Sunteți pe pagina 1din 7

COAGULAREA SI

FLOCULAREA APELOR

COORDONATOR: Prof. dr. ing. Aurelia Cristina NECHIFOR MASTERAND: GIURGEA ANDREI
COAGULAREA SI FLOCULAREA

Cuvantul „coagulare” provine din latina („coagularae” = “a aglomera”). In operatiile de


tratare a apei, coagularea este un mecanism esential pentru indepartarea particulelor coloidale
in suspensie, care imprima caracteristici nedorite (turbiditate, culoare, gust si miros).
Coagularea se realizeaza prin adaugarea de reactivi chimici in apa bruta. Acesti coagulanti
actioneaza asupra particulelor foarte mici si puternic
dispersate, producand aglomerarea lor in flocoane. Acestea, dupa floculare, pot fi
indepartate prin procese de separare solid − lichid : sedimentare, flotatie sau filtrare.
Coagulantii cationici neutralizeaza sarcinile negative de la suprafata particulelor coloidale si
se produc niste mase spongioase numite flocoane. Flocoanele inglobeaza sau adsorb particule
de minerale, materii organice si microorganism.
Dupa ce suspensia coloidala a fost destabilizata cu coagulanti, se utilizeaza frecvent floculanti
sub forma de polimeri, pentru imbunatatirea performantelor procesului de limpezire.
Sarcina floculantilor (+ sau −) este selectata in functie de natura particulelor.
In general se folosesc :
− floculanti anionici pentru particulele minerale
− floculanti cationici pentru particulele organice

1) Determinarea calitativa

Scopul lucrarii: determinarea pH−ului unei ape reziduale din etapa fizico−chimica.

Pentru determinarea pH−ului se folosesc coagulanti (coagulant FLR 507 si decololant DEC 500) si
floculanti (floculant anionic emulsie FR 1023 si floculant cationic emulsie FR 1131).
Mod de lucru :

Proba I : Intr−un pahar Erlenmeyer se introduce o cantitate de apa reziduala.

pH=7,49

t=22,7˚C

Se adauga o picatura decolorant DEC 500, dupa care se agita la agitatorul magnetic aproximativ
5 minute. Paharul cu produsul se lasa in repaus. S−a produs coagularea si ulterior decantarea pe
fundul paharului.

DEC 500 este un coagulant organic care face parte din familia rǎçinilor diciandiamide

pH=7,9

t=24,1˚C
Dupa decantare, in urma adaugarii picaturii de coagulant DEC 500,se adauga o picatura
floculant cationic FR 1131 si se agita din nou la agitatorul magnetic.Solutia se lasa in repaus
pana cand are loc separarea.
Se masoara de fiecare data pH−ul cu ajutorul pH−metrului.

pH=7,93

t=24,8˚C

Proba II : Intr−un pahar Erlenmayer se introduce o cantitate de apa reziduala.


Se adauga o picatura decolorant DEC 500, dupa care se agita la agitatorul mecanic timp de 5
minute. Paharul cu produsul se lasa in repaus . Se observa formarea flocoanelor si decantarea
lor pe fundul paharului.
pH−ul este bun, întrucât trebuie sǎ se situeze într−un interval de 6,5−8,5 unitǎui de pH.
Intr−o noua proba de apa reziduala in care am adaugat o picatura de coagulant DEC 500,se mai
adauga o picatura de floculant anionic FR 1023 si se agita la agitatorul mecanic timp de 5
minute.Solutia se lasa in repaus pana cand are loc separarea.

pH=7,59

t=30,3˚C
Floculantul a acuionat corespunzǎtor, putându−se observa formarea flocoanelor.

2)Determinarea cantitativa

Determinarea cantitativǎ presupune dozarea a 100 ml apǎ rezidualǎ cu câte 5 ml de coagulant


(se adaugǎ doze a câte 5 ml pânǎ în momentul în care se observǎ formarea microflocoanelor çi
decantarea), respectiv cu cîte 5 ml floculant (se adaugǎ doze a câte 5 ml pânǎ în momentul în
care se observǎ formarea flocoanelor çi depunerea lor ).
Se masoara, cu un cilindru gradat, 100 ml apa reziduala Intr−un pahar, peste apa reziduala se
adauga 5 ml coagulant FLR 507, apoi se agita la agitatorul magnetic aproximativ 5 minute.
Produsul se lasa in repaus pana cand se depun impuritatile pe fundul paharului.

La determinarea pH−ului cu pH−metrul portabil se observǎ : pH=6,35 t=25,2˚C.


−pH−ul este acid (pH<6,5). Acest lucru presupune corectarea lui cu o soluuie bazicǎ pentru a se
neutraliza soluuia întrucât în treapta urmǎtoare de tratare biologicǎ un pH acid ar distruge
microorganismele.

Se adauga 5 ml floculant anionic FR 1023.Se agita din nou produsul la agitatorul magnetic, apoi
se lasa in repaus pana la separarea substantelor solide de lichid.Cu ajutorul pH−metrului, se
determina pH−ul produsului : pH=6,85 t=26,3˚C.
−pH−ul este bun, neutru, întrucât trebuie sǎ se situeze într−un interval de 6,5−8,5 unitǎui de pH
BIBLIOGRAFIE

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Floculare

 http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/29-PROCESUL-DE-COAGULARE-
FLOCULARE.pdf

 https://biblioteca.regielive.ro/referate/geografie/studiul-procesului-de-coagulare-
floculare-28663.html

S-ar putea să vă placă și