Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1

Clasa 7-a
Exerciții și soluții

1. Rezolvați în mulțimea numerelor raționale : a) x − 16 + x + 4 = 0 ; b) x = − x ;


2

c) 2 x − 1 = 2 x − 1 ; d) x − 5 = 5 − x ; e) ; x − y − 1 + x + y − 4 = 0 f) 2 x + 3 y − 4 + − x + 5 y = 0

g) ( x + 1 + 2 y ) + ( y − x − 5) = 0 ; h) ( x − y − 1) + | 2 x + 3 y + 8 |= 0 .
2 2 2

a) = −4; b) ∈ ; f) 2 x + 3 y − 4 = 0 si − x + 5 y = 0 etc.
2. Rezolvați în mulțimea numerelor raționale ecuația:
| + 1| + | + 2| + ⋯ + | + 10| = 4 − 10.
Se observă 4 − 10 ≥ 0, se obține =− , nu convine.
3. Câte soluții raționale are ecuația:
| + 1| + | − 2| + | + 3| + | − 4| … + | + 99| + | − 100| = 5000.
Din | + 1| + | − 2| ≥ | + 1 − + 2| = 1 + 2 … obținem că
| + 1| + | − 2| + | + 3| + | − 4| … + | + 99| + | − 100| ≥ 1 + 2 + ⋯ + 100 = 5050, deci egalitatea nu este
posibilă, ecuația nu are soluție

4. Arătați că | + + | ≤ 15 știind că a,b,c sunt nr. întregi și |2 + 2 + | ≤ 1,


|6 + 3 + 2 | ≤ 1 și |15 + 10 + 6 | ≤ 1.

Folosind inegalitățile impuse de modulul, determinăm x,y,z astfel încât 2 +2 + + 6 +3 +2 +


15 + 10 + 6 = + + , obținem = −7, = −5, = 3; −7 2 + 2 + − 5 6 + 3 + 2 +
3 15 + 10 + 6 = + + , aplicând proprietatea 5 (din lecție) a modulului obținem | + + | ≤ 15.
5. Fie a și b numere naturale. Dacă !11| " + " atunci !11| + . (GM)
Folosim tabla modulo 11, exercițiul se rezolvă analog ex 8 din lecție.
")*+,
6. Dacă A= # , ∈ $ × $& , ∈ '1,2, … ,50(, -
∈ $., calculați card A.
Se analizează formele lui x și y , = 7/, 7/ + 1 … 7/ + 6. Pentru fiecare caz, se determină y, obținându-se în final
49+56+49+49+56+49+49+49=357 perechi.
7. Fie ∈ $ astfel încât 8 divide a, dar 16 nu divide a. Arătați că produsul divizorilor naturali ai lui a
reprezintă un pătrat perfect. (GM)
= 2" ∙ 12 34 ∙ 1+ 35 ∙ 1" 36 ∙ … ∙ 17 38 , numărul de divizori este 9 = 3 + 1 /2 + 1 … /7 + 1 ⋮ 4, grupând
@
< < ? 7
divizorii doi cîte doi astfel ;2 cu = ... ;7 cu = , > = +, obținem produsul divizorilor egal cu = 5 , dar
4 8
?
9 ⋮ 4 rezultă + ⋮ 2, deci produsul divizorilor este pătrat perfect.

Tema 2
clasa 7-a
Exerciții și soluții

1. Fie S suma divizorilor naturali ai numărului AB , n este un număr natural nenul. Aflați restul împărțirii
lui S la n în cazul n=6. (RMT)
D"E F2G
Pentru AB = 6 obținem suma divizorilor C = 2- − 1 , C = H6 + 1
+
2. i) Pentru orice număr natural nenul arătați că A + 1 ! − A! = A ∙ A!
ii) Dacă J = 1005 ∙ 1005! + 1004 ∙ 1004! + ⋯ + 2 ∙ 2! + 1 ∙ 1!, aflați restul împărțirii lui A la
2012.(GM)
Se verifică prin calcul direct și aplicarea formulei de la pct.a) pentru pct.b)
3. Fie a și b numere întregi. Arătați că dacă !7| + + + atunci !7| și !7| .
Folosim tabla modulo 7, exercițiul se rezolvă analog ex 8 din lecția 1.

4. Să se arate că există o infinitate de numere naturale A, A ≥ 4 cu proprietatea că 2B are ultimele două


cifre egale.(GM)
N +2N ∙+2N
Se observă că 22 ≡ 11 LM; 25 și 11+2 ≡ 11 LM; 25 , O 25 = 20 și 22 = 22 ≡
3 B 2 ∙22N
11 LM; 25 , pentru orice k nenul, natural, pentru A = 16 ∙ 11 + 2 avem 2 = 2 ∙4≡
44 LM; 100 deci are ultimele 2 cifre 44, iar 2B*2 are ultimele cifre 88.
N
Obs: 11+2 ≡ 11+\]*2 LM; 25 , din th Euler.
5. Se consideră J ∈ $, J = 2+ + ++ + "+ + ⋯ + +\2+ +
, unde 2 , + , … +\2+ sunt numere prime mai
mari sau egale cu 5. Arătați că ^ = 2 ∙ J + 2013 nu este pătrat perfect.(GM)
Numerele _+ ≥ 5, ` = aaaaaaaaa
1,2012 sunt prime şi deci impare, vor fi de forma 8n+1, suma lor va fi de forma
8n+2012. ^ = 2 ∙ J + 2013 este de forma 8n+5 , care nu este număr pătrat perfect (acestea pot fi de
forma 8n, 8n+4 şi 8n+1) .

6. Determinați ultimele 2 cifre ale numărului 43b" .


Folosind teorema lui Euler avem: O 100 = 40, deci 43b\ ≡ 1 LM;100 , deci 43b" ≡ 7 LM; 100 .