Sunteți pe pagina 1din 5

IT Essentials 5.

2.2.4.5 Laborator - Testarea Cablurilor UTP Folosind un Ștecher de Buclă


Locală și un Contor de Cablu

Ştecher de Buclă Locală

Cuplor

Introducere
Imprimaţi şi completaţi acest laborator.
În acest laborator, veţi folosi un ştecher de buclă locală şi un contor de cablu pentru a testa un cablu Ethernet.

Echipament recomandat
 Un hub sau switch pentru LAN
 Ştecher de Buclă Locală și cuplor
 Un cablu Ethernet cunoscut ca fiind bun
 Un contor de cablu Fluke pentru LAN cu seriile 620
 Un manual pentru contorul de cablu
 Cabluri directe funcţionale de categoria 5 de diferite culori

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 5
IT Essentials Chapter 2 Lab

 Cabluri inversoare funcţionale de categorie 5 (T568A la un capăt şi T568B la celălalt capăt)


 Cabluri directe de categoria 5 de diferite culori şi lungimi cu conexiuni deschise în mijloc, sau cu unul sau
mai mulţi conductori scurtcircuitaţi la un capăt
 Categoria 5 cablu direct cu o pereche divizață sau un fir lipsă

Hărțile firelor pot fi foarte utile în depanarea problemelor de cablare cu cablu UTP. O hartă a firelor
prezintă perechi de fire care se conectează la pinul de pe mufă sau priză.

Partea 1: Ştecher cu Buclă Locală

Pasul 1: Testaţi un cablu Ethernet utilizând un ştecher cu buclă locală

a. Conectaţi ştecherul de buclă locală într-un capăt al cuplorului.


b. Conectați un capăt al cablului Ethernet în celălalt capăt al cuplorului.
c. Porniţi hub-ul sau switch-ul.
d. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet într-un port de pe hub sau switch.

După conectarea cablului în port, vă apare o lumină de control pe port?

În cazul în care nu apare o lumină de control, problema este cu hub-ul sau switch-ul. În cazul în care
portul afișează o lumină de control, cablul a trecut testul de continuitate.

Partea 1 din laborator este completă. Rugaţi instructorul să vă verifice munca.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 5
IT Essentials Chapter 2 Lab

Partea 2: Contorul de cablu

Testarea UTP Cabluri

Pasul 1: Configurarea contorului de cablu


Pe contorul de cablu, selectați funcția WIRE MAP.
Asigurați-vă că următoarele setări (dacă sunt disponibile) sunt configurate în mod corespunzător.
Opțiunea de Testare Setarea dorită - UTP

CABLU: UTP

CONEXIUNI: 10BASE-T sau EIA / TIA 4PR

CATEGORIA: CATEGORIA 5

DIMENSIUNE FIR: AWG 24

CALIBRAT LA CALBU? NU

Bip: PORNIT sau OPRIT

Odată ce contorul este configurat, ieșiţi din modul de configurare.

Pasul 2: Testarea Procedurii de Cablare


La testarea cu un Contor de Cablu Fluke LAN utilizați următoarea procedură.
a. Plasaţi un capăt al cablului în mufa RJ-45 etichetată UTP/FTP pe tester.
b. Plasați celălalt capăt al cablului în cuplorul RJ-45 (marcat LAN Use).

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 5
IT Essentials Chapter 2 Lab

c. Introduceți identificatorul cablului (etichetat Instrument Net) în cealaltă parte a cuplorului. Cuplorul și
cablul de identificare sunt accesorii care vin cu mulţi contori de cablu.

Cuplorul şi Identificatorul Cablului

Pasul 3: Utilizați funcția WIRE MAP


Funcția WIRE MAP (Harta Firelor) și un identificator de cablu pot fi utilizate pentru a determina cablarea atât
a capătului îndepărtat cât şi a celui apropiat al cablului. Un set de numere afișat pe ecranul LCD este capătul
apropiat și celălalt set este capătul îndepărtat.
a. Efectuați un test pe fiecare hartă a firelor a cablurilor furnizate.
Completaţi tabelul de mai jos pe baza rezultatelor de testare pentru fiecare cablu de categorie 5. Pentru
fiecare cablu, scrieţi numărul de identificare al acestuia și culoarea. De asemenea, notați dacă cablul este
drept sau inversor, rezultatele testului și o descriere a problemei.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 5
IT Essentials Chapter 2 Lab

Număr Culoare Direct sau inversor Prezentarea Problemă/Descriere


Cablu Cablu Rezultatelor testului
Nu. (Notă: Consultați
manualul pentru o
descriere detaliată a
rezultatelor testului hărţii
de fire.)

Sus:
Jos:

Sus:
Jos:

Sus:
Jos:

Sus:
Jos:

Sus:
Jos:

Pasul 4: Utilizați funcția Lungime

Utilizând funcția de testare LUNGIME, efectuaţi un test de bază al cablului, pe aceleași cabluri utilizate
anterior. Completați informațiile suplimentare pentru fiecare cablu.
Numărul cablului Lungimea cablului Rezultatele testului de testare
(Trecut/Picat)

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 5 of 5