Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea tematică 6: POVEȘTI LA GURA SOBEI

Perioada: 11.12- 22.12.2017 – 2 săptămâni

Ziua Competențe Activități integrate Detalii de conținut Resurse Evaluare


specifice materiale/procedurale/
forme de organizare a activ.
Luni - asocierea sunetului cu grupul de litere Cenuşăreasa a.manual, caiete tip 1
C.L.R.
11.12 - identificarea poziţiei sunetului în cuvânt Sunetul şi grupul de litere b.conversaţia, observaţia
1.3.
- exemplificarea de cuvinte care conţin sunetul studiat (de tipar şi de mână): ce dirijată, exerciţiul, jocul
3.1 -observare
- citirea cuvintelor, propoziţiilor Repovestirea unor didactic,metoda
3.2
- formularea de propoziţii după imagini întâmplări auzite fonetico- analitico – sistematică
3.4 Identificarea personajelor, a
- realizarea acordului gramatical în propoziţii sintetică
4.1 timpului și a spațiului unei
- formularea de întrebări şi răspunsuri c.individuală,frontală şi -probă orală /
4.2
- scrierea grupului de litere în cuvinte şi propoziţii întâmplări dintr-un text în grup scrisă
- -copieri, transcrieri, dictări
MM
- ordonarea unor imagini potrivit întâmplărilor descrise -autoevaluare
1.1
- identificarea locului, timpului, personajelor acţiunii
Audiţie- Cântece de iarnă
CLR Cenuşăreasa
3.1; -Grupul de litere “Ce” Sunetul şi grupul de litere
3.2 -exerciții de citire a unui text (de tipar şi de mână): ce
3.3 -copierea textului pe caietul tip 1 cu respectarea alineatului, a a.plansa grup Observarea
3.4 semnelor de punctație Citirea unui scurt text. litere,manual, caiete tip 1 sistematică
4.1 -descoperirea greselilor de scriere într-un enunt; scrierea corectă a Asezarea textului în pagină b.explicatia, exercitiul
c.activitate frontală,
4.2 enuntului individuală Aprecieri globale
MEM – 1.1 -completarea propozitiilor lacunare în perechi si individuale
MM – 1.4 -rebus: “CE… în careu”

MEM -compunerea numerelor în concentrul 0 – 31 Hai în livadă! a. manual, caiet, fişe de


1.4 - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea sau -Adunarea unui număr natural lucru,numărătoare,
1.3 eliminarea unui număr de unități format din zeci cu un număr b.conversaţia, exerciţiul,
1.6 - recunoașterea numerelor pare natural format din unități explicaţia, munca
3.1 -Plantele – pomii fructiferi independentă, învăţarea -observarea
-aflarea sumei a două numere sistematică
-recunoașterea unor plante prin descoperire,
CLR -desenarea unei numărători care are pe o bară un număr de bile problematizarea, -aprecieri globale
2.3 format din zeci și pe altă bară un număr de bile format din unități demonstraţia, jocul si individuale
didactic
-compunerea de probleme după imagini c.activitate frontală,
AVAP
2.3 -Desenează în bol fructele din care ti-ar plăcea să-ti faci o salată activitate-joc, activitate
de fructe în grup şi independentă
Ed. fizică

Marti CLR -repovestirea basmului Cenușăreasa cu ajutorul imaginilor Cenuşăreasa -manual, -observarea
12.12 1.2 -Joc: ”Adevarat sau fals?” (Copiii formuleaza enunțuri adevarate videoproiector, foi de sistematică,
2.1 sau false cu privire la basmul Cenușareasa. Colegii decid valoarea Forme ale discursului oral: desen, creioane colorate
2.3 de adevar prin baterea din palme sau printr-un semn de negatțe cu repovestirea unor întamplări -conversatia, -apreceri globale
2.4 degetul) auzite dramatizarea, jocul și individuale
AVAP -dramatizarea unui fragment din basmul ”Cenușăreasa” didactic,
2.2 -realizarea unui desen ilustrativ pentru partea preferata din basmul -activitate frontal,
”Cenușăreasa” activitate in grupuri,
act. individuală
Religie

