Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Reflectează asupra noțiunilor NEVOI și RESURSE și:


a. Formulează trei idei și trei întrebări legate de nevoi, resurse și de relația dintre ele.
b. ABC-ul resurselor (Pornind de la literele date, construiți cuvinte ce descriu resursele):

R
E
S
U
R
S
E

2. Aveți la dispoziție 30 de lei. Fiecare dintre bunurile și serviciile de mai jos costă între 25
și 30 de lei:
• 2 bilete la piesa de teatru ”O noapte furtunoasă”;
• Un tricou imprimat pentru concursul ”Care pe care”;
• O ieșire la cofetărie cu colegii;
• Un joc pentru calculator;
• Reparația bicicletei la un atelier de specialitate.
Ce alegeți și după ce criterii?
Redați printr-un cuvânt/enunț/desen bucuria alegerii făcute.

3. Prin reciclarea hârtiei sunt salvate pădurile și este protejat mediul. Răspunde la
întrebările:
• Ce voi opri în comportamentul meu cu privire la utilizarea hârtiei?
• Ce voi începe de astăzi?
• Cum voi continua ce am început?

4. Întocmiți o listă de bunuri pe care le doriți pentru voi și pentru familia voastră. Întocmiți
o listă cu resursele disponibile pentru a procura bunurile respective:
Bunuri Resurse

5. Răspundeți la întrebările:
1. Pot fi procurate toate bunurile pe care le doriți? De ce?
2. Cine va avea acces mai ușor la bunuri?
3. De ce lista resurselor este mai scurtă?
4. Redați printr-o imagine/simbol/metaforă bucuria de a dobândi un bun prin efort personal.

6. Elaborează câte două judecăți economice pentru enunțurile:


• Este normal ca toți oamenii să-și poată procura hrana.
• Toți copiii trebuie să aibă acces la educație.
• Magazinele trebuie să fie pline de bunuri.
• Opțiunile individuale și colective au consecințe în viitor.
• Raritatea resurselor trebuie să ne preocupe pe toți.
• Este important ca unele servicii pentru populație să fie gratuite.

7. Identificați 5 factori care stau la baza alegerilor noastre pe piață. Formulați enunțuri
economice referitoare la factorul pe care-l considerați cel mai important.
8. Redă schematic mediul economic al școlii în care înveți.

C.N.T.V.

9. Formulați recomandări, în calitate de consumatori, pentru bunica aflată în supermarket la


cumpărături.

10. Dați exemple de situații în care sunt încălcate drepturile consumatorilor.

11. Studiați cererea și oferta de fructe din localitatea în care locuiți (timp de două săptămâni)
și arătați cum se modifică una în funcție de cealaltă și ambele în funcție de preț. Notați
zilnic constatările făcute.

12. Folosind cuvintele din lista de mai jos, elaborați un discurs prin care să convingeți
părinții că meritați să primiți banii pentru excursia cu clasa: economii, nevoi, satisfacție,
servicii, bunuri, consumator, preț, plăceri, bani, buget, muncă.

13. Scrieți pe bilețel un cuvânt/expresie care exprimă o calitate a antreprenorului de succes;


povestește despre această calitate. Formați echipe de câte 4 elevi și extrageți lecția din
fiecare poveste auzită. Care poveste a provocat învățare?

14. Să calculăm costuri, productivitate, profit la firma ”Excel”, care are, în 2017, următoarea
situație:
- Cheltuieli cu materii prime, combustibil, energie, apă – 10000 lei;
- Cheltuieli cu întreținerea utilajelor 10% din valoarea lor de 100000 lei;
- Cheltuieli cu salariile 50% din cele cu materiile prime, energia și apa;
- Producția 10000 de bucăți;
- Numărul de salariați – 100;
- Prețul unitar (pentru o bucată) – 10 lei.
Propuneți 5 modalități de reducere a cheltuielilor.

