Sunteți pe pagina 1din 2

16 decembrie 2019

Probă de evaluare semestrială la MEM

1. a) Scrie numărul corespunzător: b) Reprezintă numărul :

2. Scrie:

a) următoarele numere cu cifre: o sută, patru sute doi, șase sute cincizeci și trei, o sută patruzeci
…………………………………………………………………………………………………………………

b) următoarele numere cu litere: 506, 714, 111, 3. Compară numerele scrise pe


cadouri:
……………………………………………………………..
……………………………………………….....................
……………………………………………………………..

4. a) Ordonează crescător numerele scrise pe globuri și descrescător numerele scrise pe saci:

…………………………………………………… …………………………………………………

b) Rotunjește la zeci numerele scrise pe globuri și la sute numerele scrise pe saci:

………………………………………………… ………………………………………………………

5.Scrie:

a) cel mai mare număr impar de trei cifre diferite c) succesorul numărului 265

b) cel mai mic număr par de trei cifre identice d) răsturnatul numărului 769

6. Continuă șirurile de numere, respectând regula:


7. Calculează:

8. Află termenul necunoscut:

345+ = 879 + 245 = 545 - 250 = 342 709 - =444

a=………………….. b= ………………. c =……………….. d= ……………..


. a=…………………. b=………………. c =…………………. d =……………….

9 . Elfii lui Moș Crăciun au împachetat 345 de cadouri pentru fete și cu 125 mai multe cadouri
pentru băieți. Câte cadouri au împachetat elfii?

Rezolvare