Sunteți pe pagina 1din 2

INSTRUCTIUNI DE APARARE Nr.

Pagini
1
IMPOTRIVA INCENDIILOR LA
MEGA CONECT S.R.L.
EXPLOATAREA CAILOR DE
ACCES, DE EVACUARE SI
INTERVENTIE
INSTRUCTIUNEA ISU 02
DATA FEBRUARIE 2020 Exemplar nr.1 SEMNĂTURA
INTOCMIT CADRU TEHNIC PSI: ING. DANCIU CONSTANTIN

Nr. INSTRUCTIUNI
Crt. de Aparare Impotriva Incendiilor la exploatarea Cailor de Acces, de Evacuare si de Interventie Obs.
in cadrul MEGA CONECT S.R.L.
Accesul fortelor de interventie trebuie sa fie asigurati in permanenta la toate:
1. a. constructiile de orice fel (industriale, social-administrative, speciale etc.) si incaperile acestora
b. instalatiile tehnologice si anexe
c. inchise si deschise
d. instalatiile si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora
e. celelalte mijloace utilizate pentru interventiile in caz de incendiu (vechicule pentru tractare si transport, cisterne ori autocisterne de apa etc.)
Caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie.
2.
Caile de acces si evacuare vor fi mentinute in permanenta in orice anotimp, practicabile si curate.
3.
Este interzisa blocarea cailor de acces si evacuarea cu materiale care sa conduca latimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie.
4.
Peste santurile sau sapaturile executate pe caile de acces si evacuare se vor amenaja treceri (podete) bine consolidate sau se vor asigura cai de acces ocolitoare.
5.
Trecerea cailor de acces si evacuare rutiere peste calea ferata se vor amenaja si consolida cu contrasine si podini intre ele, la acelasi nivel cu ciuperca sinei.
6.
Se interzice blocarea in pozitie deschisa a usilor caselor de scari, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a altor usi case, in caz de incendiu au rolul
7. de a opri patrunderea fumului gazelor si propagarea incendiului pe verticala si orizontala.

Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a usilor sau obloanelor antifoc, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon se
8. verifica si intretin corespunzator astfel incat sa li se asigure permanent starea de functionare.

Usile de evacuare catre exterior trebuie sa fie prevazute cu inscriptii corespunzatoare, descuiate pe timpul lucrului si astfel intretinute, incat deschiderea lor sa fie sigura si
9. usoara in caz de incendiu.

Caile de acces si evacuare vor fi marcate conform reglementarilor in vigoare, astfel incat persoanele care se evacueaza sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior.
10. Vor fi indicate si locurile unde sunt amplasate mijloacele de stingere si orice alte instalatii care in caz de incendiu presupun manevre obligatorii, in vederea miscarii
pericolului de incendiu, a limitarii propagarii acestuia si semnalizarii lui.
Cand este cazul, vor fi marcate si caile de circulatie care duc pe platforme de depozitare a materialelor si altor bunuri, care duc in refugii sau in alte locuri special
amenajate.
Cheile incaperilor care stau incuiate in timpul programului de activitate vor fi tinute la poarta sau pe holul de acces in cladire sau alt loc stabilit.
La incetarea programului de activitate, toate cheile incaperilor se vor pune pe panoul de la poarta sau pe holul de acces in cladire sau alt loc stabilit.
Cheile vor fi prevazute cu marca de recunoastere usoara.
Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi verificat, intretinut si mentinut in permanenta in buna stare de functionare.
11.
Sunt interzise in exploatare:
12. a. modificarea gabaritelor cailor de evacuare sub limitele stabilite in proiect;
b. incuierea sau blocarea usilor sau a altor dispozitive destinate evacuarii;
c. scoaterea din functiune a illuminatului de siguranta pentru evacuare.
Pentru asigurarea evacuarii rapide se intocmesc planuri si/sau schite de evacuare in caz de incendiu. Acestea se afiseaza in locuri vizibile din spatiile pentru care au fost
13. intocmite.

Planurile de evacuare in caz de incendiu trebuie sa cuprinda;


14. a. mijloacele prin care se realizeaza anuntarea personelor care raspund de executarea si dirijarea in caz de incendiu;
b. numele si prenumele, precum si locul de activitate al persoanelor care raspund de evacuare;
c. ordinea in care urmeaza a se face evacuarea persoanelor si dupa caz a bunurilor (in functie de valoarea lor si de vulnerabilitate la incendiu);
d. traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cat posibil urmarindu-se ca aceasta sa se faca pe alte cai decat pe cele destinate evacuarii materialelor si
bunurilor si astfel stabilite incat sa nu ingreuneze interventia pompierilor la stingere;
e. locurile in care urmeaza sa fie evacuate persoanele si adapostite bunurile, precum si persoanele insarcinate cu paza acestora;
f. masurile de siguranta care trebuie luate la efectuarea evacuarii
Cadrele tehnice si persoanele cu atributii de prevenire si stingere a incendiilor vor controla modul in care planul de evacuare este insusit si cunoscut de catre cei
15. responsabili cu evacuarea persoanelor si a bunurilor.
Se vor face periodic exercitii practice, astfel incat in caz de incendiu operatia de evacuare sa se desfasoare in conditii de siguranta.
Caile de acces si de evacuare, limitele zonelor periculoase (incendii, explozii, electrocutare, radiatii etc.), locurile unde sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru
16. stingerea incendiilor si orice alte instalatii care in caz de incendiu presupun manevre obligatorii, vor fi marcate vizibil cu indicatoare.

Accesul la hidranti, mijloace speciale de stingere, stingatoare de incendiu, vanele principale ale conductelor de apa, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri
17. electrice de distributie etc., trebuie lasat liber pentru ca in caz de pericol sa se poata interveni usor.

In imediata vecinatate a elementelor care asigura inchiderea de protectie a golurilor din peretii antifoc, nu se admite depozitarea materialelor si a lichidelor combustibile.
18. Fac exceptie cantitatile strict necesare fluxului tehnologic (pe benzi transportoare sau in utilaje).

In vederea asigurarii folosirii nestingherite in orice moment si in orice anotimp a cailor exterioare de evacuare, precum si a scarilor exterioare de incendiu, se va asigura
19. curatarea lor de zapada si de gheata.

Se vor asigura libere caile de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa in caz de incendiu, precum si posibilitatile de folosire a acestor
20. surse in orice anotimp.
Platformele de acces a autospecialelor de interventie si salvare de la inaltimi, prevazute in imediata vecinatate a constructiilor vor fi marcate corespunzator si mentinute
21. libere.

Ascensoarele de interventie in caz de incendiu vor fi mentinute in permanenta in stare de functionare pentru a putea fi utilizate operativ si in siguranta.
22.