15. Scrie povestea orașului tău așa cum ai vrea să arate când vei merge la liceu.

16. Identificați servicii publice deficitare în localitatea în care locuiți.


-
-
-
-

17. Cum contribuie articolele din presa locală la îmbunătățirea serviciilor publice din oraș?

18. ”Compania mea de nivel european”.


Argumentează titlul exercițiului răspunzând la întrebările:
a) Ce? (Cu referire la produs….);
b) De ce? (Pentru a avea profit……);
c) Cum? (Prin costuri….);
d) Pe mai departe? (Voi extinde….).

19. Participați la interviul de angajare la fabrica de confecții din oraș, în secția de producție.
Ce abilități, cunoștințe, calități te-ar recomanda?
Sintetizează aceste calități printr-o metaforă și printr-un desen.

20. Formulează 10 reguli pentru crearea unei imagini profesionale a angajatului de la


departamentul vânzări al unei firme; expune-le într-o conferință de presă pe tema
promovării firmei.

21. Sunt trei posturi de conducere libere la firma ”Joker”. După ce criterii ai selecta trei
oameni (din 40 de candidați) dacă ai fi directorul serviciului de ”Resurse umane”.

22. Identifică cinci modalități prin care familia poate spori resursele financiare.
23. Părinții tăi au împrumutat de la bancă suma de 10000 lei pentru renovarea apartamentului
cu o rată a dobânzii de 10% și trebuie să-i ramburseze într-un an. Care crezi că va fi suma
pe care o vor restitui băncii?

24. De ce vor plăti o sumă mai mare decât creditul efectuat?

25. Cum pot fi evitate datoriile?

26. Ești conștient că fără bani nu poți cumpăra bunuri, de aceea trebuie să faci economii.
Folosește metoda:

STOP

START

CONTINUĂ

și arată ce vei opri, ce vei începe să faci și ce vei continua în legătură cu economiile
personale.

27. Scrie o rețetă veselă pentru a umple pușculița.

28. Se dă următoarea situație a pieței merelor din oraș în perioada noiembrie-decembrie:

Prețul Cantitatea cerută Cantitatea oferită


1,8 lei 200 Kg
2,5 lei 300 Kg
3 lei 400 Kg

Completați ”cantitatea cerută”, cu valori fictive, ținând seama de relația preț-cantitate


cerută. Formulați un enunț care să explice valorile din tabel.

29. Ce efecte credeți că va avea majorarea veniturilor populației asupra cererii de mere și
asupra prețului acestora?

30. Scrie 5 sfaturi (recomandări) pentru bunicii tăi care au la țară o livadă cu mere.
Lucrați în echipe de 5 elevi (companii) și:

a) Identificați o idee de afacere pe care ați dori să o puneți în practică după terminarea
liceului;

b) Alegeți managerul firmei și prezentați calitățile pe care le are și care au stat la baza
deciziei voastre;

c) Faceți portretul (desen, caricatură) managerului firmei;

d) Dacă ai fost desemnat manager ce vei începe să faci de astăzi?

31. Temă de reflecție: Cum ne găsim un loc de muncă?

a. Elaborează o listă cu meseriile pe care ai dori (ai putea) să le ai. Selectează 3 meserii
pentru care crezi că ai putea să găsești ușor un loc de muncă. Argumentează.

b. Exprimă printr-o expresie/propoziție/enunț și printr-un desen meseria ce ți se


potrivește.

32. Părinții lui Tudorel i-au cumpărat un joc pentru aniversarea de 14 ani. A fost încântat, în
unele zile și-a verificat chiar lecțiile pentru a se juca. În cele din urmă s-a plictisit și l-a
returnat la magazinul de unde îl cumpărase.

a. Realizați un studiu de caz pe tema returnării nejustificate a bunului după ce Tudorel l-


a folosit timp de 10 zile (perioada de probă);
b. Sunt cumpărătorii întotdeauna etici? Argumentați prin trei enunțuri.

