Sunteți pe pagina 1din 5

;1a

:r sK ?rxr&&/,3,p1-g;
GAmffiAVALUL T0AMffiHil

I
I
I
I

pr
I
I
)\
t
i
I
I

/'
/1ii1 I

t! i
ii ; I
i.rl

b
-1\

*p
s
ffic)
{
CUPRINS
cAND, cuM Ft DE cE sE irurAnnpdl
Carnavalultoamnei ....... j
Alfabetul vitaminelor.............. ......g
Roade dulci ;i bogate "....."........." 10
Flori de toamni ........... 1j
Fenomene naturale ."... 15
CU CE 5I CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM?
Halloween ................ ."."............... 17
CINE SUI\TISUNTEM?
Eu gi familia mea" Drepturi, valori, responsabilitili ..................19
Corpul uman. Minte sinitoasd ?ntr-un corp sSnitos .......... ......24
Organe de sim! ............35
CU CT ;I CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM?
Mo; Nicolae ;i copiii .............. ....40 {
Obiceiuri ;i tradilii la romAni .......41
Criciunul, bucuria copiilor ..........42
cAtlD, cuM 5r DE cE sE irurAnnpn:
larna ?nimagini .......... q6
cuM ESTE, A FOST 5t VA Ft AtCt, pE PAMANTI
Animale de companie .......... .......52
Arca lui Noe ........ ........54
Cilitorie ?n junglS ........55
Animale din linuturile inghe!ate...."...... ......59
Dinozaurii - o lume dispiruti .....6t
crNE 5l cuM PLANtflcA/oRCANtzEAZA O ACT|V|TATEI
Cdlitor prin ora5 ........"61
Cildtor prin lume ........62
^
Pe valuri ;i prin aer.......... ............71
cAND, cuM gl DE cE sE irurAnnplA:
Zvon de primivari ...."..... ...........75
Prospelime si culoare ............. ...................18
cu cE Fr cuM EXPRTMAM CEEA CE StMTtM?
ZAmbetul mamei ........9S
CINE SUNT/SUNTEM?
Universul copiliriei
Copiii planetei- prietenii mei ........
CUM TSTE, A FOST 5I VA FI AI{I, PE PAMANT?
......87
.............91 I
Pdmdntul, planeta albastri .......g2
Universul .....g4
Cilitorie prin Cosmos............ .....95
cE 5r cuM VREAU SA rrUl
lncursiune in lumea meseriilor ..................g7
crNE Fr cuM PLANtFtcA/oRCAN :ZEATAO ACT|V|TATTI
Miciiantreprenori
+^
..... 1o2
ln curind voifi ;co1ar.............. ..rc4