MEM -compunerea și descompunerea numerelor de la 0 la 31 În pădure, la aer curat a.manual, caiet, fişe de
1.4 -evidențierea proprietăților adunării • Adunarea unui număr lucru, planşe diverse,
3.1 -rezolvarea de adunări, mental și în scris, respectând algoritmul și natural format din zeci și numărătoare, atlase,
așezarea corectă a unităților și a zecilor unități cu un număr natural mulaje, culori, coli albe,
CLR -identificarea regulii de construire a unui șir de numere format din unități coli colorate,
2.3 -recunoașterea unor plante • Plantele – copacii b.conversaţia, exerciţiul, Observarea
explicaţia, munca sistematică
-dialoguri în contexte reale sau simulate, pe teme familiare
AVAP - independentă, învăţarea Aprecieri globale
2.3 prin descoperire, si individuale
problematizarea,
c.activitate frontală,
activitate în perechi,
activitate-joc, activitate
în grup şi independentă
-discuții despre sărbatoarea creștină care se apropie: Crăciunul si Desen. Colaj a.șablon cu îngerașul, -observarea
AVAP despre obiceiul de a împodobi bradul creioane colorate, cu sistematică,
2.3 -prezentarea temei : un ornament pentru brad-îngerașul Ornamente pentru brad: sclipici, foarfecă, lipici
-prezentarea etapelor de lucru: desenarea si aplicarea de sclipici pe Îngerașul b. conversația, explicația, -apreceri globale
2.4
demonstrația, activitatea și individuale
2.6 șablonul cu îngerașul; decuparea pe contur, plierea in unghiurile
practică -autoevaluarea
CLR arătate de învățătoare c. activitate frontală,
2.2 -lipirea partii de jos și aplicarea unei agățători activitate individuală
Mercuri CLR - dialog despre anotimpul iarna, sporturi de iarnă și iarna la munte La munte -manual, -observare
1.3 -identificarea sunetului t în silabe și în cuvinte conversația, observația sistematică
13.12 2.1 -exemplificarea unor cuvinte ce conțin litera t Sunetul și literele (de tipar) t/T dirijată, exercițiul, jocul - autoevaluare
2.3 -asocierea sunetului t cu litera t/T de rol, metoda fonetico-
3.1 -citirea silabelor, cuvintelor, propozițiilor Acte de vorbire: a saluta, a se analiticosintetică
3.2 -citirea selectivă a unor cuvinte: cuvinte monosilabice, cuvinte prezenta, a formula o -act. individuală,
4.1 formate din doua silabe, cuvinte formate din trei silabe rugăminte, o idee/ o părere, o frontală și în grup
4.2 -schimbarea ordinii cuvintelor într-o propoziție, fără a altera cerere
mesajul comunicării
AVAP -activitate practică: Litera T din figuri Tangram
4.2 -joc: Careul misterios
-joc de rol: Călătorie cu trenul (dialoguri între călător si
conductor, între călători)
- trasarea în duct continuu a literelor de mâna (începând prin
unirea punctelor care le compun)
CLR - executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe La munte
1.3; blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu creta pe
2.1; -planșa cu litera de
2.2; tablă, cu markerul pe coli mari Sunetul și litera t (de tipar și mână, manual, caiete tip Observarea
2.3; -Exerciții de ordonare a silabelor în cuvinte, a cuvintelor în de mână): 1 sistematică
3.1; propozitie Citirea corectă a cuvintelor -explicația,
3.2; -exerciții de trecere a unor enunturi de la persoana I la persoana a care conțin litera t și a celor demonstrația, exercițiul Aprecieri globale
4.1 III-a care conțin diftongul ”ia” -activitate frontală, si individuale
MEM -Citirea unei poezii care are cuvinte lipsă: ”Pentru tata” de Vali Scrierea literei t mic de mână activitate individuală
1.1 Slavu și a cuvintelor care o conțin
AVAP -Completearea textului unei poezii cu cuvântul ”tata” sau ”tatăl”
2.2 scrise cu litere de mână

