Sunteți pe pagina 1din 1

SC CAPITAL INVEST SRL

Loc. Moinești, str. Lunca, nr.32


Județul Bacău
CUI RO 22227226
J04/1360/2007

DECIZIE INTERNA
nr. _____ / 01.02.2020

Directorul General al S.C. Capital Invest S.R.L, cu sediul in str. Lunca,


nr. 32, Moinești - Bacău, inreg. la Reg. Com. Bacău sub nr. J04/1360/2007,
cod fiscal RO 22227226, in calitate de angajator

DECIDE:

Art1. Începând cu data de 01.02.2020 d-nul BURDEA VASILE se


numește in funcția de Cadru Tehnic PSI .
Art 2. Atribuțiile legate de aceasta funcție sunt prevăzute in Anexa la fisa
postului.

Luat la cunostiinta Director General,


Burdea Vasile Sebastian Georgescu

S-ar putea să vă placă și