Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Grigore Alexandru

Anul: I
Programul de studiu: ID
Disciplina: Fundamentele pedagogiei
Profesor: Csorba Diana

2.Propuneți și argumentați modele concrete de inserare a noilor educații în curriculumul formal.

Noile educaţii au apărut din necesitatea zilelor noastre de a ne adapta la cerinţele


modernismului şi postmodernismului. Acestea oferă noilor generaţii o

Educaţia pentru timp liber este o educaţie esenţială din punctul meu de vedere, este o
educaţie care acoperă o sferă foarte largă a preocupărilor şi a timpului zilnic. Această educaţie
poate îngloba multe alte tipuri de educaţii, deoarece toate se desfăşoară în timp. Auzim atât de
des că oamenii se plâng de timp, de lipsa timpului pentru a-şi îndeplini anumite sarcini, a
practica anumite hobby-uri, oare este adevărat? Pentru omul contemporan a devenit timpul o
problemă sau este o greşită întrebuinţare sau un management deficitar? Marele filosof român
Constantin Noica avea să se întrebe „Cum poți să-ți folosești timpul în mod optimal și ce poți să
faci mai bine cu finitudinea ta?”
Folosirea timpului corect devine în ziua de azi o mare valoare, Bertrand Russel avea să
spună „Folosirea înțeleaptă a timpului liber este un produs al culturii și al educației”, să
înţelegem că folosirea timpului în general este tot produs al educaţiei.
Dacă timpul zilnic al unui elev cuprinde şcoală, somn, alte activităţi la care trebuie să
participle, cu siguranţă rămâne şi un timp fără nimic, un timp numit liber, un timp care trebuie
umplut cu ceva, acest ceva trebuie să fie util, valoros, în care să se dezvolte şi să se relaxeze.
Elevul petrece o mare parte din timp acasă, în mijlocul familiei, ea fiind răspunzătoare de
gestionarea acestui timp, calitatea timpului liber consider că are o influenţă destul de mare în
educaţia formală, deoarece copilul care petrece timpul spre înobilarea sufletului său va avea o
mai mare dispoziţie spre a se motiva şi a avea rezultate în cadrul educaţiei oficiale,
instituţionalizate.

1
Consider că educaţia pentru timp se poate insera ca un opţional interdisciplinar la
gimnaziu, mai ales pentru clasele a V-a şi a VI-a, deoarece este perioada cea mai propice, este
perioada de tranziţie de la primar la gimnaziu, iar elevii au nevoie să înveţe să îşi gestioneze
timpul liber corect, timp pe care să nu îl regrete mai târziu.

„Timpul liber îl înnobilează pe om tocmai prin libertatea sa, prin liberul arbitru, legat de însăşi
natura şi demnitatea umană”. (gânditorii antici Aristotel, Platon, Cicero)
„Viața înseamnă educație și fiecare dintre noi este profesor și în același timp elev perpetuu”.
(A.H. Maslow)
„Omului îi poate fi luat totul, dar nu și ultima dintre libertățile omenești: aceea de a-și alege
atitudinea într-un anumit set de circumstanțe, de a-și alege propriul fel de a fi”.
(Viktor Frankl)