MEM - crearea unor probleme simple după imagini / desene date În grădina de legume a.manual, caiet, fişe de
1.6 - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând algoritmul şi • Adunarea unui număr natural lucru, planşe
- observarea
1.4 aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor format din zeci şi unităţi cu un diverse,numărătoare,
sistematică
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme număr natural format din zeci atlase, culori, coli albe
- probe orale
3.1 - stabilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor • Plante. Legumele b.conversaţia, exerciţiul,
- probe practice
MM Interpetarea cântecului Supa de zarzavat explicaţia, munca
autoevaluarea
2.1 Modelaj-Legume din grădină independentă, învăţarea
- portofoliul
AVAP prin descoperire,
experimentul
1.3 problematizarea,
- activitatea
2.1. demonstraţia, jocul
practică
didactic, experimentul
c.activitate frontală,
activitate în perechi,
MM -după audierea cantecului ”HoP, hop, hop”, copiii vor fi dirijati, Tempo-ul în audiții a: laptop, boxe -observarea
1.2 prin coversatie spre observarea faptului ca unele cantece se canta Audierea cantecului „Hop, b. conversatia euristică, sistematică
1.4 mai repede, altele mai incet. hop, hop” explicatia, demonstrația, - probe practice
2.1 -copiii vor încerca să interpreteze cântecul și lent, dar și rapid exercițiul
-nterpretarea alternativă, în grupuri, a cântecului: un grup cântă c. activitate frontală, act.
partea care se cântă lent, celălalt cântă partea care se cântă repede În grupuri,

Joi - citirea cuvintelor nume de persoane La munte a.manual, caiet, fişe de


14.12 -scrierea literei T de mână prin unirea punctelor , apoi în aer, cu lucru, planşa cu litera T
degetul de bancă, cu degetul în palmă Litera T mare de mână: mare de mână
-scrierea literei pe caietul tip 1 Citirea corectă a cuvintelor b.conversaţia, exerciţiul,
CLR
1.3; -copierea unui dialog din două replici cu accentuarea importanței care conțin litera T explicaţia, munca - observarea
2.1; alineatului, a majusculei, a liniei de dialog, a semnelor de Scrierea literei T mare de independentă sistematică
2.2; punctuație de la sfârșitul propoziției; mână și a cuvintelor care o c.activitate frontală, - probe orale
2.3; - exerciții de formulare de răspunsuri la întrebări, în scris conțin activitate individuală - probe practice
3.1; -exerciții de identificarea a sinonimelor autoevaluarea
3.2; -exerciții de despărțire în scris a cuvintelor în silabe
4.1 -exerciții de completare a unor enunturi lacunare
- identificarea literei T mare de mână, într-o serie de cuvinte
-dictare

- rezolvarea de adunări, mental şi în scris, respectând algoritmul şi Hai să culegem flori! a.manual, caiet, fişe de - observarea
MEM aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor • Adunarea unui număr natural lucru, planşe sistematică
1.4 - crearea unor probleme simple după imagini / desene date format din zeci şi unităţi cu un diverse,numărătoare, - probe orale
1.6 - crearea unor probleme simple număr natural format din zeci atlase, culori, coli albe - probe practice
1.2 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele şi unităţi b.conversaţia, exerciţiul, autoevaluarea
2.1 <, >, = • Plante. Părţi componente explicaţia, munca - portofoliul
3.1 Modelaj- Floarea preferată ( descriere) independentă, învăţarea experimentul
CLR: prin descoperire, - activitatea
2.1; problematizarea, practică
2.3 demonstraţia, jocul
AVAP: didactic, experimentul
1.3,2.1. c.activitate frontală,
activitate în perechi,
Ed. fizică

