Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnologii Avansate de Programare , Limbajul Java, 2019 CEITI

Citirea datelor de intrare de la consolă


Java folosește System.out pentru a se referi la un dispozitiv standard de ieșire a datelor,
care este monitorul, și System.in pentru dispozitiv standard de intrare a datelor, care este
tastatura.
Pentru a afișa valori de tip String sau primitive în consolă se va utiliza metoda println().
Intrarea datelor direct de la tastatură nu este suportată de limbajul Java, dar se poate utiliza
clasa Scanner pentru a crea un obiect care va permite citirea de date de la System.in în felul
următor:
Scanner input = new Scanner(System.in);
Sintaxa new Scanner(System.in) crează un obiect de tip Scanner, iar sintaxa Scanner input
declară că input este o variabilă de tip Scanner. Întreaga linie Scanner input = new
Scanner(System.in); crează un obiect de tip Scanner căruia îi atribuie o referință la variabila
input. Obiectul input va putea invoca toate metodele clasei Scanner pentru a citi valori de
diverse tipuri:
Metodă Descriere
nextByte() Citește un întreg de tip byte
nextShort() Citește un întreg de tip short
nextInt() Citește un întreg de tip int
nextLong() Citește un întreg de tip long
nextFloat() Citește un număr de tip float
nextDouble() Citește un număr de tip double
next() Citește un șir de caractere care finisează pînă la
spațiu
nextLine() Citește o linie de text, adică un șir de caractere
care finisează cu tasta Enter.

Clasa Scanner se află în pachetul java.util , de aceea mai întîi de toate acest pachet trebuie
de importat în clasa ce va folosi această clasă.
Clasa Scanner pe lingă faptul că permite citirea datelor de a tastatură, permite deasemenea
și citirea datelor din fișiere, despre care vom discuta într-o temă aparte în lecțiile ce
urmează.
La instanțierea clasei Scanner se va crea un flux de intrare a datelor. Acest flux va rămîne
deschis folosind resursele sistemului pînă nu se va apela implicit metoda close() pentru
acesta. La închiderea aplicației Java se vor închide toate fluxurile automat.
opreavictoria86@gmail.com © MUSTEAȚĂ Victoria
1
Tehnologii Avansate de Programare , Limbajul Java, 2019 CEITI

Exemplu fără utilizarea clasei Scanner Exemplu cu utilizarea clasei Scanner


public class exeggyhjj { import java.util.*;
public static void main(String[] args) { public class exeggyhjj {
public static void main(String[] args) {
double nr1 = 11; Scanner citeste = new Scanner(System.in);
double nr2 = 12;
double nr3 = 13; System.out.print("Introduceti 3 numere:");
double nr1 = citeste.nextDouble();
double medie = (nr1 + nr2 + nr3)/3; double nr2 = citeste.nextDouble();
System.out.println("Media numerelor " double nr3 = citeste.nextDouble();
+ nr1 + " " + nr2 + " " + nr3 + " = " +
medie); double medie = (nr1 + nr2 + nr3)/3;
} System.out.println("Media numerelor "
} + nr1 + " " + nr2 + " " + nr3 + " = " +
medie);
citeste.close();
}
}

Surse
1. Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming 9th Edition, Pg.37

opreavictoria86@gmail.com © MUSTEAȚĂ Victoria


2