Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

DICHNER, M. (1993) - Sporschwimmen – Grunndlangen -


training, Editura Sportverlag, Stuttgart.

DRĂGAN, I. (1988) - Practica medicinii sportive, Editura


Medicală, Bucureşti.

EPURAN, M., CORDUN, M., MÂRZA, D., MOŢET, D.,


OCHIANĂ, G., STĂNESCU, M. (2006) -Asistenţă, consiliere şi
intervenţii psihomedicale în sport şi kinetoterapie, Editura
Fundaţiei Humanitas, Bucureşti.

DRAGNEA, A.; MATE-TEODORESCU, S., (2002) – Teoria Sportului, Bucureşti,


Editura Fest;

BOCU, T., (1997) – Selecţia în sport, Cluj, Editura Dacia;

EPURAN, M., (1990) – Modelarea conduitei sportive, Bucureşti, Editura Sport


Turism;

http://www.qreferat.com/Criterii-medicosportive-in-selectia-sportiva.php

http://www.medicinasportiva/sport/articole/Selectia_in_sport.html

http://www.creeaza.com/Lucrare-atestat-sport.php

Bota C. – Ergofiziologie;Editura Globus,Bucureşti ,2000


Demeter A. – Bazele fiziologice şi biochimice ale calitatilor motrice;
Editura Sport Turism,Bucureşti 1981
Demeter A. – Fiziologia educaţiei fizice şi sportului; Editura
Stadion,Bucureşti,1974
Epuran M. – Psihologia Educaţiei fizice,1994
Epuran M – Psihologia sportului de performanţă–Teorie şi practică;,
F.E.S.T.,Bucureşti ,2001
Epuran M. Holdevici I–Compendiu de psihologie; Bucuresti,A.N.E.F.S. 1993

Harre H. –Federbal;Berlin,1985

Şchiopu U.
Verza E.–Psihologia vârstelor:ciclurile vieţii; Editura Didactică şi
Pedagogică,Bucureşti,1995
Zatiorschi V.M.-Calităţile fizice ale sportivului; Cultură fizică şi
sport,Moscova,1980