Sunteți pe pagina 1din 44

PARTEA a II-a

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI ÎN VEDEREA
EVALUǍRII RISCURILOR PENTRU
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

1
CAPITOLUL 4

EVALUAREA NIVELULUI GLOBAL AL RISCURILOR PROFESIONALE LA TREI


LOCURI DE MUNCA DIN CADRUL SOCIETATII SC ABC SRL

S.C ABC SRL executa lucrari de reabiltare termica a cladirilor civile prin izolari
fatade cat si reparatii instalatii termice.
Identificarea pericolelor si analiza factorilor de risc inlesneste ierarhizarea
pericolelor si determina alocarea eficienta a resurselor in vederea reducerii / eliminarii
acestor pericole.

Constituirea echipei de evaluare

Echipa de evaluare a nivelului de risc profesional este compusa din:


- evaluator
- director
- reprezentantul lucratorilor
- conducatorul locului de munca
- -medic de medicina muncii.

2
LOCUL DE MUNCA NR. 1

ZIDAR

4.1.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCA
Activitatea zidarului consta in executarea lucrarilor specifice meseriei sale, respectiv de
tencuire, driscuire, zidarie propriu-zisa si lucrari conexe meseriei de zidar.

MIJLOACELE DE PRODUCTIE
-canciocul si mistria,
-galeata de mortar,
-scule electrice de mana,
-betoniera de mortar,
-roaba,
-scule de mana de trasat, ciocan.

SARCINA DE MUNCA
Trebuie să utilizeze vocabularul tehnic de baza, specific meseriei;
a. sa efectueze toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin procedura
de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice.
b. sa repare fundaţii, cladiri etc, sa placheze cu materiale termoizolante fatade
cladiri.
c. să identifice proprietăţile, caracteristice materialelor folosite in procesele de
executare a lucrarilor specifice meseriei, astfel încât lucrarea să aibă calitatea
cerută de client;
d. să identifice instrumentele, sculele si dispozitivele specifice meseriei şi să le
utilizeze corect, respectând normele tehnice specifice meseriei
e. să execute operaţiile de lucru în succesiunea logică a fazelor de lucru în funcţie de
lucrarea prestată;
f. să identifice şi să stabilească materialele folosite în executarea zidariilor, dozajul
corect al acestora la prepararea mortarelor;
g. să constate şi să anunţe persoana abilitată din unitate despre necesarul de
materiale pentru fiecare lucrare executată;
h. să citească şi să interpreteze schiţele, desenele de execuţie şi planurile de lucru;
i. să realizeze planuri simple de lucrari în specialitate acolo unde sunt strict
necesare;
j. să cunoască modul de aplicare a mortarelor pentru tencuieli, zidarii şi să răspundă
pentru calitatea lucrării executate;
k. să realizeze corect intersecţiile ramificaţiilor şi colţurilor în zidarie:
l. sa execute şi alte sarcini şi atribuţii trasate de directorul societăţii sau de
personalul căruia ii este subordonat;

3
m. sa efectueze ore suplimentare conform normelor în vigoare, la cererea organului
ierarhic superior;
n. sa indeplinesca sarcinile ce-i revin din implementarea sistemului calitatii
. Responsabilităti:
- raspunde de deterioarea materialelor in timpul lucrarilor dacă aceasta s-a produs
din culpa sa directă şi anunţă imediat angajatorul;
- răspunde de calitatea lucrarii executate
- raspunde de prejudiile aduse clientului cu ocazia executarii lucrarilor
Alte sarcini
- respectă prevederile din Statut, ROF, legislatia în domeniu, procedurile
de lucru, precum si celelalte reguli şi regulamente existente în unitate,
dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
- respectă atribuţiile stabilite în fişa postului, care sunt obligatorii pentru
titularul postului;
- apără interesele unitatii si respectă conducerea;
- manifestă competenţă, responsabilitate, obiectivitate privind posibilităţile
proprii şi rezultatele muncii prestate;
- asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu
precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare
la sarcinile de serviciu;
- respectä programul de lucru şi foloseşte eficient timpul de muncă;
respectă regulile de acces în unitate;
- respectä procedurile şi instrucţiunile de lucru, precum şi prescripţiile de
calitate stabilite;
- îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate si sanatate in munca
precum şi măsurile de aplicare a acestora:
 să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidente
sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane
participante la procesul de muncă;
 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune
tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de muncă sau îmbolnăvire
profesională;
 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă
suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de
muncă;
 să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să-l informeze imediat pe
conducătorul locului de muncă;
 să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul
securitatii si sanatatii in munca;
 să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare conform scopului
pentru care a fost acordat
- atunci când necesitatile impun şi rezolvarea operativă a altor situaţii sau
probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare,
prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea
conducerii;
- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor
şi sarcinilor de serviciu;
- execută atribuţiile ce-i revin din implementarea sistemului calităţii în societate

4
Competenţa:
-primeşte delegarea de atribuţii de la şeful ierarhic;
-ia măsuri operative în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.

MEDIUL DE MUNCA
Activitatea zidarului se desfasoara in aer liber fiind supus tuturor factorilor atmosferici
(temperaturi scazute/ crescute, curenti de aer, etc.). De asemenea activitatea se desfasoara
atat pe sol cat si la inaltime.

4.1.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACTIUNI GRESITE
F1 Deplasari pe suprafete orizontale
F2 Lovire-strivire
F3 Deplasari, stationari in zone cu pericol ridicat
F4 Caderea in gol
F5 Deplasari pe suprafete umede
F6 Deplasari pe suprafete inclinate
F7 Comunicari accidentogene
OMISIUNI
F8 Omiterea aplicarii masurilor igienico-sanitare
F9 Neutilizarea echipamentului individual de protectie
F10 Taiere
F11 Nesemnalizarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

CONDUITA SOCIO-PROFESIONALA
F12 Conduita socio-profesionala

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

OPERATII, REGULI, PROCEDEE GRESITE


F13 Strivire
F14 Cadere de obiecte de la inaltime
F15 Manipulare materiale grele la limita sarcinilor maxime admise
F16 Efort static prin durata, pozitie ortostatica in timpul lucrului
F17 Suprasolicitari
F18 Stres psihic legat de pericolul de accidentare

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

SUPRAFETE SAU CONTURURI PERICULOASE


F19 Intepare
F20 Manipulare de obiecte taioase, intepatoare, abrazive, alunecoase

5
FACTORI DE RISC ELECTRIC

CURENTUL ELECTRIC
F21 Curentul electric -atingere directa
-atingere indirecta
-tensiune de pas
-arc electric

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZICI


F22 Nivel de iluminare scazut

TEMPERATURA AERULUI
F23 Temperatura scazuta a aerului-lucrul in exterior
F24 Temperatura ridicata a aerului
F25 Curentii de aer

UMIDITATEA
F26 Intemperii
F27 Realizarea de interventii in medii umede

PULBERI
F28 Pulberi netoxice

SITUATII DE URGENTA
F29 Situatii de urgenta (calamitati, inundatii, cutremure, explozii, etc.)

