Sunteți pe pagina 1din 1

Seminicația mesajului unui text liric

Textul liric

= Natura - elementeledecorului :ramuri ,luna , izvor etc.


=Om-gânduri,sentimente.
Cautomul care priveștenatura.
Cautimaginile vizuale:1.imaginileluminoase.Dinimaginilevizualeveidescoperimirajul ,
fascinația,fericirea
2.imaginile sumbre,întunecate:tristețe,nostalgie,interiorizare,neputința,singuratatea.

Mesajuluneipoeziireiese din ideilepoeticetransmiseîn mod direct de


eulliric.Înfuncție de temașimotivelediscursului, precumși de posturaeului
poetic, putemdescifrasemnificațiile/simbolismulmesajului.
Înprimulrând, temapoeziei …… de …… este …… așa cum ilustreazătermeniiceaparțincâmpului
semantic al acesteia: “……” (exemple) și cum anticipeazătitlulcedeschideorizonturi de
așteptarecititorului. Mesajultextuluitransmiteîn mod direct sentimente de …… (nostalgie,
tristețe, melancolie, bucurie etc.) provocate de …… (trecereatimpului, contemplareanaturii,
așteptareacuiva etc.) printr-undiscurs artistic de mare expresivitate.
Majoritateacuvintelorîșipierdsensulpropriu, constituindunadevăratspectacol al figurilor de stil.
Astfel, …… (senumescfiguri de stil diverse, reprezentativepentrutemăși se comentează).
Pelângăacestea se
remarcășiimaginiartisticecesugerează/conturează/creionează/descriuînliniigrațioaseplanul
cosmic/terestru (se comentează).
In al doilearând, prezențaeuluiliricîn text esteconcretizatăprin diversemărcilexico-gramaticale (se
dauexemple). În text predominăgrupurilenominalesubstantiv-adjectiv,
specificedescrieriiartistice.Substantivelefac parte din câmpul semantic al …... șisuntînsoțite de
adjective ceevidențiazăelemente de detaliuprecum forma, starea, culoarea etc. (se dauexemple).
Acestea au rolul de a particularizaaspectuldescris.Modurile de expunereutilizateîn text
suntmonologulliric/descrierea de tip tablou/portretcereprezintă “o secvență de suprafață care se
opunedialogului, povestirii.” conform afirmațieilui A.J. Greimas./ce are un rolestetic.
Nu in ultimulrând, la nivelprozodic se evidențiază o structuraclasică/modernă, textulfiindalcătuit din …..
(distih, terțină, catren, cvintet, strofapolimorfăetc.) curimă ….. șimăsurăconstantă/variabilă de ……
silabe.Toateacesteaspecte de versificațieconferăpoeziei o sonoritatearmonioasă.
Înconcluzie, semnificațiiletextului se leagă de sentimentele de …… și de trăirileeuluiliric. Se
contureazăastfelunmesaj poetic sensibil care impresioneazăcititorul.