Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: a V-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Schița. Caracteristicile speciei
TIPUL LECŢIEI: de însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE GENERALE:
Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENȚE SPECIFICE:

4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan;


4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de
punctuaţie;
4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate.

COMPETENȚE DERIVATE:
a) Cognitive:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :


O1: să definească schița ;
O2: să identifice caracteristicile speciei în textul studiat;
O3:să prezinte caracteristicile schiței ilustare în opera literară studiată;
O4: să realizeze un text pe baza caracteristicilor schiței.

b) Afective:
Oa: Să participe activ la ora de limba română;
Ob:să-şi cultive interesul pentru utilizarea corectă a limbii române în diverse situații de comunicare;
Oc:să introducă cunoştintele acumulate în propriul sistem de valori.

c) Psihomotorii:
- să rescrie corect greşelile de ortografie şi să le explice.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode și procedee: Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode şi procedee precum: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia,
lucrul cu manualul, metoda R.A.I.

Mijloace de învăţământ și materiale didactice:


- Limba română manual pentru clasa aV-a, Ed Humanitas Educațional, București 2013
- Limba română manual pentru clasa a V-a, Ed. All Educational, București, 2005
- Limba și literatura română auxiliar pentru clasa aV-a, Ed. Delfin, București, 2015
- Gramatică 5 Fișe de lucru, Ed Paralela 45, Pitești, 2014
- Goia, Vistian Didactica limbii si literaturii române pentru gimnaziu si liceu, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
- Guguș, Carmen Ora de limba română, ed. Europolis, Constanța, 2006
- tabla, fișe de lucru, cretă colorată.

FORME DE ORGANIZARE: în cadrul lecţiei se vor folosi alternativ, activitatea frontală cu activitatea individuală independentă, fişe de exerciţii.
RESURSE: conţinuturi(conform programei)
capacităţi normale de învăţare
locul de desfăşurare: sala de clasă
durata: 50 de minute
SCENARIU DIDACTIC

MOMENTELE TIMP/MIN ELEMENTE DE CONȚINUT OB. STRATEGII DIDACTICE


LECȚIEI
Metode Mijloace
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR

1. Moment 1 Voi avea grijă ca elevii să-și -Elevii se pregătesc de oră


organizatoric pregătească materialele necesare orei
de limba română și voi nota absenții
-Voi asigura liniștea și disciplina clasei
pentu o bună desfășurare a activității
didactice
2. Verificarea 5 - Solicit elevii să citescă tema. Se -Elevii citesc tema Oa Conversația
temei și a verifică tema cantitativ, dar mai ales
cunoștințelor calitativ
elevilor
3. Actualizarea 3 Se realizează prin întrebări adresate - elevii răspund Oa Conversația
cunoștințelor frontal, referitoare la opera literară Ob
însușite anterior studiată Vizită.

2
4. Captarea 3 Propun elevilor să ofere tabla
atenției - elevii răspund: schemă, plan
sinonime pentru cuvântul
schiță.

