Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA

FACULTATEA DE „ŞTIINŢE ECONOMICE”


SPECIALIZAREA : „CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE”

TITLUL PROIECTULUI DE PRACTICĂ

Numele cadrului didactic supervizor:

Numele studentului:

- Anul curent -
CUPRINS

1. Descrierea organizației la care se realizează stagiul de practică………………


1.1. Domeniul de activitate, statut juridic, scurt istoric, relaţiile cu piaţa,structura
personalului, organizarea generală, dimensiunea şi complexitatea activităţii………....
1.2. Modul de organizare şi conducere a contabilităţii şi al compartimentului financiar-
contabil la (Denumirea organizației) Forma de contabilitate utilizată ………………

2. Organizarea, evidenţa primară şi contabilitatea capitalurilor............................


2.1. Organizarea evidenţei sintetice şi analitice a capitalurilor ………………………...
2.2. Operaţiuni contabile privind intrarea şi ieşirea capitalurilor.....................................

3. Organizarea, evidenţa primară şi contabilitatea activelor imobilizate la


(Denumirea organizației)…………………………………………………….....................
3.1. Organizarea evidenţei sintetice şi analitice a imobilizărilor ………………………..
3.2.Operaţiuni contabile privind intrarea şi ieşirea imobilizărilor ....................................
3.3.Operaţiuni contabile privind amortizarea imobilizărilor ……………………………..

4. Organizarea, evidenţa primară şi contabilitatea stocurilor.................................


4.1.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice a stocurilor ……………………………..
4.2.Operaţiuni contabile privind intrarea şi ieşirea stocurilor ........................................

5.Organizarea, evidenţa primară şi contabilitatea relaţiilor de decontare cu


terţii................................................................................................................................
5.1.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice a terților……………………………........
5.2.Operaţiuni contabile privind terții ............................................................................

6.Organizarea, evidenţa primară şi contabilitatea operaţiilor de trezorerie...........


6.1.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice a stocurilor ……………………………..
6.2.Operaţiuni contabile privind intrarea şi ieşirea stocurilor .........................................
6.3.Operaţiuni contabile privind amortizarea stocurilor …………………………………

7.Organizarea, evidenţa şi contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor;


7.1.Organizarea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
7.2.Operaţiuni contabile privind cheltuielile, veniturile şi rezultatele...............................

8. Întocmirea balanţei de verificare la organizația studiata…………………………


8.1. Noţiunea, conţinutul şi funcţiile balanţei de verificare …………….…………………
8.2. Întocmirea balanţei de verificare la finele unei perioade de gestiune………………
CHESTIONAR……………………………………………………………………………….
ANEXE………………………………………………………………………………………..

- SUNT OBLIGATORII TEMELE 1 ŞI 8


- LA ALEGERE SUNT 2 DIN TEMELE 2, 3, 4, 5, 6 , 7
- ESTE OBLIGATORIE REDACTAREA LUCRĂRII CU DIACRITICE, ARIAL , 12
- LUCRAREA TREBUIE SĂ AIBĂ MINIM 15 PAGINI (EXCLUSIV ANEXE)