Sunteți pe pagina 1din 2

Extemporal

1. Precizați numărul de litere și numărul de sunete despărțind în silabe pentru: 4 p.


CEARĂ ÎNGHEŢ

CEAS EXAMEN

CERE EXTERIOR

CHEAMĂ PLECI

CHEM SCRIE

CHIOŞCURI ZACE

GEANĂ VEGHE

GHERGHEF TRUNCHI

GHIOZDAN CHIAR

GINGIE LEGE

2. Subliniați doar semivocala din cuvintele: 1 punct

OAZĂ

LEU

UITE

MOALE

CLAIE

3.Identificați diftongii, triftongii și vocalele în hiat din cuvintele următoare: 4 p.

SOARE AER

MIOARE SOCIABIL

PLÂNGĂTOARE OBLIGAȚIE

CÂMPIE

TRECEA

CEAS

PICIOR

CEAȚĂ

ARIPIOARĂ

LEOAICĂ

LUPOAICĂ

DORMEAU

MUZEE