Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare la geografie, clasa a VII - a

_____________________________________
(Numele, prenumele elevului)
Varianta I

Nr. Item Punctaj


I.
Completează frazele:
Zona subpolară (subarctică) prezintă o fâşie îngustă în partea europeană a L
continentului, dar se lărgeşte spre est. Vara, predomină masele de 0
1
aer_______________, iar iarna – masele de aer _________.
2
Clima temperat-maritimă (oceanică) din vestul Eurasiei se formează sub 3
influenţa maselor de aer _________maritim, adus de vânturile de vest 4
dinspre Oceanul _________ 5
Zona ___________se formează în sudul extrem al continentului.
II. Analizează hărţile din atlas şi descrie munţii Alpi, completând tabelul
de mai jos:

Denumirea Denumirea şi Direcţia generală a Era geologică în L


munţilor coordonatele lanţului montan care s-a format 0
geografice ale celui 1
mai înalt vârf 2
3
Munţii Alpi 4
5

III.
Asociază indicii caracteristici enumeraţi în coloana B cu zonele naturale
numite în coloana A.Înscrie cifrele respective .

Coloana „A” Coloana „B” L


0
_____ A. Păduri ecuatoriale 1. Salcâm 1
_____ B. Savane 2.Stejarul de plută 2
_____ C. Deșerturi și semideșerturi 3. Gibonul 3
Temperate 4. Dromader 4
_____D. Păduri și arbuști permanent 5. Ficusul 5
verzi cu frunze tari 6. Muflonul 6
7. Bivolul sălbatic 7
8. Saxaul 8
IV. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale.

1. Explică de ce, pe ţărmurile Peninsulei Scandinave, iernile sînt blânde, cu toate că L


acest teritoriu este situat în apropierea Cercului Polar de Nord. 0
______________________________________________________________ 1
___ 2
_________________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________ 4
_________________________________________________________________ 5
_________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________

2. Explică de ce sudul continentului este mai cald decât nordul.


_ ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

V. Caracterizează fluviul Dunărea conform algoritmului.Completează


tabelul de mai jos:
L
Denumirea râului şi lungimea 1
lui 2
Direcţia de curgere 3
Izvorul râului 4
Gura de vărsare 5
Unităţile de relief traversate de 6
râu 7
Afluenți
VI. Realizează un comunicat din cinci argumente prin care să prezinți importanța
ghețarilor și a mlaștinilor pentru natură și om.
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total: 41 puncte

Scor 38-41 33-37 28-32 23-27 18-22 13-17 9-12 5- 8 2-4 0-1
acumulat

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1