6
Unitatea: S.C. ABC SRL DATA:
SECTIA:constructii-montaj NUMAR DE PERSOANE
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA EXPUSE:6
DURATA EXPUNERII: 8 ore
LOCUL DE MUNCA: FISA NR. 1 ECHIPA DE EVALUARE:
santier temporar - evaluator; reprezentantul
ACTIVITATEA zidar: lucratorilor; conducatorul locului de
munca; -medic de medicina muncii.
COMPO- FACTORI DE RISC FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CONSE- CLASA CLASA NIVEL
NENTA IDENTIFICATI (descriere, parametrii) CINTA DE DE PAR-
SISTEMULUI MAXIMA GRAVI- PROBA- TIAL
DE MUNCA PREVIZIB TATE BILI DE
ILA TATE RISC
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACTIUNI GRESITE
F1 Deplasări pe -caderea la acelasi nivel prin impiedicare poate duce la leziuni, luxatii I.T.M.
suprafeţe orizontale si fracturi ale membrelor superioare si inferioare 3-45 2 2 2
ZILE
F2 Lovire-strivire -scapare de obiecte purtate manual, caderea de obiecte peste maini si I.T.M.
picioare, lovire de mijloacele de productie si de mijloacele de 45-180 3 3 3
circulatie. ZILE
F3 Deplasari, -locurile marcate ca periculoase pot duce la accidente si pentru cei I.T.M.
stationari in zone cu neimplicati direct in activitatea de productie cu posibilitate de 3-45 2 2 2
pericol ridicat accidentare mecanica, noxe fizico-chimice ZILE
F4 Căderea in gol -impactul brusc al intregului corp cu solul la caderea de la inaltime prin DECES 7 4 6
neasigurare cu balustrade, podine sau capace la camine.
F5 Deplasări pe -cadere prin aluncare, entorse, luxatii, fracturi datorate alunecarii, a I.T.M.
suprafeţe umede nefolosirii bocancilor cu aderenta sau a cizmelor specifice locului de 3-45 2 2 2
munca. ZILE
F6 Deplasări pe -cadere prin aluncare, entorse, luxatii, fracturi, prin nefolosirea I.T.M.
suprafeţe înclinate balustradelor, a elementelor antialunecoase, prin lipsa concentrarii in 3- 2 2 2
momentul deplasarii pot duce la caderi la nivelul solului. 45ZILE
F7 Comunicari -stabilirea concreta a modului de comunicare, nu mai duc la strigate si I.T.M.
accodentogene semne ducand la un continut si mod de transmitere normal a 45-180 3 2 2
informatiei si a semnalelor. ZILE
OMISIUNI
7
F8 Omiterea -nespalarea pe maini la servirea mesei, la terminarea programului sau I.T.M.
aplicarii masurilor stergerea la ochi, nas si gura cu mainile murdare duc la boli acute 45-180 3 4 3
igienico-sanitare digestive, respiratorii prin contaminare cu noxele de la locul de munca. ZILE
F9 Neutilizarea -folosirea unui echipament de protectie neadecvat duce la accidente de I.T.M. 2 4 2
echipamentulu munca 3-45
individual de protectie ZILE
F10 Taiere -taierea si inteparea la contactul cu obiecte cu suprafete ascutite duc la I.T.M. 2 3 2
leziune fara afectarea organelor vitale 3-45
ZILE
F11 Nesemnalizarea -se pot produce accidente dintre cele mai variate care duc la afectarea
riscurilor de tuturor persoanelor implicate sau nu in activitatea de productie. I.T.M.
accidentare si 45-180 3 2 2
imbolnavire ZILE
profesionala
CONDUITA SOCIO-
PROFESIONALA
F12 Conduita socio- -o conduita necivilizata poate duce la agresiuni verbale, fizice cu I.T.M.
profesionala urmari in activitatea de zi cu zi. < 3 ZILE 1 3 1

OPERATII,
FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII

REGULI,
PROCEDEE
GRESITE
-nesortarea materialelor pe tipodimensiuni pot duce la rasturnarea I.T.M.
F13 Strivire acestora precum si lucru in spatii adanci fara sprijiniri de maluri. 45-180 3 3 3
DE MUNCA

ZILE
F14 Cădere de obiecte -aruncarea de materiale si piese pe schelele de lucru, nelegarea si I.T.M.
de la înălţime asigurarea acestora, executarea de lucrari in spatii inguste sau pe langa 3-45
margini de gropi netaluzate duc la caderi de pietre, pamant si pot ZILE 2 3 2
produce leziuni traumatice la nivelul corpului si a capului. De
asemenea, executarea de lucrari la nivele diferite pe aceeasi verticala.
F15 Manipulare -nepurtarea corespunzatoare a materialelor la limita de sarcina duc la I.T.M.
materiale grele la dureri la nivelul coloanei vertebrale (lumbago acut) 45-180
limita sarcinilor ZILE 3 3 3
maxime admise

8
F16 Efort static prin -o pozitie de lucru incomoda in timp prelungit duc la aparitia de boli
durata, pozitie cronice, evolutive in timp (varice, hipotensiune, dureri la nivelul
ortostatica in timpul coloanei ) sau cu efecte imediate( ameteli, lesin) I.T.M. 1 4 1
lucrului <3ILE
F17 Suprasolicitări -chiar pentru perioade scurte nu se recomanda suprasolicitarile, I.T.M.
acestea provocand in general boli cronice, evolutive, fizico-psihice. 3-45 2 2 2
ZILE
F18 Stres psihic legat -executarea cu atentie si respectarea intocmai a sarcinilor de servici, I.T.M.
de pericolul de prezentarea la serviciu in stare de odihna, fara a fi sub influenta unei 3-45 2 2 2
accidentare situatii puternic stresante ZILE
MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC
MECANIC
FACTORI DE RISC PROPRII

SUPRAFETE SAU
CONTURURI
PERICULOASE
F19 Înţepare -nefolosirea echipamentului de protectie duce la intepare in contact cu I.T.M.
corpurile ascutite. < 3 ZILE 1 2 1
F20 Manipulare de -nefolosirea echipamentului de protectie si neatentia in timpul I.T.M.
obiecte tăioase, manipularii obiectelor abrazive duc la leziuni la nivelul tegumentelor 3-45
înţepătoare, abrazive, ZILE 2 3 2
alunecoase
FACTORI DE RISC
ELECTRIC
F21 Curentul electric -electrocutarea prin atingere directa duce la accident mortal. De
-atingere directa asemenea utilizarea sculelor electrice de mana neprotejate la
-tensiune de pas scurtcircuitare. Folosirea cablurilor electrice neizolate corespunzator. DECES 7 4 6
-arc electric
FACTORI DE RISC
PROPRII MEDIULUI
FACTORI DE RISC

