Sunteți pe pagina 1din 4

CHESTIONAR 360 feedback

Numele şi prenumele......................................................................................................................................

Vârsta..............................................................................................................................................................

Numele și prenumele persoanei evaluate


.....................................................................................................................................

Autoevaluarea performanţei

(la fiecare întrebare sau punct încercuiţi litera care corespunde cel mai bine evaluării Dvs., ştiind că:

SS înseamnă subsatisfacatoare/ subsatisfacator

NS înseamnă nesatisfacator/ nesatisfacatoare

S înseamnă satisfacator/satisfacatoare

B înseamnă bine/ bună

FBinseamnă foarte bine/foarte buna

E înseamnă excelent/ excelentă)

Deschidere și comunicare

1. Face schimb de informații.

2. Comunică direct și deschis.

3. Oferă des feedback.

4. Dovedește aptitudini de bun ascultător.

5. Comunică clar și concis.

1
Interacțiune

6. Are o atitudine pozitivă și optimistă.

7. Are un comportament calm și liniștit.

8. Dovedește abilități motivaționale.

9. Are un comportament plăcut.

10. Dă dovadă de considerație față de cei din jur.

Stăpânire de sine și etică

11. Este stăpân pe sine.

12. Dă dovadă de răbdare.

13. Dovedește punctualitate.

14. Apreciază și promovează valorile morale.

15. Cunoaște și respectă regulile de lucru.

16. Respectă intimitatea altora.

17. Dovedește prietenie și oferă sprijin atunci când i se solicită.

Spirit inovator și dezvoltare personală

18. Dispune de cunoștințele necesare inovării.

19. Își promovează activ ideile.

20. Susține activ ideile altora.

21. Demonstrează capacitate de adaptare.

22. Manifestă o atenție meticuloasă pentru detalii.

Întrebări cu răspuns liber

23. Care sunt principalele 3 puncte forte ale persoanei evaluate?

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

24. Care sunt principalele 3 zone care necesită îmbunătățiri?

2
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................,.

25. Aveți și alte întrebări sau recomandări?

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să indicaţi care considerati ca este nivelul de performanta al angajatului evaluat pentru următoarele
aptitudini, prin atribuirea unui număr de la 1 la 10. (10 – cel mai ridicat de performanță; 1– nivelul cel mai scăzut de
performanță)

 Organizare

 Capacitate de învăţare

 Asumarea riscului

 Spirit de inovare

 Flexibilitate

 Creativitate

 Rezistenţă la stres şi la efort

3
 Capacitate de comunicare

 Abilităţi de negociere

 Gândire analitică

Data Semnătura