Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte pentru Antrenament

1.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Dezvoltarea competențelor specifice a cadrelor didactice
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Reducerea absenteismului, a nereușitei elevilor.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Contribuția la integrarea cu succes a profesorilor debutanți.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Exemple de Obiective SMART
O1: Asigurarea unei colaborări eficiente cu beneficirii procesului de instruire prin
implicarea a 80% din elevi și 20% din părinți în activitățile decizionale ale secției.
 Ședințe cu elevii grupelor secției
 Adunări cu părinții
 Discuții individuale
 Elaborarea deciziilor
 .......

O2:Promovarea succesului școlar și sporirea cu 10% rezultatelor semestriale ale elevilor


prin elaborarea unor surse proprii de comunicare internă.
 Elaborarea agendelor informaționale/ziarului secției
 Organizarea careurilor
 Informarea părinților

O3: Asigurarea monitorizării activităților instructiv-educative a secției prin elaborarea și


implimentarea Actelor normative reglatorii interne
 Elaborarea Planului anual de activitate
 Reapartizarea graficului activităților de bază șefilor de catedre
 Implicarea în elaborarea graficului de reaprtizarea a manualelelor
 Evaluarea corectitudinii completării registrelor
 .....

Modelul planului anual de activitate
Obiectivul general 1:

Nr. Activități Termen de Responsabili Indicator de


crt realizare performanță
sfasd