Sunteți pe pagina 1din 210

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Serviciul bibliotecă și editura universității


Biroul bibliotecă

Titluri publicații intrate în bibliotecă

Istorie
Fond carte istorie
Fond periodice istorie
Fond documente electronice istorie

Fond carte istorie


Vedete de subiect: istorie
Mențiune: listele au fost generate din bazele de date ale bibliotecii, numărul de titluri și volume
nu sunt exhaustive pe domeniul respectiv, reprezintă doar o parte din totalul titlurilor existente
în colecții; lista cuprinde în principal înregistrările din perioada 1999 – 2019.

Baza de date: TinLIB


Nr. titluri: 2033

1. 34 de scrisori din vremea Răscoalei lui Horea. prezentare şi traducere de Dan Lazărescu. Arad
: Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" din Arad : Nigredo, 2002. 66 p. ; 21 cm. ISBN 973-99246-
9-7. II 35159 ; 94(498)"06/17"/T83.

2. 200 *de+ ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru : 1812 - 2012. coord. acad. Ioan-Aurel
Pop, prof. univ. dr. Ioan Scurtu ; prof. univ. dr. Ion Bulei, prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu,
acad. Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, dr. Ion Varta. Chişinău : Fundaţia Culturală
"Magazin Istoric" : Litera, 2012. 216 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-9975-74-310-5. II 40731 ;
94(478)"1812/2012"/D71.

3. 1000 de evenimente care au modelat lumea. traducere din limba engleză Gabriela Tănase,
Elena Stan. Bucureşti : Litera Internaţional, 2011. 415p. : il. color ; 28 cm. ISBN 978-606-600-
481-7. IV 8644 ; 94(100)03/O-52.

4. 1918 : Sfârşit şi început de epocă = Korszakvég-korszakkezdet = The End and the Beginning of
an Era. coordonatori : dr. Cornel Grad, Viorel Ciubotă ; traducere de Speranţa Pop. Zalău :
Editura Muzeului Sătmărean : Lekton, 1998. 581 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 547-578. ISBN 973-
98026-6-4. II 33922 ; 94(498)"18/19"/O-52.
5. The 1990 World Book : year book [the annual supplement to The World Book Encyclopedia. A
review of the Events of 1989]. Chicago : World Book, Inc, 1990. 576 p. ; 25 cm. Index. ISBN 0-
7166-0490-6. III 12049 ; (058)=111/N75.

6. The 1991 World Book : year book [the annual supplement to The World Book Encyclopedia. A
review of the Events of 1990. Chicago : World Book, Inc, 1991. 576 p. ; 25 cm. Index. ISBN 0-
7166-0491-4. III 12050 ; (058)=111/N75.

7. A preda sau a învăţa : dimensiunea interdisciplinară şi metode active utilizate în învăţarea


istoriei şi religiei. coord. Sorina Paula Bolovan, Nicoleta Marţian, Sorin Marţian. Cluj-Napoca :
Presa Universitară Clujeană, 2009. 344 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-610-915-7. II 40014 ;
371.3/A69.

8. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Itinerar arhivistic : interpretări istorico-literare. Sava


Pânzaru. Chişinău : Institutul de Filologie A.Ş.M, 2008. 235 p.; 20 cm. ISBN 978-9975-9648-4-5. II
40055 ; 821.135.1.09/P18.

9. Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Bibliografia istorică a României. Bucureşti :


Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970-1972. [vol] ; 26 cm. III 11694.

10. Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Bizanţul şi instituţiile româneşti pînă la mijlocul
secolului al XVIII-lea. Valentin Al. Georgescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1980. 296 p. ; 24 cm. (Bizanţul şi Ţările Române). Note de subsol. III 7479 ;
94(498)"06/17"/G32.

11. Academy of Sciences of Albania. Albania and Greece 1949-1990 : the elusive peace. prof. dr.
Beqir Meta. Tirana : [s.n.], 2007. 336 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 978-99943-909-4-6. III 19537 ;
94(496.5)"20"/M61.

12. Academy of Sciences of the URSS. A Short history of the URSS. editor in chief : A. Samsonov.
Moscow : Progress Publishers, [1965]. 413 p. ; 22 cm. II 31557(2) ; 94(47)"20/.../"/S52(2).

13. Acte româneşti şi cîteva greceşti : din arhivele Companiei de Comerţ Oriental din Braşov.
publicate cu o introducere despre Istoria Companiei de N. Iorga. Vălenii-de-Munte : [s.n.], 1932.
363 p. ; 22 cm. Indice. Ped. II 8662 ; 94(498)"06/17"A16.

14. ADAM, Sergiu. Ctitorii muşatine : biserici, mănăstiri, cetăţi, curţi domneşti : secolele XIV-XVI.
Sergiu Adam. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001. 184 p. ; 20 cm. Note şi bibliogr. ISBN
973-686-215-1. II 35675 ; 72/A17.

15. ADAM CHIPER, Marieta. Vechi însemnări româneşti ca izvor istoric. Marieta Adam Chiper.
Bucureşti : SILEX, 1996. 198 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-97927-0-7. II 35171 ; 930/A17.
16. ADAMESCU, Gheorghe. Istoria literaturii române. Gheorghe Adamescu ; îngrij. de Paul
Lăzărescu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1998. 292 p.; 23 cm. ISBN 97322-0652-7. III 20058 ;
821.135.1.09/A17.

17. ADAMS, Henry. History of the United States of America during the administrations of James
Madison. Henry Adams ; notes by Earl N. Harbert. New York : Literary Classics of the U. S, 1986.
1439 p. ; 21 cm. (The Library of America). Note. ISBN 0-940450-35-6. II 32197 ;
94(73)"15/19"/A19.

18. ADAMS, Henry. History of the United States of America during the administrations of
Thomas Jefferson. Henry Adams ; notes by Earl N. Harbert. New York : Literary Classics of the U.
S, 1986. 1308 p. ; 21 cm. (The Library of America). Note. ISBN 0-940450-34-8. II 32196 ;
94(73)"15/19"/A19.

19. ADĂNILOAIE, N. Reforma agrară din 1864. N. Adăniloaie, Dan Berindei. Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1967. 364 p. ; 24 cm. (Biblioteca istorică ; XIII). Indice.
III 12627 ; 94(498)"18/19"/A20.

20. ADERCA, Felix. Petru cel Mare : întâiul revoluţionar, constructorul Rusiei. Felix Aderca ;
ediţie îngrijită şi prefaţă de Henri Zalis. Bucureşti : Hasefer, 2001. 240 p. ; 20 cm. ISBN 973-
8056-53-5. II 38720 ; 94(47)"15/19"/A21.

21. Adevărul despre mişcarea legionară "Garda de Fier" şi despre naţionalismul şi


"antisemitismul" românilor. Hallandale, Florida : Romanian Historical Studies, 1996. 125 p. ; 21
cm. II 32879 ; 94(498)"20/..."/A21.

22. ADUMITRĂCESEI, Ioan D. Evenimente istorice de la care mai avem de învăţat. I.D.
Adumitrăcesei. Iaşi : Editura StudIS, 2013. 119 p.; 20 cm. ISBN 978-606-624-322-3. II 40615 ;
94(100)/A-17.

23. ADUMITRĂCESEI, Ioan D. Evenimente şi personalităţi : evocări. Ioan D. Adumitrăcesei. Iaşi :


Editura Noël, 2008-2009. 3 vol. ; 20 cm. II 39377.

24. ADUMITRĂCESEI, Ioan D. Istorie economică trăită : cercetări realizate în perioada socialistă.
I. D. Adumitrăcesei. Iaşi : Editura StudIS, 2010. 320 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN
978-606-8242-29-3. II 39470 ; 330.8/A17.

25. Agenţia Naţională de Presă Rompres. România în Consiliul de Securitate *al ONU+. Agenţia
Naţională de Presă Rompres. Bucureşti : Agenţia Naţională de Presă ROMPRES, 2004. 171 p. ;
20 cm. ISBN 973-86757-1-5. II 38932 ; 327(498)/R61.

26. AGERON, Charles-Robert. Histoire de l'Algérie contemporaine : (1830 - 1964). Charles-


Robert Ageron. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1964. 136 p. ; 17 cm. (Que sais-je
? ; 400).
27. AGRIGOROAIEI, Ion. România interbelică. Ion Agrigoroaiei ; cuvânt înainte de prof. univ. dr.
Gh. Platon. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2001-. [vol.] ; 24 cm. (Historica ; 23).
ISBN 973-8243-09-2. III 20611.

28. AHAMED, Liaquat. Stăpânii finanţelor : cei patru bancheri care au ruinat lumea. Liaquat
Ahamed ; trad. Dana-Ligia Ilin. Bucureşti : Humanitas, 2014. 526 p. ; 22,5 cm. (Povestea banilor).
Bibliogr., indice. ISBN 978-973-50-4254-7. III 22948 ; 336.7/A29.

29. AHRWEILER, Hélène. Ideologia politică a Imperiului Bizantin. Hélène Ahrweiler ; cu o


postfaţă de Nicolae Şerban Tanaşoca ; traducere de Cristina Jinga. Bucureşti : Corint, 2002. 182
p. ; 20 cm. (Clio ; 10). Anexe : note, bibliogr., index. ISBN 973-653-267-4. II 35658 ; 94(495)/A29.

30. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen : für das Jahr 1995. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. 344 p. : fotogr., tab. ; 24 cm. ISBN 3-525-85152-9. III 14201 ; III
14201.

31. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen : für das Jahr 1996. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. 348 p. : fotogr., tab. ; 24 cm. III 14670 ; III 14670.

32. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen : für das Jahr 1997. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. 432 p. : fotogr., tab. ; 24 cm. ISBN 3-525-85154-5. III 15617 ; III
15617.

33. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in
Göttingen : für das Jahr 1998. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. 354 p. : fotogr., tab. ; 24 cm. ISBN 3-525-85155-3. III 15558 ; III
15558.

34. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen : 2003. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ; redakteur Klaus Schmidt.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. 393 p. : il. ; 22 cm. Index. ISBN 3-525-85160-X. II
36394 ; 061/J19.

35. Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen : 2009. Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin ; New York : Walter de
Gruyter, 2010. 621 p. : fig., fotogr. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 978-3-11-022295-1. III 20853 ;
061/J19.

36. ALBALA, Radu. Antim Ivireanul şi vremea lui. Radu Albala. Bucureşti : Editura Tineretului,
1962. 207 p. , 10 f. : il. ; 20 cm. Note. Ped. II 2216 ; Ped. II 2216.
37. ALBINI, Septimiu. 1848 în Principatele Române. S. Albini ; prefaţă, îngrijire de ediţie şi note :
Elisabeta Simion. Bucureşti : Albatros, 1998. 167 p. ; 20 cm. Note p. 157-166. ISBN 973-24-0538-
4. II 38218 ; 94(498)"18/19"/A32.

38. ALBU, Corneliu. Alesandru Papiu Ilarian : viaţa şi activitatea sa. Corneliu Albu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. 328 p., 8 f. ; il., facs. ; 20 cm. Bibliogr. II 36668 ;
94(498)"18/19"/A33.

39. ALBU, Victor. Istoria educaţiei fizice şi sportului. prof. univ. Victor Albu. Constanţa : Ex
Ponto, 1996. 157 p. ; 23 cm. Bibliogr. select. p. 154. ISBN 973-97466-8-3. III 14981 ; 796/A33.

40. ALEXANDRE, Philippe. Paysages de campagne. Philippe Alexandre. Paris : Librairie Générale
Française, 1989. 152 p. ; 17 cm. (Le Livre de poche ; 6665). ISBN 2-253-05095-4.

41. ALEXANDRESCU, Emil. Literatura română în analize şi sinteze. Emil Alexandrescu, Dana
Gavrilă. ed. a 3-a rev. şi compl: Chişinău : Princeps, 2001. 560 p. ; 22 cm. ISBN 9975-68-017-8. II
35025 ; 821.135.1-95/A38.

42. Alexandru Ioan Cuza : acte şi scrisori. ediţie alcătuită de D. Ivănescu şi Virginia Isac. Iaşi :
Junimea, 1978. XLVII, 459 p. : fotogr. ; 20 cm. Lista documentelor p. 409-438. II 36218 ;
94(498)"18/19"/A38.

43. American Romanian Academy of Arts and Sciences. The 27th Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) : University of Oradea, Romania, May
29 - June 2, 2002 : proceedings. American Romanian Academy of Arts and Sciences ; eds. Ioan
Ţepelea, Cornel Antal. Montreal : Polytechnic International Press, 2003. 2 vol. ; 28 cm. ISBN 2-
553-01024-9. IV 8794.

44. AMIET, Pierre. Antichitatea orientală. Pierre Amiet ; traducere, prefaţă şi note de Daniela
Zaharia. Bucureşti : Corint, 2002. 150 p. ; 20 cm. (Istorie universală. Microsinteze ; 38). Bibliogr.
ISBN 973-653-304-2. II 35664 ; 94(35)/A46.

45. An introduction to Chinese civilization. edited by John Meskill. Columbia [SUA] : Columbia
University Press, 1973. 699 p. ; 23 cm. Index. ISBN 0-669-73502-7. III 12478 ; 008(510)/I-58.

46. ANCEL, Jean. Contribuţii la istoria României : problema evreiască. Jean Ancel ; traducere din
limba ebraică de Carol Bines. Bucureşti : Hasefer, -2003. [vol. ] ; 24 cm. Note de subsol. ISBN
973-8056-86-1. III 19526(2).

47. ANDONIE, George Şt. Istoria matematicii în România. George Şt. Andonie. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1965-1967. 3 vol. ; 24 cm. Bibliogr. III 5579.
48. ANDREESCU, Gabriel. Ruleta : români şi maghiari, 1990-2000. Gabriel Andreescu. Iaşi :
Polirom, 2001. 360 p. ; 18 cm. (Ego. Jurnal tematic). Note de subsol. ISBN 973-683-786-6. I 4266
; 323/A52.

49. ANDREESCU, Gabriel. Solidaritatea alergătorilor de cursă lungă. Gabriel Andreescu. Iaşi :
Polirom, 1998. 192 p. ; 18 cm. (Ego. Jurnal tematic). Note de subsol. ISBN 973-683-039-X. I 4265
; 323/A52.

50. ANDREESCU, Gabriel. Spre o filozofie a disidenţei. Gabriel Andreescu. Bucureşti : Editura
Litera, 1992. 199 p. ; 20 cm. ISBN 973-43-0125-X. II 31078 ; 323/A52.

51. ANDREESCU, Ştefan. Istoria românilor : cronicari, misionari, ctitori (sec. XV-XVII). Ştefan
Andreescu. Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 1997. 213 p. ; 20 cm. Note de subsol.
ISBN 973-575-182-8. II 33865 ; 94(498)"06/17"/A52 d1.

52. ANDREESCU, Ştefan. Perspective medievale. Ştefan Andreescu. Bucureşti : Nemira, 2002.
272 p. ; 20 cm. (Societatea politică). Indice. ISBN 973-569-568-5. II 35689 ; 94(498)"06/17"/A52.

53. ANDREI, Petre. Prelegeri de istorie a filosofiei : de la Kant la Schopenhauer. Petre Andrei ;
cuvânt înainte de Ştefan Afloarei. Iaşi : Polirom : Fundaţia Academică "Petre Andrei", 1997. 224
p. ; 24 cm. (Collegium. Filosofie ; 20). Bibliogr. p. 211-212. ISBN 973-9248-95-0. III 14448 ;
1/A53.

54. ANDREW, Christopher. CIA şi Casa Albă. Christopher Andrew ; trad. de Daniela Mişcov.
Bucureşti : BIC-ALL, 1998. XII, 596 p., *8+ f. : il. ; 24 cm. (Lumea în care trăim). Note p. 487-558.
ISBN 973-571-229-6. III 15605 ; 327/A53.

55. ANDRIŢOIU, Ioan. Sighişoara-Wietenberg : descoperirile preistorice şi aşezarea dacică. Ioan


Andriţoiu, Aurel Rustoiu. Bucureşti : Semne, 1997. 325 p. : fig., h. ; 24 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; XXIII). Note la finele cap. ISBN 973-98334-6-2. III 15077 ; 902/903/A54.

56. ANDRONESCU, Şerban C. Cadmos : scurtă istorie a scrisului. Şerban Andronescu ; cuv. în. de
acad. Emil Condurachi. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1966. 360 p., *21+ f. : il. ; 20 cm. Bibliogr. II
726 ; 002/A55 d1.

57. ANDRONIC, Mugur. Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu
creştin. Mugur Andronic. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2005. 310 p.; 26 cm. (Teze de
doctorat. Istorie ; 11). ISBN 973-9469-59-0. III 20040 ; 902/904/A48.

58. ANGHEL, Ana-Elena. Interferenţe culturale în spaţiul românesc al secolului al XIX-lea până la
apariţia spiritului critic junimist : rezumatul tezei de doctorat. drd. Ana-Elena Anghel ; cond. şt.
prof. univ. dr. Doiniţa Milea. Galaţi, 2011. 30 p. ; 30 cm. Bibliogr. II 39896 ; 821.135.1/A58.
59. ANGHEL, Ana-Elena. Interferenţe culturale în spaţiul românesc al secolului al XIX-lea până la
apariţia spiritului critic junimist : teză de doctorat. drd. Ana-Elena Anghel ; cond. şt. prof. univ.
dr. Doiniţa Milea. Galaţi, 2011. 278 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8585 ; 821.135.1/A58.

60. ANGHELESCU, Gheorghe F. Father Dumitru Stăniloaie : a worthy disciple of the classical
patristics (bio-bliography). Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea ; the translation was done
by Mihaela Cerasela Bănică Enache ("Walachia" Universzy of Târgovişte) ; collaborators : Olivia
Bălănescu, Cristian Untea, Ionuţ Chircalan. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2009. 215 p. ; 24
cm. Bibliogr. p. 56-213. ISBN 978-973-45-0594-4. III 21065 ; 26/28/A59.

61. ANGHELESCU, Gheorghe F. O pateras Dimitrios Staniloae : enos aeios diadrochostis klasikis
paterikis grammateias : (bio-bibliografia). Gheorghe F. Anghelescu ; i metafrasi egine ano tin
Cristina-Costena Rogobete. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2011. 264 p. ; 24 cm. ISBN 978-
973-45-0635-4. III 21486 ; 26/28/A59.

62. ANGHELESCU, Gheorghe F. Orientul Apropiat sub imboldul eliberării : Iordania, Siria, Liban,
Israel - între vis şi realiatate -. Gheorghe F. Anghelescu. [Cluj-Napoca] : Editura Studium, 1999.
124 p. ; 21 cm. ISBN 973-9422-27-6. II 38760 ; 94(55)"20"/A59.

63. ANGHELESCU, Gheorghe F. Le Père Dumitru Stăniloaie : un digne successeur de la


patristique classique (biobliographie). Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea ; la traduction a
été réalisée par Ştefania Viorica Rujan (Université "Valahia" de Târgovişte) ; ont collaboré aussi :
Mihaela Cerasela Bănică Enache, Cristian Untea, Elena Chircalan. Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 2009. 221 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 58-220. ISBN 978-973-45-0596-8. III 21064 ;
26/28/A59.

64. ANGHELESCU, Gheorghe F. Svjatoi otec Dumitru Steniloaie : dostoinui naslednik klasceskoi
patristiki : (bio-bibliografija). Gheorghe F. Anghelescu ; perevod s rumunskogo jazuka
Dzeordzela Stoika-Marku. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2011. 256 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN
978-973-45-0636-1. III 21487 ; 26/28/A59.

65. ANGHELESCU, Gheorghe F. Vater Dumitru Stăniloaie : Ein würdiger Nachfolger der
klassichen Patristik (bio-bibliographie). Gheorghe F. Anghelescu, Cristian Untea ; Deutsche
Übersetzung von : Picu Ocoleanu (Universität Craiova) ; Haben auch dazu beigetragen : Remus
Marian, Estera Emanuela Anghelescu, Sorin Nicolae Budui. Bucureşti : Editura Enciclopedică,
2009. 224 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 56-213. ISBN 978-973-45-0595-1. III 21063 ; 26/28/A59.

66. ANTIP, Constantin. Comandamentul armatei române în campania din 1877-1878.


Constantin Antip, Constantin Olteanu. Bucureşti : Albatros, 1998. 206 p. : fotogr. ; 20 cm.
(Historia). Note la finele cap. ISBN 973-24-0432-9. II 38525 ; 94(498)"18/19"/A62.

67. Antologia gîndirii româneşti : secolele XV-XIX. colectivul de redacţie : acad. C.I. Gulian, S.
Ghiţă, N. Gogoneaţă, ... Bucureşti : Editura Politică, 1967. 2 vol. ; 24 cm. Note de subsol. III
3726.
68. Antologia ruşinii după Virgil Ierunca. *selecţie texte+ Virgil Ierunca ; editori Nicolae
Merişanu, Dan Taloş. Bucureşti : Humanitas, 2009. 565 p. ; 20 cm. ISBN 978-973-50-2359-1. II
39321 ; 821.135.1-92/A62.

69. ANTONESCU, Ion, Mareşal. Antonescu-Hitler : corespondenţă şi întîlniri inedite : (1940-


1944). Ion Antonescu, Adolf Hitler ; ediţie alcătuită de Vasile Arimia, Ion Ardeleanu, Ştefan
Lache ; coordonator ştiinţific dr. Florin Constantiniu. Bucureşti : Cozia Ed.-Co, 1991. 2 vol. ; 21
cm. (Top secret. Historia). ISBN 973-95204-1-3. II 30916.

70. ANTONESCU, Ion, Mareşal. Epistolarul infernului. Mareşal Ion Antonescu ; avertisment, note
şi indice de nume de Mihai Pelin. Bucureşti : Viitorul Românesc, 1993. 431 p. ; 20 cm. Indice.
ISBN 973-96026-1-4. II 31482 ; 94(498)"20/..."/A63.

71. ANTONESCU, Ion, Mareşal. Românii : originea, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor. Mareşal
Ion Antonescu. Bucureşti : Saeculum IO, 1998. 143 p. : h., tab. ; 20 cm. (Documente revelatorii).
Note de subsol. ISBN 973-9211-31-3. II 33754 ; 94(498)/A63.

72. ANTONESCU, Ion, Mareşal. Românii : originea, trecutul, sacrificiile şi drepturile lor. Mareşal
Ion Antonescu. Ed. a 2-a: Iaşi : Editura Moldova, 1991. 90 p. + Anexă ; 20 cm. ISBN 973-9032-05-
2. II 31841 ; 94(498)/A63.

73. Anuarul Institutului de Studii Clasice. Religia geto-dacilor : zei, credinţe, practici religioase.
I.I. Russu. Cluj-Napoca, 1944. 155 p. ; 30 cm. Indice. IV 5454 ; 29/R96.

74. APETREI, Cristian Nicolae. Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele
XIV - XVI. Cristian Nicolae Apetrei. Brăila : Muzeul Brăilei : Editura Istros a Muzeului Brăilei,
2009. 412 p., [2] f. : h. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-1871-32-5. III 22816 ;
94(498)"13/15"/A65.

75. APETREI, Nicolae Cristian. Istoria administraţiei publice : note de curs. Nicolae Cristian
Apetrei. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 122 p. ; 30
cm. Bibliogr. p. 103-104. IV 7756 ; 35/A65*.

76. APOSTOLATU, Ionel. Istoria limbii române : elemente de glotogeneză, cu o privire sintetică
asupra foneticii istorice a limbii române : note de curs. Ionel Apostolatu. *Galaţi+ : Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 67 p. 30 cm. Bibliogr. IV 7917 ; 811.135.1'34/A67.

77. APOSTOLATU, Ionel. Istoria limbii române : gramatică istorică. Ionel Apostolatu. *Galaţi+ :
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. părţi ; 30 cm. IV 7998.

78. APOSTU, Ioan. Prelegeri de istoria dreptului românesc. dr. Ioan Apostu, drd. Nicolaie
Ionescu. Galaţi : NITNELAV, 2003. 184 p. ; 21 cm. Note de subsol. II 35801 ; 340.12/A68*.
79. APPIANUS. Istoria Romei : războaiele civile. Appian. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1957. 513
p. ; 20 cm. Note. Ped. II 5540 ; 94(37).

80. ARACHELIAN, Vartan. Sub blestemul imperiului : dosar istoric. Vartan Arachelian. Bucureşti :
SILEX, 2000. 110 p.; 20 cm. ISBN 973-9356-11-7. II 39071 ; 94(498)/A71.

81. ARDELEAN, Livia. Istoria economică şi socială a Maramureşului între anii 1600 - 1700. Livia
Ardelean. Baia Mare : Ethnologica, 2012. 462 p. ; 24 cm. (Colecţia Historia (CH) ; 1). ISBN 978-
606-8213-12-5. III 22544 ; 330.8(498)/A73.

82. ARDELEANU, Constantin. Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării
(1829-1914). Constantin Ardeleanu. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008. XII, 352 p. :
tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-1871-13-4. III 19968 ; 94"1829/1914"/A72.

83. Argeşul şi Ţara Românească între medieval şi modern : studii de istorie şi arheologie : prinos
lui Spiridon Cristocea la 70 de ani. ed. Dragoş Măndescu, Marius Păduraru, Ionel Dobre. Brăila ;
Piteşti : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013. 660 p. : fotogr., il. ; 24 cm. ISBN 978-606-654-
033-9. III 22176 ; 94(498)"653/654"/A75.

84. ARGETOIANU, Constantin. Pentru cei de mîine : amintiri din vremea celor de ieri. Constantin
Argetoianu ; ediţie şi indice adnotat de Stelian Neagoe. Bucureşti : Humanitas, 1991. vol. ; 20
cm. (Memorii. Jurnale). II 30882.

85. Arhitectura : o istorie vizuală. Daniel Borden, Jerzy Elzanowsi, Cornelia Lawrenz, ... ; trad.
Narcisa Gutium. Ed. a 2-a: Bucureşti : Litera Internaţional, 2011. 512 p. ; 17 cm. (Esenţial). Index
p. 502-512. ISBN 978-606-600-588-3. I 4369 ; 72/A77.

86. Arhitectura : o istorie vizuală. Daniel Borden, Jerzy Elzanowsi, Cornelia Lawrenz, ... ; trad.
Narcisa Gutium. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009. 511 p. ; 17 cm. ISBN 978-973-675-764-7. I
4357 ; 72.03/A77.

87. Arhivele Militare Române. Anul 1940 : Armata Română de la Ultimatum la Dictat :
documente. Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Nicolescu. Bucureşti : Europa Nova, 2000. 3
vol. ; 20 cm. ISBN 973-9183-96-4. II 35027.

88. Arhivele Militare Române. Relaţii militare româno-germane 1939-1944 : documente.


coordonatori : Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Gheorghe Nicolescu. Bucureşti : Europa
Nova, 2000. 428 p. ; 24 cm. ISBN 973-9183-39-9. III 15636 ; 94(498)"20/..."/R43.

89. Arhivele Statului din România. România : documente. coordonator : Marin Radu Mocanu.
Bucureşti : Infoteam, 1994-1995. 2 vol. ; 24 cm. III 13387.

90. ARICESCU, Andrei. Armata în Dobrogea romană. Andrei Aricescu. Bucureşti : Editura
Militară, 1977. 312 p. : il., 2 h. ; 25 cm. Indice. III 12632 ; 94(498)".../05"/A78.
91. Arii şi duete din operete româneşti. colecţie alcătuită şi îngrijită, cu un studiu introductiv şi
medalione monografice de Constantin Rădulescu. Bucureşti : Editura Muzicală, 1985-1989. 2
vol. ; 30 cm. IV 7070.

92. ARITON, Ion. Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din comuna Corod, judeţul Galaţi : 1818 -
2013. pr. Ion Ariton ; tipărită cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de
Jos. Galaţi : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2013. 358 p., 20 p. : fotogr. color ; 21 cm.
Bibliogr. ISBN 978-973-1865-51-5. II 40785 ; 281.95/A78.

93. Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848 - 1849 : documente militare = The
imperial Austro-Russian armies and the Romanians 1948 - 1949 : military documents. ed. critică
coord. de Ela Cosma ; trad. în lb. engleză Horia Cosma. Cluj-Napoca : Argonaut, 2012-2013. 2
vol. ; 24 cm. Înaintea tit. : Academia Română. Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca.
ISBN 978-0-9917782-1-8. III 22517.

94. ARMBRUSTER, Adolf. Romanitatea românilor : istoria unei idei. Adolf Armbruster. Bucureşti
: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972. 283 p. ; 25 cm. Bibliogr. III 12633 ;
94(498)/A80.

95. Les Armées et la guerre : de l'Antiquité à la Seconde Guerre Mondiale. textes réunis par
Jean-Pierre Bois. Nantes : Presses Académiques de l'Ouest/Ouest Éditions, 1998. 238 p. ; 24 cm.
Note la finele cap. ISBN 2-908261-56-1. III 17839 ; 94(100)/A80.

96. ARON, Raymond. Introducere în filozofia istoriei : eseu despre limitele obiectivităţii istorice.
Raymond Aron ; trad. din franceză de Horia Gănescu ; ediţie nou revăzută şi adnotată de Sylvie
Mesure. Bucureşti : Humanitas, 1997. 512 p. ; 20 cm. (Teoria istoriei). Anexe, note. ISBN 973-28-
0680-X. II 34303 ; 930/A82.

97. ARON, Raymond. Spectatorul angajat. Raymond Aron ; interviu cu Jean-Louis Missika şi
Dominique Wolton ; comentarii de : Radu Carp, Alexandra Ionescu, Filon Morar, ... Bucureşti :
Nemira, 1999. 399 p. ; 20 cm. (Societatea). Cartea a apărut cu sprijinul Institutului de Studii
Liberale din cadrul Asociaţiei Române pentru Libertate şi Dezvoltare. ISBN 973-569-359-3. II
34558 ; 94(100)"20/..."/A82.

98. ARSENE, Ştefan Gh. Antichitatea greacă : antologie de texte. Ştefan Gh. Arsene. Galaţi :
"Şcoala gălăţeană", 2003. 416 p. ; 23 cm. Index bibliogr. ISBN 973-86366-2-0. III 17168 ;
94(38)/A83.

99. ARSENESCU, Margareta. Istoria românilor : îndrumar pentru admitere învăţământul


superior de stat şi particular. coord. dr. Gheorghe Zbuchea ; Margareta Arsenescu, Manuela
Dobre, Mihai Opriţoiu. Bucureşti : Eficient, 1997. 304 p. ; 20 cm. ISBN 973-98120-4-X. II 33328 ;
94(498)/A83.
100. ARSENI, Constantin. Momente din istoria neurochirurgiei româneşti. Constantin Arseni; H.
Aldea. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988. 296 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr. ; 616.8/A83.

101. Arta : istoria vizuală a artelor plastice. Elke Linda Buchholz, Gerhard Bühler, Karoline Hille,
... ; traducere din limba engleză de Alexandru Macovei. Bucureşti : Litera Internaţional, 2008.
512 p. : il. color ; 17 cm. (Esenţial). Index p. 502-511. ISBN 978-973-675-415-9. I 4331 ; 73/A84.

102. ASCHERSON, Neal. Marea Neagră : o călătorie printre culturi. Neal Ascherson ; trad. de
Fraga Cusin. Bucureşti : Editura Univers, 1999. 328 p. ; 19 cm. (Sagittarius). Bibliogr. select. p.
302-306. ISBN 973-34-0655-4. II 34329 ; 008(4)/A85.

103. Asociaţia de Studii Transilvane Heidelberg. Transilvania şi saşii ardeleni în istoriografie.


Sibiu : Hora, 2001. 221 p. ; 24 cm. (Transsylvanica). ISBN 973-8226-01-5. III 19943 ;
94(498.4)/T81.

104. Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara. Procesul de la


Timişoara. Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara ; ed. îngrij. de
Miodrag Milin, Traian Orban, Gino Rado. Timişoara ; Bucureşti : Fundaţia Academia Civică,
2004-2010. vol. ; 24 cm. (Documente '89). ISBN 973-8214-20-3. III 22545.

105. Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara. Procesul lui Nicu
Ceauşescu. Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara ; ed. îngrij. de
Gino Rado. Arad ; Timişoara : Gutenberg, 2010-2011. 2 vol. ; 24 cm. (Documente '89). ISBN 978-
606-8204-16-1. III 22546.

106. Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război. Filiala Bihor. Serviciul credincios : A.N.V.R. 10
ani de activitate a Filialei Bihor. coord. Perşa Ionescu, Sima Ioachim. Oradea : Editura GP, 2000.
268 p. ; 24 cm. ISBN 973-0-02129-5. III 16387 ; III 16387.

107. Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen. IXÀeÙ Congrès International


d'Études Sud-Est Européennes : résumés = IX-th International Congress of South-East European
Studies : *abstracts+. Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen. Tirana :
Academie des Sciences d'Albanie, 2004. 226 p. ; 20 cm. II 37074 ; 908(4-12)/N54.

108. ATANASIU, Victor. România în Primul Război Mondial. Victor Atanasiu, anastasie Iordache,
Mircea Iosa, ... ; coordonator ştiinţific : Ion M. Oprea. Bucureşti : Editura Militară, 1979. 542 p. ;
24 cm. Note de subsol. III 6961 ; 94(498)"18/19"/R70.

109. Ataşaţii militari transmit... Alexandru Duţu, Lenuţa Nicolescu, Alexandru Oşca, ... Bucureşti
: Europa Nova, 2001-2002. 2 vol. ; 20 cm. II 35026.

110. Atlas historique. sous la direction de Georges Duby de l'Académie française. Paris :
Larousse, 1992. XII, 324 p. : h. ; 30 cm. Index. ISBN 2-03-521-211-1. IV 5535 ; 94(100)/A91.
111. Atlas istoric. Virgil Arbore, Dumitru Berciu, Ion Cupşa, ... ; coord. prof. univ. Ştefan Pascu,
acad. Constantin Daicoviciu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1971. 200 p. ; 33 cm.
Indice. V 168 ; 94(100)/A90.

112. AVRAM, Andea. Banatul cnezial până la înstăpânirea habsburgică (1718). Andea Avram.
Reşiţa : Editura Banatica, 1996. 202 p.; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-97757-7-2. II 37024 ;
94(498)"06/17"/A95.

113. AVRAM, Andea. Sinteză de istorie bizantină. Andea Avram. ed. a 2-a: Cluj-Napoca : [s.n] ;
21 cm, 2000. 236 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-0-01071-4. II 37028 ; 94(495)"04/14/"/A95.

114. AVRAM, Ioan. Elemente de istorie a filosofiei. dr. Ioan Avram. Reşiţa, 1993. 155 p. multigr.
; 29 cm. Bibliogr. p. 152-154. IV 5777 ; 1/A95.

115. AXENCIUC, Victor. Premise economice ale formării statului naţional unitar român. Victor
Axenciuc, Ioan Tiberian. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979. 332
p. ; 24 cm. Note de subsol. III 6424 ; 94(498)"18/19"/A98 d1.

116. AYLETT, J. F. În căutarea istoriei. J. F. Aylett ; trad. Alexandra Petrea. Bucureşti : All
Educational, 2000-2001. 5 vol. IV 7019.

117. AYLETT, J. F. În căutarea istoriei. J. F. Aylett ; trad. Alexandra Petrea. Bucureşti : All
Educational, 2000.

118. AYLETT, J. F. În căutarea istoriei. J. F. Aylett ; trad. Alexandra Petrea. Bucureşti : All
Educational, 2000.

119. AYLETT, J. F. În căutarea istoriei. J. F. Aylett ; trad. Alexandra Petrea. Bucureşti : All
Educational, 2000.

120. AYLETT, J. F. În căutarea istoriei. J. F. Aylett ; trad. Alexandra Petrea. Bucureşti : All
Educational, 2001.

121. AYLETT, J. F. În căutarea istoriei. J. F. Aylett ; trad. Alexandra Petrea. Bucureşti : All
Educational, 2001.

122. AYMARD, André. Histoire générale des civilisations. 6-ème éd. revue et corrigéeAndré
Aymard, Jeannine Auboyer ; préface générale par Maurice Crouzet. Paris : Presses
Universitaires de France (PUF), 1967.

123. BABEŞ, Alexandru. Drama religioasă a omului : elemente de filozofia culturii şi antropologia
religiei. Alexandru Babeş. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975. 464 p. ; 20 cm.
(Enciclopedia de buzunar). Bibliogr. II 3517 ; 21/B11.
124. BACALBAŞA, Constantin C. Bucureştii de altădată. Constantin Bacalbaşa ; ediţie îngrijită de
Aristiţa Avramescu şi Tiberiu Avramescu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1987-2000. 3 vol. ; 24
cm. III 20468.

125. BACIU, Emilian N. Renaşterea României. Emilian Baciu. Piteşti : Editura Universităţii din
Piteşti, 2011. 621 p.; 24 cm. ISBN 978-606-560-206-9. III 22264 ; 94(498)/B11.

126. BACIU, Nicolae. Agonia României : 1944-1948 : dosarele secrete acuză. Nicolae Baciu.
Bucureşti : Saeculum IO : Vestala, 1997. 383 p. : facs. ; 20 cm. (Documente revelatorii). Bibliogr.
p. 314-320. ISBN 973-9200-35-4. II 33504 ; 94(498)"20/..."/B13.

127. BADEA, Marin. Avram Iancu în conştiinţa poporului român. Marin Badea, Gheorghe I.
Bodea. Cluj-Napoca : Dacia, 1976. 219 p., 8 f. : il., facs. ; 20 cm. Indice. II 36713 ;
94(498)"18/19"/B14.

128. BADEA-PĂUN, Gabriel. Carmen Sylva, uimitoarea regină Elisabeta a României : 1843 - 1916.
Gabriel Badea-Păun ; trad. din lb. franceză de Irina-Margareta Nistor. Ed. a 3-a: Bucureşti :
Humanitas, 2010. 306 p., [8] f. : fotogr. ; 20 cm. (Casa Regală). Bibliogr., indice. ISBN 978-973-
50-2636-3. II 40347 ; 94(498)"18/19"/B14.

129. BADEL, Pierre-Yves. Introduction à la vie littéraire du Moyen Age. pierre-Yves Badel. Paris :
Bordas, 1969. 242 p. ; 22 cm. Bibliogr. II 3676 ; 821.133.1-95/B14.

130. BADER, Tiberiu. Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei : cultura pretracică şi tracică.
Tiberiu Bader. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 248 p., 2 f. h. ; 26 cm. Note
de subsol. IV 3744 ; 902/903/B14.

131. BAECQUE, Antoine de. Le Corps de l'histoire : métaphores et politique (1770-1800).


Antoine de Baecque. [s.l.] : Calmann-Lévy, 1993. 435 p. ; 22 cm. Bibliogr. ISBN 2-7021-2220-5. II
36457 ; 94(4)"15/19"/B17.

132. BALIBAR, Renée. L' Institution du français: essai sur le colinguisme des Carolingiens à la
République. Renée Balibar. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1985. 421 p. ; 22 cm.
(Pratiques Théoriques). ISBN 2-13-039-302-0. III 14147 ; 811.133.1/B22.

133. BALTĂLUNGĂ, Adrian Aurel. Geografia aşezărilor. Adrian Aurel Baltălungă. Ed. a 2-a:
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. 222 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-537-035-7. III 21958
; 911.3/B24.

134. BANU, Angela. Datoria publică a României (1864-1949). dr. Angela Banu. Bucureşti : Oscar
Print, 2012. 432 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-668-312-1. III 22977 ; 336.27/B26.
135. BARAN, Dana. Societatea de Medici şi Naturalişti, Iaşi, 1833 : prima academie europeană a
spiritului naţional. Dana Baran ; ref. şt. dr. Aurel Ivan, dr. Cristina Ionescu. Iaşi : Editura "Gr. T.
Popa", U.M.F. Iaşi, 2014. 224 p. ; 24 cm. ISBN 978-606-544-244-3. III 22897 ; 069(498)/B28.

136. BARANGA, Nicolae. Deschiderile Romei : dela Romulus la Severi. Nicolae Baranga. Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2001. 131 p.; 15 cm. ISBN 973-651-399-8. II 36871
; 93/B26.

137. BARBU, Vasile. Grigore G. Tocilescu şi "Cestiunea Adamclisi" : pagini din istoria arheologiei
româneşti. Vasile Barbu, Cristian Schuster. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2005. 278 p.; 24 cm.
ISBN 973-7925-58-0. III 21964 ; 902(498)Adamclisi/B11.

138. BARNEA, Ion. Constantin cel Mare. Ion Barnea, Octavian Iliescu. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. 212 p., *11+ f. : il ; 21 cm. (Popoare. Culturi. Civilizaţii). Anexe,
indice şi rezumat şi în lb. franceză. II 19577 ; 94(37)/B33 d1.

139. Le Bas-Empire. textes choisis et présentés par André Chastagnol. Paris : Librairie Armand
Colin, 1969. 320 p. ; 16 cm. Bibliogr. I 3624 ; I 3624.

140. Basarabia : 1812 : problemă naţională, implicaţii internaţionale ; materialele Conferinţei


Ştiinţifice Internaţionale, 14 - 16 mai 2012, Chişinău, Iaşi. coord. prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti,
conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2014. 1116 p. ; 25
cm. Înaintea tit. : Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia Română. Institutul de Istorie "A. D.
Xenopol", Institutul Cultural Român. ISBN 978-973-27-2397-5. III 23109 ; 94(478)"18/20"/B36.

141. BAUMANN, Victor Henrich. Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării : contribuţii
arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I - IV p. Chr.). Victor Henrich Baumann. Tulcea
: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 1995. 448 p., *2+ f. pl. : fig., plan., h. ; 24 cm. Cuprins şi
rezumat în lbimbile eng. şi fr. ISBN 973-95349-16-3. III 14642 ; 902/903/B38.

142. BAZIN, Germain. La Peinture française : des origines au XVI siecle. Germain Bazin. Paris :
Braun60 p. ; 16 cm. (Les Maîtres).

143. BĂDĂRĂ, Doru. Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al
XVIII-lea. Doru Bădără. Bucureşti : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1998. 340 p. ; 30 cm. Index.
ISBN 973-98460-7-6. IV 6884 ; 002/B14.

144. BĂDESCU, Ilie. Istoria sociologiei : perioada marilor sisteme. Ilie Bădescu. Galaţi : Porto-
Franco, 1994. 472 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 463-466. ISBN 973-557-373-3. III 12029 ; III 12029.

145. BĂLAN, Ion. Regimul concentraţionar din România 1945-1964. Ion Bălan. Bucureşti :
Fundaţia Academia Civică, 2000. 308 p. ; 20 cm. (Biblioteca Sighet ; 12). Abrevieri p. 298-299.
ISBN 973-99605-6-X. II 39053 ; 94(498)"20/..."/B19.
146. BĂLAN, Ion Dodu. Octavian Goga. I. D. Bălan. Bucureşti : Editura Tineretului, 1966. 176 p.,
8 f. : portr., facs. Bibliogr. I 196 ; 821.135.1.09/B19.

147. BĂLAN, Ştefan. Istoria ştiinţei şi tehnicii în România : date cronologice. Ştefan Bălan,
Nicolae Şt. Mihăilescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985. 488 p.
; 24 cm. Bibliogr. III 16011 ; 62/B19.

148. BĂLAN-MIHAILOVICI, Aurelia. Istoria culturii şi civilizaţiei creştine. Aurelia Bălan-


Mihailovici. ed. a 2-a rev. şi adăug: Bucureşti : Oscar Print, 2002. 401 p. ; 21 cm. Note lexicale şi
bibliogr. ISBN 973-8224-10-1. II 35248 ; 26/28/B19.

149. BĂLĂEŢ, Dumitru. Civilizaţia de bibliotecă - unde ne aflăm şi unde ar trebui să ajungem -.
prof. dr. Dumitru Bălăeţ. Călăraşi : Agora, 2003. 334 p. : fotogr. ; 23 cm. ISBN 973-8295-25-4. III
20184 ; 02/B19.

150. BĂLCESCU, Nicolae. Opere alese. Nicolae Bălcescu ; ediţie îngrijită de Andrei Rusu ; cu o
introducere de Gh. Georgescu-Buzău. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti. 2 vol. ;
20 cm. Bibliogr. Ped. II 2362.

151. BĂLCESCU, Nicolae. Opere. Nicolae Băcescu ; ed. critică de G. Zane şi Elena G. Zane.
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974-. 4 vol. ; 24 cm. Indice. III
14280.

152. BĂLTEANU, Valeriu. Dicţionar de mitologie românească. Valeriu Bălteanu. Galaţi : Editura
Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2001. 257 p. ; 23 cm. Bibliogr. p. 243-257.
ISBN 973-8139-55-4. III 15788 ; 29/B24.

153. BĂNESCU, Nicolae. Istoria Imperiului Bizantin. Nicolae Bănescu ; ediţie îngrijită de Tudor
Teoteoi. *Bucureşti+ : Fundaţia Anastasia, 2000-. [vol.] ; 20 cm. ISBN 973-9374-75-1. II 38736.

154. BĂNESCU, Nicolae. Istoria Imperiului Bizantin. Nicolae Bănescu ; ediţie îngrijită de Tudor
Teoteoi. *Bucureşti+ : Fundaţia Anastasia, 2000.

155. BĂRBULESCU, Constantin Augustus. Scurtă istorie a Orientului Antic. prep. univ. C-tin
Augustus Bărbulescu. Piteşti : Zodia Fecioarei, 2004. 182 p.: h. ; 21 cm. ISBN 973-9388-13-2. II
36343 ; 94(3)/B30.

156. BĂRBULESCU, Mihai. Interferenţe spirituale în Dacia romană. Mihai Bărbulescu. Cluj-
Napoca : Dacia, 1984. 238 p. ; 20 cm. Indice p. 227-234. II 33321 ; 94(498)".../05"/B30.

157. BĂRBUŢĂ, Nicolae. Independenţa României în opinia belgiană. Bărbuţă, N., Bocşan N. ;
prefaţă Jacques Willequet. Cluj-Napoca : Dacia, 1980. 324 p. ; 21 cm. (Testimonia). Pref., rez. şi
text şi în lb. franceză. II 33235 ; 94(498)"18/19"/B30.
158. BĂRNUŢIU, Simion. Istoria filosofiei. Simion Bărnuţiu ; ediţie princeps după manuscris,
realizată de : Ioan Chindriş, Mihai-Teodor Racoviţan ; coordonator : Ioan Chindriş. Ed. princeps:
Bucureşti : România Press, 2000-2002. 2 vol. : il. ; 20 cm. II 38388.

159. BÂRSĂNESCU, Ştefan. Pagini nescrise din istoria culturii româneşti (sec. X - XVI). Ştefan
Bârsănescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971. 303 p.; 24,5 cm.
Bibliogr., indice. III 17575 ; 008(498)/B34.

160. BÂRZU, Ligia. Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul
fostei Dacii. Ligia Bârzu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979. 111
p. : fig., h. ; 20 cm. (Biblioteca de arheologie ; XXXVII). Bibliogr. II 33330 ; 94(498)".../05"/B35.

161. BÂRZU, Ligia. Istorie universală veche. conf.univ.dr. Ligia Bârzu, dr. Rodica Ursu Naniu.
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1999-. [vol.] ; 24 cm. Bibliogr. III 15445.

162. BÂRZU, Ligia. Istorie universală veche. conf.univ.dr. Ligia Bârzu, dr. Rodica Ursu Naniu.
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1999.

163. BÂTLAN, Ion. Ştiinţa neştiinţei noastre : studii şi eseuri filosofice. Ion Bâtlan. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. 148 p. ; 20 cm. Bibliogr. select. p. 143-146. ISBN 973-30-
5373-2. II 38400 ; 16/B37.

164. BEAUD, Michel. Istoria capitalismului: de la 1500 până în 2000. Michel Beaud ; traducere
din franceză de Claudiu Constantinescu. Chişinău : Editura Cartier, 2001. 352 p. ; 23 cm.
Bibliogr. ISBN 9975-79-090-9. II 37071 ; 330.8/B39.

165. BEGGIATO, Ettore. 1866 : la grande truffa (il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia).
Ettore Beggiato ; prefazione di Sabino Acquaviva. Venezia : Universitaria, 1999. 66 p. ; 21 cm.
Indice. II 36603 ; 94(450)"15/19"/B40.

166. BEJAN, Doina Marta. Istoria limbii române literare : caiete de seminar. Doina Marta Bejan.
Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, *2006+. 77 p. ; 28 cm. IV 7799
; 811.135.1/B39.

167. BEJAN, Doina Marta. Limba română literară în tipăriturile moldoveneşti dintre anii 1800-
1830. Doina Marta Bejan. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2004. 190 p. ; 25 cm. ISBN
973-30-1696-9. III 20405 ; 811.135.1'0 "1800/1830/B39.

168. BEJAT, Marian. Geneza psihologiei ca ştiinţă experimentală în România. Marian Bejat.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1972. 322 p. ; 20 cm. Indice de nume. II 3800 ; II
3800.
169. BENEA, Doina. Dacia sud-vestică în secolele III-IV : interferenţe spirituale. Doina Benea.
Timişoara : Editura de Vest, 1999. 219 p. + 29 pl. ; 20 cm. Note p. 156-179. ISBN 973-36-0321-X.
II 38722 ; 29/B44.

170. BENIAMINI, Carol Buium. Un Sionist în vremea lui Antonescu şi după aceea. Carol Buium
Beniamini ; cuvânt înainte de prof. univ. dr. Solomon Vaimberg. Bucureşti : Hasefer, 1999. 172
p. ; 20 cm. Glosar de termeni ebraici p. 166-170. ISBN 973-9235-64-6. II 39076 ;
821.411.16/B45.

171. BENIUC, Mihai. Sub patru dictaturi : memorii : (1940 - 1975). Mihai Beniuc ; ed. îngrij. de
Ion Cristoiu şi Mircea Suciu ; pref. de Ion Cristoiu. Bucureşti : Ion Cristoiu, 1999. 411 p. ; 21 cm.
ISBN 973-99233-1-3. II 34553 ; 321/B45.

172. BENNASSAR, Bartolomé. Inchiziţia spaniolă : secolele XV-XIX. Bartolomé Bennassar ;


traducere din limba franceză de Carmela Roman ; control ştiinţific şi adnotări de Victor
Kernbach. Bucureşti : Editura Politică, 1983. 336 p. ; 20 cm. Indici bibliogr. II 35649 ;
94(460)"04/14"/B45.

173. BENNASSAR, Bartolomé. Războiul civil din Spania. Bartolomé Bennassar ; traducere din
limba franceză de Beatrice Stanciu. Bucureşti : All, 2009. 422 p. ; 23 cm. Bibliogr. p. 347-358.
ISBN 978-973-571-839-8. III 20748 ; 94(460)/B45.

174. BERBEROVA, Nina. Afacerea Kravcenko. Nina Berberova ; trad. Doina Jela Despois.
Bucureşti : Humanitas, 2005. 258 p. ; 20 cm. (Istorie). ISBN 973-50-0911-0. II 37705 ;
94(470)/B46.

175. BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina. Introducere în ştiinţa istorică şi în ştiinţele auxiliare ale


istoriei : surse info-documentare. Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, conf. univ. dr. G.D.
Iscru. ed. nouă, rev. şi completată: Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. 271 p. :
il., fig., tab. ; 25 cm. Anexe. ISBN 973-737-050-3. III 18832 ; 930/B46.

176. BERGHORN, Detlef. Istoria vizuală a lumii. Detlef Berghorn, Markus Hattstein ; trad. din lb.
engleză Oana Cristescu. Bucureşti : Litera Internaţional, ©010. 544 p. : il. parţial color ; 17 cm.
(Esenţial). Indice. ISBN 978-973-675-746-4. I 4356 ; 94(100)/B47.

177. BERINDEI, Dan. Aspecte militare ale mişcării revoluţionare din 1821. Dan Berindei, Traian
Mutaşcu (colonel în rezervă). Ed. a 2-a rev: Bucureşti : Editura Militară, 1973. 212 p. : portr., 5 f.
h. ; 20 cm. Bibliogr. II 33231 ; 94(498)"18/19"/B49.

178. BERINDEI, Dan. Epoca Unirii. Dan Berindei. Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1979. 272 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 33299 ; 94(498)"18/19"/B49.

179. BERINDEI, Dan. Pe urmele lui Nicolae Bălcescu. Dan Berindei. Bucureşti : Sport-Turism,
1984. 312 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 22521 ; 94(498)"18/19"/B49.
180. BERINDEI, Dan. Societatea românească în vremea lui Carol I (1866-1876). Dan Berindei.
Bucureşti : Editura Militară, 1992. 312 p. ; 20 cm. Rezumat în limba franceză. ISBN 973-32-0310-
6. II 31483 ; 949498)"18/19"/B49.

181. BERINDEI, Mihnea. 13-15 iunie 1990 : realitatea unei puteri neocomuniste. Mihnea
Berindei, Ariadna Combes, Anne Planche ; traducere din franceză de Monica Pârvu. ed. a 2-a:
Bucureşti : Humanitas, 2006. 281 p. ; 20 cm. (Istorie). ISBN 973-50-1160-3. II 37758 ;
94(498)"20"/B48.

182. BERSTEIN, Serge. Istoria Europei. Serge Berstein, Pierre Milza. Ed. a 2-a: Iaşi : Institutul
European, 1998. 5 vol. ; 19 cm. (Sinteze ; 27/31). Index. II 34294.

183. BERSTEIN, Serge. Istoria secolului XX. sub redacţia lui Serge Berstein şi Pierre Milza ;
traducere [de] Cristian Marius Ioan. Bucureşti : All, 1998. 3 vol. ; 20 cm. (Historia). Titlul original
: Histoire du XXe Siécle. ISBN 973-571-062-5. II 33915.

184. BERTELLI, Stefania. IL Carnevale di Venezia nel Settecento. Stefania Bertelli. Roma :
Jouvence, 1992. 99 p.+ 12 f.:il. Indice. ISBN 88-7801-204-1. III 16322 ; 94(450.341)'17'/B49.

185. BERTRAND, Henri Gatien. Cahiers de Sainte-Hélène. Général Bertrand ; manuscrit déchiffré
et annoté par Paul Fleuriot de Langle. Paris : Albin Michel, *1959+. 3 vol. ; 21 cm. II 29490.

186. BERZA, Mihai. Pentru o istorie a vechii culturii româneşti : culegere de studii. Mihai Berza ;
introducere şi note de Andrei Pippidi. Bucureşti : Editura Eminescu, 1985. 267 p. ; 24 cm.
(Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). Note şi comentarii. III 11695 ; 008(498)/B49.

187. BESANÇON, Alain. Nenorocirea secolului : despre comunism, nazism şi unicitatea "Şoah"-
ului. Alain Besançon ; traducere din limba franceză de Mona Antohi. Bucureşti : Humanitas,
2007. 159 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 978-973-50-1554-1. II 37696 ; 94(100)"20"/B50.

188. BESANÇON, Alain. Originile intelectuale ale leninismului. Alain Besançon ; traducere din
franceză de Lucreţia Văcar. Bucureşti : Humanitas, 2007. 407 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-
50-1555-8. II 37704 ; 94(100)"20"/B50.

189. BETEA, Lavinia. Lucreţiu Pătrăşcanu : moartea unui lider comunist : studiu de caz. Lavinia
Betea. Bucureşti : Humanitas, 2001. 432 p. ; 20 cm. (Procesul comunismului). Note p. 369-428.
ISBN 973-50-0048-2. II 38210 ; 94(498)"20/..."/B50.

190. BEZA, Marcu. Urme româneşti la Atena şi Ierusalim. Marcu Beza. Bucureşti : Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului, 1939. 23 p. ; 25 cm. III 3713 ; 929/B50.

191. BEZA, Marcu. Vechi legături cu Anglia. Marcu Beza. Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, 1938. 10 p., 12 f. : pl. ; 25 cm. Ped. III 2508 ; 929/B50.
192. BEZVICONI, Gheorghe G. Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Gheorghe G. Bezviconi.
Bucureşti : Tritonic, 2004. 286 p. ; 19 cm. (Istorie). Note p. 174-286. ISBN 973-8497-71-X. II
38312 ; 94(498)"18/19"/B50.

193. BEZVICONI, Gheorghe G. Călători ruşi în Moldova şi Muntenia. Gheorghe G. Bezviconi.


Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1947. 463 p. ; 25 cm. Indice. Ped. III 2511 ;
94(498)"06/17"/B50.

194. BIANU, George. Din dosarele marilor procese politice. George Bianu ; in colaborare cu
George Navrot. Bucureşti : Editura Politică, 1972. 305 p. ; 20 cm. Note la finele cap. II 2460 ;
94(100)/B51.

195. BIANU, Ioan. O comunicare obştească a condiţiilor păcii de la Kuciuc-Kainargi (1774). I.


Bianu ; cu o notă lămuritoare de general R. Rosetti. Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile
Statului, 1938. 17 p. ; 25 cm. Ped. III 2464 ; 94(47)"15/19"/B51.

196. BIBESCU, Martha. Destinul Lordului Thomas of Cardington. Martha Bibescu ; cuvînt înainte
de Ion Bulei. Bucureşti : Compania, 2002. 220 p. ; 22 cm. (Caligraf). Note de subsol. ISBN 973-
8119-59-6. II 38292 ; 821.135.1/B51.

197. BIBESCU, Martha. Un sacrificiu regal : Ferdinand al României. Martha Bibescu ; traducere
de Maria Brăescu ; *lucrarea este urmată de cuvîntari şi documente ale Regelui Ferdinand+.
Bucureşti : Compania, 2000. 122 p. ; 18 cm. (Figuri & Clipe). ISBN 973-8119-10-3. I 4244 ;
94(498)"18/19"/B51.

198. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca. Activitatea ştiinţifică la
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca în anul 2006 : bibliografie. editor dr. Ana Maria
Căpâlneanu ; editare versiune electronică dr. Olimpia Curta. Cluj-Napoca : Argonaut, 2007.

199. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca. Activitatea ştiinţifică la
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca în anul 2007 : bibliografie selectivă. editor dr. Ana
Maria Căpâlneanu ; editare versiune electronică dr. Olimpia Curta. Cluj-Napoca : Argonaut,
2008.

200. Biblioteca "V. A. Urechia" din Galaţi. Din lupta poporului român pentru cucerirea
independenţei de stat 1877-1878 : documentar (texte extrase din cărţi şi presă). Galaţi : *s. n.+,
1976. 204 p. ; 20 cm. II 33355 ; 94(498)"18/19"/D47.

201. BICHICEAN, Gheorghe. Istorie europeană. Gheorghe Bichicean. Sibiu : Thausib, 2001. 284
p. ; 20 cm. Bibliogr. selectivă p. 272-277. ISBN 973-97726-6-8. II 38314 ; 94(4)/B52.

202. Biserică, societate, identitate : in honorem Nicolae Bocşan. Cluj-Napoca : Presa


Universitară Clujeană, 2007. 920 p. ; 30 cm. Note de subsol. ISBN 978-973-610-592-0. IV 8346 ;
26/28/B54.
203. BITOLEANU, Ion. Din istoria României moderne (1922-1926). Ion Bitoleanu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 340 p. ; 20 cm. Indice. II 32727 ; 94(498)"20/..."/B54.

204. BIZZOCCHI, Roberto. Ghid pentru studiul istoriei moderne. Roberto Bizzocchi ; traducere
de Radu Gâdei. Bucureşti : BIC-ALL, 2007. 191 p. ; 24 cm. (Ghid pentru studiul istoriei). Index.
ISBN 978-973-571-6441-7. III 19551 ; 94(100)"15/19"/B54.

205. BLANTON, Thomas S. Ce ştia Preşedintele Truman despre România : un raport al serviciilor
secrete americane (1949). Thomas S. Blanton ; în româneşte de ; Ioana Ieronim, Raluca Schiau,
Raluca Ionescu, ... Bucureşti, 1997. 148 p. : tab. ; 20 cm. (Documente ; 2). Note de subsol. ISBN
973-97877-9-7. II 38758 ; 94(73)"20"/B56.

206. BLEICKEN, Jochen. Die Athenische Demokratie. Jochen Bleicken. München : Schöning,
1994. 648 p. : 2 h. ; 23 cm. Bibliogr. p. 598-633. ISBN 3-506-71901-7. III 13025 ; III 13025.

207. BLEICKEN, Jochen. Geschichte der Römischen Republik. Jochen Bleicken. München : R.
Oldenbourg, 1992. XII, 297 p. : h. ; 23 cm. Bibliogr. p. 221-275. ISBN 3-486-49664-6. III 13008 ; III
13008.

208. BLEICKEN, Jochen. Zwischen Republik und Prinzipat : zum Charakter des Zweiten
Triumvirats. Jochen Bleicken. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. 122 p. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 113-114. ISBN 3-525-82471-8. III 13013 ; III 13013.

209. BLOND, Georges. Furioşii Domnului : catolici şi protestanţi : patru veacuri de fanatism.
Georges Blond ; prefaţă : Dumitru Almaş ; traducere din limba franceză : Iulia Giroveanu, Sanda
Mihăescu-Boroianu. Bucureşti : Editura Politică, 1976. 327 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 3671 ; II
3671 d2.

210. BOARDMAN, John. Grecii de peste mări : colonizarea greacă şi comerţul timpuriu. John
Boardman ; trad. de Maria Alexandrescu Vianu şi Petre Alexandrescu ; introd., note, dosar
pentru Marea Neagră, glosar de Petre Alexandrescu. Bucureşti : Meridiane, 1983. 446 p. ; 20
cm. (Biblioteca de artă. Arte şi civilizaţii ; 480). Index. II 26831 ; 94(38)/B60.

211. BOBANCU, Şerban. Calendarul de la Sarmizegetusa Regia. Şerban Bobancu, Cornel Samoilă,
Emil Poenaru. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. 191 p. : il., 6 f.
; 21 cm. Bibliogr. II 33322 ; 94(498)".../05"/B60.

212. BOBI, Victor M. Civilizaţia geto-dacilor de la Curbura Carpaţilor : sec. VI î. Chr. - II d. Chr.
Victor M. Bobi. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1999. 450 p. : 24 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; 29). ISBN 973-98829-0-0. II 16775 ; 902/903/B60.

213. BODEA, Cornelia. 1848 la români. Cornelia Bodea. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1998.
3 vol. ; 24 cm. Indice. ISBN 973-45-0247-6. III 15144.
214. BODEA, Cornelia. Faţa secretă a mişcării prepaşoptiste române : unitatea naţională.
Cornelia Bodea. Bucureşti : Editura Academiei Române : Editura Nestor, 2004. 539 p. + 32 pl. ;
25 cm. Postfaţă p. 489-492. ISBN 973-27-1062-4. III 20248 ; 94(498)"18/19"/B61.

215. BODEA, Gheorghe I. Agora"U"- 85 1919-2004 : file din istoria sportului românesc din
Transilvania. Gheorghe I. Bodea. Cluj Napoca : Napoca Star, 2004. 674 p. ; 20 cm. ISBN 973-647-
262-2. II 38827 ; 796/B61.

216. BOIA, Lucian. Capcanele istoriei : elita intelectuală românească între 1930 şi 1950. Lucian
Boia. Ed. a 2-a rev. şi adăugită: Bucureşti : Humanitas, 2012. 362 p., *8+ f. : fotogr. ; 20 cm. (Seria
de autor Lucian Boia Seriile de autor Humanitas). Indice de nume. ISBN 978-973-50-3533-4. II
40139 ; 94(498)"19"/B65.

217. BOIA, Lucian. Două secole de mitologie naţională. Lucian Boia. Bucureşti : Humanitas,
2005. 133 p. ; 20 cm. ISBN 973-50-0989-7. II 37678 ; 94(100)/B65.

218. BOIA, Lucian. Două secole de mitologie naţională. Lucian Boia. Bucureşti : Humanitas,
1999. 132 p. ; 20 cm. (Istorie). ISBN 973-50-0000-8. II 39049 ; 94(4)/B65.

219. BOIA, Lucian. "Germanofilii" : elita intelectuală românească în anii Primului Război
Mondial. Lucian Boia. Ed. a 3-a: Bucureşti : Humanitas, 2014. 422 p., *16+ p. : fotogr. ; 21 cm.
Indice de nume. ISBN 978-973-50-4376-6. II 41179 ; 94(498)"19"/B65.

220. BOIA, Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Lucian Boia. Bucureşti : Humanitas,
2000. 382 p. ; 18 cm. (Top H). ISBN 973-50-0055-5. I 3956.

221. BOIA, Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Lucian Boia. *Ed. a 4-a+: Bucureşti :
Humanitas, 2006. 409 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-50-1378-9. II 37694 ; 94(498)/B65.

222. BOIA, Lucian. Mitologia ştiinţifică a comunismului. Lucian Boia ; traducere din franceză de
autor. Ed. rev. şi ad: Bucureşti : Humanitas, 1999. 216 p. ; 20 cm. (Procesul comunismului).
Bibliogr. p. 202-205. ISBN 973-28-0991-4. II 34556 ; 94(100)"20/..."/B65.

223. BOIA, Lucian. Mitologia ştiinţifică a comunismului. Lucian Boia ; traducere din franceză,
ediţie revăzută şi adăugită de autor. Ed. rev. şi ad: Bucureşti : Humanitas, 2005. 235 p. ; 20 cm.
(Procesul comunismului). ISBN 973-50-0897-1. II 37679 ; 94(100)/B65.

224. BOIA, Lucian. Mitul democraţiei. Lucian Boia ; trad. din franceză realizată de autor. ed. a 2-
a: Bucureşti : Humanitas, 2007. 169 p. ; 20 cm. (Seria de autor Lucian Boia). ISBN 978-973-50-
1758-3. II 37706 ; 94(100)/B65.

225. BOIA, Lucian. Pentru o istorie a imaginarului. Lucian Boia ; trad. din lb. franceză de Tatiana
Mochi. Bucureşti : Humanitas, ©000. 223 p. ; 20 cm. ISBN 973-50-0896-3. II 37695 ;
94(100)/B65.
226. BOIA, Lucian. Primul Război Mondial : controverse, paradoxuri, reinterpretări. Lucian Boia.
Bucureşti : Humanitas, 2014. 118 p. ; 20 cm. Indice de nume. ISBN 978-973-50-4416-9. II 41167
; 94(498)"19"/B65.

227. BOIA, Lucian. România : ţară de frontieră a Europei. Lucian Boia. Bucureşti : Humanitas,
2002. 296 p. ; 20 cm. (Istorie). Note p. 271-281. ISBN 973-50-0260-4. II 35660 ; 94(498)/B65.

228. BOIA, Lucian. România : ţară de frontieră a Europei. Lucian Boia. Ed. a 2-a: Bucureşti :
Humanitas, 2005. 337 p. ; 20 cm. (Istorie). ISBN 973-50-0392-9. II 37680 ; 94(498)/B65.

229. BOIA, Lucian. România : ţară de frontieră a Europei. Lucian Boia. Ed. a 4-a: Bucureşti :
Humanitas, 2012. 346 p. ; 20 cm. (Seriile de autor Humanitas). Indice. ISBN 978-973-50-3203-6.
II 41227 ; 94(498)/B65.

230. BOIA, Lucian. Sfârşitul lumii : o istorie fără sfârşit. Lucian Boia ; trad. Walter Fotescu.
Bucureşti : Humanitas, 2007. 269 p. ; 20 cm. (Seria de autor Lucian Boia). ISBN 978-973-50-
1384-4. II 37701 ; 94(100)/B65.

231. BOIA, Lucian. Tinereţe fără bătrâneţe : imaginarul longevităţii din Antichitate până astăzi.
Lucian Boia ; trad. din franceză Valentina Nicolae. Bucureşti : Humanitas, 2006. 223 p. ; 20 cm.
(Seria de autor Lucian Boia). ISBN 973-50-1508-0. II 37681 ; 930/B65.

232. BOICU, Leonid. Diplomaţia europeană şi cauza română : 1856 - 1859. Leonid Boicu. Iaşi :
Junimea, 1978. 263 p. ; 20 cm. II 33236 ; II 33236.

233. BOICU, Leonid. Principatele Române în raporturile politice internaţionale (secolul al XVIII-
lea). Leonid Boicu. Iaşi : Junimea, 1986. 296 p. ; 21 cm. Note. II 33359 ; 94(498)"18/19"/B65.

234. BOILĂ, Zaharia. Memorii. Zaharia Boilă. Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003. 254 p. ; 22
cm. (Scrinul negru). ISBN 973-9279-63-5. II 38411 ; 94(498)"20"/B65.

235. BOISSIER, Gaston. Cicero şi prietenii săi : studiu asupra societăţii romane din vremea lui
Cezar. Gaston Boissier ; traducere de N. Steinhardt ; prefaţă de Antoaneta Tănăsescu. Bucureşti
: Editura Univers, 1977. 352 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 37932 ; 94(37)/B65.

236. BOLD, Emilian. Europa în derivă : 1918 - 1940 : din istoria relaţiilor internaţionale. Em.
Bold, I. Ciupercă. Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2001. 293 p. ; 23 cm. Conţine rez. în lb. engleză
şi franceză, bibliogr. şi index. ISBN 973-8076-18-8. III 18059 ; 94(4)"20"/B66.

237. BOLD, Emilian. Pactul Ribbentrop - Molotov : antecedente şi consecinţe. Emilian Bold, Ilie
Seftiuc. Iaşi : Institutul European, 1998. 344 p. ; 20 cm. (Istorie şi diplomaţie ; 15). Indice p. 329-
342. ISBN 973-586-126-7. II 39044 ; 94(4)"20"/B66.
238. BOLDUR, Alexandru V. Adunările de stări sociale în istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti :
sfatul mare de obşti. Alexandru V. Boldur. Bucureşti : Albatros, 2001. 272 p. : tab. ; 20 cm.
Glosar p. 262-265. ISBN 973-24-0801-4. II 38372 ; 94(498)"06/17"/B66.

239. BOLDUR, Alexandru V. Imperialismul sovietic şi România. Alexandru V. Boldur ; ediţie


îngrijită de Ion Alexandrescu. Bucureşti : Editura Militară, 2000. 262 p. : h. ; 20 cm. Anexe p.
237-262. ISBN 973-32-055. II 38410 ; 94(498)"20/..."/B66.

240. BOLOVAN, Sorina Paula. Familia în satul românesc din Transilvania : a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Simona Paula Bolovan ; cuvânt înainte se Simion
Retegan. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1999. 395 p. : tab., diagr. ; 20 cm.
(Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XXIV). Bibliogr. ISBN 973-577-188-8. II 38723 ; 316.35/B66.

241. BOLOVAN, Sorina Paula. Transylvania in the Modern Era : demographic aspects. Sorina
Paula Bolovan, Ioan Bolovan ; translated from the romanian by Cristina Caroline Paul. Cluj-
Napoca : Romanian Cultural Institute, 2003. 308 p. ; 20 cm. (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ;
XXX). Note la finele cap. ISBN 973-85894-4-7. II 37030 ; 94(498)"18/19"/B66.

242. BONDREA, Aurelian Gh. Perenitatea unei moşteniri : 100 ani de la adoptarea Legii Spiru
Haret. prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine",
1998. 96 p. : fotogr. ; 23 cm. Bibliogr. p. 56-58. ISBN 973-582-050-1. III 14632 ; III 14632.

243. BONFANTE, Giuliano. Studii române. Giuliano Bonfante ; cuvânt înainte de Ovidiu Drimba ;
postfaţă de Gh. Bulgăr ; traducere de Mariana Adameşteanu. Bucureşti : Saeculum IO, 2001.
272 p. ; 21 cm. Note la finele cap. ISBN 973-9399-83-5. II 38688 ; 81/B67.

244. BONTILĂ, Ruxanda. American literary postmodernism : signposts for a poetics. Ruxanda
Bontilă. Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2011. 196 p. ; 21 cm. (Ştiinţe filologice). Bibliogr.
ISBN 978-606-8348-14-8. II 39908 ; 821.111(73).09"19".

245. BONTILĂ, Ruxanda. Readings from Nineteenth Century English Novel. Ruxanda Bontilă.
Galaţi : Alma, 1999. 166 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 162-166. ISBN 973-9290-47-7. II 33986 ; 821.111-
95/B67.

246. BONTILĂ, Ruxanda. The Romantics & the Victorians : views and weaves. Maria Ruxanda
Bontilă. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2005. 187 p.; 24 cm. ISBN 973-30-1316-1. III
18577 ; 821.111.09"08"/B67.

247. BORDEIU, Dumitru Puiu. Mişcarea Legionară în Dobrogea anilor 1932-1940 în documente.
Puiu Dumitru Bordeiu. Constanţa : Editura Muntenia, 2012. 544 p. ; 24 cm. Bibliogr. şi anexe.
ISBN 978-973-692-332-6. III 22177 ; 94(498)"19"/B69.
248. BORDEIU, Dumitru Puiu. Mişcarea Legionară în Dobrogea între 1933-1941. Puiu Dumitru
Bordeiu. Constanţa : Ex Ponto, 2003. 415 p. ; 20 cm. Bibliogr. şi anexe. ISBN 973-644-160-1. II
36003 ; 94(498)"20/..."/B69.

249. BORGMANN, Albert. Ancorarea în realitate : natura informaţiei la sfârşit de mileniu. Albert
Borgmann ; trad. Bogdan Uilecan. Chişinău : Editura Tehnica-Info, 2003. 274 p. : fig. ; 21 cm.
Note bibliogr., index. ISBN 9975-63-224-6. II 36843 ; 316.77/B69.

250. BORONEANŢ, Vasile. Paleolithique superieur et epipaleolithique dans la zone des Portes de
Fer. Vasile Boroneanţ. Bucureşti : SILEX, 2000. 368 p. ; 20 cm. Addenda, planşe, index. ISBN 973-
9356-13-3. II 35357 ; II 35357.

251. BOSSY, R. V. L'Autriche et les Principautés-Unies. R.V. Bossy. Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, 1938. 413 p. ; 24 cm. Index. Ped. III 2510 ; 94(498)"18/19"/B71.

252. BOTH, Nicolae. Istoria matematicii : mini-curs. N. Both. Cluj-Napoca, 1981. 150 p. multigr. ;
29 cm. Înaintea tit. : Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de Matematică.
IV 4547 ; 510/B73.

253. BOTORAN, Constantin. Documente străine despre lupta poporului român pentru făurirea
statului naţional unitar. Constantin Botoran, Olimpiu Matichescu. Cluj-Napoca : Dacia, 1980.
320 p. ; 21 cm. Note. II 33274 ; 94(498)"18/19"/B72.

254. BOTORAN, Constantin. Transilvania în evoluţia relaţiilor româno-ungare. lt. col. Alesandru
Duţu, Constantin Botoran, Mihai Retegan ; cuvînt înainte : general-maior Ion Safta. Bucureşti :
Institutul de Istorie şi Teorie Militară, 1993. 223 p. ; 22 cm. Anexe. ISBN 973-32-0359-9. III
16931 ; 94(498)"20/..."/D97.

255. BOTOŞ, Ion.M. Românii din Transcarpatia (Maramureşul istoric). Ion M. Botoş. Ed. a 2-a:
Târgovişte : Editura Macarie, 2005. 126 p.; 20 cm. ISBN 973-626-114-X. II 39068 ;
94(498.41)/B72.

256. BOTZAN, Marcu. Mediu şi vieţuire în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. Marcu Botzan.


Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996. 148 p.; 24 cm. ISBN 973-27-0502-7. III 21030 ;
94(498)/B72.

257. BRANGA, Nicolae. Aspecte şi permanenţe traco-romane. Nicolae Branga. Timişoara : Facla,
1978. 160 p. : fig., il., h. ; 20 cm. Note de subsol. II 33344 ; 94(498)".../05"/B78.

258. BRANGA, Nicolae. Urbanismul Daciei romane. Nicolae Branga. Timişoara : Facla, 1980. 212
p. ; 20 cm. Note. II 32737 ; 94(498)".../05"/B78.
259. BRANGA, Nicolae. Veteranii romani de la Gurile Dunării. Nicolae Branga. Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 1999. 189 p. : il., h. ; 20 cm. Note p. 154-189. ISBN 973-
9410-25-7. II 34187 ; 94(498)".../05"/B78.

260. BRĂDĂŢAN, Aura. Fondul memorial - documentar Simion Florea Marian din Suceava :
istoric : contribuţii la cultura română. Aura Doina Brădăţan. Suceava : Editura Karl A.
Romstorfer, 2013. 810 p. : fotogr., facs. ; 30 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-93329-7-9. IV 9191 ;
398/B75.

261. BRĂDĂŢAN, Costică. O introducere la istoria filosofiei româneşti în secolul XX. Costică
Brădăţan ; postfaţă de Ion Ianoşi. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000. 264 p. ;
24 cm. (Istoriile secolului XX). Referinţe bibliogr. p. 253-258. ISBN 973-577-293-0. III 20047 ;
1/B75.

262. BRĂDESCU, Faust. Europa unită. Faust Brădescu ; îngrij. de Radu Dan Vlad ; trad. George
Anca. Bucureşti : Majadahonda, 2000. 93 p. ; 20 cm. ISBN 973-9335-21-7. II 38801 ; 94(4)/B75.

263. BRĂTIANU, Dan M. Martor într-o ţară încătuşată *memorii+. Dan M. Brătianu. Bucureşti,
1996. 124 p. ; 20 cm. (Biblioteca Sighet ; 3). ISBN 973-97877-0-3. II 38394 ; 94(498)"20"/B79.

264. BRĂTIANU, Gheorghe I. Acţiunea politică şi militară a României în 1919 în lumina


corespondenţei diplomatice a lui Ion I. C. Brătianu. Gheorghe I. Brătianu. Bucureşti : Corint,
[2001]. 166 p. : fotogr. ; 20 cm. (Istorie. Opere fundamentale). Indice p. 145-164. ISBN 973-653-
138-4. II 38313 ; 94(498)"20"/B79.

265. BRĂTIANU, Gheorghe I. Basarabia : drepturi naţionale şi istorice. Gheorghe I. Brătianu ;


traducere şi adaptare : Edi Săvescu. Bucureşti : Tritonic, 2004. 224 p. ; 19 cm. (Istorie). Rezumat
cronologic p. 205-209. ISBN 973-8497-70-1. II 38393 ; 94(498)"20"/B79.

266. BRĂTIANU, Gheorghe I. An Enigma and a miracle of history : the Romanian people. G. I.
Brătianu ; translated by : Patricia H. Georgescu. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996. 185 p. ;
22 cm. Note de subsol. ISBN 973-45-0136-4. II 38286 ; 94(498)B79.

267. BRĂTIANU, Gheorghe I. Marea Neagră : de la origini pînă la cucerirea otomană. Gheorghe
I. Brătianu ; traducere de Mihaela Spinei ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie
de Victor Spinei. Ed. a 2-a: Iaşi : Polirom, 1999. 504 p. ; 24 cm. (Cărţi fundamentale ale culturii
române). Bibliogr. p. 446-462. ISBN 973-683-341-0. III 20250 ; 94(498)/B79.

268. BRĂTIANU, Gheorghe I. O enigmă şi un miracol istoric : poporul român. G. I. Brătianu ;


ediţie îngrijită, prefaţă, studiu şi note de Stelian Brezeanu ; traducere de Marina Rădulescu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. 212 p. ; 20 cm. Note. II 26834 ;
94(498)/B79.
269. BRĂTIANU, Gheorghe I. O enigmă şi un miracol istoric : poporul român. Gheorghe I.
Brătianu ; ediţie îngrijită, note şi studiu de Stelian Brezeanu. Bucureşti : Corint, 2000. 224 p. + 2
h. ; 20 cm. (Istorie. Opere fundamentale). Note p. 186-220. ISBN 973-653-047-7. II 38459 ;
94(498)/B79.

270. BRĂTIANU, Gheorghe I. Studii bizantine de istorie economică şi socială. Gheorghe I.


Brăteanu ; trad. şi pref. de Alexandru-Florin Platon ; ediţie, note şi comentarii de Ion Toderaşcu
şi Alexandru-Florin Platon. Iaşi : Polirom, 2003. 287 p. ; 23 cm. Anexa, bibliogr., indice. ISBN
973-681-172-7. III 16957 ; 94(495)"04/14"/B79.

271. BRĂTIANU, Gheorghe I. Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti. Gheorghe
I. Brătianu ; ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Valeriu Râpeanu. Bucureşti : Editura
Eminescu, 1980. LXXVI, 297 p. ; 24 cm. (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). Note. III
13569 ; 94(498)"06/17"/B79.

272. BRĂTIANU, Maria G. Gheorghe I. Brătianu : enigma morţii sale. Maria G. Brătianu ; în
româneşte de Antonia Constantinescu ; cu un studiu de Şerban Papacostea şi alte texte
întregitoare şi cu o Addenda Ion C. Brătianu. *Ed.a 3-a+: Bucureşti, 1997. 162 p. : fotogr. ; 20 cm.
(Biblioteca Sighet ; 6). ISBN 973-97877-7-0. II 38395 ; 94(498)"20"/B79.

273. BRÉHIER, Émile. Histoire de la philosophie. Émile Bréhier ; neuvième édition revue et
bibliographie mise à jour par Pierre-Maxime Schuhl. Paris : Presses Universitaires de France
(PUF), 1967-. [vol.] ; 22 cm. Bibliuogr. II 2703.

274. BRENTJES, B. Civilizaţia veche a Iranului. Bucureşti : Meridiane, 1976.

275. BREZEANU, Stelian. Identităţi şi solidarităţi medievale : controverse istorice. Stelian


Brezeanu. Bucureşti : Corint, 2002. 392 p. ; 20 cm. (Clio). Note. ISBN 973-653-347-6. II 35687 ;
94(498)"06/17"/B82.

276. BREZEANU, Stelian. O istorie a Imperilui Bizantin. Stelian Brezeanu. Bucureşti : Albatros,
1981. 288 p., [16] f. pl. ; 20 cm. Bibliogr. II 33377 ; 94(495)"04/14"/B82.

277. BRIANT, Pierre. Alexandru cel Mare. Pierre Briant ; cuvânt înainte de Zoe Petre ; trad., note
şi prefaţă de Florica Bohîlţea. Bucureşti : Corint, 2001. 152 p. ; 20 cm. (Istorie universală.
Microsinteze ; 25). Bibliogr. ISBN 973-653-213-5. II 35326 ; 94(38)/B83.

278. BRIGGS, Asa. Mass-media : o istorie socială de la Gutenberg la Internet. Asa Briggs , Peter
Burke ; trad. de Constantin Lucian , Ioana Luca. Iaşi : Polirom, 2005. 341 p. : fotogr. ; 24 cm.
(Collegium. Media). Bibliogr., index. ISBN 973-681-803-9. III 18659 ; 070/B83.

279. BROUÉ, Pierre. Staline et la Révolution : le cas espagnol : (1936-1939). Pierre Broué. Paris :
Fayard, 1993. 365 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 2-213-03147-9. III 15933 ; 94(47)"20/..."/B84.
280. BROWNSTONE, David. Enciclopedia războaielor din anul 100 000 î.Hr. până în prezent.
David Brownstone, Irene Franck ; traducere de Magda Lucian. Bucureşti : Lider, 2005. 601 p.; 20
cm. Index. ISBN 973-629-063-8. III 19087 ; 94(100)/B75.

281. BRUDIU, Mihalache. Complexe funerare tumulare din Sud-Estul Moldovei. Mihalache
Brudiu. Tulcea : Muzeul "Delta Dunării", *19-?]. p. 41-55, 1 h. ; 21 cm. Extras din "Peuce X".
Studii şi comunicări de istorie veche, arheologie şi numismatică. Vol 1. II 31050 ; II 31050.

282. BRUDIU, Mihalache. Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova. M. Brudiu.


Bucureşti : Oficiul de Informare şi Documentare în Ştiinţele Sociale şi Politice, 1974. 279 p.
multigr. : fig., tab. ; 25 cm. III 9928 ; 902/903/B85.

283. BRUMARU, Liviu. Istoria muzicii universale : clasicismul : Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven. prof. univ. Liviu Brumaru. Bucureşti : Editura Fundaţiei
"România de Mâine", 1999. 124 p. ; 20 cm. ISBN 973-582-247-4. II 34503 ; 78/B85.

284. BRUSANOWSKI, Paul. Stat şi biserică în vechea Românie între 1821 - 1925. Paul
Brusanowski. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010. 302 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN
978-973-595-165-8. III 21730 ; 261.7/B85.

