Sunteți pe pagina 1din 2

HRM

DataKlas HRM (Human Resource Management)


este o soluție completă de management al resurselor
umane ce acoperă toate procesele specifice.

DataKlas HRM este un sistem performant de gestionare a informațiilor referitoare la resursa umană
din cadrul companiei, atât din punct de vedere al dezvoltării și traseului profesional al angajaților, cât
și al calculului personalizat al salariilor și emiterii declarațiilor și raportărilor aferente.

Acoperă toate aspectele legate de activitatea de management a resurselor umane, de la definirea


modului de organizare a unei companii, până la informaţii detaliate referitoare la angajaţi, perfor-
manţă şi evoluţia acestora, pregătire profesională şi procese de recrutare.

• Administrarea contractelor și a datelor


personale

• Evaluarea performanței angajaților

• Training și dezvoltarea carierei

• Management eficient al structurii


organizaționale

• Procese de recrutare

• Colectare și procesare a datelor salariale

sales@ht2s.com +40 372 733 311 www.htss.ro


HRM

AVANTAJE

• Flexibilitate în operarea structurii organizației;

• Acces direct către rapoarte actuale;

• Introducerea datelor direct în sistem;

• Monitorizare sesiuni de training;

• Administrare rapoarte către top management;

• Suport pentru deciziile afacerii;

• Prin automatizarea sarcinilor administrative de resurse umane se reduce efortul, crește


acuratețea și se îmbunătățește eficiența muncii;

• Informațiile sunt păstrate în deplină siguranță. DataKlas HRM permite alocarea de


roluri diferite fiecărui utilizator. În acest fel se poate controla volumul de informații pe
care utilizatorii îl pot vizualiza/edita;

• Reducerea erorilor. Se reduce la minimum cantitatea de eroare prin automatizarea


gestionării informațiilor din salarizare și administrare personal.

sales@ht2s.com +40 372 733 311 www.htss.ro