FIZIC
DE MUNCA

F22 Nivel de -boli cronice oculare (miopie), simptome acute de obosela oculara I.T.M.
iluminare scazut <3 ZILE 1 2 1
TEMPERATURA
AERULUI
F23 Temperatura -nefolosirea echipamentului de protectie pe timp rece si nesocotirea I.T.M. 2 2 2
scăzută a aerului-lucru urmarilor de neprotejare duc la degeraturi 3-45
in exterior ZILE
9
F24 Temperatură -necunoasterea efectelor radiatiilor solare prin expunere timp I.T.M. 2 2 2
ridicată a aerului indelungat, duc la lesin, crampe musculare, deshidratare, afectiuni 3-45
cardiace ZILE
F25 Curentii de aer -nerealizarea unui mediu de lucru in conformitate cu normele in I.T.M. 2 3 2
vigoare duc la raceala. 3-45
ZILE
UMIDITATEA
F26 Intemperii -nefolosirea echipamentului de protectie duce la raceli si afectiuni I.T.M. 2 4 2
respiratorii. 3-45
ZILE
F27 Realizarea de -realizarea de lucrari in mediu acvatic pe timp imdelungat fara I.T.M.
intervenţii in medii utilizarea echipamentului de protectie adecvat duce la probleme 3-45 2 3 2
umede respiratorii ZILE

PULBERI

F28 Pulberi netoxice - nedeterminarea nivelului de noxe si neutilizarea echipamentului de I.T.M. 2 2 2


protectie specific pot provoca boli cronice sau acutizarea unor boli 3-45
preexistente ZILE
SITUATII DE
URGENTA
F29 Situatii de urgenta -accidente mortale
(calamitati, inundatii,
explozii, DECES 7 2 4
cutremure,etc)

29

r R i i
2(6  6)  1(4  4)  4(3  3)  18( 2  2)  4(11)
N rg  i 1
  2.94
29
2  6  1 4  4  3  18  2  4 1
ri 1
i

10
11
LEGENDA
FIGURA 1

F1 Deplasări pe suprafeţe orizontale


F2 Lovire-strivire
F3 Deplasari, stationari in zone cu pericol ridicat
F4 Căderea in gol
F5 Deplasări pe suprafeţe umede
F6 Deplasări pe suprafeţe înclinate
F7 Comunicari accodentogene
F8 Omiterea aplicarii masurilor igienico-sanitare
F9 Neutilizarea echipamentulu individual de protectie
F10 Taiere
F11 Nesemnalizarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
F12 Conduita socio-profesionala
F13 Strivire
F14 Cădere de obiecte de la înălţime (pietre, pământ materiale de construcţii)
F15 Manipulare materiale grele la limita sarcinilor maxime admise
F16 Efort static prin durata, pozitie ortostatica in timpul lucrului
F17 Suprasolicitări
F18 Stres psihic legat de pericolul de accidentare
F19 Înţepare
F20 Manipulare de obiecte tăioase, înţepătoare, abrazive, alunecoase
F21 Curentul electric prin:
-atingere directa
-atingere indirecta
-tensiune de pas
-arc electric
F22 Nivel de iluminare scazut
F23 Temperatura scăzută a aerului-lucru in exterior
F24 Temperatură ridicată a aerului
F25 Curentii de aer
F26 Intemperii
F27 Realizarea de intervenţii in medii umede
F28 Pulberi netoxice
F29 Situatii de urgenta (calamitati, inundatii, explozii, cutremure,etc)

12
4.1.4. FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA

Nr. Factori de risc Nivel de Nominalizarea Competenta/


Crt. identificati risc (x) masurilor propuse de prevenire Raspunderi Termen
1 F4 Caderea in gol 6 -eliminarea improvizatiilor din tabla la caminele de Sef santier permanent
vizitare. Zidar
-realizarea unui iluminat exterior in concordanta cu
normele proprii stabilite la nivel de unitate.
-deplasarile se vor efectua conform unui traseu bine
stabilit
-folosirea schelelor autorizate cu proces verbal de
montaj
-purtarea echipamentului de protectie adecvat
-folosirea balustradelor de protectie
2 F21 Curentul 6 -eliminarea improvizatiilor electrice Sef santier permanent
electric -folosirea aparatelor electrice certificate Zidar
-atingere directa -legarea la pamant a instalatiei electrice Electrician santier
-atingere indirecta -verificarea periodica a impamantarii
-tensiune de pas -folosirea utilajelor cu protectie la scurtcircuitare
-arc electric -accesul permis la instalatia electrica numai pentru
personalul calificat
-utilizarea tablourilor de comanda cu grad mare de IP
3 F29 Situatii de 4 -respectarea planului de interventie elaborat de Administrator permanent
urgenta (cala-mitati, comisia de protectie civila.
inundatii, explozii, -instruire cu caracter permanent si sustinut
cutremure,etc Ordinul 712/2005

13
14
4.1.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate,nivelul de risc global (Ng)


calculat conform metodei, are valoarea 2,94 ,încadrându-se în categoria riscurilor mici (situate
sub limita de acceptabilitate 3,5)
S-au identificat un număr de 29 factori de risc, dintre care: 26 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisă, iar 3 factori depăşesc această limită, (fig.1), situându-se în
categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuarea a
efectelor lor. Aceştia din urmă sunt:

F4 Căderea in gol
F21 Curentul electric prin:
-atingere directa
-atingere indirecta
-tensiune de pas
-arc electric
F29 Situatii de urgenta(calamitati, inundatii, explozii, cutremure,etc)

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile
prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcă
- factorii proprii executantului cu 42,65 %,
- sarcina de munca cu pondere de 19,12 %
- factorii proprii mijloacelor de producţie cu 13,23 %
- factorii proprii mediul de muncă cu 25,00 % (fig.2).
EXECUTANT=2+3+2+6+2+2+2+3+2+2+2+1=29=42,65%
SARCINA DE MUNCA=2+3+3+1+2+2=13=19,12%
MIJLOACELE DE PROD.=1+2+6=9=13,23%
MEDIUL DE MUNCA=1+2+2+2+2+2+2+4=17=25,00%

29+13+9+17=68
29/68x100=42,65%
13/68x100=19,12%
9/68x100=13,23%
17/68x100=25,00%

200
Nrg=-------=2,94
68

15
LOCUL DE MUNCA NR. 2

INSTALATOR

16
4.2.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

PROCESUL DE MUNCĂ
Instalatorul execută lucrări şi reparaţii la instalaţiile termice din cadrul cladirilor cu
destinatie de locuit.

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
-banc de lucru cu menghină
-maşină de găurit
-polizor dublu PD300
-maşină de debitat cu disc abraziv Ø230
-maşină de debitat unghiulară Ø350
-tarozi, filiere
-trusă scule instalator
-trusă scule lăcătuş

SARCINA DE MUNCĂ
a. execută schimbarea conductelor, robineţilor
b. execută săpături pe traseul conductelor în reparaţii
c. execută reparaţii în compartimente închise
d. execută lucrări la înălţime
e. efectuează toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin procedura de lucru sau
prin instrucţiunile tehnologice.
f. identifica proprietăţile, caracteristice materialelor folosite in procesele de executare a lucrarilor
specifice meseriei, astfel încât lucrarea să aibă calitatea cerută de client;
g. identifica instrumentele, sculele si dispozitivele specifice meseriei şi le utilizeaza corect,
respectând normele tehnice specifice meseriei
h. executa operaţiile de lucru în succesiunea logică a fazelor de lucru în funcţie de lucrarea
prestată;

i. constata şi anunta persoana abilitată din unitate despre necesarul de materiale pentru fiecare
lucrare executată;
j. citeste şi interpreteaza schiţele, desenele de execuţie şi planurile de lucru;
k.execută şi alte sarcini şi atribuţii trasate de directorul societăţii sau personalul căruia ii este
subordonat;
l.efectuează ore suplimentare conform normelor în vigoare, la cererea organului ierarhic
superior;
m. indeplineste sarcinile ce-i revin din implementarea sistemului calitatii
Responsabilităti:
- raspunde de deterioarea materialelor in timpul lucrarilor dacă aceasta s-a produs din culpa
sa directă şi anunţă imediat angajatorul;
- răspunde de calitatea lucrarii executate
- raspunde de prejudiile aduse clientului cu ocazia executarii lucrarilor
Alte sarcini