Lb. spaniolă
Vineri CLR -selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul a)foaie de hartie, observare
15.12 1.1. textului audiat, dintr-o serie de enunţuri date Memorizare creioane colorate sistematică
1.2. - completarea unui scurt text cu cuvintele lipsă , folosind cuvintele ” Crăciunul copiilor” de b) conversaţia euristică,
1.4. poetului Octavian Goga explicaţia,
2.1. -alcatuirea de propoziții in care cuvântul ” șiret ” să aibă sensuri problematizarea
2.2 diferite exerciţiul,
2.3. -etichetarea unor personaje din povești ca fiind șirete sau nu c) activitate frontală,
2.4 -explicarea cuvintelor necunoscute și alcatuirea de propoziții cu individuală -
4.3 acestea observare
AVAP -cântarea în grup, a unor colinde de Crăciun sistematică
2.1. -realizarea unui desen inspirat de versurile audiate
2.3. -”Scrisoare catre Mos Craciun”- scrierea unui mesaje pentru Moș
MM Crăciun, utilizând cuvinte (propoziţii) şi simboluri/ desene
2.1
DP -audierea poeziei: ”Ce e bine, ce e rău” de Vladimir Maiakovski Igiena personală -fișe de lucru, creioane -observare
1.2 -alegerea unor raspunsuri potrivite pentru intrebarile scrise Norme de igienă la şcoală şi colorate sistematică
CLR referitoare la ce e bine si ce e rau in ingrijirea corpului acasă -conversația euristică, - activități în
3.1 -realizarea unor reclame pentru produsele de igienă preferate explicația, clasă
AVAP -joc de rol: ”Imaginează-ți un dialog între pasta și periuta de dinti problematizarea, jocul
2.3 și dinții unui copil” didactic
- activitate frontală, act.
individuală
AVAP -Discuții despre apropierea Crăciunului Pictură (pensulație) a.foaie de desen, acuarele, - observare
2.4 -Interpretarea cîntecului ”O, brad frumos!” Colaj (rupere, mototolire, pensule, hârtie creponată, sistematică
CLR -Prezentarea etapelor de a realizare a lucrării: pictarea cu verde și lipire) lipici - aprecieri
2.1 maro a bradului; ruperea de bucăți de hârtie creponată de diferite Bradul de Crăciun b.conversația, explicația, individuale
demonstrația,exercițiul
MM culori, mototolirea acestora și lipirea pe imaginea bradului in chip
c. activitate frontașă,
2.1 de globulețe activitate individuală
-Expunerea lucrărilor realizate
MM -audierea colindului tradițional: ”Sus, boieri!” Genuri muzicale: colinde -videoproiector, boxe, Observarea
1.4 -însuşirea după auz a colindei, prin demonstrarea acesteia de către ”Sus, boieri!” foi de hârtie , creioane sistematică
2.1 cadrul didactic colorate
2.2 Aprecieri globale
-interpretarea colindului ”Sus, boieri!” astfel: solistul va cânta -conversația, si individuale
2.3 primele două versuri din fiecare strofă, iar ceilalți elevi, demonstrația, exercițiul
3.1 următoarele versuri -activitate frontală, pe
AVAP
-interpretarea colindului pe grupuri de elevi: fiecare grup, câte o grupuri, individuală
2.6
strofă
-interpretarea colindului acompaniat de clopoței, tobe, bețe
-colorarea unor imagini care ilustrează textul cântecului
Ziua Competențe Activități integrate Detalii de conținut Resurse Evaluare
specifice materiale/procedurale/
forme de organizare a activ.
Luni CLR - identificarea sunetului s în silabe şi în cuvinte Scrisoarea a.manual,
18.12 1.3 - exemplificarea unor cuvinte care conţin sunetul s Sunetul şi literele (de tipar) plastilină,planșete -observare
2.1 - asocierea sunetului s cu litera s -S sS b.conversaţia, observaţia sistematică
2.2. - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor , inclusiv a cuvintelor Citirea propozițiilor dirijată, exerciţiul, jocul
2.3 care conțin diftongul ”oa” Citirea cuvintelor care conțin didactic,metoda -probă orală /
3.1 - exerciţii de antonimie diftongul ”oa” fonetico- analitico – scrisă
3.2 - citirea selectivă Cuvinte cu sens opus sintetică
AVAP - asocierea unor obiecte ilustrate cu litera inițială a Dialogul c.individuală,frontală şi -autoevaluare
2.2 cuvintelor care le denumesc în grup
- obţinerea de cuvinte noi prin înlocuirea de litere / silabe
iniţiale
-joc de rol:” De vorbă cu Moș Crăciun”
- realizarea acordului gramatical dintre subiect şi predicat
(fără terminologie)
-modelaj-Săniuţa
CLR - intuirea literei s mic de mână Scrisoarea a.plansa cu litera s mic Observarea
3.1; - asocierea literei s mic de tipar cu litera s de mână Litera s mic de mână de mână, manual, caiete sistematică
3.2 -trasarea în duct continuu a literelor de mâna (începând prin unirea tip 1, sârmă plușată
3.3 b.explicatia, exercitiul Aprecieri globale
3.4 punctelor care le compun) Scrierea silabelor, cuvintelor c.activitate frontală, si individuale
4.1 - executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe a unor scurte propoziții care individuală
4.2 blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula și conțin litera s mic în perechi
acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari
AVAP - scrierea literei s și a silabelor/cuvintelor care o conțin
2.2 - pronuntarea și scrierea corectă a cuvintelor care conțin diftongul
”oa”
- asocierea scrisului de mână cu cel de tipar
-confecționarea literelor din sârmă plușată, fire de lână, bețișoare,
plastilină
-Joc: ”Eu spun una, tu spui multe”