285. BUCOVALĂ, Mihai. Necropole elenistice la Tomis. Mihai Bucovală. Constanţa, 1966. 136 p. ;
24 cm. Bibliogr. III 11273 ; 902/903/B86.

286. BUCULEI, Toader. Clio încarcerată : mărturii şi opinii privind destinul istoriografiei
româneşti în epoca totalitarismului comunist. Toader Buculei. Brăila : Libertatea, 2000. 280 p.;
20 cm. ISBN 973-99574-0-4. II 35374 ; 821.135.1-94/B86.

287. BUCUR, Marin. Documente inedite din arhivele franceze privitoare la români în secolul al
XIX-lea. Marin Bucur. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969. *vol.+ ;
20 cm. Index. II 1873.

288. BUCUR, Marin. Jules Michelet şi revoluţionarii români în documente şi scrisori de epocă
(1846-1874). Marin Bucur. Cluj-Napoca : Dacia, 1982. 284 p. ; 20 cm. (Testimonia). Indice. II
33329 ; 94(498)"18/19"/B87.

289. BUFFET, Cyril. Istoria Berlinului : de la origini până în zilele noastre. Cyril Buffet ; traducere
şi note de Cristina Jinga ; prefaţă de Bogdan Antoniu. Bucureşti : Corint, 2002. 152 p. ; 20 cm.
(Istorie universală. Microsinteze ; 28). Bibliogr. ISBN 973-653-272-0. II 35570 ; 94(430)/B89.

290. BUHOCIU, Florin. Economie şi finanţe în retrospectivă. Florin Buhociu, Lucean Mihalcea.
Galaţi : Mongabit, 1999. 259 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 256. ISBN 973-99174-9-6. II 34453 ; II 34453.
291. BUJDUVEANU, Tănase. Romanitatea balcanică şi civilizaţia aromânilor. Tănase Bujduveanu.
Constanţa : Cartea Aromână, 1997. 218 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 209-215. ISBN 973-97740-3-2. II
38386 ; 94(497)/B90.

292. BUKOVSKIJ, Vladimir Konstantinovich. Această sfâşietoare durere a libertăţii. Vladimir


Bukovski ; trad. din fr. de Ileana Busuioc. Bucureşti : Humanitas, 2006. 244 p. ; 20 cm. ISBN 973-
50-0833-5. II 37687 ; 94(47+57)/B90.

293. BULANCEA, Gabriel. Insurgenţa esteticului : conflict şi pradigmă în istoria artelor. Gabriel
Bulancea. Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2014. 106 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-
696-003-8. II 41123 ; 7/B91.

294. BULANCEA, Gabriel. Istoria muzicii : note de curs. Gabriel Bulancea ; referenţi ştiinţifici :
lector dr. Teodor Niţă, lector dr. Sorin Cristian Oancea. Galaţi : Galaţi University Press (GUP),
2009. 74 p. : h., il. color. ; 24 cm. Bibliogr. p. 72. ISBN 978-606-8008-22-6. III 20430 ; 78/B91.

295. BULEI, Ion. Kurze Geschichte Rumäniens. Ion Bulei. Bukarest : Meronia, 1998. 224 p. ; 20
cm. Repere bibliogr. p. 161-180. ISBN 973-96876-2-8. II 38415 ; 94(498)/B91.

296. BULEI, Ion. Scurtă istorie a românilor. Ion Bulei. Bucureşti : Meronia, 1996. 224 p. ; 20 cm.
Repere bibliogr. p. 151-166. ISBN 973-96876-5-2. II 38308 ; 94(498)/B91.

297. BULEI, Ion. Sistemul politic al României moderne : Partidul Conservator. Ion Bulei.
Bucureşti : Editura Politică, 1987. 600 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 32744 ; 94(498)"18/19"/B91
d1.

298. BULGĂR, Gheorghe. Întîlniri cu Arghezi : evocări, corespondenţă, dialog, mărturii. Gh.
Bulgăr. Bucureşti : Editura Lumina, 1992. 63 p. ; 20 cm. II 35029 ; 821.135.1-6/B91.

299. BULUŢĂ, Gheorghe. Scurtă istorie a bibliotecilor din România. Gheorghe Buluţă. Bucureşti :
Editura Enciclopedică, 2000. 238 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 217-236. ISBN 973-45-0342-1. II 34688 ;
02/B91.

300. BURKITT, Francis C. Biserica şi gnoza : un studiu asupra gândirii şi speculaţiei creştine din
secolul al doilea. Francis C. Burkitt ; traducere şi îngrijirea ediţie : Alexandru Anghel. Bucureşti :
Editura Herald, 2008. 191 p. ; 20 cm. (Fiat Lux). Anexă p. 169-183. ISBN 978-973-111-057-8. II
39258 ; 26/28/B94.

301. BURY, J. B. Istoria Greciei : până la moartea lui Alexandru cel Mare. J. B. Bury, Russell
Meiggs ; traducere de Diana Stanciu. Ed. a 4-a, rev: Bucureşti : BIC-ALL, 2006. 578 p. + 2 h. ; 24
cm. Tabel cronologic p. 501-506. ISBN 973-571-576-7. III 20683 ; 94(38)/B95.
302. BUSEK, Erhard. Austria şi Balcanii. Erhard Busek ; traducere de Georgeta Chiţacu ; ediţie
îngrijită de Sebastian Chiruţă. Iaşi : Institutul European, 2001. 224 p. ; 19 cm. (Secolul XX ; 14).
Indice p. 215-221. ISBN 973-611-207-1. II 38450 ; 327/B96.

303. BUŞE, Constantin. Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port franc : 1837 - 1883.
Constantin Buşe. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976. 203 p. ; 24
cm. (Biblioteca istorică ; XLV). Indice. III 11311 ; 339.5/B96.

304. BUZATU, Gheorghe. Din istoria secretă a celui de-al Doilea Război Mondial. Gh. Buzatu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988-1995. 2 vol. ; 24 cm. III 9979.

305. BUZATU, Gheorghe. Faust Brădescu : viaţa şi opera. Gheorghe Buzatu ; bibliografia
Donaţiei Dr. Faust Brădescu întocmită de Sorin Damean, Silviu B. Moldovan şi Cristian Sandache
; prefaţa de prof. univ. dr. Ioan Scurtu ; ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad. Bucureşti :
Majadahonda, 1999. 205 p. ; 20 cm. (Românii în istoria universală ; 69). Addenda p. 113-204.
ISBN 973-9335-07-1. II 38404 ; 94(498)"20"/B98.

306. BUZATU, Gheorghe. Nicolae Ceauşescu : biografii paralele, stenograme şi cuvântări


secrete, dosare inedite, "procesul" şi execuţia. Gheorghe Buzatu. Iaşi : Tipo Moldova, 2011. 752
p. : fotogr., facs. ; 24 cm. (Opera Omnia). Note de subsol. ISBN 978-973-168-429-6. III 21267 ;
929Ceauşescu,N/B98.

307. BUZATU, Gheorghe. Radiografia Dreptei româneşti : (1927 - 1941). volum întocmit de :
Gheorghe Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache. Bucureşti : FF Press, 1996. 427 p. ; 23
cm. Note de subsol. ISBN 973-96745-8-5. III 13566 ; 94(498)"20/..."/R15.

308. BUZATU, Gheorghe. Războiul marilor spioni. Gh. Buzatu. Iaşi : Junimea, 1989. 344 p. ; 22
cm. Bibliogr. II 35893 ; 94(498)"20/..."/B98(2).

309. BUZATU, Gheorghe. România şi trusturile petroliere internaţionale pînă la 1929. Gh.
Buzatu. Iaşi : Junimea, 1981. XX, 272 p. ; 24 cm. Indice. III 8339 ; 94(498)"20/..."/B98.

310. BUZINCU, Aurel. Literatura română şi realismul socialist : 1944-1965. Aurel Buzincu.
Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2003-. 2 vol. ISBN 973-666-038-9. II 36141.

311. CABANES, Pierre. Mic atlas istoric al Antichităţii greceşti. Pierre Cabanes ; traducere din
limba franceză de Giuliano Sfichi. Iaşi : Polirom, 2001. 200 p. ; 24 cm. (Atlase istorice). Index.
ISBN 973-683-601-0. III 16960 ; 94(38)/C11.

312. CAIRNS, Earle E. Creştinismul de-a lungul secolelor : o istorie a bisericii creştine. Earle E.
Cairns. Ed. a 2-a: Oradea : Cartea Creştină, 1997. 474 p. : il., h., sch. ; 21 cm. Tit. original :
Christianity through the Centuries. ISBN 973-9317-02-2. II 33498 ; 26/28/C12.
313. CALAFETEANU, Ion. Diplomaţia românească în sud-estul Europei (1938-1940). Ion
Calafeteanu. Bucureşti : Editura Politică, 1980. 296 p. ; 20 cm. Indice. II 15619 ; II 15619 d2.

314. CALCAN, Gheorghe. România în relaţiile internaţionale ale Conferinţei de Pace de la Paris-
Versailles, 1919 - 1920 : recunoaşterea internaţională a Marii Uniri. Gheorghe Calcan. Cluj-
Napoca : Editura Mega, 2013. 386 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-543-324-3. II 40856 ;
94(498)"19"/C13.

315. CALVOCORESSI, Peter. Politica mondială după 1945. Peter Calvocoressi ; trad. de Simona
Ceauşu. Ed. a 7-a: Bucureşti : Allfa, 2000. XVI, 808 p. ; 24 cm. (Istoric). Apendice. ISBN 973-9477-
78-X. III 16958 ; 327/C15.

316. The Cambridge Ancient History. 2nd ed., 3rd ed: Cambridge ; New York ; Melbourne :
Cambridge University Press, ©970. 14 vol., părţi ; 24 cm. III 19337.

317. CAMPUS, Eliza. Din politica externă a României : 1913 - 1947. Eliza Campus. Bucureşti :
Editura Politică, 1980. 636 p. ; 20 cm. Indice. II 14632 ; 94(498)"20/..."/C17.

318. CAMPUS, Eliza. Înţelegerea balcanică. Eliza Campus. Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1972. XXVI, 394 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 140 ;
94(497)"20/..."/C17.

319. CANTEMIR, Dimitrie. Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor. Dimitrie Cantemir ;


ediţie îngrijită, studiu introductiv, glosar şi indice de Stela Toma. Bucureşti : Editura Minerva, -
2000. [vol.] ; 24 cm. III 20162.

320. CARAGEA, Cecilia. Dialog cu Zoe Petre. Cecilia Caragea. Cluj-Napoca : Dacia, 2000. 96 p. + 8
pl. ; 18 cm. (Charisma ; 2). Curriculum vitae p. 94-96. ISBN 973-35-0983-3. I 4296 ; 929/C23.

321. CARAGEANI, Gheorghe. Studii aromâne. Gheorghe Carageani ; pref. de Nicolae-Şerban


Tanaşoca. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999. 295 p. ; 20 cm. (Argumente).
Note p. 255-291. ISBN 973-577-223-X. II 34301 ; II 34301(1).

322. CARANDINO, Nicolae. Rezistenţa, prima condiţie a victoriei : articole politice apărute în
"Dreptatea" : 1944 - 1947. N. Carandino ; antologie, introducere, note şi comentarii de Paul
Lăzărescu ; postfaţă de Valeriu Râpeanu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000. 448 p., *10+ p. :
fotogr., facs. ; 22 cm. (Biblioteca Naţională Politică). ISBN 973-99708-5-0. III 20583 ;
94(498)"19"/C23.

323. CARCOPINO, Jérôme. Jules César. Jérôme Carcopino ; édition revue et augmentée avec la
collaboration de Pierre Grimal, membre de l'Institut. 6-ème éd: Paris : Presses Universitaires de
France (PUF), 1990. 597 p. : h. ; 24 cm. Index. ISBN 2-13-042817-7. III 11011 ; 94(37)/C24.
324. CARCOPINO, Jérôme. La Vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire. Jérôme
Carcopino. Paris : Hachette, 1989. 352 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 2-01-015407-X. II 30413 ;
94(37)/C24.

325. CARLYLE, Thomas. Cultul eroilor. Thomas Carlyle ; traducere de Mihai Avădanei ; prefaţă
de Al. Zub. Iaşi : Institutul European, 1998. 272 p. ; 19 cm. (Eseuri de ieri şi de azi ; 30). Note p.
266-268. ISBN 973-586-015-5. II 34057 ; 930/C25.

326. CARNOY, Dominique. Représentations de l'Islam dans la France du XVII-ème siècle : la ville
des tentations. Dominique Carnoy. Paris, 1998. 368 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 2-7384-7055-6. II
36563 ; 316/C25.

327. CAROL al II-lea, Rege al României. Însemnări zilnice : 1937-1951. Carol al II-lea, Rege al
României ; ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de : Viorica Moisuc, Nicolae Rauş ; studiu
introductiv de Ioan Scurtu. Bucureşti : Editura Scripta, 1995-2003. 4 vol. ; 20 cm. ISBN 973-8238-
04-8. II 38316.

328. CAROL al II-lea, Rege al României. Între datorie şi pasiune : însemnări zilnice. Carol al II-lea,
Rege al României ; ediţie de : Marcel-Dumitru Ciucă, Narcis Dorin Ion. Bucureşti : Curtea Veche,
2000-. [vol.] ; 21 cm. ISBN 973-8120-18-7. II 38397.

329. CAROL, Anne. Dicţionar de istorie a secolului XX. Anne Carol, Jean Garrigues, Martin
Ivernel ; traducere : Simona Ceauşu, Constantin Vlad. Bucureşti : All Educational, 2000. 510 p. :
fig., h. ; 21 cm. (ESENŢIALL). ISBN 973-684-233-9. II 34547 ; 94(100)"20/..."/C26.

330. Cartea neagră a comunismului : crime, teroare, represiune. Stéphane Courtois, Nicolas
Werth, Jean-Louis Panné, ... ; cu colaborarea lui Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine,
... ; trad. Mircea Ivănescu. Bucureşti : Humanitas, 1998. 798 p. ; 24 cm. (Procesul
comunismului). Addenda p. 727-776. ISBN 973-28-0876-4. III 15250 ; 94(100)"20/..."/C27.

331. CARTIANU, Grigore. Crimele Revoluţiei : sângeroasa diversiune a KGB-iştilor din FSN.
Grigore Cartianu ; consultant istoric : Alex Mihai Stoenescu. Bucureşti : Adevărul, 2010. 544 p. ;
21 cm. (Bestseller Adevărul ; 2). Note de subsol. ISBN 978-606-539-630-2. II 39292 ;
821.135.1/C27.

332. CARTIANU, Grigore. Sfârşitul Ceauşeştilor. Grigore Cartianu ; consultant istoric : Alex Mihai
Stoenescu. Bucureşti : Adevărul, 2010. 528 p. : facs., il, h.; 21 cm. (Bestseller Adevărul ; 1). Note
de subsol. ISBN 978-606-539-244-1. II 39491 ; 821.135.1/C27.

333. CASAL, Jean-Marie. Civilizaţia Indusului şi enigmele ei. Jean-Marie Casal ; traducere de :
Rodica şi Leon Baconsky ; prefaţa de Constantin Daniel. Bucureşti : Meridiane, 1978. 279 p., 24
f. : il. ; 19 cm. (Biblioteca de artă ; 226). Apendice şi bibliogr. I 4073 ; 008(34)/C28.
334. CASSIS, Youssef. Capitalele capitalului : istoria centrelor financiare internaţionale 1780-
2005. Youssef Cassis ; trad. rev. Roxana Alexandra Costinescu. Iaşi : Tipo Moldova, 2010. 447 p.;
24 cm. ISBN 978-973-168-194-8. III 20798 ; 339.9/C28.

335. CASTELOT, André. L' Aiglon : Napoléon Deux. André Castelot. Paris : Le Livre
Contemporain, 1959. 480 p. ; 21 cm. (Présence de l'histoire). Note. II 30417 ;
94(44)"15/19"/C28.

336. CASTELOT, André. Le Fils de l'empereur. André Castelot. Paris : Presses Pocket, 1962. 252
p. ; 17 cm. (Presses Pocket ; 2). I 4608 ; I 4608.

337. CASTELOT, André. Le Grand siècle de Paris. André Castelot. Paris : Librairie Académique
Perrin, 1969. 411 p., [28] f. ; 21 cm. II 27207 ; 821.133.1-3/C28.

338. Călători români în Occident. Coord. Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan. Cluj Napoca : Institutul
Cultural Român, 2004. 307 p.; 21 cm. ISBN 973-85893-7-1. III 18579 ; 94(4)"15/19"/C11.

339. Călători străini despre Ţările Române. volum îngrijit de : Maria Holban, Maria Matilda
Alexandrescu Dersca-Bulgaru, ... Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968-. [vol.] ; 22 cm. Indice. II
2330.

340. CĂLINESCU, George. Istoria literaturii române : compendiu. George Călinescu ; îngrij. de
Marcel Duţă. Bucureşti : Garamond, 2000. 415 p.; 16 cm. ISBN 973-9140-73-4. II 38763 ;
821.135.1-95/C11.

341. CĂLINESCU, George. Istoria literaturii române de la origini până în prezent : marii prozatori
: momentul 1880 : promoţia ruralilor, naturalismul. George Călinescu. Bucureşti : Cartea
Românească, 1998. 134 p. ; 20 cm. ISBN 973-23-0676-9. II 38246 ; 821.135.1-95/C14.

342. CĂLINESCU, George. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. George
Călinescu ; ediţie şi pref. de Al. Piru. Ed. a 2-a rev. şi adăug: Bucureşti : Editura Minerva, 1982.
XVI, 1060 p. : portr., facs. ; 35 cm. Text pe două coloane. V 99 ; 821.135.1-95/C14.

343. CĂLINESCU, George. Studii şi cercetări de istorie literară. George Călinescu ; pref. şi note
de Al. Piru. Bucureşti : Editura Tineretului, *1966+. 215 p. ; 18 cm. (Biblioteca şcolarului ; 122). I
229 ; 821.135.1-95/C14s.

344. CĂLINESCU, George. Tendinţa naţională : momentul 1901, noul mesianism : analiza
fondului etnic. G. Călinescu. Bucuresti : Cartea Românească, 1999. 151 p. ; 20 cm. ISBN 973-23-
0675-0. II 38824 ; 821.135.1.09/C14.

345. CĂPRĂROIU, Denis. Naşterea Europei medievale. Denis Căprăroiu, Eugen Denize. Ed. a 2-a:
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008. 362 p. ; 24 cm. ISBN 978-973-8966-57-4. III 21323 ;
94(4)"04/14"/C21.
346. CĂTĂNUŞ, Dan. Colectivizarea agriculturii în România : dimensiunea politică. Dan Cătănuş,
Octavian Roske. Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2000. vol. ; 24
cm. Înaintea tit. : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. III 17344.

347. CĂTĂNUŞ, Dan. Între Beijing şi Moscova : România şi conflictul sovieto-chinez. Dan
Cătănuş. Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2004-. [vol.] ; 23 cm.
(Documente). ISBN 973-86654-3-4. III 20605.

348. CĂZAN, Gheorghe Nicolae. România şi Tripla Alianţă : 1878-1914. Gheorghe Nicolae Căzan,
Şerban Rădulescu-Zoner. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 441 p. ; 20 cm.
Indice. II 11898 ; 94(498)"18/19"/C32.

349. CĂZAN, Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. Ileana Căzan. Bucureşti : SILEX,
1996. 142 p.+8 pl. color. Note. ISBN 973-97037-9-8. II 35168 ; 929.6/C32.

350. CĂZĂNIŞTEANU, Constantin. Comandanţi militari : dicţionar. C. Căzănişteanu, V. Zodian, A.


Pandea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 412 p. ; 20 cm. Indice. II 35753 ;
94(100)/C32.

351. CÂNDEA, Ionel. Mănăstirea Măxineni. Ionel Cândea ; lucrare apăruta cu binecuvântarea
P.S. dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunarii de Jos. Brăila : Editura Episcopiei Dunării de Jos :
Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1996. XX, 281 p. : il., h., facs. ; 30 cm. Indici. ISBN 973-97271-5-
8. IV 7211 ; 72/C18.

352. CÂNDEA, Virgil. Pagini din trecutul diplomaţiei româneşti. Virgil Cândea, Dinu C. Giurescu,
Mircea Maliţa. Bucureşti : Editura Politică, 1966. 289 p. ; 20 cm. Indice p. 233-254. II 620 ;
341.7/C18*.

353. CÂNDEA, Virgil. Raţiunea dominantă : contribuţii la istoria umanismului românesc. Virgil
Cândea. Cluj-Napoca : Dacia, 1979. 383 p., [18] f. portr., facs. ; 21 cm. Indice. II 12914 ; III
12914.

354. CÂRŢÂNĂ, Iulian. Dunărea în istoria poporului român. Iulian Cârţână, Ilie Seftiuc. Bucureşti
: Editura Ştiinţifică, 1972. 404 p. ; 20 cm. Indice p. 357-402. II 1857 ; 94(498)/C27.

355. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : 1-3 septembrie 1944. volum întocmit de : colonel dr. Al. Gh.
Savu(coordonator), colonel dr. Leonida Loghin, colonel Antone Marinescu, ... Bucureşti : Editura
Militară, 1980. 438 p. ; 24 cm. Indice. III 13625 ; 94(498)"20/..."/D61.

356. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : 4-6 septembrie 1944. volum întocmit de : colonel dr. Al. Gh.
Savu(coordonator), colonel dr. Leonida Loghin, colonel Antone Marinescu, ... Bucureşti : Editura
Militară, 1980. 444 p. ; 24 cm. Indice. III 13626 ; 94(498)"20/..."/D61.
357. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : 7 septembrie-25 octombrie 1944. volum întocmit de : colonel dr.
Al. Gh. Savu(coordonator), colonel dr. Leonida Loghin, colonel Antone Marinescu, ... Bucureşti :
Editura Militară, 1984. 369 p. ; 24 cm. Indice. III 13626 ; 94(498)"20/..."/D61.

358. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : 13 mai 1945-31 decembrie 1947. volum întocmit de : colonel dr.
Constantin Toderaşcu(coordonator), maior Alesandru Duţu, căpitan dr. Ştefan Pâslaru.
Bucureşti : Editura Militară, 1988. 498 p. ; 24 cm. Indice. III 13628 ; 94(498)"20/..."/D61.

359. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : 16 ianuarie-12 mai 1945. volum întocmit de : colonel dr. Al. Gh.
Savu(coordonator), colonel Andone Marinescu, colonel Gică Pintilie, ... Bucureşti : Editura
Militară, 1985. 362 p. ; 24 cm. Indice. III 13627 ; 94(498)"20/..."/D61.

360. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : 23-31 august 1944. volum întocmit de : colonel Petre Ilie, colonel
dr. Al. Gh. Savu, colonel Leonida Loghin, ... Bucureşti : Editura Militară, 1977-1979. [vol.] ; 24
cm. Indice. III 5794.

361. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : ianuarie 1848-decembrie 1856. volum întocmit de : colonel
Constantin Căzănişteanu(coordonator), Maria Georgescu, dr. Dorina N. Rusu. Bucureşti : Editura
Militară, 1986. 375 p. ; 24 cm. Indice. III 14272 ; 94(498)"18/19"/D61.

362. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : iulie 1891-decembrie 1894. volum întocmit de : locotenent-colonel
Constantin Căzănişteanu(coordonator), colonel dr. Vasile Alexandrescu, locotenent-colonel
Niculae Niculae, ... Bucureşti : Editura Militară, 1976. 520 p. ; 24 cm. Indice. III 14274 ;
94(498)"18/19"/D61.

363. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie Militară. Documente privind istoria
militară a poporului român : noiembrie 1882-decembrie 1885. volum întocmit de : locotenent-
colonel Constantin Căzănişteanu ; coordonator : locotenent-colonel Niculae Niculae, Maria
georgescu, Sergiu Iosipescu. Bucureşti : Editura Militară, 1975. 446 p. ; 24 cm. Indice. III 14273 ;
94(498)"18/19"/D61.

364. Centrul European de Studii şi Cercetări Istorice, Veneţia. 896 e.n. Mogyoria = Ungaria-
Magyarorszag. Bucureşti : Europa Nova, 2000. 416 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9183-60-3. II
34722 ; 94(439)/O-68.

365. Centrul European de Studii şi Cercetări Istorice, Veneţia. Antonescu, Mareşalul României şi
răsboaiele de reîntregire : mărturii şi documente. coord. Josif Constantin Drăgan. Ed. a 2-a:
Bucureşti : Europa Nova, 1996. 654 p. ; 24 cm. ISBN 973-9183-37-9. III 15806 ;
94(498)"20/..."/A63.

366. Cercetări arheologice în aria nord-tracă. Institutul Român de Tracologie ; colegiul de


redacţie : Marian Gumă, Cristian Schuster, Ruxandra Maxim-Alaiba, ... Bucureşti : Institutul
Român de Tracologie, 1995-. [vol.] ; 30 cm. IV 6074.

367. CERNEA, Emil. Istoria statului şi dreptului românesc. Emil Cernea, Emil Molcuţ. Ed. a 2-a:
Bucureşti : Casa de Editură şi Presă "Şansa", 1992. 280 p. ; 24 cm. ISBN 973-95793-5-3. III 11783
; III 11783.

368. CERNEA, Emil. Istoria statului şi dreptului românesc. Emil Cernea, Emil Molcuţ. Ed. a 5-a:
Bucureşti : Casa de Editură şi Presă "Şansa", 1996. 280 p. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 973-
9167-59-4. III 14381 ; 340.12/C36*.

369. CERNOVODEANU, Paul. Relaţiile comerciale româno-engleze în contextul politicii orientale


a Marii Britanii 1803-1878. Paul Cernovodeanu. Cluj-Napoca : Dacia, 1986. 403 p. ; 21 cm.
Indice. II 31211 ; 94(498)"18/19"/C35.

370. CERNOVODEANU, Paul. Societatea feudală românească văzută de călători străini : (secolele
XV - XVIII). Paul Cernovodeanu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1973. 275 p. : il. color, 1 h. ; 20 cm. (Istorie şi civilizaţie ; 6). Indici. II 33349 ;
94(498)"06/17"/C36.

371. CHAILLEY, Jacques. Histoire musicale du Moyen Age. Jacques Chailley. Paris : Presses
Universitaires de France (PUF), 1969. 336 p. ; 24 cm. (Hier). III 3797 ; 78/C38.

372. CHAMOUX, François. Antoniu şi Cleopatra. François Chamoux ; trad. de Mihai Ghivirigă.
Bucureşti : Editura Artemis, *2000+. 295 p.+ h. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-566-045-8. II 35104 ;
94(37)/C38.

373. CHÉRAMY, H. Les Catacombes romaines. H. Chéramy. Paris : Flammarion, 1934. 211 p. ; 18
cm. Bibliogr. II 33605 ; 94(37)/C41.

374. CHIFU, Iulian. Război diplomatic în Basarabia. Iulian Chifu. Bucureşti : Paideia, 1997. 428 p.
; 23 cm. (Aspectele istoriei). Bibliogr. p. 425-426. ISBN 973-9131-82-4. III 15248 ;
94(478)"20/..."/C42.

375. CHIHAIA, Pavel. Sfîrşit şi început de ev : reprezentări de cavaleri la începuturile Renaşterii.


Pavel Chihaia. Bucureşti : Editura Eminescu, 1977. 232 p. : il. ; 25 cm. Bibliogr. III 23240 ; 7/C42.

376. CHINDRIŞ, Ioan. Petru Pavel Aron. Ioan Chindriş, Niculina Iacob. Bucureşti : Astra, 2007.
476 p.; 19 cm. Index. ISBN 973-7704-26-9. III 19318 ; 82'01/C42.
377. CHIOARU, Dumitru. Noi developări în perspectivă. Dumitru Chioaru. Cluj-Napoca : Editura
Limes, 2010. 160 p. ; 20 cm. (Paradigme). ISBN 978-973-726-512-8. II 39680 ; 821.135.1.09/C42.

378. CHIPER, Ioan. România şi Germania nazistă : relaţiile româno-germane între


comandamente politice şi interese economice (ianuarie 1933 - martie 1938). Ioan Chiper.
Bucureşti : Elion, 2000. 280 p. : tab. ; 20 cm. Bibliogr. p. 263-273. ISBN 973-99903-9-8. II 38725 ;
94(498)"20"/C42.

379. CHIRTOAGĂ, Ion. Imperiul otoman şi sud-estul european până la 1878. Ion Chirtoagă.
Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004. 244 p.; 26 cm. ISBN 973-9469-58-2. III 19969 ;
94(560)/C43.

380. CHIRTOAGĂ, Ion. Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-1699) : expansiunea şi


dominaţia turco-tătară. Ion Chirtoagă ; coordonatorul colecţiei : Mihai Retegan ; redactor :
Voichiţa Ionescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999. 208 p. ; 20 cm. (Istorie).
Note la finele cap. ISBN 973-577-233-7. II 38272 ; 94(498)"06/17"/C45.

381. CHISTOL, Auelian. România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934 - 1937).
Aurelian Chistol ; pref. prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2007.
680 p. ; 24 cm. (Istorie). Bibliogr. ISBN 978-973-8966-29-1. III 21403 ; 94(498)"15"/C46.

382. CHIVU, Gheorghe. Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche :


1421-1760. Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică, 1992. 368 p. ; 20 cm. ISBN 973-44-0092-4. II 31830 ; 811.135.1'37/C46.

383. CHIVULESCU, Nicolae. Armand Călinescu, om de stat şi conducător de ţară. Nicolae


Chivulescu. Bucureşti : Lucman, *1998+. 384 p. ; 20 cm. (ID. Istorie. Document). Bibliogr. ISBN
973-8465-98-2. II 37667 ; 94(498)"20"/C45.

384. CHIVULESCU, Nicolae. Armand Călinescu, omul de oţel al României. Nicolae Chivulescu.
*Bucureşti+ : Editura Ministerului de Interne, 1995. 254 p. : fotogr. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN
973-96979-8-4. II 38188 ; 325/C45.

385. CHURCHILL, Winston Leonard Spencer *Sir+. Al Doilea Război Mondial. Winston S. Churchill
; trad. de Any Florea, Virgil Florea ; pref. de Florin Constantiniu. Bucureşti : Saeculum IO, 1997. 2
vol. ; 20 cm. Titlu original : The Second World War. ISBN 973-9211-36-4. II 33506.

386. CHURCHILL, Winston Leonard Spencer [Sir]. Istoria Americii. Winston Churchill ; trad. Anca
Irina Ionescu. Bucureşti : Orizonturi, *2011+. 540 p.; 20 cm. ISBN 973-9342-57-4. II 40154 ;
94(7)/C38.

387. CIACHIR, Nicolae. Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă (1789-1923).
Nicolae Ciachir. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987. 405 p. ; 20 cm. Note de
subsol. II 33226 ; 94(4)"15/19"/C33.
388. CICERO, Marcus Tullius. Epistolae ad Atticum = Scrisori către Atticus. Marcus Tullius Cicero
; versiunea românească : prof. Constantin Popescu Mehedinţi. *Bucureşti+, *1957+. 2 vol. ; 24
cm. (Ovidianum). Bibliogr. III 5545.

389. CIGERLI, Sabri. Les Kurdes et leur histoire. Sabri Cigerli ; préface de Jack Lang. Paris, 1999.
192 p. ; 22 cm. (Comprendre le Moyen-Orient). Bibliogr. ISBN 2-7384-7662-7. II 36481 ;
94(556)/C49.

390. CIMPOI, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Mihai Cimpoi. ed. a 2-
a rev. şi adăug: Chişinău : Editura ARC, 1997. 431 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 16680 ; 821.135.1-
95(478)/C49.

391. CIOBANU, Mircea *Pseud.+. Convorbiri cu Mihai I al României. Mircea Ciobanu, *Mihai I de
România+. Bucureşti : Humanitas, 1997. 432 p. ; 20 cm. ISBN 973-28-0757-1. II 33756 ;
94(498)"20/..."/C51.

392. CIOBANU, Ştefan. Dimitrie Cantemir în Rusia. Ştefan Ciobanu. Bucureşti : Cultura
Naţională, 1925. 168 p. ; 25 cm. III 2541 ; 94(498)"06/17"/C51.

393. CIOBANU, Veniamin. Problema orientală : (1856 - 1923). Veniamin Ciobanu. Iaşi : Junimea,
2009. 260 p. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 978-973-37-1348-7. III 20237 ; 94(5-11)"15/19"/C51.

394. CIOBANU, Veniamin. Relaţiile politice româno-polone între 1699 şi 1848. Veniamin
Ciobanu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. 239 p. ; 21 cm.
Rezumat în l. franceză. II 15065 ; 94(498)"06/17"/C51.

395. CIOBANU, Veniamin. Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană (sec. al
XVIII). Veniamin Ciobanu. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 1999. 304 p. ; 23 cm.
Note. ISBN 973-9312-41-1. III 18018 ; 94(498)"18/19"/C51.

396. CIOLACU, Nicolae. Haiducii Dobrogei : rezistenţa armată anticomunistă din Munţii
Babadagului, Dobrogea. Nicolae Ciolacu. Hallandale, FA : Traian Golea, 1995. 286 p. ; 21 cm. II
32880 ; 94(498)"20.../"/C51.

397. CIOPRAGA, Constantin. Personalitatea literaturii române. Constantin Ciopraga. Ed. rev. şi
ad: Iaşi : Institutul European, 1997. 384 p. ; 23 cm. (Sinteze ; 19). Indice de nume p. 365-379.
ISBN 973-586-035-X. III 14985 ; 821.135.1-95/C52p.

398. CIORĂNESCU, Alexandru. La Roumanie vue par les étrangers. Al. Ciorănescu. Bucureşti :
Luceafărul S.A.R, 1944. 274 p. ; 23 cm. Indice. Ped. III 2543 ; 94(498)/C53.

399. CIORBA, Ioan. Marea foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817. Ioan Ciorba. Oradea :
Arca, 2007. 315 p. : tab. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-88214-4-6. III 19605 ;
94(498.4)"18"/C53.
400. CIOROIANU, Adrian. Pe urmele lui Marx : o introducere în istoria comunismului românesc.
Adrian Cioroianu. ed. a 2-a: Bucureşti : Curtea Veche, 2007. 519 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 978-
973-669-390-8. II 37677 ; 94(498)"20"/C53.

401. CIUBOTĂ, Viorel. Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919). Viorel Ciubotă.
Satu-Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2004. 583 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-
99716-4-4. II 36867 ; 94(498)"18/19"/C49.

402. CIUCĂ, Marcel-Dumitru. Guvernarea Constantin Sănătescu. ed. întocmită de : Marcel-


Dumitru Ciucă. Bucureşti : Saeculum IO, 2011. *vol.] ; 25 cm. ISBN 978-973-642-276-8. III 21804.

403. CIUGUDEAN, Horia. Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei. Horia
Ciugudean. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1996. 292 p. : fotogr. , fig. , h. ; 24 cm.
(Bibliotheca Thracologica ; 13). Bibliogr. p. 163-194. ISBN 973-97996-1-2. III 14518 ;
902/903/C55.

404. CIZEK, Eugen. Claudiu [Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus]. Eugen Cizek.
Bucureşti : Teora, 2000. 296 p. ; 19 cm. Bibliogr. selectivă p. 282-293. ISBN 973-20-0070-8. II
34347 ; 94(37)/C55.

405. CIZEK, Eugen. Epoca lui Traian : împrejurări istorice şi probleme ideologice. Eugen Cizek.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. 488 p. ; 21 cm. (Popoare. Culturi. Civilizaţii).
Bibliogr. II 14047 ; 94(37)/C55.

406. CIZEK, Eugen. Evoluţia romanului antic. Eugen Cizek. Bucureşti : Editura Univers, 1970. 220
p. ; 20 cm. Bibliogr. Ped. II 1477 ; 82.09/C55.

407. CIZEK, Eugen. Istoria în Roma antică : teoria şi poetica genului. Eugen Cizek. Bucureşti :
Teora, 1998. 224 p. ; 20 cm. (Annales). Bibliogr. ISBN 973-601-680-3. II 35095 ; 821.124-
94/C55i.

408. CIZEK, Eugen. Istoria Romei. Eugen Cizek. Bucureşti, 2002. 680 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN
973-596-049-4. III 16631 ; 94(37)/C55.

409. CIZEK, Eugen. Mentalităţi şi instituţii politice romane. Eugen Cizek ; trad. de Ilieş
Câmpeanu. Bucureşti : Globus, 1998. 303 p. ; 20 cm. Note. ISBN 973-49-0076-5. II 35108 ;
94(37).

410. CIZEK, Eugen. Secvenţă romană : mijlocul secolului I al erei noastre. Eugen Cizek ; prefaţă
de acad. Emil Condurachi ; traducere de Sanda Chiose Crişan şi Constantin Crişan. Bucureşti :
Editura Politică, 1986. 430 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 23662 ; 94(37)/C55 d1.

411. CIZEK, Eugen. Tacit. Eugen Cizek. Bucureşti : Editura Univers, 1974. 287 p. ; 20 cm. Note la
finele cap. II 1887 ; 94(37)/C55.
412. CÎNCEA, Paraschiva. Viaţa politică din România în primul deceniu al independenţei de stat.
Paraschiva Cîncea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1974. 306 p. ; 20 cm. Indice. II 33271 ;
94(498)"18/19"/C50 d1.

413. CLARK, Charles Upson. România unită. Charles Upson Clark ; trad. de Doina Rovenţa ;
cuvânt înainte de Gheorghe Sărac. Bucureşti : Malasi, *s.a+. V, 375 p., 100 p. nenumer., 21 f. : il.
; 24 cm. Bibliogr. şi anexe. ISBN 973-85258-0-2. III 16813 ; 94(498)/C56.

414. CLARK, Grahame. Prehistoric England. Grahame Clark. London : B.T. Batsford Ltd, 1945. VII,
120 p., 32 f. : il. ; 22 cm. Index. II 31542 ; 94(41)"04/14"/C56.

415. CLARKSON, Jesse D. A History of Russia : from the ninth century. Jesse D. Clarkson. London
: Longman, 1962. 974 p. ; 22 cm. Bibliogr. II 31556 ; 94(47)/C56.

416. CLOŞCĂ, Constantin. Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti : curs universitar. conf. univ. dr.
Constantin Cloşcă. Iaşi, 1994. 290 p. ; 22 cm. Bibliogr. p. 281-284. II 31937 ; 008(498)/C58.

417. CLOULAS, Ivan. Familia Borgia. Ivan Cloulas ; traducere în limba română de Antonia Kacso
şi Filofteia Iscru. Bucureşti : Editura Artemis433 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-566-016-4.
II 35572 ; 94(450)"04/14"/C57.

418. COBLEY, Paul. Narrative. Paul Cobley. 2nd ed: London : Routledge, ©001. XII, 292 p. ; 20
cm. Bibliogr. ISBN 978-0-415-83444-5. II 41349 ; 821.111.09/C58.

419. CODRESCU, Andrei [Pseud.]. The Hole in the flag : a Romanian exile's story of return and
Revolution. Andrei Codrescu. New York : William Morrow and Company, Inc, 1991. 249 p. ; 24
cm. Index. ISBN 0-688-08805-8. III 10770 ; 94(498)"20/..."/C60.

420. COIGNARD, Sophie. L' Omerta française. Sophie Coignard, Alexandre Wickham. Paris :
Albin Michel, 2002. 476 p. ; 18 cm. (Pocket ; 11635). ISBN 2-266-12412-9. I 4561 ; I 4561.

421. COJOC, Marian. Istoria Dobrogei în secolul XX. Marian Cojoc. Bucureşti : Mica Valahie,
2001-. vol. ; 20 cm. ISBN 973-85117-0-4. II 38377.

422. Colloque de la Comission d'Historiens romanins et polonais. Ideés politiques et mentalités,


en Pologne et en Roumanie, entre l'Orient et l'Occident (XVIII-ème - XX-ème siècles) ( 2001 ;
Bucharest ). Ideés politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie, entre l'Orient et
l'Occident (XVIII-ème - XX-ème siècles) : Colloque de la Comission d'Historiens roumains et
polonais, Bucharest, 25-26 septembre 2001. sous la rédaction de l'acad. Gheorghe Platon et de
Veniamin Ciobanu. Cluj-Napoca : Presses Universitaires de Cluj, 2002. 184 p. ; 24 cm. Note de
subsol. ISBN 973-610-085-5. III 20259 ; 94(4-11)"15/19"/I-34.

423. COLUMBEANU, Sergiu. Cnezate şi voievodate româneşti. Sergiu Columbeanu. Bucureşti :


Albatros, 1973. 144 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 32741 ; 94(498)"06/17"/C62 d1.
424. COMBEAU, Yvan. Istoria Parisului. Yvan Combeau ; traducere de Traian Finţescu ; prefaţă
de Alexandru-Murad Mironov. Bucureşti : Corint, 2002. 146 p. ; 20 cm. (Istorie universală.
Microsinteze ; 30). Bibliogr. ISBN 973-653-225-9. II 35569 ; 94(44)/C63.

425. Comisia Istorică a României. Documentele lui Ştefan cel Mare. Ioan Bogdan. Bucureşti :
Socec & Co, Societate Anonimă, 1913. 2 vol. ; 24 cm. Note de subsol. III 3937.

426. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Istoria
comunismului din România : documente. Comisia Prezidentială pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România. Bucureşti : Humanitas, 2009-. 2 vol. ; 25 cm. III 20399.

427. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport Final
[analiza dictaturii comuniste din România+. editori : Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu,
Cristian Vasile. Bucureşti : Humanitas, 2007. 879 p. ; 25 cm. Bibliogr. p. 809-855. ISBN 978-973-
50-1836-8. III 19550 ; 94(498)"20"/R25.

428. Comisia Română de Istorie Militară. România în anii celui de-al Doilea Război Mondial. dr.
Ion Alexandrescu, conf. univ. dr. Ion Ardeleanu, dr. Constantin Botoran, ... ; comisia de
coordonare : academician Ştefan Pascu, general-locotenent dr. Ilie Ceauşescu, conf. univ. dr.
Mircea Muşat, ... Bucureşti : Editura Militară, 1989. 3 vol. ; 24 cm. Indice. III 13481.

429. A Companion to English literature and culture C.1350 - C.1500. ed. by Peter Brown.
Chichester : Wiley-Blackwell, ©009. xviii, 668 p. ; 25 cm. (Blackwell companions to literature
and culture ; 42). Bibliogr., indice. ISBN 978-1-4051-9552-2. III 23255 ; 821.111.09/C63.

430. A Companion to the Eighteenth-Century English novel and culture. ed. by Paula R.
Backschneider and Catherine Ingrassia. Malden, MA ; Oxford : Blackwell, ©005. xiii, 550 p. : il.,
fotogr. ; 26 cm. Bibliogr. ISBN 1-4051-0157-1. III 19207 ; 821.111.09/C63.

431. COMŞA, Daniela. Constantin şi Hadrian Daicoviciu : memoria imaginilor. Daniela Comşa.
Cluj-Napoca : Editura Mega, 2010. 58 p. : fotogr. ; 20 x 23 cm. Lucrarea conţine şi bibliografii ale
celor doi istorici. ISBN 978-606-543-117-1. II 41144 ; 930/C63.

432. COMŞA, Eugen. Neoliticul pe teritoriul României : consideraţii. Eugen Comşa. Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987. 198 p. ; 24 cm. (Biblioteca de arheologie
; 68). III 14258 ; 902/903/C63.

433. Comunism şi represiune în România : istoria tematică a unui fratricid naţional. volum
coordonat de Ruxandra Cesereanu. Iaşi : Polirom, 2006. 304 p. ; 23 cm. (Plural M). Bibliogr. la
finele cap. ISBN 973-46-0312-4. II 37697 ; 94(498)"20"/C63.

434. Concise dictionary of American history. eds. David William Vorhees, H. Abigail Bok,
Christiane I. Deschamps, ... New York : Charles Scribner's, 1983. 6, 1140 p. ; 28 cm. IV 5730 ;
94(73)/C64.
435. CONDURACHI, Emil. Crestomaţie de texte privitoare la istoria antică. acad. Emil
Condurachi, Vladimir Iliescu. Ed. a 2-a: Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1963. 244 p. ;
24 cm. Note. III 3943 ; 94(100)".../03"/C64.

436. Conferinţă. Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti ( 2006 ; Bucureşti ).


Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti, 26-29 octombrie 2006, Bucureşti.
Lucrările Conferinţei = Centenary of Psychology at the University of Bucharest, Bucharest, 26-29
October 2006. Proceedings. editori coordonatori : Mihai Aniţei, Marian Popa, Cornel Laurenţiu
Mincu, ... Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2007.

437. Congresul Internaţional de Istorie a Presei (27-28 aprilie ; 2012 ; Chişinău). Mass-media :
între document şi interpretare : studii şi cercetări de istorie a presei. coord. Silvia Grossu.
Chişinău : U.S.M, 2012. 464 p.; 24 cm. ISBN 978-9975-71-237-8. III 22454 ; 070/M11.

438. CONSTANTINESCU, Grigore. O călătorie prin istoria muzicii. Grigore Constantinescu, Irina
Boga. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2007. 256 p. ; 20 cm. (Muzica viva ; 1). ISBN
978-973-30-1959-6. II 38654 ; 78/C66.

439. CONSTANTINESCU, Ioana. Arendăşia în agricultura Ţării Româneşti şi a Moldovei pînă la


Regulamentul Organic. Ioana Constantinescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1985. 204 p. ; 21 cm. (Biblioteca istorică ; LXII). Glosar. II 33356 ; 94(498)"18/19"/C66.

440. CONSTANTINESCU, Muguraş. Genres et auteurs du XVII-ème siècle. Muguraş


Constantinescu. Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, 1998. 178 p. ; 20
cm. Bibliogr. p. 157-165. ISBN 973-9408-07-9. II 33951 ; 821.133.1-95/C66.

441. CONSTANTINIU, Florin. Doi ori doi fac şaisprezece : a început Războiul Rece în România ?.
Florin Constantiniu. *Bucureşti+ : Eurosong & Book154 p. ; 20 cm. Note la finele cap. ISBN 973-0-
00493-5. II 38198 ; 94(498)"20/..."/C67.

442. CONSTANTINIU, Florin. O istorie sinceră a poporului român. Florin Constantiniu. Bucureşti :
Univers Enciclopedic, 1997. 592 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 563-589. ISBN 973-9243-07-X. II 33489 ;
94(498)/C67.

443. Constituirea statelor feudale româneşti. red. coord. Nicolae Stoicescu. Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1980. 328 p., 1 f. il. color ; 24 cm. (Biblioteca istorică ;
LIV). Note de subsol. III 7720 ; 94(498)"06/17"/C68.

444. Convegno Internazionale di Studi ( 2007 ; Bucarest ). L' Eredita di Traiano : la tradizione
istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno : atti del Convegno
Internazionale di Studi, Bucarest, Istituto Italiano de Cultura - Accademia Romena, 6 - 7 giugno
2007. a cura di Alberto Castaldini. Bucarest : Istituto Italiano di Cultura, 2008. 263 p. ; 23 cm. III
20187 ; 94(498)".../05/E65.
445. COPLESTON, Frederick Charles. Istoria filosofiei. Frederick Copleston. Bucureşti : All, 2008-.
11 vol. ; 24 cm. ISBN 978-973-571-797-1. III 20731.

446. CORBIN, Henry. Istoria filosofiei islamice : de la origini până la moartea lui Averroes 9595-
1198) ; de la moartea lui Averroes până în zilele noastre. Henry Corbin ; traducere din limba
franceza de Marius I. Lazăr. Bucureşti : Editura Herald, 2007. 464 p. ; 22 cm. (Cultură şi
civilizaţie). Bibliogr. p. 417-437. ISBN 978-973-111-044-8. II 39248 ; 1/C71.

447. CORBU, Constantin. 1877-1878 : Războiul naţional şi popular al românilor pentru


independenţă deplină. Constantin Corbu. Bucureşti : Editura Politică, 1977. 215 p., 12 f. pl. ; 20
cm. Note de subsol. II 33232 ; 94(498)"18/19"/C71.

448. CORBU, Constantin. Ţărănimea din România în perioada 1848-1864. Constantin Corbu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1973. 276 p., 6 f. pl. ; 20 cm. Index. II 33337 ; 94(498)"18/19"/C71.

449. CORDONEANU, Ion. Introducere în istoria religiilor : autori şi orientări în studiul


fenomenului religios. Ion Cordoneanu. Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2011. 172 p. ; 20
cm. (Studii religioase). Bibliogr. p. 169-172. ISBN 978-606-8348-26-1. II 39863 ; 29/C71.

450. CORTI, Egon Caesar. Vie, mort et résurrection d'Herculanum et de Pompéi. Egon Caesar
Comte Corti ; traduit de l'allemand par Henri Daussy. Paris : Plon, 1953. 234 p., 24 f. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. II 33623 ; 94(37)/C71.

451. COSAC, Marian. Paleoliticul superior vechi din România în context central şi est european.
Marian Cosac. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2008. 220 p.; 24 cm. ISBN 978-973-8966-75-8. III
21392 ; 902(498)/C73.

452. COSMA, Ela. Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste din Moldova,
Muntenia şi Serbia. Ela Cosma. Cluj-Napoca : Argonaut, 2013. 440 p., [2] p. : h. ; 24 cm. (Istorie,
documente, mărturii). Bibliogr., indice. ISBN 978-0-9917782-8-7. III 22980 ; 94(498)"1848"/C74.

453. COSTEA, Ionuţ. Solam virtutem et nomen bonum : nobilitate, etnie, regionalism în
Transilvania Princiară : (sec. XVII). Ionuţ Costea. Cluj-Napoca : Argonaut, 2005. 310 p. ; 24 cm.
(Documente. Istorie. Mărturii). Indice. ISBN 973-7710-40-1. III 18421 ; 94(498)"06/17"/C58.

454. COSTESCU, Cornelia. Victor Place. Cornelia Costescu. Bucureşti : Cartea Românească, 1933.
42 p. ; 23 cm. Bibliogr. III 11318 ; 94(498)"18/19"/C67.

455. COSTIN, Miron. Letopiseţul Ţărei Moldovei ; De neamul moldovenilor ; Viiaţa lumii. Miron
Costin ; ed., postf., tab. cronologic, note şi glosar de Liviu Onu. Bucureşti : Gramar, 2007. 176 p.
; 20 cm. (Pagini alese. Literatura română). ISBN 978-973-591-601-5. II 39312 ; 821.135.1-
94/C77.
456. COTEANU, Ion. Introducere în lingvistica şi filologia românească : probleme, bibliografie. I.
Coteanu, I. Dănăilă. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970. 347 p. ;
21 cm. Bibliogr. II 4504 ; 811.135.1'0/C78.

457. COTEANU, Ion. Originile limbii române. Ion Coteanu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1981. 68 p. ; 20 cm. II 15586 ; 811.135.1'0/C78.

458. COTOI, Ovidiu. Uneltele din piatră şlefuită din Eneoliticul Subcarpaţilor Moldovei. Ovidiu
Cotoi, Constantin Grasu. Iaşi : Corson, 2000. 126 p., 46 pl., 3 h. ; 23 cm. Rezumat în l. engleză,
bibliogr. ISBN 973-99043-6-X. III 17009 ; 902/903/C79.

459. COURSIER, Alain. De Gaulle. Alain Coursier. Paris : Duculot, 1981. 144 p. ; 23 cm.
(Biographies "Travelling"). Bibliogr. ISBN 2-8011-0341-1. III 11057 ; 94(44)"20/..."/C80.

460. COWIE, Leonard W. Eighteenth-Century Europe. Leonard W. Cowie. London : G. Bell and
Sons, 1963. X, 397 p. : h. ; 21 cm. Bibliogr. II 31570 ; 94(4)"15/19"/C80.

461. CRAIA, Sultana. Presă şi societate la români : o istorie a mentalităţilor în periodicele


româneşti : sentimente, prejudecăţi, atitudini. Sultana Craia. Târgovişte : Bibliotheca, 2006. 158
p. ; 20 cm. (Istorie literară). ISBN 973-712-195-3. II 38346 ; 070/C82.

462. CRAWFORD, Michael. Roma republicană. Michael Crawford ; trad. şi cuvânt înainte de
Mihai Gramatopol. Bucureşti : Meridiane, 1997. 216 p., 4 f. : il ; 19 cm. (Biblioteca de artă ; 576).
Apendice şi bibliogr. ISBN 973-33-0278-3. II 35333 ; 94(37)/C83.

463. CRĂCIUN, Cristian. Ucronia eminesciană : timp şi imagine în "Memento Mori" : rezumatul
tezei de doctorat. drd. Cristian Crăciun ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. 200935 p. ; 21
cm. Bibliogr. II 38544 ; 821.135.1.09/C81.

464. CRĂCIUN, Cristian. Ucronia eminesciană : timp şi imagine în "Memento Mori" : teză de
doctorat. drd. Cristian Crăciun ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. 2009215 f. ; 30 cm.
Bibliogr. IV 8277 ; 821.135.1.09/C81.

465. CRĂCIUN, Georgeta. Moldova în vremea domniei lui Grigore Alex. Ghica : 1849-1856 :
structuri economice şi structuri sociale. dr. Georgeta Crăciun. Iaşi : Editura Noël, 1996. 221 p. ;
24 cm. Bibliogr. ISBN 973-96719-7-7. III 13572 ; 94(498)"18/19"/C81.

466. CREŢU, Romeo. Prezenţe româneşti la Istanbul. Romeo Creţu. Bucureşti : Albatros, 1973.
96 p., 23 f. : il. ; 20 cm. Bibliogr. select. II 33348 ; 94(498)06/17"/C85.

467. CRIHAN, Anton. Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. Anton
Crihan ; trad. din lb. engleză de Dumitru Crihan. Bucureşti : Editura Eminescu, 1995. 148 p. ; 20
cm. (Document). ISBN 973-22-0425-7. II 38764 ; 94(498.7)/C81.
468. CRISTEA, Ovidiu. Bibliografia istorică românească a Mării Negre : bibliografie selectivă.
Ovidiu Cristea. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996. 158 p. ; 24 cm. (Bibliotheca Pontica ; 1).
ISBN 973-45-0183-6. III 16173 ; 930/C87.

469. CRISTIAN, Vasile. Istoria Asiei. V. Cristian ; prefaţă de Mihai Cojocariu. Bucureşti : Corint,
2002. 206 p. ; 20 cm. (Istorie universală. Microsinteze ; 32). Bibliogr. ISBN 973-653-230-5. II
35571 ; 94(5)/C88.

470. CRISTIAN, Vasile. Istorie modernă universală : curs. prof. dr. Vasile Cristian. *s.l.+ : *s.n.+,
[s.a.]. 2 vol. ; 22 cm. II 33381.

471. CRISTIAN, Vasile. Istoriografia paşoptistă. V. Cristian. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza"
din Iaşi, 1996. 227 p. ; 24 cm. (Historica ; 10). Indice p. 212-224. ISBN 973-9149-66-9. III 20171 ;
94(498)"18/19"/C88.

472. CRISTIAN, Vasile. Prelegeri de istorie universală modernă. V. Cristian. Ed. a 2-a: Iaşi : Casa
Editorială Demiurg, 1998-. vol. ; 23 cm. III 14989.

473. CRISTIAN, Vasile. Prelegeri de istorie universală modernă. Ed. a 2-aV. Cristian. Iaşi : Casa
Editorială Demiurg, 1998.

474. CRIŞAN, Ion Horaţiu. Burebista şi epoca sa. Ion Horaţiu Crişan. Bucureşti : Editura
Enciclopedică Română, 1975. 478 p. : il., h. ; 20 cm. Indice. II 33333 ; 94(498)".../05"/C86.

475. CRIŞAN, Ion Horaţiu. Burebista şi epoca sa. Ion Horaţiu Crişan. Ed. a 2-a rev. şi adăug:
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. 532 p. ; 21 cm. II 10855 ; II 10855.

476. CRIŞAN, Ion Horaţiu. Origini. Ion Horaţiu Crişan. Bucureşti : Albatros, 1977. 248 p., 12 f. : il.
; 20 cm. (Memoria pămîntului românesc). Note de subsol. II 31172 ; 94(498)".../05"/C86.

477. CRIŞAN, Ion Horaţiu. Spiritualitatea geto-dacilor : repere istorice. Ion Horaţiu Crişan.
Bucureşti : Albatros, 1986. 480 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 23661 ; 94(498)".../05"/C86.

478. CRIŞAN, Sorin. Arta, fizionomia şi circulaţia cărţii în Transilvania secolelor XV - XVI : (cu o
scurtă introducere la tiparul european). Sorin Crişan. Cluj-Napoca : Editura Avalon, 2014. 330 p.
: fotogr. color ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-92563-7-4. II 41250 ; 94(498)"14/15"/C86.

479. Criticism, crisis, and contemporary narrative : textual horizons in an age of global risk.
edited by Paul Crosthwaite. New York ; London : Routledge, ©011. x, 226 p. ; 24 cm. (Routledge
studies in contemporary literature). Indice. ISBN 978-1-138-81620-6. III 23318 ;
821.111.09/C89.
480. CROITOR, Mihai. Triunghiul suspiciunii : Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito : (1954 - 1964).
Mihai Croitor, Sanda Borşa. Cluj-Napoca : Editura Mega, 2014. 2 vol. ; 24 cm. ISBN 978-606-543-
431-8. III 22975.

481. CROITORU, Costin. Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos : secolele I-IV p. Chr.
Costin Croitoru. Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004. 206 p. : planşe ; 23 cm. Glosar şi
bibliogr. ISBN 973-9469-51-5. III 17763 ; 94(498)".../05"/C90.

482. Cronica Ghiculeştilor : istoria Moldovei între anii 1695-1754. text grecesc însoţit de
traducerea românescă cu prefaţă, introducere, glosar şi indice ; ediţie îngrijită de Nestor
Camariano şi Adriana Camariano-Cioran. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1965. 808 p. ; 23 cm. Indice. III 3984.

483. Cronicari munteni. selecţia textelor, studiu introductiv, note, comentarii şi glosar de Dan
Horia Mazilu ; colecţie coordonată de Eugen Simion. Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale
pentru Ştiinţă şi Artă : Univers Enciclopedic, 2004. C, 994 p. ; 18 cm. (Opere fundamentale).
Note de subsol. ISBN 973-637-062-3. I 4264 ; 94(498)"07/17"/C90.

484. Cronici turceşti privind Ţările Române : extrase. întocmit de Mustafa A. Mehmet. Bucureşti
: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966-1980. vol. ; 24 cm. III 7617.

485. CRONIN, Vincent. Napoleon. Vincent Cronin. Penguin Books592 p. ; 18 cm.

486. Cronologia Europei Centrale (1848-1989). Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Stelian Mândruţ,
Radu Mârza, ... ; cuvânt înainte de Mircea Muthu. Iaşi : Polirom, 2001. 359 p. ; 24 cm. (A Treia
Europă). Index p. 337-351. ISBN 973-683-634-7. III 20044 ; 94(4)"20"/C90.

487. Cuaternarul pe teritoriul României. Aurel Saraiman, Vasile Chirica, Gabriel Davidescu,
Cezarina Bălteanu, Corneliu Horaciu, Anica Horaciu, Ciprian Mărgărit. Iaşi : Helios, 1999. 402 p.;
30 cm. Bibliogr. ISBN 973-9362-15-X. IV 6631 ; 902/903/C93.

488. CUCOŞ, Constantin. Istoria pedagogiei : idei şi doctrine pedagogice fundamentale.


Constantin Cucoş. Iaşi : Polirom, 2001. 287 p. ; 24 cm. (Collegium. Ştiinţele educaţiei). Bibliogr.
ISBN 973-683-642-8. III 16765 ; 37/C93i.

489. CUDALB, Ileana. Shimon Peres : de la Dimona la Oslo. Ileana Cudalb ; pref. de Yitzhak Artzi.
Iaşi : Institutul European, 2001. 271 p. ; 20 cm. ISBN 973-611-148-2. II 38002 ;
94(569.4)"19"/C93.

490. Culegere de texte pentru istoria universală : epoca modernă. coord. : conf.univ. Camil
Mureşan. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1973-1974. 2 vol. ; 24 cm. Bibliogr. III
14249.
491. CULIANU, Ioan Petru. Eros şi magie în Renaştere : 1484. Ioan Petru Culianu ; trad. din
franceză de Dan Petrescu ; pref. de Mircea Eliade ; postf. de Sorin Antohi ; trad. textelor din lb.
latină de Ana Cojan şi Ion Acsan. Ed. a 2-a rev. şi ad: Bucureşti : Nemira, 1999. 480 p. : 20 cm.
(Opere complete ; 1). Bibliogr. p. 435-439. ISBN 973-569-353-4. II 38139 ; 29/C94.

492. CULIANU, Ioan Petru. Eros şi magie în Renaştere : 1484. Ioan Petru Culianu ; trad. din
franceză de Dan Petrescu ; pref. de Mircea Eliade ; postf. de Sorin Antohi ; trad. textelor din lb.
latină de Ana Cojan şi Ion Acsan. Ed. a 3-a: Iaşi : Polirom, 2003. 454 p. : il. ; 20 cm. (Biblioteca
Ioan Petru Culianu). ISBN 973-681-234-0. II 39388 ; 29/C94.

493. Cultură şi societate : studii privitoare la trecutul românesc. volum îngrijit de Al. Zub.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1991. 520 p. ; 21 cm. Note la finele cap. ISBN 973-44-0064-9. II
30901 ; 94(498)"18/19"/C94.

494. Cultură şi societate în epoca modernă. îngrijit de : Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Aurel
Răduţiu. Cluj : Dacia, 1990. 304 p., 1 f. portr. ; 24 cm. Bibliogr. p. 289-290. ISBN 973-35-0190-5.
III 11692 ; 94(498)"18/19"/C94.

495. CUPŞA, Ion. Armata română în campaniile din 1916, 1917. colonel Ion Cupşa. Bucureşti :
Editura Militară, 1967. 342 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 1928 ; 94(498)"18/19"/C94.

496. CURTA, Florin. Apariţia slavilor : istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII.
Florin Curta. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2006. 412 p.; 25 cm. ISBN 973-7925-61-0. III 21398 ;
902/C93.

497. CURTA, Florin. Text, context, history, and archaeology : studies in Late Antiquity and the
Middle Ages. Florin Curta ; edit. Victor Spinei. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009. 475
p. : il. alb negru, sch., diagr. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-27-1875-9. III 23231 ; 902/C93.

498. CUŞA, Nicolae. Macedo-aromânii dobrogeni = The Macedo-Aromanians in Dobrudja.


Nicolae Cuşa ; traducere în limba engleză de Otilia-Cristina Pacea. Constanţa : Ex Ponto, 2004.
218 p. ; 23 cm. Bibliogr. p. 207-215. ISBN 973-644-318-3. III 20465 ; 94(498)/C96.

499. Cuvântările Majestăţii Sale Regelui Carol II către Academia Română 1930-1940. Bucureşti :
Imprimeria Naţională, 1922. 71 p. ; 34 cm. V 133 ; 94(498)"20/..."/C97.

500. Cuza Vodă : in memoriam. coord. : L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub. Iaşi : Junimea, 1973. 645 p.
; 21 cm. Indice. II 35731 ; 94(498)"18/19"/C97.

501. DABU, Romulus. Altfel, despre continuitate în istorie şi cultură. Romulus Dabu. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 201 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-4688-4. II 38466 ;
008(498)/D11.
502. DAGRON, Gilbert. Naissance d'une capitale : Constantinople et ses institutions de 330 à
451. Gilbert Dagron ; préface par Paul Lemerle. Paris : Presses Universitaires de France (PUF),
1974. 578 p. ; 22 cm. Index. ISBN 2-13-038902-3. III 11007 ; 94(495)"04/14"/D12.

503. DAICOVICIU, Hadrian. Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. Hadrian
Daicoviciu, Dorin Alicu. Bucureşti : Sport-Turism, 1984. 248 p. ; 17 cm. (Monumente şi muzee).
Glosar p. 239-244. I 3873 ; 902/903/D12.

504. DAICOVICIU, Hadrian. Dacia de la Bvurebista la cvcerirea romană. Hadrian Daicoviciu. Cluj :
Dacia, 1972. 414 p. ; 20 cm. Abrevieri bibliogr. II 33270 ; 94(498)".../05"/D12.

505. DAICOVICIU, Hadrian. Dacii. Hadrian Daicoviciu. ed. rev. şi complet: Bucureşti : Editura
Enciclopedică Română, 1972. 380 p. ; 19 cm. Note la finele cap. II 33262 ; 94(498)".../05"/D12.

506. DAMEAN, Sorin Liviu. Carol I al României 1866-1881. Sorin Liviu Damean. Bucureşti, 2000.
288 p. ; 20 cm. Index. ISBN 973-9368-73-5. II 35693 ; 94(498)"18/19"/D13.

507. DANCIU PETNICEANU, Nicolae *Pseud.+. Lumina de la Vărădia. Nicolae Danciu Petniceanu ;
ed. îngrij. şi argumentum de Nicolae Sârbu ; pref. de Crişu Dascălu, postf. de Paul Miclău.
Timişoara : Gordian, 2008. 171 p. : fotogr., facs. ; 21 cm. Bibliogr. p. 143-148. ISBN 978-973-
8902-20-6. II 37901 ; 821.135.1-94/D15.

508. DANIEL, Constantin. Civilizaţia asiro-babiloniană. Constantin Daniel. Bucureşti : Sport-


Turism, 1981. 404 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 35529 ; 008(35)/D17.

509. DANIEL, Constantin. Civilizaţia Egiptului antic. Bucureşti : Sport-Turism, 1976.

510. DANIEL, Constantin. Civilizaţia feniciană. Cinstantin Daniel. Bucureşti : Sport-Turism, 1979.

511. DANIEL, Constantin. Civilizaţia sumeriană. Bucureşti : Sport-Turism, 1983.

512. DANIÉLOU, Jean. Fiat Lux. Jean Daniélou ; traducerea şi îngrijirea ediţiei de Alexandru
Anghel. Bucureşti : Editura Herald, 2009.

513. DARVILL, P. A. The Emerging years. P.A. Darvill, W.R. Stirling. Huddersfield : Scholield &
Sims Ltd, 1972. 176 p. ; 25 cm. Index. III 11728 ; 94(41)"04/14"/D19.

514. DASCĂLU, Nicolae. Relaţii româno-polone în perioada interbelică 1919-1939. Nicolae


Dascălu. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1991. 230 p. : tab. ; 20 cm. (Biblioteca istorică ;
LXXVII). Note de subsol. ISBN 973-27-0207-9. II 38115 ; 94(498)"20"/D20.

515. DAUZAT, Albert. Dictionnaire étymologique et historique du français. Albert Dauzat, Jean
Dubois, Henri Mitterand. Paris : Larousse, 1993. XLVII, 824 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. XL-XLV. ISBN
2-03-34329-7. III 12911 ; 811.133.1/D21.
516. DAVID, Alexandru. Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812-1918) :
bibliografie ; Lucrări privitoare la Basarabia apărute de la 1918 încoace ; Contribuţii la vechea
lirică românească. Alexandru David. Chişinău : Universitas, 1993. *2+ f. : il., 224 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 181-206. ISBN 5-362-0097-4. III 12249 ; III 12249.

517. DAVIES, Norman. Istoria Poloniei : terenul de joacă al lui Dumnezeu. Norman Davies ; trad.
de Carmen Barti. Bucureşti : Polirom, 2014. 2 vol. ; 24 cm. (Historia). ISBN 978-973-46-4341-7.
III 23219.

518. DAVIES, Trevor R. Spain in decline 1621-1700. R. Trevor Davies. London : Macmillan, 1957.
180 p. ; 22 cm. Bibliogr. II 31593 ; 94(460)"15/19"/D24.

519. DĂIANU, Ilie (Elie). Însemnări din închisoare şi exil (1917-1918). Ilie (Elie) Dăianu ; ediţie
îngrijită de : Valentin Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancă ; serie coordonată de : prof. univ. dr.
Nicolae Bocşan. Cluj-Napoca : Argonaut, 2002-2003. 2 vol. ; 21 cm. II 38080.

520. De la Pronunciament la Memorandum : 1868-1892 : Mişcarea memorandistă, expresie a


luptei naţionale a românilor. coordonator Corneliu Mihail Lungu. Bucureşti : Arhivele Statului
din România, 1993. 440 p. : il ; 20 cm. Texte în l. germană, maghiară, franceză, italiană. ISBN
973-95711-9-0. III 13384 ; 94(498)"18/19"/D28.

521. DE LEÓN, García Ponce. Istoria picturii. paz García Ponce de León ; taducere de Cristina
Luţă. Bucureşti : Teora, 2009. 256 p. : fotogr. color ; 29 cm. Index al imaginilor p. 232-256. ISBN
978-1-59496-800-6. IV 8453 ; 75/D46.

522. DE SANCTIS, Francesco. Istoria literaturii italiene. Francesco de Sanctis ; traducere, studiu
introductiv şi note de Nina Façon. Bucureşti : Editura pentru Literatură Universală, 1965. 959 p.
; 24 cm. Note. III 5163 ; III 5163.

523. DEAC, Augustin. Istoria adevărului istoric : moşii şi strămoşii poporului român. prof. dr.
Augustin Deac. Giurgiu : Tentant, 2001. 2 vol. : il., tab. ; 24 cm. ISBN 973-99207-8-0. III 20478.

524. DEACONU, Luchian. Craiova 1859-1878 : de la Alexandru Ioan Cuza la Carol I. Luchian
Deaconu şi Otilia Gherghe. Craiova : Sitech, 2000. 358 p. ; 20 cm. ISBN 973-657-083-5. II 35963 ;
94(498)"18/19"/D26.

525. DECEI, Aurel. Istoria Imperiului Otoman pînă la 1656. Aurel Decei. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 410 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 5954(1) ;
94(560)"04/14"/D26(1).

526. DECEI, Aurel. Relaţii româno-orientale : culegere de studii. Aurel Decei. Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978. 245 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 5954(2) ; 94(498)"06/17"/D26(2).
527. Decembrie, stare de urgenţă. antologie şi pref. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado.
Timişoara : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989, 2011. 486 p. ; 24 cm. Înaintea tit. : Asociaţia
Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-92950-3-8. III 22555 ;
94(498)"19"/D26.

528. DECRET, François. Cartagina sau Imperiul Mării. François Decret ; trad. Mircea Platon ;
pref. prof. univ. dr. Alexandru Barnea. Bucureşti : Corint, 2001. 256 p. ; 20 cm. (Clio). Tabel
cronologic, bibliogr. şi index. ISBN 973-653-184-8. II 35325 ; 94(3)/D26.

529. DELETANT, Dennis. Romania under communist rule. Dennis Deletant. Iaşi ; Oxford ;
Portland : The Center for Romanian Studies : The Civic Academy Foundation, 1999. 203 p. ; 23
cm. Note de subsol. ISBN 973-98392-8-2. III 19953 ; 94(498)"20/..."/D28.

530. DELUREANU, Ştefan. Mazzini şi românii în Risorgimento. Ştefan Delureanu. Bucureşti :


Paideia, 2006. 286 p. ; 13 cm. Note de subsol. ISBN 973-596-311-6. II 37693 ;
94(450)"15/19"/D28.

531. DEMANDT, Alexander. Ungeschehene Geschichte. Alexander Demandt. Göttingen :


Vandenhoeck & Ruprecht, 1986. 154 p. ; 19 cm. Bibliogr. ISBN 3-525-33515-6. II 32662 ;
94(100)/D29.

532. DEMÉNY, Ludovic. Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Românească şi
Transilvania în secolele XVI-XVIII. Ludovic Demény, Paul Cernovodeanu. Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1974. 288 p. ; 24 cm. (Biblioteca istorică ; XLII). Note
de subsol. III 14288 ; 94(498)"18/19"/D29.

533. Demistificarea sau remistificarea istoriei : materialele Dezbaterilor Naţionale *din+ 26-28
aprilie 1999. Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din *Republica+ Moldova. Chişinău : Pontos,
2000. 164 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 9975-72-101-X. II 34785 ; 94(478)/D31.

534. DENIZE, Eugen. Imaginea Spaniei în cultura română până la Primul Război Mondial. Eugen
Denize. Bucureşti : SILEX, 1996. 158 p. ; 20 cm. Note la finele cap. ISBN 973-97037-8-X. II 35169
; 94(460)"15/19"/D32.

535. DENIZE, Eugen. Istoria Societăţii Române de Radiodifuziune. Eugen Denize ; editor
Sebastian Sârcă. Bucureşti : Editura Casa Radio, 1998-2002. 3 vol. ; 20 cm. (Biblioteca Radio).
ISBN 973-98662-0-4. II 38716.

536. DENIZE, Eugen. Propaganda comunistă în România (1948-1953). Eugen Denize. Târgovişte :
Cetatea de Scaun, 2009. 280 p. ; 24 cm. Indice de nume p. 277-280. ISBN 978-606-537-008-1. III
21391 ; 94(498)/"19"/D32.
537. DENIZE, Eugen. România comunistă : statul şi propaganda 1948-1953. Eugen Denize, Cezar
Mâţă. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2005. 422 p. ; 25 cm. Anexă documentară p. 217-414. ISBN
973-7925-45-9. III 20253 ; 94(498)"20/..."/D32.

538. DENIZE, Eugen. Românii între leu şi semilună : războaiele turco-veneţiene şi influenţa lor
asupra Ţărilor Române (secolele XV-XVI). Eugen Denize. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009.
231 p.; 20 cm. ISBN 978-606-537-006-7. II 39697 ; 94"14/15"/D32.

539. DENSUŞIANU, Nicolae. Dacia preistorică. Nicolae Densuşianu. Bucureşti : Meridiane, 1986.
735 p. Note de subsol. IV 6034 ; 94(498)".../05"/D32.

540. DENSUŞIANU, Ovid. Istoria limbii romîne. Ovid Densuşianu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică,
1961. 2 vol. ; 24 cm. III 4107.

541. DENT, Max. Pensii pentru veteranii revoluţiei americane : primele programe naţionale
privind dreptul de alocare a pensiilor. prof.dr. Max Dent. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale
Gheorghe Marin Speteanu, 2005. 181p ; 20cm. Note de subsol. ISBN 973-87234-1-8. II 37007 ;
36/D32.

542. Desăvîrşirea unificării statului naţional român : unirea Transilvaniei cu vechea Românie.
Miron Constantinescu, Ştefan Pascu, L. Bányai, ... ; sub redacţia prof. univ. Miron
Constantinescu, prof. univ. Ştefan Pascu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1968. 420 p. ; 24 cm. Indice. III 11220 ; 94(498)"18/19"/D34 d1.

543. DESROCHES-NOBLECOURT, Christiane. Toutankhamon : vie et mort d'un pharaon.


Christiane Desroches-Noblecourt. Paris : Hachette, 1966. 214 p., [16] f. : fotogr. color ; 19 cm.
Bibliogr. II 40759 ; II 40759.

544. DIACONESCU, Alexandru. "Clasicismul" în plastica minoră din Dacia romană. text şi il.
Alexandru Diaconescu. Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013. 240 p. ; 20 x 22 cm. (Bibliotheca
Musei Napocensis ; XLIII). Înaintea tit. : Ministerul Culturii. Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca. ISBN 978-606-543-425-7. II 41252 ; 730/D36.

545. DIACONESCU, Alexandru. Forurile Sarmizegetusei : o plimbare imaginară prin centrul


politico-administrativ al micii Rome de la poalele Retezatului. Alexandru Diaconescu. Ed. a 2-a
rev: Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013. 214 p. : il. color, ; 21 cm. (Bibliotheca Musei Napocensis ;
XLIV). Înaintea tit. : Ministerul Culturii. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-
Napoca. ISBN 978-606-543-426-4. II 41253 ; 903.6/D36.

546. DIACONESCU, Mihail. Istoria literaturii dacoromane. Mihail Diaconescu. Bucureşti : Alcor
Edimpex, 1999. 832 p. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 973-98935-7-0. III 19961 ; 821.135.1-
95/D36.
547. DIACONESCU, Traian. Etnogeneza românilor : noi lecţiuni din istoriografii latini. Traian
Diaconescu. ediţie română-engleză-franceză: Iaşi : Institutul European, 2003. 188 p. ; 20 cm.
(Romania Orientalis ; 5). Note. ISBN 973-611-245-4. II 35591 ; 94(498)".../05"/D36.

548. Dictatul de la Viena din 1940 şi Biserica românească din nordul Transilvaniei (1940-1944) :
documente. apare sub îngrijirea : prof. dr. în istorie Mihai Fătu. Alexandria : Tipoalex, 2001. 460
p. ; 20 cm. ISBN 973-8223-09-1. II 38366 ; 94(498)"20/..."/D39.

549. Dicţionar de istoria şi filosofia ştiinţelor. coord. Dominique Lecourt ; trad. Laurenţiu Zoicaş,
Aliza Ardeleanu, Camelia Capverde... Iaşi : Polirom, 2005. 1446 p. ; 24 cm. Index nominum,
index rerum. ISBN 973-681-734-2. III 18587 ; (03)5/6/D39.

550. Dicţionar de istorie a României. Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Vasile Valentin, Valentina
Bilcea ; coord. Stan Stoica ; cuv. în. acad. Dinu C. Giurescu. Bucureşti : Meronia, 2007. 438 p. ;
23 cm. ISBN 978-973-7839-21-3. III 21859 ; 94(498)/D39.

551. Dicţionarul domnilor Ţării Româneşti şi ai Moldovei. Vasile Mărculeţ, Alexandru V.


Ştefănescu, Stănel Ion, Gherghina Boda, George Marcu, Mihai Chiriac, Elena Gabriela
Maximciuc, Ioan Mărculeţ, Stan Stoica ; coord. Vasile Mărculeţ. Bucureşti : Meronia, 2009. 376
p., 20 p. : h. ; 23 cm. ISBN 978-973-7839-53-4. III 21858 ; 94(498)"12/18"/d39.

552. Dicţionarul general al literaturii române. coordonator Eugen Simion. Bucureşti : Univers
Enciclopedic, 2004-. 6 vol. ; 26 cm. ISBN 973-637-070-4. III 18120.

553. DICULESCU, Vladimir. Bresle, negustori şi meseriaşi în Ţara Românească (1830-1848).


Vladimir Diculescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973. 220 p. ;
24 cm. Note de subsol. III 14289 ; 94(498)"18/19"/D39.

554. DIEHL, Charles. Istoria Imperiului Bizantin. Charles Diehl ; traducere de Carmen Roşulescu.
Craiova : Editura Scorilo, 1999. 226 p.; fig.; 16 cm. Bibliogr. ISBN 973-98731-7-0. I 3948 ; I 3948
d2.

555. DIMA, Mihai. Tezaurul de la Cislău = Cislău Hoard. Mihai Dima, Eugen-Marius
Constantinescu. Bucureşti, 2001. 48 p. ; 23 cm. (Tezaure monetare din România = Coin Hoards
from Romania). ISBN 973-85287-1-2. III 18061 ; 929/D42.

556. DIMITRESCU, Florica. Contribuţii la istoria limbii române vechi. Florica Dimitrescu.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1973. 291 p., 10 f. : facs. Anexe şi indice. III 5159 ;
811.135.1'0/D43.

557. Din istoria Europei romane = From the history of the Roman Europe. Sever Dumitraşcu,
Vasile Moga, Aurel Chiriac ... Universitatea din Oradea, 1995. 345 p. : 127 il., fig., h. ; 24 cm.
(Istorie ; IV). Text şi în limba franceză, engleză, germană. III 12920 ; 94(498)".../05"/D47.
558. DIO CASSIUS Cocceianus. Istoria romană. Dio Cassius ; studiu introductiv de prof. univ. dr.
Gh. Ştefan ; traducere şi note de conf. univ. dr. A. Piatkowski. Bucureşti : Editura Ştiinţifică,
[1973]. 2 vol. ; 19 cm. II 7824.

559. DIODORUS SICULUS. Biblioteca istorică. Diodor din Sicilia ; trad. de Radu Hîncu şi Vladimir
Iliescu. Bucureşti : Sport-Turism, 1981. 483 p., 8 f. : il. ; 21 cm. Note. II 36693 ; 94(38)/D51.

560. Diplomaticki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije : Dodaci = Codex


diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae : Supplementa. uredio Hodimir Sirotkovic ;
transcripciju i redakciju latinskoga teska, kritiki aparat, sazetke na hrvatskom i latinskom jeziku,
kazala i pripomene sastavili Josip Barbaric, Jasna Markovic. Zagreb : Hrvatska Akademia
Znanosti i Umjetnosti, 1998-2002. 2 vol. ; 27 cm. ISBN 953-154-331-3. III 20257.

561. Diplomaţi germani la Bucureşti 1937-1944 : din memoriile dr. Rolf Pusch, ataşat de legaţie,
şi dr. Gerhard Stelzer, consilier de legaţie. traducere de Ileana Sturdza şi Cristian Scarlat ; ediţie
îngrijită, note, indice şi selecţia materialului ilustrativ de Cristian Scarlat. Bucureşti : All, 2001.
309 p. : fotogr. ; 20 cm. (MemoriAll). Note p. 204-276. ISBN 973-684-023-9. II 38516 ;
94(498)"20/..."/D51.

562. Diplomaţia europeană şi mişcarea memorandistă : 1892-1896. coord. Corneliu Mihail


Lungu. Bucureşti : Arhivele Statului din România, 1995. 607 p. : il. ; 20 cm. Texte şi în limba
engleză, franceză, germană, italiană, maghiară. ISBN 973-97394-0-7. III 13382 ; 341.7/D51*.

563. Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Comisia Europeană a Dunării 1856-1949 : inventar
arhivistic. Bucureşti : *s.n.+, 1987. 258 p. ; 24 cm. Indice. III 11683 ; 930/C63.

564. Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Mărturii ale trecutului : album de documente.
Album de documente întocmit de Maria Soveja, Ioana Burlacu, Ioan Opriş ; coordonator : Ionel
Gal. Bucureşti, 1981. 328 p. ; 32 cm. V 167 ; 94(498)/M43.

565. Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu :
documente externe. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. 496 p. ;
24 cm. Indice. III 7482 ; 94(498)18/19"/R49.

566. Direcţia Generală a Arhivelor Statului. România : documente străine despre români.
culegere de documente întocmită de : Teodor Bucur, Ioana Burlacu, Ştefan Hurmuzache, ... Ed.
a 2-a: Bucureşti : *s.n.+, 1992. 400 p. ; 24 cm. Indice. ISBN 973-95711-2-3. III 12096 ;
94(498)/R70 d1.

567. Direcţia Generală a Arhivelor Statului. România : istorie în documente. ed. Ştefan
Ştefănescu, Ioan Scurtu. Bucureşti : Arhivele Statului din România, 1992. 285 p.; 32 cm. ISBN
973-95711-0-7. V 232 ; 94(498)/R61.
568. Discursul intelectual la răspântiile istoriei. coord. prof. dr. Doiniţa Milea, conf. dr. Simona
Antofi. Galaţi : Europlus, 2007. 271 p. ; 24 cm. ISBN 973-7845-68-9. III 23328 ; III 23328.

569. Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX : [studii]. volum de studii editat
de Mihaela Grancea şi Ana Dumitran. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006. 561 p. ; 23 cm.
(Pro Virtute et Scientia). Abrevieri bibliogr. la finele cap. ISBN 973-686-932-6. III 19290 ; 23/D53.

570. DJUVARA, Neagu. Ce au fost boierii mari în Ţara Românească ? : Saga Grădiştenilor
(secolele XVI-XX). Neagu Djuvara. Bucureşti : Humanitas, 2010. 269 p. : fotogr., il. color ; 20 cm
+ 8 tab. genealogice. Note de subsol. ISBN 978-973-50-2677-6. II 39343 ; 94(498)"06/17"/D54.

571. DJUVARA, Neagu. Civilizaţii şi tipare istorice : un studiu comparat al civilizaţiilor. Neagu
Djuvara ; traducere din limba franceză de Şerban Bronché. Bucureşti : Humanitas, 1999. 561 p. ;
20 cm. (Teoria istoriei). Anexe p. 481-534. ISBN 973-28-0990-6. II 38482 ; 008/D54.

