Sunteți pe pagina 1din 1

Autofinantarea; este mijlocul Fondul de amortizare.

este menit Dacă investiţia conduce la


prin care întreprinderea îşi înlocuirii activelor imobilizate, mărirea capacităţii de producţie
asigură dezvoltarea prin forţe formând principala resursă apare nevoia creşterii fondului de
proprie d e finanţare a rulment.
proprii, folosind drept surse de
obiectivelor de investiţii. Momente şi perioade de timp
finanţare o parte a profitului specifice procesului investiţional
obţinut în exerciţiile anterioare b. Profitul. reprezintă o resursă
şi fondul de amortizare. importantă de finanţare a
investiţiilor, atât în cazul înlocuirii,
Capacitatea de autofinantare :un dar mai ales pentru dezvoltarea şi
surplus monetar care se obţine ca lărgirea activelor imobilizate
rezultat al tuturor operaţiunilor de existente şi pentru obiective noi.
g = durata de realizare a
încasări şi plăţi efectuate de documentaţiilor tehnico-
Amortizarea activelor imobilizate
întreprindere, într-o perioadă de economice şi de obţinere a
Amortizarea se desfăşoară în
timp, având în vedere şi incidenţa timp, în principiu pe întreaga avizelor necesare realizării
fiscală. perioadă, de la intrarea în investiţiei;
patrimoniu a activelor imobilizate d = durata de execuţie;
Det.capacitatii de autofinantare: şi până la casarea acestora. Dc = durata de rambursare a
În cazul activelor materiale creditelor;
Variabile economice
imobilizate, amortizarea are D = durata de funcţionare
Variabile financiare
drept fundament deprecierea eficientă a investiţiei;
acestora în procesul funcţionării T = durata de recuperare a
Variabilele economice pornesc de investiţiei (termenul de
la pornesc de la previziunile de sau nefuncţionării lor
Cand durata de utilizare este mai recuperare);
vânzări (cantităţi x preţuri) şi f = perioada de graţie privind
previziunile asupra costurilor mica decat durata de functionare
economica se tine seama si de rambursarea creditelor
(materii prime, materiale,
combustibili, salarii valoarea rezidualacare majoreaja
Variabilele financiare au în vedere sursele de finantare pt inlocuire
politica de împrumut promovată
de întreprindere care In cazul imprumuturilor are loc un
ocazionează cheltuieli financiare, process de amortizare finaciara
politica de amortizare care poate care reprezinta rambursarea
încărca diferit costurile pentru treptata a creditelor conform
anumiţi ani şi politica de angajamentelor asumate
repartizare a profiturilor care
dimensionează politica Amortizarea anuala trebuie sa
dividendelor acopere deprecierea suferita fara
distribuite acţionarilor a subevalua sau supraevalua
marimea acestuia
Capacitatea de autofinatare
( V - Ce - C f ) · ( 1 – I ) + A Metode de amortizare
V- venituri totale; - metoda de amortizare liniară sau
Ce - cheltuieli de exploatare; proporţională;
Cf - cheltuieli financiare; - metoda de amortizare degresivă;
A - cheltuieli de amortizare a - metoda de amortizare
activelor imobilizate; accelerată;
I - rata de impozit pe profit;

Sursele de autofinanţare sunt:


- fondul de amortizare;
- profitul;
- sume rezultate din valorificarea
unor active fixe sau circulante;
- mobilizări din resurse interne.