17
- respectă prevederile din Statut, ROF, legislatia în domeniu, procedurile de lucru,
precum si celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare
si hotărâri ale Conducerii;
- respectă atribuţiile stabilite în fişa postului, care sunt obligatorii pentru titularul
postului;
- apără interesele unitatii si respectă conducerea;
- manifestă competenţă, responsabilitate, obiectivitate privind posibilităţile proprii şi
rezultatele muncii prestate;
- asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a
legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;
- respectä programul de lucru şi foloseşte eficient timpul de muncă; respectă regulile de
acces în unitate;
- respectä procedurile şi instrucţiunile de lucru, precum şi prescripţiile de calitate
stabilite;
- îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate si sanatate in munca precum şi
măsurile de aplicare a acestora:
 să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidente sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane
participante la procesul de muncă;
 să aducă la cunoştiinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau
altă situaţie care constituie un pericol de muncă sau îmbolnăvire profesională;
 să aducă la cunoştiinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă
suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
 să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să-l informeze imediat pe
conducătorul locului de muncă;
 să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securitatii
si sanatatii in munca;
 să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare conform scopului pentru
care a fost acordat
- atunci când necesitatile impun şi rezolvarea operativă a altor situaţii sau
probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin
prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi
sarcinilor de serviciu;
- execută atribuţiile ce-i revin din implementarea sistemului calităţii în societate

Competenţa:
-primeşte delegarea de atribuţii de la şeful ierarhic;
-ia măsuri operative în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.

MEDIUL DE MUNCĂ
Activitatea instalatorului se desfaşoară atât în atelier, cladiri, cât şi în aer liber. Operatiile
facute in atelier ( debitare, filetare etc) au loc în condiţii de temperatură şi iluminare
corespunzătoare.

18
Activitatea în aer liber se desfaşoară în prezenţa curenţilor de aer, a temperaturii aerului
ridicate vara şi scăzute iarna, a intemperiilor şi fenomenelor meteorologice.

4.2.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


ACŢIUNI GREŞITE
F1 Deplasări pe suprafeţe orizontale
F2 Deplasări, staţionări în zone cu pericol ridicat
F3 Intervenţii la organele de maşini în mişcare în timpul funcţionării
F4 Căderea în gol
F5 Deplasări pe suprafeţe umede

OMISIUNI
F6 Omiterea aplicării măsurilor igienico-sanitare
F7 Neverificarea stării tehnice a sculelor
F8 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie

CONDUITĂ SOCIO-PROFESIONALĂ
F9 Conduita socio-profesională

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

OPERAŢII, REGULI, PROCEDEE, GREŞITE


F10 Cădere de obiecte de la înălţime
F11 Manipulare materiale grele la limita sarcinilor maxime admise
F12 Efort static prin durată, poziţie ortostatică în timpul lucrului
F13 Stres psihic legat de pericolul de accidentare

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOCELOR DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

MIŞCĂRI PERICULOASE
F14 Organe de maşini în mişcare
F15 Proiectare de corpuri sau particule

SUPRAFEŢE SAU CONTURURI PERICULOASE


F16 Manipulare de obiecte tăioase, înţepătoare, abrazive, alunecoase

FACTORI DE RISC TERMIC

TEMPERATURA SCĂZUTĂ A OBIECTELOR


F17 Contact cu obiecte cu temperaturi scăzute - sub 0ºC

19
FACTORI DE RISC ELECTRIC

CURENTUL ELECTRIC
F18 Curentul electric
-atingere directă
-atingere indirectă

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ


TEMPERATURA AERULUI
F19 Temperatura scăzută a aerului-lucrul în exterior
F20 Temperatură ridicată a aerului
F21 Curenţii de aer

UMIDITATEA
F22 Intemperii

SITUAŢII DE URGENŢĂ
F23 Situaţii de urgenţă (calamităţi, inundaţii, explozii, cutremure, etc)

20
Unitatea: S.C ABC SRL. DATA:
SECTIA: NUMAR DE PERSOANE EXPUSE:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ 4
FUNCTIA: instalator DURATA EXPUNERII: 8 ore
LOCUL DE MUNCĂ: santier FIŞA NR. 1 ECHIPA DE EVALUARE:
temporar evaluator; reprezentantul lucratorilor;
ACTIVITATEA: reparatii conducatorul locului de munca; -medic
instalatii de medicina muncii
COMPO- FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC CONSEC CLA- CLA- NIVEL
NENTA RISC (descriere, parametrii) INTA SA DE SA DE PAR-
SISTEMU-LUI IDENTIFICAŢI MAXIM GRAVI PRO- TIAL
DE MUNCĂ A -TATE BA- DE
PREVIZI BILI RISC
BILA TATE
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC PROPRII

ACTIUNI GREŞITE
F1 Deplasări pe -căderea la acelaşi nivel prin împiedicare poate duce la leziuni, luxaţii şi I. T. M.
EXECUTANTULUI

suprafeţe fracturi ale membrelor superioare şi inferioare 3-45 2 2 2


orizontale ZILE
F2 Deplasări, -locurile marcate ca periculoase pot duce la accidente şi pentru cei I. T. M.
staţionări în zone neimplicaţi direct în activitatea de producţie cu posibilitate de accidentare 3-45 2 2 2
cu pericol ridicat mecanică, noxe fizico-chimice ZILE
F3 Intervenţii la -intervenţiile se fac numai cu utilajele în repaus şi deconectate de la
organele de reţeaua de curent intervenţia la piesele în mişcare ducând la agaţarea de INV. 4 3 4
maşini în mişcare către piesă a imbrăcăminţii, la secţionarea sau smulgerea unor părţi din GR. III
în timpul organism provocând leziuni mecanice, amputaţii, zdrobiri, escoriaţii
functionarii (zgârieturi)
F4 Căderea în -impactul brusc al întregului corp cu solul la căderea de la înălţime prin DECES 7 4 6
gol neasigurarea cu balustrade, podine sau capace la camine.
F5 Deplasări pe -cădere prin aluncare, entorse, luxaţii, fracturi datorate alunecării, a I. T. M.
suprafeţe umede nefolosirii bocancilor cu aderenţă sau a cizmelor specifice locului de 3-45 2 2 2
muncă. ZILE
OMISIUNI

