Sunteți pe pagina 1din 4

Grădiniţa cu Program Prelungit, Gugeşti

COPIII ŞI SERBAREA DE LA GRĂDINIŢĂ

-referat-

-comisia metodică-

În principiu serbarea ar trebui să fie o celebrare, o bucurie ce anunţă fie o sărbatoare, fie
sfârşitul unei etape. Însa din ce in ce mai mult serbările se transformă în adevărate spectacole, ai căror
privitori cu aşteptări înalte sunt părinţii. Devine o modalitate de a evalua cât de capabil este copilul, cât de
expresiv, cât de descurcăreţ, cât de bine adaptat.

În aceste condiţii, ceea ce se dorea a fi o sărbatoare si o bucurie pentru copii devine o provocare
pentru educatoare şi o presiune pentru copii, devine un ţel bine conturat, iar rezultatele se vor măsura ca
atare. Există roluri, există costume, există regie, lumini, sunete, muzică, scenario şi toate acestea, la vârste
chiar foarte mici. Nu sunt puţini acei copii care nu reuşesc să se comporte întocmai aşteptărilor: plâng,
uită, refuză, se blochează, se sperie .

Indiferent cât de mult a repetat copilul rolul său, cât de bine dezvoltat este din punct de vedere
intelectual, reuşita apariţiei sale pe scenă depinde de capacitatea de a întelege şi de a exprima ceea ce
simte. Dacă adultul nu intuieşte starea copilului şi nu îl ajută să găsească modalităti de a se linişti sau de a
controla ceea ce simte, copilul va fi copleşit de încărcătura afectivă a momentului. Aşa apar secvenţele în
care copilul începe să plânga, în care copilul nu mai ştie nimic din ceea ce a învăţat, în care nu se poate
mişca sau în care pur şi simplu fuge la mami si la tati.
O serbare presupune foarte mulţi stimuli în special de natura senzorială (sonor, vizual, tactil, de
mişcare) care pot crea pâna la un punct senzaţia de haos exterior şi o mare bulversare în interior, făcând
copilul să nu mai poată tolera. Cu cât efectele de regie sunt mai complexe, cu atât creşte starea de agitaţie
a copiilor şi pot apărea chiar manifestări somatice (senzaţii de vomă, dureri de cap sau de burtică, senzaţie
de ameţeală).
Foarte mulţi copii învaţă pe dinafară rolul care li s-a dat (o poezie, un cântec etc) fără a înţelege
sensul a ceea ce au de spus şi fără a acorda o semnificaţie de ansamblu activitătţi în sine. Astfel, o
activitate care trebuie să fie un întreg şi fiecare copil să înţeleagă şi rolul celorlalţi copii şi importanţa
participării de grup, se transformă în ceva fragmentat, în care copiii sunt fiecare in parte elemente izolate
ce au de redat bucătica lor. Se întâmplă adesea ca absenta legăturii dintre momentele copiilor să-i
împiedice să păstreze ritmul, să rămână implicaţi sau să aiba un grad anume de spontaneitate.
Şi părinţii participă la fel de mult ca şi copiii la serbare. Ceea ce ei simt, ceea ce îi preocupă,
încrederea sau dezamăgirea, aşteptările lor se transmit copiilor într-un mod indirect. Copiii vor reacţiona
foarte prompt la ceea ce simt că vine de la părinţi şi vor da curs încrederii sau îngrijorării lor. Legatura
dintre părinte şi copil este continuă, în ea circulă în permanenţă efecte dintr-o parte în cealaltă şi invers.
Includem aici părinţi şi educatoare, care îşi construiesc anumite dorinţe şi aşteptări, îşi
imaginează cum va arăta această serbare şi se aşteaptă ca şi copiii să poată realiza această reprezentare.
Formulări precum: trebuie să iasa bine, să nu cumva sa ma faceţi de râs, să nu vă prind ca nu ştiţi rolul sau
să nu mă faci de ruşine, să stai cuminte, să nu cumva să uiţi poezia etc nu fac altceva decât să crească
presiunea asupra copilului şi să prefigureze un potenţial eşec. Este nevoie să ne asigurăm ca ceea ce
cerem corespunde capacităţii fiecărui copil in parte de a oferi.

Pe de altă parte serbarile au importanţa lor în dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor artistice ale
preşcolarilor.

