificările sunt substanţiale, RI va fi revizuit, dându-se textelor o nouă numerotare.

Cod de Etică și Conduită Profesională


Dispoziții generale Prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională defineşte valorile,
principiile și normele de conduită profesională pe care personalul S.C. „GRĂDINA CU LAVANDĂ”
S.R.L. trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în
concordanţă cu valorile și obiectivele organizaţiei.

139

S-ar putea să vă placă și