Sunteți pe pagina 1din 2

Adjectivul

Definiţie:
Partea de vorbire care arată însuşirile fiinţelor,
lucrurilor, fenomenelor ale naturii (substantivelor) se
numeşte adjectiv.

Însuşirile se pot referi la:


 culoare: roșu, verde, alb-argintiu, roz;
 formă: rotundă, ovală, pătrată;
 mărime: mic, înalt, gigantic, minuscul;
 gust: dulce, acru, iute, sărat, amar;
 miros: parfumat, înmiresmat;
 trăsături fizice: chipeș, slab, scund;
 trăsături sufleteşti: blând, calm, egoist.
Adjectivul
a) poate sta:
 după substantiv
carte nouă, copii zglobii, ploi dese;
 înaintea substantivului
noua carte, zglobiii copii, desele ploi;
b) se acordă în număr şi gen cu
substantivul pe care îl determină
floare frumoasă - flori frumoase
ghiocel gingaș - ghiocei gingași
caiet ordonat - caiete ordonate

Adjective din substantive:


lumină - luminos ploaie - ploios
trandafir - trandafiriu aur – auriu
vișină - vișiniu curaj - curajos

OBSERVAȚIE!
Adjectivul este unul din principalele mijloace de
prezentare artistică a realităţii prin cuvinte.
El înfrumuseţează textul, redând prin cuvinte
culori sau nuanţe ale culorilor, calitatea sunetelor, dar şi
felul mişcărilor.
Exemplu: ,,Urma vântului tăia brazde adânci şi
mişcătoare în iarba rară şi sălbatică.”
(Calistrat Hogaş)