Sunteți pe pagina 1din 3

Extemporal-adjectivul, clasa a V-a

I.Treceti adjectivul “bun” la toate gradele de comparatie.Precizati-le! 3 puncte

1................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................................
5................................................................................................................................................................
6................................................................................................................................................................
7................................................................................................................................................................
8................................................................................................................................................................

II.Precizați felul adjectivelor variabil/invariabil și câte forme au: 6 puncte


 Cenușiu  Galben

 Străveziu  Albastru

 Verde  Darnic

 Mare  Senil

 Luminos  Biruitor

 Rebel  Argintiu

 Mov  Cumsecade

 Roșu
Oficiu 1 punct