Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT:NR 17/2019

TITLU PROIECT
MODIFICARE DE TEMA LA CONSTRUCTIA IN
CURS DE EXECUTIE INCEPUTA IN BAZA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE NR.5 DIN
15.10.2019 PENTRU TEREN MULTISPORT
37X18M, CU GAZON SINTETIC
MULTIFUNCTIONAL

ADRESA:SAT MICLESTI, COMUNA MICLESTI, JUDETUL VASLUI


FAZA: DTAC-PT

PROICTANT GENERAL:
SC LINEAATELIER SRL

ARH. MALI VLAD ANDREI


ARH. PATRAS ANDREI
MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA

Denumirea lucrării: MODIFICARE DE TEMA LA CONSTRUCTIA IN CURS DE


EXECUTIE INCEPUTA IN BAZA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE NR. DIN
PENTRU TEREN MULTISPORT 37X18M, CU GAZON SINTETIC
MULTIFUNCTIONAL

Faza de proiectare: DTAC-PT


Amplasament: SAT MICLESTI, COMUNA MICLESTI , JUDETUL VASLUI
Nr. proiect: 17/2019
Proiectant SC LINEAATELIER SRL
Titularul lucrării: COMUNA MICLESTI

Capitolul I - DATE GENERALE


1.1. Caracteristicile amplasamentului
• Incadrare in zona si localitate
Terenul in suprafata de 5741.351 mp aflat in proprietatea Primariei Comunei Miclesti,
jud.Vaslui, apartinand Scolii Generale, se afla in intravilanul comunei Miclesti.

• Descrierea terenului
Regimul juridic: Terenul in suprafata de 5741.351 mp este proprietatea Primariei Comunei
Miclesti, conform Hotararii emisa de Consiliul Local al Primariei Miclesti, jud. Vaslui.

Regimul economic: Terenul este situat in intravilanul comunei Vaslui.


Forma terenului este un paralelogram cu urmatoarele vecinatati conform Planului de
situatie cadastral:
1. la Nord– drum DS
2. la Est – drum DS
3. la Sud - drum DS 973
4. la Vest- proprietate personala

• Conditii de amplasare si realizare a constructiilor


Pe terenul mai sus mentionat, proprietate a, Primariei Comunei Miclesti, in suprafata
de 5741.351 mp, autoritatile locale doresc modernizarea Scolii Generale de la adresa
str. Scolii nr.3, comuna Miclesti, jud. Constanta prin infiintarea unui teren de sport.
Acesta va fi amplasat intre corpul C2 si corpul C3, cu laturile scurte ale terenului
pozitionate paralel fata de cele doua corpuri. Se va respecta aliniamentul aleei
adiacente terenului. Suprafata terenului va fi de 743 mp, 20x37,15m. Acesta va fi
amplasat cu latura lunga E-V, conform planurilor de situatie anexate memoriului. Se
vor pune straturile aferente( strat de forma din paman stabilizat cu lianti hidraulici,
strat de balast conform stas, iar la final placa de beton de 10 cm cu plasa sudata.
Placa de beton va avea o panta de 1% pentru scurgerea apelor. Imprejmuirea va fi
realizata din stalpi metalici cu grosimea de 60x40x2 mm cu inaltimi de 2m si 5 metri
la interval de 8m, prinsi cu bride metalice.Fundatia va fi punctiforma .. Pana la cota
de 2.00 m imprejmuirea va fi realizata din plasa bordurata de 2.00x2.00 m inaltime,
iar pana la cota de 5 m , se va pune plasa speciala de protectie din polipropilena
pentru terenurile de sport. Pentru scurgerea apelor pluviale, placa de beton va avea o
panta de 1%. Terenul de sport va fi prevazut cu nocturna. Aceasta este asigurata de 4
stalpi metalici montati pe latura lunga a terenului, cu inaltimea de 7m. Sistemul de
iluminat este unul pe led cu becuri de putere 200W.Marca betonului va fi B200,
conform normativelor in constructii pentru platforme betonate.

1.2. Caracteristicile constructie propuse


Nu sunt modificari fata de reglementarile existente, legate de POT, CUT sau
regim de inaltime.

Capitolul II – DESCRIEREA FUNCTIONALA


Terenul de sport propus va fi amplasat pe o platforma de beton, cu dimensiunea de
20x37.15, careia i se vor amplasa doua porti de fotbal, de dimensiuni 2x3m, finisat cu gazon
artificial, sintetic.

Capitolul III – INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

3.1Cerinta A – rezistenta si stabilitate


Nu este cazul.

3.2. Cerinta B – siguranta in exploatare


Nu este cazul.

3.3Cerinta C – securitate la incendiu


Nu este cazul.

3.4Cerinta D – igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului


Lucrarile vor fi realizate cu acordul Protectiei Mediului jud. Constanta.

3.5Cerinta E – izolare termica, hidrofuga si economia de energie


Nu este cazul.

3.6Cerinta F – protectia la zgomot


Lucrarile mai sus enuntate nu necesita protectie la zgomot.

Capitolul IV – MASURI DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIA MUNCII


Executantii si beneficiarul vor respecta LEGEA PROTECTIEI MUNCII Nr. 139/2006.
De asemenea vor fi respectate:
• Normele departamentele pentru transporturi
• Norme generale de protectia muncii;
• Regulamentul privind protectia si igiene muncii in constructii;
• Ordin privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;
• Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
• Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor
• Norme generale de protectie a muncii
• Norme republicane de protectie a muncii

Legile si normativele mentionate nu sunt limitative . Conducerea santierului este datoare sa


ia orice masuri de protectie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier in deplina
siguranta pentru prevenirea producerii accidentelor de munca, in functie de tehnologia aplicata si
dotarea tehnica pe care o are.
Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire
(D.T.A.C.), este extras din proiectul tehnic (P.Th.), si a fost elaborata cu respectarea prevederilor
Legii 50/1991cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii 10/1995 privind calitatea
lucrarilor in constructii , a normativelor si normelor tehnice în vigoare.

Întocmit,

Arh. Mali Vlad Andrei


Arh. Patras Andrei