MEM - poziţionarea pe axă anumerelor date La început de drum a.manual, caiet, fişe de - observarea
1.2 -scrierea numerelor pe caiet astfel: zeci sub zeci, unitati sub unități • Scăderea unui număr natural lucru, numărătoare, sistematică
1.3 - efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie inversă format din unităţi dintr-un b.conversaţia, exerciţiul, - aprecieri
1.4 - aflarea diferenţei a două numere date număr natural format din zeci explicaţia, munca verbale
1.6 - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor şi rolul acestora şi unităţi independentă, învăţarea individuale
3.1 - activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde din sala de clasă • Rolul rădăcinii prin descoperire,
3.2 (ghivecele cu flori) problematizarea,
- Joc de mișcare: ” Sunt o plantă”: stăm in picioare langă bancă, ne demonstraţia,
MM aplecăm la picioare, atingem cu mainile pamantul, ne gândim la
2.2 rădacina care extrage din pamant apa cu substantele hranitoare, c.activitate frontală,
miscam bratele de-a lungul picioarelor –adica a tulpinii și lasam apa activitate în perechi,
să ajungă la brate, adica la frunze activitate-joc, activitate
- vizionarea unui film: https://www.scoalaintuitext.ro/deschide- în grup şi independentă
joc/rolul-radacinii-si-al-tulpinii-1

Ed. fizică

Marti CLR - identificarea situațiilor cand se scrie cu S mare de mână Scrisoarea -manual, decupaje din - observare
19.12 1.2; -trasarea în duct continuu a literelor de mâna (începând prin unirea Scrierea literei S mare de mână ziare și reviste, sistematică
1.3; punctelor care le compun) Citirea și scrierea cuvintelor plastilină - probă
2.1; - executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe care conțin sunetul S - conversația, orală/scrisă -
3.1 blatul mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula și observația dirijată, autoevaluare
4.1 acuarela, cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari exercițiul, jocul
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris didactic, metoda
AVAP (creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie fonetico-
2.3 velină, foaie liniată, tablă etc.) analiticosintetică
-copiere, transcriere, pentru exersarea legăturii dintre litere -act. individuală,
-jocuri de numire în lanț a unor cuvinte care încep cu litera S mare frontală și în grup
(vaporașul cuvintelor)
- copierea unui dialog
-pronunțarea corectă a unor cuvinte care îl conțin pe S
-cuvinte cu formă identică și înțeles diferit ”sare”, ”somn”
-realizarea din plastilină a literei S mare de mână

Religie

MEM - rotunjirea la zeci a unui număr, prin adăugarea sau eliminarea Tulpina – firul miraculos a.materiale: caiet, fişe de
1.3, unui număr de unităţi • Scăderea unui număr lucru, videoproiector
1.6, -efectuarea de scăderi in scris, prin scrierea numerelor zeci sub
natural format din unităţi dintr- b.procedurale:
3.1 zeci, unități sub unități
un număr natural format din conversaţia,
- modificarea unei probleme prin modificarea datelor numerice, -observarea
zeci unităţi explicaţia, demonstraţia,
AVAP fără ca tipul de problemă să se schimbe sistematică,
2.2 • Rolul tulpinii exerciţiul, învăţarea prin
-modificarea conținutului unei problemă, dar pastrarea datelor -activitatea
descoperire, munca
numerice de la problema anterioară practică, -
independentă
- descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exerciţii autoevaluarea
c.forme de organizare a
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor şi rolul acestora
colectivului:
-vizionarea unui film: https://www.scoalaintuitext.ro/deschide-
activitate frontală,
joc/rolul-radacinii-si-al-tulpinii-2
activitate individuală
-desen- Floarea care-mi este dragă
AVAP -reamintirea faptului ca vinerea trecută am scris o scrisoare catre Plicul cu dorinţe (origami) a.șablon, foarfece, lipici, -observarea
2.1 Moș Crăciun Tehnici de lucru: origami, creioane colorate, coală sistematică,
2.3 -anunțarea temei: realizarea unui plic în care să punem scrisoarea desen, lipire, decupare alba
MM catre Moș Crăciun b.conversașia, explicația, -apreceri globale
2.1 -etape de realizare: demonstrașia, exercițiul și individuale
1. se decupează sablonul pe linia punctată c.Activitate frontal, act. -autoevaluarea
2. se pliază pe linia continuă și pe trei din cele patru colturi se individială
lipeste ovalul
3.se desenează, se decupează și se introduc în plic obiectele
corespunzătoare dorințelor fiecăruia
-interpretarea cantecului : ”Ho, ho, ho, Vine Craciunul”
Mercuri CLR -realizarea corespondeței între cuvinte scrise și reprezentarea lor Citirea și scrierea cuvintelor a.manual, caiet tip 1
1.3 grafică care conțin sunetul S b.conversația, explicația,
20.12 2.1 -scrierea unor cuvinte, propoziții, după dictare Silaba. Cuvântul.Propoziția exercițiul
2.2 -compunerea unor cuvinte din litere amestecate Vocabular c.Activitate frontală, act.
3.1 -alcătuirea unor propoziții din cuvinte amestecate Cuvinte cu sens opus individială
3.2 - cuvinte cu formă identică și înțeles diferit ”sare”, ”somn” Cuvinte care au aceeași formă
3.3 -identificarea, dintr-o serie de imagini, a celor care ilustrează și înțeles diferit
4.1 cuvinte care conțin o anumită silabă: sa, as, să
4.2 - completarea unui rebus