Propunător : Prof. Înv. Preşc. Praja Daniela


Grădiniţa cu Program Prelungit, Gugeşti

Cercetările psiho-pedagogice demonstrează că atât factorul ereditar, cât şi cel educaţional joacă
un rol important în formarea şi dezvoltarea aptitudinilor. Încă de la cea mai fragedă vârstă se consideră că
ceea ce înregistrează şi acumulează copilul în această perioadă este decisiv pentru evoluţia sa intelectuală
şi estetică de mai târziu şi nici un fel de aptitudini, indiferent de domeniu, nu se poate forma şi dezvolta
decât prin activitate, acţiune şi exerciţii.

Educarea conduitei verbale a preşcolarului constituie o premisă psiho-pedagogică a pregătirii lui


pentru şcoală. În grădiniţă sunt utilizate diferite modalităti prin care se asigură stimularea verbală a
copiilor. Povestirile create de copii constituie un exerciţiu de stimulare a gândirii şi imaginaţiei, de
activizare a exprimării verbale fluente, flexibile, originale. Prin reproducerea textelor cunoscute, copilul
îşi formează priceperi şi deprinderi pentru povestiri, condiţie esenţială pentru compunerea propiilor
povestiri. În activităţile de povestire create de copii, este important să se incurajeze incercările copilului,
ideile originale (reale si fantastice): să se indrume cu tact inclinaţiile copilului, exprimarea spontană, să se
aibă în vedere ca această functie a gândirii- creativitatea- stimulată de timpuriu devine un stil de viaţă, o
atitudine.

Variatele procedee de organizare şi desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică oferă posibilităti


multiple de dezvoltare a aptitudinilor coregrafice, de cultivare a trăsăturilor de voinţă şi caracter. Încă din
grădiniţă, copiii cărora le sunt descoperite aptitudini artistice deosebite pentru activitatea sportivă sau cea
muzicală, pot fi indrumati către secţiile sportive sau muzicale ale cluburilor şi asociaţiilor sportive si
muzicale, unde cadrele didactice specializate pregătesc viitoare talente.

Dansurile populare sunt un mijloc de dezvoltare şi cunoaştere a tradiţiilor noastre populare. Mugurii
acestui sentiment apar atunci când copilul face primii paşi în cunoaşterea creaţiilor populare, la grădinită,
apoi la şcoală. Dansurile populare constituie un mijloc mai complex de realizare a educaţiei fizice, îi
familiarizează pe copii cu unele elemente ale folclorului nostru, le dezvolta simţul ritmului şi capacitatea
de a-şi coordona mişcările, precum şi gustul pentru frumos.

Activităţile artistice, oricum s-ar structura şi ierarhiza, vizează în ansamblu problema valorificării
înclinaţiilor artistice ale copiilor, cu condiţia ca acestea să fie bine organizate si cu un conţinut adecvat
vârstei lor.

Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt şi mai ales să nu
afecteze timpul destinat altor activităţi comune. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai
potrivit în felul urmator: poeziile, cântecele şi dansurile populare sunt incluse în planificarea educatoarei
şi predate în cadrul activităţilor comune, apoi repetate în timpul activităţilor alese.

Reuşita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme si
liniştite in timpul desfăşurării acesteia. Serbarea de sfârşit de an şcolar constituie de fapt o evaluare a
aptitudinilor si înclinaţiilor artistice dobândite şi dezvoltate în cursul anului. Serbările din grădiniţă ocupă
un loc important în activitatea instructiv- educativă, ele vizând nu numai depistarea şi dezvoltarea
aptitudinilor, ci şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor.

Grupa mică, de la Grădiniţa cu Program Prelungit Gugeşti, a organizat serbarea în luna decembrie
“În aşteptarea lui Moş Craciun!”

Propunător : Prof. Înv. Preşc. Praja Daniela


Grădiniţa cu Program Prelungit, Gugeşti

Programul a fost ales în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor, ţinând cont că aceasta
grupă este formata majoritar, din copii cu vârste de până la trei ani. Poeziile au fost scurte şi plăcute
copiilor, dar au fost prezentate părinţilor şi două dansuri. Doar un copil nu s-a alăturat celorlalţi copii,
dorind să rămână in braţele mamei.

Serbarea s-a încheiat cu o activitate cu părinţii, când aceştia au trebuit să formeze un om de


zăpadă. Părinţii au fost foarte încântaţi.

Bucuria s-a cunoscut atât pe chipul copiilor, dar şi pe cel al părinţilor.

Educatoarele grupei au fost foarte mulţumite de prestaţia celor mici. În continuare voi lipi câteva
fotografii, reprezentând momente din serbare.

Propunător : Prof. Înv. Preşc. Praja Daniela


Grădiniţa cu Program Prelungit, Gugeşti

Propunător : Prof. Înv. Preşc. Praja Daniela