Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA PETROL Şi GAZE PLOIEŞTI , FACULTATEA DE ŞTIINŢE

ECONOMICE , SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE


- ID

Temă referat: Dezvoltarea fizică armonioasă ca


obiectiv fundamental al lectiei de educaţie fizică
şi sportivă
Disciplina: Educaţie fizică

PROFESOR COORDONATOR: STUDENT: MUSOIU CARMEN


Conf.univ.dr. Vaida Marius ALEXANDRA, AN I , GRUPA 50484
Sistemul de educaţe fizică şi sport se referă la forma organizatorică ,
teoretică si practică a întregului domeniu , implicand mentionarea statutelor şi
rolurile asumate de fiecare instituţie participantă la acest fenomen. Bunul mers
al funcţionării caestui sistem depinde în primul rând de finanţarea obţinută pe
diferite căi , dar mai ales de consumarea inteligentă a acestor fonduri.
Resursele financiare sunt asigurate în cea mai mare măsură de la bugetul de
stat , sub forma unor subvenţii administrate de Autoritatea Naţională pentru
Tineret şi Sport, dar şi din sponsorizări sau donaţii oferite de diferite fundaţii ,
structuri sau organiyaţii non-guvernamentale.
Ca orice sistem trebuie să aibă anumite obiective, scopuri , finalităţi , un
conţinut şi o organizare , care să facă faţă cerinţelor actuale ale societăţii ,
asigurând eficienţa şi dinamica unei bune desfăşurări a activităţilor de educaţie
fizică şi sport.
Educaţia fizică are un rol specific în dezvoltarea integral vocaţională a
personalităţii , aceasta reprezintă activitatea de formare-dezvoltare “
corporală” necesară pentru asigurarea şi cultivarea valorilor sănătăţii omului,
respectiv a “stării de echilibru şi functionare a organismului “. Ea vizează
întreţinerea sănătăţii organismului , dar şi provocarea “efectelor mintale şi
morale “, generând multiple efecte sociale. Educaţia fizică contribuie la
dezvoltarea tuturor proceselor psihice, dar şi a componetelor personalităţii.
Aceasta are rolul de a susţine formarea şi dezvolatarea predispoziţiilor bio-
psiho-motrice in vederea îmbunătăţirii si menţinerii stării de sănătate optime ,
realizării unei armonioase dezvoltări fizice şi a unei condiţii fizice cu un înalt
nivel de manifestare motrică.
Educaţia fizică este cadrul ideal pentru educarea calităţilor voinţei :
curajul , dârzenia, perseverenţa , stăpânirea de sine , spiritul de ordine şi
disciplină. În cadrul activităţii de dezvoltare fizică armonioasă un accent
deosebit se va pune pe educarea ţinutei corecte a copiilor, aceasta fiind o
activitate de durată, care urmăreşte stabilirea reflexului de postură. Copiii nu-şi
pot menţine timp indelungat poziţia relaxată curbând spatele , lăsând bărbia în
piept favorizând instalarea unor atitudini incorecte.
La baza educaţiei fizice şi sportive stă mişcarea , ca fenomen fiziologic ,
ce este un act motric , realizat prin consumarea unei cantităţi de energie , în
vederea deplasării unui segment faţă de el sau de celelalte părţi ale corpului
sau a corpului în raport cu mediul inconjurător, ca funcţie principală a
aparatului locomotor .
Prima perioadă este cea mai importantă în viaţa omului , pentru că
modul cum creşte şi se dezvoltă organismul depinde toată viaţa următoare
Prin planul schematic corporal , în educaţie fizică şi sportivă percepem
schiţa corpului , redusă la câteva idei generale principale, ce permit o vedere de
ansamblu a corpului omenesc.

Elementele pasive cu rol de susţinere şi mobilizare pasivă :


 Coloana vertebrală
 Bazinul
 Membrele inferioare

Elementele active reprezentat de sistemul neuromuscular:


 Muşchii agonişti
 Muşchii antagonişti
 Muşchii sinergici
 Muşchii fixatori
Segmentele şi reugiunile corpului omenesc sunt :
 Capul
 Gâtul
 Trunchiul
 Toracele
 Abdomen
 Bazinul
 Membrele
 Membrele superioare sau membrele toracice
 Membrele inferioare sau membrele pelviene

Mişcarea omului reprezintă o expresie care indică totalitatea actelor


motrice realizate de om pentru întreţinerea relaţiilor sale cu mediul natural şi
social şi efectuarea deprinderilor specifice diferitelor discipline sportive.

Bibliografie: curs Educaţie fizică şi sportivă