Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, PLOIEŞTI

vă invită să participaţi la a XII-a ediţie a Concursului Literar Judeţean

“ 15 PENTRU EMINESCU”,
concurs destinat elevilor din cls. a III- a, a IV- a, a V- a, a VI- a, a VII -a, a VIII -a.

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:

 Fiecare şcoală poate participa cu un echipaj de maxim 20 de elevi (cl.a III-a – a VIII-a).

 Perioada de înscriere: 09 decembrie 2019 – 13 ianuarie 2020.

 Fiecare unitate de învăţământ va trimite doar pe adresa de email de mai jos tabelul cu elevii
înscrişi şi cu cadrele didactice delegate pentru asistenţă şi pentru corectarea lucrărilor (1 cadru
didactic asistent la fiecare 10 elevi înscrişi şi 1 cadru didactic evaluator la 5 elevi înscrişi). În
cazul în care nu sunt respectate condiţiile de mai sus, şcoala organizatoare îşi rezervă dreptul
de a nu accepta tabelele cu elevii înscrişi.

 Tabelul în format electronic (modelul este ataşat la sfârşitul acestui material) va fi trimis pe adresa
laurastoica1976@gmail.com, cu menţiunea Pentru Concursul literar „15 pentru Eminescu”.
Pentru acurateţe şi evitarea confuziilor, vă rugăm să scrieţi numele participanţilor folosind
semnele diacritice!

2. PROBA DE CONCURS:


Proba de concurs constă într-un test ce va fi structurat astfel:
a. recunoaşterea poeziilor din care fac parte versurile citate;
b. completarea cu 1-2 versuri a unor fragmente din strofe aparţinând poeziilor
specificate în bibliografie;
c. ilustrarea plastică (folosind diferite tehnici de lucru) a unei strofe/ poezii/ teme din
lirica eminesciană – subiect destinat doar elevilor de cl. a III-a şi a IV-a;
d. repere biografice (selectiv);
e. creaţie literară, la alegere între: poveste, calambur, poezie, eseu, pornind de la o
temă dată sau de la un citat.
 Fiecare elev va avea la el certificatul de naştere sau carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
 Concursul se desfăşoară în incinta ŞCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” din Ploieşti în
ziua de 18.01.2020, între orele 9-11.
 Profesorii şi învăţătorii din şcolile participante pot propune variante de subiecte pentru concurs
(acestea vor fi trimise în format electronic, la adresa de email laurastoica1976@gmail.com) .
3. PREMIILE:
 Se vor acorda premii și menţiuni în limita a maxim 25% din numărul de participanţi.

4. REZULTATELE ŞI FESTIVITATEA DE PREMIERE:


 Rezultatele se vor afişa pe data de 30.01.2020, ora 21, pe site-ul școlii
www.scoalamihaieminescu-ploiesti.ro, în secțiunea dedicată concursului.
 Festivitatea de premiere va avea loc la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, sâmbătă -
01.02.2020, de la ora 10.
5. Persoane de contact:

Prof. Stoica Laura – 0745763161 Prof. Burlacu Daniela – 0724268688


Precizări referitoare la proba de concurs
Proba a:
 cl. a III-a („Peste vârfuri”, “Trecut-au anii…, “Steaua vieții”, “Cu penetul ca sideful”, „Din lyra
spartă…”);

 cl. a IV-a (“Din castel privind apusul”, “Veneția”, “Ce suflet trist”, „Inger de pază”, “Colinde,
colinde!”);

 cl. a V-a (“Noaptea”, “Adânca mare”, “La mormântul lui Aron Pumnul”, „Rugăciune”, “O,mamă…”);

 cl. a VI-a (“Stau in cerdacul tău…”, “ Iambul”, „Din noaptea…”, “Sara pe deal”, „Oricare cap îngust”);

 cl. a VII-a (“De ce regina nopților”, “De-or trece anii…, “Melancolie (24 versuri)”, “Singurătate”,
“Lectură”);

 cl. a VIII-a (“Dorința ”, „Singurătate”, “Fiind băiet, păduri cutreieram ”, “Pe lângă plopii fără soț”,
„Crăiasa din povești”).

Proba b: pentru această probă, rămân valabile poeziile indicate mai sus la fiecare an de studiu, cu precizarea că
strofele lacunare pe care elevii vor fi nevoiţi să le completeze vor face parte din poeziile subliniate, scrise cu litere
îngroşate.

Proba c (numai pentru clasele primare): Elevii vor avea de executat o lucrare plastică (desen, schiță
în creion, pictură, colaj etc.) pornind de la o temă eminesciană impusă (un vers, un fragment de text etc.)

Proba d:
 Nivel I – clasele III, IV, V : date despre viaţa şi opera scriitorului din perioada cuprinsă între 1850 şi 1870.
 Nivel II- clasele VI, VII, VIII: date despre viaţa şi opera scriitorului din perioada cuprinsă între 1870 şi
1889.

Notă: pentru informaţii, puteţi consulta orice sursă de documentare – internet, CD-uri, casete, cărţi, articole,
tabele cronologice etc.

Proba e: Concurentul are dreptul să realizeze, la alegere, una dintre probele de creaţie literară – poveste,
calambur, poezie, eseu.

Calamburul DEX ’98:


1. CALAMBUR, calambururi, s.n. =Joc de cuvinte bazat pe echivocul rezultat din asemănărea formală a
unor cuvinte deosebite ca sens. – (din fr. calembour).
Dicţionar de Neologisme
2. CALAMBUR s.n.= Joc de cuvinte întemeiat pe echivoc sau pe asemănarea ca formă a unor cuvinte deosebite ca
sens; parahreză. [pl. -ruri. / < fr. calembour, cf. Kalemberg - ambasador german la Paris care stâlcea cuvintele
franţuzeşti]

Notă: Pentru proba de creaţie literară, li se vor impune concurenţilor anumite cuvinte, teme sau fragmente selectate
din operele eminesciene, pe baza cărora vor crea calambururi, poezii sau eseuri.

Director, Coordonator,
prof.Schrenk Traian prof. Stoica Laura Mariana
2
Unitatea de învăţământ................................................................................
Tel............................... Fax................................ , Email.................................

TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIŞI LA


CONCURSUL LITERAR JUDEŢEAN „15 PENTRU EMINESCU”,
Ed. a XII-a, 18 ianuarie 2020
Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Profesor (telefon)
1. /
2. /
3. /

4. /

5. /

6. /

7. /

8. /

9. /

10. /

11. /

12. /

13. /

14. /

15. /

16. /

17. /

18. /

19. /

20. /

Cadru didactic asistent: ...............................................................Tel……...........................


................................................................Tel...................................
Cadru didactic corector: ..............................................................Tel...................................
.................................................................Tel...................................
Director,
3