CLR -prezentarea de către invățătoare a câtorva aspecte referitoare la Șezătoare literară a.Videoproiector, - observarea
1.1 traditia sezătorilor la români ”În așteptarea Crăciunului” laptop, boxe, fișe de sistematică
1.2 -vizionarea unui colaj cu înregistrări ale unui program artistic de lucru, creioane colorate - aprecieri
1.4 tip șezătoare b. conversatia euristică, verbale
2.1 -prezentarea, sub formă de imagini, a unui costum popular și a explicatia, exercițiul individuale
2.2. denumirii fiecărui articol jocul de rol
2.3 -citirea unor ghicitori si găsirea răspunsului într-o serie de imagini c. activitate frontală
2.4 -citirea unor zicători și proverbe românești
3.1 -explicarea ințelesului acestor zicători și proverbe
-joc de tipul ”Recunoaște povestea/personajul”
MM (Învățătoarea citeste niste ghicitori versificate despre anumite
1.4 povesti si invită elevii să ghicescă despre ce poveste sau personaj
2.1 este vorba)
-audierea unor colinde tradiționale în interpretarea unor coruri
renumite
-interpretarea colindei ” Iata, vin colindători”

MEM - extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine o Frunza – mica bucătărie a.materiale: caiet, fişe de -observarea
1.4 mulţime “cu tot atâtea elemente” • Scăderea unui număr natural lucru, videoproiector sistematică,
1.5 - efectuarea de scăderi şi verificarea prin operaţie inversă format din zeci dintr-un număr b.procedurale: -activitatea
1.6 - transformarea problemelor de scădere în operaţii de adunare natural format din zeci unităţi conversaţia, practică, -
3.1 - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile • Rolul frunzei explicaţia, demonstraţia, autoevaluarea
acestora
AVAP -desen ”Desenează frunzele acestor plante: o lalea, o roșie, un exerciţiul, munca
2.2 stejar” independentă
c. activitate frontală,
activitate individuală
MM -anunțarea temei: învatarea unui nou cântec pentru serbarea de Cântare vocală individuală și a.videoproiector, laptop, Observarea
1.4 Crăciun și a unui dans în grup boxe sistematică
-audierea cântecului ”Drag mi-e jocul românesc” b.conversația, explicația, Aprecieri globale
2.1 Mișcare pe muzică
-insușirea, după auz, a cântecului Mișcări sugerate de ritm demonstratia, miscare si individuale
3.2
-interpetarea cantecului pe grupuri libera pe muzică
-dans liber pe melodia însușită c.activitate frontală, act.
pe grupuri, activ.
individuală
Joi - asocierea literei mici / mari de mână Recapitulare
21.12 - identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat ”Ajutoarele lui Moş Crăciun”
CLR - dezvoltarea unei propoziţii prin adăugarea unui număr de Sunetul grupul de litere ce-Ce
1.2 cuvinte indicat Sunetul/literele t-T, s-S
1.3 - exerciţii de sinonimie
2.1 a.manual, caiet tip 1 Observarea
- citirea literelor, silabelor,cuvintelor de tipar şi de mână b.exercitiul, conversația sistematică
3.1
4.1 - copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte jocul didactic Aprecieri globale
- exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii ac.frontală, individuală si individuale
logice după imagini sau a unor propoziții care sa conțină un
anumit cuvânt
-identificarea, dintr-o serie de propoziții scrise cu anumite greșeli,
a celei scrise corect

