Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte de examinare pentru studenții anului II MKL

La disciplina Cercetări de MK

1. Rolul şi importanţa cercetărilor de marketing


2. Sistemul informaţional de marketing (SIMK): Sistemul înregistrărilor interne
3. Sistemul informaţional de marketing (SIMK): Sistemul de supraveghere a pieței
4. Sistemul informaţional de marketing (SIMK): Sistemul cercetărilor de marketing
5. Etapele procesului cercetării de marketing: Identificarea şi definirea problemei
6. Fixarea obiectivelor cercetării și Formularea ipotezelor
7. Determinarea nevoilor de informaţii
8. Alegerea metodei de colectare a datelor și Selectarea tipului de cercetare
9. Elaborarea planului cercetării, Colectarea , Prelucrarea şi analiza datelor
10. Analizele calitative: Interviurile, Tehnica testelor
11. Analizele calitative: Analiza de continut
12. Analizele cantitative: metodele Descriptive şi Cauzale
13. Formularea concluziilor cerectării şi recomandărilor, Prezentarea rezultatelor
14. Documentarea ca metodă de cercetare în MK: Surse externe de informații
15. Documentarea ca metodă de cercetare în MK: Surse interne de informații
16. Observarea metodă de cercetare în MK: Moduri a observării directe
17. Observarea metodă de cercetare în MK: Observarea personală
18. Sondajul - metodă de cercetare în MK: tipuri de anchete
19. Etapele redactării chestionarului , Greselile frecvente
20. Experimentul - metodă de cercetare în marketing
21. Scheme de proiectare a experimentului
22. Simularea - metodă de cercetare în marketing
23. Masurarea si scalarea în cercetarile de MK: Tipurile de scale
24. Masurarea si scalarea în cercetarile de MK: Metode de scalare
25. Elemente conceptuale ale eşantionării: Colectivitatea generală, Baza de sondaj,
Esantionul, Unitatea de eşantionare
26. Delimitarea colectivităţii generale
27. Metode de esantionare
28. Cercetări pentru crearea unor produse noi: metodele interne de generare a ideilor
29. Metodele externe de generare a ideilor (Analiza Trebuinţelor)
30. Metodele externe de generare a ideilor Analiza spaţiului perceptiv și Analiza etnografică
31. Testarea conceptului de produs: OBIECTIVELE , tipurile, eșantionul, metodologia.
Analiza Acceptanţei Conceptului de produs
32. Testarea produselor: obiectivele , tipurile, eșantionul, metodologia
33. Tehnici de testare a produselor (Monadicâ, Secvenţial Monadică, oarba, marcată,
comparativ)
34. Teste pentru decizii de bază în marketingul produsului. Testul de Discriminare, analiza
35. Analiza testării produsului (Comparaţia scorurilor, Deplasarea Neta, Intenţia de
cumpărare
36. Testarea ambalajelor: obiectivele , tipurile, eșantionul, metodologia
37. Metode de cercetări în sprijinul creării ambalajelor. Tehnica Impactului pe Raft
38. Studierea prețului în cercetările de MK: obiectivele , tipurile, eșantionul, metodologia
39. Măsurarea sensibilităţii la preţ: metodologia , analiza
40. Metoda GABOR-GRANGER: metodologia , analiza
41. Metoda SMP (schimbarea mărcii în favoarea preţului)
42. Cercetări asupra distribuției: Studii geo-demografice
43. Studii de identificare a locului de amplasare a magazinelor
44. Analiza imaginii generale a magazinului
45. Cercetări pentru elaborarea unei strategii publicitare (Model al Succesiunilor
Comportamentale)
46. Cercetarea comunicării publiciiare, punctelor tari și slabe ale reclamei
47. Pre-testarea eficienţei reclamelor
48. Post-testarea reclamei
49. Studiul comportamentului consumatorului prin prisma procesului decizional de
cumpărare
50. Studiul preferinţelor consumatorului
51. Măsurarea şi analiza satisfacţiei consumatorului