Sunteți pe pagina 1din 1

Amortizarea investitiei Pentru modernizări, dezvoltări

reprezinta recuperarea sau retehnologizări ale unor


treptata, din punct de vedere obiective existente,indicatorul
contabil si fiscal, a costurilor se va calcula astfel:
aferente achizitionarii, e=Phm-Pho / It
producerii, construirii, e - coeficientul eficienţei
asamblarii,instalarii sau economice a investiţiilor;
imbunatatirii imobilizarilor Phm - Ph0 - este sporul de
amortizabile. Prin destinatia profit obţinut în urma
sa, fondul de amortizare este modernizării, dezvoltării,
destinat inlocuirii activelor retehnologizării faţă de
imobilizate, formand situaţia existentă;
principala resursa proprie de Im - valoarea capitalului
finantare a obiectivelor de investit pentru modernizarea,
investitii.Termenul de dezvoltarea, retehnologizarea
recuperare a investiției unui obiectiv.
exprimă perioada de timp în
care se recuperează investiția d -durata de realizare a
din profit sau din venitul net investiţiei
Da -durata de atingere a
obținut în urma realizării
parametrilor proiectaţi
investiției. Dn -durata de funcţionare
normală
Coeficientul de eficienţă Dd -durata de declin
economică a investiţiilor. D -durata eficientă de
Indicatorul sintetizează funcţionare
corelaţia dintre profitul anual Df -durata fizică de
obţinut în urma realizării funcţionare
Q -valoarea producţiei
investiţiei şi efortul de capital
C -costul producţiei
În situaţia realizării unor `
investiţii pentru construcţia de
obiective noi, indicatorul
secalculează astfel:
e= Ph / It
e - coeficientul eficienţei
economice a investiţiilor;
Ph - profitul anual obţinut ca
urmare a realizării investiţiei;
It - valoarea capitalului
antrenat pentru realizarea
obiectivului;