572. DJUVARA, Neagu. Între Orient şi Occident : Ţările române la începutul epocii moderne :
1800-1848. Neagu Djuvara ; trad. din lb. franceză de Maria Carpov. ed. a 2-a: Bucureşti :
Humanitas, 2002. 400 p. ; 20 cm. (Istorie). ISBN 973-50-0240-X. II 35659 ; 94(498)"18/19"/D54.

573. DJUVARA, Neagu. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. Neagu Djuvara. Ed. a
11-a: Bucureşti : Humanitas, 2010. 275 p. ; 20 cm. (Seria de autor Neagu Djuvara). Indice p. 261-
269. ISBN 978-973-50-2591-5. II 39334 ; 94(498)/D54.

574. DOBRE, Alexandru. Idealul unităţii naţionale în cultura română. Alexandru Dobre. Bucureşti
: Editura Minerva, 1988. 316 p. ; 20 cm. Indice de nume. II 33280 ; 008(498)/D59.

575. DOBRE, Florica. Armata română în al Doilea Război Mondial (1941 - 1945) : dicţionar
enciclopedic. colonel dr. Alesandru Duţu, Florica Dobre, colonel (r.) dr. Leonida Loghin.
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1999. 400 p. : fotogr., h. ; 24 cm. ISBN 973-45-0299-9. III
19951 ; 94(498)'20/..."/D97.

576. DOBRESCU, Emilian M. 50 de ani care au zguduit lumea. dr. Emilian M. Dobrescu ; cuvânt
înainte : dr. Gheorghe Buzatu. Bucureşti : Ştiinţă & Tehnică, 1995. 272 p. ; 20 cm. Bibliogr. p.
263-265. ISBN 973-96937-5-x. II 38282 ; 94(100)"20"/D59.

577. DOBRESCU-WARODIN, Andreea. Langue, vie et civilisation françaises : cours pratique.


Andreea Dobrescu-Warodin, Rodica Marcu, Liana Repeţeanu. Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 1980.

578. DOBRINESCU, Anca. The Discourse of modernism : the novel. Anca Dobrinescu. 2nd
revised ed: Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014. 244 p. ; 20 cm. Bibliogr.
ISBN 978-973-719-546-3. II 41005 ; 821.111.09/D60.
579. DOBRINESCU, Valeriu Florin. Basarabia în anii celui de al Doilea Război Mondial : 1939-
1947. Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin. Iaşi : Institutul European, 1995. 374 p. ; 20 cm.
(Istorie şi diplomaţie ; 7). ISBN 973-9148-68-9. II 39091 ; II 39091.

580. DOBRINESCU, Valeriu Florin. Relaţii româno-engleze 1914-1933. Valeriu Florin Dobrinescu.
Iaşi : Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi, 1986. 191 p. ; 24 cm. Texte şi rezumat şi în l. engleză. III
17207 ; 94(498)"20/..."/D60.

581. DOBRINESCU, Valeriu Florin. România şi organizarea postbelică a lumii : 1945-1947. Valeriu
Florin Dobrinescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988. 268 p. ; 20
cm. Anexe, indice, rezumat în l. franceză. ISBN 973-27-0008-4. II 32747 ; II 32747.

582. DOCA, Gheorghe. Istoria românilor în dialoguri bilingve = L'histoire des roumains en
dialogues bilingves. prof. Gheorghe Doca. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 395
p., 8 f. pl., fotogr. ; 24 cm. Text bilingv în limbile română şi franceză. ISBN 973-30-4000-2. III
14360 ; 94(498)/D61.

583. Documente britanice despre România anilor 1940-1945. ediţie îngrijita de Ionel Sîrbu. Iaşi :
Junimea, 2004. 286 p. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-37-0936-0. II 35894 ; 94(498)"20/..."/D61.

584. Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească. ed. Gheorghe Lazăr. Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2013-2014. 2 vol. ; 24 cm. (Documenta). ISBN 978-973-703-
943-9. III 23226.

585. Documente privitoare la Târgul şi Ţinutul Odorheiului. publicate cu un studiu introductiv


de Aurel V. Sava. Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1944. 561 p. ; 25 cm.
Indice. III 11301 ; 94(498)"06/17"/D61.

586. Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos. ed. Petronel
Zahariuc, Florin Marinescu. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2010. 380 p. : facs. ;
24 cm. (Documenta). ISBN 978-973-703-636-0. III 23230 ; 94(498)/D61.

587. DOLINESCU-FERCHE, Suzana. Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul Munteniei :
cercetările de la Dulceanca. Suzana Dolinescu-Ferche. Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1974. 160 p. ; 26 cm. (Biblioteca de arheologie ; 24). III 11304 ;
902/903/DD64 d1.

588. DOMENICO, Viorel. Ceauşescu la Târgovişte 22-25 decembrie 1989. Viorel Domenico ;
cuvânt înainte : Florin Constantiniu ; postfaţă : Ion Cristoiu. Bucureşti : Editura Ion Cristoiu,
1999. 219 p. : fotogr. ; 22 cm. ISBN 973-98249-9-4. II 38770 ; 94(498)/"20/..."/D65.

589. DONAT, Ion. Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831. Craiova : Helios, 2000. LVIII,
200 p. + 1 h. ; 29 cm. (Izvoare statistice privind istoria românilor ; 1). ISBN 973-98861-7-5. IV
6836 ; 94.(498.1)"1831"/D66.
590. DONOIU, Ion. Monede daco-getice şi efigii romane. Ion Donoiu. Bucureşti : Editura
Militară, 1980. 204 p. ; 22 cm. Bibliogr. II 31207 ; 929/D27.

591. Dosarul Ana Pauker : Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 30
noiembrie - 5 decembrie 1961. selectarea şi editarea documentelor, studiu introductiv şi note
Elis Neagoe-Pleşa, Liviu Pleşa ; cuvânt înainte de acad. Florin Constantiniu. Bucureşti : Nemira,
2006. 2 vol. ; 20 cm. (Biblioteca de istorie). Indice. ISBN 973-569-841-2. II 37692.

592. Dr. Petru Groza : articole, cuvîntări, interviuri, texte alese. prefaţă de George Ivaşcu.
Bucureşti : Editura Politică, 1973. 673 p. ; 21 cm. Note de subsol. II 2311 ; 94(498)"20/..."/P61
d4.

593. DRAGOMIR, Elena. Istoria Finlandei. Elena Dragomir, Silviu Miloiu. Târgovişte : Cetatea de
Scaun, 2010. 470 p.; 25 cm. ISBN 978-606-537-058-6. III 21959 ; 94(480)/D73.

594. DRAGOMIR, Laurenţiu. Monumente istorice şi de arhitectură din ţinutul Cernăuţilor.


Laurenţiu Dragomir. Bucureşti : Editura Eminescu, 2000. 200 p. : fotogr. color, *5+ f. : pl., sch. ;
24 cm. Bibliogr. ISBN 973-22-0841-4. III 20244 ; 725/726/D77.

595. DRAGOMIR, Silviu. Avram Iancu. Silviu Dragomir ; prefaţă şi tabele cronologice de Francisc
Păcurariu. Bucureşti : Editura Minerva, 1988. 378 p. ; 15 cm. (Biblioteca pentru toţi ; 1311). I
4159 ; 94(498)"18/19"/D77.

596. DRAGOMIR, Silviu. La Hongrie et le problème de la Transylvanie. Silviu Dragomir. Bucureşti


: Imprimeria Naţională, 1935. 23 p. ; 24 cm. III 11352 ; 94(439)"20/..."/D77.

597. DRAGOMIR, Silviu. Studii de istorie medievală. Silviu Dragomir ; ediţie îngrijită, studiu
introductiv şi note de Sorin Şipoş. Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane : Fundaţia
Culturală Română, 1998. 247 p. ; 20 cm. (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XXI). Note la finele
cap. ISBN 973-577-182-9. II 38991 ; 94(498)"06/17"/D78.

598. DRĂGAN, Josif Constantin. Imperiul romano-trac. Josif Constantin Drăgan. Bucureşti :
Europa Nova, 2000. 320 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 273-276. ISBN 973-9183-97-2. III 15807 ;
94(37)/D73.

599. DRĂGAN, Josif Constantin. Istoria românilor. Josif Constantin Drăgan. Ed. a 3-a, rev:
Bucureşti : Europa Nova, 1999. 320 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9183-04-2. II 34720 ;
94(498)/D73.

600. DRĂGHICESCU, Dumitru. Din psihologia poporului român : introducere. D. Drăghicescu ;


studiu introductiv de Virgil Constantinescu-Găliceni ; ediţie îngrijită de Elisabeta Simion.
Bucureşti : Historia, 2006. XXVI, 480 p. ; 20 cm. Note. ISBN 973-8923-6-3. II 37707 ; 159.9/D74.
601. DRĂGHINCEANU, N. Virgiliu. 707 zile sub cultura pumnului german. Virgiliu N.
Drăghinceanu ; ed. îngrijită şi pref. de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum Vizual, 2012. 302 p. ; 21
cm. ISBN 978-973-8455-44-3. II 40083 ; 94(100)"1914/1918"/D74.

602. DRĂGOI, Eugen-Dan. Istoria creştinismului în date. pr. Eugen Drăgoi ; se tipăreşte cu
binecuvântarea P.S. dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos. Galaţi : Editura Episcopiei
Dunării de Jos, 2004. 537 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-85743-9-0. II 36077 ; 23/D76.

603. Drevnee pricernomore : sbornik statej, pasviascenik 85 letju so dnija pojdenia profesora
letra osipovicea karusckovskovo. Ministersvo obrazovanija i naucikj Ukrainy. Odesa : Muzeul de
arheologie, 2006. 255 p.; 21 cm. ISBN 966-7609-12-x. II 36848 ; 94(100)/D82.

604. DRIMBA, Ovidiu. Istoria culturii şi civilizaţiei. Ovidiu Drimba. Ed. definitivă: Bucureşti :
Saeculum IO : Vestala, 1998-. [vol.] ; 20 cm. ISBN 973-9200-56-7. II 33895.

605. DRIMBA, Ovidiu. Istoria teatrului universal. Ovidiu Drimba. Ed. definitivă: Bucureşti :
Vestala, 2008. 351 p. : fotogr. ; 20 cm. Tabel cronologic şi sinoptic p. 312-340. ISBN 978-973-
120-020-0. II 39359 ; 792/D83.

606. DROZ, Jacques. Istoria Germaniei. Jacques Droz ; traducere din limba franceză de Ecaterina
Creţulescu ; prefaţă şi note de Alin Ciupală. Bucureşti : Corint, 2000. 144 p. ; 20 cm. (Istorie
universală. Microsinteze ; 6). Bibliogr. ISBN 973-653-026-4. II 35568 ; 94(430)/D84.

607. DUKES, Paul. Istoria Rusiei 882-1996. Paul Dukes ; traducere din limba engleză de Gabriel
Tudor. Ed. a 3-a: Bucureşti : All, 2009. 456 p. ; 24 cm. Cronologia evenimentelor cruciale p. 7-8.
ISBN 978-973-571-762-9. III 20749 ; 94(47+57)/D88.

608. DUMITRAŞCU, Gheorghe. Bibliografia istorică a judeţului Vâlcea : selectivă. Gheorghe


Dumitraşcu, Corneliu Tamaş, cuvânt inainte prof. univ. dr. Liviu Maior. Râmnicu Vâlcea :
Fundaţia "Dascălul Vâlcean", 1994. 158 p. ; 20 cm. Indice. II 35281 ; 930/D90.

609. DUMITRAŞCU, Lavinia-Dacia. Secolul XX : latini din Carpaţi şi din Anzi : contribuţii la istoria
relaţiilor României cu Argentina şi Brazilia (1900 - 1930), România şi Columbia (1965 - 2000).
Lavinia-Dacia Dumitraşcu. Constanţa : Ovidius University Press, 2004. 123 p. ; 29 cm. Bibliogr.
ISBN 973-614-203-5. IV 7499 ; 94(498)"20..."/D90.

610. DUMITRESCU, Vladimir. Arta preistorică în România. Vladimir Dumitrescu. Bucureşti :


Meridiane, 1974. 510 p. ; 24 cm. Index. III 2675 ; 7/D91.

611. DUMITRESCU, Vladimir. Esquisse d'une préhistoire de la Roumanie jusqu'à la fin de l'åge
du bronze. Vladimir Dumitrescu, Alexandra Bolomey, Florea Mogoşanu. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 221 p. ; 24 cm. Bibliogr. select. pag. 206-221. III 11104 ;
902/903/D91.
612. DUMITRIU, Anton. Istoria logicii. Anton Dumitriu. ed. a 2-a rev. şi adăug: Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 1975. 1212 p. ; 24 cm. Index. III 3764 ; 16/D93.

613. DUMITRIU-SNAGOV, Ion. Românii în arhivele Romei (secolul XVIII) = Romeni in archiviis
Romanis (saeculum XVIII). I. Dumitriu-Snagov. Bucureşti : Cartea Românească, 1973. 566 p. ; 24
cm. Index. III 14307 ; 94(498)"18/19"/D92.

614. DUMONT, Jean. Dictionnaire de la Seconde Guerre Mondiale et de ses origines. Jean
Dumont. Paris : Historama, 1971. 2 vol. ; 18 cm. II 34812.

615. DURĂ, Nicolae V. Scythia Minor (Dobrogea) şi Biserica ei apostolică : Scaunul Arhiepiscopal
şi Mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV). prof. univ. dr. Nicolae V. Dură. Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2006. 267 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-30-1450-8. III 19065 ;
26/28/D95.

616. DUROSELLE, Jean-Baptiste. Istoria relaţiilor internaţionale. Jean-Baptiste Duroselle, André


Kaspi ; trad. de Anca Airinei. Bucureşti : Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 2006. 2 vol. ; 24 cm.
III 19097.

617. DUŢĂ, Victor. Călătorie în lumea scrierii şi tiparului. Victor Duţă. Bucureşti : Sport-Turism,
1988. 174 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 16359 ; 002/D97.

618. DUŢU, Alesandru. Între Wehrmacht şi Armata Roşie : relaţii de comandament româno-
germane şi româno-sovietice : (1941 - 1945). Col. dr. Alesandru Duţu. Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 2000. 357 p. ; 20 cm. ISBN 973-45-0339-1. II 39110 ; 94(498)"19"/D97.

619. DUŢU, Alexandru. Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII (1700 - 1821) : studii şi
texte. Alexandru Duţu. Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1968. 398 p. ; 21 cm. Indice de
nume. II 2 ; 008(498)/D97.

620. DVORNIK, Francis. Slavii în istoria şi civilizaţia europeană. Francis Dvornik ; trad. de Diana
Stanciu. Bucureşti : All Educational, 2001. 637 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-684-350-5. III 16820
; 94(4)/D98.

621. EISENBERG, Josy. O istorie a evreilor. Josy Eisenberg ; traducere de Jean Roşu. Bucureşti :
Humanitas, 2006. 356 p. ; 20 cm. (Istorie). Note de subsol. ISBN 973-50-1273-1. II 37761 ;
94(569.4)/E33.

622. ELIADE, Mircea. Cosmologie şi alchimie babiloniană. Mircea Eliade. Ed. a 2-a: Iaşi : Editura
Moldova, 1991. 119 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-9032-02-8. II 30028 ; 29/E83.

623. ELIADE, Mircea. Dicţionar al religiilor. Mircea Eliade, Ioan P. Culianu ; cu colaborarea lui
H.S. Wiesner ; trad. de Cezar Baltag. Bucureşti : Humanitas, 1993. 335 p. ; 20 cm. Titlu original :
Dictionnaire des religions. ISBN 973-28-0394-0. II 31488 ; 29/E38.
624. ELIADE, Mircea. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Mircea Eliade ; trad. de Cezar
Baltag. Chişinău : Universitas, 1992. 3 vol. ; 20 cm. Titlul original francez : Histoire des croyances
et des idées religieuses. ISBN 5-362-00860-9. II 33501.

625. ELIADE, Mircea. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Mircea Eliade ; traducere şi postfaţă
de Cezar Baltag. Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000. 808 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-9436-
27-7. III 16471 ; 29/E38.

626. ELIADE, Mircea. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Mircea Eliade ; traducere de Cezar
Baltag. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981-1988. 3 vol. ; 20 cm. II 18184.

627. ELIADE, Mircea. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Mircea Eliade. Iaşi : Polirom, -2007.
[vol.] ; 23 cm. III 19698.

628. ELIADE, Mircea. Naşteri mistice. Mircea Eliade ; traducere de Mihaela Grigore
Paraschivescu. Bucureşti : Humanitas, 1995. 224 p. ; 20 cm. Note p. 175-206. ISBN 973-28-0609-
5. II 38719 ; 29/E38.

629. ELIADE, Pompiliu. Influenţa franceză asupra spiritului public în România : originile : studiu
asupra stării societăţii româneşti în vremea domniilor fanariote. Pompiliu Eliade ; trad. Aurelia
Dumitraşcu. ed. a 2-a rev: Bucureşti : Humanitas, 2000. 413 p. ; 20 cm. (Ideea europeană). ISBN
973-28-0254-5. II 38488 ; 94(498)"16/18"/E35.

630. ELLUL, Jacques. Histoire des Institutions. Jacques Ellul. Paris : Presses Universitaires de
France (PUF), 1989-. 5 vol. ; 18 cm. (Thémis. Science Politique). Bibliogr. la finele cap. I 3455.

631. EMINESCU, Gheorghe. Napoleon Bonaparte. Gheorghe Eminescu. Bucureşti : Editura


Academiei Republicii Socialiste România, 1973. 2 vol. ; 20 cm. Note de subsol. II 35768.

632. EMINESCU, Mihai. Basarabia, pământ românesc. Mihai Eminescu ; pref. de Daniel Corbu.
Iaşi : Princeps Edit, 2011. 145 p. : il. ; 22 cm. ISBN 978-606-523-168-9. II 40072 ; 821.135.1-
94/E48.

633. EMINESCU, Mihai. Basarabia, pământ românesc, samavolnic răpit. Mihai Eminescu ; pref.
D. Vatamaniuc. Bucureşti : Saeculum IO, 1997. 205 p. ; 21 cm. ISBN 973-9211-45-3. II 38733 ;
94(498.7)/E46.

634. EMINESCU, Mihai. Economia naţională. Mihai Eminescu ; antologie, studiu introductiv,
note şi comentarii de Vasile C. Nechita. Iaşi : Junimea, 1983. 296 p. : fasc. ; 19 cm.
(Eminesciana). II 22516 ; II 22516.

635. EMINESCU, Mihai. Istorie şi destin : contribuţii la cunoaşterea românimii sud-dunărene. M.


Eminescu ; antologie de Aurelia Dumitraşcu ; prefaţă de Nicolae-Şerban Tanaşoca. Galaţi :
Porto-Franco, 1993. 224 p. ; 20 cm. (Studii eminesciene). Note de subsol. ISBN 973-557-204-4. II
38095 ; 821.135.1/E47.

636. EMINESCU, Mihai. Răpirea Bucovinei. M. Eminescu ; antologie pref. de D. Vatatmaniuc.


Bucureşti : Vestala, 2012. 255 p. ; 21 cm. ISBN 978-973-120-009-6. II 40078 ; 821.135.1-96/E48.

637. EMINESCU, Mihai. Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională. Mihai
Eminescu ; antologie, pref., note şi comentarii de D. Vatamaniuc. Bucureşti : Saeculum IO, 1998.
239 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii). ISBN 973-9211-76-3. II 38805 ; 821.135.1/E48.

638. Emisiunile de bancnote ale Băncii Naţionale a Românie în perioada 1896-1929. lucrarea a
fost realizată sub coordonarea academicianului Mugur Isărescu de catre un colectiv format din :
Surica Rosentuler, Sabina Mariţiu, Romeo Cîrjan. Bucureşti : *s.n+, 2007. 123 p. ; 31 cm.
(Bancnotele României ; 2). Bibliogr. V 188 ; 73/E48.

639. ENACHE LUPU, Lucian Mihai. Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a
secolelor XIII-XIV : rezumatul tezei de doctorat. Lucian Mihai Enache Lupu ; cond. şt. Ionel
Cândea, Vasile Lica, A. Guzman Guerra( Univ. Compultese Madrid). Galaţi : Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2011. 38 p.; 20 cm. II 39888 ; 94(460)"12/"13/E52.

640. ENACHE LUPU, Lucian Mihai. Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a
secolelor XIII-XIV : teză de doctorat. Lucian Mihai Enache Lupu ; cond. şt. Ionel Cândea, Vasile
Lica, A. Guzman Guerra( Univ. Compultese Madrid). Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galaţi, 2011. 377 p.; 30 cm. IV 8584 ; 94(460)"12/"13/E52.

641. ENACHE, Mihai. Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura hispanică a secolelor XIII -
XIV. Mihai Enache. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013. 504 p. ; 24 cm. (Teze de
doctorat. Istorie ; 26). Bibliogr. ISBN 978-606-654-046-9. III 22423 ; 94(381)"-03"/E52.

642. ENCAUSSE, Hélène Carrère de. Blestemul ruşilor : eseu despre asasinatul politic. Hélène
Carrère d'Encausse ; traducere de Felicia Ileana Ştefano. Iaşi : Polirom, 2000. 304 p. ; 24 cm.
(Historia). Bibliogr. ISBN 973-683-438-7. III 16943 ; 94(47)/E52.

643. Enciclopedia de istorie a României. Ioan Scurtu, Ion Alexandru, Ion Bulei, Ion Mamina.
Bucureşti : Meronia, 2001. 656 p. ; 24 cm. ISBN 973-8200-16-4. III 16940 ; 94(498)/E52.

644. Enciclopedia istoriografiei româneşti. coord. ştiinţific : prof. univ. dr. Ştefan Ştefănescu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 470 p. ; 24 cm. Text pe două coloane. III
6068 ; 930/E52.

645. Enciclopedia oraşului Târgovişte. coord. Gabriel Boriga, Honorius Moţoc ; Neculae-
Alexandru Boriga, George Coandă, ... Târgovişte : Bibliotheca, 2012. 520 p., *64+ p. : fotogr.
color ; 31 cm. Text pe două coloane. ISBN 978-973-712-679-5. V 269 ; 908(498.1)/E52.
646. Enciclopedie de istorie universală. trad. de : Alexandru Balaci, Mădălina Chelemen, Radu
Gâdei, ... Bucureşti : All Educational, 2003. 1295 p. ; 24 cm. (Compact). Îndrumar şi cronologie.
ISBN 973-684-560-5. III 17507 ; 94(100)/E52.

647. Encyclopédie des Religions. la présente édition a été conçue et réalisé sous la présidence
de Giuseppe Annoscia par les services éditoriaux et techiniques d'Encyclopedia Universalis ;
Yves-Noël Lelouvrier a assuré la mise en oeuvre éditoriale du projet, défini par Jacques Bersani.
[Paris] : Encyclopaedia Universalis France, 2002. 657 p. ; 30 cm. Index. ISBN 2-85229-922-4. IV
7497 ; 29/E53.

648. ENE, Ionel. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Râmnicu Sărat : moştenire
brâncovenească. pr. Ionel Ene. Focşani : Editura Andrew, 2014. 264 p., *16+ p. : facs. ; 20 cm.
Bibliogr. ISBN 978-606-8258-24-11. II 41110 ; 281.95/E53.

649. ENESCU, Radu. Istoria analitică a gîndirii greceşti. Radu Enescu. Ed. a 3-a: Bucureşti :
Jurnalul Literar, 1999. 200 p. ; 20 cm. (Sinteze ; 7). Note şi anexe p. 149-198. ISBN 973-9365-19-
1. II 39742 ; 1(38)/E55.

650. ENESCU, Theodor. Scrieri despre artă. Theodor Enescu ; ediţie îngrijită de Ioana Vlasiu.
Bucureşti : Editura Meridiane, 2000-2003. 2 vol. ; 19 cm. ISBN 973-33-0412-3. II 38032.

651. Enjeux politiques économiques et militaires en Mer Noire (XIV-e-XXI-e siècles) : études à la
mémoire de Mihail Gublogu. dir. Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu. Brăila : Editura Istros
a Muzeului Brăilei, 2007. 762 p.; 30 cm. ISBN 978-973-9469-94-4. III 19976 ; 94(4)"04/14"/E58.

652. EPIFANIE Norocel, Episcopul Buzăului. Pagini din istoria veche a creştinismului la români :
mărturii ale continuităţii poporului nostru. Epifanie Norocel, Episcopul Buzăului. Buzău :
Episcopia Buzăului şi a Vrancei, 1986. 344 p. ; 24 cm. Rezumate, pref., cuprins, indici şi în l. eng.
şi fr. III 17405 ; 26/28/E61.

653. EPSTEIN, Isodor. Iudaismul : origini şi istorie. Isidor Epstein ; traducere şi note de Ţicu
Goldstein. Bucureşti : Hasefer, 2001. 420 p. ; 20 cm. (Judaica). Note de subsol. ISBN 973-8056-
88-8. II 38510 ; 29/E62.

654. ETIENNE, Robert. Viaţa cotidiană la Pompei. Robert Etienne ; traducere şi note de Horia
Vasilescu ; cuvînt înainte de Răzvan Theodorescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1970. 422 p. ;
21 cm. Bibliogr. II 33229 ; 94(37)/E84.

655. L' Europa Centro-Orientale e la Peninsola italiana : quattro secoli di rapporti e influssi
intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700). a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi. Brăila : Editura
Istros a Muzeului Brăilei, 2007. 335 p. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 978-973-9469-97-5. III
19627 ; 94(540)"04/14"/E90.
656. Europa şi noi : studii de istoria economiei. coord. Maria Mureşan. Bucureşti : ASE, 2005.
394 p.; 24 cm. ISBN 973-594-661-0. III 20346 ; 33(4:498)/E89.

657. L' Europe Mathématique : histoire, mythes, identités = Mathematical Europe : history,
myth, identity. ed. Catherine Goldstein, Jeremy Gray, Jim Ritter. Paris : Éditions de la Maison
des sciences de l'homme, ©996. X, 579 p. ; 23,5 cm. Bibliogr. şi index. ISBN 2-7351-0685-3. III
17940 ; 51/E90.

658. European supreme courts : a portrait through history. ed. by Alain Wijffels, C. H. van Rhee.
London : Third Millenium, ©013. 288 p. : fotogr. color, il. ; 29 cm. ISBN 978-1-906507-40-4. IV
8827 ; CDE01/UE.

659. EUTROPIUS, Flavius. Breviar de la întemeierea Romei = Breviarum ab urbe condita. Flavius
Eutropius ; ediţie critică bilingvă, text paralel latin-român, studiu introductiv, traducere, note
explicative şi comentarii de Gh. I. Şerban. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1997. 320 p. :
tab. ; 20 cm. Text paralel român-latin. ISBN 973-97999-7-3. II 33409 ; 94(37)/E92.

660. EVAGRIUS PONTICUS. Tratatul practic. Gnosticul. Evagrie Ponticul ; studiul introductiv,
traducere şi comentarii de Cristian Bădiliţă. Iaşi : Polirom, 1997. 163 p. ; 18 cm. (Plural.
Spiritualitate). Bibliogr. p. 155-161. ISBN 973-9248-54-3. I 3880 ; 24/E93 d1.

661. Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane şi române. studiu introductiv de dr.
Gheorghe Buzatu ; ediţie îngrijită şi note de Radu-Dan Vlad ; editor dr. Faust Brădescu.
Bucureşti : Majadahonda, 1998-1999. 2 vol. ; 20 cm. II 39088.

662. Evoluţia industrială în zona Mării Negre : exemple din Grecia, România şi Armenia =
Industrial evolution in the Black Sea area : examples from Greece, Romania and Armenia. ed.
Ioana Mohor-Ivan. Galaţi : Europlus, 2013. 156 p. : fotogr. color ; 30 cm. ISBN 978-606-628-055-
6. IV 8980 ; 94(4-12)/E95.

663. Evreii din România în războiul de reîntregire a ţării 1916 - 1919. volum coordonat de
Dumitru Hîncu ; selecţia materialului : Lya Benjamin ; prefaţă : general maior (r) Constantin
Antip. Bucureşti : Hasefer, 1996. 332 p. : tab., fig., il. ; 24 cm. ISBN 973-9235-12-3. III 20561 ;
94(498)"18/19"/E95.

664. Evreii din România între anii 1940 - 1944. prefaţă de : şef rabin dr. Moses Rosen. Bucureşti
: Hasefer, 1993-. *vol.+ ; 25 cm. Înaintea tit. : Federaţia Comunităţiilor Evreieşti din România.
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. III 11874.

665. "Experimentul Piteşti" - Reeducarea prin tortură - . Simpozion Internaţional, Piteşti, 2001-.
editor şi coordonator Ilie Popa ; traducere în limba engleză de Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa.
Piteşti : Fundaţia Culturală "Memoria" Filiala Argeş, 2003-. [vol.] ; 24 cm. III 17208.
666. EYRE, A. G. An Outline History of England. A. G. Eyre. London : *Longman+, ©971. XII, 173
p.: fotogr., h.; 21 cm. Index. ISBN 0-582-53224-8. II 36209 ; 94(41)/E98.

667. FAUR, Antonio. Comportamentul militarilor sovietici în judeţele din vestul României : (1944
- 1945). Antonio Faur. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2000-2003. 2 vol. ISBN 973-
8083-98-2. II 38740.

668. FAURE, Élie. Histoire de l'art. Elie Faure. Paris : Jean-Pierre Faure, 1962-1964. 2 vol. ; 18
cm. (Le Livre de poche). Index. I 4026.

669. FAVIER, Jean. La Guerre de Cent Ans. Jean Favier. Paris : Fayard, 1980. 678 p. ; 21 cm.
Bibliogr. ISBN 2-213-00898-1. II 30407 ; 94(4)"15/19"/F28.

670. Fără termen de prescripţie : aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa.
coordonatori : doctor în istorie Sergiu Musteaţă, doctor în istorie Igor Caşu. Chişinău : Editura
Cartier, 2011. 789 p. ; 20 cm. (Cartier istoric). Bibliogr. la finele cap. ISBN 978-9975-79-691-0. II
39707 ; 323/F20.

671. FĂRCĂŞANU, Mihail. Monarhia socială. Mihail Fărcăşanu ; ediţie îngrijită de Marin Diaconu
şi Ion Papuc. Bucureşti : România Press, 2008. 335 p. ; 20 cm. ISBN 978-973-8236-92-9. II 38648
; 94(100)/F21.

672. FĂTU, Mihai. Garda de Fier : organizaţie teroristă de tip fascist. dr. Mihai Fătu, dr. Ion
Spălăţelu. Ed. a 2-a, rev. şi ad: Bucureşti : Editura Politică, 1980. 385 p. ; 20 cm. Note de subsol.
II 32751 ; 94(498)"20/..."/F26.

673. Federaţia Comunităţiilor Evreieşti din România. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din
România. Evreii din România în texte istoriografice : antologie. introducere, selectarea textelor,
note şi comentarii, traduceri din limbile maghiară, germană şi franceză, bibliografie şi indici de
Lya Benjamin. Bucureşti : Hasefer, 2002. 660 p. ; 24 cm. Note la finele cap. ISBN 973-630-015-3.
III 19095 ; 323/E95.

674. FELEA, Romulus. Viaţa spirituală din Ţara Moţilor : 1973-1974. Romulus Felea. Cluj-Napoca
: Napoca Star, 2004. 295 p.; 21 cm. ISBN 973-647-270-1. II 38500 ; 94(498)"1973/1974"/F29.

675. FELEZEU, Călin. Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană (1541-
1688). Călin Felezeu. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1996. 385 p. ; 20 cm. (Teze de
doctorat ; 3). Note la finele cap. ISBN 973-9261-09-4. II 38365 ; 94(498)"06/17"/F35.

676. FÉNYES, S. Revisionist Hungary : Hungarian people accuses. dr. S. Fényes. Miami Beach :
Romanian Historical Studies, 1988. 310 p. ; 21 m. Bibliogr. ISBN 0-937019-11-9. II 29630(2) ;
94(439)"20/..."/F36(2).
677. FERAL, Thierry. Médecine et nazisme : considérations actuelles. Thierry Feral, dr. Henri
Brunswic, dr. Anne Henry ; préface de Madame le Docteur Anne Viard - psychiatre hospitalier à
Nantes. Paris, 1998. 140 p. ; 21 cm. Indice. ISBN 2-7384-7008-4. II 36520 ; 616.89/F38.

678. File din cronici : crestomaţie privind istoria militară românească : secolele X-XIX. selectarea
textelor şi note Dan Căpăţînă, Sergiu Iosipescu. Bucureşti : Editura Militară, 1973. 166 p. ; 20
cm. II 33345 ; 94(498)/F50.

679. File din istoria militară a poporului român : studii. coordonator : general-colonel dr. Ilie
Ceauşescu. Bucureşti : Editura Militară, 1973-1987. [vol.] ; 20 cm. Note de subsol. II 33237.

680. FILIP, Angela-Anca. Etnologia funerară tomitană (în sec. I-III P. CHR) : rezumatul tezei de
doctorat. doctorand : Filip (Dobre) Angela-Anca ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. Ionel
Cândea. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2011. pag. multipl. ; 21 cm. Bibliogr.
II 39857 ; 94(37)/F51.

681. FILIP, Angela-Anca. Etnologia funerară tomitană (în sec. I-III P. CHR) : teză de doctorat.
doctorand : Filip (Dobre) Angela-Anca ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. Ionel Cândea. Galaţi
: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2011. 254 p. : fig., fotogr. color ; 30 cm. Abrevieri p
178-179. IV 8546 ; 94(37)/F51.

682. FILIP, Corneliu. Tratatul de la Varşovia în relaţiile internaţionale ale epocii (1955-1991).
Corneliu Filip. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2007. 189 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 183-189. ISBN
978-973-8966-36-9. III 21366 ; 327/F51.

683. Filosofia greacă pînă la Platon. studiu introductiv de I. Banu ; colecţie îngrijită de Ideal
Segall. Bucureşti, 1979. *vol.] ; 20 cm. (Clasicii filozofiei universale). Note. II 12340.

684. FINKIELKRAUT, Alain. Memoria zadarnică : despre crima contra umanităţii. Alain
Finkielkraut ; trad. Gina Vieru. Bucureşti : Hasefer, 2004. 120 p. ; 20 cm. ISBN 973-630-056-0. II
39011 ; 94(4)/F56.

685. FIRU, Pătru. Asistenţa şi învăţământul de medicină dentară din trecut până în prezent.
Pătru Firu, Svetlana Apostolescu. Iaşi : Junimea, 2006. 320 p. : il. ; 24 cm. ISBN 978-973-37-
1027-7. III 22360 ; 616.314/F59.

686. FISCHER, I. Latina dunăreană : introducere în istoria limbii române. I. Fischer. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. 228 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 36712 ; 811.135.1/F61.

687. FISCHER-GALAŢI, Stephen. Europa de Est şi Războiul Rece : percepţii şi perspective.


Stephen Fischer-Galaţi ; traducere de : Luiza Pârvu, Dan Popescu, Florin Tecuceanu. Iaşi :
Institutul European, 1996. 144 p. ; 19 cm. (Oglinzi paralele ; 2). Indice de nme p. 137-138. ISBN
973-9148-94-8. II 38368 ; 94(4)"20/..."/F61.
688. FLACELIÉRE, Robert. L' Amour en Grèce. Robert Flacelière. Paris : Hachette, 1960. 224 p. ;
20 cm. Note de subsol. II 33610 ; 94(38)/F63.

689. FLOCON, Albert. Universul cărţilor : studiu istoric de la origini pînă la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea. Albert Flocon ; traducere de Radu Berceanu ; cu o postfaţă de Barbu Theodorescu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. 496 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 4185 ; 002/F67.

690. FLORESCU, George D. Divanele Domneşti din Ţara Românească (1389-1495). George D.
Florescu. Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1943. 375 p. + 1 pl. ; 25 cm.
Bibliogr. Ped. III 2470 ; 94(498)"06/17"/F68 d1.

691. FLORESCU, Marilena. Truşeşti : monografie arheologică. Acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa,


Marilena Florescu, Adrian C. Florescu. Bucureşti ; Iaşi : Editura Academiei Române, 1999. 812 p.
; 28 cm. Indice p. 791-812. ISBN 973-27-0657-0. IV 6630 ; 902/903/P57.

692. FLORESCU, Nicolae. Înapoi la Aristarc : reevaluări critice. Nicolae Florescu. Bucureşti :
Jurnalul Literar, 2009-2010. 2 vol. ; 20 cm. II 39765.

693. FOCŞENEANU, Eleodor. Două săptămâni dramatice din istoria României (17-30 decembrie
1947). Eleodor Focşeneanu. Bucureşti : All, 1997. 192 p. ; 20 cm. (Memorii - Arhive - Mărturii).
Note de subsol. ISBN 973-9337-43-0. II 38797 ; 94(498)"20"/F73.

694. FOLBERTH, Otto. Ştefan Ludwig Roth şi raporturile lui cu românii : Conferinţă ţinută la
Braşov (16 mart 1939). Otto Folberth. Vălenii-de-Munte, 1939. 18 p. ; 24 cm. III 11324 ;
94(498)"18/19"/F77.

695. FONTAINE, André. Istoria Războiului Rece : de la Revoluţia din Octombrie la războiul din
Coreea (1917-1950). André Fontaine ; ediţie îngrijită, traducere şi note de George G. Potra şi
Delia Răzdolescu. Bucureşti : Editura Militară, 1992. 2 vol. ; 20 cm. (Dosare XX). Bibliogr. la
finele cap. II 31464.

696. FORESTER, C. W. Fenomenul legionar de-a lungul veacurilor de la Horia, Cloşca şi Crişan la
Horia Sima sau Miscarea Legionară în istoria poporului român. C. W. Forester. Miami Beach :
Editura Studii Istorice Româneşti, 1993. 158 p. : il. ; 21 cm. Bibliogr. p. 141-152. II 32878 ;
94(498)"20/..."/F79.

697. FRAIN, Irène. Quand les bretons peuplaient les mers. Irène Frain. Paris : Fayard, 1988. 380
p. ; 24 cm. ISBN 2-213-02179-1. III 22469 ; III 22469.

698. FRASER, Angus. Ţiganii : originile, migraţia şi prezenţa lor în Europa. Angus Frazer ; trad.
din engleză de Dan Şerban Sava. Bucureşti : Humanitas, 2010. 366 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-
973-50-2641-7. II 39342 ; 930.85/F88.
699. FRATTINI, Eric. Mafia S. A. : 100 de ani de Cosa Nostra. Eric Frattini ; trad. din lb. spaniolă
de Mihaela şi Ramona Pohoaţă. Bucureşti : Tritonic, 2009. 354 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 978-
606-8139-51-7. II 39994 ; 94(100)"18/19"/F88.

700. FRÂNCU, Constantin. Geneza limbii şi a poporului român. Constantin Frâncu. Iaşi : Casa
Editorială Demiurg, 1997. 112 p. ; 20 cm. (Lingua ; 2). Bibliogr. p. 100-110. ISBN 973-98104-5-4.
II 33412 ; II 33412.

701. FRÂNTU, Marcela. Revoluţia de la 1848 şi Râmnicul. Marcela Frântu. Râmnicu Vâlcea :
Adrianso, 1999. 49 p.; 20 cm. ISBN 973-99147-6-4. II 39074.

702. FREDOUILLE, Jean-Claude. Dictionnaire de la civilisation romaine. Jean-Claude Fredouille.


Paris : Larousse, 1992. 190 p., XVI pl.: il. color ; 17 cm. (Références. Histoire). ISBN 2-03-720074-
9. I 3765 ; 94(37).

703. FREIDEL, Frank. Franklin D. Roosevelt : A rendez-vous with destiny. Frank Freidel. Boston ;
New York ; Toronto : Little Brown and Company, 1990. VIII, 710 p., 8 f. : il. ; 23 cm. ISBN 0-316-
29260-5. III 12671 ; 94(73)"20/..."/F89.

704. FRIDE-CARRASSAT, Patricia. Mişcări artistice în pictură. Patricia Fride-Carrassat, Isabelle


Marcadé ; traducere din limba franceză de Denia Mateescu. Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2007.
240 p. : il. color ; 25 cm. (Colecţia de artă). Bibliogr. la finele cap. ISBN 978-973-717-192-4. III
20890 ; 75/F90.

705. From Union to Commonwealth : nationalism and separatism in the Soviet Republics. ed. by
: Gail W. Lapidus, Victor Zaslavsky, Philip Goldman. Cambridge : Cambridge University Press,
1993. XIV, 127 p. ; 25 cm. (Soviet Paperbacks). Index. ISBN 0-521-42716-9. III 12375 ; 323/F92.

706. FROYEN, Richard T. Macroeconomics : theories and policies. Richard T. Froyen. 8th ed:
New Jersey : Pearson Prentice Hall : Pearson Education International, 2005. 508 p. : tab., diagr. ;
23 cm. (Economics). Glosar p. 488-493. ISBN 0-13-127395-7. III 20620 ; 330-M/F92.

707. FRUNZĂ, Victor. Istoria comunismului în România. Victor Frunză. Ed. a 3-a: Bucureşti : EVF,
1999. 591 p. ; 21 cm. Addenda p. 531-548. ISBN 973-9120-05-9. II 38364 ; 94(498)"20/..."/F94.

708. FULGA, Iuliu. Medicină legală : note de curs. Iuliu Fulga. Galaţi : Zigotto, 2014. 260 p. ; 24
cm. Bibliogr. ISBN 978-606-669-073-7. III 22812 ; 616-091/F96.

709. FUNDERBURK, David Britton. Politica Marii Britanii faţă de România 1938-1940 : studiu
asupra strategiei economice şi politice. David Britton Funderburk. Bucureşti : Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1983. 221 p. ; 20 cm. Indice. II 32760 ; 94(41)"20/..."/F97.

710. FURET, François. La Révolution française. François Furet, Denis Richet. Paris : Hachette,
1989. 544 p. ; 18 cm. (Pluriel). Index. ISBN 2-01-012113-9. I 3999 ; 94(44)"15/19"/F98.
711. FURSAY-FUSSWERK, Joseph. La Chute des idoles : les fondements scientifiques du Croire et
des croyances. Joseph Fursay-Fusswerk en collaboration avec Jean-François Piquot. Toulouse :
Privat, 1986. 278 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 2-7089-7427-0. II 36560 ; 1/F98.

712. GAFENCU, Grigore. Însemnări politice : 1929-1939. Grigore Gafencu ; ediţie şi postfaţă de
Stelian Neagoe. Bucureşti : Humanitas, 1991. 384 p. ; 20 cm. (Memorii. Jurnale). Indice adnotat
p. 357-381. ISBN 973-28-0229-4. II 30875 ; 94(498)"20/..."/G12.

713. GAFTON, Alexandru. Elemente de istorie a limbii române. Alexandru Gafton. Iaşi :
Restitutio, 2001. 182 p.+ 3 h. ; 20 cm. ISBN 973-98-665-22. II 34689 ; 81/G12.

714. GAILLARD, Jean-Michel. Istoria continentului european : de la 1850 până la sfârşitul


secolului al XX-lea. Jean Michel Gaillard, Anthony Rowley ; trad. de Em. Galaicu-Păun. Chişinău :
Editura Cartier, 2001. 672 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 9975-79-086-0. II 37070 ; 94(4)"20/..."/G11.

715. GALLAGHER, Tom. Balcanii în noul mileniu : în umbra războiului şi a păcii. Tom Gallagher ;
traducere din engleză de Gabriela Ionescu ; postfaţă de Victor Neumann. Bucureşti : Humanitas,
2006. 343 p. ; 23 cm. (Istorie). Bibliogr. ISBN 973-50-1162-X. III 19514 ; 94(497)"20"/G15.

716. GALLAGHER, Tom. Furtul unei naţiuni : România de la comunism încoace. Tom Gallagher ;
traducere din engleză de : Mihai Elin, Delia Răzdoleanu, Horia Barna. Bucureşti : Humanitas,
2004. 431 p. ; 22 cm. (Istorie). Bibliogr. ISBN 973-50-0848-3. III 19548 ; 94(498)"20"/G16.

717. GAUCHET, Marcel. Revoluţia drepturilor omului. Marcel Gauchet ; trad. din lb. franceză de
Angela Cismaş. Bucureşti : Trei, 2004. 350 p. ; 20 cm. (Ideea europeană). Anexe. ISBN 973-8291-
81-X. II 37240 ; 323/G24.

718. GAULLE, Charles de. Mémoires de guerre : Le salut 1944-1946. Charles de Gaulle. Paris :
Plon, 1959. 653 p. ; 22 cm. III 11006(3) ; 94(100)"20/..."/D28(3).

719. GAULLE, Charles de. Memorii de război : Chemarea (1940-1942). Charles de Gaulle ; trad.
de Mihai Popescu. Bucureşti : Editura Politică, 1969. 415 p. ; 19 cm. Documente şi hărţi. II
2416(1) ; 94(44)"20/..."/D26(1).

720. GAUTHIER, Guy. Missy, Regina României. Guy Gauthier ; traducere din limba franceză de
Andreea Popescu. Bucureşti : Humanitas, 2006. 341 p. ; 20 cm. (Casa Regală). Bibliogr. ISBN
973-50-1381-9. II 37671 ; 94(498)"20"/G-24.

721. GAUTHIER, Guy. Missy, Regina României. Guy Gauthier ; traducere din limba franceză de
Andreea Popescu. Bucureşti : Humanitas, 2000. 341 p. + *8+ f. : fotogr. alb-negru ; 20 cm.
Bibliogr. ISBN 973-50-0098-9. II 38384 ; 929/G24.
722. GAVRILIU, Eugenia. British history and civilization : a student-friendly approach through
guided practice. Eugenia Gavriliu. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din
Galaţi, 2001. 172 p. ; 30 cm. Bibliogr. ISBN 973-8352-02-9. IV 6775 ; 94(410)/G26.

723. GAVRILIU, Eugenia. British History and Civilization : a student-friendly approach through
guided practice. Eugenia Gavriliu. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, *2002+. 172
p. ; 24 cm. Bibliogr. III 16547 ; III 16547.

724. GĂZDAC, Cristian. Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate de la Traian la


Constantin I. Cristian Găzdac. Cluj-Napoca : Nereamia Napocae, 2002. 2 vol. ; 29 cm. ISBN 973-
85586-4-6. IV 6973.

725. Gândire politică şi imaginar social la popoarele central- est europene, secolul al XIX-lea :
antologie de texte. coord. Teodor Pavel. Cluj-Napoca : Argonaut, 2005. 397 p. ; 20 cm.
(Documente. Istorie. Mărturii). ISBN 973-7710-45-2. II 36865 ; 94(100)"20/..."/G11.

726. Gândirea egipteană antică. traducere din limba egipteană veche, studiu introductiv, notiţe
introductive şi note de Constantin Daniel. Bucureşti : Editura Herald, 2008. 319 p. ; 22 cm. (Carţi
fundamentale). Note de subsol. ISBN 978-973-111-076-9. II 39241 ; 1(32)/G18.

727. GEARY, Patrick J. Mitul naţiunilor : originile medievale ale Europei. Patrick J. Geary ; trad.,
st. introductiv şi note explicative de Alexandru Madgearu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2007.
230 p. ; 21 cm. ISBN 978-973-8966-18-5. II 39700 ; 94(4)"03/18"/G28.

728. GEISS, Imanuel. Istoria lumii : din preistorie până în anul 2000. Imanuel Geiss ; traducere
de Aurelian Cojocea. Bucureşti : ALL, 2000. 656 p. ; 21 cm. (ESENŢIALL). Indice. ISBN 973-684-
395-5. II 35671 ; 94(100)/G29.

729. GELZER, Matthias. Der Nobilität der römischen Republik. Matthias Gelzer. Stuttgart : B.G.
Teubner, 1983. 142 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 3-519-07409-5. II 32665 ; 94(37)/G29.

730. GEMIL, Tahsin. Regimul timariot şi aplicarea lui în ţinuturile româneşti administrate de
Poarta Otomană. prof.univ.dr. Tahsin Gemil. Constanţa : Ovidius University Press, 2004. 148 p. ;
17 cm. Note de subsol. ISBN 973-614-201-9. II 37384 ; 94(498)"06/17"/G28.

731. GEMIL, Tahsin. Românii şi otomanii în secolele XIV-XVI. Tasin Gemil. Ed. a 2-a rev:
Constanţa : Ovidius University Press, 2008. 328 p. ; 22 cm. Note de subsol. ISBN 978-973-614-
420-2. II 39906 ; 94(498)"06/17"/G30.

732. GENET, L. L' Époque contemporaine 1848-1914 (classe de première). L. Genet. Paris :
Hatier, 1961. 512 p. ; 21 cm. ISBN 2-218-00136-5. II 33620 ; 94(4)"20/..."/G30.

733. GENETTE, Gérard. Palimpsets : literature in the second degree. Gérard Genette ; translated
by Channa Newman and Claude Doubinsky. Lincoln ; London : University of Nebraska Press,
©997. xiii, 491 p. : il. ; 24 cm. (Stages ; 8). Bibliogr. ISBN 978-0-8032-7029-9. III 23316 ;
82.09/G30.

734. GEORGESCU, Maria. Istoria Bizanţului. Maria Georgescu. Ed. a 3-a rev: Târgovişte : Cetatea
de Scaun, 2007. 354 p. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-8966-33-8. III 21399 ; 94(495-
44)"03/14"/G32.

735. GEORGESCU, Titu. Istoria românilor. prof. univ. dr. doc. Titu Georgescu. Ed. a 2-a: Bucureşti
: Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2000. 292 p.+ 6 f.: h. ; 24 cm. Bibliogr. select. ISBN 973-
582-184-2. III 15446 ; 94(498)/G32.

736. GEORGESCU, Titu. Mărturii franceze despre 1848 în ţările române. Titu Georgescu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968. 270 p. ; 20 cm. II 33317 ; 94(498)"18/19"/G32.

737. GEORGESCU, Titu. Tot un fel de istorie. Titu Georgescu. Râmnicu Vâlcea : Conphys, 2001.
598 p. ; 20 cm. ISBN 973-9334-38-5. II 34697 ; 94(498)"20/..."/G32.

738. GEORGESCU, Vlad. Din corespondenţa diplomatică a Ţării Româneşti. Vlad Georgescu.
Bucureşti : Muzeul romîno-rus, 1962. 268 p. ; 21 cm. Indice. II 930 ; 94(498)"18/19"/G32.

739. GEORGESCU, Vlad. Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române 1750-1831. Vlad
Georgescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972. 226 p. ; 24 cm.
Bibliogr. III 158 ; 94(498)"06/17"/G32.

740. GEREMEK, Bronislaw. Les Marginaux parisiens aux XIVÀeÙ et XVÀeÙ siecles. Bronislaw
Geremek ; traduit de polonais par Daniel Beauvois. Paris : Flammarion, 1976. 356 p. ; 20 cm.
ISBN 2-08-210805-8.

741. GERGELY, Andras. Istoria Ungariei. Andras Gergely ; trad. de Hermann Gusztav Mihaly.
Odorheiu Secuiesc : Asociaţia Culturală Haaz Rezso, 1993. 173 p. + h. ; 20 cm. II 32191 ;
94(439)/A51.

742. Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. redigiert von Carl Göllner.
Bukarest : Kriterion, 1979. 460 p. + 93 pl. ; 24 cm. Bibliogr. III 11230 ; 94(498)/G36.

743. Gesellschaft und Wirtschaft des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert : studien zu


ausgewählten Problemen. hrsg. von Klaus-Peter Johne. Berlin : Akademie-Verlag, 1993. 404 p. ;
24 cm. Index. ISBN 3-05-001991-3. III 12948 ; 94(37)/G36.

744. GEYL, Pieter. Napoleon : for and against. Pieter Geyl ; translated from the Duch by Olive
Renier. London : Jonathan Cape, 1957. 477 p. ; 22 cm. Index. II 31616 ; 94(44)"15/19"/G36.

745. Gheorghe Buzatu : in memoriam. coord. Marusia Cîrstea, Sorin Liviu Damean, Lucian
Dindirică. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. 800 p. ; 25 cm. Înaintea tit. : Universitatea din
Craiova. Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale, Consiliul Judeţean Dolj. Biblioteca
Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. ISBN 978-606-537-237-5. III 23237 ; 94(498)/G40.

746. GHEORGHE, Cristache. Români în Europa şi în lume: mărturii pentru eternitate:


monumente, însemne memoriale şi cimitire de eroi. col.(r) dr. Cristache Gheorghe ; gl.bg.(r) dr.
Florian Tucă. Bucureşti : Europa Nova, 2002. 352 p.; 20 cm. Indice. ISBN 973-8158-31-1. II 36009
; 94(498)/G40.

747. GHEORGHIU, Gabriela. Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului : sfârşitul sec. II a. Ch. -
începutul sec. II p. Ch. Gabriela Gheorghiu. Cluj-Napoca : Editura Mega, 2005. 524 p. : il., fig.,
fotogr. ; 29 cm. Înaintea tit. : Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi
Filosofie. Institrutul de pre- şi protoistorie. ISBN 973-7867-11-4. IV 7478 ; 902/904/G42.

748. GHERAN, Niculae. Sertar : evocări şi documente. Niculae Gheran. Bucureşti : Editura
Institutului Cultural Român, 2004. 452 p. ; 20 cm. (Context). Indice de persoane p. 435-448.
ISBN 973-577-435-6. II 38976 ; 821.135.1.09/G43.

749. GHERMAN, Ion. Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi ţinutului Herţa. prof. dr. doc. Ion
Gherman. Bucureşti : ALL, 1993. 120 p. : h., il., port. ; 20 cm. (Biblioteca de istorie). Rezumat în
limba engleză şi franceză. ISBN 973-9156-04-5. II 31857 ; 94(498)"20/..."/G45.

750. GHEŢIE, Ion. Graiurile dacoromane în secolele al XIII-lea al XVI-lea (până la 1521). Ion
Gheţie. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2000. 145 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-
27-0758-5. II 38505 ; 811.135.1'0/G46.

751. GHEŢIE, Ion. Începuturile scrisului în limba română : contribuţii filologice şi lingvistice. Ion
Gheţie. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974. 211 p. ; 21 cm.
Indice. II 2114 ; II 2114.

752. GHIBU, Onisifor. Trei ani pe frontul basarabean : bilanţul unei activităţi. Onisifor Ghibu ;
îngrij. de Marian Radu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996. 222 p.; 18 cm.
ISBN 973-577-043-1. II 38508 ; 94(498.7)/G47.

753. Ghid de evaluare *pentru+ ISTORIE 2001. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.
Bucureşti : PROGnosis, *2000+. 124 p.; 24 cm. (Evaluare). Bibliogr. ISBN 973-99841-7-7. III 15782
; III 15782.

754. GHIMPU, Gheorghe. Conştiinţa naţională a românilor moldoveni. Gheorghe Ghimpu. ed. a
2-a rev. şi complet: Chişinău : Garuda-Art, 2002. 500 p. ; 20 cm. Note. ISBN 9975-933-06-8. II
35630 ; 94(478)/G50.

755. GHIONEA, Georgeta. Istoria băncilor urbane din Oltenia (1880-1948). Georgeta Ghionea.
Craiova : AIUS, 2009. 298 p. ; 20 cm. ISBN 978-606-8021-89-8. II 40254 ;
94(498)"1990/1948"/G47.
756. GIONEA, Vasile. Studii de drept constituţional şi istoria dreptului. Vasile Gionea. Bucureşti :
Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1993-1995. 3 vol. ; 20 cm. Cuprins şi în l. franceză şi
engleză. II 34283.

757. GIURA, Lucian. Otto von Bismarck : artizanul Germaniei moderne. Lucian Giura, Maura
Geraldina Giura. Sibiu : Techno Media, 2003. 253 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-86123-8-
1. II 36586 ; 94(430)"15/19"/G60.

758. GIURA, Maura Geraldina. Profesor universitar doctor Nicolae Branga la 60 de ani :
biobibliografie. Maura G. Giura. Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, 1999. 25 p. ; 20
cm. II 35831 ; 930/G59.

759. GIURESCU, Constantin. Material pentru istoria Olteniei supt austrieci. Constantin Giurescu
; publicat de Constantin C. Giurescu. Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1944.
vol.; 26 cm. III 11303.

760. GIURESCU, Constantin C. Amintiri. Constantin C. Giurescu ; ediţie îngrijită de Dinu C.


Giurescu. Bucureşti : All Educational, 2000. 542 p.; 21 cm. Anexe p. 470-518. ISBN 973-684-143-
X. II 34550 ; 821.135.1-94/G59.

761. GIURESCU, Constantin C. Contribuţiuni la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române


până la 1848. Constantin C. Giurescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1972. 296 p.; 20 cm. Indice
p. 247-214. II 1884 ; II 1884.

762. GIURESCU, Constantin C. Formarea poporului român. Constantin C. Giurescu. Craiova :


Scrisul Românesc, 1973. 172 p., 16 f.: il., h.; 24 cm. Indice p. 147-168. III 14262 ;
94(498)".../05"/G59.

763. GIURESCU, Constantin C. Istoria Bucureştilor : din cele mai vechi timpuri până în zilele
noastre. Constantin C. Giurescu. Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1966. 466 p.: il., 8 f.:il., 5
h.; 26 cm. Indice. III 14285 ; 94(498)/G59.

764. GIURESCU, Constantin C. Istoria Bucureştilor. Constantin C. Giurescu. ed. a II-a revăzută şi
adăugită: Bucureşti : Sport-Turism, 1979. 399 p.+ 76 f. pl.: fotogr.; 26,5 cm. Bibliogr. la finele
capitolelor. III 17589 ; 94(498)/G59.

765. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă astăzi.
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. Bucureşti : Albatros, 1975. 1040 p. cu ilustr., portr.,
facs. + 2 f., h.; 23 cm. Bibliogr. III 4196 ; 94(498)/G59.

766. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă la moartea
regelui Ferdinand. Constantin C. Giurescu ; cuvînt înainte de Dinu C. Giurescu. Bucureşti :
Humanitas, 2000. 319 p. : h. ; 22 cm. (Istorie). Liste cronologice p. 295-311. ISBN 973-28-0309-6.
III 38795 ; 94(498)/G59.
767. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi pînă azi. Constantin
C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. Bucureşti : Albatros, 1971. 831 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 2192 ; II
2192.

768. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu.


Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1974-1976. 2 vol. ; 24 cm. Indice. III 3926.

769. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor. Constantin C. Giurescu ; ediţie îngrijită de Dinu
C. Giurescu. Bucureşti : All, 2007. 3 vol. ; 24 cm. ISBN 978-973-571-707-0. III 20675.

770. GIURESCU, Constantin C. Judeţe dispărute din Ţara Românească : extras din Omagiul
profesorului D. Gusti. Constantin C. Giurescu. Bucureşti : *s.n.+, 1937. 8 p. ; 24 cm. Ped. III 2538 ;
94(498)"18/19"/G59.

771. GIURESCU, Constantin C. Scurtă istorie a românilor : pentru tineret îndeosebi. Constantin
C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977. 424 p.: h.,
tab., 44 f. : il.; 20 cm. Liste cronologice p. 391-417. II 33318 ; 949(498)/G59.

772. GIURESCU, Constantin C. Transilvania în istoria poporului român. Constantin C. Giurescu.


Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1967. 160 p.: 1 h., 27 f., il. ; 20 cm. Rezumate în limba franceză,
engleză, rusă, germană. II 33324 ; 94(498)/G59.

773. GIURESCU, Constantin C. Transylvania in the history of the Romanian people. Constantin C.
Giurescu. Bucharest : Meridiane, 1968. 136 p., 1 f.: h.; 20 cm. II 30719.

774. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor. Constantin C. Giurescu ; ediţie îngrijită de Dinu
C. Giurescu. Bucureşti : All, 2007.

775. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor. Constantin C. Giurescu ; ediţie îngrijită de Dinu
C. Giurescu. Bucureşti : All, 2007.

776. GIURESCU, Constantin C. Istoria românilor. Constantin C. Giurescu ; ediţie îngrijită de Dinu
C. Giurescu. Bucureşti : All, 2007.

777. GIURESCU, Dinu C. Guvernarea Nicolae Rădescu. Dinu C. Giurescu. Bucureşti : All, 1996.
400 p. ; 20 cm. Index p.371-400. ISBN 973-571-035-8. II 34549 ; 94(498)"20/..."/G59.

778. GIURESCU, Dinu C. Istoria ilustrată a românilor. Dinu C. Giurescu. Bucureşti : Sport-Turism,
1981. 640 p.: il., h.+ 27 p.: il. alb-negru şi color; 27 cm. Hartă în forzaţ. IV 4544 ; 94(498)/G59 d1.

779. GIURESCU, Dinu C. România în al Doilea Război Mondial : (1939 - 1945). Dinu C. Giurescu.
Bucureşti : All Educational, 1999. 310 p. ; 24 cm. (Istoric). Conţine note după capitole şi index.
ISBN 973-684-036-0. III 20252 ; 94(498)"19"/G59.
780. GIURESCU, Dinu C. Ţara Românească în secolele XIV şi XV. Dinu C. Giurescu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1973. 496 p.: h., 8 f.: il.; 20 cm. II 32762 ; 94(498)"06/17"/G59 d1.

781. Gîndirea egipteană antică în texte. traducere din limba egipteană veche, studiu
introductiv, notiţe şi note de Constantin Daniel. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1974. 299 p., 8 f. : il., 1 h. ; 20 cm. (Bibliotheca Orientalis). Anexe şi indice. II 2208 ; 008(32)/G57
d1.

782. Gîndirea feniciană în texte. studiu introductiv de Constantin Daniel ; traducere, notiţe,
introducere şi note : Athanase Negoiţă. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 360
p., 10 f. : il. ; 20 cm. (Bibliotheca Orientalis). Anexe şi bibliogr. II 36710 ; 008(35)/G18.

783. Gîndirea hittită în texte. studiu introductiv de Constantin Daniel ; traducere, notiţe,
introducere şi note : Athanase Negoiţă. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 360
p., 10 f. : il. ; 20 cm. (Bibliotheca Orientalis). Anexe. II 24185 ; 008(35)/G57.

784. Gîndirea social-politică despre Unire (1859) : culegere. sub îngrijirea acad. Petre
Constantinescu-Iaşi şi a lui Dan Berindei. Bucureşti : Editura Politică, 1966. 360 p. ; 20 cm. Index.
II 33285 ; 94(498)"18/19"/G57.

785. GLODARIU, Ioan. Aşezări dacice şi daco-romane la Slimnic : contribuţii la continuitatea


dacilor în Dacia romană. Ioan Glodariu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1981. 189 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 7965 ; 94(498)".../05"/G63.

786. GLODARIU, Ioan. Cetatea dacică de la Căpîlna. Ioan Glodariu, Vasile Moga. Bucureşti, 1989.
238 p., *4+ f. pl.: plan; 25 cm. Rezumat şi în l. engleză. ISBN 973-29-0022-9. III 11682 ; III 11682.

787. GLODARIU, Ioan. Cetăţi şi aşezări dacice în Munţii Orăştiei. Ioan Glodariu, Eugen
Iaroslavschi, Adriana Rusu. Bucureşti : Sport-Turism, 1988. 284 p.: fig., 16 f.: il.; 16 cm. Bibliogr. I
3869 ; 94(498)".../05"/G62 d1.

788. GLODEANU, Gheorghe. Fantasticul în proza lui Mircea Eliade. Gheorghe Glodeanu. Baia
Mare : Gutinul, 1993. 271 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-9083-43-9. II 38096 ;
821.135.1.09/G62.

789. GLOTZ, G. Cetatea greacă. G. Glotz ; trad. şi indice de Mioara Izverna şi Pan Izverna ; trad.
notelor de Elena Lazăr. Bucureşti : Meridiane, 1992. 496 p. ; 19 cm. (Biblioteca de artă. Arte şi
civilizaţii ; 524). Bibliogr. şi indice. ISBN 973-33-0146-9. II 35334 ; 94(38)/G62.

790. GOGA, Octavian. Aceiaşi luptă : Budapesta-Bucureşti. Octavian Goga ; îngrij. de Dan
Brudaşcu. Cluj-Napoca : Sedan, 1997. 446 p.; 21 cm. ISBN 973-98114-8-5. II 38273 ;
94(498)"1919/1939"/G64.
791. GOGEANU, Paul. Dunărea în relaţiile internaţionale. dr. Paul Gogeanu. Bucureşti : Editura
Politică, 1970. 336 p. ; 19 cm. Anexe, bibliogr. şi indice. II 471 ; 94(498)/G65.

792. GOLEA, Traian. Romania beyond the limits of endurance : a desperate appeal to the free
world. Traian Golea. Miami Beach, Florida : Romanian Historical Studies, 1988. 123 p. ; 21 cm.
ISBN 0-937019-12-7. II 29631 ; 94(498)"20/..."/G67.

793. GOLEA, Traian. SOS Transilvania : împotriva revizionismului unguresc cuibărit în Congresul
American. Traian Golea. Miami Beach, FA : Studii Istorice Româneşti, 1993. IV, 494 p. ; 21 cm. II
32874.

794. GOLEA, Traian. Transylvania and Hungarian revisionism : a discussion of present-day


developments. Traian Golea. second, enlarged edition: Miami Beach, Florida : Romanian
Historical Studies, 1988. 198 p. ; 21 cm. Note. ISBN 0-937019-08-9. II 29634 ;
949498)"20/..."/G67.

795. Golgota estului : iulie 1942 - martie 1944. coordonare : colonel dr. Alesandru Duţu ; cuvânt
înainte : general de brigadă dr. Mihail E. Ionescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale
Române, 2000. 416 p. : fotogr. ; h. ; 20 cm. (Istorie). Note la finele cap. ISBN 973-577-296-5. II
39079 ; 94(498)"19"/G66.

796. GOLIMAS, Aurel H. Un Domnitor, o epocă : vremea lui Miron Barnovschi Moghilă, voievod
al Moldovei. Aurel H. Golimas. Bucureşti : Sport-Turism, 1980. 272 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 33272 ;
94(498)"06/17"/G67.

797. GOMA, Paul. Săptămâna Roşie 28 iunie - 3 iulie 1940 sau Basarabia şi evreii : eseu *varianta
11 martie 2004+. Paul Goma ; ediţie îngrijită de Flori Stănescu ; studiu şi index de Mircea
Stănescu. Bucureşti : Vremea XXI, 2004. 376 p. ; 20 cm. (Fapte. Idei. Documente (FID)). Bibliogr.
select. p. 339-348. ISBN 973-645-097-X. II 38756 ; 821.135.1/G69.

798. GOMBRICH, Ernst H. Istoria artei. E. H. Gombrich ; trad. de Nicolae Constantinescu.


Bucureşti : Art, 2012. 688 p. : reprod. color ; 24,5 cm. Bibliogr., index. ISBN 978-973-124-723-6.
III 22955 ; 72/76/G69.

799. GOMPERTZ, Will. O istorie a artei moderne : tot ce trebuie să ştii despre ultimii 150 de ani.
Will Gompertz ; trad. de Daniela Magiaru. Iaşi : Polirom, 2014. 382 p. : il., *18+ p. : repr. color ;
23,5 cm. (Colecţia de artă). Index. ISBN 978-973-46-4184-0. III 22957 ; 75"18/19"/G69.

800. GONŢA, Alexandru I. Documente privind istoria României : Moldova : veacurile XIV-XVII
(1384-1625) : indicele numelor de locuri. Alexandru I. Gonţa ; ediţie îngrijită şi prefaţă de I.
Caproşu. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1990. 303 p. ; 24 cm. ISBN 973-27-0092-0. III
16565 ; 94(498)"06/17"/G69.
801. GONŢA, Alexandru I. Relaţiile românilor cu slavii de răsărit pînă la 1812. Alexandru I. Gonţa
; pref. de Pavel Parasca şi Gheorghe Postică ; notă bibliogr. de Ioan Caprosu. Chişinău :
Universitas, 1993. 156 p.; 20 cm. ISBN 5-362-01083-2. II 31852 ; 94(498)"06/17"/G69.

802. GONŢA, Alexandru I. Satul în Moldova medievală. Alexandru I. Gonţa. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 400 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 9579 ; 94(498)"06/17"/G69
d1.

803. GONŢA, Alexandru I. Studii de istorie medievală. Alexandru I. Gonţa ; texte selectate şi
pregătite pentru tipar de Maria Magdalena Székely şi Ştefan S. Gorovei ; cuvânt introductiv de
Ioan Caproşu. Iaşi : Dosoftei, 1998. 404 p. ; 23 cm. Note. ISBN 973-9135-62-5. III 16564 ;
94(498)"06/17"/G69.

804. GONZÁLES, Justo L. Ghid pentru studiul istoriei bisericeşti. Justo L. Gonzáles ; trad. Cezar
Login, Gabriel-Viorel Gârdan ; ed., studiu introd. şi bibliogr. Gabriel-Viorel Gârdan. Cluj-Napoca :
Presa Universitară Clujeană, 2010. 160 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-595-156-6. II 40301 ;
26/28/G69.

805. GOSTAR, Nicolae. Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal. Nicolae Gostar, Vasile
Lica. Iaşi : Junimea, 1984. 199 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 31361 ; 94(498)".../05"/G73 d1.

806. GOULD LEE, Arthur. Coroana contra secera şi ciocanul : povestea regelui Mihai al
României. Arthur Gould Lee ; coord. Sorin Antohi ; trad. Maria Bica. Bucureşti : Humanitas,
1998. 318 p.; 23 cm. (Istorie). ISBN 973-28-0829-2. II 38013 ; 94(498)/G64.

807. GRAMATOPOL, Mihai. Antichitate şi modernitate : eseuri pragmatice. M. Gramatopol.


Braşov : Orientul Latin, 2000. 320 p.+ 4 f. pl.; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9338-24-0. II 34620 ;
94(100)".../03"/G76.

808. GRAMATOPOL, Mihai. Civilizaţia elenistică. Mihai Gramatopol ; postfaţă : Ion Itu. ed. a 2-a:
Braşov : Orientul Latin, 2000. 382 p.+ 28 f. pl. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9338-194. II 34621 ;
008(38)/G76.

809. GRANT, A. J. Europe in the Nineteenth and Twentieth Century (1789-1950). A.J. Grant,
Harold Temperley ; revised and edited by Lillian M. Penson. 6-th edition: London : Longmans,
Green and Co Ltd, 1952. 603 p. + h. ; 22 cm. Index. II 31574 ; 94(4)"15/19"/G76.

810. GRAY, Jeremy. Idei despre spaţiu : euclidian, neuclidian şi relativist. Jeremy Gray ; trad.
Alexandra Petrea. Ed. a 2-a: Bucureşti : All, 1989. 261 p.; 24 cm. ISBN 973-9392-29-6. III 21071 ;
519.8/G75.

811. Grecia antică. sub redacţia academicienilor V.V. Struve şi D.P. Kallistov. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică, 1958. 740 p. ; 24 cm. Indice. III 3991 ; 94(38)/G79.
812. GRESH, Alain. The Middle East : war without end ?. Alain Gresh and Dominique Vidal ;
translated by Simon Medaney with Henriette Bardel. London : Lawrence and Wishart Limited,
1988. 207 p. ; 21 cm. Index. II 32086 ; 94(5)"20/..."/G78.

813. GRIBINCEA, Mihai. Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică (1944-1950). Mihai
Gribincea ; prefaţă de : prof. univ. Dinu C. Giurescu. Cluj-Napoca : Dacia, 1995. 188 p. ; 20 cm.
(Istorie recuperată). Note p. 153-164. ISBN 973-35-0483-1. II 38721 ; 94(498)"20/..."/G81.

814. GRIDAN, Alin. Victor Slăvescu : documente (1909-1946). Alin Gridan, Iulian Oncescu.
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. 2 vol. ; 24 cm. ISBN 978-606-537-030-2. III 21390.

815. GRIGORAŞ, Iulian. Autonomii barbare în cadrul republicii şi imperiului, secolele II a. Chr. - I
p. Chr. : Galliile şi Britannia : rezumatul tezei de doctorat. drd. Iulian Grigoraş ; cond. şt. prof.
univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. Galaţi, 2013. 16 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 40899 ;
94(37)/G82.

816. GRIGORAŞ, Iulian. Autonomii barbare în cadrul republicii şi imperiului, secolele II a. Chr. - I
p. Chr. : Galliile şi Britannia : teză de doctorat. drd. Iulian Grigoraş ; cond. şt. prof. univ. dr. Ionel
Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. Galaţi, 2013. 174 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8965 ; 94(37)/G82.

817. GRIGORAŞ, N. Moldova lui Ştefan cel Mare. N. Grigoraş. Iaşi : Junimea, 1982. 320 p. ; 20
cm. Note de subsol. II 33334 ; II 33334 d5.

818. GRIGORAŞ, N. Ţara Românească a Moldovei de la întemeierea statului până la Ştefan cel
Mare : 1359-1457. N. Grigoraş. Iaşi : Junimea, 1978. 208 p. ; 21 cm. Note de subsol. II 33325 ;
94(498)"06/17"/G82.

819. GRIGORESCU, Dan. Druizii şi lumea lor enigmatică. Dan Grigorescu. Bucureşti : Saeculum
IO, 2003. 287 p. : il. ; 20 cm. (Enigmele universului). ISBN 973-642-038-8. II 38634 ; 930.85/G83.

820. GRIGOROVIŢĂ, Mircea. Din istoria colonizării Bucovinei. Mircea Gheorghiţă. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. 160 p. ; 20 cm. (Pagini de istorie). ISBN 973-30-5852-1. II
36361 ; 94(498)/G85.

821. GRIMAL, Pierre. Civilizaţia romană. Pierre Grimal ; traducere, prefaţă şi note de Eugen
Cizek. Bucureşti : Editura Minerva, 1973. 2 vol. ; 17 cm. (Biblioteca pentru toţi). I 352.

822. GRIMAL, Pierre. Literatura latină. Pierre Grimal ; trad. de Mariana Franga şi Liviu Franga ;
medalion bibliografic Eugen Cizek. Bucureşti : Teora, 1997. 492 p. ; 23 cm. (Synthesis). Note p.
421-470. ISBN 973-601-601-3. III 15263 ; 821.124/G86.

823. GRIMAL, Pierre. Tacit. Pierre Grimal ; trad. de Gabriela Creţia şi Lidia Cotea. Bucureşti :
Teora, 2000. 367 p. ; 19 cm. Anexe p. 311-366. ISBN 973-601-886-5. II 34346 ; 94(37)/G86.
824. GUIGUE, Bruno. Aux Origines du conflict israëlo-arabe : l'invisible remords de l'Occident.
Bruno Guigue. Paris, 1998. 146 p. ; 22 cm. (Questions Contemporaines). Note de subsol. ISBN 2-
7384-7304-0. II 36454 ; 94(5)"20/..."/G95.

825. GULDDAL, Jesper. Anti-Americanism in European literature. Jesper Gulddal. New York :
Palgrave Macmillan, ©011. 242 p. ; 23 cm. (Studies in European culture and history). Bibliogr.
ISBN 978-0-230-12082-2. II 41348 ; 82.09/G95.

826. GULIAN, C. I. Hegel. acad. C.I. Gulian. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
392 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 15646 ; 14/G95.

827. GULICIUC, Emilia. Istoria filosofiei româneşti. Emilia Guliciuc. Suceava : Editura Universităţii
"Ştefan cel Mare" din Suceava, 2004. 280 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-666-094-X. III 17745 ;
1/G95.

828. GULICIUC, Viorel. Istoria filosofiei antice. Viorel Guliciuc. Suceava : Editura Universităţii
"Ştefan cel Mare" din Suceava, 2004-. [vol.] ; 24 cm. ISBN 973-666-093-1. III 17746.

829. GUŞĂ DE DRĂGAN, Daniela Veronica. Condamnat la adevăr : general Ştefan Guşă. Daniela
Veronica Guşă de Drăgan. Bucureşti : RAO, 2004. 508 p. ; 21 cm. (Biblioteca RAO). ISBN 973-
576-754-6. II 36350 ; 94(498)"20/..."G97.

830. GUŢAN, Manuel. Istoria administraţiei publice româneşti. Manuel Guţan. Ed. a 2-a:
Bucureşti : Editura Hamangiu, 2006. 293 p. ; 20 cm. ISBN 978-973-8957-30-5. II 41081 ;
352/G98*.

831. GYEMÁNT, Ladislau. Evreii din Transilvania : destin istoric = The Jews of Transylvania : A
Historical Destiny. Ladislau Gyémánt. Cluj Napoca : Institutul Cultural Român, 2004. 313 p.; 19
cm. ISBN 973-86871-3-6. III 18578 ; 323/G99.

832. GYULA, Rácz. Problema naţională a ungurimii din Ardeal (Cluj 1939). Rácz Gyula, Vincze
János ; traducere-rezumat din ungureşte de Cristina Işfan. Bucureşti : Monitorul Oficial şi
Imprimeriile Statului, 1940. 13 p. ; 23 cm. III 11322 ; 94(498)"20/..."/G99.

833. HALIPPA, Pantelimon. Publicistică. Pan Halippa. Chişinău : Museum, 2001. XXII, 254 p. ; 25
cm. ISBN 9975-906-45-1. III 21768 ; 821.135.1(478)-92/H18.

834. HANDOCA, Mircea. Pro Mircea Eliade. Mircea Handoca. Cluj-Napoca : Dacia, 2006. 230 p.;
16 cm. (Discobolul). ISBN 978-973-35-2111-2. II 37970 ; 821.135.1.09/H11.

835. HANGIU, Ion. Presa românească de la începuturi pînă în prezent : dicţionar cronologic :
1790 - 2007. Ion Hangiu. Bucureşti : Comunicare.ro, 2008. 4 vol. ; 25 cm. Indice alfabetic,
indicele localităţilor de apariţie şi indice colaboratori, la finele ficărui volum. ISBN 978-973-711-
163-0. III 20385.
836. HARRIS, R. W. Absolutism and Enlightenment : (1660-1789). R. W. Harris. London :
Blandford Press, 1964. 382 p. ; 21 cm. Index. II 31624 ; 94(4)"15/19"/H31.

837. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Cuvente den bătrîni : istoria limbei române. B. Petriceicu
Haşdeu ; ediţie îngrijită şi note de G. Mihăilă. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1984.
[vol.] ; 24 cm. III 9395.

838. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Etymologicum Magnum Romaniae : Dicţionarul limbei istorice
şi poporane a românilor. B. Petriceicu-Haşdeu ; ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore
Brâncuş. Bucureşti : Editura Minerva, 1972. XXXVI, 775 p. ; 26 cm. III 2424 ; 811.135.1'0/H34.

839. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Etymologicum Magnum Romaniae : dicţionarul limbei istorice
şi poporane a românilor : pagini alese. B. P. Haşdeu ; ediţie îngrijită de Andrei Rusu, studiu
introductiv de Paul Cornea. Bucureşti : Editura Minerva, 1970. 2 vol. ; 16 cm. I 1346.

840. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Istoria critică a românilor. B. P. Hasdeu ; ediţie îngrijită şi
studiu introductiv de Grigore Brâncuş. Bucureşti : Universitas, 1999. 678 p. ; 19 cm. Note p. 665-
678. ISBN 973-601-871-7. II 34344 ; 94(498)/H34.

841. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Satyrul. Bogdan Petriceicu Haşdeu ; ed. critică de I. Oprişan.
Bucureşti : Saeculum IO, 2011. 183 p. : il. ; 29 cm. ISBN 978-973-642-280-5. IV 8666 ;
821.135.1/H34.

842. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Scrieri istorice. Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ediţie critică de I.
Oprişan. Ed. crit: Bucureşti : Vestala, 2008. 2 vol. ; 20 cm. ISBN 978-973-120-045-3. II 38695.

843. HAŞDEU, Bogdan Petriceicu. Studii şi articole de economie politică. Bogdan Petriceicu
Haşdeu ; ediţie critică de I. Oprişan. Ed. crit: Bucureşti : Saeculum IO, 2002. 303 p. ; 20 cm. (B.P.
Haşdeu. Opere ; Vol.7, tomul 4). Addenda la "Publicistica politică 1869-1904" p. 183-279. ISBN
973-642-024-8. II 38683 ; 821.135.1/H34.

844. HATCHET, D.F. Ialta : înţelegeri pentru 50 de ani. D. F. Hatchet, G. G. Springfield. Bucureşti :
Casa de Editură Excelsior, 1991. 103 p. ; 19 cm. (Istoria rescrisă). ISBN 973-9086-00-4. II 36935 ;
94(100)"20/..."/H38.

845. HAUDRY, Jean. Indo-europenii. Jean Haudry ; trad. de Aurora Peţan. Bucureşti :
Universitas, 1998. 160 p. ; 16 cm. (Enciclopedia µ. Bibliogr. p. 160. ISBN 973-601-913-6. I 3945 ;
94(100)".../03"/H39.

846. HAUSER, Henri. Les Débuts de L'Âge Moderne : La Renaissance et La Réforme. Henri
Hauser et Augustin Renaudet. Librairie Félix Alcan, 1929. 640 p. + 1 h. ; 22 cm. Index. II 35267 ;
94(4)"14/15"/D26.
847. HAYES, Carlton J. H. Modern Europe to 1870. Carlton J. H. Hayes. London : Macmillan,
1953. XII, 837 p., [2] f. ; 21 cm. Index. II 31576 ; 94(4)"15/19"/H41.

848. HÂRLĂOANU, Alfred. O istorie a mozaismului şi a Israelului antic. Alfred Hârlăoanu ; cu un


cuvânt înainte de prof. univ. dr. Răzvan Theodorescu. Bucureşti : Nemira, 2001. 480 p. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 471-472. ISBN 973-569-508-1. III 20577 ; 94(569.4)/H28.

849. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Prelegeri de filozofie a istoriei. Georg Wilhelm Friedrich
Hegel ; traducere de Petre Drăghici şi Radu Stoichiţă. Bucureşti : Humanitas, 1997. 423 p. ; 20
cm. (Paradigme ale gândirii universale). Note de subsol. ISBN 973-28-0635-4. II 33472 ; 14/H43.

850. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Prelegeri de istorie a filozofiei. Georg Wilhelm Friedrich
Hegel ; traducere de D.D. Roşca. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române,
1963-1964. 2 vol. ; 20 cm. Note de subsol. II 20.

851. HEINEN, Armin. Legiunea "Arhanghelul Mihail", mişcare socială şi organizaţie politică : o
contribuţie la problema fascismului internaţional. Armin Heinen ; traducere din germană de
Cornelia şi Delia Eşianu ; control ştiinţific de Florea Ioncioaia. Bucureşti : Humanitas, 2006. 547
p. ; 23 cm. (Istorie). Bibliogr. ISBN 973-50-1158-1. III 19511 ; 94(498)"20"/H44.

852. HÉLIE, Jérôme. Mic atlas istoric al timpurilor moderne. Jérôme Hélie ; traducere din limba
franceză de Oana-Maria Toma. Iaşi : Polirom, 2001. 184 p. ; 23 cm. (Atlase istorice). Index. ISBN
973-683-609-6. III 16953 ; 94(100)"15/19"H45.

853. HERESCU, Nicolae I. Istoria literaturii latine. N. I. Herescu ; ediţie critică de Alexandra
Ciocârlie. Bucureşti : Jurnalul Literar, 2003-. 3 vol. ; 20 cm. II 38757.

854. HERLEA, Alexandru. Studii de istorie a dreptului : organizarea de stat. Alexandru Herlea ;
pref. de Vasile Netea ; ed. îngrij., note şi comentarii de Valeriu Şotropa. Cluj-Napoca : Dacia,
1983. 312 p. ; 24 cm. III 23238 ; 340.12/H50*.

855. HERODIANUS. Istoria Imperiului Roman după moartea lui Marcu Aureliu. Herodian ;
traducere, introducere şi note de Radu Alexandresu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Populare Române, 1960. 170 p. ; 24 cm. III 3963 ; 94(37)H54.

856. HERODOTUS. Istorii. Herodot. ed. bilingvă: Bucureşti : Teora, 1998-1999. 4 vol. ; 20 cm.
(Scriitori greci şi romani). Note. II 34341.

857. HERODOTUS. Istorii. Herodot. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1961. 2 vol. ; 20 cm. Note. Ped.
II 5590 ; II 5590.

