Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanica Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr. 6

la Mecanică, realizată în MATLAB


Tema: Dinamica punctului material

Varianta 17

A îndeplinit: st.gr.TI-172 Parasii Alexandru

A controlat: Vasile Rusu

CHIȘINĂU
2017
 Sarcina lucrării:
I. Dinamica punctului material. Un punct material de masă m care se deplasează în planul XY sub
acțiunea a două forțe F1 și F2. În momentul inițial de timp, punctul se află în originea sistemului de
coordonate, iar viteza v0 este orientată sub un unghi de 450 față de axa absciselor, x.
1.1. Să se construiască pe aceleași axe de coordonate cu linii diferite graficul dependențelor
x = x(t) și y = y(t).
1.2. Să se construiască într-o fereastră aparte dependențele vx(t), vy(t) și v(t).
1.3. Să se construiască traiectoria punctului material. Să se indice pe grafic vectorul vitezei
pentru momentul inițial și pentru un moment arbitrar de timp.

F1, N F2, N v0, m/s m, kg


2sin(x)i – 1.5yj 3cos(x)i – 1.4j 3 0.5

II. Un punct material M, de masă m = 1.5 kg se deplasează în spațiu sub acțiunea unei forțe P. Asupra
punctului acționează din partea mediului o forță de rezistență R, care este orientată în sens opus mișcării
și este proporțională cu viteza punctului, R = C*v. În momentul inițial de timp, punctul material se află
în poziția inițială, definită prin vectorul inițial de poziție r0, și are viteza v0.
2.1. Să se construiască graficele dependențelor x = x(t), y = y(t) și z = z(t).
2.2. Să se construiască ecuația traiectoriei punctului material și să se indice pe grafic vectorul
vitezei inițiale.
2.3. Pentru două puncte arbitrare de pe traiectorie să se indice vectorul vitezei.

P, N C, m-1 s r0, m v0, m/s


t*cos(ℼ/6)i + sin(ℼ/6)k -0.3 0 0.5j + 2k
 Mersul lucrarii:
function dudt=fun1(t,u);
m=0.5; alfa=pi/4;
x=u(1);
y=u(2);
xp=u(3);
yp=u(4);
f1x=2*sin(x);
f1y=1.5*y;
f2x=3*cos(x);
f2y=-1.4;
xpp=(f1x+f2x)/m;
ypp=(f1y+f2y)/m;
dudt=[xp;yp;xpp;ypp];

>>v0=3;
>>alfa=pi/4;
>>%interval de integrare
>>t=[0;10];
>>%conditii initiale
>>x0=0; y0=0;
>>v0x=v0*cos(alfa);
v0y=v0*sin (alfa);
>>u0=[x0,y0,v0x,v0y];
>>%procedura de integrare
>>[t,u]=ode45('fun1',t,u0)
I >>x=u(:,1);
>>y=u(:,2);
>>vx=u(:,3);
>>vy=u(:,4);
>>v=sqrt(vx.^2+vy.^2);
>>figure(1)
>>plot (t,x,t,y)
>>figure(2);
>>plot(t,vx,t,vy,t,v);
>>figure(3)
>>plot(x,y);
>> grid on
>> hold on
>>% t=0
>> quiver (0,0,2.121320,2.121320)
>>% t1=9.0256
>>
quiver(3.297,896954.982,4.305,1553569.98)
>> comet(3.297661,896954.9820)
>>comet(0,0)

function dudt=fun2(t,u)
m=1.5;
c=-0.3;
x=u(1);y=u(2);z=u(3);
xp=u(4);yp=u(5);zp=u(6);
rx=c*xp;ry=c*yp;rz=c*zp;
II px=t*cos(pi/6);py=0;
pz=sin(pi/6);
xpp=(px+rx)*m;
ypp=(py+ry)*m;
zpp=(pz+rz)*m;
dudt=[xp;yp;zp;xpp;ypp;zpp];
>>v0y=0;
>>v0x=0.5;
>>v0z=2;
>>r0x=0; r0y=0; r0z=0;
>>t=[0,10];
>>x0=0; y0=0; z0=0;
>>u0=[x0,y0,z0,v0x,v0y,v0z];
>>[t,u]=ode45('fun2',t,u0);
>>x=u(:,1);
>>y=u(:,2);
>>z=u(:,3);
>>plot (t,x,t,y,t,z);
>>plot3(x,y,z);
>>grid on;
>>hold on
>>plot3(0,0,0,'ro');
>>% t=0
>>quiver(0,0,0,0.5,0,2)
>>% t1=8.1617
>> plot3(58.7672,0,14.324775,'ro')
>> quiver3
(58.767233,0,14.3247,17.321,0,1.67513)

 Concluzie: Studierea functiilor cu ajutorul programului MatLab este foarte usoara si eficienta doar
atunci cand cunosti toate functiile si procedurile de lucru. Exista numeroase functii care necesita a fi
studiate, ele avand o insemnatate majora in procesul de lucru. Functiile “ode45” si “quiver” m-au ajutat
enorm la elaborarea programului, fiind indispensabile in continuare, la unele calcule.