MEM - rezolvarea de scăderi, mental şi în scris, respectând algoritmul şi Sămânța, floarea și fructul a.materiale: caiet, fişe de
1.4 aşezarea corectă a unităţilor şi a zecilor • Scăderea unui număr natural lucru, videoproiector
1.5 - compararea a două diferenţe format din zeci şi unităţi dintr- b.procedurale:
1.6 - formularea şi rezolvarea de probleme după imagini un număr natural format din conversaţia, -observarea
3.1 - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile zeci şi unităţi explicaţia, demonstraţia, sistematică,
acestora • Rolul seminţei, al florii şi al exerciţiul, munca -activitatea
CLR - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme fructului independentă practică, -
1.1.,1.2. - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice c.forme de organizare a autoevaluarea
Vizionarea uui film: https://www.scoalaintuitext.ro/deschide- colectivului:
joc/frunze-flori-fructe-si-seminte activitate frontală,
- Lectura invățătoarei: Sâmburele, de L. Dolot activitate individuală
Ed. fizică

Lb. spaniolă
Vineri CLR -citirea literelor, silabelor, cuvintelor, propozițiilor Evaluare sumativă a.fișe de lucru -probă scrisă
22.12 1.3 -formularea unor întrebări potrivite răspunsurilor date b.conversația, explicația, - autoevaluare
2.2 -formularea unor enunțuri pe baza imaginilor munca independentă
3.1 - despartirea în silabe a unor cuvinte scrise c.act. individuală
4.1 -realizarea corespondenței între cuvinte cu sens opus
4.2
-asocierea dintre imagine și cuvântul corespunzător
-scrierea după dictare

DP - Alegerea, dintr-o serie de enunțuri, a celor care exprima reguli Igiena personală -fișe de lucru, creioane -observare
1.2 de pastrare a igienei locuintei si a salii de clasa Norme de igienă la şcoală şi colorate sistematică
CLR -Completarea unui rebus acasă -conversația euristică, - activități în
3.1 -Crearea unor pancarte cu reguli de igiena pe care le respectăm în explicația, clasă
AVAP sala de clasa problematizarea,
2.3 -Alegerea, dintr-o serie de imagini, a celor care ilustreaza un -activitate frontală, act.
mediu de viață sănătos din locuință individuală
-Completarea cu un desen, a proverbului: ”Unde nu intră …… pe
fereastră, intră … pe ușă.”

AVAP -discuții despre anotimpul iarna și despre jocurile copiilor în acest Colaj (rupere, colorare, lipire) a.șablon, lipici,coală de - observare
2.4 anotimp Omul de zăpadă hartie albastra, lipici, sistematică
CLR - audirea cântecului ”Omulețul de zapadă” : carioci - aprecieri
2.1 https://www.youtube.com/watch?v=U_uh9NKlXUM b.conversația, explicația, individuale
MM -prezentarea etapelor de a realizare a lucrării: se rup părțile demonstrația,exercițiul
2.1 componente ale omului de zăpadă, după contur; se asamblează și c. activitate frontală,
se lipesc pe o hârtie de culoare albastră; se colorează căciula, activitate individuală
fularul , mănușile, ochii, gura.
-expunerea lucrărilor realizate
MM -în cadrul pregătirilor pentru serbare, vom învăța un dans popular Mișcare pe muzică a.videoproiector, laptop, -Observarea
2.1 -vizionarea și audierea unei inregistrari cu un dans pe o horă Dansul –pe o melodie populară boxe sistematică
3.2 romanescă b.conversația, explicația, -Aprecieri
-demonstrarea, de catre invatatoare a dansului cu pasi egali pe demonstratia, miscare globale si
cantec libera pe muzică individuale
-învățarea, pe rând, în grupuri a câte 4 elevi , a dansului c.activitate frontală, act.
-învățarea, pe grupuri a cate 9 -10 elevi, a dansului cu sincronizare pe grupuri, activ.
pe muzică si intre participanți individuală