858. HERODOTUS. Istorii. Herodot ; ediţie îngrijită de Liviu Onu şi Lucia Şapcaliu. Bucureşti :
Editura Minerva, 1984. 868 p. ; 21 cm. Glosar p. 663-863. II 22374 ; 94(38)/H54.
859. HERSCH, Jeanne. Mirarea filozofică : istoria filozofiei europene. Jeanne Hersch ; traducere
din franceză de Vasile Drăgan. Bucureşti : Humanitas, 2006. 379 p. ; 20 cm. (Dicţionare / Tratate
/ Referinţe). ISBN 973-50-1165-4. II 38599 ; 14/H55.

860. HESS, Barbara. Abstract expressionism. Barbara Hess ; ed. Uta Grosenick ; trad. Michael
Scuffil. Hong Kong ; Köln ; London : Taschen, ©009. 96 p. : fotogr. color ; 30 cm. ISBN 978-3-
8365-1385-2. V 274 ; 75/H58.

861. HILL, C. P. Franklin Roosevelt. C.P. Hill. London : Oxford University Press, 1966. 62 p. ; 20
cm. Index. II 31563 ; 94(73)"20/..."/H62.

862. HILL, Jonathan. Ghid al istoriei creştinismului. Jonathan Hill ; traducerea şi editarea de
specialitate de dr. Alexandru Năbădan. Oradea : Casa Cărţii, 2008. 560 p. : il. color ; 25 cm.
Bibliogr. p. 539-558. ISBN 978-973-8998-36-0. III 20812 ; 26/28/H62.

863. Histoire de la France. publié sous la direction de Georges Duby. Paris : Larousse, 1991. 3
vol. ; 30 cm. Bibliogr. IV 5780.

864. Histoire de la littérature française. coordonator prof. univ. dr. Angela Ion. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1982. 2 vol. ; 24 cm. Bibliogr. III 8701.

865. Histoire de la littérature française. Bucureşti, 1981. 3 vol. Înaintea tit. : Universitatea din
Bucureşti. II 16962.

866. Histoire de la musique. volume publié sous la direction de Roland Manuel. Paris :
Gallimard, 1992-1993. 2 vol. ; 18 cm. (Encyclopédie de la Pléiade). II 32315.

867. Histoire de la philosophie. volume publié sous la direction d'Yvon Belaval. Paris : Gallimard,
1974. *vol.+ ; 18 cm. (Encyclopédie de la Pléiade). Bibliogr. la finele cap. II 32589.

868. Histoire des civilisations. Paris : Diffusion Hatier, 1966-1967. *vol.+ ; 30 cm. (Encyclopédie
Pratique des Familles). Tabel sinoptic. IV 3090.

869. Histoire des religions. volume publié sous la direction d'Henri-Charles Puech. Paris :
Gallimard, 1970-1976. 3 vol. ; 18 cm. (Encyclopédie de la Pléiade). Bibliogr. II 32590.

870. Histoire générale des civilisations. publiée sous la direction de Maurice Crouzet. Paris :
Presses Universitaires de France (PUF), 1967-1969. 7 vol. ; 23 cm. Tabel sinoptic. III 12914.

871. Historia, literatura y sociedad : apoximaciones al mundo medieval desde ed siglo XXI.
director Gerardo Rodríguez ; Rubén Bevilacqua, Homero Bimbo, Laura Carbó, ... Sur : Cultura
Fusión, 2011. 336 p. ; 21 cm. ISBN 978-987-25284-9-2. II 39693 ; 930.85/H66.
872. Historiae diversitas : Festschrift fuer Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag. hrsg. Vasile Lica,
Decebal Nedu. Galaţi : Academica, 2006. 300 p. : tab., il. ; 24 cm. (Galatzer Althistorische
Studien ; Band I). ISBN 973-8937-12-4. III 19180 ; 94(498)/H66(1).

873. Historical regions and Euro-regions at the Lower Danube. International Conference. ( 2015
; Galaţi ). Historical regions and Euro-regions at the Lower Danube : social-political, economic
and cultural interconnections : international conference : 27th March 2015, Galaţi = Regiuni
istorice şi euroregiuni la Dunărea de Jos : interconexiuni social-politice, economice şi culturale :
lucrările conferinţei internaţionale : Galaţi, 27 martie 2015. ed. Rariţa Mihail. Galaţi : Galaţi
University Press (GUP), 2015. 156 p. ; 24 cm. (Ştiinţe sociale). Înaintea tit. : "Dunărea de Jos"
University of Galaţi, Faculty of History, Philosophy and Theology. ISBN 978-606-696-030-4. III
23327 ; 316/H66.

874. History of communism in Europe. coord. Corina Doboş, Marius Stan. Bucureşti : Zeta
Books, 2010-. vol. ; 24 cm. III 22518.

875. A History of Romania. ed. Kurt W. Treptow. Iaşi : The Center for Romanian Studies, 1996.
724 p.; 28 cm. ISBN 973-9155-72-1. III 20068 ; 94(498)/H66.

876. HITCHINS, Keith. Conştiinţa naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania : 1700-
1868. Keith Hitchins ; pref. de Pompiliu Teodor ; trad. de Sever Trifu şi Codruţa Trifu. Cluj-
Napoca : Dacia, 1987. 256 p. ; 21 cm. Indice p. 251-255. II 33298 ; 94(498)"18/19"/H66 d1.

877. HITCHINS, Keith. Românii : 1774-1866. Keith Hitchins ; traducere din engleză de George G.
Potra şi Delia Răzdolescu ; serie coordonată de Sorin Antohi. Bucureşti : Humanitas, 1998. 408
p. : h. ; 22 cm. (Istorie). Bibliogr. p. 388-400. ISBN 973-28-0840-3. III 14661 ;
94(498)"18/19"/H66.

878. HITTI, Philip K. Istoria arabilor. Philip K. Hitti ; traducere de Irina Vainovski-Mihai. Ed. a 10-
a: Bucureşti : All, 2008. 507 p. : il. ; 24 cm. Indice p. 481-507. ISBN 978-973-571-855-8. III 20684
; 94(5/6)/H66.

879. HOBSBAWM, Eric. Era capitalului : 1848-1875. Eric Hobsbawm ; traducere din engleză de
Andreea Condruc, Florin Sicoie. Chişinău : Editura Cartier, 2002. 398. p ; 22 cm. (Istoric). Indice.
ISBN 9975-79-135-2. II 36779 ; 94(4)"15/19"/H68.

880. HOGG, Ian V. Dicţionarul celui de-al Doilea Război Mondial. Ian V. Hogg ; traducere din
limba engleză de Daniela Georgescu. Bucureşti : Niculescu, 2007. 239 p. ; 21 cm. (Citim. Ştim).
Anexe. ISBN 978-973-748-089-7. II 37673 ; 94(100)"20"/H72(2).

881. HOGG, Ian V. Dicţionarul Primului Război Mondial. Ian V. Hogg ; traducere din limba
engleză de Diana Şipu. Bucureşti : Niculescu, 2007. 221 p. ; 21 cm. (Citim. Ştim). Anexe. ISBN
978-973-748-088-0. II 37672 ; 94(100)"20"/H72(1).
882. HOLLANDER, Samuel. Classical economics. Samuel Hollander. New York : Basil Blackwell,
1987. 485 p. ; 23 cm. Index. ISBN 0-631-13412-3. III 12152 ; 330.8/H75.

883. HOLLINGSWORTH, Mary. Arta în istoria umanităţii. Mary Hollingsworth ; pref. de Giulio
Carlo Argan ; trad. din lb. italiană Denia Mateescu, Mariana Săndulescu. Bucureşti : RAO, 2011.
510 p. : il., fotogr. ; 27 cm. Glosar, indice. ISBN 978-973-717-234-1. IV 9088 ; 72/76/H75.

884. HOLMES, Leslie. Postcomunismul. Leslie Holmes ; trad. de Ramona Lupaşcu ; post. de
Lucian-Dumitru Dîrdală. Iaşi : Institutul European, 2004. 576 p. : tab. ; 19 cm. (Civitas ; 17).
Bibliogr. ISBN 973-611-320-5. II 37243 ; 321/H75.

885. HOMO, Léon. Rome impériale et l'urbanisme dans l'antichité. Léon Homo. Paris : Albin
Michel, 1951. 700 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 33628 ; 94(37)/H76.

886. HOMORODEAN, Mircea. Vechea vatră a Sarmizegetuzei în lumina toponimiei. Mircea


Homorodean. Cluj-Napoca : Dacia, 1980. 264 p. : diagr., h. ; 20 cm. Bibliogr. p. 8-15. II 33256 ;
94(498)".../05"/H76.

887. HORATIUS, Quintus Flaccus. Opera. Fridericus Klinger, 1950.

888. HOSSU LONGIN, Lucia. Memorialul durerii : o istorie care nu se învaţă la şcoală. Lucia
Hossu Longin. Bucureşti : Humanitas, 2007. 428 p. ; 23 cm. ISBN 978-973-50-1520-6. II 37668 ;
94(498)"20"/H83.

889. HUDIŢĂ, Ioan. Jurnal politic (25 august 1944 - 3 noiembrie 1944). Ioan Hudiţă ; studiu
introductiv, note şi indice de acad. Dan Berindei. Piteşti : Paralela 45, 2006. 408 p. ; 20 cm.
(Odiseum). Indice. ISBN 973-697-661-0. II 37666 ; 94(498)"20"/H91.

890. HUDIŢĂ, Ioan. Jurnal politic. Ioan Hudiţă : st. introd. şi note de acad. Dan Berindei.
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014-. vol. ; 20 cm. ISBN 978-973-612-598-0. II 41340.

891. HUDIŢĂ, Ioan. Jurnal politic. Ioan Hudiţă ; studiu introductiv, note şi indice de academician
Dan Berindei. Iasi : Institutul European, 1998-. [vol.] ; 23 cm. III 20161.

892. HUIZINGA, Johan. Amurgul Evului Mediu : studiu despre formele de viaţă şi de gîndire din
secolele al XIV-lea şi al XV-lea în Franţa şi în Ţările de Jos. Johan Huizinga ; în româneşte de H.R.
Radian ; cuvînt introductiv de Edgar Papu. Bucureşti : Editura Univers, 1970. 585 p. ; 20 cm.
Tabel cronologic. II 8 ; II 8.

893. HUNTINGTON, Samuel P. The Third wave : democratization in the late Twentieth Century.
Samuel P. Huntington. Norman : University of Oklahoma Press, 1993. 366 p. ; 21 cm. Note. ISBN
0-8061-2516-0. II 32271 ; 321/H94.
894. HUREZEANU, Emil. Cutia neagră : istoria prezentă a României în 1001 de minute la
microfonul Europei Libere. Emil Hurezeanu. Bucureşti : Albatros, 1997. 512 p. ; 20 cm. ISBN 973-
24-0409-4. II 38707 ; 070/H95.

895. HUSAR, Adrian. Din istoria Daciei Romane : structuri de civilizaţie. Adrian Husar. Cluj-
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002. 465 p., 13 h. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-610-078-2.
II 36353 ; 94(498)".../05"/H96.

896. HUSAR, Al. Studii de estetică, istoria şi teoria artei. Al. Husar. Iaşi : Princeps Edit, 2008. 314
p. ; 25 cm. ISBN 978-606-523-046-0. III 21798 ; 7.01/.03/H96.

897. IACOB, Gheorghe. România în epoca modernizării (1859 - 1939) = Towards a modern
Romania (1859 - 1939). Gheorghe Iacob ; trad. textelor în lb. engleză Oana-Maria Petrovici. Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2013. 470 p. ; 24 cm. (Historica). Bibliogr. ISBN 978-
973-703-864-7. III 22702 ; 94(498)"18/19"/I-13.

898. IACOB, Niculina. Principii de scriere românească. Gheorghe C. Moldoveanu, Niculina Iacob.
Iaşi : Editura PIM, 2006. 213 p. ; 24 cm. ISBN 973-716-384-2. III 19365 ; 811.135.1/M87.

899. IACOBESCU, Mihai. România şi Societatea Naţiunilor (1919-1929). Mihai Iacobescu.


Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1988. 296 p. ; 20 cm. Indice. II
32761 ; 94(498)"20/..."/I-14.

900. IAKOVLEV, Egor. V.I. Lenin : trăsături de portret. Egor Iakovlev ; trad. Sergiu Goldner.
Moscova : Editura Agenţiei de presă Novosti, 1984. 136 p. + 16 f. : fotogr. ; 16 cm. I 4230 ;
929/I-20.

901. IAMANDI, Petru. American history and civilization. Petru Iamandi ; rev. şt. : conf.univ.dr.
Mihaela Praisler. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004. 149
p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-627-161-7. III 17661 ; 811.111/I-22.

902. IANCU, Carol. Bleichroeder şi Crémieux : lupta pentru emanciparea evreilor din România la
Congresul de la Berlin, corespondenţă inedită (1878-1880). Carol Iancu ; traducere revăzută de
Oana Cătălina Popescu. Bucureşti : Hasefer, 2006. 381 p. ; 12 cm. (Bleichroeder & Crémieux).
ISBN 973-630-080-3. II 37703 ; 323/I-25.

903. IANCU, Carol. Evreii din România (1866-1919) : de la excludere la emancipare. Carol Iancu ;
traducere de C. Litman. Bucureşti : Hasefer, 2006. 480 p. ; 23 cm. Bibliografie cronologică a
chestiunii evreieşti (1861-1919) completată până în anul 2006. ISBN 973-630-126-5. III 19523 ;
323/I-25.

904. IANCU, Victor. Istoria pierdută a României postdecembriste. Victor Iancu. Bucureşti :
Editura Maşina de scris, 2000. 220 p.; 20 cm. ISBN 973-99994-0-9. II 38999 ; 94(498)/I11.
905. Die Ich-Erfahrung in der zeitgenössischen europäischen Literatur von Ost und West =
Experienţa eului în literatura europeană contemporană din Est şi Vest. hrsg. Jürgen Henkel,
Eugène van Itterbeek. Sibiu : Honterus Verlag, 2010. 318 p. ; 21 cm. ISBN 978-973-1725-36-9. II
40253 ; 82.09/I-33.

906. Identitate şi conştiinţă europeană în secolul al XX-lea. coord. : René Girault ; trad. de Dan
Burcea. Bucureşti : Curtea Veche, 2004. 254 p. ; 20 cm. (Ideea europeană). Bibliogr. ISBN 973-
8356-72-5. II 37234 ; 327/I-34.

907. Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România. Dana Beldiman, Natalia Tampa, Corneliu
Beldiman, ... ; coordonator : Ioan Scurtu. Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, 2000-. [vol.] ; 24 cm. (Documente). ISBN 973-0-02130-9. III 20474.

908. Ideologie şi structuri comuniste în România. Florian Tănăsescu, Dumitru Costea, Ion
Ianoşi... Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1995-1997. 2 vol. ; 24 cm.
(Documente). Note de subsol. III 17343.

909. IERCOŞAN, Sara. Din secolul marilor clasici : studii şi articole de istorie literară. Sara
Iercoşan. Cluj Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010. 242 p.; 20 cm. ISBN 978-973-133-855-2. III
40533 ; 82.09/I-35.

910. IERUNCA, Virgil *Pseud.+. Fenomenul Piteşti. Virgil Ierunca ; pref. de François Furet.
Bucureşti : Humanitas, 2007. 126 p. ; 20 cm. ISBN 978-973-50-0731-7. II 37686 ; 821.135.1-94/I-
35.

911. IFTIMOVICI, Radu. Istoria medicinei. Prof. dr. Radu Iftimovici. Bucureşti : ALL, 1994. 371 p.;
24 cm. ISBN 973-9156-59-2. III 19004 ; 61/I-37.

912. IGNAT, Mircea. Metalurgia în epoca bronzului şi prima epocă a fierului din Podişul Sucevei.
Mircea Ignat. Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2000. 134 p.; 20 cm. ISBN 973-9408-
79-6. II 34765 ; 902/903/I-39.

913. Iliescu, Octavian Oct. Monetele lui Mircea cel Bătrân. Octavian Oct. Iliescu ; ed. îngrij. de
Ernest Oberländer Târnoveanu, Ionel Cândea. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008.
356 p. ; 25 cm. ISBN 978-973-1871-14-1. III 19971 ; 737.1/I-41.

914. Imagology : the cultural construction and literary representation of national characters : a
critical survey. ed. by Manfred Beller and Joep Leerssen. Amsterdam ; New York : Rodopi,
©007. xvi, 476 p. ; 22 cm. (Amsterdam studies on cultural identity ; 13). Bibliogr. ISBN 978-90-
420-2318-5. III 23305 ; 82.09/I-47.

915. In honorem Ioan Caproşu. Volum îngrijit de Lucian Leuştean, Maria Magdalena Székely,
Mihai Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc. Iaşi : Polirom, 2002. 536 p. ; 21 cm. Bibliogr.
Caproşu. ISBN 973-683-937-0. II 33580 ; 930/I-49.
916. INNES, Brian. The Book of revolutions. Brian Innes. London : Bancroft, 1967. 96 f. ; 30 cm. V
141 ; 94(100)/I-54.

917. INNES, C. L. The Cambridge introduction to postcolonial literatures in English. C. L. Innes.


Cambridge ; New York : Cambridge University Press, ©007. x, 296 p. ; 24 cm. Bibliogr., indice.
ISBN 978-0-521-54101-5. III 23314 ; 821.111.09/I-54.

918. Inscripţiile Daciei Romane. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1980. vol. ; 24 cm. III 14264.

919. Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine. Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1987. vol. ; 24 cm. III 14263.

920. Inside Europe. completely revised by John Gunther. New York : Harper & Brothers, 1940.
606 p. ; 21 cm. Index. II 31678 ; 94(4)"20/..."/G95.

921. Institut d'Études Byzantines. Études byzantines. N. Iorga. Vălenii-de-Munte : [s.n.], 1939-
1940. 2 vol. ; 24 cm. Note. Ped. III 2528.

922. Les Institutions politiques grecques...l'époque classique. textes choisis et présentés par
Claude Mossé. 2nd éd: Paris : Librairie Armand Colin, 1967. 222 p. ; 16 cm. Bibliogr. I 4018 ;
94(38)/I-57.

923. Institutul de filosofie. Curente şi orientări în istoria filosofiei româneşti. coordonatorul


volumului : Nicolae Gogoneaţă ; coautori : Simion Ghiţă, Radu Pantazi, Alexandru Popescu.
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967. 288 p. ; 20 cm. Note de
subsol. II 225 ; 14/C95.

924. Institutul de Istorie Naţională din Bucureşti. Acte moldoveneşti din anii 1426-1502. Damian
P. Bogdan. Bucureşti : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1947. 119 p. ; 25 cm. Indice.
Ped. III 2447 ; 94(498)"06/17"/B64.

925. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". Documente externe privitoare la domnia lui Alexandru
Ioan Cuza. culegerea documentelor, introducere şi note de : Beatrice Marinescu şi Valeriu Stan.
Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001-. [vol.] ; 25 cm. ISBN 973-27-0795-X. III 20181.

926. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". Documente privind istoria României. comitetul de
redacţir : acad. A. Oţetea, M. Berza (membru corespondent al Academiei RSR), Fr. Pall, ... ediţie
nouă: Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967-1974. [vol.] ; 30 cm.
(Eudoxiu de Hurmuzaki). Indice. IV 5361.

927. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". Naţiunea română : geneză, afirmare, orizont
contemporan. coordonator ştiinţific : Ştefan Ştefănescu, membru coordonator al Academiei R.S.
România. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. 688 p. ; 25 cm. Note la finele cap.
III 9311 ; 94(498)/N26 d1.

928. Institutul de Istorie "Nicolae Iorga". Unirea Principatelor şi puterile europene. Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984. 284 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 33275 ;
94(498)"18/19"/U53.

929. Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol". Condica lui Constantin Mavrocordat.
editor : Corneliu Istrati. Iaşi : Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi, 1985-1987. [Vol.] ; 23 cm. III
17170.

930. Institutul de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol". Documenta Romaniae Historica.


coordonatori : acad. Ştefan Pascu, acad. Ştefan Ştefănescu, acad. Alexandru Elian... Bucureşti :
Editura Academiei Române*vol.+ ; 24 cm. Indici, fotocopii documente. ISBN 973-27-0436-5. III
17637.

931. Institutul de Istorie Universală "N. Iorga". Conferinţe şi prelegeri. N. Iorga. Bucureşti :
Imprimeria Naţională, 1943. 107 p. ; 25 cm. Ped. III 2517 ; 94(498)/I-72.

932. Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Originile scrisului în limba română. Ion Gheţie, Al.
Mareş. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. 464 p. ; 21 cm. Bibliogr. la finele cap.
II 35089 ; 811.135.1'0/G46.

933. Institutul de Politici Publice. Aspecte ale conflictului transnistrean. Chişinău : Ştiinţa, 2001.
138 p. ; 24 cm. ISBN 9975-67-255-9. III 16483 ; 327/A88.

934. Institutul de Studii Sud-Est Europene. Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor : studii.
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984. 172 p. ; 24 cm. Index. III
13641(2) ; 94(498)"18/19"/R43(2).

935. Institutul de Studii Sud-Est Europene. Transilvania în lupta de idei : controverse în Austro-
Ungaria privind statutul Transilvaniei. Ştefania Mihăilescu. Bucureşti : SILEX, 1996-1997. 2 vol. ;
20 cm. II 38319.

936. Institutul Economic Românesc. Istoria comerţului cu Orientul. N. Iorga ; traducere din
limba franceză de Gheron Netta. Bucureşti : Cartea Românească, 1939. 152 p. ; 24 cm. Note de
subsol. III 2530 ; 339.5/I-72.

937. Institutul Italo-Român de Studii Istorice. Annuario dell' Istituto Italo-Romeno di Studi
Storici. Presa Universitară Clujeană*vol.+ ; 24 cm. III 18744.

938. Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Parimoniului Cultural Transilvănean în Context


European. Arheologie şi istorie : descoperiri din Banat. Sabin Adrian Luca. Bucureşti : Editura
Economică, 2004. 526 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-709-121-3. II 37086 ; 902/903/L83.
939. Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Parimoniului Cultural Transilvănean în Context
European. Arheologie şi istorie : descoperiri din judeţul Caraş-Severin. Sabin Adrian Luca.
Bucureşti : Editura Economică, 2004. 240 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-709-067-5. II 36585 ;
902/903/L83.

940. Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Parimoniului Cultural Transilvănean în Context


European. Arheologie şi istorie : descoperiri din judeţul Hunedoara. Sabin Adrian Luca.
Bucureşti : Editura Economică, 2004. 373 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-709-144-2. II 37087 ;
902/903/L83.

941. Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Parimoniului Cultural Transilvănean în Context


European. Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara. Sabin Adrian Luca ; cu contribuţii de :
Cristian Roman, Dragoş Diaconescu, Cosmin Suciu ; ed. Sabin Adrian Luca. Alba Iulia : Altip,
2005. 238 p. : fig., h., tab. ; 30 cm. Bibliogr. ISBN 973-7724-60-7. IV 7427 ; 902/903/R46.

942. Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară. Eliberarea Basarabiei şi a
Nordului Bucovinei (22 iunie-26 iulie 1941). coordonatori : colonel dr. Alesandru Duţu, prof.
univ. dr. Mihai Retegan. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999. 374 p. : tab.,
fotogr., h. ; 20 cm. (Istorie). Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-577-261-2. II 34309 ;
94(498)"20/..."/E40.

943. Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară. Organizarea militară bizantină
la Dunăre în secolele X-XII. Alexandru Madgearu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2007. 198 p. +
11 h. + 5 pl. ; 24 cm. Abrevieri p. 169-170. ISBN 978-973-8966-27-7. III 21394 ;
94(4)"05/15"/M14.

944. Institutul Român de Tracologie. Bibliografia referitoare la a doua epocă a fierului de pe


teritoriul României. Eugen Comşa. Bucureşti : Melior Trading, 1993. 280 p. ; 23 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; 3). Indice de autori. ISBN 973-95349-4-5. III 14514 ; 902/903/C63.

945. Institutul Român de Tracologie. Civilizaţia primei epoci a fierului în Sud-Vestul României.
Marian Gumā. Bucureşti : Melior Trading, 1993. 312 p. + CIX pl. : 2 f.h. , fig. ; 24 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; 4). Bibliogr. p. 21-108. ISBN 973-95349-5-3. III 14513 ; 902/903/G95.

946. Institutul Român de Tracologie. Geneza creştinismului popular al românilor. Nelu Zugravu.
Bucureşti : Semne, 1997. 570 p. ; 24 cm. (Bibliotheca Thracologica ; 18). Rezumat şi cuprins şi în
limba engleză. ISBN 973-97996-8-X. III 14523 ; 26/28/Z92.

947. Institutul Român de Tracologie. The Thracian world at the crossroads of civilisation :
reports and summaries. Institutul Român de Tracologie ; editor : Petre Roman. Bucureşti :
Romanian Institute of Thracology, 1996. 441 p. ; 23 cm. III 14525 ; 902/903/T57.

948. Institutul Român de Tracologie. The Thracian world at the crossroads of civilisations. The
Romanian Institute of Thracology ; edited by Petre Roman in collaboration with Saviana
Diamandi and Marius Alexianu. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1997-1998. 2 vol. ;
24 cm. III 14526.

949. Integrarea europeană şi filosofia română : cazul Al. S. Sturza. Conferinţă. (2009 ; Chişinău).
Integrarea europeană şi filosofia română : cazul Al. S. Sturza : materialele conferinţei
interuniversitare, 7 - 8 mai 2009. editori Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc, Svetlana Coandă.
Chişinău : CEP USM, 2010. 251 p. ; 20 cm. Înaintea tit. : Universitatea de Stat din Moldova.
Facultatea de Istorie şi Filosofie. Catedra *de+ Filosofie şi Antropologie. ISBN 978-9975-70-000-9.
II 40060 ; 14/I-58.

950. Inter-IREM Commission "Epistemology and History of Mathematics". History of


mathematics, histories of problems. pref. John Fauvel. Paris : Ellipses, ©997. 429 p.: fig., diagr.,
sch.; 26,5 cm. Bibliogr. ISBN 2-7298-4730-8. IV 7299 ; 51/H66.

951. Interacademica. Commissions mixtes d'histoire, d'archéologie, d'ethnographie et de


folklore de l'Académie Roumaine et de l'Académie Nationale des Sciences de l'Ukraine.
Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1999-2001. 2 vol. ; 29 cm. ISBN 973-98829-9-4. IV
6940.

952. Interferenţe culturale în Dacia Preromană : importuri şi influenţe greco-romane în sud-


vestul Transilvaniei. coord. Vasile Moga, Cristinel Plantos. Alba Iulia : Muzeul Naţional al Unirii,
2007. 53 p.; 30 cm. ISBN 978-973-117-045-9. IV 8209 ; 94(398.2)/I-49.

953. Inventatori şi invenţii : dicţionar. cu participarea lui Thomas de Galiana şi Michel Rival ;
trad. din limba fr. Mariana Crăciun şi Monica Crăciun. Bucureşti : Editura Tehnică, 2001. 968 p. ;
24,5 cm. (Larousse. In extenso). Text pe două coloane. ISBN 973-31-1546-0. III 18690 ;
(038)001.894/I-59.

954. IOAN, Grigore Olimp. Bombardierele atacă : jurnal de război 1941. Grigore Olimp Ioan.
Bucureşti : SILEX, 1995. 143 p.; 18 cm. ISBN 973-95477-9-6. II 38054 ; 94(4)"1941"/I61.

955. IOANID, Radu. Răscumpărarea evreilor : istoria acordurilor dintre România şi Israel. Radu
Ioanid ; traducere de : Ciprian Dumea, Mirela Mircea ; cuvânt înainte de Elie Wiesel ; introducre
de Shlomo Leibovici-Laiş ; postfaţă de Ion Mihai Pacepa. Iaşi : Polirom, 2005. 222 p. ; 24 cm.
(Document). Note de subsol. ISBN 973-681-775-X. III 20036 ; 323/I-62.

956. ION, Narcis Dorin. Gheorghe Tătărescu şi Partidul Naţional Liberal (1944-1948). Narcis
Dorin Ion. Bucureşti : Tritonic, 2003. 259 p. ; 24 cm. (Biblioteca de istorie). Bibliogr. ISBN 973-
8497-47-7. IIi 19549 ; 94(498)"20"/I-66.

957. IONAŞCU, Anişoara. Reşedinţele boiereşti din Moldova în prima jumătate a secolului al
XVII-lea : rezumatul tezei de doctorat. drd. Anişoara Ionaşcu ; cond. şt. prof. univ. dr. Ionel
Cândea. Galaţi, 2013. 16 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 40618 ; 94(498.3)"16"/I-67.
958. IONAŞCU, Anişoara. Reşedinţele boiereşti din Moldova în prima jumătate a secolului al
XVII-lea : teză de doctorat. drd. Anişoara Ionaşcu ; cond. şt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. Galaţi,
2013. 352 p. : fotogr. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8828 ; 94(498.3)"16"/I-67.

959. Ionel Sîrbu : In memoriam. coord. Ioana Sîrbu, Horia Dumitrescu. Focşani : Editura Pallas,
2006. 323 p. : fotogr. ; 20 cm. ISBN 973-7815-20-3. II 37396 ; 929/I-68.

960. IONESCU, Dan. From SSMR to Republic of Moldova+/-pmr. Dan Ionescu. Chişinău :
Museum, 2002. 200 p. ; 24 cm. Postfaţă şi index. ISBN 9975-906-70-2. III 8506 ;
94(478)"20/..."/I-68.

961. IONESCU, Gh. Gh. Cultura afacerilor : modelul american. prof. univ. dr. Gh. Gh. Ionescu.
Bucureşti : Editura Economică, 1997. 424 p. : fig., tab. ; 27 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-
590-008-4. IV 7428 ; 330.8/I-68.

962. IONESCU, Gheorghe T. Contribuţii la istoria românilor : studii şi materiale. Gheorghe T.


Ionescu ; îngrijirea ediţiei, studiu introductiv şi note : Ionel Cândea ; cuvânt înainte : Şerban
Papacostea ; indice : Rozalia Pîrlitu. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004-. [vol.] ; 25
cm. ISBN 973-9469-72-8. III 19973.

963. IONESCU, Gheorghe T. Contribuţii la istoria românilor : studii şi materiale. Gheorghe T.


Ionescu ; îngrijirea ediţiei, studiu introductiv şi note : Ionel Cândea ; cuvânt înainte : Şerban
Papacostea ; indice : Rozalia Pîrlitu. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004.

964. IONESCU, Ion. Începuturile creştinismului românesc daco-roman : (sec. II-VI, VII). pr. prof.
Ion Ionescu. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 1998. 144 p. : fotogr. ; 21 cm. ISBN 973-
575-218-2. II 33860 ; 26/28/I-68.

965. IONESCU, Mihai. Istoricul anatomiei umane moderne. Mihai Ionescu. Craiova : Scrisul
Românesc, 1974. 159 p. ; 26 cm. Bibliogr. IV 116 ; 611/I-68.

966. IONESCU, Nicolaie. Curs de istoria dreptului românesc. Nicolaie Ionescu. *Galaţi+ :
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 142 p. ; 30 cm. Note de subsol. IV 8036 ;
340.12/I-68*.

967. IONESCU, Ştefan. Bucureştii în vremea fanarioţilor. Ştefan Ionescu. Cluj-Napoca : Dacia,
1974. 326 p. ; 20 cm. Glosar. II 33243 ; 94(498)"06/17"/I-68.

968. IONESCU, Ştefan. Constantin Vodă Brîncoveanu : viaţa, domnia, epoca. Ştefan Ionescu,
Panait I. Panait. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1969. 464 p. ; 20 cm. Index. II 35736 ;
94(498)"06/17"/I-68.

969. IONESCU, Ştefan. Epoca brâncovenească : dimensiuni politice, finalitate culturală. Ştefan
Ionescu. Cluj-Napoca : Dacia, 1981. 248 p. ; 20 cm. Indice. II 33315 ; 94(498)"06/17"/I-68.
970. IONESCU-GURĂ, Nicoleta. Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român. Nicoleta Ionescu-Gură. Bucureşti : Humanitas, 2006. 456 p. ; 22 cm. (Istorie). Indice de
nume. ISBN 973-50-1212-X. III 19515 ; 94(498)"20"/I-68.

971. IONESCU-SISEŞTI, Dan. Istoria şi arta Romei : de la origini până în prezent. Dan Ionescu
Siseşti. Bucureşti : Casa Editorială Odeon, *s.a.+. 152 p. : il., h. ; 22 cm. ISBN 973-9008-93-3. II
34408 ; 94(37)/I-68.

972. IONIŢĂ, Gheorghe I. Metodica predării istoriei : *curs+. Gh. I. Ioniţă. Bucureşti :
Universitatea din Bucureşti, 1997. 216 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 211-214. ISBN 973-575-154-2. II
33859 ; 371/I-69.

973. IONIŢĂ, Ion. Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi : dacii din spaţiul est-carpatic în secolele II-
IV e.n. Ion Ioniţă. Iaşi : Junimea, 1982. 160 p. ; 26 cm. Indice. III 14283 ; 94(498)".../05"/I-62.

974. IORDACHE, Anastasie. Alexandru G. Golescu (1819-1881). Anastasie Iordache. Bucureşti :


Editura Ştiinţifică, 1974. 112 p., 6 f. : foto ; 16 cm. Bibliogr. I 4140 ; 94(498)"18/19"/I-70.

975. IORDACHE, Anastasie. Goleştii : locul şi rolul lor în Istoria României. Atanasie Iordache.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 436 p. ; 20 cm. Indice. II 33287 ;
94(498)"18/19"/I-70.

976. IORDACHE, Anastasie. Ion Ghica : diplomatul şi omul politic. Anastasie Iordache. Bucureşti,
1995. 349 p. ; 21 cm. Note la finele cap. ISBN 973-96726-2-0. II 38176 ; 328/I-70.

977. IORDACHE, Anastasie. Parlamentul României în anii reformelor şi ai Primului Război


Mondial : 1907 - 1918. Anastasie Iordache. Bucureşti : Paideia, 2001. 164 p., *4+ p. : fotogr. ; 20
cm. (Ştiinţe. Istorie). Note, index. ISBN 973-8064-42-2. II 39108 ; 94(498)"19"/I-70.

978. IORGA, Nicolae. Afirmarea vitalităţii româneşti. N. Iorga. Vălenii de Munte : *s.n.+, 1940. 62
p. ; 24 cm. Conferinţe la cursurile de vară din Vălenii-de-Munte 1939. Rezumat de ascultare. III
11337 ; 94(498)/I-72.

979. IORGA, Nicolae. Basele populare ale oricării mişcări din Balcani. N. Iorga. Vălenii de Munte,
1939. 25 p. ; 24 cm. Conferinţă ţinută la 3 martie 1939. III 11327 ; 94(4-11)"20/..."/I-72.

980. IORGA, Nicolae. Ce a fost la "24 Ianuar" şi ce trebuie să fie azi. N. Iorga. Vălenii de Munte,
1940. 20 p. ; 24 cm. Ped. III 2529 ; 94(498)"18/19"/I-72.

981. IORGA, Nicolae. Ce durează ?. N.Iorga. Vălenii de Munte : *s.n.+, 1940. 15 p. ; 24 cm.
Conferinţă la Liga Culturală din Braşov, octombrie 1939. Extras din "Cuget clar". III 11336 ;
94(498)"20/..."/I-72.
982. IORGA, Nicolae. Ce e Bizanţul. N. Iorga. Vălenii de Munte, 1939. 22 p. ; 24 cm. Conferinţă la
Universitatea Liberă, mart*ie+ 1939. III 11331 ; 94(495)"04/14"/I-72.

983. IORGA, Nicolae. Ce este sud-estul european. N. Iorga. Vălenii de Munte, 1940. 14 p. ; 24
cm. Conferinţă ţinută pentru Institutul Sud-Est European. III 11340 ; 94(4-11/13)/I-72.

984. IORGA, Nicolae. Ce pătimesc fraţii noştri. Nicolae Iorga ; ed. critică de : I. Oprişan. Bucureşti
: Saeculum Vizual, 2011. 543 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii. Transilvania ; 8). ISBN 978-973-
642-241-6. II 40076 ; 94(498.4)/I-72.

985. IORGA, Nicolae. Ceasul pe care-l aşteptam. Nicolae Iorga ; ed. critică de I. Oprişan.
Bucureşti : Saeculum IO, 2011. 511 p. ; 21 cm. (Documente revelatorii. Transilvania ; 9). ISBN
978-973-642-242-3. II 40077 ; 94(498.4)/I-72.

986. IORGA, Nicolae. Choix de textes. Nicolae Iorga ; publié avec un avant-propos, un tableau
chronologique et une bibliographie sommaire par Mihai Berza. Bucharest : Commission
Nationale de la République Socialiste de Roumanie pour l'Unesco, 1972. 207 p., 5 f. : il. ; 24 cm.
III 11269 ; 94(498)/I-72.

987. IORGA, Nicolae. Comemorarea lui Ştefan-Cel-Mare. N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1940. 10 p.


; 24 cm. Ped. III 2520 ; 94(498)"06/17"/I-72.

988. IORGA, Nicolae. Conferinţe : ideea unităţii româneşti. N. Iorga ; ediţie îngrijită de Ştefan
Lemny şi Rodica Rotaru ; postfaţă, note şi bibliografie de Ştefan Lemny. Bucureşti : Editura
Minerva, 1987. 360 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 25122 ; 94(498)/I-72.

989. IORGA, Nicolae. Consideraţii noi asupra rostului secuilor. N. Iorga. Vălenii de Munte :
Datina Românescă, 1939. 9 p. ; 24 cm. Conferinţă la radio (1938). III 11335 ; 94(498)/I-72.

990. IORGA, Nicolae. Din trecutul istoric al oraşului Brăila. Nicolae Iorga ; studiu introductiv,
note si comentarii Ionel Cândea, indice de Camelia Hristian. Brăila : Editura Istros a Muzeului
Brăilei, 1999. LII, 208 p., 9 f. : il. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-98460-5-X. II 36305 ; 94(498)/I-72.

991. IORGA, Nicolae. Discursuri parlamentare. N. Iorga. Bucureşti : Bucovina, 1939-. [vol.] ; 24
cm. III 11294.

992. IORGA, Nicolae. Entre la Turquie moderne et les Empires chrétiens de récupérations. N.
Iorga. Vălenii-de-Munte, 1938. 71 p. ; 24 cm. Ped. III 2524 ; 94(560)"15/19"/I-72.

993. IORGA, Nicolae. Evoluţia ideii de libertate. Nicolae Iorga ; ediţie îngrijită, studiu introductiv
şi note de Ilie Bădescu. Bucureşti : Meridiane, 1987. 432 p.; 18 cm. (Biblioteca de artă ; 450). I
4174 ; 930/I-72.
994. IORGA, Nicolae. Faptă şi suferinţă românească în Ardeal. Nicolae Iorga ; ed. critică de I.
Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2008. 495 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii. Transilvania ; 6).
ISBN 978-973-642-159-4. II 39385 ; 94(498.4)/I-72.

995. IORGA, Nicolae. Figuri reprezentative din istoria universală. Nicolae Iorga ; ediţie îngrijita
de Petre Dan ; cuvânt înainte de Andrei Pippidi. Bucureşti : ALL, 2001. 202 p. ; 24 cm. (Istoric).
ISBN 973-571-300-4. III 16955 ; 94(100)/I-72.

996. IORGA, Nicolae. France de Constantinople et de Morée. N. Iorga. Vălenii-de-Munte, 1935.


103 p. ; 24 cm. Ped. III 2525 ; 94(44)/I-72.

997. IORGA, Nicolae. Frédéric II, roi de Prusse, et l'influence française : conférences données en
Sorbonne, 30 Mai - 1er Juin 1939. N. Iorga. Vălenii de Munte, 1939. 50 p. ; 24 cm. III 11332 ;
94(430)"15/19"/I-72.

998. IORGA, Nicolae. Generalităţi cu privire la studiile istorice. N. Iorga ; introducere, note,
comentarii de Andrei Pippidi ; notă asupra ed. de Victor Durnea. ed. a 4-a: Bucureşti : Polirom,
1999. 398 p. ; 24 cm. (Cărţi fundamentale ale culturii române). Comentarii şi note p. 345-398.
ISBN 973-683-378-X. III 15241 ; 930/I-72.

999. IORGA, Nicolae. Generalităţi cu privire la studiile istorice. N. Iorga. ed. a 3-a: Bucureşti :
Institutul de Istorie Universală "Nicolae Iorga", 1944. 352 p. ; 24 cm. III 11293 ; 930/I-72.

1000. IORGA, Nicolae. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor. N. Iorga ; ed.
îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2011. *vol.+ ; 22 cm. ISBN 978-973-
642-282-9. II 40087.

1001. IORGA, Nicolae. Istoria învăţământului românesc. N. Iorga ; ed. îngrij., studiu introd. şi
note Ilie Popescu-Teiuşan. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1971. XXXIII, 178 p. ; 24
cm. III 4834 ; 37/I-72.

1002. IORGA, Nicolae. Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821). Nicolae Iorga
; ed. îngrij. şi introd. de Barbu Teodorescu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1969. 2
vol. ; 24 cm. III 4829.

1003. IORGA, Nicolae. Istoria literaturii româneşti : introducere sintetică ; Arta şi literatura
românilor : sinteze paralele. N. Iorga ; trad. de Lidia Simion şi Andrei Pippidi ; stud. introd. şi
note de Andrei Pippidi. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999. XX, 340 p. ; 20
cm. (Critică şi istorie literară). ISBN 973-577-161-6. II 38037 ; 821.135.1-95/I-72.

1004. IORGA, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare. N. Iorga ; ediţie îngrijită de Victor Iova ;
prefaţă de Manole Neagoe. Bucureşti : Editura Militară, 1985. 272 p. ; 20 cm. Note. II 33248 ;
94(498)"06/17"/I-72.
1005. IORGA, Nicolae. Istoria poporului românesc. N. Iorga ; ediţie îngrijită de Georgeta
Penelea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. *1+ f. : portr., 783 p. ; 24 cm. Note
de subsol. III 9540 ; 94(498)/I-72.

1006. IORGA, Nicolae. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria. Nicolae Iorga ; ed. îngrij. şi
prefaţată de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2006-2009. 2 vol. ; 20 cm. (Documente
revelatorii. Transilvania). ISBN 973-642-094-9. II 38622.

1007. IORGA, Nicolae. Istoria românilor prin călători. N. Iorga ; ediţie îngrijită, studiu introductiv
şi note de Adrian Anghelescu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1981. 703 p. ; 24 cm. Note. III
14269 ; 94(498)/I-72.

1008. IORGA, Nicolae. Istoria românilor. N. Iorga. Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1938-1939.
[vol.] ; 24 cm. III 11296.

1009. IORGA, Nicolae. Istoria românilor. N. Iorga ; text stabilit, note, comentarii, postfaţă şi
indice de Vasile Chirică, Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ion Ioniţă ; introducere şi notă asupra ediţiei
de Gheorghe Buzatu şi Victor Spinei. Ed. a 2-a: Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1988-. [vol.] ; 24 cm. III 10125.

1010. IORGA, Nicolae. Istoria vieţii bizantine : imperiul şi civilizaţia după izvoare. Nicolae Iorga ;
traducere din lb. franceză de de Maria Holban. Bucureşti : Editura Enciclopedică Română, 1974.
654 p., 32 p. : il. ; 24 cm. Indice. III 13583 ; 94(495)"04/14"/I-72.

1011. IORGA, Nicolae. În luptă cu absurdul revizionism maghiar. N.Iorga. Bucureşti : Globus,
1991. 240 p.; 13 cm. ISBN 973-49-0017-X. II 38061 ; 94(498)/I72.

1012. IORGA, Nicolae. Locul românilor în istoria universală. N. Iorga ; ediţie îngrijită de Radu
Constantinescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. 511 p., *1+ f. portr. ; 24 cm.
Indice. III 9471 ; 94(498)/I-72.

1013. IORGA, Nicolae. Lupta "ştiinţifică" împotriva dreptului românesc în Transilvania. Nicolae
Iorga ; ed. critică de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2008. 511 p. ; 20 cm. (Documente
revelatorii. Transilvania ; 7). ISBN 978-973-642-160-0. II 39386 ; 94(498.4)/I-72.

1014. IORGA, Nicolae. Materiale pentru o istoriologie umană. N. Iorga ; fragmente inedite
publicate de Liliana N. Iorga ; cuvînt înainte de D. M. Pippidi. Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1968. 375 p. ; 24 cm. Index. III 145 ; 930/I-72.

1015. IORGA, Nicolae. O îndreptăţire a "politicii de resistenţă" din 1919. N. Iorga. Vălenii de
Munte, 1940. 7 p. ; 24 cm. III 11334 ; 94(498)"20/..."/I-72.
1016. IORGA, Nicolae. Opinii sincere şi pernicioase ale unui rău patriot. N. Iorga ; trad., introd. şi
note de Andrei Pippidi. Bucureşti : Humanitas, 2008. 267 p. ; 20 cm. (Inedit). ISBN 978-973-50-
1985-3. II 39302 ; 821.135.1-92/I-72.

1017. IORGA, Nicolae. L' Origine et la patrie première des roumains : réponse à une agression.
N. Iorga. Vălenii de Munte, 1938. 38 p. ; 24 cm. III 11330 ; 94(498)/I-72.

1018. IORGA, Nicolae. Originea şi desvoltarea istoriei universale. N. Iorga. Vălenii de Munte,
1940. 25 p. ; 24 cm. Conferinţă la Deschiderea Anului 1938-1939. III 11328 ; 94(100)/I-72.

1019. IORGA, Nicolae. Originea şi desvoltarea statului austriac : zece lecţii făcute la Iaşi în 1917.
N. Iorga. ed. a 2-a: Bucureşti : Bucovina, 1938. 135 p. ; 25 cm. Ped. III 2515 ; 94(436)/I-72.

1020. IORGA, Nicolae. Pour comprendre la situation actuelle de la Roumanie. N. Iorga. Vălenii-
de-Munte, 1940. 8 p. ; 24 cm. Extrait de la "Revue Historique du Sud-Est Européen", nr. 7-
9/1940. Ped. III 2536 ; 94(498)"20/..."/I-72.

1021. IORGA, Nicolae. Pour éclairer M. Domanovszky par les siens. N. Iorga. Vălenii de Munte,
1939. 12 p. ; 23 cm. Extras din : Revue Historique du Sud-Est Européen, nr.1-3/1939. III 11338 ;
94(498)/I-72.

1022. IORGA, Nicolae. Războiul pentu Independenţa României : acţiuni diplomatice şi stări de
spirit. N. Iorga. Bucureşti : Cultura Naţională, 1927. 243 p., *11+ f. : il. ; 24 cm. Înaintea tit. :
Academia Română. III 11292 ; 94(498)"18/19"/I-72.

1023. IORGA, Nicolae. Regele Ferdinand *cu prilejul încoronării+. Nicolae Iorga. Iaşi : Porţile
Orientului, 1996. 182 p. ; 20 cm. (Dinastia). ISBN 973-97442-5-7. II 38192 ; 94(498)"18/19"/I-72.

1024. IORGA, Nicolae. Regina Maria *cu prilejul încoronării+. Nicolae Iorga. Iaşi : Porţile
Orientului, 1996. 136 p. ; 20 cm. (Dinastia). ISBN 973-97442-4-9. II 38191 ; 94(498)"18/19"/I-72.

1025. IORGA, Nicolae. Une Révélation : Le Maréchal Von Mackensen parle ... N. Iorga. Vălenii de
Munte, 1938. 20 p. ; 23 cm. Extras din : Revue Historique du Sus-Est Européen, nr. 10-12/1938.
III 11339 ; 94(430)"20/..."/I-72.

1026. IORGA, Nicolae. România cum era până la 1918. N. Iorga. Bucureşti, 1939-1940. 2 vol. ; 25
cm. III 11295.

1027. IORGA, Nicolae. Scrieri istorice despre armeni. Nicolae Iorga ; ediţie îngrijită, traduceri şi
note de Emanuel Actarian ; prefaţă de Andrei Pippidi. *Bucureşti+ : Editura Ararat, 1999. 326 p. ;
20 cm. Note de subsol. ISBN 973-9310-26-5. II 38201 ; 94(479.25)/I-72.
1028. IORGA, Nicolae. Studii asupra evului mediu românesc. N. Iorga ; ediţie îngrijită de Şerban
Papacostea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. 460 p. ; 24 cm. Indice. III 14266
; 94(498)"06/17"/I-72.

1029. IORGA, Nicolae. Viaţa românească în Ardeal. Nicolae Iorga ; ed. critică de I. Oprişan.
Bucureşti : Saeculum IO, 2008. 479 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii. Transilvania ; 5). ISBN
978-973-642-158-7. II 38623 ; 94(498.4)/I-72.

1030. IORGA, Nicolae. Voinţa obştii româneşti. N. Iorga ; cuvînt înainte de conf.univ.dr. Ion
Ardeleanu. Bucureşti : Editura Militară, 1983. 192 p. ; 20 cm. Note. II 33247 ; 94(498)/I-72.

1031. IORGA, Nicolae. Istoria românilor. Ed. a 2-aN. Iorga ; text stabilit, note, comentarii,
postfaţă şi indice de Vasile Chirică, Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Ion Ioniţă ; introducere şi notă
asupra ediţiei de Gheorghe Buzatu şi Victor Spinei. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1988.

1032. IORGA, NicolaeIORGA, Nicolae. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor.
N. Iorga , ed. îngrijită şi pref. de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2011.

1033. IORGA, NicolaeIORGA, Nicolae. Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor.
N. Iorga, ed. îngrijită şi pref. de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2011.

1034. IOSEP, Ioan. Cele dintâi hărţi ale Bucovinei : o retrospectivă necesară = Die Ersten Karten
der Bukowina : ein Notwendiger Rückblick. Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu, Simona Maria
Palagheanu. Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2013. 220 p. : 88 h. ; 30 cm + mapă. Bibliogr.
ISBN 978-606-93329-9-3. IV 9194 ; 94(498)/I-74.

1035. IRIDON, Cristina. Literatură comparată : antichitatea. Cristina Iridon. Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014. 273 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-719-573-9. III
23100 ; 82/I-80.

1036. ISAC, Ionuţ. Metamorfozele gândului. Ionuţ Isac, Vasile Zvăncescu. Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, -2005. [vol.] ; 20 cm. II 38420.

1037. ISCRU, G. D. Introducere în studiul istoriei moderne a României. G.D. Iscru. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 354 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 33245 ;
94(498)"18/19"/I-87.

1038. ISCRU, G. D. Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. G.D. Iscru. Bucureşti :
Albatros, 1982. 286 p. ; 21 cm. Note de subsol. II 33335 ; 94(498)"18/19"/I-87.

1039. ISCRU, G. D. Revoluţia română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. conf. dr. univ.
G.D. Iscru. Ed. a 2-a rev. şi ad: Bucureşti : Casa de Editură şi Librărie "Nicolae Bălcescu", 1996.
384 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 319-334. ISBN 973-97039-4-1. II 39105 ; 94(498)"18/19"/I-83.
1040. Istituto Geografico DeAgostini. Atlas de istorie a lumii. Istituto Geografico DeAgostini ;
trad. Laura Alexandra Blaj, Otilia Deac ; consult. şt. Camelia David, Radu David, Cristina Marian.
Aquila'93, ©003. 192 p. : il., fotogr. color, h., diagr. ; 37 cm. Index. ISBN 973-8250-59-5. V 186 ;
94(100)/A91.

1041. Istoria artei : de la pictura rupestră la arta urbană. ed. Stephen Farthing ; cuv. înainte de
Richard Cork ; trad din lb. engleză Graal Soft SRL. Bucureşti : RAO, 2011. 576 : il., fotogr. ; 25 cm.
Glosar, indice. ISBN 978-606-8255-36-1. III 22956 ; 75/I-87.

1042. Istoria Augustă. studiu introductiv de Vladimir Iliescu ; traducere şi note de David
Popoescu şi Constantin Drăgulescu. Cluj : *s.n.+, *1971+. 674 p. ; 19 cm. Note. II 33238 ; 94(37)/I-
87.

1043. Istoria biologiei în date. coord. ştiinţifici : dr. Gheorghe Mohan, dr. Lucian Gavrilă, dr.
Aurel Ardelean, dr. Constantin Părvu. Bucureşti : All, 1996. 759 p. ; 24 cm. ISBN 973-571-113-3.
III 15754 ; 57/I-87.

1044. Istoria Europei. coordonatori : J. Carpentier şi F. Lebrun ; prefaţă de René Rémond ;


traducere din limba franceză de A. Skultéty & S. Skultéty. Bucureşti : Humanitas, 1997. 584 p. :
fig., tab., h. ; 20 cm. (Istorie). Glosar p. 505-529. ISBN 973-28-0789-X. II 33912 ; 94(4)/I-87.

1045. Istoria filosofiei. Anne Baudart, François Chenet, Jean-Paul Dumont ... ; coordonator
Jacqueline Russ. Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000. 3 vol. ; 20 cm. (Iniţieri în filosofie).
Bibliogr. II 35460.

1046. Istoria filozofiei moderne şi contemporane. Ion Banu, Ion Bănşoiu, Alexandru Boboc, Gh.
Al. Cazan... Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984-. [vol.] ; 24 cm. III
9342.

1047. Istoria filozofiei româneşti. Nicolae Gogoneaţă (redactor responsabil) ; Radu Pantazi,
Simion Ghiţă, ... Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972-. [vol.] ; 24
cm. Indice. III 195.

1048. Istoria Franţei. coord. : Jean Carpentier, François Lebrun ; prefaţă de Jacques Le Goff ;
traducere de Aurelia Stoica. Iaşi : Institutul European, 2001. 528 p. ; 20 cm. (Sinteze ; 50).
Bibliogr. ISBN 973-611-167-9. II 35683 ; 94(44)/I-87.

1049. Istoria generală a ştiinţei. coord. René Taton. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1970-1972. 3
vol. ; 21 cm. Bibliogr. II 50.

1050. Istoria gîndirii sociale şi filosofice în România. comitetul de redacţie : acad. C.I. Gulian
(redactor responsabil), S. Ghiţă, N. Gogoneaţă, ... Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Populare Române, 1964. 621 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 196 ; 11/I-87.
1051. Istoria Greciei antice. Bucureşti : Teora, 1998. 3 vol. ; 19 cm. (Annales). Bibliogr. II 35094.

1052. Istoria ilustrată a lumii. Klaus Berndl, Markus Hattstein, Arthur Knebel, ... ; traducere din
limba engleză: Brânduşa Ciugudean. Bucureşti : Litera Internaţional, 2009. 656 p. : il. color ; 28
cm. ISBN 978-973-675-547-7. IV 8641 ; 94.41/99/I-87.

1053. Istoria Imperiului Otoman. coordonator Robert Mantran ; trad. de Cristina Bîrsan.
Bucureşti : BIC-ALL, 2001. 682 p. ; 23 cm. (Istoric). Bibliogr. ISBN 973-571-363-2. III 16821 ;
94(496)"04/14"/I-87.

1054. Istoria limbii române. coord. Al. Rosetti, B. Cazacu, I. Coteanu. Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Populare Române, 1965-1969. 2 vol. ; 24 cm. III 4179.

1055. Istoria literaturii latine. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1964. *vol.+ ; 24 cm. III
5085.

1056. Istoria literaturii române în evocări. propusă de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2001.
463 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9399-72-X. II 38005 ; 821.135.1-95/I-87.

1057. Istoria literaturii române. coord. acad. G. Călinescu ; acad. M. Beniuc, acad. Al. Rosetti, ...
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964-1973. 3 vol. ; 24 cm. III 4789.

1058. Istoria literaturii române. coord. acad. G. Călinescu ; acad. M. Beniuc, acad. Al. Rosetti, ...
ed. a 2-a rev: Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970-. vol. ; 24 cm. III
4790.

1059. Istoria lumii în date. Din preistorie până în prezent : cele mai importante date,
personalităţi şi interdependenţe. Bernd Legath, Ulrich Meer, Ulrich W. Rutzenhöfer, ... ;
traducere, prefaţă şi completări de dr. Leonard Gavriliu. Bucureşti : Niculescu, 2003. 560 p. ; 23
cm. Indice. ISBN 973-568-724-0. III 16956 ; 94(100)/I-87.

1060. Istoria lumii în date. sub coordonarea acad.prof. Andrei Oţetea. Bucureşti : Editura
Enciclopedică Română, 1969. 615 p. ; 24 cm. Indice. III 127 ; 94(100)/I-87.

1061. Istoria lumii în texte : de la începuturi până în zilele noastre. Bogdan Antoniu, Alexandru
Barnea, Ecaterina Lung, ... ; coord. Bogdan Murgescu. Bucureşti : Universitas, 1999. 354 p. ; 24
cm. (Synthesis). ISBN 973-20-0314-6. III 15261 ; 94(100)/I-87.

1062. Istoria medie a României (sec. al X-lea-sfîrşitul sec. al XVI-lea). Ştefan Pascu, Ion Ionaşcu,
Constantin Cihodaru ... Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1966. 407 p. ; 24 cm.
Bibliogr. la finele cap. III 3983(1) ; 94(498)"06/17"/I-87.
1063. Istoria medie universală. coordonator : prof. dr. Radu Manolescu. Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 1980. 567 p. ; 24 cm. Bibliogr. la finele cap. III 7603 ; 94(100)"04/14"/I-
87.

1064. Istoria militară a poporului român. comisia de coordonare : gen. col. dr. Constantin
Olteanu , acad. Ştefan Pascu, gen. lct. dr. Ilie Ceauşescu... Bucuresti : Editura Militară, 1984-.
[vol] ; 24 cm. III 14246.

1065. Istoria Mişcării Legionare : scrisă de un legionar. acest volum este întocmit de Alexandru
V. Diţă ; cu o prefaţă de Dan Zamfirescu (licenţiat în teologie, doctor în filologie). Bucureşti :
Roza Vînturilor, 1993. 366 p. ; 23 cm. ISBN 973-9003-27-3. III 11856 ; 94(498)"20/..."/I-87.

1066. Istoria parlamentului şi a vieţii parlamentare din România pînă la 1918. coordonatori :
Paraschiva Câncea, Mircea Iosa, Apostol Stan ; autori : Nichita Adăniloaie, Paraschiva Câncea,
.... Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983. 493 p. ; 24 cm. III 17579 ;
94(498)"18/19"/I-87.

1067. Istoria poporului român. sub redacţia Acad. Andrei Oţetea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică,
1970. 456 p. ; 24 cm. III 209 ; III 209.

1068. Istoria României : compendiu. sub redacţia : prof.univ. Miron Constantinescu, acad. prof.
Constantin Daicoviciu, prof.univ. Ştefan Pascu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1971.
592 p. ; 24 cm. Indice general. III 134 ; 94(498)/I-87 d1.

1069. Istoria României în date. elaborată de Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Nicolae C.
Nicolescu, Gheorghe Rădulescu ; sub coordonarea lui Constantin C. Giurescu. Bucureşti : Editura
Enciclopedică Română, 1971. 527 p. ; 20 cm. Indice. II 2199 ; 94(498)/I-87.

1070. Istoria României între anii 1918-1944 : culegere de documente. coordonator ; prof.dr.
Ioan Scurtu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1982. 526 p. ; 24 cm. III 13647 ;
94(498)"20/..."/I-87.

1071. Istoria României. coordonatori : acad. P. Constantinescu-Iaşi, acad. Emil Condurachi,


acad. C. Daicoviciu ... Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960-1964. 4
vol. ; 24 cm. III 3932.

1072. Istoria românilor. coordonatori : acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Alexandru Vulpe


(membru corespondent al Academiei), prof. univ. dr. Dumitru Protase, ... Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 2001-2003. 8 vol. + il. color, h. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-45-0381-2. III 16372.

1073. Istoria Ţării Româneşti 1290-1690 : Letopiseţul Cantacuzinilor. ediţie critică întocmită de
C. Grecescu şi D. Simonescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.
253 p. ; 24 cm. Indici. III 3962 ; 94(498)"06/17"/I-87.
1074. Istoria universală. redacţia principală : E.M. Jukov. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1959-
1960. [vol.] ; 26 cm. III 3992.

1075. Istorie şi contemporaneitate. coordonator : prof. univ. dr. Mihai Iacobescu. Iaşi : Junimea,
2008. 666 p. ; 25 cm. Note la finela cap. ISBN 978-973-37-1308-1. III 20105 ; 94(498)/I-87.

1076. Istorie universală : epoca contemporană. coordonatori : Alexandru Vianu, Constantin


Buşe. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1975-1979. 2 vol. ; 24 cm. Bibliogr. III 6976.

1077. ISTRATE, Gavril. Limba română literară : studii şi articole. Gavril Istrate. Bucureşti : Editura
Minerva, 1970. 415 p. ; 24 cm. (Studii şi documente). Indice. III 4111 ; 811.135.1'0/I-87g.

1078. ISTRATE, Gavril. Originea limbii române literare. Gavril Istrate. Iaşi : Junimea, 1981. 302 p.
; 20 cm. Indici si bibliogr. II 17419 ; 811.135.1'1/I-87o.

1079. L' Italia e l' Europa Centro-Orientale attraverso i secoli : miscellanea di studi di storia
politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali. a cura/edited by Cristian Luca, Gianluca
Masi e Andrea Piccardi. Brăila ; Venezia : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004. 437 p. ; 24 cm.
Înaintea titlului : Museo di Brăila e Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.
ISBN 973-9469-41-8. III 17765 ; 94(450)/I-89.

1080. IVĂNESCU, Dumitru. Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii. Dumitru Ivănescu. Iaşi
: Junimea, 2001. 313 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 286-302. ISBN 973-37-0629-9. II 38203 ;
94(498)"18/19"/I-96.

1081. IVĂNESCU, Gheorghe. Istoria limbii române. Gheorghe Ivănescu. Iaşi : Junimea, 1980. XVI,
767 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 7244 ; 811.135.1'0/I-96.

1082. Izvoare privind Evul Mediu românesc : Ţara Haţegului în sec. al XV-lea (1402-1473).
introducere, ediţie îngrijită, note şi traduceri de Adrian Andrei Rusu, Ioan Aurel Pop, Ioan
Drăgan. Cluj - Napoca : Dacia, 1989. 328 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-35-0040-2. II 33319 ;
94(498)"06/17"/I-99.

1083. Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România. Ed. a 2-a: Bucureşti : Hasefer, 1995.
LXXII, 200 p., 9 f. facs. ; 25 cm. III 12725 ; III 12725(1).

1084. Împăraţi romani : 55 de portrete de la Caesar la Iustinian. Manfred Clauss (ed.) ;


traducere din limba germană şi note de Adolf Armbruster. Bucureşti : Editura Enciclopedică,
2001. 596 p., *1+ f. h. ; 20 cm. (Biblioteca Enciclopedică de istorie universală. Biografii). Conţine
tab. cron., bibliogr. şi index. ISBN 973-45-0370-7. II 35107 ; 94(37)/I-48.

1085. Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani. Volum îngrijit de Ionel Cândea, Paul
Cernovodeanu şi Gheorghe Lazăr. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2003. 833 p. : il. ; 30
cm. Texte şi în lb. franceză. ISBN 973-9469-31-0. IV 7214 ; 94(498)/I-49.
1086. Întâlniri cu Mircea Eliade. coordonatori : Mihaela Gligor, Mac Linscott Ricketts ; cuvânt
înainte de Mihaela Gligor ; prefaţă de Mac Linscott Ricketts ; postfaţă de Sorin Alexandrescu.
Bucureşti : Humanitas, 2007. 263 p. ; 20 cm. (Eliadiana ; 2). ISBN 978-973-50-1633-3. II 38590 ;
821.135.1/I-58.

1087. JELAVICH, Barbara. Istoria Balcanilor. Barbara Jelavich ; traducere de Mihai-Eugen


Avădanei ; postfaţă de I. Ciupercă. Iaşi : Institutul European, 2000. 2 vol. Indice. III 16952.

1088. JERROLD, Douglas. An Introduction to the history of England : from the earliest times to
1204. Douglas Jerrold. London : Collins, 1949. 614 p.; 22 cm. Index. II 31590 ;
94(41)"04/14"/J48.

1089. JINGA, Victor. Probleme fundamentale ale Transilvaniei. Victor Jinga. ed. a 2-a: Braşov :
Muzeul Judeţean de Istorie, 1995. 785 p.; 30 cm. ISBN 973-96352-5-3. III 19939 ; 94(498.4)/J54.

1090. JOACHIMSTAHLER, Anton. Sfîrşitul lui Hitler. Anton Joachimstahler ; trad. de Amca Irina
Ionescu. Bucureşti : Lider, 1995. 394 p. ; 20 cm. Note p. 351-390. ISBN 973-9343-04-X. II 33490 ;
94(430)"20"/J67.

1091. Jocul periculos al falsificării istoriei : culegere de studii şi articole. coordonatori : acad.
Ştefan Pascu, prof. univ. Ştefan Ştefanescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.
384 p. ; 21 cm. Note d subsol. II 33314 ; II 33314 d3.

1092. JOHNE, Klaus-Peter. Die Kolonen in Italien und den Westlichen Provinzen des Römischen
Reiches. Klaus-Peter Johne, Jens Köhn, Volker Weber. Berlin : Akademie Verlag, 1983. 487 p. ;
24 cm. Index. III 12946 ; 94(37)/J69.

1093. JOHNSON, Paul. A History of the Modern World : from 1917 to the 1980s. Paul Johnson.
London : Weidenfeld and Nicolson, 1984. 817 p. ; 21 cm. Note. ISBN 0-297-78475-7. II 29627 ;
94(100)"20/..."/J68.

1094. JOHNSON, Paul. O istorie a lumii moderne : 1920-2000. Paul Johnson ; traducere din
limba engleză de Luana Schidu. Ed. a 2-a rev: Bucureşti : Humanitas, 2005. 854 p. ; 22 cm. Note.
ISBN 973-50-0907-2. III 19518 ; 94(100)"20"/J69.

1095. JOHNSON, Paul. Istorie contemporană. Ed. a 3-a revPaul Johnson ; traducere din limba
engleză de Luana Schidu. Bucureşti : Humanitas, 2014.

1096. JOSAN, Nicolae. Românii din Munţii Apuseni de la Horea şi Avram Iancu la Marea Unire
din 1918. Nicolae Josan. Alba Iulia : Altip, 2001. 467 p.; 27 cm. ISBN 973-8141-22-2. III 19940 ;
94(498)"1918"/J75.
1097. KAGAN, Donald. Pericles of Athens and the birth of democracy. Donald Kagan. New York ;
Toronto ; Oxford : Collier-Macmillan : The Free Press : Collier Macmillan Publishers : Maxwell
Macmillan, 1991. XVI, 287, 8 f. : il. ; 24 cm. Note. ISBN 0-02-916825-2. III 12684 ; 94(38)/K15.

1098. KASUBA, M. Vestigii traco-getice pe Nistrul Mijlociu. M. Kasuba, V. Haheu, O. Leviţki.


Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 2000. 222 p., 3 pl. ; 23 cm. (Bibliotheca Thracologica
; 31). Bibliogr. ISBN 973-8155-05-3. III 16777 ; 902/903/K23.

1099. KEES, Hermann. Der Götterglaube im alten Ägypten. Kees Hermann. Berlin : Akademie
Verlag, 1977. 502 p. ; 24 cm. Anexe. ISBN 3-05-000471-1. III 12947 ; 94(3)/K29.

1100. KENDALL, Alan. Cronica muzicii clasice : un jurnal intim al vieţii şi muzicii marilor
compozitori. Alan Kendall ; traducere din limba engleza de Ioan Danubiu şi Mihaela Tocuţ.
Oradea : Aquila'93, 2007. 288 p. : 228 il. alb-negru + 160 il. color ; 29 cm. Date de referinţă p.
256-288. ISBN 978-973-714-176-7. IV 8350 ; 78/K34.

1101. KERN, Stephen. The Modernist novel : a critical introduction. Stephen Kern. Cambridge ;
New York : Cambridge University Press, ©011. xii, 354 p. ; 24 cm. Bibliogr., indice. ISBN 978-1-
107-40042-9. III 23313 ; 82.09/K36.

1102. KESTEVEN, G. R. 1485 : from Plantagenet to Tudor. G.R. Kesteven. London : Chatto &
Windus, 1967. 96 p. ; 20 cm. Index. II 31551 ; 94(41)"04/14"/K37.

1103. KILSBY, Jill. Spania : mărire şi decădere, 1474-1643. Jill Kilsby ; trad. de Radu Săndulescu.
Bucureşti : All Educational, 1998. 146 p. : tab., il., h. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 14). Index p. 146.
ISBN 973-9392-41-5. II 34332 ; 94(460)"15/19"/K43.

1104. KINDER, Hermann. Atlas de istorie mondială. Hermann Kinder, Werner Hilgemann ; trad.
din lb. germană de Mihai Moroiu. Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2001. 2 col. ; 20 cm. II 39018.

1105. KIRIŢESCU, Constantin. Istoria războiului pentru întregirea României : 1916-1919.


Constantin Kiriţescu ; prefaţă şi note de Mircea N. Popa. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1989. 2 vol. ; 24 cm. III 14277.

1106. KIRIŢESCU, Constantin. O mare personalitate morală : Carol I, regele întemeietor :


Conferinţă ţinută în Sala Ateneului Român la 19 noiembrie 1939 şi în Sala Fundaţiei Universitare
Carol I, la 13 noiembrie 1940. Constantin Kiriţescu. Bucureşti : Cartea Românească, 1941. 31 p. ;
24 cm. (Biblioteca Ateneului Român). III 11315 ; 949498)"18/19"/K47.

1107. KIRIŢESCU, Constantin. Palestrica : o istorie universală a culturii fizice (origini, evoluţie,
concepţii, metode, probleme, împliniri). Constantin Kiriţescu. Bucureşti : Editura Uniunii de
Cultură Fizică şi Sport, 1964. 640 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 11308 ; 796/K47.
1108. KISSINGER, Henry. Diplomaţia. Henry Kissinger ; traducerea din limba engleză de Mircea
Ştefănescu şi Radu Paraschivescu. Bucureşti : ALL, 1998. 807 p. : fotogr., h. ; 24 cm. Tit. orig. în
lb. engleză : Diplomacy. ISBN 973-571-239-3. III 14878 ; 341.7/K49*.

1109. KISSINGER, Henry. Diplomaţia. Henry Kissinger ; trad. Mircea Ştefănescu, Radu
Paraschivescu. Bucureşti : BIC-ALL, 2003. 780 p. : fotogr., h. ; 24 cm. Tit. orig. în lb. engleză :
Diplomacy. ISBN 973-571-462-0. III 18635 ; 341.7/K42*.

1110. KITAGAWA, Joseph Mitsuo. În căutarea unităţii : istoria religioasă a omenirii. Joseph
Mitsuo Kitagawa ; trad. Claudia Dumitriu. Bucureşti : Humanitas, 1994. 336 p. ; 20 cm. (Religie).
Bibliogr. p. 310-320. ISBN 973-28-0520-X. II 32303 ; 29/K50.

1111. KOGĂLNICEANU, Mihail. Texte social-politice alese. Mihail Kogălniceanu ; volum alcătuit
de : Dan Berindei, Leonid Boicu, Nicolae Ciachir, Matei Ionescu, Dan Simionescu. Bucureşti :
Editura Politică, 1967. 424 p. ; 20 cm. Indice. II 927 ; 94(498)"18/19"/K67.

1112. KOTIGOROSKO, Vjaceslav. Ţinuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n.-IV e.n. :
Perioadele La Tène şi romană. Vjaceslav Kotigorosko. Bucureşti : Institutul Român de
Tracologie, 1995. 338 p. : fotogr., fig. ; 23 cm. (Bibliotheca Thracologica ; 11). Bibliogr. p. 11-30.
III 14516 ; 902/903/K76.

1113. KOVÁCS Iosif. Desfiinţarea relaţiilor feudale în Transilvania. Iosif Kovács. Cluj : Dacia,
1973. 189 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 33239 ; 94(498)"18/19"/K78.

1114. KRAMER, E. J. Istoria începe la Sumer. Bucureşti, 1962.

1115. KÜRENBERG, Joachim von. Carol al II-lea şi Doamna Lupescu. Joachim von Kürenberg ;
traducere de Liana Fieraru. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 2000. 256 p. ; 18 cm. (Adevăr -
Neadevăr). Bibliogr. ISBN 973-44-0284-6. I 4260 ; 94(489)"20/..."/K93.

1116. La cumpăna dintre milenii. tipărită cu Binecuvântarea Prea Sfinţitului dr. Casian Crăciun,
Episcopul Dunării de Jos. Galaţi : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2000. 247 p. ; 23 cm. Bibliogr.
III 16682 ; 26/28/L11.

1117. LA GORCE, Paul-Marie de. Le Dernier empire : le XXIÀeÙ siècle sera-t-il américain ?. Paul-
Marie de la Gorce. Paris : Bernard Grasset, 1996. 244 p. ; 21 cm. ISBN 2-246-54001-1. II 40795 ;
II 40795.

1118. LANNING, Michael Lee. 100 *O sută+ de personalităţi militare ale lumii. Michael Lee
Lanning ; trad. Constantin Valentin Claudiu ; lucr. îngrij., note şi rev. şt. dr. Mircea Soreanu.
Bucureşti : Orizonturi, 2005. 380 p. ; 24 cm. (Cultură generală ; 41). ISBN 973-736-015-X. III
21857 ; 94(100)/L20.
1119. LARTÉGUY, Jean. Mourir pour Jérusalem. Jean Lartéguy. Paris : Éditions de Falois, 1995.
427 p.; 24 cm. III 22272 ; II 22272.

1120. LASCH, Christopher. The True and only heaven : progress and its critics. Christopher
Lasch. New York : W.W. Norton & Company, 1991. 591 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 0-393-02916-6.
III 10764 ; 316/L23.

1121. LASCU, Nicolae. Cum trăiau romanii. Nicolae Lascu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1965.
445 p. ; 20 cm. Bibliogr. Ped. II 5609 ; 94(37)/L24.

1122. LÁSZLÓ, Attila. Începuturile epocii fierului la est de Carpaţi : culturile Gava-Holihrady şi
Corlăteni-Chişinău pe teritoriul Moldovei. Attila László. Bucureşti : Melior Trading, 1994. 316 p. :
fig., tab., h., 4 f. : pl. ; 23 cm. (Bibliotheca Thracologica ; VI). Antetitlu : Institutul Român de
Tracologie. ISBN 973-95349-9-6. III 14511 ; 902/903/L25.

1123. LAUNAY, Jacques de. Istoria secretă : mari controverse ale contemporaneităţii. Jacques
de Launay ; alegerea textelor, traducerea din limba franceză şi studiu introductiv de Mircea
Ioanid. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1970. 406 p. ; 20 cm. Index. II 1860 ; 94(100)"20/..."/D28.

1124. LAUNAY, Jacques de. Mari decizii ale celui de-al Doilea Război Mondial. Lacques De
Launay ; studiu introductiv şi note de Florin Constantiniu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1988. 2 vol. ; 20 cm. Note de subsol. II 26822.

1125. LAYTON, Geoff. De la Bismarck la Hitler : Germania 1890-1933. Geoff Layton ; traducere
de Simona Ceauşu. Bucureşti : ALL, 2002. 216 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 33). Index. ISBN 973-
684-461-7. II 35676 ; 94(430)"15/19"/L31.

1126. LAYTON, Geoff. Germania : Al Treilea Reich, 1933-45. Geoff Layton ; traducere de Corina
Popa. Bucureşti : ALL, 1997. 163 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 10). Bibliogr. ISBN 973-571-097-8.
II 33485 ; 94(430)"20/..."/L31.

1127. LAZAROVICI, Grigore. Partidismul la români. Grigore Lazarovici. Galaţi : Galaţi University
Press (GUP), 2012. 250 p. ; 21 cm. (Ştiinţe sociale). Bibliogr. ISBN 978-606-8348-39-1. II 39964 ;
329/L34.

1128. LAZAROVITS, Ernő. Călător prin iad : povesta adevărată a unui supravieţuitor. Erno
Lazarovits ; prefaţă de Oliver Lustig ; traducere din limba engleză de Cristina Caroline Paul. Cluj-
Napoca : Institutul Cultural Român, 2004. 172 p. ; 20 cm. ISBN 973-86871-5-2. II 37031 ;
94(4)"20/..."/L11.

1129. LAZARUS, Neil. The Postcolonial unconscious. Neil Lazarus. Cambridge ; New York :
Cambridge University Press, ©011. x, 300 p. ; 24 cm. Bibliogr., indice. ISBN 978-0-521-18626-1.
III 23309 ; 821.111.09/L34.
1130. LAZĂR, Mihai. Izvoarele istoriei medii universale. Mihai Lazăr, Florin Pintescu. Suceava :
Editura Universităţii din Suceava, 2003. 102 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-666-013-3. II 36063 ;
94(100)"04/14"/L32.

1131. LAZĂR, Mihai. Realităţi fiscale din Ţara Moldovei : dări de cotitate în sfera economiei
păstoreşti : (secolul al XV-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea). Mihai Lazăr. Iaşi : Junimea, 2000.
271 p. ; 23 cm. Bibliogr., indice de nume şi materii. ISBN 973-37-0526-8. III 15881 ;
94(498)"06/17"/L32.

1132. LĂCUSTĂ, Ioan. 41 de luni care au schimbat România. Ioan Lăcustă. *Deva+ : Viitorul
Românesc, *1999+. 279 p. ; 20 cm. ISBN 973-8033-03-9. II 38321 ; 94(498)"20/..."/L11.

1133. LĂCUSTĂ, Ioan. 1948-1952 Republica Populară şi România. Ioan Lăcustă. Bucureşti :
Curtea Veche, 2005. 268 p. ; 20 cm. ISBN 973-669-112-8. II 37700 ; 94(4980"20"/L13.

1134. LĂCUSTĂ, Ioan. Zece alegeri interbelice : 1919-1937 : cine a câştigat?. Ioan Lăcustă.
*Bucureşti+ : Editura Pro, *1997+. 226 p. ; 22 cm. ISBN 973-98276-7-5. II 38044 ; 94
"1919/1937/L11.

1135. LĂZĂRESCU, Dan A. Imaginea poporului român în conştiinţa europeană (1821-1834). Dan
A. Lăzărescu. Bucureşti : AGIR, 1999. 264 p. ; 24 cm. (Repere istorice). Note la finele cap. ISBN
973-98629-2-6. III 20247 ; 94(498)"18/19"/L33.

1136. LĂZĂRESCU, Dan A. Imaginea poporului român în conştiinţa europeană. Dan A. Lăzărescu.
Oradea : Cogito, -1995. [vol.] ; 21 cm. II 38287.

1137. LĂZĂRESCU, Dan A. Imaginea României prin călători. Dan A. Lăzărescu. Bucureşti : Sport-
Turism, 1985-1986. 2 vol ; 21 cm. II 35525.

1138. LĂZĂRESCU, George. Ţările Române şi Italia pînă la 1600. George Lăzărescu, Nicolae
Stoicescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1972. 406 p. ; 20 cm. Indice. II 1890 ;
94(498)"06/17"/L33.

1139. Le Forum Mégascience de l'OCDE. Le Grand programme sur le génome humain. Le Forum
Mégascience de l'OCDE. Paris : OCDE, 1995. 1 ex. ISBN 92-64-24575-8. 575/F79.

1140. LE GOFF, Jacques. Civilizaţia Occidentului medieval. Jacques Le Goff ; cu o prezentare de


M. Berza ; traducere şi note de Maria Holban. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1970. 720 p., 68 f. :
il, 8 h. (Popoare. Culturi. Civilizaţii). Tabele cronologice. II 35726 ; 008(4)/L36.

1141. LE GOFF, Jacques. Dicţionar tematic al Evului Mediu occidental. Jacques Le Goff, Jean-
Claude Schmitt. Iaşi : Polirom, 2002. 880 p. ; 24 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-683-837-4.
III 16954 ; 94(100)"04/14"/L36.
1142. LEADBEATER, Charles W. Francmasoneria : rituri şi iniţieri. C. W. Leadbeater ; traducere
din limba franceză Victoria Comnea şi Dan Dumbrăveanu. Ed. a 2-a: Bucureşti : Editura Herald,
2009. 270 p. : il. ; 22 cm. Note. ISBN 978-973-111-074-5. II 39245 ; 061.2/L36.

1143. LECCA, O. G. Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României. O. G. Lecca ; ed.


îngrijită de I. Oprişan. Bucureşti : Saeculum IO, 2012. 543 p. ; 22 cm. ISBN 978-642-293-5. II
40086 ; D94/L37.

1144. LECOCQ, Louis. La Satire en Angleterre de 1588 à 1603. Louis Lecocq. Paris : Didier, 1969.
401 p. ; 24 cm.

1145. LEE, Arthur Gould. Regina-Mamă Elena a României, Prinţesă de Grecia şi Danemarca : o
biografie autorizată. Arthur Gould Lee ; traducere din engleză de Liana Alecu. ed. a 2-a:
Bucureşti : Humanitas, 2005. 319 p. ; 20 cm. (Casa Regală). Indice. ISBN 973-50-0900-5. II 37670
; 94(498)"18/19"/L38.

1146. LEE, Arthur Gould. Regina-Mamă Elena a României, Prinţesă de Grecia şi Danemarca : o
biografie autorizată. Arthur Gould Lee ; traducere din engleză de Liana Alecu. Bucureşti :
Humanitas, 2008. 319 p. ; 20 cm. (Casa Regală). Indice. ISBN 978-973-50-2144-3. II 40323 ;
94(498)"18/19"/L38.

1147. Legislaţia agrară a Ţării Româneşti (1775-1782) : proiectul de cod agrar al lui M. Fotino -
pravilele pentru plugari - aşezămintele agrare dinainte de 1780. texte de epocă, traducere,
studiu introductiv şi anexe de : Valentin Al. Georgescu şi Emanuela Popescu. Bucureşti : Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1970. 236 p. + 7 facs. ; 24 cm. Anexe p. 187-210. III
14282 ; 349.4/L40*.

1148. LEHRER, Milton G. Ardealul pământ românesc : problema Ardealului văzută de un


american. Milton G. Lehrer ; ediţie îngrijită, prefaţă şi note de conf. univ. dr. Ion Pătroiu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. 4342 p. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-29-0010-
5. II 33365 ; 94(498)/L41.

1149. LEMNY, Ştefan. Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc. Ştefan Lemny. Bucureşti :
Meridiane, 1990. 240 p. ; 19 cm. Note. II 31208 ; 94(498)"06/17"/L44 d1.

1150. LENDVAI, Paul. Ungurii : timp de un mileniu învingători în înfrângeri. Paul Lendvai ; trad.
din l. germana de Maria şi Ion Nastasia. Bucureşti : Humanitas, 2001. 573 p. ; 20 cm. (Istorie).
Bibliogr. ISBN 973-50-0206-X. II 35674 ; 94(439)/L45.

1151. LENOTRE, G. Trois siècles d'histoire de France. G. Lenotre (de l'Academie Française). Paris
: Bernard Grasset, 1997. [vol.] ; 20 cm. ISBN 2-262-00084-0. II 34833.

1152. LESLIE, R. F. The Age of transformation (1789-1871). R.F. Leslie. London : Blandford Press,
1964. 454 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 31565 ; 94(4)"15/19"/L52.
1153. LESSING, Erich. L'Odyssée - L'épopée d'Homère racontée en images. Paris : Hatier, 1966.
300 p. ; 30 cm. IV 5942 ; 94/O-24.

1154. LEVIŢKI, Oleg. Necropola tumulară de la Sărăteni. Oleg Leviţki, Igor Manzura, Tatiana
Demcenko. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1996. 156 p. : fig., h. ; 24 cm.
(Bibliotheca Thracologica ; 17). Bibliogr. p. 9-17. ISBN 973-97996-4-7. III 14522 ; 902/903/L55.

1155. LÉVY, Bernard-Henri. Idées fixes : questions de principe quatre. Bernard-Henri Lévy. Paris
: Le Livre de Poche, 1992. 383 p. ; 17 cm. (Biblio. Essais). I 3687 ; 327/L55.

1156. LEVY, Robert. Gloria şi decăderea Anei Pauker. Robert Levy ; traducere : Cristina Pupeza,
Ioana Gagea. Iaşi : Polirom, 2002. 344 p. ; 24 cm. (Historia). Note bibliogr. p. 203-312. ISBN 973-
683-785-8. III 20527 ; 94(498)"20"/L55.

