Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Spiru Haret Bucureşti

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice


Departamentul Științe Economice
Master: Managemnet Organizațional și Antreprenoriat
Anul de studii: I, Semestrul 1
Anul universitar: 2017-2018
Lect. univ. dr. Bebeşelea Mihaela

SUBIECTE EXAMEN
CONTABILITATE MANAGERIALĂ

1. În ce constă dualismul contabil?


2. Prezentați paralelismul între contabilitatea financiară şi contabilitatea managerială
3. Cum sunt clasificate și reflectate cheltuielile în contabilitatea managerială?
4. Ce este costul ca obiect de studiul al contabilității manageriale?
5. Ce sunt costurile antecalculate şi postcalculate?
6. Ce sunt costurile complete şi parţiale?
7. Ce sunt costurile medii şi marginale?
8. Care sunt procedeele utilizate de contabilitatea managerială în repartizarea cheltuielilor
indirecte?
9. Care sunt procedeele utilizate de contabilitatea managerială în separarea costurilor aferente
produselor finite de cele aferente producţiei neterminate?
10. În ce constă procedeul diviziunii simple utilizat de contabilitatea managerială în calculul
costului unitar de produs?
11. În ce constă procedeul cantitativ utilizat de contabilitatea managerială în calculul costului
unitar de produs?
12. În ce constă procedeul coeficienţilor de echivalenţă utilizat de contabilitatea managerială în
calculul costului unitar de produs?
13. Care sunt procedeele utilizate de contabilitatea managerială în calculul costului unitar de
produs pentru decontarea prestaţiilor reciproce?
14. În ce constă procedeul echivalării cantitative a produsului secundar de cel principal utilizat
de contabilitatea managerială în calculul costului unitar de produs?
15. În ce constă procedeul valorii rămase utilizat de contabilitatea managerială în calculul
costului unitar de produs?
16. Cum este implemetată contabilitatea managerială în România?
17. Care este fluxul operaţiunilor econiomico-financiare privind producţia în contabilitatea
managerială?
18. Cum este reflectată metoda globală a calculației costurilor în contabilitatea managerială?
19. Cum este reflectată metoda pe faze a calculației costurilor în contabilitatea managerială?
20. Cum este reflectată metoda pe comenzi a calculației costurilor în contabilitatea managerială?
21. Cum este reflectată metoda standard-cost a calculației costurilor în contabilitatea
managerială?
22. Cum este reflectată metoda Direct-Costing a calculației costurilor în contabilitatea
managerială?
23. Cum este reflectată metoda Costutilor directe a calculației costurilor în contabilitatea
managerială?
24. Cum este reflectată metoda de producţie „Just in time” (JIT) în contabilitatea managerială?
25. Cum este reflectată metoda Activity Based Costing (ABC) în contabilitatea managerială?
26. Cum este reflectată metoda Target Costing în contabilitatea managerială?
27. Balanced Scorecard (BSC) - instrument managerial de măsurare a performanţei
28. Cum este reflectată metoda tarif-oră-maşină (THM) în contabilitatea managerială?
29. Cum este reflectată metoda Georges Perrin (GP) în contabilitatea managerială?
30. Contabilitatea managerială între tradițional și modern
31. Contabilitatea managerială și guvernanța corporativă