21
F6 Omiterea -nespălarea pe mâini la servirea mesei, la terminarea programului sau I. T. M.
aplicării măsurilor ştergerea la ochi, nas şi gură cu mâinile murdare duc la boli acute 45-180 3 4 3
igienico-sanitare digestive, respiratorii prin contaminare cu noxele de la locul de muncă. ZILE
F7 Neverificarea -folosirea sculelor decalibrate, a celor care nu corespund din punct de
starii tehnice a vedere funcţional şi a celor neadecvate funcţiei pentru care sunt utilizate INV.
sculelor înaintea duc la accidentarea întregului corp sau a unor părţi din corp. GR. III 4 3 4
inceperii lucrului
F8 Neutilizarea -folosirea unui echipament neadecvat duce la accidente de muncă I. T. M. 2 4 2
echipamentului 3-45
individual de ZILE
protecţie
CONDUITA SOCIO-PROFESIONALĂ
F9 Conduita -o conduită necivilizată poate duce la agresiuni verbale, fizice cu urmări I. T. M.
socio-profesională în activitatea de zi cu zi. <3 1 3 1
ZILE
FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII

OPERAŢII, REGULI, PROCEDEE GREŞITE


F10 Cădere de -aruncarea de materiale şi piese pe rafturile de depozitare, nelegarea şi I. T. M.
obiecte de la asigurarea acestora, executarea de lucrări în spaţii înguste sau pe lângă 3-45
înălţime margini de gropi netaluzate duc la căderi de pietre, pământ şi pot produce ZILE 2 3 2
leziuni traumatice la nivelul corpului şi a capului
F11 Manipulare -nepurtarea corespunzătoare a materialelor la limita de sarcină duc la I. T. M.
DE MUNCĂ

materiale grele la dureri la nivelul coloanei vertebrale (lumbago acut) 45-180


limita sarcinilor ZILE 3 3 3
maxime admise
F12 Efort static -o poziţie de lucru incomodă în timp prelungit duce la apariţia de afectiuni
prin durata, cronice, evolutive în timp (varice, hipotensiune, dureri la nivelul
poziţie ortostatică coloanei ) sau cu efecte imediate ( ameţeli, leşin) I. T. M. 1 4 1
în timpul lucrului <3ILE
F13 Stres psihic -executarea cu atenţie şi respectarea întocmai a sarcinilor de serviciu, I. T. M.
legat de pericolul prezentarea la serviciu în stare de odihnă, fără a fi sub influenţa unei 3-45 2 2 2
de accidentare situaţii puternic stresante ZILE
FACTORI DE RISC MECANIC
MIŞCĂRI PERICULOASE

22
FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACE-LOR DE
F14 Organe de -aruncarea de către organele de maşini în mişcare a unor părţi de obiecte, I. T. M.
maşini în mişcare antrenarea echipamentului de lucru, autodistrugerea utilajului duc la 45-180 3 4 3
traumatisme prin lovire, strivire ZILE
F15 Proiectare de -aruncarea de către organele de maşini în mişcare a unor părţi de obiecte I. T. M.
corpuri sau duce la lovirea participantului la procesul de producţie producându-i 45-180 3 3 3
particule vatamare ZILE
SUPRAFETE SAU CONTURURI PERICULOASE
F16 Manipulare -nefolosirea echipamentului de protecţie şi neatenţia în timpul manipulării I. T. M.
PRODUCŢIE

de obiecte tăioase, obiectelor abrazive duc la leziuni la nivelul tegumentelor 3-45


înţepătoare, ZILE 2 3 2
abrazive,
alunecoase
FACTORI DE RISC TERMIC
TEMPERATURA SCAZUTA A
OBIECTELOR
F17 Contact cu -nerespectarea măsurilor de lucru pe timp friguros duc la afectiuni I. T. M.
obiecte cu precum : degeraturi, eritem 3-45 2 3 1
temperaturi ZILE
scăzute-sub 0ºC
FACTORI DE RISC ELECTRIC
CURENTUL ELECTRIC
F18 Curentul -electrocutarea prin atingere directă duce la accident motal
electric
-atingere directă DECES 7 4 6
TEMPERATURA AERULUI
PROPRII MEDIULUI DE
FACTORI DE RISC

F19 Temperatura -nefolosirea echipamentului de protecţie pe timp rece şi nesocotirea I. T. M. 2 2 2


scăzută a aerului- măsurilor de protejare duc la degerături 3-45
lucrul în exterior ZILE
MUNCĂ

F20 Temperatură -necunoaşterea efectelor radiaţiilor solare prin expunere timp îndelungat, I. T. M. 2 2 2
ridicată a aerului duc la leşin, crampe musculare, deshidratare, simptome cardiace 3-45
ZILE
F21 Curenţii de -nerealizarea unui mediu de lucru în conformitate cu normele în vigoare I. T. M. 2 3 2
aer duc la răceală. 3-45
ZILE
UMIDITATEA

23
F22 Intemperii --nefolosirea echipamentului de protecţie duce la răceală I. T. M. 2 4 2
3-45
ZILE
SITUAŢII DE URGENŢĂ
F23 Situaţii de -accidente mortale
urgenţă
(calamităţi, DECES 7 2 4
inundaţii,
explozii,
cutremure, etc)

29

r R i i
2(6  6)  3(4  4)  4(3  3)  11(2  2)  3(11)
N rg  i 1
  3.18
29
2  6  3  4  4  3  11  2  3 1
ri 1
i

24
Fig.3 Nivelurile de risc partiale pe factori de risc
Loc de munca : INSTALATOR
Nivel de risc global: 3.18

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23

25
LEGENDA

F1 Deplasări pe suprafeţe orizontale


F2 Deplasări, staţionări în zone cu pericol ridicat
F3 Intervenţii la organele de maşini în mişcare în timpul funcţionării
F4 Căderea în gol
F5 Deplasări pe suprafeţe umede
F6 Omiterea aplicării măsurilor igienico-sanitare
F7 Neverificarea stării tehnice a sculelor
F8 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie
F9 Conduita socio-profesională
F10 Cădere de obiecte de la înălţime
F11 Manipulare materiale grele la limita sarcinilor maxime admise
F12 Efort static prin durată, poziţie ortostatică în timpul lucrului
F13 Stres psihic legat de pericolul de accidentare
F14 Organe de maşini în mişcare
F15 Proiectare de corpuri sau particule
F16 Manipulare de obiecte tăioase, înţepătoare, abrazive, alunecoase
F17 Contact cu obiecte cu temperaturi scăzute-sub 0ºC
F18 Curentul electric
-atingere directă
-atingere indirectă
F19 Temperatura scăzută a aerului-lucrul în exterior
F20 Temperatură ridicată a aerului
F21 Curenţii de aer
F22 Intemperii
F23 Situaţii de urgenţă (calamităţi, inundaţii, explozii, cutremure, etc)

26
Factori de risc datorati
factori de risc proprii mijloacelor de executantului 41.6 %
producţie 13.33%

factori de risc datorati sarcinii


de muncă 20% factori de risc datorati mediului
de muncă 25%

27
Nr. Nivel de risc Nominalizarea Competenta/
Crt. Factori de risc (x) măsurilor propuse de prevenire Raspunderi Termen
identificaţi
1 F4 Căderea în gol 6 Sef santier permanent
-folosirea schelelor autorizate cu proces verbal de montaj instalator
-purtarea echipamentului de protecţie
-folosirea balustradelor de protecţie
2 F18 Curentul electric 6 -eliminarea improvizaţiilor electrice Sef santier permanent
-atingere directă -folosirea aparatelor electrice certificate instalator
-atingere indirectă -legarea la pământ a instalaţiei electrice
-verificarea periodică a împământării
-folosirea utilajelor cu protecţie la scurtcircuitare
-accesul la instalaţia electrică numai personalului calificat
-utilizarea tablourilor de comandă cu grad mare de IP
-supraveghere săpătură manuala
-identificare reţele electrice şi telefonice
-folosirea sculelor în stare bună de funcţionare