1157. LEWIS, Pericles. The Cambridge introduction to modernism. Pericles Lewis. Cambridge ;
New York : Cambridge University Press, ©007. xxii, 276 p. ; 24 cm. Bibliogr., indice. ISBN 978-0-
521-53527-4. III 23308 ; 82.09/L56.

1158. LICA, Vasile. Philoromaios oder Philokaiser ?. Vasile Lica. Köln, 1992. *6+ p. multigr. ; 26
cm. III 11672 ; 93/l59.

1159. LICA, Vasile. Scripta dacica. Vasile Lica. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1999. XIX,
193 p. ; 21 cm. Bibliogr. p. VII-XVI. ISBN 973-9469-0-2-7. II 34037 ; 94(498)".../05"/L59.

1160. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de pretutindeni (1890-1948 ; 1989-2003). Victor
Crăciun, C.Gh. Marinescu, Vasile Netea ; lucrare coordonata de prof.dr. Victor Crăciun. *s.l.+ :
Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 2003. 184 p. ; 24 cm. ISBN 973-624-
145-9. III 18107 ; 94(498)"20/..."/L61.

1161. LIICEANU, Aurora. Rănile memoriei : Nucşoara şi rezistenţa din munţi. Aurora Liiceanu.
Iaşi : Polirom, 2012. 356 p. ; 18,5 cm. (Seria de autor Aurora Liiceanu). ISBN 978-973-46-2798-1.
II 41184 ; 94(498)"19"/L61.

1162. LIICEANU, Gabriel. Apel către lichele. Gabriel Liiceanu. Ed. a 3-a rev: Bucureşti :
Humanitas, 2006. 295 p. ; 20 cm. ISBN 973-50-1196-4. II 38593 ; 17/L61.

1163. LIPSON, E. Europe in the XIX-th & XX-th Century (1815-1939). E. Lipson. 8-th edition:
London : Adam and Charles Black, 1960. 504 p. ; 21 cm. index. II 31575 ; 94(4)"15/19"/L64.

1164. LIST, Friedrich. Sistemul naţional de economie politică = Das Nationale System der
Politischen Oekonomie. Friedrich List ; ediţie îngrijită de : prof.dr. Ivanciuc Nicolae-Văleanu, dr.
Victor Vasiloiu, dr. Dan Răducanu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1973. LXI, 378 p. ; 25 cm. III 343 ; III 343.
1165. Literatura română : dicţionar cronologic. Mircea Anghelescu, Dorina Grăsoiu, Emil
Manu... ; coord. I. C. Chiţimia şi Al. Dima. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.
862 p. ; 19 cm. Bibliogr. II 12360 ; (038)821.135.1/D39c.

1166. La Littérature des camps : la quête d'une parole juste, entre silence et bavardage. Vincent
Engel (coord.). Louvain-la-Neuve : Université Catholique de Louvain, 1995. 223 p. ; 24 cm.
(Lettres Romanes). III 15891 ; 82(493)/L66.

1167. LITTLE, Stephen. ... isme : să înţelegem arta. Stephen Little ; trad. Ioana Didac. Bucureşti :
Enciclopedia Rao, 2005. 160 p. : fotogr. color ; 21 cm. Glosar, anexe. ISBN 973-717-041-5. II
40128 ; 73/76/L66.

1168. LIUŞNEA, Mihaela Denisia. Organizarea limes-ului roman de la Dunărea de Jos în perioada
principatului şi a dominatului : studiu de caz pe flotila militară. Mihaela Denisia Liuşnea.
Bucureşti : Cartea Universitară, 2008. 152 p.; 25 cm. ISBN 978-973-731601-1. III 21058 ;
94(37)/L67.

1169. LOGHIN, Leonida. Al Doilea Război Mondial : acţiuni militare, politice şi diplomatice
*cronologie+. dr. Leonida Loghin. Bucureşti : Editura Politică, 1984. 624 p. ; 20 cm. Indice. II
21620 ; 94(100)"20/..."/L74.

1170. LOGHIN, Leonida. Mari conferinţe internaţionale : 1939-1945. Leonida Loghin. Bucureşti :
Editura Politică, 1989. 552 p. ; 22 cm. Indice. ISBN 973-28-0012-7. II 27826 ; II 27826.

1171. LONGFORD, Elisabeth. Elisabeth II : la couronne et la famille. Elisabeth Longford. Paris :


Éditions Sand/Primeur, 1984. 510 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 2-89286-045-8. III 15931 ; III 15931.

1172. LONGO, Chiara Pecorella. "Eterie" e gruppi politici : nell' Atene del IV sec. a. C. Chiara
Pecorella Longo. Firenze : Leo S. Olschki Editore, 1971. 163 p. ; 24 cm. Indice. III 16339 ;
94(38)/L77.

1173. LONGWORTH, Philip. Crearea Europei de Est : de la preistorie la postcomunism. Philip


Longworth ; traducere de Eugen Stancu ; colecţie coordonată de Adrian Cioroianu. Bucureşti :
Curtea Veche, 2002. 344 p. ; 24 cm. (Om. Idee. Societate). Această carte face parte din Balkan
History Programme, sprijinit de Fund for Central and East European Books Project din
Amsterdan şi Fundaţia Concept din România. ISBN 973-8356-28-8. III 16938 ; 94(4)/L77.

1174. LORINŢ, Florica. Din istoria unui imperiu : turcii otomani. Florica Lorinţ. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică, 1963. 321 p. ; 20 cm. Bibliogr. Ped. II 5615 ; 94(560)"04/14"/L79.

1175. LOTH, Wilfried. Împărţirea lumii : istoria Războiului Rece : 1941-1955. Wilfried Loth ; trad.
din lb. germană de Ana-Maria Iosup. Ed. a 7-a: Bucureşti : Saeculum IO, 1997. 320 p. ; 20 cm.
Note la finele cap. ISBN 973-9211-65-8. II 33487 ; 94(100)"20/..."/L80.
1176. LOVINESCU, Eugen. Istoria literaturii române contemporane. E. Lovinescu. Bucureşti :
Editura Minerva, 1973. 2 vol.; 20 cm. Ped. II 9190.

1177. The Low Countries : Arts and Society in Flanders and The Netherlands. chief editor Jozef
Deleu. Rekkem [Belgium] : Stichting Ons Erfdeel, 1998-. [vol.] ; 23 cm. III 14681.

1178. LUCA, Cristian. Dacoromano-Italica : studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli
VXI-XVIII. Cristian Luca. Cluj-Napoca : Accademia Romena. Centro di Studi Transilvani, 2008. 266
p. ; 21 cm. Note p. 193-252. ISBN 978-973-7784-34-6. II 39445 ; 94(498)"06/17"/L83.

1179. LUCA, Cristian. Petru Cercel, un domn umanist în Ţara Românească. Cristian Luca.
Bucureşti : Editura Militară, 2000. 160 p.: fotogr. ; 21 cm. (Domnitori şi voievozi). Bibliogr. ISBN
973-32-0565-6. II 34587 ; 94(498)"06/17"/L83.

1180. LUCA, Cristian. Rituri şi ritualuri funerare în spaţiul extracarpatic în secolele VII-X. Cristina
Luca, Dragoş Măndescu. Bucureşti : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2001. VII, 106 p. + 3 h., 28
pl. ; 20 cm. Indice p. 103-106. ISBN 973-9469-06-X. II 34672 ; 902/903/L83.

1181. LUCA, Cristian. Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea : din relaţiile politico-
diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima. Cristian
Luca. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2007. 486 p. ; 23 cm. (Biblioteca Enciclopedică de istorie
a României). Bibliogr. ISBN 978-973-45-0555-5. III 19625 ; 94(498)"06/17"/L83.

1182. LUCA, Sabin Adrian. Liubcova-Orniţa : monografie arheologică. Sabin Adrian Luca.
Târgovişte : Editura Macarie, 1998. 226 p : fig., h., tab., diagr. ; 26 cm. Lista prescurtărilor
bibliogr. p. 109-134. ISBN 973-9351-01-X. III 14929 ; 902/903/L83.

1183. LUCA, Sabin Adrian. Preistorie generală : note de curs. Sabin Adrian Luca. ed. a 2-a: Alba
Iulia : Altip, 1999. 274 p. ; 20 cm. Bibliogr. select. p. 252-265. ISBN 973-99310-2-2. II 34443 ;
902/903/L83.

1184. LUCA, Sabin Adrian. Roşcani : cercetări arheologice. Sabin Adrian Luca ; cu contribuţia
Silviu Istrate Purece, Cristian Roman, Dragoş Diaconescu. Deva : Emia, 2004. 76 p., 14 p. : il.
Rezumat şi bibliogr. ISBN 973-8163-82-X. II 36062 ; 902/903/L83.

1185. LUCA, Sabin Adrian. Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intercapatic al României : Cultura
Bodrogkeresztúr. Sabin Adrian Luca. Alba Iulia, 1999. 130 p. : fig. ; 30 cm. Lista prescurtărilor
bibliogr. p. 63-72. ISBN 973-4-00682-2. IV 6517 ; 902/903/L83.

1186. Lucrările Sesiunii Naţionale a doctoranzilor în istorie. coordonatori : Mihai D. Drecin, Ioan
Horga, Barbu Ştefănescu. Ed. 1: Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009. 484 p.; 24 cm.
ISBN 978-973-759-916-2. III 20528 ; 94(498)/L83.

1187. LUCRETIUS, Titus Carus. Poemul naturii. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1965. ; I-98.
1188. Lugoj, decembrie 1989. vol. îngrijit de Gino Rado. Timişoara : Asociaţia Memorialul
Revoluţiei 1989, 2011. 244 p. ; 24 cm. Înaintea tit. : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21
decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-92950-1-4. III 22556 ; 94(498)"19"/L90.

1189. LUMPERDEAN, Ioan. Wirtschaftsgeschichte : eine Einführung. Ioan Lumperdean, Mihaela


Salanţă, Rudolf Gräf ; übersetzung aus dem Rumänischen : Raluca-Mihaela Leluţiu, Irene Stoica-
Matache, Diana Opruţa und Zenovia Pop. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006. 256
p. ; 21 cm. ISBN 978-973-610-527-2. II 39959 ; 338/L91.

1190. LUNGU, Corneliu Mihail. România în jocul marilor puteri (1939-1940) : documente 1938-
1941. Corneliu Mihai Lungu, Ioana Alexandra Negreanu ; cu o introducere de Dinu C. Giurescu.
Bucureşti : Curtea Veche, 2000. 559 p. ; 20 cm. Indici. ISBN 973-8120-20-9. II 35666 ;
94(498)"20/..."/L92.

1191. LUPAŞ, Ioan. Din istoria Transilvaniei. Ioan Lupaş ; ediţie îngrijită, note şi comentarii de
Marina Vlasiu ; cuvînt înainte de Florin Constantiniu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1988. 414 p.
; 24 cm. Indice de nume şi locuri. III 10055 ; 94(498)/L93.

1192. LUPAŞ, Ioan. Mitropolitul Andreiu Şaguna : monografie istorică. dr. Ioan Lupaş ; scriere
premiată de Academia Română. ed. a 2-a: Sibiu : [s.n.], 1911. 340 p. ; 23 cm. Indice. III 16563 ;
26/28/SM82.

1193. LUPU, Corvin. Introducere în istoria istoriografiei : prolegomene. Corvin Lupu. Sibiu : Casa
de Presă şi Editură "Tribuna", 1999. 298 p.; 29 cm. Bibliogr. ISBN 973-98970-4-5. IV 6738 ;
930/L95.

1194. LUPU, Corvin. Probleme ale integrării europene : organizaţii internaţionale, aspecte ale
politicii României de integrare euro-atlantică. Corvin Lupu. Sibiu : Fundaţia Alma Mater, 2000.
285 p. ; 30 cm. ISBN 973-99975-1-1. IV 6739 ; 94(498)"20/..."/L95.

1195. LUPU, Corvin. Relaţii diplomatice între România şi S.U.A. până la cel de-al Doilea Război
Mondial. Corvin Lupu. [s.l.], [s.a.]. 346 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-98970-6-1. II 34771 ;
94(498)"20/..."/L95.

1196. LUPU, Corvin. România sub presiunea Războiului Rece şi a dorinţei de integrare euro-
atlantică. Corvin Lupu. Sibiu : Fundaţia Alma Mater, 2000. 2 vol. ; 21 cm. Note de subsol. ISBN
973-99975-0-3. II 34770.

1197. LYNCH, Michael. Reacţiune şi revoluţie : Rusia 1881-1924. Michael Lynch ; traducere de
Emilia Stere. Bucureşti : All, 2000. 194 p. ; 19 cm. (Acces la istorie ; 24). Tabel cronologic p. 184-
188. ISBN 973-571-315-2. II 38422 ; 94(47)"15/19"/L99.
1198. MACHEREY, Pierre. Histoires de dinosaure : faire de la philosophie 1965-1997. Pierre
Macherey. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1999. 326 p. ; 22 cm. (Pratiques
Théoriques). Note de subsol. ISBN 2-13049858-2. II 36475 ; 11/M12.

1199. MACIU, Vasile. De la Tudor Vladimirescu la Răscoala din 1907. Vasile Maciu. Craiova :
Scrisul Românesc, 1973. 400 p. ; 20 cm. Indice. II 33242 ; 94(498)"18/19"/M12.

1200. MACKENZIE, Agnes Mure. The Kingdom of Scotland : a shot history. Agnes Mure
Mackenzie. Edinburgh : W. & R. Chambers, Ltd, 1957. 428 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 31560 ;
94(41)"04/14"/M13.

1201. MACREA, Mihail. De la Burebista la Dacia postromană : repere pentru o permanenţă


istorică. Mihail Macrea ; studiu introductiv, ediţie îngrijită, note, comentarii şi indice de Mihail
Bărbulescu. Cluj-Napoca : Dacia, 1978. 251 p. ; 24 cm. Indice. III 6044 ; 94(498)".../05"/M13.

1202. MACREA, Mihail. Viaţa în Dacia romană. Mihail Macrea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică,
1969. 523 p. ; 21 cm. Note la finele cap. II 33361 ; 94(498)".../05"/M13.

1203. MADAULE, Jacques. Istoria Franţei. Jacques Madaule. Bucureşti : Editura Politică, 1973. 3
vol. ; 19 cm. II 36195.

1204. MADAULE, Jacques. Istoria Franţei. Jacques Madaule. Bucureşti : Editura Politică, 1973.

1205. MADAULE, Jacques. Istoria Franţei. Jacques Madaule. Bucureşti : Editura Politică, 1973.

1206. MADAULE, Jacques. Istoria Franţei. Jacques Madaule. Bucureşti : Editura Politică, 1973.

1207. MADGEARU, Alexandru. Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în


secolele VII-VIII. Alexandru Madgearu. Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 1997. 256 p.
multigr. : fig., tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 203-220. ISBN 973-575-180-1. IV 6384 ;
94(498)"06/17"/M14.

1208. MADGEARU, Alexandru. Istoria militară a Daciei post-romane : 376 - 614. Alexandru
Madgearu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. 200 p., *16+ p. : h. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 978-
606-537-054-8. III 21365 ; 94(398.2)"03/06"/M14.

1209. MADGEARU, Alexandru. Originea medievală a focarelor de conflict din Peninsula


Balcanică. Alexandru Madgearu. Bucureşti : Corint, 2001. 286 p. ; 20 cm. (Clio). Bibliogr. la finele
cap. ISBN 973-653-191-0. II 35661 ; 94(497)"04/14"/M14.

1210. MADGEARU, Alexandru. Rolul creştinismului în formarea poporului român. Alexandru


Madgearu. Bucureşti : BIC-ALL, 2001. 182 p. ; 20 cm. Bibliogr.,rezumat în l. engleză şi index.
ISBN 973-571-317-9. II 35673 ; 26/28/M14.
1211. MAILAT, Ion N. Destinul unui veteran de război. general de brigadă Ion N. Mailat.
Bucureşti : Editura Vasile Cârlova, 1996. 198 p. : fotogr. ; 20 cm. ISBN 973-9233-13-9. II 38981 ;
821.135.1-94/M16.

1212. MAIOR, Liviu. Mişcarea naţională românească din Transilvania (1900-1914). Liviu Maior.
Cluj-Napoca : Dacia, 1986. 196 p. ; 20 cm. Indice. II 33233 ; 94(498)"18/19"/M16.

1213. MAIOR, Liviu. Transilvania şi Războiul pentru Independenţă (1877-1878). Liviu Maior.
Cluj-Napoca : Dacia, 1977. 214 p. ; 21 cm. Indice. II 33241 ; 94(498)"18/19"/M16.

1214. MAIOR, Petru. Istoria Bisericii românilor. Petru Maior ; ediţie îngrijită şi studiu introductiv
de Ioan Chindriş. Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995-. [vol.] ; 24 cm. III 14438.

1215. MAIORESCU, Titu. Discursuri parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a


României sub Domnia lui Carol I. Titu Maiorescu ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi
comentarii de Constantin Schifirneţ. Bucureşti : Albatros, 2001-. [vol.] ; 20 cm. (Ethnos). ISBN
973-24-0871-5. II 38418.

1216. MAIORESCU, Titu. Istoria politică a României sub domnia lui Carol I. Titu Maiorescu ;
ediţie, postfaţă şi indice de Stelian Neagoe. Bucureşti : Humanitas, 1994. 352 p. ; 20 cm.
(Istorie). Note bibliogr. ISBN 973-28-0509-9. II 32301 ; 94(498)"18/19"/M16.

1217. MALIŢA, Mircea. Între război şi pace. Mircea Maliţa. Bucureşti : C. H. Beck, 2007. 402 p. ;
20 cm. (Relaţii internaţionale). Bibliogr. ISBN 978-973-115-072-7. II 37699 ; 327/M18.

1218. MALIŢA, Mircea. Diplomaţi iluştri. Mircea Maliţa, Virgil Cîndea, Alexandru Vianu.
Bucureşti : Editura Politică, 1969.

1219. MAMINA, Ion. Guverne şi guvernanţi (1866-1916). Ion Mamina, Ion Bulei. Bucureşti :
SILEX, 1994. 254 p. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-95477-6-1. II 31935 ; 94(498)"18/19"/M19.

1220. MANCERON, Claude. Les Hommes de la liberté (1774-1797) : histoire biografique. Claude
Manceron. Paris : Robert Laffont, 1972. [vol.] ; 23 cm. Note. III 10979.

1221. MANOILESCU, Mihail. Dictatul de la Viena : memorii (iulie-august 1940). Mihail


Manoilescu ; ediţie îngrijită, note, postfaţă şi indice de Valeriu Dinu. Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 1991. 358 p. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-45-1007-X. II 30030 ; 94(498)"20/..."/M26.

1222. MANOLESCU, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. Nicolae Manolescu. Bucureşti :
Editura Minerva, 1990-. [vol.] ; 24 cm. III 10622.

1223. MANOLESCU, Radu. Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIV-XVI).
Radu Manolescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1965. 310 p. ; 20 cm. Anexe. II 2376 ;
94(498)"06/17"/M27.
1224. MANOLESCU, Radu. Societatea feudală în Europa apuseană. Radu Manolescu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1974. 361 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 33290 ; 94(4)"04/14"/M27.

1225. MANOLESCU, Radu. Socotelile Braşovului : registrele vigesimale. Radu Manolescu ; ediţie
anastatică îngrijită de : Ionel Cândea şi Radu Ştefănescu. Brăila : Editura Istros a Muzeului
Brăilei, 2005-2007. 5 vol. ; 24 cm. ISBN 973-9469-63-9. III 19964.

1226. MARAINI, Fosco. Tibetul secret. Fosco Maraini ; trad. de Michaela Şchiopu. Bucureşti :
Saeculum IO, 2002. 415 p. : fotogr. ; 20 cm. (Enigmele universului). Glosar şi note. ISBN 973-
9399-81-9. II 38626 ; 821.131.1-992/M32.

1227. Maramureş - Mândria şi durerea noastră - : culegere de studii şi comentarii despre


realităţi, fapte şi documente mai puţin cunoscute. ediţie coordonată de prof. Teresia B. Tătaru.
Baia Mare : Gutinul, 2001. 2 vol. : fotogr. ; 23 cm. ISBN 973-9190-75-8. III 20180.

1228. MARAVELA, Vlad Andrei. Reşedinţele boiereşti din Muntenia din a doua jumătate a
secolului al XVII-lea până la sfârşitul domniei lui Constantin Brâncoveanu : teză de doctorat.
Vlad Andrei Maravela ; cond. şt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. Galaţi, 2012. 288 f. ; 30 cm.
Bibliogr. IV 8751 ; 94(498.1)"16/17"/M32.

1229. MARCU, Alexandru. Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice a României


1848-1877. Alexandru Marcu ; cu o prefaţă de Eugen Uricaru. Bucureşti : Cartea Românească,
2000. 423 p. ; 21 cm. (Aşezământul cultural "Ion C. Brătianu" ; XIII). Note de subsol. ISBN 973-
23-0857-5. II 38075 ; 323/M34.

1230. Marea conflagraţie a secolului XX : al Doilea Război Mondial. Gheorghe Cazan, Nicolae
Copoiu, Ion Cupşa, ... Bucureşti : Editura Politică, 1971. 735 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 256 ;
94(100)"20/..."/M35.

1231. Marea, loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice. coord. Florin Anghel, Gabriel
Stelian Manea, Metin Omer. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2014. 447 p. ; 25 cm. ISBN 978-606-
537-244-3. III 22914 ; 94(4)"12/19"/M32.

1232. Marea Unire din 1918 în context european. Coordonator Ioan Scurtu. Bucureşti : Editura
Enciclopedică : Editura Academiei Române, 2003. 448 p. ; 20 cm. Note la finele cap. ISBN 973-
27-1050-0. II 35895 ; 94(498)"18/19"/S39.

1233. MARECI, Harieta. Teodor Bălan (1885-1972) : viaţa şi opera. Harieta Mareci. Iaşi :
Junimea, 2003. 294 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-37-0869-0. II 35962 ; 930/M35.

1234. MAREŞ, Ion. Biserica "Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul" din Suceava. Ion Mareş.
Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2014. 178 p. : il. color ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-
8698-02-1. III 23200 ; 281.95/M35.
1235. MAREŞ, Ion. Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava, prima catedrală
mitropolitană a Moldovei = The Saint George (Mirăuţi) Church of Suceava, the first
metropolitan cathedral of Moldavia = L' Église Saint George (Mirăuţi) de Suceava, la première
cathédrale métropolitaine de la Moldavie. Ion Mareş. Suceava : Editura Universităţii din
Suceava, 2009. 261 p. : il. color ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-666-313-0. III 22331 ;
281.95/M35.

1236. MAREŞ, Ion. Biserica Sfântul Nicolae din Suceava = The Saint Nicholas Church of Suceava.
Ion Mareş. Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2011. 260 p. : il. color ; 23 cm. Bibliogr. ISBN
978-606-92478-3-9. III 22330 ; 281.95/M35.

1237. Mareşalul Ion Antonescu : publicaţie periodică de istorie tematică şi cultură patriotică.
Bucureşti : Grupul Drago Print, 2001. 62 p. ; 27 cm. ISBN 973-8158-06-0. IV 6724 ;
94(498)"20/..."/M35.

1238. Mari figuri ale diplomaţiei româneşti : Nicolae Titulescu. colectiv de coordonare : Aurel
Duma, Dumitru Aninoiu, Vasile Şandru, ... ; studiu introductiv : Ştefan Andrei. Bucureşti : Editura
Politică, 1982. 306 p. ; 20 cm. Indice p. 293-303. II 19587 ; 341.7/M38*.

1239. MARIA, Regină a României. Însemnări zilnice. Regina Maria a României ; îngrijire de
ediţie, introducere şi note de Vasile Arimia ; traducere de Racoviceanu Sanda-Ileana. Bucureşti :
Historia, 2006-. [vol]. ; 20 cm. ISBN 973-87688-8-8. II 37688.

1240. MARIAN, Carmen. Meşteşuguri textile în cultura Cucuteni. Carmen Marian ; referenţi :
prof. dr. ing. Mihai Ciocoiu, cercetător şiinţific I dr. Vasile Chirica ; carte tiparită cu
binecuvântarea Înaltpresfinţitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Iaşi : Trinitas,
2009. 147 p. : fig. ; 23 cm. Bibliogr. p. 139-144. ISBN 978-973-155-128-9. III 20981 ;
902/904/M38.

1241. MARIE, Jean-Jacques. Staline. Jean-Jacques Marie. Paris : Éditions Autrement, 1998. 229
p. ; 22 cm. Bibliogr. II 36470 ; 94(47)"20/..."/M38.

1242. MARIN, Constantin. Isihasm în mănăstirile spaţiului mioritic românesc : de la palamism la


paisism. Constantin Marin. [Ed. a 2-a+: Iaşi : Lumen, 2009. 194 p. ; 21 cm. Bibliogr. p. 183-191.
ISBN 978-973-166-179-7. II 39600 ; 26/28/M39.

1243. MARIN, Manuela. Între prezent şi trecut : cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu şi
opinia publică românească. Manuela Marin. Cluj-Napoca : Editura Mega, 2014. 360 p. ; 20 cm.
Bibliogr. ISBN 978-606-543-253-6. II 41197 ; 94(498)"19"/M39.

1244. MARINESCU, Aurel. Instaurarea conducerii comuniste în România : mărturii 1946-1953.


Aurel *Sergiu+ Marinescu. Câmpulung Muscel : Editura Sinergii, 2000. 198 p. ; 21 cm. ISBN 973-
99769-0-5. II 38390 ; 323/M40.
1245. MARINESCU, Aurel Sergiu. O contribuţie la istoria exilului românesc. Aurel Sergiu
Marinescu. Bucureşti : Vremea, 1999-. vol. ; 20 cm. (Fapte. Idei. Documente (FID)). ISBN 973-
9423-32-9. II 41360.

1246. MARINESCU, NicoletaMARINESCU, Nicoleta. Biblioteconomie în întrebări şi răspunsuri.


Nicoleta Marinescu, pref. Maria Micle, postf. Elena Leonte. Iaşi : Pim, 2012.

1247. MARINESCU-BÎLCU, Silvia. Cultura pre*-+Cucuteni pe teritoriul României. Silvia Marinescu-


Bîlcu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974. 273 p. ; 26 cm. IV 5872
; IV 5872.

1248. MARINO, Adrian. Biografia ideii de literatură. Adrian Marino. Cluj-Napoca : Dacia, 2006. 6
vol. ; 20 cm. Referinţe. ISBN 973-35-2150-7. II 37800.

1249. MARKHAM, Reuben H. România sub jugul sovietic. Reuben H. Markham ; în româneşte de
George Achim. Bucureşti, 1996. 460 p. ; 20 cm. (Biblioteca Sighet ; 2). ISBN 973-97877-1-1. II
38489 ; 94(498)"20/.../M42.

1250. MARRIOTT, J.A.R. The Remaking of Modern Europe : from the outbreak of the French
Revolution to the Treaty of Berlin (1789-1878). Sir J.A,R. Marriott. 23-rd edition: London :
Methuen et Co. Ltd, 1944. 228 p. ; 19 cm. Index. II 31602 ; 94(4)"15/19"/M42.

1251. MARSDEN, Richard. The Cambridge old English reader. Richard Marsden. Cambridge ;
New York : Cambridge University Press, ©015. xxviii, 586 p. ; 24 cm. Bibliogr., indice. ISBN 978-
1-107-64131-0. III 23312 ; 821.111.09/M42.

1252. MARX, Karl. Însemnări despre români. K. Marx ; manuscrise inedite publicate de acad.
prof. A. Oţetea şi prof. S. Schwann. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române,
1964. 190 p. + 2 pl. ; 21 cm. II 395 ; 94(498)/M44.

1253. Mass-media, represiune şi libertate : Revoluţia de la Timişoara în presa locală, naţională şi


internaţională. coord. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. Timişoara : Asociaţia Memorialul
Revoluţiei 1989, 2010. 148 p. ; 24 cm. Înaintea tit. : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21
decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-8204-19-2. III 22547 ; 94(498)"19"/M45.

1254. MASSON, Frédéric. Napoleon şi iubirea / Fréderic Masson. Revoluţia franceză / A. Alba.
Fréderic Masson, A. Alba ; trad. din lb. franceză Irina Izverna-Tarabac. Ed. a 2-a: Iaşi : Timpul,
2011. 262 p. ; 21 cm. ISBN 978-973-612-415-0. II 40230 ; 94(44)"17/18"/M45.

1255. MASSON-OURSEL, P. India antică şi civilizaţia indiană. P. Masson-Oursel, H. de Willman-


Grabowska, Philippe Stern ; traducere din limba franceză de Walter Fotescu. Bucureşti : Editura
Herald, 2006. 447 p. : il., + 16 pl. ; 22 cm. (Cultură şi civilizaţie). Note d subsol. ISBN 973-7970-
30-6. II 39250 ; 94(34)/M45.
1256. MAŞKIN, N.A. Istoria Romei antice. N.A. Maşchin. Bucureşti : Editura de Stat, 1951. 502 p.
; 24 cm. Bibliogr. Ped. III 2285 ; 94(37)/M45.

1257. MAŞKIN, N.A. Principatvl Avgvstvs : origine şi conţinutul său social. N.A. Maşkin. Bucureşti
: Editura de Stat pentru Literatură Ştiinţifică, 1954. 584 p. ; 24 cm. Anexe. III 3968 ; 94(37)/M54.

1258. MATEI, Horia C. Civilizaţia lumii antice : mic dicţionar biografic. Horia C. Matei ; cuvânt
înainte de acad. Emil Condurachi. Bucureşti : Editura Eminescu, 1983. 560 p. ; 16 cm.
(Clepsidra). Indice şi bibliogr. I 4138 ; 94(3)/M47.

1259. MATEI, Horia C. Civilizaţia Romei antice. Horia C. Matei. Bucureşti : Editura Eminescu,
1980. 400 p. ; 16 cm. (Clepsidra). Glosar şi bibliogr. I 4139 ; 94(37)/M47.

1260. MATEI, Horia C. O istorie a lumii antice. Horia C. Matei. 1984 : Editura Albastră446 p. ; 20
cm. Indice. II 33370 ; 94(100):.../03"/M47.

1261. MATEI, Horia C. O istorie a Romei antice. Horia C. Matei ; cuvînt înainte de acad. Emil
Condurachi. Bucureşti : Albatros, 1979. 318 p. ; 17 cm. Indice. II 33369 ; 94(37)/M47.

1262. MATEI, Mircea D. Cetatea de Scaun şi Curtea Domnească din Suceava. Mircea D. Matei,
Emil I. Emandi. Bucureşti : Sport-Turism, 1988. 228 p. ; 16 cm. (Monumente şi muzee). Note p.
214-218. I 3839 ; 71/M47.

1263. MATEI, Valentina. Populaţia din provinciile celto-germanice în Moesia Superior şi Moesia
Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : rezumatul tezei de doctorat. drd. Valentina Matei ; cond. şt.
prof. univ. dr. Ionel Cândea. Galaţi, 2013. 42 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 40898 ; 94(37)/M47.

1264. MATEI, Valentina. Populaţia din provinciile celto-germanice în Moesia Superior şi Moesia
Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : teză de doctorat. drd. Valentina Matei ; cond. şt. prof. univ. dr.
Ionel Cândea. Galaţi, 2013. 188 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8964 ; 94(37)/M47.

1265. Materia, spaţiul, timpul. ediţie îngrijită de Georgeta Tănase ; prefaţă de Alexandru
Tănase. Bucureşti : Editura Minerva, 1982. 2 vol. ; 16 cm. (Biblioteca pentru toţi). I 2888.

1266. MATHIEZ, Albert. Revoluţia franceză. Albert Mathiez ; prefaţă, control ştiinţific şi adnotări
de Camil Mureşan ; traducere din limba franceză de Leonard Altbuch. Bucureşti : Editura
Politică, 1976. 520 p. ; 20 cm. II 33364 ; 94(44)"15/19"/M48.

1267. MĂCRIŞ, Anatol. Conspecte de istorie. Anatol Măcriş. Bucureşti : Agerpress, 2008. 160 p. ;
20 cm. ISBN 978-973-88768-4-2. II 38769 ; 94(498)/M11.

1268. MĂCRIŞ, Anatol. Et in Cumania ego : colaboraţiunea româno-cumană în secolele XII-XIV :


cumanii şi etnogeneza găgăuzilor. Dr. Anatol Măcriş. Bucureşti : Agerpress Typo, 2002. 66 p. ; 20
cm. ISBN 973-8429-01-3. II 35279 ; 94(478)/M13.
1269. MĂCRIŞ, Anatol. Fragmente de istorie şi nu numai. dr. Anatol Măcriş. Bucureşti :
Agerpress Typo, 2001. 92 p.: il., fotogr. ; 20 cm. ISBN 973-99414-8-6. II 34699 ; 94(478)/M13.

1270. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii : comunicare prezentată la AICID. dr. Anatol Măcriş : Membru al
Asociaţiei de Istorie Comparativă a Instituţiilor şi Dreptului. Bucureşti : Agerpress Typo, 1999. 97
p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 85-96. ISBN 973-99414-0-0. II 34094 ; 94(478)/M13.

1271. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii : note despre limba găgăuză şi alte însemnări. dr. Anatol Măcriş.
Bucureşti : Agerpress Typo, 2001. 59 p. ; 20 cm. ISBN 973-85228-4-6. II 34874 ;
811.135.1(478)(1-51)/M13.

1272. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii : opinii şi însemnări. Dr. Anatol Măcriş. Bucureşti : Agerpress
Typo, 2001. 54 p. : fotogr. ; 20 cm. ISBN 973-99414-9-4. II 34701 ; 94(574)/M13.

1273. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii cred în ziua de mâine. dr. Anatol Măcriş. Bucureşti : Agerpress
Typo, 2004. 96 p. ; 21 cm. ISBN 973-8429-08-0. II 36012 ; 94(478)/M13.

1274. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii din Basarabia în trecut şi în prezent. Dr. Anatol Măcriş.
Agerpress Typo, Bucureşti. 155 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-85228-2-X. II 35999 ;
94(478)/M13.

1275. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii în diasporă şi la ei acasă. Dr. Anatol Măcriş. Bucureşti :
Agerpress, 2005. 160 p. : n. muz., [1] f. pl. ; 21 cm. Note de subsol. ISBN 973-87572-2-3. II 36706
; 94(478)/M13.

1276. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii în literatura şi publicistica română. Dr. Anatol Măcriş. Bucureşti
: PACO, 2007. 128 p. ; 20 cm. II 37614 ; 821.135.1/M13.

1277. MĂCRIŞ, Anatol. Găgăuzii şi românii : însemnări. dr. Anatol Măcriş : membru al Asociaţiei
de Istorie Comparativă a Instituţiilor şi Dreptului -AICID. Bucureşti : Agerpress Typo, 2000. 47 p.
: il. ; 20 cm. ISBN 973-99414-3-5. II 34513 ; 94(498)/M13.

1278. MĂCRIŞ, Anatol. Miscellanea. dr. Anatol Măcriş. Bucureşti : PACO, 2010-. [vol.] : il., h. ; 20
cm. II 38986.

1279. MĂCRIŞ, Anatol. Segmente şi fragmente de istorie : comunicări prezentate la AICID. dr.
Anatol Măcriş : membru al Asociaţiei de Istorie Comparativă a Instituţiilor şi Dreptului -AICID.
Bucureşti : Agerpress Typo, 2000. 166 p. : h., tab. ; 20 cm. ISBN 973-99414-4-3. II 34512 ;
94(478)/M13.

1280. MĂLINAŞ, Ioan Marin. Popoarele ortodoxe din Imperiul Habsburgic văzute de Baronul
Johann Christoph Bartenstein. Ioan Marin Mălinaş ; carte tiparită cu binecuvântarea I.P.S.
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Iaşi : Trinitas, 2001. 150 p. ; 20 cm. Note de subsol.
ISBN 973-8179-30-0. II 38476 ; 26/28/M18.
1281. MĂRCULEŢ, Vasile. Politica pontică a Imperiului Bizantin şi a republicilor maritime italiene
până la mijlocul secolului al XIII- lea. Vasile Mărculeţ. Sibiu : Editura Universităţii din Sibiu, 2002.
128 p.; 20 cm. ISBN 973-0-02592-4. II 39072 ; 94(495-44)/M11.

1282. MĂRIEŞ, Stela. Itinerarii istorico-culturale. Stela Mărieş ; pref. dr. Mihai-Ştefan Ceauşu.
Iaşi : Junimea, 2004. 187 p. : fotogr. alb-negru ; 21 cm. (Bibliotheca Historiae Universalis ; 7).
Înaintea tit. : Academia Română. Institutul de Istorie "A. D. Xenopol". ISBN 973-37--0973-5. II
38270 ; 821.135.1-992/M38.

1283. Măştile puterii. ed. îngrij. şi pref. de Elvira Sorohan ; trad. din italiană de Nina Façon ;
trad. din franceză de Lăcramioara Petrescu. Iaşi : Institutul European, 1996. 233 p. ; 18 cm.
(Civitas ; 2). Addenda. ISBN 973-586-020-1. II 37209 ; 321/M11.

1284. MĂTUŞOIU, Constantin. Istoria bibliotecilor din România în legi şi documente. Constantin
Mătuşoiu, Mihaela Hélène Dinu. Constanţa : Ex Ponto, 2001. 2 vol. ; 29 cm. Index. ISBN 973-
8227-97-8. IV 6948.

1285. MÂRZA, Andreea. Enea Silvio Piccolomini şi Cruciada Târzie. Andreea Mârza ; prefaţă de
Ioan-Aurel Pop. Cluj-Napoca : Editura Mega, 2009. 308 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 265-292. ISBN
978-973-1868-78-3. III 20982 ; 26/28/M44.

1286. MÂRZA, Iacob. École et Nation (Les écoles de Blaj à l'époque de la renaissance nationale.
Iacob Mârza; trad. Rodica Chira, Doina Puşcău. Cluj-Napoca : Institut Culturel Roumain, 2005.
259 p.; 20 cm. (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XXXIII). Note de subsol. ISBN 973-86871-8-7.
II 37027 ; 373/378/M32.

1287. MÂRZA, Iacob. Etape şi momente din istoria învăţământului în Transilvania (sec. XVIII-
XIX). Iacob Mârza. Sibiu : Imago, 2002. 302 p.; 20 cm. ISBN 973-8262-36-4. II 36345 ;
373/378/M44.

1288. McDOWALL, David. An Illustrated history of Britain. David McDowall. London : Longman,
©989. 188 p. : il. ; 26 cm. Index p. 185-188. ISBN 0-582-74914-X. III 15598 ; 821.111-95/M53.

1289. McLUHAN, Marshall. Galaxia Gutenberg : omul şi era tiparului. Marshall McLuhan ; cuvînt
înainte de Victor Ernest Maşek ; traducerea din limba engleză de P. Năvodaru. Bucureşti :
Editura Politică, 1975. 453 p. ; 19 cm. (Idei contemporane). Bibliogr. II 34797.

1290. MEDELEŢ, Florin. Sujet d'une grande spirale dacique en argent du Museé National de
Belgrade. Florin Medeleţ. Reşiţa : Muzeul de Istorie al judeţului Caraş Severin, 1993. 39 p. ; 24
cm. Bibliogr. III 16325 ; 902/903/M54.

1291. MEHEDINŢI, Ion Lucian. Monografia comunei Costache Negri din judeţul Galaţi, România.
Ion Lucian Mehedinţi. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007.
128 p., [9] f. : fotogr. color ; 23 cm. ISBN 978-973-627-399-5. III 19618 ; 908/M55.
1292. MEHEDINŢI, Simion. Politica de vorbe şi omul de stat. Simion Mehedinţi. ed. a 3-a cu
adăugiri: Focşani : Terra, 1999. 266 p.; 20 cm. (Biblioteca Simion Mehedinţi). ISBN 973-99165-1-
1. II 34380 ; II 34380.

1293. MEHTIEV, Ramiz. Zece ani care au transformat Azerbaidjanul : 2003 - 2013. Ramiz
Mehtiev ; trad. Cristian Chircă. Bucureşti : Top Form, 2014. 242 p. ; 20 cm. ISBN 978-606-8550-
19-0. II 41338 ; 94/M55.

1294. MEIER, Christian. The Greek discovery of politics. Christian Meier ; translated by David
McLintock. London : Harvard University Press, 1990. 305 p. ; 24 cm. Note. III 12697 ; 321/M55.

1295. Memorial de război. selectarea, controlul ştiinţific al textelor, coordonarea volumului :


Ion Cupsa, Alexandru Şiperco, Alexandru Vianu, ... Bucureşti : Editura Politică, 1976. 599 p. ; 22
cm. II 33370 ; 94(100)"20.../"M57.

1296. Memoriile Principelui Nicolae Suţu mare logofăt al Moldovei 1798-1871. traducere din
limba franceză, introducere, note şi comentarii de Georgeta Penelea Filitti. Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Române, 1997. 392 p. ; 20 cm. Note. ISBN 973-577-084-9. II 33477 ;
94(498)"18/19"/M57.

1297. Memoriile Regelui Carol I al României de un martor ocular (1869-1875). ediţie şi prefaţă
de Stelian Neagoe. Bucureşti : Editura Scripta, 1993. 414 p. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-96070-6-3.
II 31835(2) ; 94(498)"18/19"/M56(2).

1298. MICHAILESCU, Gaby. Giganţii teatrului românesc. Gaby Michailescu. Cluj-Napoca : EIKON,
2004-. vol. ; 21 cm. ISBN 973-7987-89-6. II 39013.

1299. MICU, Dumitru. Istoria literaturii române : (1900 - 1918). D. Micu. Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 1964-1965. 2 vol. ; 24 cm. III 4828.

1300. MICU, Dumitru. Literatura română la inceputul secolului al XX-lea : 1900-1916 : publicaţii,
grupări, curente. Dumitru Micu. Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1964. 347 p. ; 21 cm.
Bibliogr. Ped. II 2112 ; 821.135.1-95/M66l.

1301. MICU, Gabriel. Basarabia, România şi geopolitica marilor puteri : (1914 - 1947). Gabriel
Micu. Chişinău : Pontos, 2011. 356 p. ; 25 cm. Bibluiogr., indice. ISBN 978-9975-51-221-3. III
23198 ; 94(478)"19"/M66.

1302. MICU, Samuil. Istoria românilor. Samuil Micu ; ediţie princeps după manuscris de Ioan
Chindriş. Ed. princeps: Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995. 2 vol. ; 24 cm. ISBN 973-9172-27-X.
III 20061.

1303. MICU, Samuil. Istoria românilor. Ed. princepsSamuil Micu ; ediţie princeps după
manuscris de Ioan Chindriş. Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995.
1304. MICU, Samuil. Istoria românilor. Ed. princepsSamuil Micu ; ediţie princeps după
manuscris de Ioan Chindriş. Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995.

1305. MIHAI, Constantin. Arca lui Nae : perspective culturale asupra generaţiei '27. Constantin
Mihai. Ed. a 2-a rev: Craiova : Universitaria, 2014. 220 p. ; 24 cm. ISBN 978-606-14-0850-4. III
23303 ; 821.135.1.09/M68.

1306. Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. coord. : Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Gheorghe
Bondoc, Mircea Muşat. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982-1986.
4 vol. ; 24 cm. III 9394.

1307. Mihai Viteazul şi Sălajul : Guruslău, 375 *ani+ (3 august 1601- 3 august 1976). coord. Vasile
Ciubăncan. Zalău, 1976. 540 p. ; 20 cm. Note la finele cap. II 32767 ; 94(498)"06/17"/M68.

1308. Mihail Kogălniceanu : ciclu de Conferinţe ţinute la Radio-Bucureşti în februarie 1935.


Bucureşti : *s.n.+, 1936. 94 p. ; 23 cm. Ped. III 2512 ; 929.5/K67.

1309. MIHALACHE, Andi. Pe urmele lui Marx : studii despre comunism şi consecinţele sale. Andi
Mihalache. Iaşi : Alfa, 2005. 244 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-8278-61-9. II 40948 ;
94(498)"19"/M70.

1310. MIHĂESCU, Doru. Bucovina şi Basarabia (pornind de la numele lor). Doru Mihăescu. Iaşi :
Tehnopress : Edit Dan, 2000. 170 p. + 48 h. ; 21 cm. Note la finele cap. ISBN 973-8048-29-x. II
35685 ; 94(498)"18/19"/M68.

1311. MIHĂESCU-GRUIU, Constantin. Moldova 1359-1859 : spicuiri din istoria statului de sine
stătător. Constantin Mihăescu-Gruiu. Bucureşti : Gruparea culturală "Europa în România" :
Semne, 1998. 338 p. : il., fig., tab. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 973-97881-2-2. III 20031 ;
94(498)"06/17"/M68.

1312. MILCOVEANU, Şerban. Războiul dintre stat şi naţiune : (dictatura - revoluţia). dr. Şerban
Milcoveanu. [1997-1999]. 3 vol. ; 20 cm. Editat de organizaţiile non-lucrative : Asociaţia Foştilor
Preşedinţi ai Studenţimii Române 1920 - 1948, Liga pentru Apărarea Adevărului Istoric şi
Gruparea Universitară 10 Decembrie 1922. II 39083.

1313. MILEA, Doiniţa. Prozatorii sud-americani : curs opţional de literatură română *sic+ : anul II,
sem. I R, RE. prof. univ. dr. Doiniţa Milea. *Galaţi+ : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,
2007. 63 p. ; 29 cm. Bibliogr. IV 7904 ; 82.09(8)/M72.

1314. MILOIU, Silviu. Istoria Lituaniei. Silviu Miloiu, Florin Anghel, Veniamin Ciobanu...
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2011. 300 p.; 24 cm. ISBN 978-606-537-084-5. III 21962 ;
94(474.5)/I87.
1315. MILOIU, Silviu. O istorie a Europei Nordice şi Baltice. Silviu Miloiu. Târgovişte : Cetatea de
Scaun, 2005. vol. III 21949 ; 94(4)/M72(2).

1316. Ministerul Afacerilor Externe. România-Israel : 50 de ani de relaţii diplomatice. Daniela


Bleoancă, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Cristina Păiuşan, ... Bucureşti : Editura Sylvi, 2000-.
*vol.+ ; 24 cm. (Relaţii bilaterale). ISBN 973-9488-81-1. III 20168.

1317. Minorităţile naţionele din România 1918-1925 : documente. coordonată de : Ioan Scurtu ,
Liviu Boar. Bucureşti : Arhivele Statului din România, 1995. 783 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-
97239-4-2. III 13386 ; 94(498)"20/..."/M75.

1318. Mircea Eliade : biobibliografie. întocmit de Mircea Handoca. *Bucureşti+ : Jurnalul Literar,
1997-1999. 3 vol. ; 20 cm. II 38399.

1319. MIRCEA, Viorel. Istoria economică a României : note de curs. conf.dr. Viorel Mircea.
Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 1993. 124 p. ; 19 cm. I 3781 ; 330.8/M76.

1320. MIRCEA, Viorel. Istoria economică a României : note de curs. conf.dr. Viorel Mircea. ed. a
2-a: Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, *s.a.+. 168 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 37657 ;
330.8/M76.

1321. MIRCEA, Viorel. Istoria economică a României. conf.dr. Viorel Mircea. Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 129 p.; 30 cm. IV 7946 ; 330.8/M76.

1322. MIRCEA, Viorel. Istoria economiei europene. Viorel Mircea. Galaţi : Editura Fundaţiei
Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2001. 136 p. ; 20cm. Bibliogr. ISBN 973-8352-04-5. II
36963 ; 330.8/M76.

1323. Misiunile lui A. I. Vâşinski în România : din istoria relaţiilor româno-sovietice : 1944 - 1946
: documente secrete. Radu Ciuceanu (responsabil), Ion Chiper, Florin Constantiniu ; traducere în
limba română Alexandru Bârlădeanu, Ioan Chiper, Florin Constantinu, Vitalie Văratec. Bucureşti
: Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1997. 269 p. ; 23 cm. (Documente). Titlul,
pref. şi liste în lb. engl. şi rusă. ISBN 973-0-00467-6. II 17342 ; 94(498)"20/..."/M79.

1324. MITRIC, Olimpia. Cartea românească veche în judeţul Suceava (1643-1830) : catalog.
Olimpia Mitric ; cuvînt înainte la ediţia I de prof.dr.doc. I.C. Chiţimia. ED. a 2-a: Suceava : Editura
Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, 2005. 359 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-666-132-6.
III 18450 ; 002/M64.

1325. MITROKHIN, Vasili. Arhiva Mitrokhin. Vasili Mitrokhin, Christopher Andrew. Bucureşti :
Orizonturi, 2003-. 2 vol. ; 24 cm. Anexe. III 20072.
1326. MITU, Melinda. Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima jumătate
a secolului al XIX-lea. Melinda Mitu. Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2000. 627 p. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 593-627. ISBN 973-8095-26-3. II 39008 ; 008(439)/M82.

1327. MITU, Sorin. Geneza indentităţii naţionale la românii ardeleni. Sorin Mitu. Bucureşti :
Humanitas, 1997. 435 p. ; 20 cm. (Istorie). Bibliogr. abrev. p. 401-432. ISBN 973-28-0729-6. II
34320 ; 94(498)"18/19"/M82.

1328. MITU, Sorin. Imagini europene şi mentalităţi româneşti din Transilvania la începutul
epocii moderne. Sorin Mitu. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000. 323 p.; 21 cm.
ISBN 973-8095-25-5. II 38052 ; 94(498.4)/M81.

1329. Mituri istorice româneşti. sub redacţia lui Lucian Boia. Bucureşti : Universitatea din
Bucureşti, 1995. 254 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-9160-97-2. II 32602 ; 94(498)/M82.

1330. Miturile comunismului românesc. sub direcţia lui Lucian Boia. Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti, 1995-1997. 2 vol. ; 20 cm. II 33858.

1331. MOCANU, Emil Octavian. Portul Brăila : de la regimul de Porto Franco la primul Război
Mondial (1836-1914). Emil Octavian Mocanu. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012.
563 p.; 25 cm. ISBN 978-606-654-004-5. III 22427 ; 94(498)"1836/1914"/M84.

1332. Modernizarea României (1859 - 1939) : legislaţie şi strategie economică. ed. Gheorghe
Iacob. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2012. 470 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-
973-703-828-9. III 22685 ; 94(498)"18/19"/I-13.

1333. MOGÂLDEA, Ioan I. Un Aviator român pe Frontul de Est. general (r) Ioan I. Mogâldea ;
cuv. în. dr. Gheorghe Buzatu ; consult. şt. de specialitate lt. col. Emil I. Străinu. Bucureşti :
Majadahonda, 1999. 140 p. ; 20 cm. ISBN 973-9335-07-1. II 38180 ; 821.135.1-94/M85.

1334. MOGÂLDEA, Ioan I. Corupţia în România. Ioan I. Mogâldea. Bucureşti : Majadahonda,


1998. 116 p. ; 20 cm. TN/2008. ISBN 973-97965-8-3. II 38182 ; 94(498)"19"/M85.

1335. Moldova şi economia de schimb europeană : secolele XIV - XVI. ed. Viorel M. Butnaru. Iaşi
: Panfilius : Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", 2003. 140 p.; 24 cm. ISBN 973-85896-4-9. III
18060 ; 94(498)"06/17"/M87.

1336. MOLLIER, Jean-Yves. Dans les bagnes de Napoléon III : mémoires de Charles-Ferdinand
Gambon. Jean-Yves Mollier. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1983. 296 p. ; 24 cm.
Index. ISBN 2-13-038042-5. III 11021 ; 94(44)"15/19"/M87.

1337. MOMMSEN, Theodor. Die Grundrechte des deutschen Volkes : mit Belehrungen und
Erläuterungen. Theodor Mommsen. Frankfurt : Vitorio Klostermann, 1969. 94 p. ; 12 cm. II
32673 ; 94(430)"15/19"/M88.
1338. MOMMSEN, Theodor. Istoria romană. Theodor Mommsen ; traducere de Joachim
Nicolaus. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987-1991. [vol.] ; 24 cm. III 9734.

1339. MOMMSEN, Theodor. Römische Geschichte. Theodor Mommsen. Berlin : Safari-Verlag,


[s.a.]. 630 p. ; 21 cm. II 30777 ; 94(37)/M88.

1340. MOMMSEN, Theodor. Das Weltreich der Caesaren. Theodor Mommsen. Wien ; Leipzig :
Phaidon-Verlag, [1933]. 821 p. ; 21 cm. Note de subsol. Ped. II 8675 ; 94(37)/M88.

1341. Le Monde des Littératures. ed. Anne Ollier. *Paris+ : Encyclopaedia Universalis France,
2003. 780 p.; 31 cm. Index. ISBN 2-85229-751-5. IV 7498 ; 03/M84.

1342. MORARIU, Constantin. Cursul vieţii mele : memorii. Constantin Morariu ; ediţie îngrijită,
prefaţă, microbiografii, glosar şi note de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu ; indice general de
Veronica Iacobescu ; traducerea, rezumatul lucrării şi verificarea textelor în lb. germană de
lector univ. Gina Măciucă. Suceava : Hurmuzachi, 1998. 213 p. : il., facs. ; 23 cm. Texte şi în lb.
germană. ISBN 973-97837-4-0. III 14941 ; III 14941.

1343. MORESCHINI, Claudio. Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine. Claudio
Moreschini, Enrico Norelli ; traducere de Hanibal Stănciulescu, Gabriela Sauciu ; ed. îngrijită de
Ioan-Florin Florescu. Bucureşti : Polirom, 2001-. 3 vol. ; 24 cm. ISBN 973-683-620-7. III 16947.

1344. MOROZOV, Nikolai. Corespondentul agenţiei TASS care a văzut totul. Nikolai Morozov ;
*postf. Florin Constantiniu+. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002. 130 p.. *8+ f.
fotogr. ; 20 cm. (Istorie). ISBN 973-577-330-9. II 38949 ; 94(498)"1989"/M90.

1345. MOSCATI, Sabatino. Lumea fenicienilor. Bucureşti : Meridiane, 1975.

1346. MOŞINCAT, Constantin. 30 de zile în faţa morţii : bătălia pentru Oradea. Gheorghe Tudor
Bihoreanu, Constantin Moşincat, Ioan Tulvan. Oradea : Tipo, 2004. 122 p. ; 24 cm. ISBN 973-
86526-5-0. III 20179 ; 94(498)"1941/1945"/T91.

1347. MOŞNEAGU, Marian. Politica navală postbelică a României (1944-1958). Dr. Marian
Moşneagu. Bucureşti : Mica Valahie, 2005. 454 p. ; 20 cm. ISBN 973-7858-11-5. II 18479 ;
629.5(498)"1944/1958"/M84.

1348. MOŞOIU, Traian. Memorial de război (august - octombrie 1916). general Traian Moşoiu ;
cuvînt înainte de prof. dr. Vasile Netea ; ediţie, studiu introductiv şi note Al. Dragomirescu şi
Marius Pop. Cluj-Napoca : Dacia, 1987. 158 p. ; 20 cm. Bibliogr. II 32770 ; 94(498)"18/19"/M91.

1349. MOŢU, Iancu. Atlas istoric şcolar : de la 1830 până în zilele noastre. Iancu Moţu. Bucureşti
: Corint, 2001. 56 p. ; 30 cm. Index şi bibliogr. ISBN 973-9413-80-3. IV 7018 ;
94(100)"15/19"/M92.
1350. MOŢU, Iancu. Istoria românilor : atlas şcolar. prof. Iancu Moţu ; referenţi ştiinţifici Florin
Constantiniu şi Şerban Papacostea. Bucureşti : Corint, 2001. 80 p. : h. ; 29 cm. Bibliogr. ISBN
973-653-084-1. IV 7017 ; 94(498)/M92.

1351. MOURRE, Michel. Dictionnaire d'histoire universelle. Michel Mourre. Paris : Éditions
Universitaires, 1968. 2 vol. ; 24 cm. Texte pe două coloane. III 11001.

1352. MUIR, Ramsay. The Expansion of Europe. Ramsay Muir. 4-th edition: London : Constable
and Company Ltd, 1926. 380 p. ; 22 cm. Index. II 31608 ; 94(4)"15/19"/M94.

1353. MŰLLER, Hans Wolfgang. Comorile faraonilor. Hans Wolfgang Müler, Eberhard Thiem.
Oradea : Aquila'93, 2000. 256p. : fotogr. color ; 29 cm. Bibliogr. p. 250. ISBN 973-9494-50-1. V
176 ; 7/M94.

1354. MUNDY HESEL, Susi. O mie să cadă *povestiri+. Susi Hasel Mundy, Maylan Schurch ;
traducere de Georgiana Ghioc-Ivanov. Cernica : Editura Card, 2005. 200 p. ; 23 cm. ISBN 973-
8168-55-4. III 20053 ; 821.112.2/H34.

1355. MŰNNICH, Ernest, Comte de. Mémoires sur la Russie de Pierre le Grand à Élisabeth I-ère
(1720-1742). Comte Ernest de Műnnich ; traduction, introduction et notes de Francis Ley. Paris,
1997. 192 p. ; 22 cm. Index. ISBN 2-7384-5412-7. II 36456 ; 94(47+57)"15/19"/M95.

1356. MUNTEANU, Ştefan. Istoria gândirii filosofice în India antică. Ştefan Munteanu. Bacău :
Universitatea din Bacău, 1996. 131 p. ; 19 cm. Bibliogr. II 33584 ; 11/M95.

1357. MUNTEANU, Ştefan. Istoria limbii române literare : privire generală. Ştefan Munteanu şi
Vasile Ţăra. Ed. rev. şi ad: Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1983. 372 p. ; 24 cm.
Bibliogr. III 8965 ; 811.135.1'0/M95.

1358. MURARIU, Ioan. Istoria Ţinutului Herţa : până în anul 1940. Ioan Murariu. Bacău : Editura
Grigore Tăbăcaru, 1997. 152 p. : tab., h. ; 22 cm. Bibliogr. p. 80-94. ISBN 973-97892-2-6. II
33924 ; II 33924.

1359. MURARIU, Ioan. Istoria Ţinutului Herţa : până în anul 1940. prof. dr. Ioan Murariu. Ed. a 2-
a, compl: Bacău : Editura Vicovia, 2010. 214 p. : fotogr., tab., facs., h. ; 20 cm. Glosar p. 169-177.
ISBN 978-973-1902-28-9. II 39119 ; 94(498)/M96.

1360. MUREŞAN, Sabin. Prin război spre pace : un drum închis : experienţe irakiene. Sabin
Mureşan ; contribuţii de Ina Curic, Kai F. Brand-Jacobsen. Cluj-Napoca : EIKON, 2005. 139 p. : h.,
tab. ; 20 cm. ISBN 973-7833-41-4. II 36793 ; 327/M96.

1361. MUREŞANU, Camil. În templul lui Ianus : studii şi gânduri despre trecut şi viitor. Camil
Mureşanu. Cluj-Napoca : Cartimpex, 2002. 346 p. ; 24 cm. ISBN 973-9414-59-1. III 16939 ;
94(498)/M96.
1362. La Musique au temps de Bach : histoire illustrée de la musique. sous la direction de
Marie-Claire Beltrando-Patier. Paris : Bordas, 1993. 4, 156 p. ; 31 cm. (Histoire Illustrée de la
Musique). Bibliogr. ISBN 2-04-019575-0. V 147 ; 78/H66.

1363. MUŞAT, Mircea. De la statul geto-dac la statul român unitar. Mircea Muşat, Ion
Ardeleanu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 726 p.; 24 cm. Note de subsol.
III 13632(1) ; 94(498)"18/19"/M96(1).

1364. MUŞAT, Mircea. România după Marea Unire. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică*vol.+. III 16934.

1365. MUŞAT, Mircea. Viaţa politică în România 1918-1921. dr. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu.
Bucureşti : Editura Politică, 1976. 374 p. ; 20 cm. Indice. II 32773 ; 94(498)"20/..."/M98.

1366. MUŞAT, Mircea. Viaţa politică în România 1918-1921 : partidele politice. dr. Mircea
Muşat, Ion Ardeleanu. Bucureşti : Editura Politică, 1971. 318 p. ; 20 cm. Indice. II 2450 ;
94(498)"20/..."/M98.

1367. MUŞEŢEANU, Crişan V. Strigătul sau proiecţia unui necunoscut în secolul în care a trăit.
Crişan V. Muşeţeanu. ed. def: Bucureşti : Jurnalul Literar, 2003. 214 p. + 4 f. fotogr. ; 20 cm.
ISBN 973-9365-58-2. II 39562 ; 821.135.1/M98.

1368. Muzeul Brăilei. Istoria românilor : cu o privire mai largă asupra culturii. Ion Ţurcanu ;
editori : Victor Spinei, Ionel Cândea. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2007. 826 p. ; 30
cm. Bibliogr. p. 729-761. ISBN 978-973-1871-02-8. IV 8156 ; 94(498)/T94.

1369. Muzeul "Castelul Corvineştilor" din Hunedoara. Contribuţii la istoria veche a Hunedoarei :
săpăturile arheologice sistematice din Grădina Castelului : campaniile anilor 1996-1998. Sabin
Adrian Luca ; colab. : Cristian Roman, Alexandru Sonoc şi Dragoş Diaconescu. Hunedoara : *s.n.+,
1999. 141 p. + 12 pl. ; 21 cm. Bibliogr. p. 126-141. ISBN 973-0-00942-2. II 34441 ; 902/903/L83.

1370. Muzeul de Istorie Galaţi. Mihail Kogălniceanu (1817-1891) : Restituiri. Galaţi : *s.n.+, 1991.
38 p. ; 20 cm. II 35284 ; 929.5/K67.

1371. Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Les Celtes et les thraco-daces de l'est du bassin des
Carpates. coord. : Corneliu Gaiu, Aurel Rustoiu. Cluj-Napoca : Accent, 2000. 243 p. ; 24 cm.
(Historica ; 3). Bibliogr. ISBN 973-99821-0-7. III 18024 ; 902/903/C34.

1372. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Aşezări neolitice pe Valea Mureşului. Sabin Adrian
Luca. Bucureşti : Editura Economică*vol.+ ; 24 cm. (Bibliotheca Musei Apulensis). ISBN 973-0-
00546-X. III 14928.
1373. Muzeul Naţional de Istorie a României. Familia regală : o istorie în imagini. Muzeul
Naţional de Istorie a României. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009. 165 p. : fotogr. ; 31 cm.
ISBN 978-973-8966-97-0. V 263 ; 929.5/F18.

1374. Muzeul Naţional de Istorie a României. România : decembrie 1989. Muzeul Naţional de
Istorie a României, ... ; colegiul de redacţie : Oana Ilie, Dorina Tomescu, Mihail Lancuzov, Florin
Georgescu ; fotografii realizate de Marius Amariei, George Nica. Târgovişte : Cetatea de Scaun,
2009. 154 p. : fotogr. ; 30 cm. ISBN 978-973-8966-91-8. IV 8686 ; 94(498)"19"/R70.

1375. N. Iorga şi Marea Răscoală ţărănească din 1907 : mărturii documentare. volum întocmit şi
îngrijit, studiu introductiv şi note de Nicolae Liu. Iaşi : Junimea, 1984. 318 p. ; 21 cm. II 33336 ;
94(498)"18/19"/I-72.

1376. NÄGLER, Thomas. Românii şi saşii până la 1848 : relaţii economice, sociale şi politice.
Thomas Nägler. Sibiu : Thausib, 1997. 420 p., 16 pl. ; 20 cm. Indice. ISBN 973-97726-0-9. II
35785 ; 94(498)/N17.

1377. NAGY, Imre. Însemnări de la Snagov : corespondenţă, rapoarte, convorbiri. Nagy Imre ;
ediţie îngrijită, selecţie documente, note şi studiu introductiv de Ileana Ioanid. Bucureşti :
Polirom, 2004. 486 p. ; 23 cm. (Document). Bibliogr. ISBN 973-681-818-7. III 19527 ;
94(498)"20"/N17.

1378. NANDRIŞ, Grigore. 8 ani din viaţa României (1940-1948) : pagini de jurnal. Grigore
Nandriş. Bucureşti : Saeculum IO, 1999. 365 p.; 18 cm. ISBN 973-9211-86-0. II 38275 ;
94(498)/N11.

1379. NANDRIŞ, Grigore. Basarabia şi Bucovina : calul troian al expansiunii coloniale ruseşti spre
Mediterana. prof. emerit Grigore Nandriş ; trad. Mihaela Motora, Ioan Felea ; prefaţă de prof.
univ. dr. Mircea Popa. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2002. 130 p. : h. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN
973-647-059-0. II 38206 ; 94(498)"20/..."/N11.

1380. NASTOVICI, Ema. România şi Puterile Centrale în anii 1914-1916. dr. Ema Nastovici.
Bucureşti : Editura Politică, 1979. 242 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 32774 ;
94(498)"18/19"/N24.

1381. Naţional şi universal în istoria românilor : studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu
ocazia împlinirii a 70 ani. Paul Cernovodeanu, Andrei Pippidi, Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, ...
Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1998. *1+ f. portr., 487 p. ; 24 cm. ISBN 973-45-0242-5. III
19954 ; 94(498)"13/19"/N26.

1382. Născuţi în lanţuri : Revoluţia de la Timişoara în presa locală, naţională şi internaţională.


coord. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. Timişoara : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989,
2011. 128 p. ; 24 cm. Înaintea tit. : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989,
Timişoara. ISBN 978-606-92950-4-5. III 22548 ; 94(498)"19"/N23.
1383. NĂSTASE, Adrian. Nicolae Titulescu : contemporanul nostru. dr. Adrian Năstase
(Preşedinte de onoare al Fundaţiei Europeene "Titulescu"). Bucureşti : Fundaţia Europeană
Titulescu, 1995. 445 p. ; 24 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-562-057-X. III 13178 ;
341.7/N24*.

1384. NĂSTASE, Gabriel. Actul creaţiei scenice în spectacolul lirico-dramatic. Gabriel Năstase.
Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2010.

1385. NĂSTASE, Marin Gr. Destinul unui militar. Marin Gr. Năstase. Bucureşti : Regia Autonomă
"Monitorul Oficial", 2004. 136 p., 12 f. : foto ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-567-481-5. III 17631 ;
94(498)"20/..."/N28.

1386. NEACŞU, Adriana. Arheologia şi evoluţia conceptelor filosofice : curs. Adriana Neacşu.
Craiova : Universitaria, 2006. 372 p. ; 20 cm. Bibliogr. generală. ISBN 973-742-238-4. II 36868 ;
14/N33.

1387. NEACŞU, Adriana. Filosofia istoriei filosofiei : problematică şi concept. Adriana Neacşu.
Craiova : Fundaţia "Scrisul Românesc", 2005. 221 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-8343-71-2. II
36869 ; 1/N30.

1388. NEAGOE, Claudiu. Muzică şi societate în Ţara Românească şi Moldova : 1550 - 1830.
Claudiu Neagoe. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008. 234 p. ; 24 cm. ISBN 978-973-
1871-09-7. III 19965 ; 78(498)"1550/1830"/N31.

1389. NEAGOE, Claudiu. O istorie a Europei : de la antichitatea târzie până în jurul anului 1000.
Claudiu Neagoe. Bucureşti : Ars Docendi, 2011. 240 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-558-567-
9. II 40089 ; 94(4)"02/10"/N31.

1390. NEAGOE, Florica. Istoria filosofiei moderne : de la Saint-Simon la Feuerbach : prelegeri.


conf. univ. dr. Florica Neagoe. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1970. 143 p. ; 20 cm.
Note de subsol. II 43 ; 111/N31.

1391. NEAGOE, Manole. Mari bătălii din istoria lumii. Manole Neagoe. Craiova : Scrisul
Românesc, 1973-1974. 2 vol ; 20 cm. II 33374.

1392. NEAGOE, Manole. Problema centralizării statelor feudale româneşti Moldova şi Ţara
Românească. Manole Neagoe. Craiova : Scrisul Românesc, 1977. 273 p. ; 20 cm. Note de subsol.
II 32776 ; 94(498)"06/17"/N31.

1393. NEAMŢU, Gelu. The Revolution of 1848-1849 in Transylvania : contributions to the history
of mentalities and of the social imaginary. Gelu Neamţu, Ioan Bolovan ; trad. Liviu Bleoca, Tudor
Mărginean, Adina Oltean. Cluj-Napoca : Romanian Cultural Institute, 2004. 178 p. ; 20 cm.
(Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XXXII). Note la finele cap. ISBN 973-86871-4-4. II 37025 ;
94(498)"18/19"/N32.
1394. NEDELCU, Florea. De la Restauraţie la Dictatura regală : din viaţa politică României 1930-
1938. Florea Nedelcu. Cluj-Napoca : Dacia, 1981. 448 p. + 6 pl. ; 19 cm. Indice. II 32805 ;
94(498)"20/..."/N35.

1395. NEDELEA, Marin. Aspecte ale vieţii politice din România în anii 1922-1926. Marin
Nedelea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987. 267 p. ; 20 cm. Note de subsol. II
32779 ; 94(498)"20/..."/N36.

1396. NEGRICI, Eugen. Iluziile literaturii române. Eugen Negrici. Bucureşti : Cartea Românească,
2008. 295 p. ; 23 cm. (Critică & istorie literară). ISBN 978-973-23-1974-1. III 20017 ; 821.135.1-
95/N41.

1397. NEGULESCU, P. P. Scrieri inedite. P.P. Negulescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1969-. [vol.] ; 20 cm. II 398.

1398. Negustorimea în Ţările Române, între Societas Mercatorum şi individualitatea mercantilă,


în secolele XVI-XVIII. volum editat de Cristian Luca. Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2009.
300 p. : fotogr., tab., facs. ; 20 cm. (Ştiinţe umaniste). Note de subsol. ISBN 978-606-8008-654-
8. II 39063 ; 339.1/N43.

1399. NETEA, Vasile. Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea naţională (1848-1881).
Vasile Netea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1974. 478 p. ; 20 cm. Indice. II 32778 ;
94(498)"18/19"/N52.

1400. The New Cambridge Medieval History. editorial board : David Abulafia, Martin Brett,
Simon Keynes, Peter Linehan, Rosamond McKitterick, Edward Powell, Jonathan Shepard, Peter
Spufford. Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, [1995-2005]. 7 vol.,
părţi ; 24 cm. III 19338.

1401. NICK, Christophe. Résurrection : naissance de la VÀeÙ République, un coup d'État


démocratique. Christophe Nick. Paris : Le Grand Livre du Mois, 1998. 835 p. ; 23 cm. ISBN 2-
7028-2433-1. III 22496 ; III 22496.

1402. NICOARĂ, Simona. Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti : istorie şi imaginar. Simona
Nicoară. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999. 349 p.; 25 cm. (Ideologii. Mentalităţi.
Imaginar). ISBN 973-595-055-3. III 19937 ; 94(498)/N59.

1403. NICOARĂ, Toader. Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începuturile


timpurilor moderne : 1600-1830. Toader Nicoară. Cluj-Napoca : Accent : Presa Universitară
Clujeană, 2002. 379 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-610-126-6. II 36351 ; 94(498)"06/17"/N59.

1404. Nicolae Constantin. Dicţionar de personalităţi istorice româneşti. Nicolae Constantin. Ed.
a 3-a rev: Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. 328 p.; 20 cm. ISBN 978-606-537-073-9. II 39695
; 929(038)/C64.
1405. NICOLAE Corneanu, Mitropolit al Banatului. Patristica mirabilia : pagini din literatura
primelor veacuri creştine. Î.P.S. Mitropolt al Banatului Nicolae Corneanu. ed. a 2-a revăzută: Iaşi
: Polirom, 2001. 352 p. ; 22 cm. (Plural. Religie). Note de subsol. ISBN 973-683-648-7. III 16684 ;
26/28/C72.

1406. NICOLAE, Principe al României. În umbra Coroanei României. Prinţul Nicolae de


Hohenzollern ; documente, amintiri şi comentarii editate de Gh. Buzatu în colaborare cu Stela
Cheptea şi Sorin Pârvu. Iaşi : Editura Moldova, 1991. 208 p., *9+ f. : portr. ; 20 cm. (Românii în
istoria universală ; 16). ISBN 973-9032-22-2. II 31838 ; 94(498)"20/..."/H73.

1407. Nicolae Titulescu : documente diplomatice. colectivul de redacţie : George Macovescu


(redactor responsabil), Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeşteanu, George G. Potra, ... Bucureşti :
Editura Politică, 1967. 894 p. ; 21 cm. Indice p. 851-869. II 32824 ; 341.7/T65*.

1408. NICOLESCU, Adrian. Istoria civilizaţiei britanice. Adrian Nicolescu. Institutul European,
1999-. [vol.] ; 20 cm. (Sinteze). Index. ISBN 973-611-165-2. II 35679.

1409. NICOLESCU, Gheorghe. Preoţi în lupta pentru Marea Unire 1916-1919. Gheorghe
Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu. Bucureşti : Europa Nova, 2000. 488 p. ; 24 cm.
ISBN 973-9183-95-6. III 16059 ; 94(498)"18/19"/N64.

1410. NICOLESCU, Gheorghe. Preoţi în tranşee 1941-1945. Gheorghe Nicolescu, Gheorghe


Dobrescu, Andrei Nicolescu. Bucureşti : Fed Print S.A, *s.a+. 390 p.+ fotogr. ; 24 cm. ISBN 973-
9183-81-6. III 16058 ; 94(498)"20/..."/N64.

1411. NIEDERMAIER, Paul. Siebenbűrgische Städte. Paul Niedermaier. Bucureşti : Kriterion,


1979. 320 p. ; 23 cm. Bibliogr. III 11280 ; 94(498)"06/17"/N72.

1412. NIEMIROWER, Iacob Iţhac. Iudaismul : studii, eseuri, omiletică şi retorică. Iacob Iţhac
Niemirower ; studiu introductiv de Lucian Zeev Herşcovici ; selectarea textelor, note, glosar şi
indici de Lya Benjamin şi Mihaela Rotaru. Bucureşti : Hasefer, 2005. 543 p. ; 23 cm. Bibliogr.
ISBN 973-630-093-5. III 19525 ; 29/N72.

1413. NISTOR, I. Der Nationale Kampf in der Bukowina (mit Besonderer Berücksichtigung der
Rumänen und Ruthenen). I. Nistor. Bucureşti : Carol Göbl, 1919. 227 p. + 1 h. etnografică. Indice
de nume. III 11307 ; 94(498)"18/19"/N78.

1414. NISTOR, Ioan Silviu. Istoria românilor din Transnistria : organizarea, cultura şi jertfa lor.
Ioan Silviu Nistor. Bucureşti : Editura Eminescu, 1995. 158 p. ; 18 cm. ISBN 973-22-0425-7. II
38235 ; 94(478)/N77.

1415. NOICA, Constantin. Introducere la miracolul eminescian. Constantin Noica ; editie îngrijita
de Marin Diaconu şi Gabriel Liiceanu. Bucureşti : Humanitas, 2010. 424 p. ; 20 cm. Bibliogr. p.
413-420. ISBN 978-973-50-2672-1. II 39319 ; 821.135.1.09/N84.
1416. NOUZILLE, Jean. Calvarul prizonierilor de război români în Alsacia-Lorena : 1917-1918.
Jean Nouzille ; pref. de Dumitru Preda. Bucureşti : Semne, 1997. 182 p. : il., h., tab. ; 24 cm.
ISBN 973-9318-18-5. III 19936 ; 94(498)"1917/1918"/N83.

1417. NOUZILLE, Jean. Transilvania : zonă de contacte şi conflicte. Jean Nouzille ; trad. Şerban
Velescu. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1995. 300 p.; 18 cm. ISBN 973-45-0112-7. II 38241 ;
94(498.4)/N83.

1418. NOVĂCEANU, Doru. Istoria civilizaţiei europene : curs. Doru Novăceanu. Timişoara :
Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 1997. 99 p. ; 24 cm. III 14739(1) ; 008(4)/N90(1).

1419. NUREDIN, Ibram. Filosofia şi istoria religiilor : curs universitar. Ibram Nuredin. Constanţa :
Ovidius University Press, 2001. 157 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-614-012-1. III 17006 ; 29/N96.

1420. NUŢIU, Florica-Elisabeta. Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein în cadrul literaturii


arhieraticonale a secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea : studiu filologico-lingvistic. Florica-Elisabeta
Nuţiu ; prefaţă de prof. univ. dr. Viorica Pamfil. Târgu-Mureş : University Press, 2007. 452 p. ; 25
cm. Note de subsol. ISBN 978-973-7665-60-7. III 19596 ; 821.135.1/N98.

1421. NUŢU, Constantin. România în anii neutralităţii (1914-1916). Consstantin Nuţu. Bucureşti
: Editura Ştiinţifică, 1972. 348 p. ; 20 cm. Indice. II 33250 ; 94(498)"18/18"/N98.

1422. OBOLENSKY, Dimitri. Un Commonwealth medieval : Bizanţul : Europa de Răsărit 500 -


1453. Dimitri Obolensky ; traducere de Claudia Dumitriu ; postfaţă de Nicolae-Şerban Tanaşoca.
Bucureşti : Corint, 2002. 256 p., *32+ f. : il. ; 21 cm. (Istorie. Opere fundamentale). Index. ISBN
973-653-214-3. II 35654 ; 94(495)"04/14"/O-15.

1423. OLARU, Stejărel. Stasi şi Securitatea. Stejărel Olaru, Georg Herbstritt ; taducere din
germană de Viorel Buta si Mihai Alecu. Bucureşti : Humanitas, 2005. 440 p. ; 20 cm. (Istorie).
Note la finele cap. ISBN 973-50-1135-2. II 37732 ; 94(430)"20"/O-39.

1424. OLIVEIRA, Ramos A. A People's history of Germany. A. Ramos Oliveira ; translated by


Eileen E. Brooke. London : Victor Gollancz LTD, 1942. 228 p. ; 18 cm. II 31609 ; 94(430)/O-43.

1425. OLOSU, Petru. Adevăr şi defăimare. Petru Olosu. Bucureşti : Editura Ararat, 2010. 282 p. ;
20 cm. Anexe p. 258-272. ISBN 978-973-7727-70-1. II 39724 ; 662/O-48.

1426. OLTEANU, Ştefan. Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu. Ştefan
Olteanu, Constantin Şerban. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969.
460 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 237 ; 94(498)"06/17"/O-50.

1427. OLTEANU, Ştefan. Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI : structuri


demo-economice şi social-politice. Ştefan Olteanu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
1997. 328 p. : fig., 1 h. ; 23 cm. Anexe şi liste. ISBN 973-30-5930-7. III 17764 ; 94(498)"06/17"/O-
50.

1428. OLTEANU, Ştefan. Societatea românească la cumpănă de milenii : secolele VIII-XI. Ştefan
Olteanu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 231 p. ; 21 cm. (Popoare. Culturi.
Civilizaţii). Rezumate în l. franceză şi engleză. II 20128 ; 94(498)"06/17"/0-50.

1429. Omagiu profesorului Magyari András. coordonatori/szerkesztök : Pál Judit, Rüsz Fogarasi
Enikö. Cluj-Napoca/Kolozsvár : Presa Universitară Clujeană, 2002. 402 p. ; 24 cm. (Studii de
istorie modernă a Transilvaniei). ISBN 973-610-123-1. III 18420 ; 94(498)"18/19"/O-52.

1430. Omul bizantin. volum coordonat de Guglielmo Cavallo ; traducere de Ion Mircea ;
postfaţă de Claudia Tiţa-Mircea. Iaşi : Polirom, 2000. 336 p. ; 23 cm. (Plural M). Referinţe
bibliogr. la finele cap. ISBN 973-683-599-5. III 16951 ; 94(495)"04/14"/O-53.

1431. Omul egiptean. volum coordonat de Sergio Donadoni ; trad. de Emanuela Stoleriu. Iaşi :
Polirom, 2001. 304 p. ; 23 cm. (Plural M ; 62). Index. ISBN 973-683-750-5. III 16361 ; 94(3)/O-54.

1432. Omul grec. volum coordonat de J.-P. Vernant ; traducere de Doina Jela. Iaşi : Polirom,
2001. 272 p. ; 23 cm. (Plural M ; 68). Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-683-831-5. III 16363 ;
94(38)/O-53.

1433. Omul luminilor. volum coordonat de Michel Vovelle ; trad. din l. franceză de Ingrid Ilinca ;
postfaţă de Radu Toma. Iaşi : Polirom, 2000. 333 p. ; 23 cm. (Plural M ; 44). Indici. ISBN 973-
683-430-1. III 16556 ; 94(4)"15/19"/O-52.

1434. Omul medieval. coordonator Jacques Le Goff ; traducere de Ingrid Ilinca şi Dragoş
Cojocaru ; postfaţă de Alexandru-Florin Platon. Iaşi : Polirom, 1999. 368 p. ; 23 cm. (Plural M).
Note de subsol. ISBN 973-683-285-6. III 16553 ; 94(100)"04/14"/O-52.

1435. Omul renaşterii. coord. Eugenio Garin ; trad. de Dragoş Cojocaru ; pref. de Maria Carpov.
Iaşi : Polirom, 2000. 312 p. ; 21 cm. (Plural M ; 37). Referinţe bibliogr. p. 309. ISBN 973-683-397-
6. II 34315 ; 94(4)"15/19"/O-52.

1436. Omul roman. volum coordonat de Andrea Giardina ; trad. de Dragoş Cojocaru. Iaşi :
Polirom, 2001. 336 p. ; 23 cm. (Plural M ; 61). Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-683-716-5. III
16362 ; 94(37)/O-53.

1437. Omul romantic. coord. François Furet ; prefaţă de Elena Brăteanu ; trad. de Giuliano
Sfichi. Iaşi : Polirom, 2000. 304 p. ; 23 cm. (Plural M). Bibliogr. ISBN 973-683-543-X. III 16560 ;
94(4)"15/19"/O-52.
1438. ONCESCU, Iulian. Texte şi documente privind istoria modernă a românilor. Iulian Oncescu,
Ion Stanciu, Emanuel Plopeanu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009. 2 vol. ; 24 cm. ISBN 978-
606-537-019-7. III 21364.

1439. ONCIUL, Dimitrie. Scrieri istorice. Dimitre Onciul ; ediţie critică îngrijită de Aurelian
Sacerdoţeanu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968. 2 vol. ; 19 cm. Note de subsol. II 35741.

1440. Onisifor Ghibu, unitatea românească şi chestiunea Basarabiei : studii şi eseuri prezentate
cu prilejul "Zilelor Onisifor GHibu", Chişinău, 1992 - 1995. ed. îngrijită de Dumitru Preda.
Bucureşti : Editura Fiat Lux : Departamentul Informaţiilor Publice al Guvernului României, 1995.
256 p. ; 20 cm. ISBN 973-97232-8-4. II 39109 ; 94(498)"19"/O-56.

1441. ONIŞORU, Gheorghe. România în anii 1944-1948 : transformări economice şi realităţi


sociale. Gheorghe Onişoru ; editor Romulus Rusan. Bucureşti, 1998. 199 p. ; 20 cm. (Biblioteca
Sighet ; 8). Note de subsol. ISBN 973-98437-3-5. II 38829 ; 323/O-56.

1442. OPAIŢ, Andrei. Aspecte ale vieţii economice din provincia Scythia : secolele IV-VI d. Ch.
Andrei Opaiţ. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1996. 334 p. ; fig., graf. ; 23 cm.
(Bibliotheca Thracologica ; 16). Bibliogr. p. 179-197. ISBN 973-97996-0-4. III 14521 ; 902/903/O-
61.

1443. OPPENHEIM, Walter. Habsburgii şi Hohenzollernii 1713-1786. Walter Oppenheim ;


traducere de Roxana-Aura Duma. Bucureşti : ALL, 2001. 166 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 3).
Bibliogr. ISBN 973-571-356-X. II 35680 ; 94(436)"15/19"/O-62.

1444. OPPENHEIM, Walter. Habsburgii şi Hohenzollernii 1713-1786. Walter Oppenheim ;


traducere de Roxana-Aura Duma. Bucureşti : ALL, 1998. 166 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 3).
Tabel cronologic p. 167-162. ISBN 973-571-002-1. II 38278 ; 94(436)"15/19"/O-62.

