Sunteți pe pagina 1din 1

Asistență pentru POO, Limbajul Java, 2019-2020 CEITI

Laborator7. Ierarhii de clase. Relații între obiecte. Variabilele predefinite this şi super.
Activități practice individuale
1. Testați la calculator exemplul elaborat la lecția de instruire teoretică (Clasele Persoana, Elev,
ElevOlimpic).
2. Elaborați clasa Angajat cu atributele nume, prenume, departament (departamentul este un
obiect al clasei Depatament ce are ca atribute denumirea și etajul) și sal_ora (plata pentru o oră
de muncă), constructorul clasei parametrizat, și metoda double calcSalar(int nr_ore) care va
calcula și returna salariul unui angajat calculat ca produsul dintre numărul de ore lucrate și plata
pentru o oră de muncă.
Din clasa Angajat derivați clasa Sef cu atributul privat adaos, constructorul clasei parametrizat.
Modificați în clasa Sef codul metodei double calcSalar(int nr_ore) care va calcual salariul după
o formulă nouă: 1 + adaosul lunar / 100) * plata pentru o ora de muncă * numărul de ore
lucrate.
Elaborați clasa Test_Sef_Angajat în care instanțiați câte un obiect de tipul fiecărei clase și afișați
salariul fiecăruia.
3. Simulați folosind clase și relațiile dintre acestea un ghiozdan cu rechizite școlare fiecare din
acestea reprezentând câte o clasă.
4. Compuneți un proiect Java ce va conține:
- clasa Muncitor care va avea ca atribut oreLucrate, ca metode: constructorul clasei, metoda
double salariu() va returna salariul care se calculează conform formulei : numarul de ore se
înmulțește la 2000;
- clasa SefEchipa moşteneşte clasa Muncitor care va avea ca metode: constructorul clasei,
metoda salariu() modificată astfel încît să returneze salariul după formula: numărul de ore
se înmulțește la 5000;
- clasa Maistru moștenește clasa SefEchipa are ca metode constructorul clasei şi metoda
salariu() modificată astfel încît să returneze salariul după formula: numărul de ore se
înmulțește la 7000.
- clasa Test în care instanțiați obiecte pentru clasele create.
5. Să se construiască clasa Dreptunghi, ce are ca variabilă de instanţă privată un numar întreg a
şi un număr întreg b, ce reprezintă laturile dreptunghiului şi ca metode:
- constructorul ce face iniţializarea laturilor;
- getLaturaMare() ce returnează valoarea laturii mari a dreptunghiului;
- getLaturaMică() ce returnează valoarea laturii mici a dreptunghiului;
- calculArie() ce returnează aria dreptunghiului;
- afişare() ce afişează valorile laturilor dreptungiului.
Clasa Dreptunghi se va deriva în clasa DreptunghiExtins, în care se vor adăuga ca variabile de
instanţă x şi y ce vor reprezenta coordonatele centrului dreptunghiului şi se va modifica metoda
afişare() în care pe lîngă valorile laturilor se va afişa şi coordonatele centrului dreptunghiului.
Creaţi şi o clasă test pentru clasele de mai sus.

opreavictoria86@gmail.com © MUSTEAȚĂ Victoria