3 F7 Neverificarea starii 4 -verificarii starii tehnice a sculelor înaintea începerii lucrului Instalator inaintea inceperii
tehnice a sculelor -verificarea echipamentului de protecţie individual lucrului
înaintea inceperii -înlaturarea sculelor decalibrate permanent
lucrului -folosirea sculelor adecvate sarcinii de serviciu

4 F23 Situaţii de urgenţă 4 -respectarea planului de intervenţie elaborat de comisia de Administrator permanent
(calamităţi, inundaţii, protecţie civilă.
explozii, cutremure, etc -instruire cu caracter permanent şi susţinut

5 F3 Intervenţii la 4 -cunoasterea sarcinilor de serviciu (fişa postului din punct de Instalator permanent
organele de maşini în vedere tehnologic) şi respectarea ecesteia
mişcare în timpul -intervenţiilor vor fi realizate de personal calificat
functionarii -folosirea echipamentului de lucru corespunzător

28
4.2.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluarii efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei are valoarea 3.18, incadrandu-se în categoria riscurilor mici spre mediu
(situate sub limita de acceptabilitate de 3. 5 ).
S-au indentificat un numar de 23 factori de risc, dintre care: 15 factori de risc au niveluri
partiale de risc sub limita admisa, iar 5 factori depasesc aceasta limita (fig. 2 ) situându-se în
categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie măsuri de eliminare a efectelor lor. Aceştia
din urma sunt:

F3 Intervenţii la organele de maşini în mişcare în timpul funcţionării


F4 Căderea în gol
F7 Neverificarea stării tehnice a sculelor
F18 Curentul electric
F23 Situaţii de urgenţă (calamităţi, inundaţii, explozii, cutremure, etc)

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile
prezentate în “ Fişa de măsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartitiei pe sursele generatoare, se remarca urmatoarea pondere:
-factori de risc datorate executantului= 41.67%
-factori de risc proprii mijloacelor de producţie=13.33%
-factori de risc datorate mediului de muncă= 25%
-factori de risc datorate sarcinii de muncă=20%

EXECUTANT=2+2+4+6+2+3+4+2+1=25
SARCINA DE MUNCA=2+3+1+2=8
MIJLOACELE DE PROD.=3+3+2+1+6=15
MEDIUL DE MUNCA=2+2+2+2+4=12

25+8+15+4=60
25/60x100 = 41.67%
8/60x100 = 13.33%
15/60x100 = 25%
12/60x100 = 20%

Nrg= 3.18

29
LOCUL DE MUNCA NR. 3

MAGAZIONER

4.3.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

PROCESUL DE MUNCĂ

Consta in primirea-predarea materialelor si pieselor de schimb necesare efectuarilor lucrarilor


specifice activitatilor de constructii

MIJLOACE DE PRODUCTIE

- birou
- calculator
- telefon
- cantare
- rafturi
- materiale (vopsele, var, adezivi, ciment, materiale termoizolante, tubulaturi metalice,
PVC, armaturi,etc. )

SARCINA DE MUNCA

a. cunoasterea subansamblelor si reperelor


b. cunoasterea si respectarea intocmirii evidentei in gestiune
c. participarea la predarea-primirea materialelor si pieselor de schimb
d. legarea si dezlegarea sarcinilor in si din mijloacele de ridicat
e. constatarea şi anuntarea persoanei abilitate din unitate despre necesarul de materiale
pentru fiecare lucrare executată;
f. executarea altor sarcini şi atribuţii impuse de directorul societăţii sau de catre personalul
căruia este subordonat;
g. efectuarea de ore suplimentare conform normelor în vigoare, la cererea organului ierarhic
superior;

Responsabilităti:
- raspunde de deterioarea materialelor dacă aceasta s-a produs din culpa sa directă şi
anunţă imediat angajatorul;
- respectă prevederile din Statut, ROF, legislatia în domeniu, procedurile de lucru,
precum si celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare
si hotărâri ale Conducerii;
- respectă atribuţiile stabilite în fişa postului, care sunt obligatorii pentru titularul
postului;
- apără interesele unitatii si respectă conducerea;

30
- manifestă competenţă, responsabilitate, obiectivitate privind posibilităţile proprii şi
rezultatele muncii prestate;
- asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor,
regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
- respectä programul de lucru şi foloseşte eficient timpul de muncă; respectă regulile de
acces în unitate;
- respectä procedurile şi instrucţiunile de lucru, precum şi prescripţiile de calitate
stabilite;
- îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate si sanatate in munca precum şi măsurile
de aplicare a acestora:
 să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidente sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane
participante la procesul de muncă;
 să aducă la cunoştiinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau
altă situaţie care constituie un pericol de muncă sau îmbolnăvire profesională;
 să aducă la cunoştiinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă
suferite de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
 să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să-l informeze imediat pe
conducătorul locului de muncă;
 să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securitatii
si sanatatii in munca;
 să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare conform scopului pentru
care a fost acordat
- atunci când necesitatile impun şi rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme
ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea
programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi
sarcinilor de serviciu;
- execută atribuţiile ce-i revin din implementarea sistemului calităţii în societate

Competenţa:
-primeşte delegarea de atribuţii de la şeful ierarhic;
-ia măsuri operative în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.

MEDIUL DE MUNCA

Activitatea se desfasoara preponderent in incinta acoperita si temporar in afara acesteia


- incalzire artificiala in incinta
- iluminat natural si artificial
- ventilatie naturala
- temperatura normala in incinta si cea a mediului ambiant in afara acesteia
- zgomot si vibratii sub limitele maxime admise(CMA)-aproape inexistente

31
4.3.2. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

F 1 - Deplasari ale mijloacelor de transport-surprinderea de mijlocul de transport aflat la


incarcare-decarcare
F 2 - Caderea libera-caderea obiectelor situate la cote superioare si neasigurate contra deplasarii
F 3 - Suprafete sau contururi periculoase-contact direct cu suprafetele ori contururile taioase,
intepatoare

FACTORI DE RISC ELECTRIC

F 4 - Curent electric-atingerea directa sau indirecta a partilor obiectelor aflate sub tensiune

FACTORI DE RISC CHIMIC

F 5 - Substante toxice-lucrul cu substante toxice

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

F 6 - Temperatura aerului-temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA

F 7 - Solicitare fizica-efort dinamic : manipularea marfurilor

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACTIUNI GRESITE

F 8 - Efectuarea defectuoasa de operatii-manevre gresite : manipularea defectuoasa a produselor


toxice, inflamabile
F 9 - Nesincronizarea de operatii-nesincronizarea actiunilor la lucrul in echipa
F 10 - Efectuarea de operatii neprevazute-deplasarea cu pericol de cadere de la acelasi nivel :
dezechilibrarea, alunecarea pe suprafete umede ori fara aderente
F 11 - Efectuarea de operatii neprevazute-deplasarea cu pericol de cadere de la inaltime:
dezechilibrarea, pasirea in gol la accesarea nivelului rafturilor superioare