1445. OPPERMANN, Manfred. Tracii între Arcul Carpatic şi Marea Egee. Manfred Oppermann ;
trad. de Ondine Cristina Dascăliţa ; pref., note şi rev. şt. de dr. Mircea Babeş. Bucureşti : Editura
Militară, 1988. 255 p. : il., *80+ f. fotogr. ; 20 cm. Bibliogr. select. II 32783 ; 94(498)".../05"/O-62.

1446. OPREA, Ion M. România şi Imperiul Rus. prof. univ. dr. Ion M. Oprea. Bucureşti : Albatros,
1998-. [vol.] ; 20 cm. (Historia). ISBN 973-24-0457-4. II 38750.

1447. OPREA, Marius. Banalitatea răului : o istorie a Securităţii în documente 1949-1989.


Marius Oprea ; studiu introductiv de Dennis Deletant. Iaşi : Polirom, 2002. 584 p. ; 24 cm. Indice
bibliogr. ISBN 973-683-927-3. III 16942 ; 94(498)"20/..."/O-90.

1448. OPREA, Ştefan. Eminescu, omul de teatru. Ştefan Oprea. Iaşi : Editura Timpul, 2000. 242
p. ; 23 cm. (Critică şi eseu). Note şi referinţe p. 213-240. ISBN 973-8003-32-6. III 21528 ;
821.135.1.09/O-64.
1449. OPRIŞ, Ioan. Monumentele istorice din România : 1850-1950. Ioan Opriş. Bucureşti :
Vremea, 2001. 736 p. ; 24 cm. Indice. ISBN 973-645-007-4. III 16946 ; 72/O-66.

1450. OPROIU, Mihaela. Spicuiri din presa interbelică dâmboviţeană. Mihaela Oproiu, Mihai
Oproiu. Târgovişte : Editura Transversal, 2007. 112 p. ; 24 cm. (Historica). ISBN 978-973-7798-
43-5. III 20236 ; 070/O-67.

1451. Oraşe vechi, oraşe noi în spaţiul românesc : societate, economie şi civilizaţie urbană în
prag de modernitate ( sec. XVI - jumătatea sec. XIX ). vol. editat de Laurenţiu Rădvan. Iaşi :
Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 2014. 394 p. : il., fotogr. ; 24 cm. (Historica). Anexe.
ISBN 978-606-714-084-2. III 23324 ; 94"15/18"/O-70.

1452. Organizarea judecătorească şi administrarea justiţiei în România din cele mai vechi
timpuri până în zilele noastre. lucrarea a fost elaborata de : Octavian Cojocaru (Consilier al
Ministrului Justiţiei). Bucureşti : Lumina Lex, 1998. 216 p. : fotogr. il. + color ; 20 cm. Tabel
cronologic cuprinzând Miniştrii Justiţiei de la 1859-1998 p. 203-213. ISBN 973-9186-38-6. II
35231 ; 347.97/C61*.

1453. ORIEUX, Jean. Catherine de Médicis ou La Reine noire. Jean Orieux. Paris : Flammarion,
1986. 826 p. ; 31 cm. Bibliogr. ISBN 2-08-064893-4. II 30492 ; 94(44)"04/14"/O-75.

1454. Originile creştinismului : studii şi articole. introducere de Pierre Geoltrain ; traducere de


Gabriela Ciubuc. Iaşi : Polirom, 2002. 440 p. ; 23 cm. (Plural. Religie). Bibliogr. ISBN 973-683-
992-3. III 16944 ; 26/28/O-75.

1455. ORNEA, Zigu. Viaţa lui Constantin Stere. Zigu Ornea. Chişinău : Editura Universul, 2005. 2
vol. ; 24 cm. III 18841.

1456. OROVEANU, Mihai T. Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale.


prof. dr. Mihai T. Oroveanu. Bucureşti : Cerma, 1992. 326 p. ; 20 cm. Indice p. 311-318. ISBN
973-95578-3-X. II 31168 ; 340.12/O-80*.

1457. OROVEANU, Mihai T. Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale.


prof. dr. Mihai T. Oroveanu. Bucureşti : Cerma, 1995. 326 p. ; 20 cm. Indice p. 311-318. ISBN
973-95578-3-X. II 33465 ; 340.12/O-80.

1458. ORY, Georges. Originile creştinismului : eseuri critice. Georges Ory ; traducere, cuvînt
înainte şi indice selectiv de nume şi termeni de Octavian Cheţan. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1981. 455 p. ; 20 cm. Indice. III 18180 ; 26/28/O-82.

1459. OSMAN, Ahmed. Moise, faraonul Egiptului : misterul lui Akhnaton este elucidat. Ahmed
Osman ; trad. Diana Mureşan. Oradea : Aquila'93, 2002. X, 304 p. : il., h. ; 21 cm. Appendix. ISBN
973-8250-34-X. II 35272 ; 94(3)/O-85.
1460. OSMAN, Ahmed. Străinul din Valea Regilor : o mumie egipteană misterioasă. Ahmed
Osman ; traducere de Diana Naghi. Oradea : Aquila'93, 2002. 183 p. : il., h. ; 21 cm. Bibliogr. p.
170-172. ISBN 973-8250-41-2. II 35270 ; 29/O-85.

1461. Ostrovul Corbului : 1.a. Petre Roman. Istoricul cercetării. Săpăturile arheologice şi
stratigrafia ; 1.b. Alexandru Păunescu : Locuirea mezolitică de tip Schela Cladovei. Bucureşti :
Caro, 1996. 214 p. : f., tab., h., 3 pl. ; 29 cm. Pagina de titlu şi texte şi în limba germană. ISBN
973-95349-22-2. IV 6072 ; 902/903/O-86.

1462. OTIMAN, Păun Ion. Agricultura României la cumpăna dintre mileniile II şi III. Păun Ion
Otiman. Timişoara : Editura Helicon, *1994+. 272 p. : tab., fig. ; 24 cm. ISBN 973-9159-91-5. III
20051 ; 338.43/O-89.

1463. OŢETEA, Andrei. Contribution à la question d'Orient : esquisse historique, suivie de la


correspondance inédite des envoyés du roi des deux-siècles à Constantinople (1741-1821).
André Oţetea. Bucureşti : Cultura Naţională, 1930. 366 p. ; 25 cm. Index. Ped. III 2449 ;
94(4)"15/19"/O-88.

1464. OŢETEA, Andrei. Scrieri istorice alese. Andrei Oţetea ; prefaţă de acad. David Prodan ;
ediţie şi studiu introductiv de Florin Constantiniu şi Şerban Papacostea ; indice de Antoaneta
Ciocîltan. Cluj-Napoca : Dacia, 1980. 274 p. ; 24 cm. Indice. III 18131 ; 94(100)"15/19"/0-88.

1465. OŢETEA, Andrei. Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821. Acad. Andrei Oţetea. Bucureşti
: Editura Ştiinţifică, 1971. 566 p. , 18 f. : il. ; 20 cm. Rezumat în l. franceză şi indice. II 2172 ; II
2172.

1466. PACEPA, Ion-Mihai. Orizonturi roşii : amintirile unui general de securitate. general-
locotenent Ion Mihai Pacepa ; în româneşte de Horia Gănescu şi Aurel Ştefănescu. Bucureşti :
Casa de Editură Venus, 1992. 511 p. ; 20 cm. (Negru pe Alb). ISBN 973-9024-56-4. II 31837 ;
94(498)"20/..."/P11 d1.

1467. Pagini din istoria învăţământului superior economic din România 1843-2013 : monografie
: 170 de ani de la primul curs de economie politică ţinut de Ion Ghica la Academia Mihăileană
din Iaşi. coord. Ioan Talpoş, Constantin Roşca, Nicolae Istudor. Bucureşti : ASE, 2013. 904 p. ; 25
cm + CD. Bibliogr. ISBN 978-606-505-768-5. III 22942 ; 378.633/P13.

1468. Pagini din lupta poporului român pentru independenţă naţională : documente şi texte
social-politice. Bucureşti : Editura Politică, 1967. 421 p. ; 20 cm. Indice. II 1931 ;
94(498)"18/19"/P12.

1469. PALMOWSKI, Jan. A Dictionary of contemporary world history from 1900 to the present
day. Jan Palmowski. Oxford : Oxford University Press, 2004. 726 p. ; 12 cm. (Reference). ISBN 0-
19-860875-6. II 37781 ; 94(100)"20"/P11.
1470. PALMOWSKI, Jan. Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până
azi. Jan Palmowski ; traducere de Simona Ceauşu. Bucureşti : BIC-ALL, 2007. 2 vol. ; 20 cm. ISBN
978-973-571-551-9. II 37691.

1471. PANAITESCU, Petre P. Introducere la istoria culturii româneşti. P.P. Panaitescu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1969. 399 p. ; 21 cm. Bibliogr. Ped. II 1483 ; 008(498)/P19.

1472. PANAITESCU, Petre P. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română. P. P. Panaitescu.


Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1965. 231 p. ; 23 cm. III 4807 ;
811.135.1'0/P19.

1473. PANAITESCU, Petre P. Mihai Viteazul. P.P. Panaitescu ; cuvânt înainte de Şerban
Papacostea ; ediţie îngrijită de Cristian Antim Bobicescu. Bucureşti : Corint, 2002. 326 p. ; 21
cm. (Istorie. Opere fundamentale). Indice, addenda, anexă, bibliogr. ISBN 973-653-173-2. II
36216 ; 94(498)"06/17"/P19.

1474. PANĂ, Virgil. Minoritari şi majoritari în Transilvania interbelică : studiu de caz asupra
fostelor judeţe Mureş şi Târnava Mare. Virgil Pană. *Târgu-Mureş+ : TIPOMUR, *2005+. 380 p. :
tab., diagr. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 973-721-025-5. III 20060 ; 94(498)"19"/P18.

1475. PAPACOSTEA, Şerban. Geneza statului în Evul Mediu românesc : studii critice. Şerban
Papacostea. Cluj-Napoca : Dacia, 1988. 260 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 32790 ;
94(498)"06/17"/P28.

1476. PAPACOSTEA, Şerban. Românii în secolul al XIII-lea între cruciadă şi Imperiul Mongol.
Şerban Papacostea. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1993. 188 p. ; 23 cm. (Biblioteca
Enciclopedică de istorie a României). Note de subsol. ISBN 973-45-0060-0. III 12095 ;
94(498)"06/17"/P28.

1477. PAPACOSTEA, Şerban. Ştefan cel Mare, domn al Moldovei : 1457 - 1504. Şerban
Papacostea. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1990. 88 p. : fotogr. ; 17 cm. Bibliogr. ISBN 973-
45-1000-2. I 4696 ; 94(498)"14/15"/P28.

1478. PAPACOSTEA, Victor. Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică : studii istorice. ediţie
îngrijită şi note de Cornelia Papacostea-Danielopolu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1983. 528 p.;
23,5 cm. (Biblioteca de filozofie a culturii româneşti). Note şi comentarii, bibliogr. III 17572 ;
94(498)"06/17"/P28.

1479. PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia. Intelectualii români din Principate şi cultura


greacă (1821-1859). Cornelia Papacoaste-Danielopolu ; cuvînt înainte de Valeriu Râpeanu.
Bucureşti : Editura Eminescu, 1979. 210 p. ; 20 cm. Note. II 33347 ; 008(498)/P28.
1480. PARAIRE, Philippe. Mari lideri ai istoriei mondiale. Philippe Paraire ; trad. de Dorina
Bodea. Bucureşti : Editura ARC, 1999. 256 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 9975-61-103-6. II 35662 ;
94(100)/P32.

1481. PARIS, Henri. L' Atome rouge : le nucléaire soviétique et russe. Général Henri Paris (CR).
Paris, 1996. 382 p. ; 22 cm. (Aujourd'hui l'Europe). Bibliogr. ISBN 2-7384-3976-4. II 36485 ;
94(47)"20/..."/P35.

1482. PASCU, Ştefan. Ce este Transilvania ? = Was ist Siebenbürgen ? (Civilizaţia transilvană în
cadrul civilizaţiei româneşti = Siebenbürgen im Rahmen der rumänischen Kultur). Ştefan Pascu.
Cluj-Napoca : Dacia, 1983. 416 p. ; 20 cm. Bibliogr. select. II 32793 ; 94(498)/P40.

1483. PASCU, Ştefan. Voievodatul Transilvaniei. Ştefan Pascu. Cluj : Dacia, 1972-1989. 4 vol. ; 21
cm. II 12674.

1484. Paulys Realencyclopaëdie der Classichen Altertumswissenschaft : Neue Bearbeitung


Begonen von Georg Wissowa. unter Mitwirkung Fachgenossen Herausgegeben von Georg
Wissowa. Stuttgart ; Weimar ; Műnich : J. B. Metzler : Alfred Druckenműller, 1990-1998. [vol.] ;
24 cm. Text pe două coloane. III 15140.

1485. PAUSANIAS. Călătorie în Grecia. Pausanias ; studiu introductiv, traducere şi note de Maria
Marinescu-Himu. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1974-1982. 2 vol. ; 21 cm. Note. II
18976.

1486. PAVEL, Dan. Cine, ce şi de ce ? : interviuri despre politică şi alte tabuuri. Dan Pavel ;
prefaţă de Vladimir Tismăneanu. Iaşi : Polirom, 1998. 216 p. ; 18 cm. (Plural. Idei contemporane
; 46). ISBN 973-683-033-0. I 3930 ; 323/P46.

1487. PAVEL, I. Corespondenţa în sprijinul priorităţii lui N. C. Paulescu în descoperirea insulinei.


Ionel Pavel. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986. 224 p. ; 20 cm.
Texte şi în l. engleză şi franceză. ; 612.3/P46.

1488. PAVLOV, Plamen. Istoria Bulgariei. Plamen Pavlov, Iordan Ianev, Daniel Cain ; pref. de
Gheorghe Zbuchea. Bucureşti : Corint, 2002. 192 p. ; 21 cm. (Istorie universală. Microsinteze ;
29). Bibliogr. ISBN 973-653-233-X. II 35567 ; 94(497.2)/P47.

1489. PAVLOWITCH, Stevan K. Istoria Balcanilor 1804-1945. Stevan K. Pavlowitch ; traducere de


Andreea Doica ; prefaţă de Lucian Leuştean. Iaşi : Polirom, 2002. 352 p. ; 24 cm. (Historia).
Bibliogr. ISBN 973-683-839-0. III 16950 ; 94(497)"15/19"/P47.

1490. PĂCURARIU, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române : manual pentru seminariile
teologice liceale. pr.prof.dr. Mircea Păcurariu ; tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi
binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Galaţi :
Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1996. 527 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 33070 ; 26/28/P12.
1491. PĂCURARIU, Mircea. Istoria Bisericii Ortodoxe Române. preot prof.dr. Mircea Păcurariu ;
tipărită cu binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române. Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, -1994.
[vol] ; 24 cm. Indice. III 14020.

1492. PĂDUREAC, Lidia. Relaţiile româno-sovietice 1917-1934. Lidia Pădureac. 9975-69-318-7 :


Prut International, 2003. 216 p. ; 20 cm. ISBN 9975-69-418-7. II 36387 ; 94(498)"20"/P12.

1493. PĂLTĂNEA, Paul. Peceţi ştefaniene la Dunărea de Jos. Paul Păltănea ; se tipăreşte cu
binecuv. P.S. dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos ; redactor pr. Eugen Drăgoi. Galaţi :
Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2004. 288 p. ; 20 cm. Glosar şi indice. ISBN 973-86646-9-1. II
36078 ; 94(498)"06/17"/P16.

1494. PĂLTĂNEA, Paul. Viaţa lui Costache Negri. Paul Păltănea. Ed. a 2-a, înnoită: Galaţi : Editura
Centrului Cultural "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 339 p. ; 21 cm. Note de subsol. ISBN 973-
87650-1-3. II 37515 ; 929/P16.

1495. PĂSTRĂGUŞ, Mihai. Epoci, curente şi personalităţi în istoria filosofiei europene : note de
curs. conf. univ. dr. Mihai Păstrăguş. Iaşi : Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi, 2004. 214
p. ; 23 cm. Bibliogr. III 17523 ; 14/P42.

1496. PĂTRĂŞCANU, Lucreţiu. Scrieri, articole, cuvîntări 1944-1947. Lucreţiu Pătrăşcanu.


Bucureşti : Editura Politică, 1983. 438 p. ; 20 cm. II 32794 ; 94(498)"20/..."/P44.

1497. PĂTRĂŞCANU, Lucreţiu. Texte social-politice (1921-1938). Lucreţiu Pătrăşcanu. Bucureşti :


Editura Politică, 1975. 296 p. ; 19 cm. Adnotări. II 32795 ; 94(498)"20/..."/P44.

1498. PĂUN, Ştefan. Didactica istoriei. Ştefan Păun. Bucureşti : Corint, 2007. 176 p. : fig., tab. ;
23 cm. Note la finele cap. ISBN 978-973-135-050-9. III 20663 ; 371/P45.

1499. PĂUNESCU, Alexandru. Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul României. Alexandru


Păunescu. Bucureşti : Editura Satya SAI, 1998-. 5 vol. : il. ; 29 cm. (Preistoria României ; 1). ISBN
973-98713-0-5. IV 6628.

1500. PĂUNESCU, Alexandru. Paleoliticul şi mezoliticul de pe teritoriul României. Alexandru


Păunescu. Bucureşti : Editura Satya SAI, 1999.

1501. PÂCLIŞANU, Zenobius. Hungary's struggle to annihilate its national minorities : based on
secret hungarian documents. Zenobius Pâclişanu. Miami Beach : Romanian Historical Studies,
1985. 182 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 0-937019-01-1. II 29635 ; 94(439)"20/..."/P11.

1502. PÂRVAN, Vasile. Dacia : civilizaţiile antice din ţările carpato-danubiene. Vasile Pârvan ;
traducere după manuscrisul original francez inedit, prefaţă, note bio-bibliografice şi glosar de
Radu Vulpe ; ediţie îngrijită, completată şi indice de Alexandru Vulpe. ed. a 6-a: Bucureşti :
100+1 GRAMAR, 2002. 296 p. ; 20 cm. (Sinteze. Documente. Eseuri). Indice. ISBN 973-591-361-
5. II 35690 ; 94(498)".../05"/P37.

1503. PÂRVAN, Vasile. Dacii la Troia. Vasile Pârvan ; ed. îngrijită de I. Oprişan. Bucureşti :
Saeculum IO, 2011. 559 p. : il. ; 22 cm. ISBN 978-973-642-240-9. II 40082 ; 94(398.2)/P37.

1504. PÂRVAN, Vasile. Getica : o protoistorie a Daciei. Vasile Pârvan ; ediţie îngrijită, note,
comentarii şi postfaţă de Radu Florescu. Bucureşti : Meridiane, 1982. 608 p. ; 26 cm. Note la
finele cap. IV 4691 ; IV 4691.

1505. PÂRVAN, Vasile. Getica : o protoistorie a Daciei. Vasile Pârvan ; ediţie îngrijită, note,
comentarii şi postfaţă de Radu Florescu. Chişinău : Universitas, 1992. 604 p. + 43 pl. : h., fig. ; 22
cm. Note la finele cap. ISBN 5-362-00963. II 33065 ; 94(498)".../05"/P37.

1506. PÂRVAN, Vasile. Începuturile vieţii romane la gurile Dunării. Vasile Pârvan ; ediţie îngrijită
şi adnotată de Radu Vulpe. ed. a 2-a: Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1974. 270 p., 1 h. ; 20 cm.
(Ţara noastră). Bibliogr. şi index. II 32786 ; 94(498)".../05"/P37.

1507. PÂRVAN, Vasile. Scrieri. Vasile Pârvan ; text stabilit, studiu introductiv şi note de
Alexandru Zub. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 691 p. ; 24 cm. Note la
finele cap. ; 930/P37.

1508. PELE, Ana. Scurtă introspecţie în trecutul pneumologiei româneşti - o societate medicală
în căutarea propriei identităţi -. Ana pele, Sebastian pele ; sub redacţia : prof. dr. Florin D.
Mihălţan. Bucureşti : Societatea Română de Pneumologie (SRP), 2009. 64 p. : fotogr. ; 23 cm.
Note de subsol. ISBN 978-973-0-06591-6. III 20408 ; 616.2/P49.

1509. PELLING, Nick. Imperiul Habsburgic 1815-1918. Nick Pelling ; traducere de Constantin
Vlad. Bucureşti : ALL, 2002. 168 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 35). Index. ISBN 973-571-322-5. II
35657 ; 94(436)"15/19"/P49.

1510. PERNOUD, Régine. Les Gaulois : album. Régine Pernoud. Paris : Seuil, 1979. 128 p. ; 28
cm. IV 5938 ; 008(44)/P52.

1511. Personalităţi care au schimbat istoria lumii : din Antichitate până în Evul Mediu (1800 î.
HR. - 1492). Bucureşti : Larousse : Enciclopedia Rao, 2002. 320 p. + 400 il. color ; 29 cm. Indice.
ISBN 973-8175-68-2. IV 7002 ; 94(100)".../03"/D47.

1512. PETCU, Marian. Istoria presei române : antologie. Marian Petcu. Bucureşti : Tritonic,
2002. 294 p. ; 20 cm. (Comunicare. Media). Bibliogr. şi anexe. ISBN 973-8051-63-0. II 35318 ;
070(498)/P54.
1513. PETOLESCU, Constantin C. Scurtă istorie a Daciei romane. Constantin C. Petolescu.
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 181 p. ; 21 cm. Note la finele cap. ISBN 973-
30-4391-5. II 32679 ; 94(498)".../05"/P55.

1514. PETRE, Zoe. Cetatea greacă : între real şi imaginar. Zoe Petre ; colecţie coordonată de
Cristian Preda. Bucureşti : Nemira, 2000. 430 p. ; 20 cm. (Societatea politică). Note. ISBN 973-
569-437-9. II 35082 ; 94(38)/P57.

1515. PETRESCU, Ion Benone. 2002, anul Ion Heliade Rădulescu, Târgovişte. Ion Benone
Petrescu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2002. 88 p. : fotogr. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-85691-
2-5. II 41012 ; 821.135.1.09/P57.

1516. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Mircea. Scurtă istorie a Daciei preromane. Mircea Petrescu-


Dîmboviţa. Iaşi : Junimea, 1978. 234 p. + 2 h. ; 24 cm. Bibliogr. III 13640 ; 94(498)".../05"/P57.

1517. PETROAIA, Lucian. Râşca, vatră de istorie şi spiritualitate : studiu monografic. Prof. Elena
Petroaia, prof. Vasile Petroaia. Galaţi, 2003. 196 p. ; 20 cm. Anexe, bibliogr., rezumate în l. eng.
şi fr. ISBN 973-7952-01-4. II 36008 ; 911.3/P59.

1518. PETROVANU, Magda. Istoria chimiei în România până la 1944. Magda Petrovanu, Maria
Caproşu, Ionel Mangalagiu. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 1997. 128 p. ; 20 cm.
Bibliogr. ISBN 973-9149-99-5. II 33444 ; II 33444.

1519. Petru Rareş. redactor coordonator Leon Şimanschi. Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1978. 336 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 4956 ;
94(498)"06/17"/P61.

1520. Philia : Festschrift fuer Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag. hrsg. Vasile Lica, Decebal
Nedu. Galaţi : Academica, 2006. 290 p. : tab., il. ; 24 cm. (Galatzer Althistorische Studien ; Band
II). ISBN 973-8937-13-2. III 19181 ; 94(498)/H66(2).

1521. PIERRE, Bernard. Le Roman du Danube. Bernard Pierre. Paris : Librarie Plon, 1987. 332 p.,
[16] p. : fotogr. color ; 24 cm. ISBN 2-259-01709-6. III 22447 ; III 22447.

1522. PINTESCU, Florin. Istoria medie universală : prelegeri. Florin Pintescu. Suceava : Editura
Universităţii din Suceava, 2004-. *părţi+ ; 21 cm. ISBN 973-666-110-5. II 38111.

1523. PINTESCU, Florin. Românii din Transilvania la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului
XVII. Florin Pintescu. Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2004. 275 p. ; 23 cm. Bibliogr.
ISBN 973-666-098-2. III 17445 ; 94(498)"06/17"/P66.

1524. PINTESCU, Florin. Vlachs and Scandinavians in the early Middle Ages. Florin Pintescu. Oslo
: [s.n], 1999. 89 p. : h., fig. ; 29 cm. Bibliogr. p. 84-86. IV 6595 ; 94(498)"06/17"/P66.
1525. PIPPIDI, Andrei-Nicolae. Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII.
Andrei Pippidi. ed. rev. şi ad: Bucureşti : Corint, 2001. 394 p ; 21 cm. (Istorie. Opere
fundamentale). ISBN 973-653-105-8. II 36010 ; 94(498)"06/17"/P67.

1526. PIPPIDI, Andrei-Nicolae. Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII.
Andrei Pippidi. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983. 275 p. ; 24
cm. Indice p. 255-265. II 13639 ; 94(498)"16/17"/P67.

1527. PIPPIDI, Dionisie M. Contribuţii la istoria veche a României. D. M. Pippidi. ed. a 2-a rev. şi
mult sporită: Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1967. 600 p. ; 20 cm. Indici. II 32798 ;
94(498)".../05"/P67.

1528. PIPPIDI, Dionisie M. Studii de istorie a religiilor antice : texte şi interpretări. D. M. Pippidi.
ed. a 2-a: Bucureşti : Teora, 1998. 400 p. : fotogr., h. ; 19 cm. (Logos). Bibliogr. p. 383-384. ISBN
973-601-832-6. II 34343 ; 29/P67.

1529. PIPPIDI, Dionisie M. Studii de istorie şi epigrafie. D. M. Pippidi. Bucureşti : Editura


Academiei Republicii Socialiste România, 1988. 280 p. ; 24 cm. Indice. III 13638 ; 930/P67.

1530. PIROTTE, Huguette. Richard - Coeur de Lion-. Huguette Pirotte. Paris : Duculot, 1981. 2-
8011-0340-3. (Biographies "Travelling"). Bibliogr. III 11048 ; 94(41)"04/14"/P67.

1531. PISICĂ, Radu. Adevărul despre alegerile din 19 noiembrie 1946 : (analiză de presă). prof.
Radu Pisică ; consult. şt. prof. univ. dr. Dinu C. Giurescu. Bucureşti : Editura Fiat Lux, 1996. 151
p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-9250-06-8. II 38224 ; 94(498)"20/..."/P68.

1532. PLATO. Republica. Platon ; traducere, comentarii, note de Andrei Cornea. ed. bilingvă:
Bucureşti : Teora, 1998. 2 vol. ; 19 cm. (Scriitori greci şi romani). II 34345.

1533. PLATON, Gheorghe. Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de la 1848. Gh.
Platon. Iaşi : Junimea, 1973. 228 p., 4 pl. Rezumat şi anexe. II 32802 ; 94(498)"18/19"/P70.

1534. PLATON, Gheorghe. Geneza Revoluţiei Române de la 1848 : introducere în istoria


modernă a României. Gh. Platon. Iaşi : Junimea, 1980. 304 p. ; 24 cm. Indice. III 13641 ;
94(498)"18/19"/P70.

1535. PLATON, Gheorghe. Istoria modernă a României. prof.univ.dr. Gh. Platon. Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 1985. 556 p. ; 24 cm. Bibliogr. gen. III 13582 ;
94(498)"18/19"/P70.

1536. PLATON, Gheorghe. Lupta românilor pentru unitate naţională : ecouri în presa europeană
(1855-1859). Gh. Platon. Iaşi : Junimea, 1974. 347 p. ; 20 cm. Indice. II 32803 ;
94(498)"18/19"/P70.
1537. PLATON, Gheorghe. Moldova şi începuturile Revoluţiei de 1848. Gh. Platon. Chişinău :
Universitas, 1993. 480 p. ; 22 cm. Indice. ISBN 5-362-01032-8. II 31364 ; 94(498)"18/19"/P70.

1538. PLUTARH. Oameni iluştri ai Greciei. Plutarh ; ediţie îngrijită de Gheorghe Chiriţă şi
Valentin Guţu. Chişinău : Editura Cartier, *1997+. 208 p. ; 20 cm. (Cărţi celebre). ISBN 9975-949-
11-8. II 33894 ; 94(38)/P38.

1539. PLUTARH. Oameni iluştri ai Romei. Plutarh ; ediţie îngrijită de Victor Pânzaru. Chişinău :
Editura Cartier, *1997+. 256 p. ; 20 cm. (Cărţi celebre). ISBN 9975-949-10-X. II 33893 ;
94(37)/P72.

1540. PLUTARH. Vieţi paralele : Alexandru şi Cezar. Plutarh. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1957.
188 p. ; 20 cm. Note. II 35286 ; 94(38)/P72.

1541. PLUTARH. Vieţi paralele. Plutarh. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1960. *vol.+ ; 20 cm. Note.
Ped. II 5649.

1542. PLUTARH. Vieţile paralele : Demostene şi Cicero. Plutarh ; trad. şi pref. de Adelina
Piatkowski. Bucureşti : Editura Minerva, 2000. 230 p. ; 16 cm. (Biblioteca pentru toţi ; 1513).
ISBN 973-21-0643-3. I 4035 ; 94(38)/P72.

1543. PODKOWIÑSKI, Marian. Hitler şi clanul lui. Marian Podkowiñski ; adaptare şi prezentare
de Nicolae Mareş. Bucureşti : Colosseum, 1991. 191 p. ; 20 cm. ISBN 973-9047-08-4. II 31067 ;
94(430)"20/..."/P73.

1544. POGAN, Dorel. Istoria religiilor. prof.dr. Dorel Pogan. Petroşani, 1999. 150 p. ; 27 cm.
Bibliogr. p. 146-150. IV 6690 ; IV 6690.

1545. POHL, Walter. Eastern Central Europe in the Early Middle Ages : conflicts, migrations and
ethnic processes. Walter Pohl ; ed. Cristina Spinei, Cătălin Hriban. Bucureşti : Editura Academiei
Române, 2008. 414 p. ; 24 cm. (Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque
Antiquitatis et Medii Aevi ; III). Bibliogr. ISBN 978-973-27-1784-4. III 23293 ; 94(4)"04/15"/P74.

1546. POLIAKOV, Léon. Les Totalitarismes du XX-ème siècle : un phénomène historique dépassé
?. Léon Poliakov avec la collaboaration de Jean-Pierre Cabestan. Paris : Fayard, 1987. 377 p. ; 22
cm. (Nouvelles Études Historiques). Bibliogr. ISBN 2-213-02068-X. II 28309 ;
94(100)"20/..."/P76.

1547. POPA, Marcel D. Mică enciclopedie de istorie universală. Marcel D. Popa, Horia C. Matei.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 244 p. ; 23 cm. Bibliogr. III 8863 ;
94(100)/P79.

1548. POPA, Marian. Istoria literaturii române de azi pe mâine. Marian Popa. Bucureşti :
Fundaţia Luceafărul, 2001. 2 vol. ; 24 cm. ISBN 973-99307-0-0. III 20056.
1549. POPA, Radu. La începuturile Evului Mediu românesc : Ţara Haţegului. Radu Popa.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. 324 p. ; 24 cm. Indice. III 13581 ;
94(498)"06/17"/P79 d1.

1550. POPA, Vasile. Instituţii politice şi juridice româneşti. Vasile Popa, Adrian Bejan. Bucureşti :
All Beck, ©998. 160 p. ; 23 cm. (Juridica. Biblioteca studentului). Bibliogr. p. 153-157. ISBN 973-
9435-08-4. III 15696 ; 340.12/P79*.

1551. POPA-LISSEANU, Gheorghe. Dacia în autorii clasici. G. Popa-Lisseanu ; ediţie îngrijită şi


prefaţă de I. Oprişan. Bucureşti : Vestala, 2007. 415 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii). ISBN
978-973-120-021-7. II 39202 ; 94(398.2)/P79.

1552. POPESCU, Gabriela. Corelarea normelor juridice în sistemul de drept romano-germanic.


Gabriela Popescu. Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2010. 162 p. ; 24 cm. (Ştiinţe juridice).
Bibliogr. p. 153-162. ISBN 978-606-8008-66-0. III 21033 ; 340.5/P81*.

1553. POPESCU, Ion A. Globalizarea : mit şi realitate. Ion A. Popescu, Aurelian A. Bondrea,
Mădălina I. Constantinescu. Bucureşti : Editura Economică, 2004. 480 p. : fig., tab. ; 23 cm.
Bibliogr. ISBN 973-709-074-8. III 18724 ; 339.9/P81.

1554. POPESCU, Petru Demetru. Dicţionar de personalităţi istorice : voievozi, principi,


domnitori, regi. Petru Demetru Popescu. Bucureşti : Niculescu, 2001. 288 p. ; 20 cm. Note de
subsol. ISBN 973-568-598-1. II 35688 ; 94(498)/P81.

1555. POPESCU, Simona. Salvarea speciei : (despre suprarealism cu Gellu Naum). Simona
Popescu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000. 262 p., *4+ f. : fotogr. ; 22 cm.
ISBN 973-577-288-4. II 38253 ; 821.135.1.09/P81.

1556. POPESCU VORNICUL, Radu. Istoriile Domnilor Ţării Româneşti. Radu Popescu Vornicul ;
introducere şi ediţie critică întocmite de Constantin Grecescu. Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1963. 338 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 3965 ;
94(498)"06/17"/P81.

1557. POPILIAN, Gheorghe. Gropşani : monografie arheologică. Gheorghe Popilian, Marin Nica.
Bucureşti : Semne, 1998. 223 p. fig. ; 24 cm. (Bibliotheca Thracologica ; XXIV). Note p. 127-138.
ISBN 973-98334-7-0. III 15078 ; 902/903/P82.

1558. POPOVICI, D. Concepţia istorică a lui Mihail Kogălniceanu. D. Popovici. Bucureşti : Editura
Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1946. 16 p. ; 24 cm. Ped. III 2513 ; 94(498)/P83.

1559. POPOVICI-URSU, Dorel Valeriu. Adevărata obârşie a poporului român. Valeriu D. Popovici
- Ursu. Ed. a 3-a rev. şi adăug: Cluj-Napoca : Gedo Cluj, 2012. 203 p. : il. color ; 24 cm. Bibliogr.
ISBN 978-973-1963-26-6. III 22865 ; 94(398-2)/P83.
1560. POPP, Vasilie. Despre înmormântările comune la daco-români. Vasilie Popp ; stud. introd.
Marius Rotar, Iacob Mârza ; trad. Amdreea Mârza. Alba Iulia : Aeternitas, 2004. 247 p. ; 20 cm.
ISBN 973-7942-38-8. II 36346 ; 29/P84.

1561. POPPER, Karl Raimund, Sir. Mizeria istoricismului. Karl R. Popper ; traducere : Dan Suciu,
Adela Zamfir. Bucureşti : ALL, 1998. XXVI, 118 p. ; 20 cm. (Filosofie politică). Note de subsol.
ISBN 973-571-176-1. II 34409 ; 141/P84.

1562. PORTES, Jacques. Statele Unite ale Americii, o hiperputere ?. Jacques Portes ; trad.
Mărguţa Dumitrescu. *Bucureşti+ : Enciclopedia Rao, 2003. 128 p. : il., fotogr. color, h. ; 19 cm.
(Mica enciclopedie Larousse). Bibliogr. ISBN 973-7932-12-9. II 37158 ; 94(73)"20/..."/P85.

1563. PORUCIUC, Adrian. Confluenţe şi etimologii. Adrian Poruciuc. Iaşi : Polirom, 1998. 133 p. ;
21 cm. Bibliogr. ISBN 973-683-040-3. II 38311 ; 811.135.1'01/P85.

1564. PORUCIUC, Adrian. Limbă şi istorie engleză : între William Cuceritorul şi William Caxton.
Adrian Poruciuc. Iaşi : Polirom, 1999. 138 p. ; 20 cm. (Collegium. Litere). Bibliogr. ISBN 973-683-
193-0. III 16038 ; 811.111/P85.

1565. PORUMB, Marius. Ştefan cel Mare şi Transilvania : legături culturale şi artistice moldo-
transilvane în sec. XV-XVI. Marius Porumb. Cluj Napoca : Institutul Cultural Român, 2004. 88 p. ;
27 cm. Bibliogr. ISBN 973-86871-0-1. IV 7394 ; 94(498)"06/17"/P73.

1566. POSTOLACHE, Nicolae. Olimpismul în istoria civilizaţiei. Nicolae Postolache ; cuv. în. acad.
Virgil Cândea. Bucureşti : Saeculum IO, 2004. 239 p.; 25 cm. (Culturi şi civilizaţii). ISBN 973-642-
060-4. III 18936 ; 796/P73.

1567. POUPARD, Paul. Papa. Paul Poupard (Preşedinte al Consiliului Pontifical al Culturii) ;
traducere şi note de Cătălina Cărăbaş-Olaru ; cuvânt înainte de Şerban Papacoastea. ed. rev. şi
adăug. pentru versiunea în limba română: Bucureşti : Corint, 2001. 136 p. ; 20 cm. (Istorie
universală. Microsinteze ; 23). Bibliogr. ISBN 973-653-200-3. II 35566 ; 26/28/P88.

1568. POUVREAU, Ana. Les Russes et la sécurité européenne. Ana Pouvreau. Paris, 1998. 160 p.
; 22 cm. (Aujourd'hui l'Europe). Bibliogr. ISBN 2-7384-7011-4. II 36453 ; 327/P88.

1569. POUVREAU, Ana. Une Troisième voie pour la Russie. Ana Pouvreau. Paris, 1996. 309 p. ;
22 cm. (Aujourd'hui l'Europe). Note de subsol. ISBN 2-7384-4888-7. II 36465 ; 329/P88.

1570. PREDA, Constantin. Callatis : necropola romano-bizantină. Constantin Preda. Bucureşti :


Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. 224 p. ; 26 cm. IV 4447 ; 902/903/P90.

1571. PREDA-MĂTĂSARU, Aurel. Tratat de relaţii internaţionale moderne şi contemporane :


1648 - 1947. conf. dr. Aurel Preda-Mătăsaru (ambasador). Bucureşti : Lumina Lex, 2001. 2 vol. ;
24 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-588-325-2. III 17127.
1572. PREOTEASA, Grigore. Texte social-politice. Grigore Preoteasa ; prefaţa de Vasile
Dumitrescu ; selectarea textelor şi coordonarea volumului : Octavian Butoi, Gavril Horja,
Georgeta Oancea. Bucureşti : Editura Politică, 1974. 332 p., 6 f. : il ; 20 cm. II 36694 ;
94(498)"20"/P91.

1573. PRESCOT, H. K. A Classical history. H. K. Prescot. London : Collins Clear-Type Press, [1939].
256 p. ; 19 cm. Index. II 31568 ; 94(3).

1574. PRICE, Philips M. A History of Turkey : from Empire to Republic. M. Philips Price. London :
Macmillan, 1961. 237 p. ; 21 cm. Index. II 31611 ; 94(560)/P92.

1575. Prin Ţările Române : călători străini din secolul al XIX-lea. antologie, traducere, studiu
introductiv şi note de Simona Vărzaru. Bucureşti : Sport-Turism, 1984. 205 p. ; 21 cm. Bibliogr. II
31212 ; 94(498)"18/19"/P92.

1576. Principele Ştefan Bocskai şi epoca sa. coord. Tudor Sălăgean, Melinda Mitu ; Lajos Berek,
Lajos Negyesi, Livia Călian, ... Cluj-Napoca : Argonaut, 2006. 162 p. ; 20 cm. (Documente. Istorie.
Mărturii). ISBN 978-973-109-017-7. II 40862 ; 94(498.4)"16"/P92.

1577. PROCACCI, Giuliano. Istoria italienilor. Giuliano Procacci ; cuvînt înainte şi control ştiinţific
de Şerban Papacostea. Bucureşti : Editura Politică, 1975. 503 p. ; 20 cm. II 33371 ; 94(450)/P93.

1578. Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848. ediţie
îngrijită şi prefaţă de Ioan Chindriş şi Gelu Neamţu. Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995. 194 p. ;
21 cm. ISBN 973-9172-25-3. II 33495 ; 94(498)"18/19"/P93.

1579. Procesul de integrare a României în economia europeană : dimensiuni istorice şi


contemporane. coord. Maria Mureşan. Bucureşti : ASE, 2008. 520 p. ; 24 cm. Rezumat în lb.
engleză. ISBN 978-606-505-118-8. III 21516 ; 338(498)/P93.

1580. Procesul de la Timişoara : audierea în cadrul urmăririi penale a celor 21 + 4 inculpaţi.


coord. Gino Rado. Timişoara : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989, 2013. 296 p. ; 24 cm.
Înaintea tit. : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-
92950-8-3. III 22552 ; 94(498)"19"/P93.

1581. Procesul legionarilor paraşutaţi (1953). ed. a 4-a: [s.l.] : [s.n.], 1993. 348 p. ; 21 cm. II
32877 ; 94(498)"20/..."/P93.

1582. Procesul marei trădări naţionale : stenograma desbaterilor dela Tribunalul Poporului
asupra guvernului Antonescu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1946. 315 p. ; 22 cm. Ped. II 8661 ;
94(498)"20/..."/P93.
1583. Proclami delle municipalita venete di Terraferma 1797. a cura di Paolo Preto, Filiberto
Agostini e Giovanni Silvano. Padova : CASSAMARCA, 1997. 228 p. ; 29 cm. Bibliogr. IV 6844 ;
94(450.34)/P93.

1584. PROCOPIUS *din Caesarea+. Istoria secretă = Historia arcana. Procopius din Caesarea ;
ediţie critică, traducere şi introducere de H. Mihăescu. Ed. crit: Bucureşti : Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1972. 263 p. ; 24 cm. (Scriptores Byzantini ; VIII). Indice. III 14293
; 94(37)/P93.

1585. PRODAN, David. Din istoria Transilvaniei : studii şi evocări. D. Prodan. Bucureşti : Editura
Enciclopedică, 1991. 360 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 11861 ; 94(498)"06/17"/P94.

1586. PRODAN, David. Supplex Libellus Valachorum : din istoria formării naţiunii române. D.
Prodan ; ediţie nouă cu adăugiri şi precizări. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.
518 p. ; 24 cm. Indice de nume şi locuri. III 13605 ; 94(498)"18/19"/P94.

1587. Profesorul Nicolae Iorga : omagiu. coord. Nicolae Filip, Teo-Teodor Marşalcovschi, Ilie
Nasu. Bălţi : Presa Universitară Bălţeană, 2006. 104 p. ; 20 cm. ISBN 978-9975--9933-0-2. II
37738 ; 929 Iorga,N/P94.

1588. PROTASE, Dumitru. Autohtonii în Dacia. D. Protase. Cluj : Risoprint, 1980-2000. 2 vol. ; 24
cm. III 15630.

1589. PROTASE, Dumitru. La Continuité daco-romaine (II-e - VI-e siècles). D. Protase. Cluj :
Risoprint, 2001. 312 p.+hărţi; 21 cm. Note de subsol. ISBN 973-656-015-5. II 34696 ;
902/903/P95.

1590. PROTASE, Dumitru. Obreja: aşezarea şi cimitirul daco-roman : secolele II-IV : dovezi ale
continuităţii în Dacia. Protase, D. Cluj-Napoca : Nereamia Napocae, 2002. 360 p., 4 pl : h., tab.,
il. ; 24 cm. (Archaeologia). Rezumat în l. franceză, bibliogr. şi indice. ISBN 973-86013-5-5. III
16822 ; 902/903/P95.

1591. PROTASE, Dumitru. Orizonturi daco-romane. D. Protase. Cluj-Napoca : Napoca Star, 2005.
432 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-647-276-0. II 36554(2) ; 902/903/P95(2).

1592. PROTASE, Dumitru. Orizonturi daco-romane. D. Protase. Cluj-Napoca : Editura Carpatica,


1995. 435 p. ; 20 cm. Abrevieri bibliogr. p. 428-432. ISBN 973-97325-3-4. II 38114 ;
902/904/P95.

1593. PROTASE, Dumitru. Ţaga : două aşezări din perioada finală a etnogenezei românilor : sec.
IV-VI şi sec. VII-VIII. D. Protase. Cluj-Napoca : Nereamia Napocae, 2003. 110 p., 1 f. : pl. ; 20 cm.
(Archaeologia). Rezumat în l. franceză. ISBN 973-7951-08-5. II 35950 ; 902/903/P55.
1594. Publications de la Société D'Histoire Littéraire de la France. Les Éditions de
correspondances : colloque 20 avril 1968. Paris : Librairie Armand Colin, 1969. 77 p. ; 24 cm.

1595. PUHA, Elena. Conştiinţa istorică : originea şi trăsăturile conştiinţei istorice româneşti.
Elena Puha, Vasile Cristian. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989. 255 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la finele cap. II 33308 ; 94(498)/P98.

1596. PUNGĂ, Gheorghe. Studii de istorie medievală şi de ştiinţe auxiliare. Gheorghe Pungă. Iaşi
: Casa Editorială Demiurg, 1999-. [vol.] ; 20 cm. II 37538.

1597. PURCĂRUŞ, Alexandru. În vâltoarea Războiului Rece : Revoluţia maghiară din 1956.
Alexandru Purcăruş. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009. 268 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 245-263.
ISBN 978-606-537-013-5. III 21471 ; 94(439)"1956/P58.

1598. PURICI, Ştefan. Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1775-1861. lector
univ. Ştefan Purici ; cuv. înainte de Mihai Iacobescu. Suceava : Hurmuzachi, 1998. 272 p. ; 20
cm. Bibliogr. şi index. ISBN 973-97837-6-7. II 36096 ; 94(498)"17/18"/P98.

1599. PUŞCAŞ, Cristina-Liana. Iadul roşu în oraşul de pe Criş : penitenciarul Oradea : (1945-
1977). Cristina Liana Puşcaş. Ed. a 2-a: Oradea : Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2014. 422 p. ;
24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-7621-58-0. III 22915 ; 94(498)"19"/P98.

1600. PUŞCĂ, Andy. Drept roman. Andy Puşcă. Bucureşti ; Galaţi : Editura Universitară
"Danubius" din Galaţi : Editura Universitară Danubius : Pro Universitaria, 2010. 349 p. ; 20 cm.
(Universitaria. Drept). Bibliogr. p. 349. ISBN 978-606-533-171-6. II 39641 ; 340.15/P99*.

1601. La Question albanaise dans les actes intérnationaux de l'époque impérialiste : recueil de
documents. coord. : Arben Puto. Tirana : 8 Nëntori, 1985-1988. 2 vol. ; 18 cm. I 3951.

1602. QUINLAN, Paul D. Clash over Romania : British and American policies towards Romania
(1938-1947). dr. Paul D. Quinlan. Los Angeles : American Romanian Academy of Arts and
Sciences, 1977. 173 p. ; 23 cm. Bibliogr. II 12382(2) ; 94(498)"20/..."/Q61(2).

1603. RADO, Gino. Incursiune în istoricul instituţiilor participante la reprimarea revoluţiei


române din 1989 : Timişoara, decembrie 1989. Gino Rado. Timişoara : Asociaţia Memorialul
Revoluţiei 1989, 2011. 206 p. ; 24 cm. Înaintea tit. : Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21
decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-92950-5-2. III 22551 ; 94(498)"19"/R16.

1604. RADOS, Antonia. Complotul Securităţii : revoluţia trădată din România. Antonia Rados ;
trad. de Mihnea Romalo şi Delia Nicoleta Petrache. Bucureşti : Saeculum IO, 1999. 159 p. ; 20
cm. (Enigmele istoriei). ISBN 973-9211-02-9. II 38621 ; 94(498)"1989"/R16.
1605. RADOS, Leonidas. Sub semnul acvilei : preocupări de bizantinistică în România până la
1918. Leonidas Rados ; cuv. înainte Alexandru Zub. Bucureşti : Omonia, 2005. 474 p. ; 25 cm.
Bibliogr., anexe, indice. ISBN 973-8319-36-6. III 19394 ; 94(498)/R16.

1606. RADU, Măriuca. O istorie a tiparului şi tipăriturilor. Măriuca Radu, Angela Repanovici.
Braşov : *s.n.+, *s.a.+. 201 p. multiple ; 30 cm. Bibliogr. IV 7674 ; 002/R17.

1607. RADU, Mircea T. 1821 : Tudor Vladimirescu şi Revoluţia din Ţara Românească. Mircea T.
Radu. Craiova : Scrisul Românesc, 1978. 593 p. ; 24 cm. Indice. III 14305 ; 94(498)"18/19"/R17.

1608. RADU, Principe al României. Mihai al României : o perspectivă în imagini a vieţii Majestăţii
Sale şi a istoriei Familiei Regale a României publicată cu ocazia aniversării vîrstei de optzeci de
ani a Regelui Mihai la 25 octombrie 2001. Radu Principe de Hohenzollern-Veringen ; dedicaţie
din partea Majestăţii Sale Regele Juan Carlos al Spaniei şi a Alteţei Sale Regale Principele de
Wales ; cuvînt înainte de Alteţa Sa Regală Principesa Margareta a României. Bucureşti :
Humanitas, 2001. 178 p. ; 34 cm. ISBN 973-50-0062-8. V 180 ; 94(498)"20/..."/R97.

1609. RADU, Principe al României. Un Război, un exil, o viaţă. povestite de Majestatea Sa


Regina Ana a României ; scrise de Alteţa Sa Principele Radu de Hohenzollern-Veringen ; cuvânt
înainte de Majestatea sa Regele Mihai I al României. Ed. a 2-a: Bucureşti : Humanitas, 2004. 208
p. ; 20 cm. (Casa Regală). Anexă. ISBN 973-50-0744-4. II 37756 ; 94(498)"20"/R17.

1610. RADY, Martyn. Franţa : renaştere, religie şi refacere (1494-1610). Martyn Rady ;
traducerea de Radu Săndulescu. Bucureşti : All Educational, 1999. 150 p. ; 21 cm. (Acces la
istorie ; 20). Index. ISBN 973-684-121-9. II 35553 ; 94(44)"04/14"/R19.

1611. RADY, Martyn. Ţarii, Rusia, Polonia şi Ucraina. Martyn Rady ; traducere de Radu
Paraschivescu. Bucureşti : ALL, 2002. 160 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 36). Glosar. ISBN 973-684-
482-X. II 35682 ; 94(47)/R19.

1612. RANCA, Ion. Avram Iancu : documente şi bibliografie. Ion Ranca, Valeriu Niţu ; studiu
introductiv de acad. Ştefan Pascu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1974. 352 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. II 32822 ; 94(498)"18/19"/R24.

1613. RANDELL, Keith. Henric al VIII-lea şi Reforma în Anglia. Keith Randell ; trad. de Cornelia
Bucur. Bucureşti : All Educational, 2000. 162 p. ; 21 cm. (Acces la istorie ; 31). Bibliogr. ISBN 973-
684-393-9. II 35554 ; 94(41)"03/14"/R24.

1614. RANGHEŢ, Boris. Relaţiile româno-americane în perioada Primului Război Mondial : 1916-
1920. Boris Rangheţ. Cluj-Napoca : Dacia, 1975. 212 p. ; 20 cm. Bibliogr. şi indice. II 36709 ;
94(498)"18/19"/R24.

1615. RANOVICI, A. B. Elenismul şi rolul său istoric. A.B. Ranovici. Bucureşti : Editura de Stat
pentru Literatură Ştiinţifică, 1953. 429 p. ; 21 cm. Anexe. ; 94(38)/R24 d2.
1616. Rapoarte consulare şi diplomatice engleze privind principatele dunărene : 1800-1812. ed.
Paul Cernovodeanu. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2007. 487 p. ; 25 cm. ISBN 973-
9469-84-1. III 19970 ; 94(498)"1800/1812"/R11.

1617. RAŢIU, Ioan. Corespondenţă : scrisori primite. dr. Ioan Raţiu, Emilia Raţiu ; cuvânt înainte
de : Ion Raţiu (vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, vicepreşedinte al Partidului Naţional
Ţărănesc Creşti Democrat) ; ediţie îngrijită, introducere, note şi comentarii de : dr. Marcel-
Dumitru Ciucă, Elena-Teodora Ciucă. Bucureşti, 1994-2002. 2 vol. ; 28 cm. IV 5492.

1618. RĂDULESCU, Adrian. Istoria românilor dintre Dunăre şi Mare : Dobrogea. Adrian
Rădulescu, Ion Bitoleanu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979. 440 p. ; 20 cm.
Bibliogr. II 11905 ; 94(498)/R18 d1.

1619. RĂDULESCU, Mihai Sorin. Elita liberală românească (1866-1900). Mihai Sorin Rădulescu.
Bucureşti : All Educational, 1998. 303 p. ; 23 cm. (Biblioteca de istorie). Bibliogr. select. p. 148-
154. ISBN 973-9392-93-8. III 15602 ; 94(498)"18/19"/R18.

1620. RĂDULEŢ, Remus. Istoria cunoştinţelor şi a ştiinţelor tehnice pe pământul României.


Remus Răduleţ. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2000. 343 p. : il., fotogr. ; 24 cm.
Bibliogr. ISBN 973-27-0735-6. III 19955 ; 62/69(498)/R18.

1621. Războiul Crimeii : 150 de ani de la încheiere. coord. Adrian Silvian Ionescu. Brăila : Editura
Istros a Muzeului Brăilei, 2006. 322 p.; 26 cm. ISBN 973-9469-82-5. III 19972 ;
94(477)Crimeea/R11.

1622. RÂPĂ-BUICLIU, Dan. Cartea românească veche. Dan Râpă-Buicliu. Galaţi : Alma, 2000. 2
vol. ; 29 cm. Indice. IV 6596.

1623. RÂPĂ-BUICLIU, Dan. Ştefan cel Mare şi Sfânt : 1504-2004 : poliptic istoric. Dan Râpă-
Buicliu ; colaboratori : Liliana-Carmen Palade, Alexandru Şeitan, Costel Ilie, Gabriela Neculau,
Cristian Râpă-Buicliu. Galaţi : Editura Istros a Muzeului Brăilei : Istros, 2004. 276 p.: il, facs., 3 pl.
: sch., h. ; 23 cm. Iconografie şi bibliografie. ISBN 973-9469-46-9. II 35996 ; 94(498)"06/17"/R25.

1624. Reconstituiri necesare : Şedinţa din 27 iunie 1952 a Uniunilor de Creaţie din România.
ediţie îngrijită, note critice, bibliografie de Mihaela Cristea ; prefaţă de Marius Oprea. Bucureşti
: Polirom, 2005. 227 p. ; 23 cm. (Document). Bibliogr. ISBN 973-46-0033-8. III 19524 ;
94(498)"20'/R36.

1625. REDDAWAY, W. F. A History of Europe : from 1715 to 1814. W.F. Reddaway. London :
Methuen et Co. Ltd, 1954. 559 p. ; 22 cm. II 31571 ; 94(4)"15/19"/R38.

1626. REDONNET, Jean-Claude. Le Commonwealth : politiques, coopération et développement


anglophones. Jean-Claude Redonnet. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1998. 294
p. ; 22 cm. (Perspectives Anglo-Saxonnes). Bibliogr. ISBN 2-13-0491-48-0. II 36460 ;
94(41)"20/..."/R37.

1627. La Réforme agraire en Roumanie et les optants hongrois de Transylvanie devant la


Société des Nations (mars-juillet 1923). Paris : Jouve & Cie, 1924. 188 p. ; 24 cm. III 11300 ;
94(498)"20/..."/R38.

1628. Reîntregirea : Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbateri ale Parlamentului


României. Iaşi : Unirea, 1992. *2+ f.ilustr., 255 p. ; 20 cm. ISBN 973-9038-02-6. II 30919 ; II 30919
d2.

1629. Relaţii interetnice în spaţiul românesc. coordonatori : Ioan Marian Ţiplic, Silviu Istrate
Purece. Alba Iulia : Altip, -2006. *vol.+ ; 24 cm. Înaintea tit. : Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu. ISBN 973-7724-96-8. III 19053.

1630. Relaţii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucrainiană din secolul al XVIII-lea


până în prezent. coordonatori dr. Hans Gehl şi Viorel Ciubotă. Satu Mare ; Tübingen : Editura
Muzeului Sătmărean, 1999. 597 p. : il., h., tab. ; 24 cm. Texte şi în l. engleză. ISBN 973-98386-6-
9. III 15319 ; 323/R43.

1631. Relaţii internaţionale în perioada interbelică : studii. Bucureşti : Editura Politehnica, 1980.
338 p. ; 20 cm. Note. II 32808 ; 94(100)"20/..."/R43.

1632. Relaţii româno-americane în timpurile moderne. volum editat de Gheorghe I. Florescu ;


cuvînt înainte de Al. Zub. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 1993. 383 p. ; 24 cm.
Indice. ISBN 973-9149-05-7. III 12097 ; 94(498)"18/19"/R43.

1633. Religiile lumii. sub coordonarea lui Jean Delumeau ; traducere din franceză de : Angela
Pagu (Creştinismul, Catolicismul, Biserica ortodoxă, Protestantismul), Carol Litman (Iudaismul),
Rodica Buburuzan (Islamul), ... Bucureşti : Humanitas, 1997. 736 p. ; 22 cm. Note de subsol.
ISBN 973-28-0644-3. III 14445 ; 29/R43.

1634. Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX. coord. Mihaela Grancea. Cluj
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005. 344 p. ; 19 cm. Note de subsol. ISBN 973-686-756-0. II
37358 ; 393/R35.

1635. RETEGAN, Mihai. 1968 - Din primăvară până în toamnă : schiţă de politică externă
românească. Mihai Retegan. Bucureşti : RAC, 1998. 315 p. ; 18 cm. (Istoria). Note de subsol.
ISBN 973-98760-0-5. I 3916 ; 94(498)"20/..."/R48.

1636. RETEGAN, Simion. Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864). Simion Retegan. Cluj-
Napoca : Dacia, 1979. 270 p. ; 20 cm. Indice. II 32821 ; 94(498)"18/19"/R48.
1637. Revoluţia de la 1848-1849 în Europa Centrală : perspectiva istorică şi istoriografică.
coordonatori : Camil Mureşanu, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca : Presa Universitară
Clujeană, 2000. 467 p. ; 23 cm. Note de subsol. ISBN 973-8095-29-8. III 18017 ;
94(4)"15/19"/R49.

1638. Revoluţia de la 1848 în Transilvania : ancheta Kozma din Munţii Apuseni. coord. Gelu
Neamţu, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română : Centrul de Studii Transilvane,
1998. 246 p. ; 25 cm. ISBN 973-577-108-x. II 37029 ; 94(498)"18/19"/R35.

1639. Revoluţia română televizată : contribuţii la istoria culturală a mediilor. volum coordonat
de Konrad petrovszky, Ovidiu Ţichindeleanu. Cluj : Idea Design & Print, 2009. 247 p. ; 23 cm.
(Refracţii). Note de subsol. ISBN 978-973-7913-807. III 20892 ; 070/R49.

1640. Revoluţia română văzută de ziarişti americani şi englezi. Bucureşti : Editura Helicon, 1991.
236 p. ; 23 cm. ISBN 973-553-016-3. III 11573 ; 94(498)"19"/R49.

1641. REZACHEVICI, Constantin. Rolul românilor în apărarea Europei de expansiunea otomană


(secolele XIV-XVI) : evoluţia unui concept în contextul vremii. Constantin Rezachevici. Bucureşti
: Albatros, 2001. 535 p. ; 25 cm. Sursele ilustraţiilor p. 501-502. ISBN 973-24-0693-3. II 38252 ;
94(498)"06/17"/R35.

1642. Rezistenţa antifascistă în partea de nord a Transilvaniei (septembrie 1940-octombrie


1944). coordonatori : dr. Gh. Zaharia, dr. L. Vajda. Cluj-Napoca : Dacia, 1974. 254 p. ; 19 cm.
Bibliogr. II 32812 ; 94(498)"20/..."/R49.

1643. RIASANOVSKY, Nicholas V. O istorie a Rusiei. Nicholas V. Riasanovsky ; traducere de Areta


Voroniuc ; ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Mihai Cojocariu. Iaşi : Institutul European, 2001.
704 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-611-170-9. III 16949 ; 94(47)/R51.

1644. RICHARDS, Denis M. A. Britain under the Tudors and Stuarts. Denis Richards. London :
Longman, 1971. 402 p. ; 19 cm. Index. ISBN 0-582-31484-4. II 31549 ; 94(41)"04/14"/R51.

1645. RICHARDS, Denis M. A. An Illustrated history of modern Europe 1789- 1945. Denis M. A.
Richards. London : Longman, 1963. XV, 364 p. ; 19 cm. II 31577 ; II 31577.

1646. RICHETTI, John. The English novel in history, 1700-1780. John Richetti. London ; New York
: Routledge, ©999. x, 290 p. ; 22 cm. (The Novel in History). Bibliogr., index. ISBN 0-415-0-415-
19030-4. II 37798 ; 821.111.09/R51.

1647. RICOEUR, Paul. Istorie şi Adevăr. Paul Ricoeur ; traducere şi prefaţă de Elisabeta
Niculescu. Bucureşti : Editura Anastasia, 1996. 404 p. ; 20 cm. (Impasuri şi semne). Note. ISBN
973-9239-33-1. II 35393 ; 24/R51.
1648. RIES, Julien. Sacrul în istoria religioasă a omenirii. Julien Ries ; traducere din limba italiană
de Roxana Utale. Iaşi : Polirom, 2000. 240 p. ; 22 cm. (Plural. Religie). ISBN 973-683-399-2. III
16554 ; 21/R52.

1649. RIGA, I. Th. Evoluţia gîndirii în anatomia omului. Gh. Calin. Bucureşti : Editura Ştiinţifică,
1970. 344 p.; 21 cm. ; 611(091)/R53.

1650. ROBSON, Mark. Italia : liberalism şi fascism, 1870-1945. Mark Robson ; traducere de
Mihaela Mazilu. Bucureşti : All, 1997. 191 p. : sch., tab., il., h. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 12).
Tabel cronologic p. 181-184. ISBN 973-571-069-2. II 34335 ; 94(450)"20/..."/R61.

1651. ROCHE, Daniel. Les Républicains des lettres : gens de culture et Lumières au XVIII siècle.
Daniel Roche. Paris : Fayard, 1988. 395 p. ; 23 cm. ISBN 2-213-02122-8.

1652. ROMALO, Mihnea. România în al Doilea Război Mondial : 1941-1945. Mihnea Romalo.
Bucureşti : Vestala, 2001. 223 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii). ISBN 973-9418-31-7. II 35663
; 94(498)"20/..."/R69.

1653. ROMÁN, Yves. Împăraţi şi senatori : istoria politică a Imperiului Roman : secolele I - IV.
Yves Román ; trad. din lb. franceză de Mihai Popescu. Bucureşti : Saeculum IO, 2007. 495 p. : il. ;
20 cm. (Enigme ale istoriei). Bibliogr. ISBN 978-973-642-106-8. II 38629 ; 94(37)"00/03"/R69.

1654. Romania during the World War I Era = România în epoca Primului Război Mondial. edited
by Kurt W. Treptow. Iaşi ; Oxford : The Center for Romanian Studies, 1999. 287 p. ; 22 cm. Note
de subsol. ISBN 973-9432-01-8. III 19520 ; 94(498)"18/19"/R70.

1655. Romanian and British historians on the contemporary history of Romania. edited by
George Cipăianu and Virgiliu Ţârău. Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2000. 268 p. ; 20 cm.
Note şi postfaţă. ISBN 973-595-018-9. II 36357 ; 94(498)"20/..."/R69.

1656. Romanian Institute of Tracology. The Roman frontier at the Lower Danube 4th-6th
centuries : The Second International Symposium (Murighiol/Halmyris, 18-24 August 1996).
coordonator : dr. Mihail Zahariade. Bucureşti : Romanian Institute of Thracology, 1998. 270 p. :
fig., fotogr., h. ; 29 cm. (Studia Danubiana ; I). Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-98829-3-5. IV
6499 ; 94(37)/R69.

1657. ROMAŞCANU, Mihail Gr. Tezaurul român de la Moscova. Mihail Gr. Romaşcanu ; cu o
addenda de D. D. Pătrăşcanu, G. Oprescu şi Al. Bârlădeanu ; pref. de Apostol Stan. Bucureşti :
Saeculum IO, 2000. 207 p. ; 20 cm. (Documente revelatorii). ISBN 973-9399-73-8. II 38449 ;
94(498)"18/19"/R71.

1658. România : viaţa politică în documente 1945. coordonator ; Ioan Scurtu. Bucureşti :
Arhivele Statului din România, 1994. 477 p. ; 24 cm. Indice. ISBN 973-96198-4-3. III 13388 ;
94(498)"20/..."/R70.
1659. România : viaţa politică în documente 1947. coordonator ; Ioan Scurtu. Bucureşti :
Arhivele Statului din România, 1994. 318 p. ; 24 cm. Indice. ISBN 973-95711-5-8. III 13389 ;
94(498)"20/..."/R70.

1660. România 2010 : sectorul neguvernamental : profil, tendinţe, provocări. coord. Mihaela
Lambru, Ancuţa Vameşu. Bucureşti : Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 2010. 192 p. ;
24 cm. ISBN 978-973-675-932-1. III 21099 ; 94(498)/R69.

1661. România interbelică : istorie şi istoriografie *analize istorice+. volum coordonat de Ovidiu
Pecican. Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010. 324 p. ; 20 cm. (Limb). Note bibliogr. p. 324. ISBN
978-973-726-551-7. II 39669 ; 94(498)"19"/R70.

1662. România în relaţiile internaţionale : diplomaţie, minorităţi, istorie. ed. Silviu Miloiu.
Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. 450 p. ; 24 cm. In honorem Ion Calafeteanu. ISBN 978-606-
537-033-3. III 21402 ; 94(498)/R70.

1663. România în relaţiile internaţionale (1699-1939). I. Agrigoroaiei, J. Benditer, L. Boicu, ... ;


coordonatori : L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon. Iaşi : Junimea, 1980. 568 p. ; 20 cm. Bibliogr. II
32809 ; 94(498)"18/19"/R70.

1664. România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920) : triumful principiului


naţionalităţilor. Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, ... ; coordonator : Viorica
Moisuc. Cluj-Napocas : Dacia, 1983. 415 p. ; 19 cm. Note de subsol. II 21151 ;
94(498)"18/19"/R70.

1665. ROMÂNIA. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ghid metodologic pentru aplicarea


programelor de Istorie clasele a IV-a - a VIII-a. Bucureşti : Aramis, 2001. 64 p.; 23 cm.
(Curriculum Naţional). ISBN 973-8294-25-8. III 16286 ; 371.3/G49ig.

1666. ROMÂNIA. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Ghid metodologic pentru aplicarea


programelor şcolare din aria curriculară Om şi societate : învăţământ liceal. Bucureşti : Aramis,
*2001+. 128 p.; 23 cm. (Curriculum Naţional). ISBN 973-8294-33-9. III 16280 ; 371.3/G49os.

1667. Românii la 1859 : Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. coord. Ion
Ardeleanu, Vasile Arimia, Ionel Gal, ... Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. 2 vol.
; 24 cm. Indice. III 9120.

1668. ROSE, Norman. Churchill : o viaţă de rebel. Norman Rose ; traducere de Radu
Paraschivescu. Bucureşti : All, 1998. 483 p. : il. ; 24 cm. Note şi referinţe p. 393-477. ISBN 973-
571-236-9. III 15601 ; 94(41)"20/,,,"/R75.

1669. RÖSENER, Werner. Ţăranii în istoria Europei. Werner Rösener ; trad. Maria Magdalena
Anghelescu. Iaşi : Polirom, 2003. 260 p. ; 18 cm. (Construcţia Europei). ISBN 973-681-303-7. II
37114 ; 94(4)"20"/R61.
1670. ROSETTI, Alexandru. Istoria limbii române : de la origini pînă la începutul secolului al XVII-
lea. Al. Rosetti. Ediţie definitivă: Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 935 p. ; 24
cm. Anexe şi indice. III 17576 ; 811.135.1/R76.

1671. ROSETTI, Alexandru. Istoria limbii române literare. Al. Rosetti, B. Cazacu, Liviu Onu. ed. a
2-a, revăzută şi adăugită: Bucureşti : Editura Minerva, 1971. *Vol.+ ; 24 cm. III 4144.

1672. ROSETTI, Alexandru. Istoria limbii române. Alexandru Rosetti. ed. a 3-a rev. şi adăugită:
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1960-1961. 2 vol. ; 21 cm. II 4848.

1673. ROSETTI, Alexandru. Istoria limbii romîne. Al. Rosetti. ed. a 4-a rev. şi adăugită: Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1962-1964. 3 vol. ; 21 cm. II 4847.

1674. ROŞCA, D.*umitru+ D. Prelegeri de istorie a filosofiei antice şi medievale. D.D. Roşca ;
ediţie îngrijită şi cuvînt înainte de Vasile Muscă ; prefaţă de Călina Mare. Cluj-Napoca : Dacia,
1986. 420 p. ; 19 cm. II 24257 ; 11/R74.

1675. ROŞULESCU, Vladimir. Cartagina şi Hannibal "Delenda Carthaho". Vladimir Roşulescu.


Craiova : Editura Scorilo, [s.a]. 224 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 222-223. ISBN 973-99694-8-8. II 34559
; 94(3)/R81.

1676. ROŞULESCU, Vladimir. Istoria Asiei. Vladimir Roşulescu ; traduceri bibliografice şi corelări
de texte Carmen Roşulescu. Craiova : Scorilo, 2001. 489 p. ; 20 cm. (Istorie universală.
Microsinteze ; 32). Bibliogr. ISBN 973-99693-1-3. II 35276 ; 94(5)/R81.

1677. ROŞULESCU, Vladimir. Minuni ale lumii antice. Vladimir Roşulescu. Craiova : Editura
Scorilo, 1998. IV, 359 p.: h., fig.; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-97015-1-5. II 34508 ;
94(100)".../03"/R81.

1678. ROŞULESCU, Vladimir. Oraşe dispărute. Vladimir Roşulescu. Craiova : Editura Scorilo,
1999. 368 p.: fig.; 24 cm. Bibliogr. select. p. 365-366. ISBN 973-98731-2-X. III 15451 ;
94(100)".../03"/R81.

1679. ROŞULESCU, Vladimir. Războiul de 100 de ani. Vladimir Roşulescu. Craiova : Scorilo, 1999.
271 p.; 16 cm. ISBN 973-97315-6-2. I 3949 ; I 3949 d2.

1680. ROŞULESCU, Vladimir. State, suverani, sanctuare. Vladimir Roşulescu. Craiova : Editura
Scorilo, 1997. 174 p.: fig.; 21 cm. Bibliogr. p. 170-172. ISBN 973-97015-0-7. II 34507 ;
94(100)".../03"/R81.

1681. ROTARU, Ion. O istorie a literaturii române. Ed. a 2-a rev. şi adIon Rotaru. Galaţi : Porto-
Franco, 1994.
1682. ROTARU, Jipa. Mareşalul Ion Antonescu : "Am făcut <<Războiul Sfânt>> împotriva
bolşevismului" : campania anului 1941. c-dor dr. Jipa Rotaru, lt. col. dr. Octavian Burcin, mr.
Vladimir Zodian. Oradea : Cogito, 1994. 208 p. : il. ; 20 cm. Bibliogr. select. p. 202-203. ISBN
973-9064-17-5. II 38204 ; 94(498)"20/..."/R82.

1683. Roumains et grecs au cours des siècles à l'occasion des mariages princiers de MDCCCCXXI
*1921+. Bucureşti : Cultura Neamului Românesc, 1921. 55 p. ; 24 cm. Ped. III 2466 ;
94(498)"06/17"/R85.

1684. RUFFINI, Mario. Istoria românilor din Transilvania. Mario Ruffini ; în româneşte de Florin
Chiriţescu ; prefaţă, note şi revizie ştiinţifică de Manole Neagoe. Bucureşti : Proteus : Hyperion,
1993. 261 p. ; 20 cm. Note. ISBN 5-368-018-22-3. II 32127 ; 94(498)/R90 d1.

1685. RULAND, Richard. From puritanism to postmodernism : a history of American literature.


Richard Ruland, Malcom Bradbury. Londra : Penguin Books, 1991. 456 p. ; 23 cm. Index. ISBN 0-
670-83592-7. II 37546 ; 821.111(73)/R88.

1686. Rumänisches Institut für Thrakologie. Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des
Eisernen Tores : Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (November 1997). Bukarest :
Rumänisches Institut für Thrakologie, 1998. 160 p. : fig., fotogr., h. ; 29 cm. (Archäologische
Abteilung ; 2). ISBN 973-98334-9-7. IV 6500 ; 902/903/K91.

1687. RUNCIMAN, James Cochran Stevenson, Sir. Căderea Constantinopolului 1453. Steven
Runciman ; traducere, note, postfaţă şi îngrijirea ştiinţifică de Alexandru Elian. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1971. 335 p., 8 f. : il. ; 20 cm. (Pagini de istorie universală). Bibliogr. II 35648 ;
94(495)"04/14"/R92.

1688. RUSCU, Dan. Provincia Dacia în istoriografia antică. Dan Ruscu. Cluj-Napocae : Nereamia
Napocae, 2003. 299 p. ; 20 cm. Rezumat în l. germană. ISBN 973-86092-7-5. II 36352 ;
94(498)"/.../05"/R94.

1689. RUSENESCU, M. Viaţa politică în România 1922-1928. M. Rusenescu, I. Saizu. Bucureşti :


Editura Politică, 1979. 374 p. ; 20 cm. Indice. II 11711 ; 94(498)"20/..."/R94.

1690. RUSSU, Ion I. Daco-geţii în Imperiul Roman (în afara provinciei Dacia Traiană). Ioan I.
Russu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. 116 p. + 1 h.; 24 cm.
Note de subsol. III 13645 ; III 13645 d7.

1691. RUSSU, Ion I. Etnogeneza românilor : fondul autohton traco-dacic şi componenta latino-
romanică. I. I. Russu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 467 p. ; 24 cm.
Bibliogr., indice şi rezumat în l. franceză şi germană. III 7926 ; 811.135.1'0/R95.

1692. RUSSU, Ion I. Românii şi secuii. Ion. I. Russu ; ediţie îngrijită de Ioan Opriş. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică, 1990. 973-29-0095-4. Indice. II 31223 ; 94(498)/R95.
1693. RUSŞINDILAR, Petru. George Tofan : tribun al românismului în Bucovina. Petru
Rusşindilar, doctor în istorie. Suceava : Hurmuzachi, 1998. 324 p. ; 19 cm. Bibliogr. şi indice.
ISBN 973-97837-2-4. II 36095 ; 94(498)"18/19"/R95.

1694. RUSTOIU, Aurel. Fibulele din Dacia preromană (sec. II î.e.n. - I e.n.). Aurel Rustoiu.
Bucureşti : Semne, 1997. 238 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Bibliotheca Thracologica ; XXII). Abrevieri
bibliogr. p. 117-118. ISBN 973-98334-3-8. III 15076 ; 902/903/R95.

1695. RUSTOIU, Aurel. Metalurgia bronzului la daci : sec. II î. Chr.- sec. I d. Chr. Aurel Rustoiu.
Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1996. 354 p. : foto. , fig. , h. ; 24 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; 15). Rezumat, cuprins, tabel în limba franceză. ISBN 973-97996-3-9. III 14520 ;
902/903/R94.

1696. RUSU, Adrian Andrei. Ioan de Hunedoara şi românii din vremea sa : studii. Adrian Andrei
Rusu. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999. 367 p. ; 21 cm. ISBN 973-595-030-8. II
38494 ; 94(498)"06/17"/R96.

1697. RUSU, Grigore. Structura fonologică a graiurilor dacoromâne. Grigore Rusu. Bucureşti :
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 203 p. ; 20 cm. Indice. II 19674 ; II 19674 d2.

1698. RUSU, I. I. Obârşia tracică a românilor şi albanezilor : (clarificări comparativ-istorice şi


etnologice) = Der Trakische Ursprung der Rumänen und Albanesen : (komparativ-historische
und ethnologische klärungen). I. I. Rusu ; cuv. înainte şi îngrij. ed. de Mircea Rusu ; versiunea în
lb. germană de Konrad Gündisch. Cluj-Napoca : Dacia, 1995. 212 p., [7] f. : fig., fotogr., h. ; 20
cm. Tit. pe copertă : Obârşia tracică a românilor şi albanezilor. ISBN 973-35-0482-3. II 38251 ;
811.135.01/R95.

1699. SAHARNEANU, Eudochia. Sensul şi orintările procesului istoric contemporan. Eudochia


Saharneanu. Iaşi : Editura "Ştefan Lupaşcu", 2002. 144 p. ; 21 cm. (Radiografii ; 4). Note de
subsol. ISBN 973-99926-2-5. II 36612 ; 930/S15.

1700. SALCĂ, Horia. Dr. Alexandru Vaida Voevod : corespondenţă 1918-1919. Horia Salcă, dr.
Florin Salvan. Braşov : Transilvania Expres, 2001. 610 p. ; 23 cm. Note, anexe, indici. ISBN 973-
98743-4-7. III 17447 ; 94(498)"18/19/"/S17.

1701. SALONTAI, Mihaela Sanda. Mănăstiri dominicane din Transilvania. Mihaela Sanda
Salontai. Cluj-Napoca : Nereamia Napocae, 2002. 360 p., 28 f. : il., 1 pl. : h. ; 21 cm. (Bibliotheca
Ars Transilvaniae). Anexe şi bibliogr. ISBN 973-85586-7-0. II 35560 ; 72/S17.

1702. SALVAN, Florin. Dr. Alexandru Vaida Voevod : europeanul 1872-1920. Dr. Florin Salvan,
Horia Salcă. Braşov : Transilvania Expres, 2002. 508 p. ; 23 cm. Indici. ISBN 973-8196-01-9. III
17446 ; 94(498)"18/19"/S17.
1703. SANIE, Silviu. Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei
(secolele II î.e.n.- III e.n.). Silviu Sanie. Iaşi : Junimea, 1981. 264 p. ; 26 cm. Indice. IV 5868 ;
902/903/S21.

1704. SANIE, Silviu. Cultele orientale în Dacia romană : cultele siriene şi palmiriene. Silviu Sanie.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 312 p. ; 20 cm. Indici. II 16895 ;
902/903/S21.

1705. Saşii şi concetăţenii lor ardeleni : studia in Honorem dr. Thomas Nägler = Die Sachsen und
ihre Nachbarn in Siebenbürgen. ed. Ioan Marian Ţiplic, Konrad Gundisch. Alba Iulia : Altip, 2009.
456 p. ; 30 cm. ISBN 978-973-117-213-2. IV 8349 ; 008(498.4)/S25.

1706. SAVAGE, Katharine. The Story of the Second World War. Katharine Savage. London :
Oxford University Press, 1967. 230 p. ; 21 cm. Note. II 31622 ; 94(100)"20/..."/S28.

1707. SAVINEL, Pierre. La Terre et les hommes dans les lettres gréco-latines. Pierre Savinel ;
préface de Gustave Thibon. Paris : Éditions Sang de la terre, 1988. 335 p. ; 21 cm. Referinţe.
ISBN 2-86985-020-4. II 29494 ; 94(38)/S29.

1708. SAVU, Al. Gh. Sistemul partidelor politice din România 1919-1940. Al. Gh. Savu. Bucureşti
: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. 258 p. ; 20 cm. Indice. II 32815 ; 94(498)"20"/.../S30.

1709. SĂNĂTESCU, Constantin. Jurnalul generalului Sănătescu. Constantin Sănătescu ; cu o pref.


de Simona Ghiţescu. Ed. a 2-a: Bucureşti : Humanitas, 2006. 272 p. ; 20 cm. ISBN 973-50-1169-7.
II 37690 ; 94(498)"20"/S19.

1710. SÂMPETRU, Mihai. Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos. Mihai Sâmpetru.
Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1994. 184 p. : 2 pl. ; 23 cm. (Bibliotheca Thracologica
; 5). Bibliogr. p. 7-14. ISBN 973-95349-8-8. III 14512 ; 902/903/S18.

1711. SÂRBU, Marian. Marina română în Primul Război Mondial : 1914-1918. Dr. Marian Sârbu.
Constanţa : Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 2002. 139 p. + p. nenumer. Anexe şi
bibliogr. ISBN 973-8303-10-9. III 17382 ; 94(498)"18/19"/S23.

1712. SÂRBU, Vasile. Pagini din istoria chirurgiei româneşti. Vasile Sârbu. Bucureşti : Editura
Academiei Române1163 p.: fig.; 30 cm. Bibliogr. ISBN 973-27-1037-3. IV 7358 ; 617.5/S23.

1713. SCAFEŞ, Cornel I. Grigore al IV-lea Ghica : 1822 - 1828. Cornel I. Scafeş, Vladimir Zodian.
Bucureşti : Editura Militară, 1986. 224 p. ; 16 cm. (Domnitori şi voievozi ; 28). Bibliogr. I 4697 ;
94(498.1)"18"/S32.

1714. SCALCĂU, Paula. Elenismul în România : o istorie cronologică. Paula Scalcău ; cuv. înainte
Georgeta Filitti. Bucureşti : Omonia, 2006. 270 p. + *16+ f. : fotogr. color ; 23 cm. Bibliogr. ISBN
973-8319-27-7. III 19392 ; 94(498)/S32.
1715. SCHIAPPA, Jean-Marc. Gracchus Babeuf, avec les Égaux. Jean-Marc Schiappa. Paris : Les
Éditions Ouvrières, 1991. 264 p. ; 22 cm. Bibliogr. ISBN 2-7082-2892-7. II 36559 ; 141/S33.

1716. SCHLIEMANN, Heinrich. Pe urmele lui Homer. Heinrich Schliemann ; traducere şi note de
Ion Roman ; introducere şi comentarii de Radu Florescu. Bucureşti : Meridiane, 1979.

1717. SCHMIDT, Ute. Basarabia : coloniştii germani de la Marea Neagră. Ute Schmidt ; trad. din
limba germană Cristina Grossu-Chiriac. Chişinău : Editura Cartier, 2012. 420 p. : fotogr. ; 21 cm.
Bibliogr. ISBN 978-9975-79-765-8. II 41274 ; 94(478)/S34.

1718. SCHNEEWIND, J. B. Inventarea autonomiei : o istorie a filosofiei morale moderne. J. B.


Schneewind ; traducere de : Nicoleta Mihăilescu, Elena Mandache, Cătălin Gheorghe, Ioana
Avădanei. Iaşi : Polirom, 2003. 800 p. ; 20 cm. (OPUS. Ştiinţe politice). Bibliogr. ISBN 973-681-
266-9. II 36275 ; 17/S34.

1719. SCHUSTER, Cristian. Culturi preistorice din sud vestul Statelor Unite ale Americii : studii
introductive. Cristian Schuster, Alexandru S. Morintz, Alexandra Comşa. Târgovişte : Cetatea de
Scaun, 2005. 141 p.; 24 cm. ISBN 973-7925-46-7. III 21957 ; 903(73)/S33.

1720. SCHUSTER, Cristian-F. Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi


Ialomiţei Superioare. Cristian F. Schuster. Bucureşti : Semne, 1997. 428 p. : fig., h. ; 24 cm.
(Bibliotheca Thracologica ; 20). ISBN 973-98334-2-X. III 15074 ; 902/903/S35.

1721. SCHUYLER, C. V. R. Misiune dificilă : jurnal (28 ianuarie 1945-20 septembrie 1946). C.V.R.
Schuyler. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997. 410 p.; 21 cm. ISBN 973-45-0176-3. II 38250 ;
94(498)"1945/1946"/S32.

1722. SCORPAN, Costin. Istoria României : enciclopedie. Costin Scorpan ; coord. Dana Moroiu.
Bucureşti : Nemira, 1997. 800 p. ; 27 cm. (Dicţionare). Bibliogr. select. ISBN 973-569-180-9. IV
7003 ; 94(498)/S38.

1723. Scripta aramaica. studiu introductiv, traduceri din limba aramaica, notiţe introductive şi
note de Constantin Daniel. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. 396 p. ; 20 cm.
(Bibliotheca Orientalis). II 33579(1) ; 008(35)/S38.

1724. SCURTU, Ioan. Contribuţii privind viaţa politică din România : evoluţia formei de
guvernămînt în istoria modernă şi contemporană. Ioan Scurtu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1988. 664 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 32816 ; II 32816.

