Sunteți pe pagina 1din 2

STUD. ARH.

ANA ANDRA-MARIA |
CURS TEORIA CERCETARII
AN UNIVERISTAR: 2019-2020

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI INDUSTRIAL NAȚIONAL

- Conversia arhitecturii industriale în scopul


creării unei comunități progresive -

1. Argument

Patrimoniul industrial arhitectural național reprezintă o importantă resursă urbană, fiind


compus din mărturii ale unei culturi industriale cu semnificații istorice și estetice excepționale.
Acesta conferă orașului modern, posibilități de modelare a unui peisaj autohton, în raport direct cu
necesitățile și dorințele actuale ale orașului, acest lucru realizându-se, prin valorificarea unor
fragmente existente, ale unei istorii trecute.

2. Scopul și obiectivele cercetării

Scopul acestei lucrări este acela al evidențierii potențialului de dezvoltare a fondului


industrial valoros existent, la nivel național, propunându-se o reintegrare în circuitul actual al
orașului, a zonelor dezafectate. Astfel, prin programele de intervenție, cu privire la conversia
funcțională a imobilelor existente, se dorește satisfacerea nevoilor comunității actuale, nevoi
specifice unei societăți moderne, de secol XXI.

3. Metodologia cercetării

Demersul conține un studiu teoretic, prin cercetarea de surse bibliografice, din care sunt
extrase informațiile necesare fundamentării subiectului ales, urmând în cele din urmă, o interpretare
a acestora, conferind astfel lucrării individualitate.

4. Plan de idei

CAPITOLUL I - Introducere – stabilirea scopul lucrării, a metodologiei de lucru


precum și a termenilor folosiți.
CAPITOLUL II - Importanța patrimoniul industrial – rememorarea istoriei prin
cercetarea situațiilor anterioare – scurtă incursiune în istoria a momentului de apariție a
patrimoniului industrial de pe teritoriul României, subliniind evoluția și importanța sa în crearea
de noi edificii arhitecturale valoroase.
CAPITOLUL III - Descrierea situației existente – degradarea patrimoniului
industrial actual – studiază și prezintă situația actuală a patrimoniului industrial arhitectural din

1
Pagina 1 stud. arh. Ana Andra- Maria |
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI
INDUSTRIAL NAȚIONAL

țara noastră, cu scopul înțelegerii, în profunzime, a elementelor care au condus către acest
deznodământ tragic.

CAPITOLUL IV - Conversia patrimoniului arhitectural industrial valoros –


intervenții la nivelul fondului construit existent – descrierea modului în care procesul de
conversie funcțională, poate reprezenta o direcție majoră în vederea regenerării zonelor deficitare
din cadrul țestul urban modern.

CAPITOLUL V - Arhitectura industrială – revitalizarea unei comunități prin


cultură – dezbate tema conservării, a valorificării prin conversie, a patrimoniului industrial
existent prin crearea de noi spații socio- culturale, în vederea susținerii identității locale și a
promovării unor programe de dezvoltare al individului și al comunității.

CAPITOLUL VI - Studii de caz cu privire la conversii socio-culturale – detalierea


unor exemple de arhitectură, ce prin programul ales, satisfac necesitățile comunității, în interiorul
cărora sunt integrate.

CAPITOLUL VII - Concluzii – stabilirea valorii și a importanței clădiriilor industriale


existente, prin evidențierea potențialului de reutilizare a acestora, în scopul creării unui oraș
modern raportat la locuitorii săi.

5. Cuvinte cheie

Termenii utilizați pe tot parcursul lucrării sunt: arhitectură industrială │ comunitate


│conversie funcțională │ patrimoniu industrial │ dezvoltare urbană │societate modernă

6. Bibliografie
1.CHELCEA, Liviu, 2008, Bucureștiul postindustrial. Memorie, dezindustrializare și regenerare
urbană, Editura Polirom, Iași, ISBN: 978-973-46-0915-4
2.CHOAY, Francoise, 1998, Alegoria Patrimoniului, Editura Simetria, Bucureşti, ISBN: 97-397-
9722-9
3.CRIŞAN, Rodica, 2004, Analiza integrativă a valorii culturale şi de utilizare a clădirilor
existente,Volum I, Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, ISBN 973-7999-12-6
4.LAKATOS, Andrei, Eugen, 2013, Spațiile cu valență culturală în contextul conversiei
funcționale a patrimoniului industrial, Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti, ISBN 978-
606-638-065-2
5.STRATTON, Michael, 2000, Industrial Buildings. Conservation and regeneration, Editura
E&FN, Londra, ISBN 9780203362471