32
OMISIUNI

F 12 - Omiterea unor operatii-nedepozitarea in locuri special amenajate a substantelor


inflamabile
F 13 - Neutilizarea mijloacelor de protectie-neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace din dotare

33
4.3.3. FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

UNITATEA : NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :2


SC ABC SRL
SECTIA : MAGAZIE FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII : 8 ore/schimb

LOCUL DE MUNCA : ECHIPA DE EVALUARE:


FISA NR. 1
MAGAZIONER evaluator; reprezentantul lucratorilor;
conducatorul locului de munca; -medic de
medicina muncii
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CONSECIN CLASA CLASA NIVEL
SISTEMULUI DE RISC A FACTORILOR DE RISC TA DE DE PARTI
MUNCA IDENTIFICATI (DESCRIERE, PARAMETRII) MAXIMA GRAVI PROBA AL
PREVIZIBI TATE BILI DE
LA TATE RISC
1 2 3 4 5 6 7
MIJLOACE DE FACTORI DE F1.Deplasari ale mijloacelor de transport DECES 7 1 3
PRODUCTIE RISC -surprinderea de mijlocul de transport aflat la incarcare-decarcare - deces
MECANIC F2.Caderea libera INV 4 2 3
-caderea obiectelor situate la cote superioare si neasigurate contra deplasarii GRD III
- lezarea piciorului

F3.Suprafete sau contururi periculoase ITM 2 4 2


-contact direct cu suprafetele ori contururile taioase, intepatoare - plaga 3-45
ZILE
FACTORI DE F4.Curent electric DECES 7 1 3
RISC -atingerea directa sau indirecta a partilor obiectelor aflate sub tensiune -
ELECTRIC electrocutare
FACTORI DE F5.Substante toxice ITM 2 4 2
RISC CHIMIC -lucrul cu substante toxice - intoxicatie acuta 3-45
ZILE
MEDIUL DE FACTORI DE F6. Temperatura aerului ITM 2 4 2
MUNCA RISC FIZIC -temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece - afectiuni reumatismale 3-45
ZILE
SARCINA DE SARCINA F7.Solicitare fizica ITM 2 4 2
MUNCA SUPRADIMEN -efort dinamic : manipularea marfurilor - afectiuni ale sistemului muscular 3-45
SIONATA si osos ZILE

EXECUTANT ACTIUNI F8.Efectuarea defectuoasa de operatii DECES 7 1 3


GRESITE -manevre gresite : manipularea defectuoasa a produselor toxice, inflamabile
- deces
F9.Nesincronizarea de operatii INV 4 2 3
-nesincronizarea actiunilor la lucrul in echipa - lezarea piciorului GRD III

34
F10.Efectuarea de operatii neprevazute ITM 2 4 2
-deplasarea cu pericol de cadere de la acelasi nivel : dezechilibrarea, 3-45
alunecarea pe suprafete umede ori fara aderente - entorsa, luxatie ZILE
F11.Efectuarea de operatii neprevazute DECES 7 1 3
-deplasarea cu pericol de cadere de la inaltime: dezechilibrarea, pasirea in
gol la accesarea nivelului rafturilor superioare - deces
OMISIUNI F12.Omiterea unor operatii DECES 7 1 3
-nedepozitarea in locuri special amenajate a substantelor inflamabile -
deces
F13.Neutilizarea mijloacelor de protectie DECES 7 1 3
-neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace din dotare - deces
13

r  R i i
8  (3  3)  5  (2  2) 92
N rg  i 1
   2,71
13
8 3  5 2 34
ri 1
i

35
Fig .5.Nivelurile de risc partiale pe factori de risc
Nivel global de risc : 2,71

2.5

1.5

0.5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

36
LEGENDA

F 1 - Deplasari ale mijloacelor de transport-surprinderea de mijlocul de transport aflat la


incarcare-decarcare
F 2 - Caderea libera-caderea obiectelor situate la cote superioare si neasigurate contra deplasarii
F 3 - Suprafete sau contururi periculoase-contact direct cu suprafetele ori contururile taioase,
intepatoare
F 4 - Curent electric-atingerea directa sau indirecta a partilor obiectelor aflate sub tensiune
F 5 - Substante toxice-lucrul cu substante toxice
F 6 - Temperatura aerului-temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece
F 7 - Solicitare fizica-efort dinamic : manipularea marfurilor
F 8 - Efectuarea defectuoasa de operatii-manevre gresite : manipularea defectuoasa a produselor
toxice, inflamabile
F 9 - Nesincronizarea de operatii-nesincronizarea actiunilor la lucrul in echipa
F 10 - Efectuarea de operatii neprevazute-deplasarea cu pericol de cadere de la acelasi nivel :
dezechilibrarea, alunecarea pe suprafete umede ori fara aderente
F 11 - Efectuarea de operatii neprevazute-deplasarea cu pericol de cadere de la inaltime:
dezechilibrarea, pasirea in gol la accesarea nivelului rafturilor superioare
F 12 - Omiterea unor operatii-nedepozitarea in locuri special amenajate a substantelor
inflamabile
F 13 - Neutilizarea mijloacelor de protectie-neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace din dotare

37
4.3.4. FISA DE MASURI PROPUSE

NR LOC DE MUNCA NIVEL MASURA PROPUSA COMPETENTE TERMENE


CRT FACTORUL DE RISC DE NOMINALIZAREA MASURII RASPUNDERI DE
MAGAZIONER RISC REALIZARE
1 Deplasari ale mijloacelor de transport 3
-surprinderea de mijlocul de transport Se interzice stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se magazioner permanent
aflat la incarcare-decarcare descarca precum si oprirea materialelor cu picioarele cu ranga sau alte
scule. Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii –
instruirea corespunzatoare a lucratorilor.
02 Caderea libera 3
-caderea obiectelor situate la cote Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul
superioare si neasigurate contra de accidentare, incendii sau explozii magazioner permanent
deplasarii

Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie


posibila caderea lor

03 Curent electric 3
-atingerea directa sau indirecta a partilor Pentru asigurarea protectiei impotriva pericolelor generate de
obiectelor aflate sub tensiune echipamentele electrice trebuiesc prevazute masuri tehnice pentru ca: magazioner permanent
-persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi
generat la atingerea directa sau indirecta
-sa nu se produca temperaturi, arcuri electrice sau radiatii

-izolatia echipamentelor tehnice sa fie corespunzatoare

04 Efectuarea defectuoasa de operatii 3


-manevre gresite : manipularea Utilizarea EIP din dotare
defectuoasa a produselor toxice, Instruire corespunzatoare magazioner permanent
inflamabile

05 Nesincronizarea de operatii 3
-nesincronizarea actiunilor la lucrul Conducerea persoanei juridice sau fizice va urmari ca salariatii care
in echipa executa lucrari de manipulare si transport prin purtare directa sa
primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si magazioner periodic

38
transportul prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care
aceste activitati nu sunt executate corect

06 Efectuarea de operatii neprevazute 3


-deplasarea cu pericol de cadere de la Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost
inaltime: dezechilibrarea, pasirea in gol amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat
la accesarea nivelului rafturilor sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor
superioare
Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie
asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor magazioner permanent

Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere…,,


,,Inainte de inceperea lucrului persoana desemnata cu supravegherea
activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de
securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii
lucratorilor,,

07 Omiterea unor operatii 3


-nedepozitarea in locuri special Depozitarea produselor se va face in recipiente perfect etanse, a caror magazioner permanent
amenajate a substantelor inflamabile integritate initiala va fi verificata si mentinuta prin verificari atente,
fara socuri mecanice

In timpul manipularii produselor de vopsire, lucratorii vor purta


echipamentul individual de protectie adecvat pericolelor existente si
stabilit prin instructiunile proprii

08 Neutilizarea mijloacelor de protectie 3


-neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace
din dotare Instruirea angajatilor cu privire la consecintele nerespectarii disciplinei magazioner Periodic si
tehnologice, omiterii unora din operatiile prevazute prin sarcina de permanent
munca, intrarii chiar si cu anumite parti ale corpului in zonele
periculoase, neutilizarii / utilizarii incomplete sau utilizarii unor
mijloace de protectie necorespunzatoare,
Verificarea prin control permanent de seful formatiei si/sau prin sondaj
de sefii ierarhici a utilizarii EIP din dotare

09 Suprafete sau contururi periculoase 2


-contact direct cu suprafetele ori Utilizarea EIP din dotare magazioner permanent
contururile taioase, intepatoare
10 Substante toxice 2
-lucrul cu substante toxice Utilizarea EIP din dotare magazioner permanent
39
Instruire corespunzatoare

11 Temperatura aerului 2 Utilizarea EIP din dotare


-temperatura scazuta a aerului in Acordarea de ceai cald 0,5 l/zi si perioade de repaus in spatii magazioner permanent
anotimpul rece incalzite (anotimp rece)
12 Solicitare fizica 2
-efort dinamic : manipularea marfurilor Timpul de odihna, regimul pauzelor, munca in schimburi precum si conducerea unitatii permanent
intensitatea acesteia se vor stabili … in cadrul CCM

13 Efectuarea de operatii neprevazute 2


-deplasarea cu pericol de cadere de la Caile de circulatie pentru persoane trebuie sa fie netede si
acelasi nivel : dezechilibrarea, nealunecoase, iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa nu magazioner permanent
alunecarea pe suprafete umede ori fara prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune, socuri si uzura
aderente Utilizarea EIP din dotare

40
Fig.6. Ponderea factorilor de risc asupra mediului de munca
Loc de munca: MAGAZIONER
factori de risc proprii sarcinii de
munca 5.88%

factori de risc proprii executantului


50%

factori de risc proprii mijloacelor de factori de risc proprii mediului de


producţie 38.24% munca 5.88%

41
4.3.5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluarii efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei are valoarea 2.71, incadrandu-se în categoria riscurilor mici spre mediu
(situate sub limita de acceptabilitate de 3. 5 ).
Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare in care se observa ca din totalul de 13 factori de
risc identificati, nici unul nu depaseste ca nivel partial de risc valoarea 3.
Din punct de vedere al repartitiei pe sursele generatoare, se remarca urmatoarea pondere:
-factori de risc datorati executantului= 50%
-factori de risc proprii mijloacelor de producţie=38.24%
-factori de risc datorati mediului de muncă= 5.88%
-factori de risc datorati sarcinii de muncă=5.88%

EXECUTANT=3+3+2+3+3+3= 17
SARCINA DE MUNCA=2
MIJLOACELE DE PROD.= 3+3+2+3+2=13
MEDIUL DE MUNCA=2

17+2+13+2 = 34
17/34x100 = 50%
2/34x100 = 5.88%
13/34x100 = 38.24%
2/34x100 = 5.88%

Nrg= 2.71

42
CAPITOLUL 5

CONCLUZII

Lucrarea de faţă conţine evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională


pentru trei locuri de munca din cadrul SC ABC SRL .
La baza evaluării au stat datele statistice referitoare la accidentele de muncă şi bolile
profesionale din unităţi similare.
Echipa de evaluare, conform metodei avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale, a fost formată din:
 evaluator;
 reprezentantul lucratorilor;
 conducatorul locului de munca;
 -medic de medicina muncii
Realizarea lucrării a inclus următoarele etape:
 Analiza activităţii din unitate;
 Stabilirea principalelor locuri de muncă;
 Identificarea factorilor de risc pentru fiecare loc de muncă;
 Stabilirea consecinţei maxime previzibile a acţiunii factorilor de risc asupra
organismului uman, pentru fiecare factor în parte;
 Încadrarea în clase de gravitate;
 Încadrarea în clase de probabilitate (frecvenţă);
 Calculul nivelurilor de risc parţiale pentru fiecare factor de risc;
 Calculul nivelurilor de risc global pentru fiecare loc de muncă;
 Interpretarea rezultatelor evaluării pentru fiecare loc de muncă, prin prisma
legislaţiei actuale;
 Întocmirea fişelor de măsuri pentru fiecare loc de muncă, pentru factorii
de risc care depăşesc nivelul acceptabil.
Rezultatele evaluării sunt prezentate în lucrare în „Fişa de Evaluare” şi „Fişa de
măsuri” pentru fiecare loc de muncă în parte.

Ierarhizarea locurilor de muncă în funcţie de nivelurile de risc este prezentată in urmatorul


tabel.

Nr. NIVEL
Crt. LOCUL DE MUNCĂ DE RISC
GLOBAL
1. instalator 3.18
2. zidar 2.94
3. magazioner 2.71

Se observă din tabel că locurile de muncă au un nivel sub limita de acceptabilitate (3,5)
încadrându-se în categoria riscurilor medii.

43
CALCULUL NIVELULUI DE RISC GLOBAL PENTRU CELE TREI LOCURI DE MUNCA

Nivelul de risc global pentru întreaga unitate, calculat conform metodei este:
Acesta se calculeaza ca medie ponderata a nivelurilor globale de risc ale celor trei locuri de
munca.
Nivelul de risc global agregat este:

r rgi  N rgi
N rgA  i 1
3

N
i 1
rgi

unde :
Nrgi - reprezinta nivelul de risc global la locul de munca i
rrgi – reprezinta rangul locului de munca i (egal valoric cu nivelul de risc global al locului de
munca i)

1  (2.94  2.94)  1  (3.18  3.18)  1  (2.71 2.71) 8.64  10,11  7.34 26.1
N rgA     2,96
1  2.94  1  3.18  1  2.71 8.83 8.83
Nivelul de securitate agregat pentru cele doua locuri de munca este:

N sgA  8  2,96  5,04

Pentru a se atinge obiectivele politicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este


necesar să se acţioneze asupra elementelor componente ale sistemului de muncă:
 executantul – omul;
 sarcina de muncă;
 mijloacele de producţie – mijloacele de muncă şi obiectele muncii;
 mediul de muncă – mediul fizic ambiental şi cel social;

Implementarea de catre conducerea societatii a masurilor propuse in fisele de masuri va


determina inca scaderea nivelului de risc global agregat , fapt ce va trebui constatat cu ocazia
unei noi reevaluari a riscurilor profesionale .

44