5. Anunțarea 2 Voi anunța elevii că astăzi vom vorbi Oa Explicația tabla


subiectului și a despre Caracteristicile schiței și că Ob
obiectivelor până la sfârșitul orei va trebui să fie Oc
capabili să: O1, O2, O3, O4.
-Scriu titlul pe tablă: Caracteristicile - elevii notează titlul în caiete
schiței
6. Desfășurarea 20 Profesorul scrie definiția schiței. -elevii notează în caiete Tabla, creta
lecției Schița: (it. schizzo) este o specie O1 Explicația colorată.
genului epic în proză, de dimensiuni
reduse, cu o acţiune simplă, limitată în
spaţiu şi timp, care relatează un singur Caietul elevului
episod, semnificativ, din viaţa unui
număr mic de personaje.
Trăsături:
Schița: - dimensiuni mici;
- întâmplările sunt prezentate într-o
ordine cronologică;
-acțiunea se desfășoară pe parcursul
câtorva ore, într-un spațiu limitat
care nu se modifică;
-personaje puține, caracterizare
sumar;
- naratorul intervine cu aprecieri,
comentarii la adresa personajelor;
relatează întâmplările la persoana I
sau a III-a.
- dialogul este modul de expunere
principal.
O2
Exercițiu: -Elevii rezolvă exercițiul. O3
Identificați și scrieți trăsăturile *dimensiuni reduse
schiței, prezente în opera Vizită de I. *număr redus de personaje: musafirul,
3
L. Caragiale. mama (doamna Popescu), Ionel,
servitoarea.
*spațiu și timp limitat: întâmplările se
desfășoară în decurs de câteva ore, de
Sfântul Ion, în locuința gazdei
*modul de expunere predominant:
dialogul.
* personaje caracterizate sumar: Ionel-
tipul copilului răsfățat, needucat.
7. Obținerea 15 Alcătuiește o compunere de 10-15 Elevii rezolvă exercițiul O1 Exercițiul Fișa de lucru
performanței rânduri în care să prezinți O2 auxiliar
caracteristicile schiței, așa cum sunt O3
ilustrate în opera literară Vizită de I. O4
L. Caragiale.
8. Asigurarea Feedback-ul are loc permanent pe Elevii notează tema.
Feedback-ului parcursul conversației, în cadrul
retenţiei şi a conducerii învățării și se concretizează
transferului prin aprecieri verbale făcute de
profesor: „E bine! Da! Exact!”

9. Tema pentru 1 Realizați o schiță cu titlul Un copil


acasă neobișnuit.
Voi face aprecieri generale și
individuale, pozitive și negative, atât
pe parcursul orei de limba română, cât
și la sfârșitul acesteia.

ANEXA 1
SCHIȚA LECȚIEI

4
Schița: (it. schizzo) este o specie genului epic în proză, de dimensiuni reduse, cu o acţiune simplă, limitată în spaţiu şi timp, care relatează un singur episod,
semnificativ, din viaţa unui număr mic de personaje.
Trăsături:
- dimensiuni mici;
- întâmplările sunt prezentate într-o ordine cronologică;
-acțiunea se desfășoară pe parcursul câtorva ore, într-un spațiu limitat care nu se modifică;
-personaje puține, caracterizare sumar;
- naratorul intervine cu aprecieri, comentarii la adresa personajelor; relatează întâmplările la persoana I sau a III-a.
- dialogul este modul de expunere principal.

ANEXA 2
FIȘĂ DE LUCRU

1. Identificați și scrieți trăsăturile schiței, prezente în opera Vizită de I. L. Caragiale.

2. Alcătuiește o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinți caracteristicile schiței, așa cum sunt ilustrate în opera literară Vizită de I. L. Caragiale.

Redactarea compunerii:

Opera literară Vizită de I. L. Caragiale este o schiță, operă epică în proză, de dimensiuni reduse, cu o acţiune simplă, limitată în spaţiu şi timp, care
relatează un singur episod, semnificativ, din viaţa unui număr mic de personaje.
Această operă are toate trăsăturile textului epic: narator-personaj (musafirul), acțiunea (vizita) și personajele (Ionel, mama, naratorul). În plus, faptele au
un caracter verosimil, ele putând avea loc și în realitate: aflat în vizită la doamna Popescu cu ocazia onomasticii fiului ei, naratorul asistă la numeroase pozne
ale acestuia, față de care mama are o atitudine laudativă. Spațiul și timpul sunt limitate, întâmplările desfășurându-se în decurs de câteva ore, de Sfântul Ion, în
locuința gazdei.
Numărul personajelor este restrâns și înfățișează oameni obișnuiți în situații obișnuite. Personajul principal, Ionel, este conturat în linii mari și are o
însușire dominantă, întruchipând tipul copilului răsfățat și needucat.
În concluzie, opera literară Vizită de I. L. Caragiale este o schiță deoarece întrunește toate caracteristicile acesteia.