1725. SCURTU, Ioan. Din viaţa politică a României : întemeierea şi activitatea Partidului
Ţărănesc (1918-1926). Ioan Scurtu. Bucureşti : Editura Litera, 1975. 198 p. ; 21 cm. Indice. II
32818 ; 94(498)"20/..."/S39.
1726. SCURTU, Ioan. Din viaţa politică a României 1926-1947 : studiu critic privind istoria
Partidului Naţional-Ţărănesc. Ioan Scurtu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.
552 p. ; 19 cm. Note de subsol. II 32817 ; II 32817.

1727. SCURTU, Ioan. Istoria românilor în secolul XX (1918-1948). Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu.
Bucureşti : *s.n.+, 1999. 710 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-9368-64-6. III 16959 ;
94(498)"20/..."/S39.

1728. SCURTU, Ioan. Monarhia în România 1866-1947. Ioan Scurtu. Bucureşti : Danubius, 1991.
192 p. ; 19 cm. Note. ISBN 973-9067-02-6. II 31840 ; 94(498)"20/..."/S39.

1729. SCURTU, Ioan. România şi Marile Puteri (1918-1933) : documente. Ioan Scurtu. Bucureşti :
Editura Fundaţiei "România de Mâine", 1999. 196 p. : h. ; 20 cm. ISBN 973-582-165-9. II 34497 ;
94(498)"20/..."/S39.

1730. SCURTU, Ioan. Viaţa politică din România : de la Marea Unire din 1918 la Revoluţia de
Eliberare Socială şi Naţională din august 1944. Ioan Scurtu. Bucureşti : Albatros, 1982. 334 p. ;
20 cm. (Lyceum. Sinteze). Bibliogr. II 32820 ; 94(498)"20/..."/S39.

1731. SEAMAN, L. C. B. From Vienna to Versailles. L. C. B. Seaman. London : Methuen et Co. Ltd,
1964. 216 p. + h. ; 21 cm. Index. II 31547 ; 94(4)"15/19"/S40.

1732. SEDLACEK, Tomas. Economia binelui şi a răului : în căutarea sensului economic de la


Ghilgameş la Wall Street. Tomas Sedlacek ; trad. din engleză de Smaranda Nistor. Bucureşti :
Publica, 2012. 566 p. ; 21 cm. (Co.lecţia de economie). Bibliogr. ISBN 978-973-1931-98-2. II
40067 ; 330.8/S41.

1733. SEIŞANU, Romulus. Rumania. Romulus Seişanu. Miami Beach : Romanian Historical
Studies, 1987. 120 p., 2 f. : h. ; 21 cm. Index. ISBN 0-937019-06-2. II 29633 ; 94(498)/S42.

1734. SELEJAN, Ana. Literatura în totalitarism. Ana Selejan. Sibiu : Thausib, 1994-1998. 4 vol. ;
20 cm. II 34183.

1735. SELEJAN, Ana. România în timpul primului război cultural (1944-1948). Ana Selejan. Sibiu :
Thausib, 1993. [vol.] ; 20 cm. II 34185.

1736. SELEJAN, Ana. Scut la nordul Dunării : Istorie şi bibliofilie în cartea de patrimoniu. Ana
Selejan. Sibiu : Fundaţia Culturală "Fronde", 1996. 136 p. ; 20 cm. Note bibliogr. la finele cap.
ISBN 973-96312-8-2. II 34184 ; 821.135.1-95/S43s.

1737. SELEJAN, Ana. Trădarea intelectualilor : reeducare şi prigoană. Ana Selejan. Ed. a 2-a:
Bucureşti : Cartea Românească, 2005. 516 p. ; 23 cm. (Critică & istorie literară). ISBN 973-23-
1618-7. II 37708 ; 82.09/S43.
1738. SELLIER, Jean. Atlasul popoarelor din Europa de Vest. Jean Sellier, André Sellier ; trad. din
limba franceză Magda Stan. Bucureşti : Niculescu, 2005. 208 p. : h. ; 17 cm. (Citim. Ştim).
Bibliogr. ISBN 973-568-980-4. II 36758 ; 94(4)/S43.

1739. SERGHEEV, V.S. Istoria Greciei antice. V.S. Sergheev. Bucureşti : Editura de Stat, 1951. 415
p. ; 24 cm. Bibliogr. III 3949 ; 94(38)/S49.

1740. SETON-WATSON, R. W. O istorie a românilor din perioada romană până la desăvârşirea


unităţii naţionale. R. W. Seton-Watson ; traducere, introducere şi note explicative de Constantin
Ardeleanu ; cu un cuvânt înainte de Dennis Deletant. 2009 : Editura Istros a Muzeului Brăilei541
p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 512-540. ISBN 978-973-1871-39-4. III 21060 ; 94(498)/S50.

1741. SHEPPERD, G. A. Arms and armour 1660 to 1918 : the soldier and his weapons. G.A.
Shepperd. London : Rupert Hart-Davis Educational Publications, 1971. 224 p. ; 22 cm. Index.
ISBN 0-298-79144-7. II 31677 ; 94(100)"15/19"/S52.

1742. SHERMAN, Russell. Rusia 1815-1881. Russell Sherman ; traducere de Radu Paraschivescu.
Bucureşti : ALL, 2001. 176 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 25). Bibliogr. ISBN 973-571-326-8. II
35678 ; 94(47)"15/19"/S33.

1743. SHERWOOD, Robert E. Roosevelt and Hopkins : an intimate history. Robert E. Sherwood.
New York : Harper & Brothers, 1948. 979 p. ; 21 cm. Note. II 31595 ; 94(73)"20/..."/S52.

1744. SHUSTER, Cristian. Ambarcaţiuni şi navigaţie în preistorie : cu specială privire la Dunărea


de Jos şi Marea Neagră. Cristian Schuster, Alexandru S. Morintz. Târgovişte : Cetatea de Scaun,
2006. 195 p.; 24 cm. ISBN 978-973-7925-91-6. III 21395 ; 902/S33.

1745. SIANI-DAVIES, Peter. Revoluţia română din decembrie 1989. Peter Siani-Davies ;
traducere din engleză de Cristina Mac. Bucureşti : Humanitas, 2006. 447 p. ; 20 cm. (Istorie).
Bibliogr. ISBN 973-50-1519-6. II 37689 ; 94(498)"19"/S53.

1746. SIM, Dumitru. Pasul şi ceasul : aspecte ale percepţiei spaţiului şi timpului în comunităţile
rurale din Crişana secolelor XVIII-XIX. Dumitru Sim. Oradea : Durans, 2007. 368 p. ; 24 cm. ISBN
978-973-88352-1-4. III 19604 ; 94(498)"06/17"/S56.

1747. SIMA, Horia. Antologie legionară : operă publicistică. Horia Sima ; selectată şi îngrijită de
Victor Corbuţ ; revizuită şi tipărită de Traian Golea. Miami Beach : *s.n.+, 1994. 7 vol. ; 21 cm. II
32876.

1748. SIMION, A. Dictatul de la Viena. A. Simion. ed. a 2-a rev. şi adăug: Bucureşti : Albatros,
1996. 434 p. ; 21 cm. Indice. ISBN 973-24-0404-3. II 33491 ; II 33491.
1749. SIMION, A. Regimul politic din România în perioada septembrie 1940-ianuarie 1941. A.
Simion. Cluj-Napoca : Dacia, 1976. 237 p. ; 18 cm. (Istorie contemporană). Indice. II 32823 ;
94(498)"20/..."/S57.

1750. SIMIONESCU, Paul. Etnoistoria : convergenţă interdisciplinară. Paul Simionescu. Bucureşti


: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983. 123 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 9116
; III 9116.

1751. SIMIOT, Bernard. Suez : 50 siècles d'histoire. Bernard Simiot. Paris : Arthaud, 1974. 420 p.
+ 68 héliogravures + 9 cartes ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 2-7003-0044-0. III 11070 ; 94(5)/S57.

1752. SIMONESCU, Dan. Pagini din istoria cărţii româneşti. Dan Simonescu, Gheorghe Buluţă.
Bucureşti : Editura Ion Creangă, 1981. 191 p. ; 29 cm. Bibliogr. IV 4881 ; 002/S58.

1753. Simpozion Internaţional. Rezistenţa anticomunistă. ( 2006 ; Sâmbăta de Sus, Făgăraş ).


Rezistenţa anticomunistă : cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală. editori : Cosmin
Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop. Cluj-Napoca : Argonaut, 2006. 2 vol. ; 23 cm.
(Documente. Istorie. Mărturii). Înaintea tit. : Asociaţia Culturală "Mozaic" Cluj-Napoca. II 38478.

1754. Simpozion Naţional. Cercetare şi istorie într-un nou mileniu ( 2001 ; Galaţi ). Cercetare şi
istorie într-un nou mileniu : Lucrările Simpozionului Naţional, Galaţi 3-6 mai 2001. Galaţi :
Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2002. 441 p. ; 29 cm. (Universitaria).
Bibliogr. ISBN 973-8352-50-9. IV 6900 ; 94(498)/C35.

1755. Simpozion Naţional. Cercetare şi istorie într-un nou mileniu ( 2011 ; Târgovişte ).
Arheologie şi istorie în spaţiul carpato - balcanic. coord. Denis Căprăroiu ; ed. Mircea Anghelinu,
Iulian Oncescu, Radu Cârciumaru. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2011. 478 p. ; 24 cm. Bibliogr.
la finele lucrărilor. ISBN 978-606-537-085-2. III 22724 ; 94(498)/A77.

1756. Simpozion Ştiinţific Internaţional. Relaţii româno-ucrainiene : istorie şi


contemporaneitate ( 1998 ; Satu Mare). Relaţii româno-ucrainiene : istorie şi
contemporaneitate. coordonatori : Viorel Ciubotă, Vasile Marina. Satu Mare : Editura Muzeului
Sătmărean, 1999. 578 p.: il., fig., h., tab.; 24 cm. Cuprins şi rezumate în l.engleză. ISBN 973-
97339-4-8. III 15318 ; 94(498)/R43.

1757. SIRINELLI, Jean. Urmaşii lui Alexandru Cel Mare : literatura şi gândirea greacă 334 a.Chr.-
529 p.Chr. Jean Sirinelli ; traducere de : Theodor Constant Georgescu şi Constantin-Traian
Georgescu. Bucureşti : Teora, 2000. 472 p. ; 23 cm. (Synthesis). Index. ISBN 973-601-763-X. III
16370 ; 11/S60.

1758. SITARIU, Mihaela. Oaza de libertate : Timişoara, 30 octombrie 1956. Mihaela Sitariu.
Bucureşti : Polirom, 2004. 214 p. ; 23 cm. (Document). Anexe. ISBN 973-681-621-4. III 19528 ;
94(498)"20"/S65.
1759. SÎRBU, Adriana. Imaginar şi imagine în Dacia preromană. Valeriu Sîrbu, Gelu florea. Brăila
: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1997. 224 p. : il. ; 30 cm. (Biblioteca Istros). Bibliogr. şi indice.
ISBN 973-98460-0-9. IV 7213 ; 94(498)".../05"/S60.

1760. SÎRBU, Ionel. Prelegeri de istorie contemporană a românilor. dr. Ionel Sîrbu ; rev. şt. dr.
Constantin I. Stan. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2004-.
[vol.] ; 20 cm. (Cartea de istorie). ISBN 973-627-192-7. II 36960.

1761. SÎRBU, Valeriu. Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor.
Valeriu Sîrbu. Galaţi : Porto-Franco, 1993. 251 p.; 24 cm. (Biblioteca Istros ; 3). ISBN 973-557-
300-8. III 19946 ; 94(498)/S53.

1762. SÎRBU, Valeriu. Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie : sat Luncani, com.
Boşorod, jud. Hunedoara = A Deposit of Dacian iron objects in Piatra Roşie : Luncani village,
Boşorod commune, Hunedoara county. Valeriu Sîrbu, Nicolae Cerişer, Vasile Romulus Ioan ; ed.
Sabin Adrian Luca. Sibiu : Altip, 2005. 105 p. : il., fotogr., tab. ; 29 cm. Bibliogr. ISBN 973-7724-
67-4. IV 7476 ; 902/903/S60.

1763. SMEU, Georgeta. Dicţionar de istoria românilor. Georgeta Smeu. Bucureşti : Trei, 1997.
488 p. ; 20 cm. Liste cronologice. ISBN 973-98034-6-6. II 33486 ; 94(498)/S64.

1764. SMITH, Martin Seymour. 100 cele mai importante cărţi din istoria omenirii. Martin
Seymour Smith ; traducere de Cintia Carmen Weston. Craiova : Lider, 2007. 500 p. ; 23 cm.
Bibliogr. 497-500. ISBN 978-973-629-165-4. II 20826 ; 002/S64.

1765. Societatea Culturală Pro Maramureş "Dragoş Vodă" Cluj-Napoca. Maramureş - Vatră de
istorie milenară : Simpozion Naţional. Societatea Culturală Pro Maramureş "Dragoş Vodă" Cluj-
Napoca. Cluj-Napoca : Editura "Dragoş Vodă", -1997. [vol.] ; 24 cm. III 20182.

1766. Societatea Română de Radiodifuziune. E un început în tot sfârşitul : culegere selectivă din
programele radiodifuzate în zilele de 17-25 decembrie 1989. Societatea Română de
Radiodifuziune. Bucureşti : Societatea Română de Radiodifuziune, 1998. 464 p. ; 21 cm.
(Biblioteca Radio). Note de subsol. ISBN 973-98662-4-7. III 20580 ; 070/E89.

1767. Societatea românească la 1877 : memorii ale unor luptători. antologie, studiu introductiv,
note şi comentarii de Valeriu Râpeanu. Bucureşti : Editura Militară, 1977. 264 p. ; 20 cm. II
33279 ; 94(498)"18/19"/S66.

1768. SOLACOLU, Ion. Marea farsă a secolului : fascismul bolşevic - o discuţie despre stânga şi
dreapta politică. Ion Solacolu ; pref. de Bogdan Lefter. Bucureşti : All, 1996. 220 p. ; 20 cm. ISBN
973-571-181-8. II 34555 ; 329/S67.
1769. SOLJENIŢÎN, Alexandr Isaievici. Arhipelagul GULAG : 1918-1956 : încercare de investigaţie
literară. Aleksandr Isaevic Soljeniţîn. Bucureşti : Editura Univers, 1997. [vol] ; 23 cm. Lucrarea
este publicată cu sprijinul Fundaţiei SOROS pentru o Societate Deschisă. III 14245.

1770. Solotvino "Cetate"( Ucraina Transcarpatică) : aşezările din Epoca bronzului, a doua vârstă
a fierului şi din Evul Mediu timpuriu. Valentin Vasiliev, Aurel Rustoiu, Eduard A. Balaguri, Călin
Cosma. Cluj-Napoca : Institutul Român de Tracologie, 2002. 292 p., 4 pl. ; 24 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; 33). Rezumat în l.engleză. ISBN 973-647-021-0. III 16779 ; 902/903/S67.

1771. SONEA, Emilia. Viaţa economică şi politică a României 1933-1938. dr. Emilia Sonea, dr.
Gavrilă Sonea. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 332 p. ; 20 cm. Indice. II
10072 ; 94(498)"20/..."/S68 d1.

1772. Sovietizarea Nord-Vestului României : [1944-1950+. volum coordonat de Viorel Ciubotă.


Satu-Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 1996. 320 p. : facs. ; 23 cm. Bibliogr. la sf. lucrărilor.
ISBN 973-97 339-3-x. III 15315 ; 94(498)"20/..."/S71.

1773. SPADOLINI, Giovanni. San Marino, l'idea della Repubblica : con documenti inediti
dell'archivio di Pasquale Villari. Giovanni Spadolini. Firenze : Le Monnier, 1989. 131 p. ; 24 cm.
ISBN 88-00-85629-2. III 16330 ; 94(454.4)/S72.

1774. SPANGENBURG, Ray. Istoria ştiinţei. Ray Spangenburg, Diane K. Moser ; trad. de
Constantin Dumitru-Palcus. Bucureşti : Lider*vol.+ ; 19,5 cm. II 37298.

1775. Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat. coord. Victor Spinei. Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 1997. 259 p. ; 24 cm. (Historica ; 12). Rezumate în lb. franceză,
note şi indice. ISBN 973-9149-95-2. III 16932 ; 94(498)"06/17"/S72.

1776. Spectacolul public între tradiţie şi modernitate : sărbători, ceremoniale, pelerinaje şi


suplicii. coordonatori : Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Mária Pakucs Willcocks. Bucureşti :
Institutul Cultural Român, 2007. 303 p. ; 20 cm. (Biblioteca de istorie). Note de subsol. ISBN
973-577-514-X. II 37762 ; 316/S72.

1777. šPIDLÍK, Tomáš. Spiritualitatea răsăritului creştin. Tomáš Špidlík, Michelina Tenace,
Richard Cemus ; traducere de diac. Ioan I. Ică jr. Sibiu : DEISIS, 2000. *vol.+ ; 22 cm. (Mistica.
Monografii şi tratate). Bibliogr. ISBN 973-9344-43-7. II 35358.

1778. STAHL, Henri H. Contribuţii la studiul satelor devălmaşe romîneşti. Henri H. Stahl.
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Populare Române, *-1965]. [vol.] ; 24 cm. (Biblioteca
istorică ; XI). Note de subsol. III 11281.

1779. STAN, Alexandru. Istoria religiilor : manual pentru Seminariile teologice. Pr. conf. dr.
Alexandru Stan, dr. prof. Remus Rus ; cu binecuvântarea P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R.
Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991. 348 p. ;
23 cm. ISBN 973-9130-13-5. III 17403 ; 29/S76.

1780. STAN, Apostol. Gheorghe Magheru. Apostol Stan, Constantin Vlăduţ. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică, 1969. 269 p., 16 f. : il. ; 20 cm. Indice. II 36711 ; 94(498)"18/19"/S76.

1781. STAN, Apostol. Istorie şi politică în România comunistă. Apostol Stan ; coord. colecţie
Adrian Cioroianu. Bucureşti : Curtea Veche, 2010. 421 p.; 20 cm. (Istoria timpului prezent). ISBN
978-973-669-958-0. II 40197 ; 329.1(498)/S76.

1782. STAN, Apostol. Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române (1774-1856) : între
dominaţie absolută şi anexiune. Apostol Stan. Bucureşti : Saeculum IO, 1999. 287 p. ; 20 cm.
(Documente revelatorii). ISBN 973-9399-45-2. II 35655 ; 94(498)"18/19"/S76.

1783. STAN, Apostol. Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească : boieri şi ţărani. Apostol Stan.
Bucureşti : Saeculum IO, 1998. 302 p.; 15 cm. (Documente revelatorii). ISBN 973-9399-21-5. II
38240 ; 94(498)"1848"/S75.

1784. STAN, Constantin I. Europa între absolutism şi democraţie : (1815-1848). Constantin I.


Stan. Galaţi : Galaţi University Press (GUP), 2011. 215 p.; 20 cm. (Istorie socială economică şi
politică). ISBN 978-606-8348-19-3. II 39775 ; 94(4)"1815-1848"/S76.

1785. STAN, Constantin I. Istoria modernă universală. lect. dr. Constantin I. Stan ; rev. ştiin. dr.
Ionel Sîrbu. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2005-2007. 2 vol.
; 20 cm. (Cartea de istorie). ISBN 973-627-201-1. II 36957.

1786. STAN, Constantin I. Istoria modernă universală. lect. dr. Constantin I. Stan ; rev. ştiin. dr.
Ionel Sîrbu. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007.

1787. STAN, Florin C. Situaţia evreilor din România între anii 1940 - 1944. Florin C. Stan. Cluj-
Napoca : Argonaut, 2012. 536 p. ; 23 cm. Lucrarea include rezumatele capitolelor şi cuprins în
limbile engleză, franceză, germană şi rusă. ISBN 978-973-109-408-3. III 22306 ; 323/S76.

1788. STAN, Valeriu. Ion Voinescu II : (1808-1855) : un revoluţionar de la 1848 scos din uitare.
Valeriu Stan. Bucureşti : SILEX, 1997. 101 p. ; 21 cm. Note la finele cap. ISBN 973-97927-4-X. II
35167 ; 94(498)"18/19"/S76.

1789. STANCIU, Cezar. Traversând infernul : scurtă istorie a comunismului românesc 1948-1989.
Cezar Stanciu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2010. 243 p.; 20 cm. ISBN 978-606-537-022-7. II
39698 ; 94(498)"1948/1989"/S76.

1790. STANCIU, Dumitru. Istoria educaţiei fizice şi sporturilor : note de curs pentru studenţii
anului I. conf. D-tru Stanciu. 1993. 118 p. ; 29 cm. Bibliogr. p. 117. IV 6626 ; IV 6626.
1791. STANCIU, Ion Gheorghe. În umbra Europei : relaţiile României cu Statele Unite în anii
1919-1939. Ion Stanciu. Bucureşti : SILEX, 1996. 286 p. ; 20 cm. Note la finele capitolelor. ISBN
973-97927-1-5. II 35170 ; 94(498)"20/..."/S76.

1792. STANCIU, Laura. Între răsărit şi apus : secvenţe din istoria bisericii românilor ardeleni
(prima jumătate a sec. al 18-lea). Laura Stanciu. Cluj Napoca : Argonaut, 2008. 249 p.; 20 cm.
(Documente. Istorie. Mărturii). ISBN 978-973-109-064-1. II 40852 ;
281.9(498.4)"1697/1761"/S76.

1793. Stat şi societate în Europa. coord. Ionuţ Şerban, Lucian Dindirică. Craiova : AIUS, 2009-
2010. vol. ; 21 cm. Înaintea tit. : Universitatea din Craiova, Catedra de Istorie *şi+ Biblioteca
Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj. ISBN 978-606-510-665-9. II 39810.

1794. STĂNESCU, Marin C. Moscova, Cominternul, filiera comunistă balcanică şi România (1919-
1943) : studii documentare. Marin C. Stănescu ; colab. Gheorghe Neacşu. Bucureşti : SILEX,
1994. 160 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-95477-7-x. II 31934 ; 94(4)"20/..."/S77.

1795. STĂNESCU, Mircea. Procesele reeducării (1952-1960) ; Statul şi dreptul, instrumente de


represiune ale dictaturii comuniste. Mircea Stănescu, Titică Predescu ; editor coordonator : Ilie
Popa ; traduceri în engleză : Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa. Piteşti : Fundaţia Culturală
"Memoria" Filiala Argeş, 2008. 476 p. ; 25 cm. Note de subsol. ISBN 978-973-88049-6-8. III
20115 ; 94(498)"20/..."/S77.

1796. STEINER, Rudolf. Evanghelia după Ioan. Rudolf Steiner ; traducere de Adriana Onofrei şi
Adrian Iliescu. Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2009. 3 vol. ; 20 cm. (Iniţieri. Biblioteca
antroposofică). ISBN 978-606-92265-4-4. III 39194.

1797. STEINER, Rudolf. Evanghelia după Luca : zece conferinţe ţinute la Bâle de la 15 la 26
septembrie 1909. Rudolf Steiner ; traducere de Nicolae Ioan Crăciun. Bucureşti : Univers
Enciclopedic, 1997. 224 p. ; 20 cm. Note. ISBN 973-9243-69-X. II 33494 ; 22/S83.

1798. STEINER, Rudolf. Evanghelia după Luca : zece conferinţe ţinute la Bâle de la 15 la 26
septembrie 1909. Rudolf Steiner ; traducere de Nicolae Ioan Crăciun. Bucureşti : Univers
Enciclopedic, 2006. 222 p. ; 20 cm. (Iniţieri. Biblioteca antroposofică). ISBN 973-9243-69-X. II
39193 ; 22/S83.

1799. STEINER, Rudolf. Evanghelia după Marcu : ciclu de zece conferinţe ţinut la Basel între 15
la 24 septembrie 1912. Rudolf Steiner ; traducere de Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei. Bucureşti
: Univers Enciclopedic, 2006. 224 p. ; 20 cm. (Iniţieri. Biblioteca antroposofică). ISBN 978-973-
637-132-5. II 39192 ; 22/S83.

1800. STEINER, Rudolf. Evanghelia după Matei : ciclu de 12 conferinţe ţinut la Berna între 1 la
12 septembrie 1910. Rudolf Steiner ; traducere de Adrian Iliescu şi Adriana Onofrei. Bucureşti :
Univers Enciclopedic Gold, 2009. 272 p. ; 20 cm. (Iniţieri. Biblioteca antroposofică). ISBN 978-
606-92159-2-0. II 39191 ; 22/S83.

1801. STENTON, F. M. Anglo-Saxon England. F.M. Stenton. 2-nd edition: London : Oxford
University Press, 1943. 747 p. ; 22 cm. Index. II 31591 ; 94(41)"04/14"/S83.

1802. STERE, Ernest. Istoria filozofiei antice şi medievale. Ernest Stere. Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 1976. 226 p.; 21 cm. Bibliogr. II 5326 ; 111/S84 d1.

1803. STILES, Andrina. Imperiul Otoman (1450-1700). Andrina Stiles ; trad. de Felicia Pavel.
Bucureşti : All, 1998. 184 p. : tab., il., h. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 6). Titlul original în limba
engleză : The Ottoman Empire. ISBN 973-571-066-8. II 34336 ; 94(560)"04/14"/S85.

1804. STILES, Andrina. Napoleon, Franţa şi Europa. Adriana Stiles ; traducere de Iuliu Popescu şi
Mihai Popescu ; editorul colecţiei ; Keith Randell. Bucureşti : All, 1998. 150 p. : fotogr., il., tab. ;
20 cm. (Acces la istorie ; 4). Tabel cronologic p. 141-142. ISBN 973-571-018-8. II 34331 ;
94(44)"15/19"/S85.

1805. STILES, Andrina. Rusia, Polonia şi Imperiul Otoman 1725-1800. Andrina Stiles ; traducere
de Radu Paraschivescu. Bucureşti : ALL, 2001. 214 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 32). Glosar. ISBN
973-684-181-2. II 35677 ; 94(47)/S85.

1806. STILES, Andrina. Unificarea Germaniei 1815-1890. Andrina Stiles ; traducere de Iuliu şi
Mihai Popescu. Bucureşti : All, 1998. 136 p. ta., il., h. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 17). Index p. 136.
ISBN 973-571-129-X. II 34333 ; 94(430)"15/19"/S85.

1807. STILES, Andrina. Unificarea Italiei 1815-1870. Andrina Stiles ; trad. de Iuliu Popescu şi
Mihai Popescu. Bucureşti : All, 1998. 101 p. : tab., il., h. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 5). Index p.
99-101. ISBN 973-571-067-6. II 34337 ; 94(450)"15/19"/S85.

1808. STIPÇEVIQ, Aleksandër. Ilirët, historia, jeta, kultura, simbolet e kultit. Aleksandër
Stipçeviq. Tiranë : Botimet Toena, 2002. 514 p. : fig., h., fotogr. + 16 f. : fotogr. color ; 23 cm.
ISBN 99927-1-609-6. III 18548 ; 94(398)/S85.

1809. STÎNGĂ, Ion. Viaţa economică la Drobeta în secolele II-VI p.Ch. Ion Stîngă. Bucureşti :
Semne, 1998. 383 p.: fig., tab., h. ; 24 cm. (Bibliotheca Thracologica ; 26). Bibliogr. p. 219-240.
ISBN 973-98829-4-3. III 15080 ; 94(498)".../05"/S85.

1810. STOEAN, Gheorghe D. Epopeea Independenţei României (1877-1878) : Omagiu şi


recunoştinţă celor ce s-au jerfit pentru neatîrnarea şi libertatea patriei. Gheorghe D. Stoean, Ion
G. Pană. Cluj-Napoca : Dacia, 1977. 366 p. + 12 fotogr. ; 24 cm. Bibliogr. III 4953 ;
94(498)"18/19"/S86.
1811. STOENESCU, Alex Mihai. Armata, mareşalul şi evreii. Alex Mihai Stoenescu. Ed. a 2-a:
Bucureşti : RAO, 2010. 826 p., [16] p. : fotogr., facs. ; 18 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-92676-1-5. I
4688 ; 94(498)"19"/S86.

1812. STOENESCU, Alex Mihai. Istoria loviturilor de stat în România : 1821-1999. Alex Mihai
Stoenescu. Bucureşti : RAO, 2000-. 3 vol. ; 19 cm. II 35656.

1813. STOENESCU, Alex Mihai. Istoria loviturilor de stat în România : 1821-1999. Alex Mihai
Stoenescu. Bucureşti : RAO, 2010-2012. 4 vol., părţi ; 18 cm. ISBN 978-606-8285-04-0. I 4689.

1814. STOIAN, Emil. Vlad Ţepeş : mit şi realitate istorică. Emil Stoian. Bucureşti : Albatros, 1989.
207 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-24-0052-8. II 35730 ; 94(498)"06/17"/S87.

1815. STOICA, Stan. România după 1989 : enciclopedie de istorie. Stan Stoica. Bucureşti :
Meronia, 2010. 406 p. : tab., diagr. ; 22 cm. Anexe p. 327-377. ISBN 978-973-7839-33-6. II 39324
; 94(498)"19/20"/S88.

1816. STOICESCU, Nicolae. Unitatea românilor în Evul Mediu. Nicolae Stoicescu. Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983. 182 p. ; 24 cm. (Biblioteca istorică ; LXI).
Note de subsol. III 14320 ; 94(498)"06/17"/S88.

1817. STOICHIŢĂ, Victor Ieronim. Instaurarea tabloului : metapictura în zorii timpurilor


moderne. Victor Ieronim Stoichiţă ; trad. din limba franceză de Andrei Niculescu. Bucureşti :
Meridiane, 1999. 392 p. cu reprod. parţial color ; 24 cm. (Iconosphaera ; 1). Bibliogr., lista
ilustraţiilor, indice de nume proprii. ISBN 973-33-0405-0. III 19944 ; 75/S88.

1818. La Storia di ri-conoscimento : i raporti tra l' Europa Centro-Orientale e la Penisola italiana
dal Rinascimento all' Età dei Lumi. a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi. Brăila : Editura Istros
a Muzeului Brăilei, 2012. 455 p. ; 24 cm. ISBN 978-88-456-1318-0. III 22018 ;
94(540)"04/14"/S89.

1819. STOYANOV, Yuri. Tradiţia ascunsă a Europei : istoria secretă a ereziei creştine în Evul
Mediu. Yuri Stoyanov ; trad. de Radu Pavel Gheo ; colecţia Historia este coordonată de Mihai-
Răzvan Ungureanu. Bucureşti : Polirom, 1999. 277 p. : h. ; 23 cm. (Historia). Bibliogr. p. 245-256.
ISBN 973-683-350-X. III 15244 ; 26/28/S89.

1820. Studien zu Geschichte, Theologie und Wissenschaftsgeschichte. hrsg. von der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen ; red. Werner Lehfeldt. Berlin : Walter de Gruyter, ©012. VI,
338 p. ; 25 cm. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ; Bd. 18). ISBN
978-3-11-028513-0. III 21767 ; 94/S93.

1821. Studii de istorie a filozofiei universale. C. Ionescu-Gulian, Simion Ghiţă, Gheorghe


Vlădutescu, ... Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974-. [vol.] ; 24 cm.
Note de subsol. III 151.
1822. Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice. coordonator : acad. N. N.
Constantinescu. Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996-2003. 5 vol. ; 24 cm. III 20049.

1823. Studii de istorie veche şi arheologie : omagiu profesorului Sabin Adrian Luca. volum
îngrijit de Cristian C. Roman, Dragoş Diaconescu, Nicolae Cerişer. Hunedoara : Nereamia
Napocae, 2004. 214 p. ; 29 cm. (Bibliotheca Archaeologica et Historica Corvinensis)(Bibliotheca
Archaeologica et Historica Corvinensis ; IV). Bibliogr. ISBN 973-7951-59-X. IV 7308 ;
902/903/S93.

1824. Studii şi materiale de istorie modernă. redactori responsabili : N. Adăniloaie şi Dan


Berindei. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973-1983. [vol.] ; 24 cm.
Note de subsol. III 245.

1825. SUCEVEANU, Alexandru. Istoria românilor : compendiu. Alexandru Suceveanu. Brăila :


Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013. 109 p.; 24 cm. ISBN 978-606-654-054-4. III 22428 ;
94(498)/S94.

1826. SUCEVEANU, Alexandru. Viaţa economică în Dobrogea romană secolele I-III e.n.
Alexandru Suceveanu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977. 177 p.
; 26 cm. Note de subsol. III 13573 ; 94(498)".../05"/S94 d1.

1827. SUCIU, Dumitru. Antecedentele dualismului austro-ungar şi mişcarea naţională a


românilor din Transilvania : 1848-1867. Dumitru Suciu. Bucureşti : Albatros, 2000. 319 p.; 25
cm. ISBN 973-24-0691-7. II 38267 ; 94(498)'1848/1867"/S94.

1828. SUCIU, Dumitru. Mişcarea antidualistă a românilor din Austro-Ungaria şi Ilie Măcelariu :
1867-1891. Dumitru Suciu. Bucureşti : Albatros, 2002. 577 p.; 28 cm. ISBN 973-24-0827-8. II
38266 ; 94(498)"1867/1891/S94.

1829. SUETONIUS, Caius Tranquillus. Vieţile celor doisprezece Cezari. Caius Suetonius
Tranquillus. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1958. 441 p. ; 20 cm. Note. Ped. II 5675 ; 94(37)/S94
d1.

1830. SUVOROV, Victor. Spărgătorul de gheaţă : cine a declanşat al doilea război mondial ?.
Victor Suvorov ; trad. Radu Părpăuţă. Iaşi : Polirom, 2010. 308 p. ; 20 cm. ISBN 978-973-46-
1827-9. II 40163 ; 94(100)"19"/S96.

1831. SYME, Ronald. Invaders and invasions. Roland Syme. London : B.T. Batsford Ltd, 1964.
167 p. ; 21 cm. II 31545 ; 94(100)/S98.

1832. Symposium National de Thracologie. ( 14 ; 1992 ; Băile Herculane ). Relations thraco -


illyro - helléniques : Actes du XIV-e Symposium National de Thracologie : (à participation
internationale). Edités par Petre Roman et Marius Alexianu. Bucureşti : Institut Roumain de
Thracologie, 1994. 500 p. : fig., tab., h., 2 pl. ; 23 cm. ISBN 973-95349-3-7. III 14524 ;
902/903/R43.

1833. Symposium. The Kosova issue. ( 1993 ; Tirana ). The Kosova issue : a historic and current
problem. Symposium, Tirana, April 15-16, 1993. Tirana : [s.n.], 1996. 230 p. ; 23 cm. III 15559 ;
94(497.115)/K75"15/19".

1834. SZABO, Lucian-Vasile. Sindromul Timişoara 1989 : adevăr şi imaginar : strategii de


comunicare mediatică într-o realitate explozivă. Lucian-Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. Timişoara :
Asociaţia Memorialul Revoluţiei 1989, 2013. 168 p. ; 24 cm. Înaintea tit. : Asociaţia Memorialul
Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-92950-7-6. III 22554 ;
94(498)"19"/S99.

1835. ŞAHINLER, Menter. Mustafa Kemal Atatürk : originea, influenţa şi actualitatea


kemalismului. Menter Şahinler ; traducere, adaptare şi note de Nermin şi Nevzat Yusuf Sarigöl.
Bucureşti : Semne, *1998+. 288 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 257-283. II 33966 ; 94(560)/S15.

1836. ŞANDRU, Daniel-Mihail. Reforma agrară din 1921 în România. D. Şandru. Bucureşti :
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975. 359 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 13646
; 94(498)"20/..."/S19.

1837. Şcoala Ardeleană : antologie. ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Emil Boldan. Bucureşti :
Editura Tineretului, 1959. 304 p. ; 20 cm. (Biblioteca şcolarului ; 5). Aprecieri critice şi bibliogr. II
3279 ; 811.135.1'0/S38.

1838. Şefii Statului Major General român : 1859-2000. coordonatori : Teofil Oroian, Gheorghe
Nicolescu. Bucureşti : Europa Nova, 2001. L, 366 p.; 20 cm. ISBN 973-8158-03-6. II 35028 ;
94(498)"20/..."/S41.

1839. ŞEICARU, Pamfil. România în Marele Război. Pamfil Şeicaru ; pref. de Ion Gh. Brătianu,
traducere din limba franceză de : Adrian Iancu, Dan Radu Stănescu, Elis Buşneag, Daniel
Nicolescu. Bucureşti : Editura Eminescu, 1994. 384 p. ; 24 cm. ISBN 973-22-0348-X. III 16933 ;
94(498)"18/19"/S42.

1840. ŞERBAN, George. Panică la Cotroceni. George Şerban ; selecţie, ediţie şi pref. Lucian-
Vasile Szabo ; ed. Gino Rado. Timişoara : Editura Partoş, 2010. 248 p. ; 24 cm. Înaintea tit. :
Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16 - 21 decembrie 1989, Timişoara. ISBN 978-606-92408-0-9. III
22550 ; 94(498)"19"/S47.

1841. ŞERBAN, Ioan I. Pagini de istorie universală contemporană : note de curs. Ioan I. Şerban.
Alba Iulia : Aeternitas, 2002. 226 p. ; 24 cm. (Didactica). Repere cronologice, bibliogr., fotogr.,
hărţi. ISBN 973-85682-7-7. III 17000 ; 94(100)"20/..."/S47.
1842. ŞERBAN, Ioan I. Românii şi Europa în "secolul naţionalităţilor". Ioan I, Şerban. Alba Iulia :
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 2004. 109 p.; 24 cm. (Didactica). Bibliogr. III
17435 ; 94(498)"18/19"/S47.

1843. ŞERBAN, Stelu. Elite, partide şi spectru politic în România interbelică. Stelu Şerban.
Bucureşti : Paideia, 2006. 376 p. ; 20 cm. (Studii şi eseuri. Ştiinţe politice). Bibliogr. ISBN 973-
596-319-1. II 37676 ; 329/S47.

1844. ŞIMANSCHI, Vasile. Istoria economiei româneşti : note de curs. lect.univ.drd. Vasile
Şimanschi. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000. 91 p. ; 24 cm. Bibliogr. III
19309 ; 330.8/S56.

1845. ŞIMANSCHI, Vasile. Istoria economiei româneşti : note de curs. lect.univ.drd. Vasile
Şimanschi. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2000. 91 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV
7695 ; 330.8/S56.

1846. ŞIŞCANU, Ion. Basarabia în contextul relaţiilor sovieto-române : 1940. Ion Şişcanu.
Chişinău : Civitas, 2007. 336 p. : h. ; 20 cm. Tab. cronologic şi index. ISBN 978-9975-78-533-4. II
37903 ; 94(498)"19"/S61.

1847. ŞIŞCANU, Ion. Împotmoliţi în tranziţie. Ion Şişcanu. Chişinău : Civitas, 2002. 155 p. ; 21 cm.
Bibliogr. ISBN 973-8352-74-6. II 35282 ; 94(478)/S61.

1848. ŞLAPAC, Mariana. Cetăţi medievale din Moldova : mijlocul secolului al XIV-lea - mijlocul
secolului al XVI-lea. Mariana Şlapac. Chişinău : Editura ARC, 2004. 370 p. : fig., 16 f. : il. ; 26 cm.
Anexe. ISBN 9975-61-320-9. III 17780 ; 94(498)"06/17"/S63.

1849. ŞONERIU, Ioan. De la Sierra Morena la Pirinei. Ioan Şoneriu. Braşov : Editura Universităţii
"Transilvania" din Braşov, 2014. 318 p. : fotogr. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-19-0430-3. II
41367 ; 913(460)/S68.

1850. ŞTEFĂNESCU, Paul. Asasinatele politice în istoria României. Paul Ştefănescu. Bucureşti :
Vestala, 2008. 239 p. ; 20 cm. (Enigme ale istoriei). ISBN 978-973-120-042-2. II 38698 ;
94(498)"14/19".

1851. ŞTEFĂNESCU, Paul. Enigme ale istoriei universale. Paul Ştefănescu. Bucureşti : Vestala,
2009. 2 vol. ; 20 cm. (Enigme ale istoriei). ISBN 973-9418-07-4. II 39362.

1852. ŞTEFĂNESCU, Paul. Enigme neelucidate ale istoriei. Paul Ştefănescu. Bucureşti : Saeculum
IO : Vestala, 1997. 206 p. ; 20 cm. ISBN 973-9200-32-X. II 33488 ; 94(100)/S82.

1853. ŞTEFĂNESCU, Paul. Incursiune în istoria serviciilor secrete. Paul Ştefănescu. Bucureşti :
Vestala, 2011. 221 p. ; 21 cm. ISBN 978-973-120-075-0. II 40085 ; 327.84/Şt82.
1854. ŞTEFĂNESCU, Paul. Misterele francmasoneriei : definiţie, istorie, simbolismul numerelor,
dicţionar de termeni masonici. Paul Ştefănescu. Bucureşti : Vestala, 2007. 319 p. : il. ; 20 cm.
(Enigmele istoriei). Abrevieri, glosar de cuvinte sacre şi de cuvinte de trecere, dicţionar de
termeni masonici. ISBN 973-9418-33-3. II 38692 ; 061.236/S82.

1855. ŞTIRBAN, Marcel. Din istoria României 1918-1921 : probleme ale vieţii politice,
economice şi sociale. Marcel Ştirban. Cluj-Napoca : Dacia, 1987. 342 p. ; 20 cm. Indice. II 32819 ;
94(498)"20/..."/S85.

1856. TACITUS, Publius Cornelius. De origine et situ Germanorum. Cornelii Taciti ; prefaţă de N.
Lascu ; traducere de Teodor Naum. Bucureşti : EDITURA DIDACTICĂ şi PEDAGOGICĂ, 1963. 132
p. ; 24 cm. III 3954 ; 94(37)/T12.

1857. TACITUS, Publius Cornelius. Opere. Tacitus. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1958-1964. 3
vol. ; 20 cm. Ped. II 5401.

1858. TALPEŞ, Ioan. Diplomaţie şi apărare : coordonate ale politicii externe româneşti (1933-
1939). Ioan Talpeş. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. 355 p. ; 21 cm. Note de
subsol. II 32831 ; 327/T14.

1859. TANASĂ, Gheorghe. Metodica predării-învăţării istoriei în şcoală. Gheorghe Tanasă. Iaşi :
Editura Spiru Haret, 1996. 219 p. ; 29 cm. Note la finele cap. ISBN 973-97578-6-3. IV 5864 ;
371/T17.

1860. TANCO, Teodor. Virtus Romana Rediviva. Teodor Tanco. Bistriţa : *s.n.+, 1981-. 4 vol. ; 20
cm. II 38094.

1861. TARTARI, Fatos. La Nécropole du Ier-IVe sc. de notre ère à Durrachium. Fatos Tartari ; le
livre est publié grâce à Monsieur l'architecte Viktor Dhimgjini. Durrës : *Alstudio+, 2004. 210 p. :
il., fig. ; 29 cm. Lucrare publicată cu sprijinul lui Viktor Dhimgjini, arhitect. ISBN 99943-610-2-3.
IV 7389 ; 902/903/T24.

1862. TARTLER, Grete. Europa naţiunilor, Europa raţiunilor. Grete Tartler. Bucureşti : Cartea
Românească, 2001. 155 p.; 18 cm. ISBN 973-23-0938-5. II 38244 ; 930/T11.

1863. TAŞNADI, Alexandru. Vol. 2. Alexandru Taşnadi, Bogdan Taşnadi. Bucureşti : Editura
Economică, 2001-.

1864. TAVENER, Ellis L. The Revival of Israel. L. Ellis Tavener. London : Hodder and Stoughton,
1961. 128 p. ; 21 cm. Index. II 31615 ; 94(569.4)/T28.

1865. TAYLOR, A. J. P. From Napoleon to Stalin : comments on European history. A. J. P. Taylor.


London : Hamish Hamilton, 1950. 224 p. ; 22 cm. II 31625 ; 94(4)"15/19"/T29.
1866. TAYLOR, A. J. P. Monarhia Habsburgică 1809-1918 : o istorie a Imperiului Austriac şi a
Austro-Ungariei. A. J. P. Taylor ; traducere de Cornelia Bucur. Bucureşti : Allfa, 2000. 237 p. : h. ;
23 cm. (Istoric). Bibliogr. p. 230-232. ISBN 973-9477-36-4. III 15603 ; 94(436)"15/19"/T28.

1867. TAYLOR, A. J. P. Originile celui de-al Doilea Război Mondial. Taylor, A. J. P. ; trad. şi note
de Lucian Leuştean ; postf. de I. Ciupercă. Bucureşti : Polirom, 1999. 248 p. : h. ; 23 cm.
(Historia). Bibliogr. p. 217-220. ISBN 973-683-189-2. III 15242 ; 94(100)"20/..."/T28.

1868. TAYLOR, A. J. P. The Struggles for mastery in Europe 1848-1918. A.J.P. Taylor. Oxford :
Oxford University Press, 1957. 638 p. + 2 h. ; 22 cm. Bibliogr. II 31599 ; 94(4)"15/19"/T28.

1869. TĂNASE, Stelian. Elite şi societate : guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965. Stelian Tănase.
Bucureşti : Humanitas, 2006. 275 p. ; 23 cm. Note de subsol. ISBN 973-50-1093-3. III 19516 ;
94(498)'20'/T16.

1870. TĂNĂSESCU, Emilia. Istoria gândirii economice : doctrine economice contemporane : note
de curs. conf. dr. ec. Emilia Tănăsescu. *Galaţi+ : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,
2005. 121 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV 7941 ; 330.8/T17.

1871. TĂNĂSESCU, Florian. Constantin (Bebe) I.C. Brătianu : istoria P.N.L. la interogatoriu.
Florian Tănăsescu, Nicolae Tănăsescu ; cuvânt înainte de Radu Ciuceanu. Piteşti : Paralela 45,
2005. 368 p. ; 20 cm. (Universitaria. Istorie). Note de subsol. ISBN 973-697-567-3. II 37757 ;
94(498)"18/19"/T17.

1872. TEODOR, Dan Gh. Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n. Dan
Gh. Teodor. Iaşi : Junimea, 1981. 121 p. ; 26 cm. Indice. III 14323 ; 902/903/T37.

1873. TEODOR, Dan Gh. Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n. : Contribuţii arheologice şi
istorice la problema formării poporului român. Dan Gh. Teodor. Iaşi : Junimea, 1978. 224 p.+
1h.+pl. ; 24 cm. Note la finele cap. III 14318 ; 902/903/T37.

1874. TEODOR, Silvia. Regiunile est-carpatice ale României în secolele V - II Î. D. HR. :


consideraţii generale şi repertoriu arheologic. Silvia Teodor. Bucureşti : Semne, 1999. 258 p. :
fig., h. ; 24 cm. (Bibliotheca Thracologica ; 27). Note la finele cap. ISBN 973-98829-5-1. III 15081
; 902/903/T37.

1875. TEODORESCU, Dumitru. Em. Grigorovitza : viaţa, opera. Dumitru Teodorescu. Rădăuţi :
RO Basarabia-Bucovina Press, 1995. 123 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 5-368-01-84-7-9. II 35049 ; II
35049.

1876. Terminer la Révolution : Mounier et Barnave dans la Révolution française. sous la


direction de Français Furet et Mona Ozouf. Grenoble, 1990. 181 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 2-
7061-0391-4. III 17837 ; 94(44)"15/19"/T49.
1877. TERNON, Yves. Statul criminal : genocidurile secolului XX. Yves Ternon ; trad. de Ovidiu
Pecican, Liliana Popovici, Iuliana Doboşi ; ed. îngrij. şi pref. de Ovidiu Pecican. Iaşi : Institutul
European, 2002. 398 p. ; 19 cm. (Civitas ; 13). Bibliogr. ISBN 973-611-115-6. II 37242 ; 321/T45.

1878. Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul României : septembrie 1940 - octombrie 1944.


Ioan Ardeleanu, Gheorghe Bodea, Mihai Fătu, ... ; coordonatori : Mihai Fătu, Mircea Muşat.
Bucureşti : Editura Politică, 1985. 340 p. ; 24 cm. Note de subsol. III 9469 ; 94(498)"20/..."/T45
d3.

1879. Teroriştii printre noi : adevărul despre ucigaşii Revoluţiei. Grigore Cartianu, Cristian
Delcea, Mihai Voinea, Andrei Crăciun. Bucureşti : Adevărul, 2011. 528 p. ; 21 cm. (Bestseller
Adevărul ; 3). Note de subsol. ISBN 978-606-539-968-6. II 39493 ; 821.135.1/C27.

1880. Teste la "Istoria românilor" pentru examenul de admitere 1997. conf. dr. Mircea Viorel,
prof. dr. Mihalache Brudiu, lector drd. Vasile Şimanschi, ... Galaţi : Universitatea "Dunărea de
Jos" din Galaţi, 1997. 70 p. ; 20 cm. II 33205.

1881. THEODORESCU, Răzvan-Emil. Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale


româneşti (secolele X-XIV). Răzvan Theodorescu. Bucureşti : Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1974. 379 p. ; 24 cm. (Biblioteca istorică ; XLI). Indice. III 14324 ;
008(498)/T51.

1882. THEODORESCU, Răzvan-Emil. Istoria văzută de aproape. Răzvan Theodorescu. Bucureşti :


Sport-Turism, 1980. 152 p., 42 f. : il. ; 21 cm. II 36704 ; 008(498)/T51.

1883. THEODORESCU, Răzvan-Emil. Istoria văzută de aproape. Răzvan Theodorescu. Iaşi :


Princeps Edit, 2009. 176 p., 42 f. : il. ; 21 cm. Note de subsol. ISBN 978-606-523-059-0. II 39226 ;
008(498+4).

1884. THIBAUDET, Albert. Fiziologia criticii : pagini de critică şi de istorie literară. Albert
Thibaudet ; studiu introductiv, selecţie, traducere şi note de Savin Bratu. Bucureşti : Editura
pentru Literatură Universală, 1966. 654 p. ; 20 cm. Indice. II 4722 ; 82.09/T56.

1885. THOM, Françoise. Sfîrşiturile comunismului. Françoise Thom ; traducere de Gabriela


Gavril; prefaţă de Liviu Antonesei. Iaşi : Polirom, 1996. 247 p. ; 18 cm. (Plural. Idei
contemporane). Note de subsol. ISBN 973-9248-32-2. I 3882 ; 94(100)"20/..."/T57.

1886. THOMPSON, J. M. Lectures on foreign history (1494-1789). J.M. Thompson. 3-rd edition:
London : Basil Blackwell, 1964. 348 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 31559 ; 94(4)"15/19"/T57.

1887. THOMSON, David. Europe since Napoleon. David Thomson. London : Longmans, Green
and Co Ltd, 1961. 949 p. ; 23 cm. Bibliogr. III 11718 ; 94(4)"15/19"/T57.
1888. THORAVAL, Yves. Lumea musulmană : o religie, societăţi multiple. Yves Thoraval, Gari
Ulubeyan ; trad. Luminiţa Ene ; consult. şt. pt. ed. în lb. română conf. univ. dr. Viorel Panaite.
*Bucureşti+ : Enciclopedia Rao, 2003. 128 p. : il., fotogr. color., h. ; 19 cm. (Mica enciclopedie
Larousse). Bibliogr. ISBN 973-7932-16-1. II 37155 ; 94(5)/T57.

1889. THUKYDIDES. Războiul peloponesiac. Thucydides ; studiu introductiv, traducere, note,


indice de prof.univ.dr. docent N.I. Barbu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1966. 769 p. ; 19 cm.
Note. Ped. II 5679 ; 94(38)/T57 d1.

1890. TILLY, Charles. Revoluţiile europene (1492-1992). Charles Tilly ; traducere din limba
engleză de Victor Cherata. Iaşi : Polirom272 p. ; 20 cm. (Construcţia Europei). Bibliogr. ISBN 973-
683-834-X. II 35686 ; 94(4)"15/19"/T59.

1891. Tinerii istorici. Simpozion (4 ; 2002 ; Alba Iulia). Cum scriem istoria? Apelul la ştiinţe şi
dezvoltările metodologice contemporane: actele simpozionului "Tinerii istorici", 28-30
noiembrie 2002, Alba Iulia. coord. Radu Mârza; Laura Stanciu. Alba Iulia : Aeternitas, 2003. 325
p.; 28,5 cm. ISBN 973-7942-18-3. IV 7259 ; 930(063)/C94.

1892. TISMĂNEANU, Vladimir. Arheologia terorii. Vladimir Tismăneanu. Bucureşti : Allfa, 1998.
288 p. ; 20 cm. ISBN 973-97049-2-1. II 34548 ; 94(498)"20/..."/T64.

1893. TISMĂNEANU, Vladimir. Reinventarea politicului : Europa răsăriteană de la Stalin la Havel.


Vladimir Tismăneanu ; traducere de Alexandru Vlad ; studiu introductiv de Dan Pavel. Ed. a 2-a:
Iaşi : Polirom, 2007. 291 p. ; 24 cm. (Collegium. Ştiinţe politice). Bibliogr. select. ISBN 978-973-
46-0062-5. III 19521 ; 321/T64.

1894. TITULESCU, Nicolae. Basarabia, pămînt românesc. Nicolae Titulescu ; ediţie îngrijită,
studiu introductiv de dr. în drept, Ion Grecescu. Bucureşti : Rum-Irina, 1992. 136 p. ; 20 cm.
ISBN 973-95012-2-2. II 31842 ; 94(498)"20/..."/T65.

1895. TITULESCU, Nicolae. Discursuri. Nicolae Titulescu ; studiu introductiv, texte alese şi
adnotări de Robert Deutsch. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1967. 623 p., 16 f. : foto ; 20 cm.
Indici. II 2540 d1 ; II 2540.

1896. Titulescu şi strategia păcii. cuvînt înainte de : Mihnea Gheorghiu ; coordonator : Gh.
Buzatu. Iaşi : Junimea, 1982. 502 p. ; 24 cm. Indice p. 493-502. III 13649 ; 341.3/T65.

1897. TITUS LIVIUS. De la fundarea Romei. Titus Livius. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1959-1963.
5 vol. ; 20 cm. Note. Ped. II 5682.

1898. TODERAŞCU, Ion. Unitatea românească medievală. Ion Toderaşcu. Bucureşti : Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988. 243 p. ; 24 cm. Indice. III 14311(1) ; 94(498)"06/17"/T68(1).
1899. TODIŢA, Damian. Mihai Viteazul şi Clujul. Damian Todiţa. Cluj : Napoca Star, 2004. 171 p. :
il. ; 20 cm. Bibliogr. selectivă. ISBN 973-647-203-5. II 36862 ; 94(498)"06/17"/T68.

1900. TODOSIA, Mihai. Doctrine economice. Mihai Todosia. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza" din Iaşi, *1992+. 230 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-9149-00-6. II 31894 ; 330.8/T91.

1901. TOFAN, Onorica-Liliana. Mircea Nedelciu : monografie : rezumatul tezei de doctorat. drd.
Onorica-Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. *Galaţi], 2009. 31 p. ; 21 cm. Bibliogr.
II 38457 ; 821.135.1.09/T69.

1902. TOFAN, Onorica-Liliana. Mircea Nedelciu : monografie : teză de doctorat. drd. Onorica-
Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. *Galaţi+, 2009. 405 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV
8278 ; 821.135.1.09/T69.

1903. TOMESCU, Mircea. Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918. Mircea Tomescu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968. 216 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 817 ; 002/T72.

1904. TOMULEŢ, Valentin. Basarabia în epoca modernă : 1812 - 1918 : instituţii, regulamente,
termeni. Valentin Tomuleţ. Chişinău : CEP USM, 2012. 3 vol. ; 20 cm. Înaintea tit. : Universitatea
de Stat din Moldova. ISBN 978-9975-71-207-1. II 40195.

1905. TOMULEŢ, Valentin. Basarabia în epoca modernă : 1812 - 1918 : instituţii, regulamente,
termeni. Valentin Tomuleţ. Ed. a 2-a rev. şi adăug: Chişinău : Lexon Prim, 2014. 672 p. ; 25 cm.
Înaintea tit. : Universitatea de Stat din Moldova. ISBN 978-9975-4055-5-3. III 22821 ;
94(478)"18/19"/T74.

1906. TOMULEŢ, Valentin. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-
1868) : studii. Valentin Tomuleţ. *Chişinău+ : Cartdidact, 2012. 615 p.; 25 cm. ISBN 978-9975-
4365-2-6. III 21903 ; 94(478)"1812/1868"/T71.

1907. TOROPOV, Brandon. Religiile lumii : ghid esenţial. Brandon Toropov, pr. Luke Buckles ;
traducere din limba engleză de Renata Tatomir. Piteşti : Paralela 45, 2008. 396 p. ; des. ; 20 cm.
(Total). Anexe p. 357-394. ISBN 978-973-47-0438-5. II 39149 ; 29/T77.

1908. TOROPU, Octavian. Romanitatea tîrzie şi străromanii în Dacia traiană sud-carpatică


(secolele III-XI). Octavian Toropu. Craiova : Scrisul Românesc, 1976. 264 p. ; 24 cm. Note de
subsol. III 14310 ; 94(498)".../05"/T76.

1909. TOTOK, William. Aprecieri neretuşate : eseuri articole şi interviuri 1987-1994. William
Totok. Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, 1995. 179 p.; 16 cm. ISBN 973-9149-60-X.
II 38242 ; 930/T78.
1910. TOVAR, Antonio. Historia de la Hispania Romana : la Peninsula Ibérica desde 218 a. C.
hasta el siglo V. A. Tovar y J. M. Blázquez. Madrid : Alianza Editorial, 1975. 383 p. ; 18 cm. (El
Libro de Bolsillo). ISBN 84-206-1565-X.

1911. TRAIKOV, Veselin. Curente ideologice şi programe din mişcările de eliberare naţională din
Balcani pînă în anul 1878. Veselin Traikov ; traducere de prof.dr. Constantin N. Velichi. Bucureşti
: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 448 p. ; 21 cm. Note la finele cap. II 33292 ;
94(497)"15/19"/T80 d2.

1912. Transylvania : history and reality. ed. Milton G. Lehler. New York : Bartleby Press, 1986.
307 p. ; 20 cm. ISBN 0-910155-04-6. II 39488 ; 94(498.4)/T81.

1913. TREIBER, Daniel. Frank Lloyd Wright. Daniel Treiber. Basel : Birkhäuser, 2008. 192 p. :
fotogr. color ; 25 cm. Note p. 180-184. ISBN 978-3-7643-8697-9. III 20555 ; 72/T83.

1914. TREVELYAN, George Macaulay. English social history : a survey of six centuries : [from]
Chaucer to Queen Victoria. George Macaulay Trevelyan. 2nd ed: London : Longmans, Green and
Co Ltd, 1946. 628 p. ; 22 cm. Index. II 31605 ; 94(41)"04/14"/T83.

1915. TREVELYAN, George Macaulay. Garibaldi and the making of Italy (june-november 1860).
George Macaulay Trevelyan. London : Longmans, Green and Co Ltd, 1948. 390 p. ; 22 cm.
Bibliogr. II 31596 ; 94(450)"15/19"/T83.

1916. TUCĂ, Florian. 2000 de ani de statalitate, creştinism şi cultură în spaţiul românesc : repere
cronologice sau picături din istoria neamului. dr. Florian Tucă, prof. Nicolae Ionescu, prof.
Romulus Raicu ; coord. dr. Florian Tucă. Bucureşti : Sylvi, 2000. 2 vol. ; 21 cm. ISBN 973-9488-
48-X. II 38015.

1917. TUDOR, Alina. Amurgul ilegaliştilor : Plenara C.C. al P.M.R. din 9-13 iunie 1958. Alina
Tudor, Dan Cătănuş ; postfaţă de : dr. Florin Constantiniu (Membru corespondent al Academiei
Române). Bucureşti : Vremea, 2000. 256 p. ; 20 cm. (Fapte. Idei. Documente (FID)). Indice de
nume p. 250-255. ISBN 973-9423-56-6. II 38006 ; 94(498)"20"/T91.

1918. TUDOR, Dumitru. Figuri de împăraţi romani. D. Tudor. Bucureşti : Editura Enciclopedică
Română, 1974. *vol.+ ; 20 cm. (Enciclopedia de buzunar). II 33375.

1919. TUDOR, Dumitru. Sucidava. D. Tudor. Craiova : Scrisul Românesc, 1974. 264 p. ; 20 cm.
Bibliogr. selectiv. II 33266 ; 902/903/T91.

1920. TUDOR, Gheorghe. Armata geto-dacă. colonel dr. Gheorghe Tudor. Bucureşti : Editura
Militară, 1986. 223 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 33268 ; 94(498)".../05"/T91.

1921. TULARD, Jean. L' Anti Napoléon : la legende noire de l'Empereur. Jean Tulard. Paris :
Julliard, 1964. 264 p., [16] p. : il. ; 18 cm. (Archives Julliard ; 12). I 4527 ; 94(44)"17/18"/T93.
1922. TULL, G. K. Early civilisations. London : Blandford Press, 1968.

1923. TURCU, C. I. Nicolae Titulescu în universul diplomaţiei păcii. C.I. Turcu, I. Voicu ; cuvînt
înainte de prof. Jacques Freymond. Bucureşti : Editura Politică, 1984. 450 p. ; 19 cm. Indice p.
430-446. II 21589 ; 341.3/T94*.

1924. TURDEANU, Emil. Oameni şi cărţi de altădată. Emil Turdeanu ; ediţie îngrijită de Ştefan S.
Gorovei şi Maria Magdalena Székely ; note complementare, traduceri şi postfaţă de Ştefan S.
Gorovei. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997. 400 p. ; 21 cm. ISBN 973-45-0222-0. II 35268 ;
008(498)"05/..."/T94.

1925. Turkish minority of Western Thrace. Federation of Western Thrace, 1998. 31 p. : il. ; 27
cm. Bibliogr. p. 31. IV 6579 ; IV 6579.

1926. TURNER, John Frayn. Famous air battles. John Frayn Turner. Londra : Arthur Barker
Limited, 1968. 215 p. ; 22 cm. II 31658 ; 94(100)"20/..."/T95.

1927. Ţările Române în secolul al XIV-lea : Codex Latinus Parisinus. text latin (facsimile şi
transcriere) ; traducere şi comentarii, studiu, note, glosar şi indici de Ion Dumitriu-Snagov.
Bucureşti : Cartea Românească, 1979. 768 p. ; 27 cm. (Manuscrise). Glosar. IV 3743 ;
94(498)"06/17"/T23.

1928. ŢEPELEA, Ioan. 1919-1920 : O campanie pentru liniştea Europei, bilanţuri paradoxale.
Ioan Ţepelea. Cluj-Napoca : Dacia, 1996. 178 p. ; 20 cm. ISBN 973-35-0599-4. II 38833 ;
94(4)"20"/T32.

1929. ŢIPLIC, Ioan Marian. Breslele producătorilor de arme din Sibiu, Braşov şi Cluj : sec. XIV-
XVI. Ioan Marian Ţiplic. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2001. 167 p. ; 21
cm. Rezumat în l. engleză, glosar şi bibliogr. ISBN 973-651-337-8. II 35353 ; 94(498)"06/17"/T63.

1930. ŢURLEA, Petre. Din culisele Parlamentului României. Petre Ţurlea. Bucureşti : Globus,
1994. [vol]. ; 21 cm. II 38009(1).

1931. ŢURLEA, Petre. Partidul Naţional Ţărănesc : tentative de reînfiinţare după 1947. Petre
Ţurlea. Bucureşti : Historia, 2007. 243 p. ; 20 cm. (Ethnos). Note la finele cap. ISBN 978-973-
1781-00-6. II 37760 ; 94(498)"20"/T95.

1932. UCRAIN, Constantin. Tinereţe, entuziasm, eroism. Doctor în istorie col.(r) Constantin
Ucrain. Bucureşti : OIDICM, 1994. 162 p. ; 20 cm. ISBN 973-95641-9-4. II 34743 ; 94(498)/U15.

1933. Ucraina - România - Moldova : aspecte istorice, politice şi culturale ale relaţiilor :
Conferinţă ştiinţifică internaţională, Cernăuţi, 16-17 mai 2001 : comunicări ştiinţifice. Cernăuţi :
Bukrek, 2002. 512 p. : 21 cm. Titlu, cuprins şi texte în l. română, ucrainiană, rusă şi engleză. ISBN
966-7854-54-X. II 35828 ; 94(498)"20/..."/U13.
1934. UHLING, Helmut. Drumul mătăsii : cultura universală antică între China şi Roma. Helmut
Uhling ; trad. din lb. germană Magda Petculescu. Bucureşti : Saeculum IO, 2008. 287 p. : fotogr.
alb-negru ; 20 cm. (Enigme ale istoriei). Bibliogr. ISBN 978-973-642-141-9. II 38633 ;
94(37;31)/U24.

1935. Un moment aniversar : Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. C.
Paulescu" : 11 martie 1993 - 11 martie 2013. coord. prof. univ. dr. doc. Iulian Mincu. Bucureşti :
Editura Enciclopedică, 2013. x, 892 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-45-0668-2. III 22987 ;
616.379/U59.

1936. Unitate şi continuitate în istoria poporului român. sub redacţia prof. univ. D. Berciu.
Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968. 461 p. : il., *3+ f. h. ; 24 cm.
Note de subsol. III 3959 ; 94(498)/U54.

1937. Universalia. éditeurs : Jacques Bersani, Jean Gall, Hans Schweizer, Michel Lardy. Paris :
Encyclopaedia Universalis France, 1985-1998. [vol.] ; 30 cm. IV 8135.

1938. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Enciclopedie medicală
românească : secolul XX. Nicolae Ursea. Bucureşti : Editura Fundaţia Română a Rinichiului,
2001. 1570 p. ; 30 cm. Bibliogr. ISBN 973-98051-6-7. V 189 ; (031)61/U84.

1939. Universitatea din Craiova. Facultatea din Istorie, Filosofie, Geografie. Istorie medie
universală. Constanţiu Dinulescu. Craiova : Universitatea din Craiova, 2006. *vol.+ ; 20 cm. II
37385.

1940. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Cercetări arheologice în peştera Cauce : sat
Cerişor, comuna Lelese, jud. Hunedoara. Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Dragoş Diaconescu.
Bucureşti : Editura Economică, 2004-. [vol.] ; 24 cm. III 17361.

1941. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII).
coordonatori : Zeno Karl Pinter, Ioan Marian Ţiplic, Maria Emilia Ţiplic. Bucureşti : Editura
Economică, 2005. 269 p. : fig., h., fotogr. ; 24 cm. Note de subsol. ISBN 973-709-158-2. III 18743
; 94(498)"06/17"/R68.

1942. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Cercetări arheologice în peştera Cauce : sat
Cerişor, comuna Lelese, jud. Hunedoara. Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Dragoş Diaconescu.
Bucureşti : Editura Economică, 2004.

1943. Universitatea "Ovidius" din Constanţa. Istoricul crucişătorului "Elisabeta". Valentin


Ciorbea, Georgeta Borandă. Constanţa : Ovidius University Press, 2004. 244 p.; 13 cm. ISBN 973-
614-160-8. II 37368 ; 93(498)/C49.
1944. Universitatea "Valahia" din Târgovişte. Introducere în istoria modernă a românilor (1821-
1918). Iulian Oncescu, Ion Stanciu. Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2009. 349 p. ; 24 cm. Bibliogr.
p. 331-336. ISBN 978-606-537-017-3. III 21367 ; 949(498)/"18"/O-54.

1945. UNSTEAD, R. J. Looking at Ancient History. London : A & C Black, 1960.

1946. URMĂ, Maria. Istorie a compoziţiei ambientale. Maria Urmă. Iaşi : Artes, 2007. 178 p. :
fig., il., fotogr. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-8271-64-7. III 19611 ; 72/U79.

1947. URSACHI, Vasile. Zargidava : cetatea dacică de la Brad. Vasile Ursachi. Bucureşti :
Institutul Român de Tracologie, 1995. 590 p. : fotogr., fig., h., 6 pl. ; 23 cm. (Bibliotheca
Thracologica ; 10). Note p. 313-362. ISBN 873-95349-17-1. III 14515 ; 902/903/U-84.

1948. URSU, Horia. Traian. Horia Ursu. Bucureşti : Albatros, 1971. 168 p., 9 f. : il. (Oameni
iluştri). Notă bibliogr. II 35723 ; 94(37)/U85.

1949. URSU, Horia. Traian. Horia I. Ursu ; ed. îngrijită de Dorel Valeriu Popovici-Ursu. ed. a 2-a:
Bucureşti : Mirabilis, 2004. 258 p. : h., il., fotogr. ; 24 cm. Notă bibliogr. ISBN 973-85972-4-2. III
18886 ; 94(37)/U85.

1950. URSU, Ioan. Ştefan cel Mare. Ioan Ursu. Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Gheorghe
Marin Speteanu, 2004. 476 p. + 12 f. : fotogr. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-85406-6-6. II
37006 ; 94(498)"06/17"/U72.

1951. USCĂTESCU, George. Europa absentă. George Uscătescu ; trad. de Simona Avarvarei. Iaşi :
Institutul European, 2004. 152 p. ; 19 cm. (Dezbateri contemporane ; 2). ISBN 973-611-328-0. II
36745 ; 329/U89.

1952. VANDOROS, Pan V. Grecia cu zei şi fără. Pan V. Vandoros ; prefaţă de Eugen Barbu. Cluj-
Napoca : Dacia, 1978. 223 p., 10 f. : il. ; 20 cm. II 35526 ; 008(38)/V24.

1953. VANKU, Milan. Mica Înţelegere şi politica externă a Iugoslaviei 1920-1938 : momente şi
semnificaţii. dr. Milan Vanku ; prefaţă de dr. Viorica Moisuc. Bucureşti : Editura Politică, 1979.
260 p. ; 20 cm. Note de subsol. II 33263 ; 94(497)"20/..."/V24.

1954. VASILE, Cristian. Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej. Cristian
Vasile ; pref. Vladimir Tismăneanu. Bucureşti : Humanitas, 2011. 341 p.; 20 cm. (Istorie
contemporană). ISBN 978-973-50-3324-8. II 40198 ; 94(498)/V11.

1955. VASILE, Radu. Se închide cercul ?. Radu Vasile. Bucureşti : Nemira, 1999. 288 p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 277-281. ISBN 973-569-367-4. II 38952 ; 330.8/V33.
1956. VASILE, Vasile. Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a culturii româneşti : o istorie a
învăţământului muzical. Vasile Vasile. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 320 p. ;
20 cm. Note la finele cap. ISBN 973-30-4999-9. II 32678 ; 37/V33.

1957. VASILESCU, Emilian. Istoria religiilor. diac. prof. univ.dr. Emilian Vasilescu. ed. a 3-a:
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1998. 490 p. ; 23 cm. Indice p. 455-478. ISBN 973-
30-5659-6. III 14950 ; 29/V33.

1958. VASILESCU, Gheorghe. Benedict Ghiuş, duhovnicul inimii. Gheorghe Vasilescu ; cuvânt
înainte de Părintele Sofian, Stareţul Mânăstirii Antim. Bucureşti : România Creştină, 1998. 64 p ;
16 cm. ISBN 973-98759-1-2. I 4066 ; 26/28/V33.

1959. VASILIEV, Valentin. Fortifications de refuge et établissements fortifiés du prèmier âge du


fer en Transylvanie. Valentin Vasiliev. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1995. 157 p. :
fotogr., fig., 5 pl. ; 23 cm. (Bibliotheca Thracologica ; 12). ISBN 973-95349-21-4. III 14517 ;
902/903/V34.

1960. VASILIEV, Valentin. Sciţii şi agatîrşii pe teritoriul României. Valentin Vasiliev. Cluj-Napoca :
Dacia, 1980. 188 p. +26 pl. ; 24 cm. Indice. III 11248 ; 902/903/V34.

1961. VĂLEANU, Mădălin Cornel. Aşezări neo-eneolitice din Moldova. Mădălin Cornel Văleanu.
Iaşi : Helios, 2003. 233 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-86217-4-7. II 35844 ; 902/903/V17.

1962. VĂLEANU, Mădălin Cornel. Omul şi mediul natural în neo-eneoliticul din Moldova.
Mădălin Cornel Văleanu. Iaşi : Helios, 2003. 285 p. ; 21 cm. Bibliogr., glosar, anexe, planşe. ISBN
973-99952-9-2. II 35845 ; 902/903/V17.

1963. VĂLENAŞ, Liviu. Fabrica de dosare. Liviu Vălenaş ; postfaţă de Florin Zaheu. Bucureşti :
Vestala, 2012. 575 p. ; 21 cm. ISBN 978-973-120-076-7. II 40084 ; 929(047.53)/V17.

1964. VĂRATIC, Vitalie. Preliminarii ale raptului Basarabiei şi nordului Bucovinei : 1938-1940.
Vitalie Văratic. Bucureşti : Libra, 2000. 429 p.; 20 cm. ISBN 973-9991-8-6. II 38953 ;
94(498)/V11.

1965. VECHIU, Camelia. Opţiunile de politică economică externă ale principalelor partide din
România în perioada interbelică. dr. Camelia Vechiu. Piteşti : Independenţa Economică, 2004.
244 p. ; 23 cm. Bibliogr. ISBN 973-8112-78-8. III 21542 ; 330.8/V40.

1966. VEHBIU, Ardian. La Scoperta dell'Albania : gli albanesi secondo i mass media. Ardian
Vehbiu, Rando Devole. Milano : Paoline, 1996. 200 p. ; 21 cm. ISBN 88-315-1303-6. II 34542 ; II
34542.
1967. VEIGA, Francisco. Istoria Gărzii de fier 1919-1941 : mistica ultranaţionalismului. Veiga
Francisco ; traducere de Marian Ştefănescu. ed. a 2-a: Bucureşti : Humanitas, 1995. 384 p. : h. ;
20 cm. (Istorie). Hărţi şi grafice p. 333-350. ISBN 973-28-0590-0. II 34312 ; 94(498)"20/..."/V41.

1968. VELESTINLIS, Rigas. Scrieri revoluţionare *Proclamaţia revoluţionară. Drepturile omului.


Constituţia. Thurios+. Rigas Velestinlis ; trad. Cristina Băcanu, Ion Brad ; pref. Dimitrios
Karamberopoulos. *Ediţie bilingvă+: Bucureşti : Omonia, 1999. 128 p. ; 23 cm. Bibliogr. 125-127.
ISBN 973-96318-6-X. III 15072 ; 94(497)"15/19"/V42.

1969. VELTER, Tiberiu. Albionul la porţile Orientului. dr. Tiberiu Velter. Cluj-Napoca : Presa
Universitară Clujeană, 2004. 196 p. ; 23 cm. Note p. 172-178. ISBN 973-610-240-8. III 20301 ; C-
260336.

1970. VELTER, Tiberiu. Marea Britanie şi Balcanii : pagini de diplomaţie, 1914-1915. dr. Tiberiu
Velter. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004. 100 p. ; 24 cm. Bibliogr. selectivă. ISBN
973-610-239-4. III 18739 ; 94(41)"20/..."/V42.

1971. VELTER, Tiberiu. Relaţii româno-britanice între anii 1914-1924. dr. Tiberiu Velter. Cluj-
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000. 242 p. ; 24 cm. Bibliogr. p. 226-239. ISBN 973-8095-
00-x. III 20300.

1972. La Venetia nell'area Padano-Danubiana : le vie di comunicazione. Massimiliano Pavan,


coordinatore del convegno. Padova : Editura CEDAM, 1990. 660 p. + hartă. ISBN 88-13-16678-8.
III 16335 ; 94(37+450.2/40)/V45.

1973. VERESS, Andrei. Vechi istorici unguri şi saşi despre istoria românilor : scrisori inedite
dintre 1760-1787. profesor Andrei Veress. 1929 : Cultura Naţională, Bucureşti. 72 p. ; 24 cm.
Ped. III 2468 ; 94(498)"06/17"/V46.

1974. VERNANT, Jean-Pierre. Mit şi gîndire în Grecia antică : studii de psihologie istorică. Jean-
Pierre Vernant ; traducere şi cuvânt înainte de Zoe Petre şi Andrei Niculescu. Bucureşti :
Meridiane, 1995. 495 p. ; 20 cm. Note. ISBN 973-33-0261-9. II 35332 ; 111/V48 d1.

1975. VERTAN, Antoaneta. Circulaţia monetară în Dobrogea romană : secolele I-III. Antoaneta
Vertan. Cluj-Napoca : Nereamia Napocae, 2002. 500 p., 7 pl. ; 21 cm. (Pontus Euxinus). Abstract
şi repertorii. ISBN 973-85586-1-1. II 35559 ; 94(498)".../05"/V46.

1976. VIANU, Alexandru. Istoria S.U.A. Alexandru Vianu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1973. 472
p. ; 20 cm. Bibliogr. II 33376 ; 94(73)/V54.

1977. Viaţa de toate zilele în Egipt pe vremea dinastiei Ramses. Bucureşti : Editura Eminescu,
1973.
1978. VIDOTTO, Vittorio. Ghid pentru studiul istoriei contemporane. Vittorio Vidotto ; traducere
de Radu Gâdei. Bucureşti : BIC-ALL, 2007. 191 p. ; 24 cm. (Ghid pentru studiul istoriei). Index.
ISBN 978-973-571-639-4. III 19552 ; 94(100)"20"/V56.

1979. VILLEHARDOUIN, Geoffrey de. La Conquête de Constantinople. Villehardouin ; éditée et


traduite par Edmond Faral. 4-ème tirage: Paris : Société d'Édition "Les Belles Lettres", 1972. 2
vol. ; 20 cm. Index. II 30504.

1980. VILLEMAREST, Pierre de. G.R.U. : le plus secret des services soviétiques (1918 - 1988).
Pierre de Villemarest, en collaboration avec Clifford A. Kiracoff. Paris : Stock, 1988. 335 p. ; 24
cm. Note. ISBN 2-234-021197. III 17794 ; 94(47)"20/..."/V60.

1981. VINEREANU, Mihai. Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-
europenistică. dr. Mihai Vinereanu. Bucureşti : Alcor Edimpex, 2009. 935 p. ; 29 cm. Bibliogr. p.
926-935. ISBN 978-973-8160-34-7. IV 8284 ; D81/V62.

1982. VINTILĂ, Dumitru M. Romania and the contemporary world. Dumitru M. Vintilă ;
translated by Cristina Constantinescu. Iaşi : Institutul European, 1996. 175 p. ; 19 cm. (Secolul
XX ; 2). ISBN 973-586-002-3. II 35083 ; 94(498)"20/..."/V64.

1983. VIVALDI, Etienne. De Munich à Yalta. Etienne Vivaldi ; préface de Jean Chelini. Marseille :
Éditions Autres Temps/LGP, 1994-. [vol.] ; 24 cm. III 17836.

1984. VÎRTOSU, Emil. Paleografia româno-chirilică. Emil Vîrtosu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică,
1969. 348 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 5177 ; 811.135.1'0/V66.

1985. VÎRTOSU, Emil. Tudor Vladimirescu : glose, fapte şi documente noi (1821). Emil Vîrtosu.
Bucureşti : Editura Casei Şcoalelor, 1927. 187 p. ; 25 cm. Ped. III 2457 ; 94(498)"18/19"/V60.

1986. VLĂDUŢESCU, Gheorghe. Introducere în istoria filosofiei Orientului antic. Gheorghe


Vlăduţescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980. 267 p. ; 20 cm. (Enciclopedia de
buzunar). Note. II 35739 ; 1/V76.

1987. VLĂDUŢIU, Ion. Etnografia românească : istoric, cultura materială, obiceiuri. Ion Vlăduţiu.
Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1973. 508 p., 20 f. : foto, 1 pl. Rezumate în l. franceză, engleză,
rusă şi germană. II 36191 ; 39/V76.

1988. VOICU, Costică. Istoria statului şi dreptului românesc : curs universitar. dr. univ. Costică
Voicu. Bucureşti : Universul Juridic, 2006. 466 p. ; 20 cm. Bibliogr. p. 453-456. ISBN 973-8446-
72-4. II 37625 ; 340.12/V83*.

1989. VOICU, Victor. Prelegeri de istoria filosofiei. conf. dr. Victor Voicu. Galaţi : Alter Ego
Cristian, 1994-. [vol.] ; 20 cm. (Terra). ISBN 973-96335-1-X. II 31769.
1990. VOICULESCU, Carmen. Istoria educaţiei fizice şi sportului. Carmen Voiculescu. Constanţa :
Ovidius University Press, 2002. 153 p. ; 21 cm. Bibliogr. ISBN 973-614-079-2. II 35793 ; 796/V83.

1991. VOLOVICI, Leon. Ideologia naţionalistă şi "problema evreiască" : eseu despre formele
antisemitismului intelectual în România anilor '30. Leon Volovici. Bucureşti : Humanitas, 1995.
254 p. ; 20 cm. (Istorie). Note p. 209-244. ISBN 973-28-0577-3. II 34319 ; 94(498)"20/..."/V87.

1992. VRACEANSKI, Sofronie. Cartea celor trei religii. Sofronie Vraceanski. Bucureşti : Universal
Dalsi, [s.a.]. [vol.] ; 30 cm. IV 8243.

1993. VRACIU, Ariton. Limba daco-geţilor. Ariton Vraciu. Timişoara : Facla, 1980. 219 p. ; 20 cm.
Bibliogr. şi rezumate în l.franceză, germană şi rusă. II 14050 ; 811.135.1'0/V93.

1994. VULPE, Radu. Columna lui Traian : monument al etnogenezei românilor. Radu Vulpe.
Bucureşti : Sport-Turism, 1988. 254 p. + 1 pl. ; 24 cm. Bibliogr. la finele cap. III 13270 ; III 13270
d3.

1995. VULPESCU, Ileana. Sărută pământul acesta : roman. Ileana Vulpescu. Ed. ne varietur:
Bucureşti : Editura Tempus, 2000. 404 p. ; 20 cm. ISBN 973-8514-0-2. II 39625 ; 821.135.1/V98.

1996. WARREN, John. Elisabeta I : religia şi politica externă. John Warren ; trad. de Ema Stere.
Bucureşti : ALL, 1997. 198 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 11). Titlul original în limba engleză :
Elisabeth I : religion and foreign affairs. ISBN 973-571-096-X. II 35557 ; 94(41)"04/14"/W27.

1997. WARREN, John. Războiul celor Două Roze şi Regii Casei de York. John Warren ; trad. de
Daniela Mişcov. Bucureşti : All Educational, 2001. 212 p. ; 21 cm. (Acces la istorie ; 27). Bibliogr.
ISBN 973-684-388-2. II 35558 ; 94(41)"04/14"/W27.

1998. WATTEL, Odile. Mic atlas istoric al Antichităţii romane. Odile Wattel ; trad. din l. franceză
de Gina Vasiliu. Iaşi : Polirom, 2002. 216 p. ; 24 cm. (Atlase istorice). Index. ISBN 973-683-841-2.
III 16961 ; 94(37)/W33.

1999. WATTS, Larry L. Fereşte-mă, Doamne, de prieteni ... : războiul clandestin al Blocului
Sovietic cu România. Larry L. Watts ; trad. din limba engleză *de+ Camelia Diaconescu. Bucureşti
: RAO, 2011. 795 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 978-606-8255-95-8. III 21249 ; 94(498)"18/19"/W33.

2000. WEIGALL, Arthur. Alexandru Macedon. Arthur Weigall ; trad. de Ileana Zara-Iacobescu.
ed. rev: Bucureşti : Editura Artemis, *2002+. 352 p. ; 20 cm. Note de subsol. ISBN 973-566-062-8.
II 35111 ; 94(38)/W43.

2001. WEIGALL, Arthur. Istoria Egiptului antic. Arthur Weigall (fost Inspector General pantru
Antichităţi al Guvernului Francez) ; trad. George Miciacio. Bucureşti : Editura Artemis, 1996. 294
p. ; 20 cm. Lista cronologică a principalilor regi ai Egiptului. ISBN 973-566-061-X. II 35109 ;
94(3)/W43.
2002. WEIGALL, Arthur. Nero. Arthur Weigall ; trad. de George Miciacio. Bucureşti : Editura
Artemis, [1996]. 347 p. ; 20 cm. ISBN 973-566-066-0. II 35105 ; 94(37)/W43.