33. În ultimul an ai economisit, din alocații, 800 de lei. Ai următoarele variante de a utiliza
aceste economii:
a) Depozit bancar, pe un an, cu 3% dobândă;
b) Excursie de 2 zile la Budapesta pentru o croazieră pe Dunăre;
c) Înlocuirea garderobei de vară.

a. Care este costul de oportunitate (pierderi, renunțări, sacrificii) al deciziei de a-ți înlocui
garderoba?
b. Formulează patru criterii care au stat la baza deciziei.
34. Scrieți pe postit-uri idei, probleme pe care vi le sugerează economiile bancare. Faceți
turul galeriei și oferiți soluții proprii (inovatoare) la problemele afișate.

35. Concurs ”Economisești și câștigi!”:

Arătați, referitor la economii:


a) Ce veți opri?
b) Ce veți începe să faceți?
c) Ce veți continua?

Notează 2 obiective financiare pentru anul în curs.

36. Scrie povestea banilor. De ce sunt banii atât de importanți?

37. Ce decizii vei lua cu privire la cheltuirea banilor pentru a reuși să-ți cumperi o tabletă
nouă?

38. Construiește un enunț, cu valori numerice, prin care să demonstrezi că profitul din
activitatea ta crește, dacă ai cheltuielile mai mici.

39. Elaborează planul lunar de cheltuieli pornind de la venitul pe care îl primești de la părinții
tăi în luna respectivă. Valorificând abilitatea de a utiliza calculatorul, realizează și
dimensiunea virtuală a planului prezentat.

40. Monitorizează (fotografiază, notează) modul în care sunt afișate prețurile într-un magazin
de cartier și în supermarket (2 săptămâni) și formulează 10 judecăți economice:
-
-
-
-
41. Scrie o rețetă împotriva plictiselii la școală.

42. O firmă produce anual 10.000 bucăți din bunul X cu un consum total/ cheltuieli de
200.000 lei; bunurile sunt vândute pe piața din oraș la prețul de 25 lei.
Calculați profitul total și prețul unitar și identificați 5 modalități de creștere a profitului.

43. Construiți un rebus folosind termeni economici relevanți pentru creșterea rentabilității
unei firme.

44. Formulați răspunsuri la întrebările:


- Ce feluri de bani primiți de la părinți?
- Vă plac mai mult monedele sau bancnotele? Argumentați.

45. Ce este un card? Unde poate fi folosit?

46. Voi pentru ce utilizați banii?

47. Dacă plecați în excursie în Germania ce bani vă sunt necesari?

48. Desenați o hartă a traseelor pe care ați vrea să le parcurgeți într-o călătorie de vis.

49. Explicați funcțiile banilor pornind de la proverbul:


,,Banii sunt ca o fântână. Fântâna se umple dacă o folosești, altfel seacă”.

50. Răspundeți la întrebări:


• Îți place să-i ajuți pe bunici când mergi la țară?
• Dacă da, spune povestea unei munci pe care ai desfășurat-o alături de bunici.

51. Enumerați deprinderi, abilități, capacități pe care le puteți dobândi dacă munciți în
grădină (gospodărie), în vacanțe.
52. Ce înseamnă să fii ucenic?

53. Lucrați în echipe de 5 elevi.

a. Confecționați o căsuță pentru păsărele ( într-o săptămână) și prezentați-o clasei,


arătând ce resurse ați consumat, ce nivel au cheltuielile totale și le ce preț ați fi
dispuși să o vindeți.

b. Pe baza prezentărilor făcute, care credeți că este nivelul normal al costurilor?

54. Lucrați în echipe de 5 elevi.

I. Elaborați un ghid de bune practici în afaceri (12 norme, reguli) pornind de la ideile:
A. A fi întreprinzător, înseamnă în primul rând a avea o idee.
B. Întreprinzătorul este cel care face firme, succesul de piață depinde de abilitățile și
cunoștințele lui.
C. În economia de piață raporturile dintre oameni sunt stabilite în funcție de interese.
D. Întreprinzătorul de succes este cel care consideră consumatorul a fi ,,rege”.
E. Criteriul eficienței activităților economice este maximizarea profitului.
F. Informația circulă foarte repede dinspre producător spre consumator și invers.
G. Orice consumator caută maximizarea satisfacției prin consumul de bunuri.
H. Clienții sunt mulțumiți când așteptările sunt satisfăcute și încântați atunci când
așteptările sunt depășite.
I. Ești întreprinzător de succes dacă satisfaci nemulțumirile clientului când apar
probleme, dacă reglezi echitabil revendicările justificate.
J. Productivitatea ridicată a muncii este sursa creșterii cifrei de afaceri.
K. Munca este factorul primar, activ și determinant al producției.
L. ,,Meșteșugul vreme cere, nu se-nvață din vedere”.
M. Produsele devin cunoscute prin reclamă.
N. Un client satisfăcut este expresia unui producător puternic.
O. Ca întreprinzător îți aperi interesele dar și statul are interesul de a asigura
funcționarea normală a economiei și a societății.
P. Afacerile înseamnă să câștigi oameni, nu doar bani.

II. Propune 10 modalități (căi) de reducere a cheltuielilor în școala în vare înveți, pentru
semestrul I al anului școlar.
55. Lucrați în echipe de 5 elevi.

a. Realizați o machetă a ,,laboratorului verde” în care ați vrea să desfășurați orele de curs.(o
lună).

b. Identifică avantaje ale desfășurării activității într-un mediu adecvat și prin respect față de
natură.

c. Elaborați un program de acțiune pentru mediu prin aplicarea principiul celor 4R


(Reducere, Refolosire, Reciclare, Recuperare ).

56. Lucrați în echipe de 5 elevi și propuneți un proiect de antreprenoriat social (proiect ce


poate contribui la creșterea economică a orașului tău) pe structura :
- titlul proiectului;
- obiective ;
- resurse folosite;
- activități desfășurate;
- impactul asupra comunității;

57. Sunteți în excursie tematică la B.N.R.


a. Formulați 5 întrebări pentru directorul băncii.
b. Ce întrebări ați adresa unui funcționar al Băncii Comerciale?

58. Scrie scenariul unei piese de teatru cu următoarele personaje:


- funcționar bancar la serviciul ,,Relații cu clienții”;
- debitorul;
- directorul serviciului ,,Relații cu clienții”;
- consultant de credite;
- gardian.

59. Lucrați în echipe de 5 elevi și dezlegați misterele economice.


A. Mistere economice.

1. Cum se explică faptul că deși muncesc mult, oamenii au nivel de trai scăzut (în
România);
2. Speranța de viață a populației scade, deși societatea s-a modernizat;
3. Tinerii știu că studiile superioare vor duce la câștiguri salariale mari. Totuși, în Romania,
rata abandonului școlar este de aproximativ 20% iar cea a analfabetismului funcțional de
aproximativ 40%;
4. Cum se explică faptul că pădurile sunt tăiate, cu toate că oamenii sunt afectați de severe
alunecări de teren?
5. România este o țară bogată în resurse dar românii sunt săraci. Cum se explică?
6. Avem cele mai bune terenuri arabile, cei mai mulți oameni își lucrează terenurile, dar
rafturile magazinelor sunt pline cu fructe și legume din import. Cum se explică?
7. De ce nu sunt atrase toate fondurile europene, dacă avem nevoie de bani pentru investiții?
8. Cum se explică faptul că românii (tinerii mai ales ) cumpără mașini străin, iar fabrica de
automobile de la Mioveni produce în principal pentru export?
9. Cum se explică faptul că, deși nu iubim refugiații, mergem la medici turci, sirieni și alte
naționalități?
10. Cum poate fi explicată atitudinea unor politicieni care acuză guvernul de eliminarea sau
reducerea unor taxe, deși știu că măsura este în avantajul populației?
11. Apartamentele noastre sunt moderne, dar scara de bloc este neîngrijită.

B. Redați printr-o caricatură conținutul fiecărui mister economic.

60. Citiți presa locală o săptămână și identificați mistere economice (lucruri ce par a fi
ciudate);

61. Interpretați principiul economic: ,,Nu există lucruri gratuite.”.(NELG)