2003. WELCH, John. Famous sea battles. John Welch ; with illustrations by Derek Williams.
Londra : Arthur Barker Limited, 1964. 208 p. ; 22 cm. II 31657 ; 94(100)/W49.

2004. WHITE, R. J. Europe in the Eighteenth Century. R. J. White. London : Macmillan, 1965. 300
p. ; 21 cm. Indice. II 31572 ; 94(4)"15/19"/W63.

2005. WILKINSON, Richard. Franţa şi cardinalii 1610-1661. Richard Wilkinson ; traducere de


Mihai Mănăstireanu. Bucureşti : All Educational, 1999. 178 p. ; 20 cm. (Acces la istorie ; 18).
Index. ISBN 973-9431-37-2. II 35681 ; 94(44)"15/19"/W68.

2006. WILKINSON, Richard. Ludovic al XIV-lea, Franţa şi Europa 1661-1715. Richard Wilkinson ;
traducere de Radu Săndulescu. Bucureşti : All, 1999. 212 p. : tab., il. ; 20 cm. (Acces la istorie ;
19). Tabel cronologic p. 206-210. ISBN 973-9431-85-2. II 34334 ; 94(44)"15/19"/W68.

2007. WILMOTS, A. La Chine dans le monde : les conflits et différends, le contexte et les
moyens. A. Wilmots. Paris, 1998. 213 p. ; 22 cm. (Points sur l'Asie). ISBN 2-7384-6812-8. II
36466 ; 339.9/W69.

2008. WIRTH, Pierre. Histoire de France : cycle moyen. Pierre Wirth ; Henri Biscarrat, Madeleine
Lacouture, Marc Lacouture, Serge Roques, ... Paris : Delagrave, 1981. 128 p. ; 26 cm. III 22484 ;
III 22484.

2009. WOLBE, Eugen. Ferdinand I, întemeietorul României Mari : o biografie. Eugen Wolbe ;
trad. Maria Nastasia , Ion Nastasia ; pref. Gabriel Badea-Păun. ed. a 2-a: Bucureşti : Humanitas,
2006. 321 p. ; 20 cm. (Casa Regală). Bibliogr. ISBN 973-50-1380-0. II 37674 ;
94(498)"18/19"/W81.

2010. WOOD, Gordon S. The Creation of the American Republic 1776-1787. Gorgon S. Wood.
New York : W.W. Norton & Company, 1972. 653 p. ; 21 cm. Note. ISBN 0-393-31040-X. II 32293
; 94(73)"15/19"/W83.

2011. The World Almanac and book of facts 2000. World Almanac Books. Mahwah, New Jersey
: World Almanac Books, 2000. 1024 p. ; 20 cm. ISBN 0-88687-847-0. II 36148 ; 008/W83.

2012. The World Almanac and book of facts 2011. World Almanac Books. New York : World
Almanac Books, 2011. 1008 p. ; 21 cm. Index p. 979-1008. ISBN 13:978-1-60057-134-3. II 39487
; 008/W83.

2013. The World Bank. Equity and Development : World Development Report. a copublication
of the World Bank and Oxford University Press. Oxford : Oxford University Press, 2006. 320 p.;
33 cm. ISBN 0-8213-6249-6. III 19219 ; 329/E15.
2014. World civilizations. F. Roy Willis. 2nd ed: Lexington : D. C. Heath and Company, 1986.
[vol.] ; 23 cm. Index. III 12555.

2015. XENOFONTOV, Ion. Războiul din Afganistan : (1979 - 1989) : în memoria participanţilor
din Republica Moldova : realitate istorică şi imaginar social. Ion Xenofontov. Iaşi : Lumen, 2010.
544 p. : h., facs., fotogr. ; 20 cm. Bibliogr. p. 408-464. ISBN 978-973-166-237-4. II 39587 ;
94(581)"20/X40.

2016. XENOPHON. Anabasis. Xenofon ; traducere, studiu introductiv, rezumate şi note de Maria
Marinescu-Himu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1964. 351 p. ; 20 cm. Note. Ped. II 5692 ;
94(38)/X40.

2017. XENOPHON. Helenicele. Xenofon ; traducere şi note de N.I. Ştefănescu ; studiu


introductiv de A. Piatkowski. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1965. 364 p. ; 20 cm. Note. Ped. II
5693 ; 94(38)/X40.

2018. XENOPHON. Statul spartan : statul atenian. Xenofon ; traducere, prefaţă, cuvînt
întroductiv şi note de M. Marinescu-Himu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1958. 99 p. ; 20 cm.
Ped. II 5694 ; 94(38)/X40.

2019. XENOPOL, A. D. Istoria românilor din Dacia Traiana. A. D. Xenopol ; ediţie îngrijită de I.
Vlădescu. Ed. a 3-a: Bucureşti : Cartea Românească, 1925-1930. 14 vol. ; 26 cm. Note de subsol.
III 4201.

2020. XENOPOL, A. D. Istoria Românilor din Dacia Traiana. A. D. Xenopol ; ediţie critică publicată
sub îngrijirea lui Al. Zub. Ed. a 4-a: Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985-1988. vol.
; 24 cm. Indice. III 9446.

2021. YOUNGS, Tim. The Cambridge introduction to travel writing. Tim Youngs. Cambridge :
Cambridge University Press, ©013. xii, 240 p. ; 24 cm. Bibliogr., indice. ISBN 978-0-521-69739-2.
III 23252 ; 821.111.09/Y71.

2022. ZAHARIA, Gh. Politica de apărare naţională a României în contextul european interbelic :
1919-1939. Gheorghe Zaharia, Constantin Botoran. Bucureşti : Editura Militară, 1981. 466 p. ;
20 cm. Indice. II 33264 ; 94(498)"20/..."/Z18.

2023. ZAHARIADE, Mihail. The Lower Moesian Army in Northern Wallachia (A.D. 101-118) : An
epigraphical and historical study on the brick and tile stamps found in the Drajna de Sus Roman
fort. Mihail Zahariade, Traian Dvorski. Bucharest : Sylvi, 1997. 184 p. ; 24 cm. Bibliogr. ISBN 973-
9175-47-3. III 14394 ; 94(498)".../05"/Z18.

2024. ZAMFIR, Zorin. 1939, ultimul an de pace, întâiul an de război. Zorin Zamfir, Jean Banciu.
Bucureşti : Oscar Print, 2000. 463 p. ; 23 cm. ISBN 973-9264-80-0. II 38430 ; 94(498)"/39"/Z11.
2025. ZANOVICI, Aurel. Fortificaţiile geto-dacice din spaţiul extracarpatic în secolele VI-III a. Chr.
Aurel Zanovici. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1998. 328 p. : fig., tab. ; 23 cm.
(Bibliotheca Thracologica ; 25). Bibliogr. p. 163-190. ISBN 973-98334-8-9. III 15079 ;
902/903/Z31.

2026. ZELETIN, Ştefan *Pseud.+. Burghezia română : originea şi rolul ei istoric. Ştefan Zeletin ;
note biografică de C.D. Zeletin. ed. a 2-a: Bucureşti : Humanitas, 1991. 290 p. ; 20 cm. Note de
subsol. ISBN 973-28-0186-7. II 32082 ; 94(498)"18/19"/Z48.

2027. ZILBER, Herbert. Actor în procesul Pătrăşcanu : prima versiune a memoriilor lui Belu
Zilber. Herbert(Belu) Zilbert ; ediţie îngrijită de G. Brătescu. Bucureşti : Humanitas, 1997. 262 p.
; 20 cm. Indice de nume p. 251-259. ISBN 973-28-0816-0. II 33809 ; 94(498)"20/..."/Z65.

2028. ZSOLT, Székely. Perioada timpurie şi începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul
Transilvaniei. Székely Zsolt. Bucureşti : Institutul Român de Tracologie, 1997. 216 p. : fig., graf. ;
24 cm. (Bibliotheca Thracologica ; 21). Bibliogr. p. 89-104. ISBN 973-98334-4-6. III 15075 ;
902/903/Z89.

2029. ZUB, Alexandru. A scrie şi a face istorie : istoriografia română paşoptistă. Al. Zub. Iaşi :
Junimea, 1981. 368 p. ; 19 cm. (Humanitas ; 21). Note. II 33260 ; 94(498)"18/19"/Z91.

2030. ZUB, Alexandru. De la istoria critică la criticism : istoriografia română sub semnul
modernităţii. Al. Zub. Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2000. 382 p.; 27 cm. ISBN 973-45-0340-
5. III 19958 ; 930/Z91.

2031. ZUB, Alexandru. Mihail Kogălniceanu : istoric. Al. Zub. Iaşi : Junimea, 1974. 852 p., 6 f. : il.
; 24 cm. Rezumat în l. franceză şi indice. III 17581 ; 930(498)/Z91.

2032. ZUB, Alexandru. N. Iorga : studii şi note istoriografice. Alexandru Zub. Brăila : Muzeul
Brăilei, 2012. 334 p. ; 24 cm. Indice. ISBN 978-606-654-027-8. III 22175 ; 930(498)Iorga, N./Z91.

2033. ZWEIG, Ştefan. Maria Stuart. Ştefan Zweig ; trad. şi adaptare Irina Roşulescu. Craiova :
Scorilo, [s.a]. IV, 368 p. ; 20 cm. ISBN 973--98731-1-1. II 34691 ; 94(41)"04/14"/Z98.

Baza de date: Koha


Nr. titluri: 179

1. MUZEUL OLTENIEI DIN CRAIOVA (ed.). 130 de ani de la proclamarea independenței de


stat a României : 1877-1878 : catalogul expoziției 9 mai-15 august 2007. Craiova : Muzeul
Olteniei, 2007. IV 9547

2. WRIGHT, Julia M. A Companion to Irish literature. Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010.


ISBN 9781405188098. III 24920
3. LUCKHURST, Mary. A Companion to modern British and Irish drama : 1880-2005. Oxford,
Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 978-1-4443-3204-9. III 24800

4. TOFAN, Liviu, MURARU, Andrei and TURCU, Liviu. A patra ipoteză :  : anchetă despre o
uluitoare afacere de spionaj. București : Polirom, 2012. Hexagon. ISBN 978-973-46-3078-3. II
41666

5. MARIUS, Richard and PAGE, Melvin E. A Short guide to writing about history. Boston :
Pearson, 2015. Short guide series (Pearson). ISBN 978-0-321-95329-2. II 42257

6. WINTER, Davy and TREFF, Michel. Adolf Hitler: tragedia Europei. Timișoara : Helicon,
1998. Istoria secretă, misterioasă, romanțată. ISBN 973-574-438-4. II 41601

7. RUS, Angela. Alegeri locale în municipiul Cluj-Napoca : 1990-1996. Cluj-Napoca :


Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. Minerva I. Homines et mores. ISBN 978-
606-8694-23-8. II 41806

8. VICOL, Polina and ENACHE, George-Eugen. Alexandru Boldur, a symbol of national


identity: PhD thesis abstract. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos,” 2019. Seria U3 : Istorie. II
42054

9. VICOL, Polina and ENACHE, George-Eugen. Alexandru Boldur, simbol al identității


naționale : rezumatul tezei de doctorat. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos,” 2019. Seria U3 :
Istorie. II 42053

10. VICOL, Polina and ENACHE, George-Eugen. Alexandru Boldur, simbol al identității
naționale : teză de doctorat. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos,” 2019. Seria U3 : Istorie. IV
9632

11. GORBACIOV, Mihail Sergheevici, BANDOL, Justina, ȘERBAN, Ovidiu and CIOROIANU,
Adrian. Amintiri : viața mea înainte și după perestroika . București : Litera, 2013. ISBN 978-606-
686-477-0. II 41667

12. RARIȚA, Mihail, NEDU, Decebal, CELMARE, Valerica and IOSIF, Luminița. Antinomii
colocviale : lucrările conferinței “Istorie, spiritualitate, cultură. Dialog și interactivitate” : 11-12
mai 2017. Galați : Galați University Press (GUP), 2017. Științe umaniste. ISBN 978-606-696-088-
5. III 24029

13. OLARIU, Gheorghina. Aplicații ale metodei de analiză XRF la studiul depozitului de
bronzuri de la Domănești, județul Satu Mare. Satu Mare : Editura Muzeului Sătmarean, 2015.
ISBN 978-973-1843-93-3. II 41949

14. ION, Narcis Dorin. Artă și ceremonial la mesele regale. Galați : Editura Arhiepiscopiei
Dunării de Jos, 2017. ISBN 978-606-8890-10-4. III 24380

15. NACU, Andrei. Atlas istoric al Bucovinei. București : Editura Academiei Române, 2018.
ISBN 978-973-27-2909-0. V 286

16. CAZACU, Matei, ANTOCHE, Emanuel Constantin and COTOVANU, Lidia. Au carrefour des
empires et des mers: études d’histoire médiévale et moderne. București : Editura Academiei
Române, *no date+. Florilegium magistrorum historiaae archaeologiaeque. Antiquitatis et Medii
Aevi. ISBN 978-973-27-2590-0. III 24392

17. MIHĂILĂ, Marian, GHIȚĂ, Ruxana, FURDUI, Laurențiu and ANDRIȚOI, Claudia. Banat’s
cultural patrimony, a European patrimony = : Patrimoniul cultural al Banatului, un patrimoniu
european = Kulturno naslege Banata, evropsko naslege. . 2015. V 277

18. TUDOR, Andreea-Mihaela and CÂNDEA, Ionel. Biblioteca Mavrocordaţilor în prima


jumătate a secolului al XVIII-lea : contribuţii în baza catalogului inedit din manuscrisul românesc
603 (B.A.R.): rezumatul tezei de doctorat. Galaţi, 2015. Seria U3 : Istorie. II 41428

19. TUDOR, Andreea-Mihaela and CÂNDEA, Ionel. Biblioteca Mavrocordaţilor în prima


jumătate a secolului al XVIII-lea : contribuţii în baza catalogului inedit din manuscrisul românesc
603 (B.A.R.): teză de doctorat. Galaţi, 2015. Seria U3 : Istorie. IV 9252

20. BĂRBIERU, Mihaela, RADU, Roxana and DINDIRICĂ, Lucian. Biserică și societate:
paradigme, interpretări, implicații. Târgoviște : Editura Cetatea de Scaun, 2015. ISBN 978-606-
537-305-1. III 23397

21. CERETEU, Igor. Biserici și mănăstiri din Moldova: secolul al XIV-lea și prima jumătate a
secolului al XV-lea. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004. Teze de doctorat. Istorie.
ISBN 973-9469-47-7. III 23592

22. SAMOILĂ, Cornel. Calendarul de la Sarmizegetusa Regia : o viziune integrată. București :


Editura Academiei Române, 2013. ISBN 978-973-27-2241-1. II 41891

23. LUIZARD, Pierre-Jean and CONSTANTINESCU, Nicolae. Capcana Daesh: Statul Islamic sau
întoarcerea Istoriei. Iași : Polirom, 2016. ISBN 978-973-46-5929-6. II 42117

24. RADOSAV, Doru. Cartea cu prieteni : solidarități intelectuale interetnice în Transilvania


secolului al XVII-lea. Cluj-Napoca : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane ; , Presa
Universitară Clujeană, 2016. ISBN 9786068694603. II 41821

25. LAZĂR, Gheorghe. Catastife de negustori din Țara Românească : (secolele XVIII-XIX). Iași :
Editura Universității Al. I. Cuza, 2016. Documenta. ISBN 978-606-714-306-5. III 23758

26. KANTOROWICZ, Ernst H., SĂLĂVĂSTRU, Andrei, JORDAN, William Chester and PLATON,
Alexandru-Florin. Cele două corpuri ale regelui: un studiu asupra teologiei politice medievale.
Iași : Polirom, 2014. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-3801-7. III 24776

27. HRISCU, Marius. Centenarul Marii Uniri : convorbiri cu istoricul Cătălin Turliuc. Iași : PIM,
2018. ISBN 978-606-13-4521-2. II 42002
28. LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria. Ceramica în colecția de etnografie a Muzeului Județean Satu
Mare. Satu Mare : Editura Muzeului Sătmarean, 2014. ISBN 978-973-1843-74-2. II 41950

29. CENTRUL DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE “ȘTEFAN CEL MARE” AL MĂNĂSTIRII PUTNA


(ed.). Cercetări arheologice la mănăstirea Putna. Suceava : Editura Mușatinii, *no date+.
ISBN 978-973-7627-67-4. III 23707

30. POPA, Bogdan. Comerțul cu carte în România : proiect național și proiect economic (a
doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea). Cluj-Napoca : Editura Academia
Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. Minerva I. Homines et mores. ISBN 978-606-8694-
50-4. II 41742

31. CONSTANTIN, Cristian and ARDELEANU, Constantin. Comerțul cu cereale la gurile


Dunării :  : integrarea pe piață, structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940) :
rezumatul tezei de doctorat *online+. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos”, 2017. Seria U3 :
Istorie. Available from: https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/4316II 41440

32. CONSTANTIN, Cristian and ARDELEANU, Constantin. Comerțul cu cereale la gurile


Dunării : integrarea pe piață, structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940) :
teză de doctorat [online+. Galaţi : Universitatea “Dunărea de Jos”, 2017. Seria U3 : Istorie.
Available from: https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/4325IV 9432

33. CONSTANTIN, Cristian. Comerțul cu cereale la gurile Dunării : integrarea pe piață,


structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940). Brăila : Editura Istros a Muzeului
Brăilei “Carol I,” 2018. Teze de doctorat. Istorie (Muzeul Brăilei). ISBN 978-606-654-275-3. III
24369

34. UNGUREANU, Mariana-Delia and ARDELEANU, Constantin. Comunitatea evreiască din


Galați în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX: rezumatul tezei de doctorat.
Galaţi : Universitatea “Dunărea de Jos”, 2018. Seria U3 : Istorie. II 41979

35. UNGUREANU, Mariana-Delia and ARDELEANU, Constantin. Comunitatea evreiască din


Galați în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX: teză de doctorat. Galaţi :
Universitatea “Dunărea de Jos”, 2018. Seria U3 : Istorie. IV 9594

36. HORGA, Ioan. Contribuții la cunoașterea Jozefinismului provincial: debutul Episcopiei


Greco-Catolice de Oradea. Oradea : Editura Universității din Oradea, 2000. ISBN 973-8083-68-0.
II 41484

37. PLATON, Alexandru-Florin. “Corpul politic” în cultura europeană: din Evul Mediu până în
epoca modernă. Iași : Polirom, 2017. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-6365-1. III 24767

38. FAUR, Viorel. Cultura românilor din Bihor: 1849-1918. Oradea : Fundația culturală “Cele
trei Crișuri”, 1992. III 23656

39. HERȚA, Laura Maria. De la relațiile româno-sârbe la relațiile româno-iugoslave :


interpretări constructiviste. Cluj-Napoca : Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012.
ISBN 978-606-526-115-0. III 23667

40. POPESCU, Gheorghe. Dezvoltarea teritorială a României 1900-1985 : revizuirea unei


concepții. . 1994. III 23378

41. BURAKOWSKI, Adam, MOGA, Vasile and OLARU, Stejărel. Dictatura lui Nicolae
Ceaușescu (1965-1989): geniul Carpaților. Iași : Polirom, 2016. Historia (Polirom). ISBN 978-973-
46-6327-9. III 24768

42. ISPAS, Ioan. Din faptele memorabile ale străbunilor. Timișoara : Editura Partoș, 2018.
ISBN 978-606-8708-99-7. III 24477

43. ITTU, Gudrun-Liane and ITTU, Constantin. Din istoria bucătăriei fine de la Renaștere
până în zilele noastre: repere sibiene. Sibiu : Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2018.
ISBN 978-606-12-1578-2. III 24524

44. CITIRIGĂ, Daniel. Diplomația Coroanei : Casa Regală a României în Europa Centrală și de
Sud-Est în perioada interbelică. Cluj-Napoca : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane,
2015. Minerva III. Acta europaea. ISBN 978-606-8694-49-8. II 41807

45. D’ ALESSANDRI, Antonio and PITASSIO, Armando. Dopo la pioggia: gli stati della ex
Jugoslavia e l’ Albania. Lecce : Argo, 2011. Il Pianetta scritto. ISBN 978882341541. III 23757

46. Dragomirna: ctitori și restauratori. Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2015.
ISBN 978-606-92590-5-4. III 23702

47. CENTRUL DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE “ȘTEFAN CEL MARE” AL MĂNĂSTIRII PUTNA


(ed.). Dragomirna: istorie, tezaur, ctitori. Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2014.
ISBN 978-606-92590-0-9. III 23642

48. CIUBOTĂ, Viorel and RUS, Vasile. Episcopia greco-catolică de Mukacevo : documente.
Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2007. ISBN 978-973-1843-07-0. III 24209

49. RADELJID, Branislav. Europe and the collapse of Yugoslavia : the role of non-state actors
and European diplomacy. London, New York : I. B. Tauris, 2012. ISBN 978-1-78453-376-2. II
41712

50. POPESCU, Gheorghe. Evoluţia gândirii economice. București : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-
973-115-559-3. III 23382

51. LUCA, Sabin Adrian and MĂRCUȚI, Florentina. Evoluția picturii în situl neolitic și eneolitic
de la Tărtăria-Gura Luncii: album. Sibiu : Editura Muzeului Național Brukenthal, 2018. ISBN 978-
606-8815-34-3. II 42093

52. MESEȘAN CHIȘ, Anarela. Exilul românesc din perioada comunistă, reflectat în fondul
bibliotecii de la Paris a familiei Monica Lovinescu-Virgil Ierunca . Cluj-Napoca : Editura Academia
Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. ISBN 978-606-8694-51-1. II 41740

53. ANDREESCU, Gabriel. Existența prin cultură: represiune, colaboraționism și rezistență


intelectuală sub regimul comunist. Iași : Polirom, 2015. Plural M. ISBN 978-973-46-5822-0. III
24766

54. WATTS, Larry L. and DIACONESCU, Camelia. Ferește-mă, Doamne, de prieteni : războiul
clandestin al blocului sovietic cu România. București : RAO, 2011. ISBN 978-606-8255-95-8. III
21249

55. ȘIPOȘ, Sorin, MOISA, Gabriel and CEPRAGA, Dan Octavian. From periphery to centre : the
image of Europe at the eastern border of Europe. Cluj-Napoca : Romanian Academy Center for
Transylvanian Studies, 2014. ISBN 978-973-7784-97-1. III 23755

56. ITTU, Gudrun-Liane, ITTU, Constantin and BONDREA, Ioan. From the history of fine
cuisine from Renaissance to present day: highlights of Sibiu. Sibiu : Editura Universității “Lucian
Blaga” din Sibiu, 2018. ISBN 978-606-12-1612-3. III 24525

57. CHEȘCU, Ana-Maria. Galațiul în documente consulare (nemodificate). Iași : PIM, 2016.
ISBN 978-606-13-3391-2. III 23582

58. STĂNESCU, Gheorghe, MINESCU, Mihail and NIȚĂ, Cătălin. Gaz de România: istorie
ilustrată. Constanța : Editura Boldaș, 2018. ISBN 978-606-8066-60-8. IV 9619

59. JINGA, Luciana M. Gen și reprezentare în România comunistă: femeile în cadrul


Partidului Comunist Român. Iasi : Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-5276-1. III 24771

60. BINARK, Ismet and NAZARE, Lică A.E. Genocidul și atrocitățile armenilor împotriva
turcilor reflectate în documentele de arhivă: chestiunea armeană II. Galați : Istru, 2009.
ISBN 978-973-8969-11-7. III 23596

61. POPESCU, Cornel and ȚUCĂ, Cornel. Grupul operativ de acoperire Rucăr - Bran.
București : Editura Militară, 2016. ISBN 978-973-32-1031-3. III 23720

62. SCHINDLER, John R., SIROK, Eva and KARLSEN, Patrick. Guerra in Bosnia: 1992-1995 :
Jihad nei Balcani. Gorizia : Libreria Editrice Goriziana, 2012. Le Guerre. Storie di uomini, armi,
atti di forza. ISBN 978-88-6102-103-7. II 41707

63. TOWLE, Philip. History, empathy and conflict: heroes, victims and victimisers.
Switzerland : Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-77958-4. II 42117

64. ARNOLD, John H. History: a very short introduction. Oxford : Oxford University Press,
2000. Very short introductions. ISBN 978-0-19-285352-3. I 4749

65. ISTITUTO CULTURALE ROMENO DI BUCAREST, ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E


RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA and ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, Lettere ed Arti (eds.). I
Principati Romeni e L’Europa Orientale nella cartografia occidentale dal Rinascimento all’Età dei
Lumi: mostra organizzata in occasione della Festa Nazionale della Romania, Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1-18 dicembre 2015. ISTITUTO CULTURALE
ROMENO DI BUCAREST, ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
and ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, Lettere ed Arti (eds.). 2015. II 41412

66. DUMITRIU, Corneliu. In memoriam Ioan Brezeanu : 27 februarie 1916 - 26 septembrie


2010. Galați : Galați University Press (GUP), 2017. III 23813

67. CÂMPEANU, Remus, VARGA ATTILA and DÖRNER, Anton. În pragul Europei: instituțiile
transilvane în epoca prereformistă. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2008. ISBN 978-
973-610-664-4. III 23597

68. TEODOR, Pompiliu. Incursiuni în istoriografia română a secolului XX. Oradea : Fundația
culturală “Cele trei Crișuri”, 1995. II 41630

69. DIMA, Gabriela Eugenia. Influențe greco-latine în tragedia italiană din secolul al XVIII -
lea. Iași : Editura Universităţii “Al. I. Cuza,” 2013. Biblioteca de istorie literară. ISBN 978-973-
703-961-3. II 41737

70. ANDRONESCU, Șerban, ANDRONESCU, Grigore and CORFUS, Ilie. Insemnările


Androneștilor: Șerban Andronescu, Grigore Andronescu ; stud. introd. Ilie Corfus. București :
Imprimeria Națională, 1947. III 23593

71. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ “INTEGRARE


PRIN CERCETARE ȘI INOVARE” and UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (eds.). Integrare
prin cercetare și inovare: conf. șt. națională cu participare internațională, 10-11 noiembrie
2014 : științe umanistice : rezumate ale comunicărilor. Chișinău : CEP USM, 2014. ISBN 978-
9975-71-568-3. II 41518

72. CITIRIGĂ, Daniel, ȚĂRANU, Georgiana and HERȚA, Adrian-Alexandru. Intelectualii politicii
și politica intelectualilor: coord. Daniewl Citirigă, Georgiana Țăranu, Adrian-Alexandru Herța.
Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2016. ISBN 978-606-537-300-6. III 23712

73. RUNCIMAN, Steven, CRISTEA, Ovidiu, COMAN, Marian and WILCOCKS-PAKUCS, Maria.
Istoria cruciadelor. București : Nemira Publishing House, 2015. Byzantium. ISBN 978-606-579-
865-6. III 24905

74. VASILIEV, Aleksandr, TUDORIE, Ionuț-Alexandru, CARABĂ, Vasile-Adrian and NAZÂRU,


Sebastian-Laurențiu. Istoria Imperiului Bizantin. Iași : Polirom, 2010. ISBN 978-973-46-0791-4. III
24778

75. NICOLAI, Maria and MICU, Adrian. Istoria învățământului economic în zona Dunării de
Jos până în anul 1940. Galați : Galați University Press (GUP), 2019. Științe economice (GUP).
ISBN 978-606-696-160-8. III 24691
76. HOURANI, Albert, RUTHVEN, Malise and VAINOVSKI-MIHAI, Irina. Istoria popoarelor
arabe. Iași : Polirom, 2015. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-5114-6. III 24779

77. MOLDOVAN, Victor, BĂLAN, Lucia and BUTUZA, Mihai. Istoria românilor: mișcarea de
eliberare națională 1848-1918 : documente istorice comentate. Cluj-Napoca : Carpatica, 1996. II
41599

78. CRISTUREANU, Titus, OLTEANU, Ștefan and TROFIN, Liliana. Istoria și evoluția
frontierelor românești până în anul 1600. București : Editura ASE, 2018. ISBN 978-606-34-0249-
4. III 24946

79. RARIȚA, Mihail and IVLAMPIE, Ivan. Istorie, spiritualitate, cultură: dialog și
interactivitate : conferință națională, 22-23 aprilie 2016, Galați, România : lucrări științifice.
Galați : Galați University Press, 2016. Științe umaniste. ISBN 978-606-696-067-0. III 23602

80. MÁDLY, Loránd Lajos. Istorii și oameni. Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul
de Studii Transilvane, 2015. Minerva IV. Collectanea. ISBN 978-606-8694-52-8. II 41738

81. Istorija Ukraini v Knizhkovih pam’ jatkah XVI-XVII st. Odesa : Odes’ki Naeional’nij
Universitet, 2011. ISBN 978-617-689-003-4. II 41605

82. CARBONELL, Charles-Olivier and LITTERA, Ileana. Istoriografia. București : Grafoart,


2006. ISBN 978-973-9054-26-3. I 4722

83. VALENCIENNES, Henri de and FLUIERARU, Tatiana-Ana. Istorisirea despre împăratul


Henric al Constantinopolului. București : Editura Muzeul Literaturii Române, 2015. ISBN 978-
973-167-277-9. II 41556

84. KISLÉGHI NAGY GYULA, TĂNASE, Daniela and MIKLOSIK, Elena. Jurnal arheologic.
Timișoara : Artpress, 2015. ISBN 978-973-108-676-7. IV 9550

85. BASCIANI, Alberto. L’ Illusione della modernitá : il Sud-Est dell’ Europa tra le due guerre
mondiali. Soveria Manelli : Rubbettino, 2016. Studi internazionali. ISBN 978-88-498-4793-2. II
41713

86. COSTANTINI, Emmanuela and PITASSIO, Armando. La Capitale immaginata : l’


evoluzione di Bucarest nella fase di costruzione e consolidamento dello Stato nazionale romeno
(1830-1940). Soveria Mannelli : Rubbettino, 2016. Studi internazionali. ISBN 978-88-498-4758-
1. III 23756

87. FARA, Andrea. La Formazione di un’ economia di frontiera : la Transilvania tra XII e XIV
secolo. Napoli : Editoriale Scientifica, 2010. Economia e storia. ISBN 978-88-6342-198-9. II
41704

88. MARZO MAGNO, Alessandro, SOFRI, Adriano and GRUDEN, Barbara. La Guerra dei dieci
anni : Jugoslavia 1991-2001 : i fatti, i personaggi, le ragioni dei conflitti. Milano : Il Saggiatore,
2015. La Cultura. ISBN 978-88-428-2111-3. II 41714

89. MAGINA, Livia. La periferia Europei Centrale : studii privind Banatul medieval și
premodern. Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015.
Minerva III. Acta europaea. ISBN 978-606-8694-17-7. II 41739

90. MIHAI, Florin-Daniel and TULUȘ, Arthur-Viorel. Labor movement from port of Galatz
(from the middle of the 19th century until 1945): PhD thesis abstract [online+. Galați :
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. Seria U3 : Istorie. Available from:
https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/4325II 42300

91. SDROBIȘ, Dragoș. Limitele meritocrației într-o societate agrară: șomaj intelectual și
radicalizarea politică a tineretului în România interbelică. Iași : Polirom, 2015. Historia
(Polirom). ISBN 978-973-46-5148-1. III 24773

92. LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei. Locuirea în Transilvania din ultimele decenii ale provinciei
Dacia și până la prăbușirea “imperiului” hunic :  : (250-450). Cluj-Napoca : Editura Academia
Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. ISBN 978-606-8694-22-1. II 41745

93. KAGAN, Robert and DRĂGAN, S.G. Lumea clădită de America . București : Humanitas,
2016. Istorie (Humanitas, București). ISBN 978-973-50-4837-2. II 41771

94. RUNCIMAN, Steven, GRIGORE, Mihai-D and ANFILE, Damian Alexandru. Maniheul
medieval: studiul asupra ereziei dualiste. București : Nemira Publishing House, 2016. ISBN 978-
606-758-527-8. III 24907

95. ABULAFIA, David, IONESCU, Georgeta-Anca, IONESCU, Marieva-Cătălina and DURAN,


Denisa. Marea cea mare : o istorie umană a Mediteranei. București : Humanitas, 2014. Istorie
(Humanitas, București). ISBN 978-973-50-4413-8. III 23769

96. KING, Charles, BRANEA, Dorian and CHEVEREȘAN, Cristina. Marea Neagră : o istorie.
Iași : Polirom, 2015. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-5524-3. III 24765

97. PAINE, Lincoln, BĂRBULESCU, Dana and ANDRIESCU, Radu. Marea și civilizația: o istorie
maritimă a lumii. Iași : Polirom, 2015. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-4186-4. III 24782

98. FERGUSON, Niall and POPOVICI, Lucia. Marele declin: cum decad instituțiile și mor
economiile. Iași : Polirom, 2014. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-4297-7. III 24774

99. CUCEREANU, Radion and CERCAVSCHI, Eleonora. Martiriul transnistrean sub jugul
totalitar rusesc. Chișinău, 2013. ISBN 978-9975-100-97-7. II 41564

100. FAUR, Flaminia. Mărturii despre evenimentele din Bihor: noiembrie 1918-aprilie 1919.
Oradea : Fundația culturală “Cele trei Crișuri”, 1993. III 23654

101. BECK, Hans-Georg, RUS, Lidia and RUS, Remus. Mileniul Bizantin. București : Nemira
Publishing House, 2015. Byzantium. ISBN 978-606-758-503-2. III 24908

102. SACHELARIE, Claudiu-Gigel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. Military operations and the
occupation regime of the Central Powers in Brăila county (1916-1918) : the German sources
perspective : PhD thesis abstract. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2018. Seria
U3 : Istorie. II 41925

103. SECHELARIU, Monica, TOBĂ, Petre, VASILE, Viorel, PITULESCU, Mihai, CARP, Bogdan,
DAN, Maria and POP-COMAN, Alina. Millenia Opes. București : Fundația Collegium XXI, 2015.
ISBN 978-973-0-20282-3. V 280

104. MIHAI, Florin-Daniel and TULUȘ, Arthur-Viorel. Mișcarea muncitorească din portul Galați
(de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în 1945) : rezumatul tezei de doctorat [online+. Galați :
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. Seria U3 : Istorie. Available from:
https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/4325II 42299

105. MIHAI, Florin-Daniel and TULUȘ, Arthur-Viorel. Mișcarea muncitorească din portul Galați
(de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în 1945) : teză de doctorat [online+. Galați :
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. Seria U3 : Istorie. Available from:
https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/4325IV 9696

106. MÂNDRUȚ, Stelian. Mișcarea națională și activitatea parlamentară a deputaților


Partidului Național Român din Transilvania între anii 1905-1910. Oradea : Fundația culturală
“Cele trei Crișuri”, 1995. III 23651

107. BURLACU, Ioan and MAXIM, Mihai. Mita (rűşvet-ul) în relaţiile româno-otomane (1400-
1821). Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014. Teze de doctorat. Istorie. ISBN 978-606-
654-112-1. III 23595

108. KING, Charles and STANCIU, Diana. Moldovenii: România, Rusia și politica culturală.
Chișinău : Editura Arc, 2002. ISBN 9975-61-213-X. III 23598

109. BOLUNDUȚ, Ioan-Lucian. Monografia comunei Bucium, [jud.] Alba. Alba Iulia : Altip,
2017. ISBN 978-973-117-618-5. III 24100

110. PACEPA, Ion Mihai. Moștenirea Kremlinului : rolul spionajului în sistemul comunist de
guvernare. București : Humanitas, 2013. ISBN 978-973-50-3485-6. II 41668

111. COPILAȘ, Emanuel. Națiunea socialistă: politica identității în Epoca de Aur. Iași : Polirom,
2015. ISBN 978-973-46-5575-5. III 24783

112. STEINACHER, Gerald, STEINACHER, Gerald and WHITESIDE, Gerald. Nazis on the run :
how Hitler’s henchmen fled justice. Oxford : Oxford University Press, 2012. II 41705

113. CÎSTINA, Irina. Neamuri boierești și patrimoniul lor funciar în Țara Românească: secolul
al XVI-lea. Târgoviște : Editura Cetatea de Scaun, 2015. ISBN 978-606-537-320-4. III 23533
114. BÂZGAN, Melentina. Noțiuni fundamentale de arhivistică: o arhivă pas cu pas. Pitești :
Paralela 45, 2016. ISBN 978-973-47-2319-5. III 23665

115. LAZĂR, Traian D. Noutăți de istorie și critică literară. Iași : Casa Editorială Demiurg, 2013.
ISBN 978-606-8523-01-9. II 41611

116. MARINESCU, Aurel Sergiu. O contribuție la istoria exilului românesc. București : Vremea,
1999. Fapte. Idei. Documente (FID). ISBN 973-9423-32-9. II 41360

117. PLATON, Alexandru-Florin, RĂDVAN, Laurențiu and MALEON, Bogdan-Petru. O istorie a


Europei de Apus în Evul Mediu: de la Imperiul Roman târziu la marile descoperiri geografice
(secolele V-XVI). Iași : Polirom, 2010. ISBN 978-973-46-1595-7. III 24781

118. JOHNSON, Paul and HOREA, Irina. O istorie a evreilor. București : Humanitas, 2015.
Istorie (Humanitas, București). ISBN 978-973-50-4144-1. III 23774

119. VAN DE MIEROOP, Marc and STÂNGU, Vlad. O istorie a Orientului Apropiat în
Antichitate. Iași : Polirom, 2016. Historia (Polirom). ISBN 978979734622764. III 24786

120. BĂRBIERU, Mihaela and DINDIRICĂ, Lucian. O viață în slujba cercetării: in honorem Cezar
Avram. Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2016. ISBN 978-606-537-331-0. III 23632

121. BURUMA, Ian, MARGALIT, Avishai and BĂRBULESCU, Anca. Occidentalismul : războiul
împotriva Occidentului : o scurtă istorie a urii față de Vest. București : Humanitas, 2016. Istorie
(Humanitas, București). ISBN 978-973-50-5146-4. II 41772

122. TREHARNE, Elaine M. Old and Middle English, c.890-c.1450: an anthology. Chichester,
West Sussex, Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. Blackwell anthologies. ISBN 978-1-4051-
8120-4. III 24802

123. SACHELARIE, Claudiu-Gigel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. Operațiunile militare și regimul de


ocupație ale Puterilor Centrale în județul Brăila (1916-1918) : perspectiva surselor germane :
rezumatul tezei de doctorat. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2018. Seria U3 :
Istorie. II 41924

124. SACHELARIE, Claudiu-Gigel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. Operațiunile militare și regimul de


ocupație ale Puterilor Centrale în județul Brăila (1916-1918) : perspectiva surselor germane :
teză de doctorat. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2018. Seria U3 : Istorie. IV
9573

125. NAVAI, Ramita and ȘIULEA, Ciprian. Orașul minciunilor: dragoste, sex și moarte la
Teheran. Iași : Polirom, 2016. ISBN 978-973-46-5769-8. II 42175

126. CHELCU, Marius. Orașul Tecuci : stăpânirea și organizarea teritoriului urban până la
Regulamentul Organic. Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane,
2015. Minerva I. Homines et mores. ISBN 978-606-8694-35-1. II 41743
127. PACEPA, Ion Mihai, HOSSU LONGIN, Lucia, GĂNESCU, Horia and ȘTEFĂNESCU, Aurel.
Orizonturi roșii : crimele, corupția și moștenirea Ceaușeștilor. București : Humanitas, 2012.
ISBN 978-973-50-3530-3. II 41670

128. BANU, Florian and BANU, Luminița. Partidul și Securitatea : istoria unei idile eșuate
(1948-1989). Iași : Casa Editorială Demiurg, 2013. ISBN 978-973-152-256-2. III 23716

129. LAUREN, Paul Gordon. Power and prejudice : the politics and diplomacy of racial
discrimination. Boulder, CO : Westview Press, 1996. ISBN 978-0-8133-2143-1. III 24733

130. FAUR, Viorel. Presa românească din Crișana despre mișcarea memorandistă. Oradea :
Fundația culturală “Cele trei Crișuri”, 1996. ISBN 973-97448-9-3. II 41629

131. ISPAS, Ioan. Prin librăriile americane: recenzii după amintirile unor evrei români din
Transnistria (1941-1944) și ale altor evrei despre România acelor timpuri. Timișoara : Editura
Partoș, 2016. ISBN 978-606-8708-42-3. II 41639

132. MARINESCU, Aurel Sergiu. Prizonier în propria țară. București : Du Style, Vremea, 1996.
ISBN 9739730965. II 41594

133. MOGA, Valer, ARHIRE, Sorin, MOGA, Valer, RADU, Sorin, ARHIRE, Sorin, VARGA ATTILA
and MELINTE, Daniel Mihai. Problema Transilvaniei în discursul politic de la sfârșitul Primului
Război Mondial. Cluj-Napoca : Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2009.
ISBN 978-973-7784-41-4. II 41887

134. ROZENBERG, Veronica. Procesele economice ale funcționarilor evrei din Comerțul
Exterior : 1960-1964. Cluj-Napoca : Mega, 2018. ISBN 978-606-543-899-6. III 24206

135. CRĂCIUN, Maria. Protestantism și ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea. Cluj-


Napoca : Presa Universitară Clujeană, Fundația Culturală “Cele trei Crișuri,” 1996. Teze de
doctorat. ISBN 973-9261-15-9. III 41628

136. STĂNESCU, Iulian. Puterea politică în România: de la comunism la noul capitalism :


(1989-2014). București : Pro Universitaria, 2014. ISBN 978-606-26-0083-9. III 23443

137. SOLOMON, Flavius, CEOBANU, Adrian-Bogdan and CUȘCO, Andrei. Rapoarte diplomatice
ruse din România (1888-1898). Iași : Editura Universității “Al. I. Cuza”, 2014. Documenta
Diplomatica. ISBN 978-606-714-087-3. III 23398

138. GAL, Ionel. Rațiune și represiune în Ministerul de Interne : 1965-1989. Iași : Do-minoR,
2001. ISBN 973-85108-4-8. II 41669

139. ROVINARU, Mihaela. Războiul rece: zid între economii? Cluj-Napoca : Editura Fundației
pentru Studii Europene (EFES), 2014. ISBN 978-606-526-181-5. III 23541

140. LINDENBERG, Paul and NASTASIA, Ion. Regele Carol I al României. București : Humanitas,
2016. Istorie (Humanitas, București). ISBN 978-973-50-5291-1. II 41770

141. CHEȘCU, Ana-Maria. Reprezentanțe consulare europene la Galați în prima jumătate a


secolului al XIX-lea (Franța, Anglia, Sardinia). Iași : PIM, 2015. ISBN 978-606-13-2792-8. IV 9361

142. POPA, Stoica-Cristinel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. Republica Moldova între Est și Vest:
vectori și agenți ai schimbării de atitudine politică (1991-2016) : *rezumatul tezei de doctorat+.
Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. Seria U3 : Istorie. II 42124

143. FIGES, Orlando and MARINESCU, Cornelia. Revoluția Rusă 1891-1924: tragedia unui
popor. Iași : Polirom, 2016. Historia. ISBN 978-973-46-6253-1. III 24769

144. HITCHINS, Keith, POTRA, George G. and RĂZDOLESCU, Delia. România : 1866-1947.
București : Humanitas, 2013. Istorie (Humanitas, București). ISBN 978-973-50-3922-6. III 23770

145. MURGESCU, Bogdan. România și Europa: acumularea decalajelor economice (1500-


2010). Iași : Polirom, 2010. ISBN 978-973-46-1665-7. III 24780

146. HITCHINS, Keith, POTRA, George G. and RĂZDOLESCU, Delia. Românii : 1774-1866.
București : Humanitas, 2013. Istorie (Humanitas, București). ISBN 978-973-50-3921-9. III 23771

147. DINDIRICĂ, Lucian and IONICESCU, Alexandru. Românii în istoria Europei. Târgoviște :
Cetatea de Scaun, 2013. ISBN 978-606-537-159-0. III 23396

148. SIXSMITH, Martin, POPA, Eugen and BANDOL, Justina. Rusia : un mileniu de istorie.
București : Humanitas, 2016. Istorie (Humanitas, București). ISBN 978-973-50-5329-1. III 23772

149. KOTIGOROSKO, Vjaceslav. Sakralnij centr verhnogo Potissia epohi piznogo LaTenu. Satu
Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2015. ISBN 978-973-1843-96-4. IV 9587

150. SOLOMOVICI, Teșu, THEODORESCU, Răzvan and ROȘCA STĂNESCU, Sorin. Securitatea și
evreii: despre călăi și despre victime. București : Ziua, 2003. ISBN 973-86292-3-3. III 23601

151. CLARK, Roland and HAZAPARU, Marius-Adrian. Sfînta tinerețe legionară: activismul
fascist în România interbelică \. Iași : Polirom, 2015. ISBN 978-973-46-5357-7. III 24770

152. ALEXANDRACHE, Carmen. Stat, biserică și societate în spațiul românesc extracarpatic:


discursuri moral-creștine în sec. XVII-XVIII. Galați : Galați University Press, 2016. Științe
umaniste. ISBN 978-606-696-064-9. III 23637

153. BOLDUR-LĂȚESCU, Gheorghe and POPA, Ilie. Știință, credință, politică. București :
Editura Fundației Culturale Memoria, 2018. ISBN 978-606-8285-26-9. III 24389

154. BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu. Studiul antichităților la Universitatea din Iași (până la sfârșitul
celui de-al doilea război mondial). Bacău : Editura Babel, 2016. ISBN 978-606-8583-50-1. IV 9441
155. KLIGMAN, Gail, VERDEY, Katherine and BANDOL, Justina. Țăranii sub asediu:
colectivizarea agriculturii în România. Iași : Polirom, 2015. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-
5671-4. III 24764

156. MURGESCU, Bogdan. Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină. Iași :
Polirom, 2012. Historia. ISBN 978-973-46-2453-9. III 24772

157. UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA. and UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR


TURCO MUSULMANI DIN ROMÂNIA (eds.). Tătarii dobrogeni : istorie, tradiții și civilizație.
Constanța : Ovidius University Press, 2013. IV 9422

158. ANDRONACHE, Ștefan. Tecuciul în documente și publicații : de la 1 septembrie 1435 la


31 decembrie 1900. . 2015. II 41410

159. CHARRY, Brenda. The Arden guide to Renaissance drama: an introduction with primary
sources. London, Oxford, New York : Bloomsbury, 2017. Arden Shakespeare. ISBN 978-1-4725-
7224-0. III 24790

160. LOPEZ, Jeremy. The Arden introduction to reading Shakespeare. London, New York,
Oxford : Bloomsbury, 2019. Arden Shakespeare. ISBN 978-1-4725-8102-0. II 42298

161. CONSTANTIN, Cristian and ARDELEANU, Constantin. The Grain trade at the Mouths of
the Danube : market integration, productive structures and transport infrastructure (1829-
1940) : Phd thesis summary. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, 2017. Seria U3 :
Istorie. II 41687

162. WILLIAMS, Robert Chadwell. The historian’s toolbox: a student’s guide to the theory and
craft of history. Londra : Routledge, 2015. ISBN 978-0-7656-3326-2. III 24807

163. UNGUREANU, Mariana-Delia and ARDELEANU, Constantin. The Jewish community of


Galați in the 19th century in the 1st half of the 20th century: *PhD thesis abstract+. Galaţi :
Universitatea “Dunărea de Jos”, 2018. Seria U3 : Istorie. II 41978

164. SALEVOURIS, Michael J. and FURAY, Conal. The Methods and skills of history : a practical
guide. Chichester : Wiley Blackwell, 2015. ISBN 978-1-118-74544-1. IV 9682

165. POPA, Stoica-Cristinel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. The Republic of Moldova between East
and West: vectors and agents of change that determine political attitudes (1991-2016) : *PhD
thesis]. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. Seria U3 : Istorie. IV 9664

166. POPA, Stoica-Cristinel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. The Republic of Moldova between East
and West: vectors and agents of change that determine political attitudes (1991-2016) : PhD
thesis summary. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2019. Seria U3 : Istorie. II
42123

167. ONCESCU, Iulian and DAMEAN, Sorin Liviu. The Romanian War of Independence (1877-
1878): 140 years = Războiul de Independență (1877-1878) : 140 de ani. Târgoviște : Cetatea de
Scaun, 2017. ISBN 978-606-537-406-5. III 24948

168. AILINCĂI, Sorin-Cristian. Trăind cu morții: înmormântări în așezările de la începutul


epocii fierului între Balcani, Tisa și Nistru. Minerva. II. Fontes Archaeologici. 2015. IV 9222

169. LUMEN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (ed.). Transdisciplinarity and


communicative action: working papers of the LUMEN International Scientific Conference, 5th
edition. Târgoviște : Lumen, 2014. ISBN 978-1-910129-04-3. II 41652

170. COJA, Ion. Transilvania: invincibile argumentum. București : Athenaeum, 1990. III 23660

171. ALEXANDRESCU, Cristina-Georgeta. Troesmis, a changing landscape : Romans and the


others in the Lower Danube region in the first century BC-third century AD : proceedings of an
International Colloquium, Tulcea : 7th-10th of october 2015. Cluj-Napoca : Mega, 2016.
ISBN 978-606-543-768-5. IV 9549

172. MITU, Melinda and MITU, Sorin. Ungurii despre români: nașterea unei imagini etnice.
Iași : Polirom, 2014. Historia (Polirom). ISBN 978-973-46-4685-2. III 24785

173. CALCAN, Gheorghe. Unificarea administrativă a României întregite (1918-1925):


integrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei în structurile administraţiei româneşti. Cluj-
Napoca : Editura Mega, 2016. ISBN 978-606-543-693-0. II 41549

174. ASANDULUI, Gabriel and DORIN, Mihai. Uniunea Europeană și vecinătatea estică. Iași :
Politehnium, 2015. ISBN 978-973-621-445-5. II 41692

175. SPÂNU, Anda-Lucia. Vechi reprezentări grafice ale oraşelor din România. Sibiu : Editura
Astra Museum, 2012. Contribuții privind istoria orașelor. ISBN 978-973-8993-94-5. III 23377

176. FAUR, Viorel. Viața politică a românilor bihoreni: 1849-1919. Oradea : Fundația culturală
“Cele trei Crișuri”, 1992. III 23655

177. MĂNĂSTIREANU, Laurențiu. Viaţă religioasă în nordul Dobrogei: (1878-1918). Cluj-


Napoca : Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2015. ISBN 978-606-8694-
36-8. II 41741

178. DUMITRU, Anastasia. Vocația mărturisirii. București : Editura Fundației Culturale


Memoria, 2017. ISBN 9786068285252. III 23805

179. STOREY, William Kelleher. Writing history: a guide for students. New York, Oxford :
Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-023894-0. II 42254

top
Fond periodice istorie
Baza de date: Koha
Căutare: su,wrdl: istorie and su,wrdl: periodice
Mențiune: listele au fost generate din bazele de date ale bibliotecii, numărul de titluri și volume
nu sunt exhaustive pe domeniul respectiv, reprezintă doar o parte din totalul titlurilor existente
în colecții; lista cuprinde în principal înregistrările din perioada 1999 – 2019.
Nr. titluri: 135

1. PISO, Ioan, BEU-DACHIN, Eugenia, NEMETI, Irina, MATEI-POPESCU, Florian, MARCU,


Felix and BOLINDEȚ-RUSU, Viorica. Acta Musei Napocensis: Prehistory-Ancient History-
Archaeology. Cluj Napoca : Argonaut, 2015. Acta Musei Napocensis. ISBN 1454-1513. 94/A16

2. PISO, Ioan, SĂLĂGEAN, Tudor and CĂLIAN, Livia. Acta Musei Napocensis. II: Istorie. Cluj
Napoca : Argonaut, 1994. Acta Musei Napocensis. ISBN 973-7951-36-0. 94/A16

3. LUCA, Sabin Adrian. Acta Terrae Septemcastrensis : arheologie, studii clasice,


medievistică. Sibiu : Altip, 2002. ISBN 1583-1817. 94/A16

4. POPESCU, Cristian Tudor. Adevărul literar și artistic: săptămânal de cultură și atitudine.


București : Adevărul Holding, 2005. Adevărul. ISBN 1220-9821. 008(054)/A21

5. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (ed.). Anale științifice ale Universității de Stat
din Moldova. Seria “Științe socio-umane”. *Chișinău+ : Universitatea de Stat din Moldova, 1998.
Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. ISBN 9975-923-04-6. 37/A48

6. CIOBOTARU, Dan Leopold and DRAȘOVEAN, Florin. Analele Banatului. Arheologie-istorie.


Cluj-Napoca : Mega, 1993. ISBN 1221-678X. 902/904/A48

7. MARINESCU, Gheorghe T., CÎNDEA, Ionel and BĂDĂRĂ, Doru. Analele Brăilei : revistă de
cultură regională. Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1993. ISBN 1223-9682. 908/A48

8. VATAMANIUC, Dimitrie. Analele Bucovinei / : Academia Română, Institutul “Bucovina” ;


red. şef Dimitrie Vatamaniuc *online+. București : Editura Academiei Române, 1994. ISBN 1221-
9975. Available from: http://analelebucovinei.institutulbucovina.ro/908/A48

9. CENTRUL DE CERCETARE ȘI DOCUMENTARE “ȘTEFAN CEL MARE” AL MĂNĂSTIRII PUTNA


(ed.). Analele Putnei. Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2005. ISBN 1841-625X.
93/94/A48

10. ZAHARIUC, Petronel and RĂDVAN, Laurențiu. Analele științifice ale Universității “Al. I.
Cuza” din Iași (Serie nouă). Istorie [online+. Iași : Editura Universității “Al. I. Cuza” din Iași, 1989.
Analele științifice ale Universității “Al. I. Cuza” din Iași (Serie nouă). ISBN 1221-843X. Available
from: http://history.uaic.ro/cercetare/analele-facultatii-de-istorie/93/94/A48

11. CORNEA, Sergiu. Analele științifice ale Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu”
din Cahul [online]. Cahul, [no date]. ISBN 1857-2170. Available from: http://usch.md/analele-
stiintifice/8/A48

12. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (ed.). Analele științifice ale Universității de Stat
din Moldova. Științe socioumaniste. Chișinău : Universitatea de Stat din Moldova, [no date].
Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. ISBN 9975-70-047-0. 37/A48

13. IACOBESCU, Mihai and PURICI, Ștefan. Analele științifice de istorie Codrul Cosminului
[online+. Suceava : Editura Universității din Suceava, 1995. ISBN 1224-032X. Available from:
http://atlas.usv.ro/www/codru_net/94/A48

14. GORUN, Adrian. Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Seria litere și
științe sociale [online+. Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2008. Analele Universității “Constantin
Brâncuși” din Târgu Jiu. ISBN 1844-6050. Available from:
http://www.utgjiu.ro/revista/?s=lit8/9/A48

15. LICA, Vasile. Analele Universității “Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XIX, Istorie
*online+. Galați : Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos,” 2002. Analele Universității
“Dunărea de Jos” din Galați. ISBN 1583-7181. Available from:
http://www.istorie.ugal.ro/anale.htm93/94/A48

16. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI (ed.). Analele Universității “Dunărea de
Jos” din Galați. Fascicula XVI, Teologie și istorie la Dunărea de Jos *online+. Galați : Editura
Episcopiei Dunării de Jos, 2000. Analele Universității “Dunărea de Jos” din Galați. ISBN 1843-
8660. Available from: http://www.fift.ugal.ro/revistadeteologie/index.php/revista-online2/A48

17. LASCU, Stoica. Analele Universității “Ovidius” Constanța. Seria istorie [online].
Constanța : Ovidius University Press, 2011. Analele Universității “Ovidius” Constanța.
ISBN 1841-138X. Available from: http://auocsi.wikispaces.com/94/A48

18. ZAHARIA, Daniela. Analele Universității București. Istorie [online+. București : Editura
Universității din București, 1977. Analele Universității București. ISBN 1220-0255. Available
from: http://www.unibuc.ro/facultati/istorie/anale-istorie/93/94/A48

19. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA (ed.). Analele Universității din Craiova. Seria istorie
[online+. Craiova : Universitaria, 1996. Analele Universității din Craiova. ISBN 1224-5704.
Available from: http://www.istoriecraiova.ro/94/A48

20. UNIVERSITATEA DIN ORADEA (ed.). Analele Universității din Oradea. Istorie-arheologie
[online+. Oradea : Editura Universității din Oradea, 1996. Analele Universității din Oradea.
ISBN 1453-3766. Available from: http://www.anale-istorie-oradea.ro/93/A48

21. UNIVERSITATEA DIN ORADEA (ed.). Analele Universității din Oradea. Istorie-arheologie-
filosofie. Oradea : Universitatea din Oradea, *no date+. Analele Universității din Oradea.
ISBN 1453-3766. 93/A48

22. CÂRCIUMARU, Marin. Annales d’Université “Valahia” Târgoviște. Section d’archéologie


et d’histoire. Târgoviște : Valahia University Press, 1999. Analele Universității “Valahia” din
Târgoviște. ISBN 1584-1855. 902/A61

23. MÂRZA, Eva, ALDEA, Ioan A. and ȘERBAN, Ioan I. Annales Universitatis Apulensis.
Historica. Alba Iulia : Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, [no date]. Annales
Universitatis Apulensis. ISBN 1453-9314. 94/A48

24. UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA. (ed.). Annales Universitatis Apulensis.
Series Historica. Alba Iulia : Universitatea “ 1 Decembrie 1918”, 2004. ISBN 1453-9306. 94/A61

25. ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS (ed.). Annals. Series on History and Archaeology.
București : Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2009. ISBN 2066-8597. 94/A61

26. UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. and BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “V. A. URECHIA”
DIN GALAȚI (eds.). Antares Axis libri : revistă semestrială de teorie, istorie și critică literară.
Galați : Fundația Culturală Antares, 2013. ISBN 2343-7332. 82/A62

27. ACADEMIA ROMÂNĂ. and INSTITUTUL DE FILOLOGIE ROMÂNĂ “A. PHILIPPIDE” (eds.).
Anuar de lingvistică și istorie literară. Seria B: Istorie literară. Iași : Editura Academiei Române,
1992. ISBN 1220-4919. 82(091)/A48

28. OSIAC, Vladimir and AVRAM, Cezar. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “C. S.
Nicolăescu-Plopșor”. București : Editura Academiei Române, 2000. ISBN 1841-0898. 30/A64

29. PANȚEL, Gabriel. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. București : Editura
Academiei Române, 1994. ISBN 1223-1088. 93/A48

30. DOCEA, Vasile. Anuarul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol”. București : Editura
Academiei Române., 1964. ISBN 0074-039x. 94/A48

31. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Anuarul Institutului de Istorie “George Barițiu” din Cluj-
Napoca. Cluj-Napoca : Editura Academiei Române, 1992. ISBN 1220-5176. 93/A48

32. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Anuarul Institutului de Istorie “George Barițiu” din Cluj-
Napoca. Series historica. București : Editura Academiei Române, 2004. ISBN 1584-4390. 94/A48

33. NICOARĂ, Toader. Anuarul Școlii Doctorale “Istorie. Civilizație. Cultură”. Cluj-Napoca :
Presa Universitară Clujeană, 2005. ISBN 1841-5717. 94/A64

34. BERCIU, Ion and JOSAN, Nicolae. Apulum : Acta Musei Apulensis. Alba Iulia : Muzeul
Național al Unirii, 1942. Apulum. ISBN 1013-428X. 9/A69

35. BERCIU, Ion and RUSTOIU, Gabriel T. Apulum. Series Archaeologica et Anthropologica.
Alba Iulia : Muzeul Național al Unirii, 2011. Apulum. ISBN 2247-8701. 9/A69

36. BERCIU, Ion and RUSTOIU, Gabriel T. Apulum. Series Historia & Patrimonium. Alba Iulia :
Muzeul Național al Unirii, 2011. Apulum. ISBN 2247-871X. 9/A69

37. DOBRINCU, Dorin. Archiva Moldaviae. Iași : Archiva Moldaviae, 2009. ISBN 2067-3930.
930.25/A71

38. ACADEMIA ROMÂNĂ. and INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE (eds.). Arheologia Moldovei.


București : Editura Academiei Române, 1961. ISBN 0066-7358. 902/A77

39. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Arhivele Olteniei. București : Editura Academiei Române,
1922. ISBN 1220-5214. 930.25/A77

40. CIUCEANU, Radu. Arhivele totalitarismului [online+. București : Editura Institutului


Național pentru Studiul Totalitarismului, 1993. ISBN 1221-6917. Available from:
http://www.totalitarism.ro/321/A77

41. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Ars Transilvaniae. Cluj-Napoca : Editura Academiei Române,
1991. ISBN 1220-2789. 93/A77

42. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU” (ed.). Astra. Supliment. Literatură, arte și
idei. Brașov : Biblioteca Județeană “George Barițiu”, 2010. ISBN 2069-1955. 008/A89

43. ȚĂRNĂ, Marius and RACU, Octavian. Axa : revistă de politică, cultură și spiritualitate
[online+. *Chișinău+, *no date+. ISBN 1857-3495. Available from: http//axa.info.md94/A98

44. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. (ed.). Balcania : revista Institutului de Studii Balcanice
“Victor Papacostea” (Craiova). Craiova : Universitaria, 2004. ISBN 1012-4179. 94/B20

45. SOCIÉTÉ TURQUE D’ HISTOIRE (ed.). Belleten : Périodique Paraissant Tous les Quatres
Mois. Ankara : Imprimerie de la Société Turque d’ Histoire, *no date+. 94/B43

46. SURCHAT, Pierre Louis. Bibliographie der Schweizergeschichte. Berna : Vertrieb


Publikationen, [no date]. ISBN 0378-4584. 015/B51

47. POPA, Petre and NICOLESCU, Gheorghe. Buletin științific. Studii istorice. Pitești : Editura
Universității din Pitești, 2004. Buletin științific - Universitatea din Pitești. ISBN 1584-2185.
94/B91

48. HEGHIBELI, Alexandra, POP, Răzvan C. and ROMAN, Cosmin T. Buletinul Cercului de
medievistică “Radu Popa”. Sibiu : Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2002. ISBN 1583-
4972. 94/B91

49. ALDEA, Ioan A., CIUTĂ, Marius, POPA-GORJANU, Cosmin and BURNICHIOIU, Ana.
Buletinul cercurilor științifice studențești. Arheologie-istorie-muzeologie. Alba Iulia : Mega, 1995.
ISBN 1454-8097. 94/B91

50. Bulletin. Warszawa, 1995. 94/B91


51. VIȘA, Ion, DUȚĂ, Anca, HELEREA, Elena and ROGOZEA, Liliana. Bulletin of the
Transilvania University of Brașov. Series VII: Social Sciences, Law [online+. Brașov : Transilvania
University Press, 2009. Bulletin of the Transilvania University of Brașov. ISBN 2066-7701.
Available from: http://webbut.unitbv.ro/BU2015/Series%20VII/Series%20VII.html31/B91

52. BERGER, Albrecht. Byzantinische Zeitschrift. Berlin : Walter de Gruyter, [no date].
ISBN 0007-7704. 94/B99

53. MCCANNON, John. Canadian Journal of History = : Annales Canadiennes d’Histoire.
Saskatoon, Canada : University of Saskatchewan, [no date]. ISBN 0008-4107. 94/C18

54. ALBU, Mihaela. Carmina Balcanica : review of South-East European spirituality and
culture. Craiova : Universitatea din Craiova, 2008. ISBN 2065-0582. 008/C26

55. POPOVICI, Dragomir. Cercetări arheologice. București ; , Târgoviște : Cetatea de Scaun,


1975. ISBN 0255-6812. 902/C35

56. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA. (ed.). Cetatea Oradea : revistă de patrimoniu și


turism. Oradea : Primăria Municipiului Oradea, 2006. ISBN 1842-5429. 72/C37

57. AMBASADA R.P. CHINEZE (ed.). China populară : buletin. București : Ari Press, 1955.
908/C42

58. China Today. Beijing : China Welfare Institute, 1990. ISBN 1003-0905. 908/C42

59. Chiron : Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen
Archäologischen Instituts *online+. München : Verlag C. H. Beck, [no date]. ISBN 0069-3715.
Available from: https://www.degruyter.com/view/serial/22103902/C45

60. FELBER, Lynette. Clio : a journal of literature, history and the philosophy of history. [Fort
Wayne, Ind.+ : Indiana University-Purdue University at Fort Wayne, 1971. ISBN 0884-2043.
93/94/C57

61. UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” and INSTITUTUL DE STUDII CENTRAL EUROPENE (eds.).


Colloquia : Journal of Central European History. Cluj-Napoca : Mega, 1994. ISBN 1223-5261.
94/C62

62. SĂVESCU, Napoleon and BRILINSKI, Vladimir. Dacia magazin : publicație lunară de istorie
și cultură. Orăștioara de Sus : Dacia Revival International Society, 2003. ISBN 1583-5316.
94/D11

63. MOCANU, Nicolae and PUȘCARIU, Sextil. Dacoromania. București : Editura Academiei
Române, 1998. ISBN 1582-4438. 81/D11

64. STANCIU, Ștefan. Danubius [online+. Galați : Editura Muzeului de Istorie Galați, 1967.
ISBN 1220-5052. Available from: http://www.revistadanubius.ro/94/D17
65. MOȘANU, Alexandru. Destin românesc : revistă de istorie și cultură. București ; ,
Chișinău : Editura Fundației Culturale Române, 1994. ISBN 1221-6984. 93/94/D34

66. NEGRU, Gheorghe. Destin românesc : revistă de istorie și cultură. Chișinău : Institutul
Cultural Român, 2006. ISBN 1857-1964. 93/94/D34

67. ARHIVELE MILITARE ROMÂNE (ed.). Document: buletinul Arhivelor Militare Române.
București, 1998. ISBN 1454-0924. 94/D61

68. Dosarele istoriei : revistă editată de S. C. Evenimentul Românesc. București : S.C.


Evenimentul Românesc, *no date+. ISBN 1224-4287. 93/D71

69. ROTARU, Marin. Elanul : revistă de cultură. Giurcani : Asociația Culturală “Academia
Rurală Elanul”, 1998. ISBN 1583-3593. 93/94/E35

70. ROLLAND, Romain. Europe: revue littéraire mensuelle fondée en 1923 par Romain
Rolland. [Paris], 1923. ISBN 0014-2751. 82/E90

71. UNIVERSITATEA DIN ORADEA. ASOCIAȚIA “GHEORGHE ȘINCAI” A STUDENȚILOR ÎN


ISTORIE (ed.). Gaudeamus : Alma Mater Crisiensis. Oradea : Editura Universităţii din Oradea,
2013. ISBN 2344-3154. 94/G24

72. Gnomon: Kritische Zeitschrift fur die gesamte klassische Altertumswissenschaft.


Munchen : Verlag C. H. Beck, 1949. ISBN 0017-1417. 902/G63

73. UNIVERSITATEA DIN ORADEA (ed.). Heredibus :  : anuarul sesiunii de comunicări


științifice al Cetății Oradea. Oradea : Editura Universității din Oradea, 2005. ISBN 1843-8628.
93/94/H51

74. MUZEUL JUDEȚEAN BOTOȘANI (ed.). Hierasus : anuarul Muzeului Județean Botoșani.
Botoșani : Muzeul Județean Botoșani, 1978. ISBN 1220-5907. 902/903/H61

75. CRISTOIU, Ion, PUFU, Vlad and DIMISIANU, Georgeta. Historia : revistă de istorie
[online+. București : Grupul de Presă Evenimentul Românesc, 2001. ISBN 1582-7968. Available
from: http://www.historia.ro94/H66

76. Historia : Zeitschrift für alte Geschichte. Wiesbaden : F. Steiner, 1950. ISBN 0018-2311.
931/H66

77. ROMANIAN ACADEMY. (ed.). Historical yearbook. București : Academia Română.


Institutul de Istorie “Nicolae Iorga,” 2004. ISBN 1584-854X. 93/94/H66

78. MUZEUL BRĂILEI (ed.). Istros: buletinul Muzeului Brăilei : studii, comunicări, note. Brăila :
Muzeul Brăilei, 1980. ISBN 1453-6943. 902/I-87

79. ALEXANDRU & ARISTIA AMAN FOUNDATION (ed.). Journal of humanities, culture and
social sciences. Târgovişte : Cetatea de Scaun, [no date]. ISBN 2393-5960. 94/J78

80. EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY (ed.). Journal of narrative theory [online+. Michigan :
University Publications, 1999. ISBN 1549-0815. Available from:
http://muse.jhu.edu/journal/262821.111-95/J78

81. CHRISTOPHER, Kelly. Journal of Roman Studies [online+. United Kingdom : Society for the
Promotion of Roman Studies, 1910. ISBN 0075-4358. Available from:
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-roman-studies

82. TUCĂ, Marius. Jurnalul Național : ziar vertical cotidian fondat în anul 1993 [online].
București : Intact, 1993. ISBN 1221-7867. Available from: http://www.jurnalul.ro054/C79

83. CLAUSS, Manfred and GEHRKE, Hans-Joachim. Klio [online+. Berlin : Akademie Verlag,
1908. ISBN 0075-6334. Available from:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=83494/K56

84. L’ Histoire [online+. Paris : Societe d’Editions Scientifiques, 1978. ISBN 0182-2411.
Available from: http://www.lhistoire.fr/930.9/H66

85. OPREA, Marian and OPREA, Marian. Lumea magazin. București : Amo Prodpress, 1993.
ISBN 1221-8367. 32/L91

86. FUNDAȚIA CULTURALĂ “MAGAZIN ISTORIC” (ed.). Magazin istoric : revistă [online].
București : Editura Fundației Culturale “Magazin istoric”, 1967. ISBN 0541-881X. Available from:
http://www.magazinistoric.ro94/M15Revistă de cultură istorică

87. ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE A R. S. ROMÂNIA, ACADEMIA ROMÂNĂ. and


COMISIA NAȚIONALĂ DE ARHEOLOGIE (eds.). Materiale și cercetări arheologice [online].
București : Editura Academiei Române, 2007. ISBN 0076-5147. Available from:
http://cimec.ro/Arheologie/mca_rom.htm#2902/M47

88. RĂDULESCU, Banu. Memoria : revista gândirii arestate [online+. București : Editura
Fundației Culturale “Memoria”, 1991. ISBN 1220-6369. Available from:
http://revista.memoria.ro/94/M54

89. RADO, Gino. Memorial 1989 : buletin științific și de informare [online+. Timișoara :
Editura Memorialul revoluției 1989, *no date+. ISBN 1843-319X. Available from:
http://www.memorialulrevolutiei.ro/sitenou/revista-memorial/revista-online/94/M57

90. NEGUȚU, Mariana. Muzeul Național. București : Muzeul Național de Istorie a României,
1974. ISBN 1015-0323. 94/M99

91. LASCU, Cristian, SECETĂ, Monica, BĂRBULESCU, Anca and HOANCĂ, Adriana. National
Geographic Romania [online+. București : Burda Media, 2003. ISBN 1583-6541. Available from:
http://www.nationalgeographic.com/91/N26
92. VIGLIONE, Massimo. Nova Historica : rivista internazionale di storia. Roma  : Dossier
Mediterraneo, 2002. 94/N90

93. DUȚESCU, Mihai. Oltenia: studii și comunicări : arheologie-istorie. Craiova : Info, 1974.
ISBN 1454-6892. 902/903/O-50

94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE “GAVRILĂ SIMION” TULCEA (ed.). Peuce. Serie
nouă : studii și cercetări de istorie și arheologie. Tulcea : Muzeul “Delta Dunării,” 1973.
ISBN 0258-8102. 94/P61

95. PÉRÈS, Jean-François. Regard : magazine francophone de Roumanie [online+. București :


Fundația Francofonia, 2006. ISBN 1843-7567. Available from: hhtp://regard.ro008/R39

96. Revista de istorie. București : Editura Academiei Române, *no date+. ISBN 0039-3878.
93/94/R49

97. MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE. (ed.). Revista de istorie militară. București :


Ministerul Apărării Naționale, 1990. ISBN 1220-5710. 355/359/R49

98. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Revista de istorie și teorie literară. București : Editura
Academiei Române, 1964. ISBN 0034-8392. 82/R49

99. INSTITUTUL ROMÂN DE STUDII STRATEGICE (ed.). Revista de istorie socială. Iași :
Institutul Român de Studii Strategice, 1996. ISBN 1453-5378. 94/R49

100. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Revista istorică [online+. București : Editura Academiei
Române, 1990. ISBN 1018-0443. Available from:
https://sites.google.com/site/revistaistorica/home93/94/R49

101. MURGOCI, Mihaela. Revista muzeelor. București : Centrul de Pregătire Profesională în


Cultură, 1990. ISBN 1220-1723. 069/R49

102. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDII BALTICE ȘI NORDICE (ARSBN) (ed.). Revista română
de studii baltice și nordice. Târgoviște : Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice, 2009.
ISBN 2067-1725. 94(47/48)/R49

103. UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANȚA. (ed.). Revista română de studii eurasiatice.


Constanța : Ovidius University Press, 2005. ISBN 1841-477X. 94(4+5)/R49

104. Revue historique [online+. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1991.
ISBN 0035-3264. Available from: https://www.cairn.info/revue-historique.htm93/94/R49

105. OȚETEA, Andrei. Revue roumaine d’histoire : revue fondée par Andrei Oțetea. București :
Editura Academiei Române, 1962. ISBN 0556-8072. 94(100)/R49

106. FONDAZIONE EUROPEA DRAGAN (ed.). Rivista della Fondazione europea Dragan.
Milano : Nagard, 2000. ISBN 1722-2885. 903/R59

107. NÉMETI, János. Satu Mare. Studii și Comunicări. Seria Arheologie : anuarul Muzeul
Județean Satu Mare. Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, *no date+. ISBN 0258-1558.
902/904/S26

108. CIUBOTĂ, Viorel. Satu Mare. Studii și Comunicări. Seria Istorie-Etnografie-Artă. Satu
Mare : Editura Muzeului Sătmărean, *no date+. ISBN 2067-6948. 94/S26

109. KREIS, Georg. Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = : Revue Suise d’Histoire = Rivista
Storica Svizzera. Berna : Schwabe Verlag Basel, [no date]. ISBN 0036-7834. 93/94/S33

110. UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” (ed.). Studia Universitatis “Babeș-Bolyai”. Historia


[online]. Cluj-Napoca : Cluj University Press, 1975. Studia Universitatis “Babeș-Bolyai.”
ISBN 1220-0492. Available from: http://studia.ubbcluj.ro/serii/historia/94/S93

111. UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” (ed.). Studia Universitatis “Babeș-Bolyai”. Historia.


Philologia. Oeconomia. Cluj-Napoca : Universitatea “Babeș Bolyai,” 1974. Studia Universitatis
“Babeș-Bolyai.” ISBN 1220-0476. 94/S93

112. PĂUN, Nicolae. Studia Universitatis “Babeș-Bolyai”. Studia Europaea [online]. Cluj-
Napoca : Cluj University Press, 1996. Studia Universitatis “Babeș-Bolyai.” ISBN 1224-8746.
Available from: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/europaea/32/34/S93

113. DOBRESCU, Vasile. Studia Universitatis “Petru-Maior”. Historia [online+. Târgu-Mureș :


Universitatea “Petru-Maior” din Târgu-Mureș, 2001. Studia Universitatis “Petru-Maior.”
ISBN 1582-8433. Available from: http://upm.ro/cercetare/studia_historia94/S93

114. GIURA, Lucian and PLIC, Ioan Marian. Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica.
Sibiu : Editura Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2004. Studia Universitatis Cibiniensis.
ISBN 1584-3165. 94/S93

115. CONDREA, Irina. Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice. Chișinău : CEP
USM, 2007. Studia Universitatis Moldaviae. ISBN 1811-2668. 93/94/S93

116. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. (ed.). Studii balcanice. Craiova : Editura Universitaria,
2017. ISBN 2559-1924. 94(497)/S93

117. LIUȘNEA, Mihaela Denisia and DRĂGOI, Eugen. Studii danubiene : documente, studii de
istorie, monografii. Galați : Partener, 2009. ISBN 2067-1415. 008/S93

118. BENEA, Doina and BEJAN, Adrian. Studii de istorie a Banatului. Timișoara : Editura
Universității de Vest din Timișoara, 1969. ISBN 1453-7427. 93/94/S93

119. SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA (ed.). Studii și articole de istorie. [no
date]. ISBN 0585-749X. 94/S93
120. DAMIAN, Oana. Studii și cercetări de istorie veche și arheologie. București : Editura
Academiei Române, 1974. ISBN 1220-4781. 93/94/S93

121. GIURESCU, Dinu C. Studii și materiale de istorie contemporană. București : Institutul de


Istorie “Nicolae Iorga”, 2002. ISBN 0515-1678. 93/94/S93

122. ACADEMIA ROMÂNĂ. (ed.). Studii și materiale de istorie medie. București : Editura
Academiei, 1956. ISBN 1222-4766. 94/S93

123. ANDREESCU, Ștefan. Studii și materiale de istorie medie. București : Editura Academiei
Române, 1956. ISBN 0567-6312. 93/94/S93

124. BERINDEI, Dan. Studii și materiale de istorie modernă. București : Editura Academiei
Române, 1970. ISBN 0567-6320. 93/94/S93

125. MUZEUL NAȚIONAL AL BUCOVINEI (ed.). Suceava : anuarul Muzeului Bucovinei.


Suceava : Editura Universității “Ștefan cel Mare”, 1977. ISBN 1583-5936. 902/A48

126. WALLER, Philip and BERNARD, G. W. The English historical review. Oxford : Oxford
University Press, 1886. ISBN 0013-8266. 94/E57

127. ROMAN, Petre. Thraco-Dacica. București : Editura Academiei Române, 1980. ISBN 0259-
1081. 908/T49

128. Timpul : 7 zile în România și în lume. București : Fundația “Euroforum 33”, 1990.
ISBN 1220-7632. 32/T60

129. LUPU, Corvin. Transilvania. Sibiu : Biblioteca Județeană “ASTRA”, 1972. ISBN 0255-0539.
008/T81

130. POP, Ioan-Aurel. Transylvanian Review [online]. Cluj-Napoca : Centrul de Studii


Transilvane, 1992. ISBN 1221-1249. Available from:
http://www.centruldestudiitransilvane.ro/Detaliu.aspx?t=prezentare94/T81

131. COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL “CURTEA DOMNEASCĂ” TÂRGOVIȘTE (ed.). Valachica :


studii și cercetări de istorie și istoria culturii. Târgoviște : Cetatea de Scaun, 1969. ISBN 1454-
5004. 93/94/V14

132. MORARU, Cornel. Vatra : revistă lunară de cultură (teorie, istorie și critică literară)
[online+. Târgu-Mureș : Consiliul Județean Mureș, 1971. ISBN 1220-6334. Available from:
https://revistavatra.org/93/V11

133. ZUB, Alexandru. Xenopoliana : buletinul Fundației Academice “A.D. Xenopol”. Iași :
Fundația Academică “A. D. Xenopol”, 1993. ISBN 1223-9941. 94/X43

134. ODESKIJ NATIONALYJ UNIVERSITET (ed.). Zapiski istoriceskvo fakultetu. Odessa :


Universitatea din Odessa, [no date]. 94(100)/Z11

135. ZAHAREANU, Delia. Zoom : supliment de știință și descoperiri al cotidianului Jurnalul


Național. București : Intact, 2007. 008/Z86

top

Fond documente electronice istorie

Baza de date: Koha


Căutare: su,wrdl: istorie and su,phr: resurse electronice
Nr. titluri: 21

1. CITY HALL OF IAȘI (ed.). 600 years of history in Iași. 908/S61

2. VICOL, Polina and ENACHE, George-Eugen. Alexandru Boldur, simbol al identității


naționale : teză de doctorat și rezumat. 2019. Universitatea “Dunărea de Jos.” 929Boldur,
A./V55

3. GRIGORAȘ, Iulian, CÂNDEA, Ionel and LICA, Vasile. Autonomii barbare în cadrul republicii
și imperiului, secolele II a. Chr. - I p. Chr. Galliile și Britannia : teză de doctorat și rezumat
[online]. 2013. Available from: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/327394(37)/G82

4. TUDOR, Andreea-Mihaela and CÂNDEA, Ionel. Biblioteca Mavrocordaţilor în prima


jumătate a secolului al XVIII-lea : contribuţii în baza catalogului inedit din manuscrisul românesc
603 (B.A.R.): teză de doctorat și rezumat *CD+. 2015. 94(498)"17"/T91

5. VIȘA, Ion, ROGOZEA, Liliana, DUȚĂ, Anca and HELEREA, Elena. Bulletin of the
Transilvania University of Brașov. Series VII: Social Sciences, Law *online+. Brașov : Transilvania
University Press, 2008. Bulletin of the Transilvania University of Brașov. ISBN 2066-771X.
Available from: http://webbut.unitbv.ro/BU2015/Series%20VII/Series%20VII.html31/B91

6. CONSTANTIN, Cristian and ARDELEANU, Constantin. Comerțul cu cereale la gurile


Dunării : integrarea pe piață, structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940) :
teză de doctorat și rezumat *online+. 2017. Universitatea “Dunărea deJos” Galați. Available
from: https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/431694/C66

7. UNGUREANU, Mariana-Delia and ARDELEANU, Constantin. Comunitatea evreiască din


Galați în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului XX: teză de doctorat și rezumat *CD-
ROM]. 2018. Universitatea “Dunărea de Jos”. 94(=411.16)/U52

8. STANCIU, Laura, HITCHINS, Keith and DUMITRAN, Daniel. Despre Biserica românilor din
Transilvania : documente externe (1744-1754). 2009. Editura Mega. 281.9/D34

9. DISCOVERY CHANNEL. În căutarea Atlantidei. Intact, 2007. 008/I-49


10. MITRIC-CIUPE, Vlad and ENACHE, George. Mecanisme represive în școala românească de
arhitectură 1944-1958 : teză de doctorat și rezumat [online]. 2018. Universitatea “Dunărea de
Jos.” Available from: https://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/504394(498)"19"/M82

11. SACHELARIE, Claudiu-Gigel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. Operațiunile militare și regimul de


ocupație ale Puterilor Centrale în județul Brăila (1916-1918) : perspectiva surselor germane :
teză de doctorat și rezumat. Galați : Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, 2018.
94(498)"19"/S12

12. TALPOȘ, Ioan, ROȘCA, Constantin and ISTUDOR, Nicolae. Pagini din istoria
învățământului superior economic din România 1843-2013 : monografie : 170 de ani de la
primul curs de economie politică ținut de Ion Ghica la Academia Mihăileană din Iași. 2013. ASE.
378.6/P13

13. MATEI, Valentina and CÂNDEA, Ionel. Populația din provinciile celto-germanice în
Moesia Superior și Moesia Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : teză de doctorat și rezumat [online].
2013. Available from: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/283494(37)/M47

14. IONAȘCU, Anișoara and CÂNDEA, Ionel. Reședințele boierești din Moldova în prima
jumătate a secolului al XVII-lea : rezumatul tezei de doctorat [online]. 2013. Available from:
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/287694/I-67

15. BRĂDEANU, Adina and BLYTH, Alistair Ian. Sahia vintage. 2013. Asociația One World
România. 316.32/S15

16. Secretele Marelui Zid Chinezesc. Intact, 2007. 725/M35

17. MÂRZA, Iacob and STANCIU, Laura. Sens și reprezentare în dinamica gândirii politice din
Transilvania (sec. XVII-XIX) : dicționar terminologic explicativ, bază de date. 2005. Argonaut.
94/S44

18. POPA, Stoica-Cristinel and LUPAȘCU, Silviu-Dan. The Republic of Moldova between East
and West: vectors and agents of change that determine political attitudes (1991-2016) : *PhD
thesis and summary]. 2019. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați. 94(478)"19/20"/P79

19. LUMEN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE (ed.). Transdisciplinarity and


communicative action: working papers of the LUMEN International Scientific Conference, 5th
edition. 2014. Lumen. 2/9/T81

20. NECULAU, Gabriela and CÂNDEA, Ionel. Unelte și practici agricole pe teritoriul Țării
Românești (secolele XIII - XVI) : teză de doctorat și rezumat [online]. 2014. Available from:
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/3486903.2/N34

21. Valachica : număr aniversar cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la apariție : (1969-2009).


2009. 93/94/V14
top

06.02.2019 Elaborat de,


Lenuța Ursachi