Sunteți pe pagina 1din 5

CJEMCTA Prof.

Gurgui Adriana-Daniela

TEMA NR. 9

17.01.2015

PROBLEME PREGATITOARE PENTRU OLIMPIADA DE MATEMATICA

Solutii:

11. a) Demonstrati ca 𝑎 𝑎 + 1 + 𝑎 𝑎 + 1 <  𝑎 + 1 oricare ar fi 𝑎 ∈ ℕ.

b) Aratati ca 2 + 2 + 6 + 6 + 12 + 12 + ⋯ +   90 + 90 < 54

Solutie:

!
a) 𝑎 𝑎 + 1 + 𝑎 𝑎 + 1   <  𝑎 + 1     ⇔  𝑎 𝑎 + 1 + 𝑎 𝑎 + 1 < 𝑎 + 1 ⇔

!
 ⇔ 𝑎 𝑎 + 1 + 𝑎 𝑎 + 1 < 𝑎 + 1 ⇔ 𝑎 𝑎+1 <𝑎+1⇔
!
 ⇔ 𝑎 𝑎 + 1 < 𝑎 + 1 , adevarat
b) Aplicam inegalitatea de la a)

Pentru 𝑎 = 1,   1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 < 1 + 1

Pentru 𝑎 = 2,   2 ∙ 3 + 2 ∙ 3 < 2 + 1

Pentru 𝑎 = 1,   3 ∙ 4 + 3 ∙ 4 < 3 + 1
.
.

Pentru 𝑎 = 9,   9 ∙ 10 + 9 ∙ 10 < 9 + 1
Facem suma : _____________________________

2 + 2 + 6 + 6 + 12 + 12 + ⋯ +   90 + 90 < 1 + 1 +
2 + 1 + ⋯ + 9 + 1 =54

12. Rezolvati in ℚ ecuatia:

!!!" !!!" !!!"#" !!!""#


!"#"
+ !""# = !"
+ !"

OLM -2011, Vaslui


Solutie:
!!!" !!!" !!!"#" !!!""# !!!"!"!!"#" !!!"!"!!""# !!!"!"!!"
!"#"
+ !""# = !"
+ !"
⇔ !"#"
+ !""#
= !"
+
!!!"!"!!" !!!"!" !!!"!" !!!"!" !!!"!" !!!"!" !!!"!"
!"
⇔ !"#"
+1+ !""#
+1= !"
+1+ !"
+1 ⇔ !"#"
+ !""#
=
!!!"!" !!!"!" ! ! ! ! ! ! ! !
!"
+ !"
⇔ 𝑥 − 2020 !"
+ !" − !" − !" = 0 si cum !"
+ !" − !" − !" ≠ 0 singura

solutie este x=2020

13. Sa se arate ca pentru orice numar natural 𝑛, 𝑛 > 1,  numarul 111 … 1444 … 4 unde 1
apare de n ori, iar 4 apare de 2n ori, este irational.

OJM 2006

Solutie:

111 … 1444 … 4 = 111 … 1000 … 0 + 444 … 4=111 … 1 ∙ 10!! + 444 … 4=111 … 1 ∙ 10!!
!!!!  !"#$% !!!!  !"#$% !!   !  !"#$% !!  !"#$%   !  !"#$%
+ 444 … 4000 … 0 + 444 … 4 =111 … 1 ∙ 10!! + 444 … 4 ∙ 10! + 444 … 4 = = 111 … 1 ∙ 10!!
!!  !"#$%   !  !"#$%   !  !"#$% !  !"#$%   !  !"#$%   !  !"#$%
! !! !
+4 ∙ 111 … 1 ∙ 10 + 4 ∙ 111 … 1= 111 … 1 ∙ 10 + 4 ∙ 10 + 4 =
!  !"#$%   !  !"#$%   !  !"#$%  

=111 … 1 ∙ 10! + 2 !

!  !"#$%  

Demonstram ca 111 … 1  nu este patrat perfect.


!  !"#$%  

111 … 1 = 111 … 00 + 11 = 𝑀! + 8 + 3 = 𝑀! + 3. Numerele de forma 𝑀! + 3 nu sunt patrate


!  !"#$%   !  !"#$%  
perfecte.

!!! !"#$
14. Daca a,b,c∈ ℕ∗ astfel incat !!! !"#$
∈ ℚ atunci 𝑎 ∙ 𝑐 este patrat perfect.

OLM -2011, Vrancea

Solutie:

!!! !"#$ !!! !"#$


Daca !!! !"#$
∈ ℚ, atunci exista 𝑞 ∈ ℚ   astfel incat !!! !"#$
= 𝑞 ⇔ 𝑎 − 𝑏 2015 =
𝑏 − 𝑐 2015 ∙ 𝑞 ⇔  𝑎 − 𝑏𝑞 = 𝑏 − 𝑐𝑞 ∙ 2015
!!!"
Daca 𝑏 − 𝑐𝑞 ≠ 0   ⇒ 2015 = !!!"
∈ ℚ, contradictie. Asadar 𝑏 − 𝑐𝑞 = 0 si rezulta usor ca
! !
𝑎 − 𝑏𝑞 = 0. Din ultimele doua relatii obtinem: 𝑞 = ! = ! ⇒ 𝑏 ! = 𝑎 ∙ 𝑐.
! ! !
15. Aratati ca ecuatia !! !""#
+ !"#$!!! !""#
= !! !"#$!!
are 2015 solutii in multimea
numerelor intregi.

OJM -2013 (enunt modificat)

Solutie:

Retinem mai intai conditiile de existenta a radicalilor: 𝑥 ≥ 0 si  2014 −  𝑥 ≥ 0. Cum 𝑥 ∈ ℤ


⇒ 𝑥 ∈ 0,1, … ,2014

Pentru 𝑥 ≠ 1007,

1 1 2
+ = ⇔
𝑥 + 1007 2014 − 𝑥 + 1007 𝑥 + 2014 − 𝑥

𝑥 − 1007 2014 − 𝑥 − 1007 2 𝑥 − 2014 − 𝑥


⇔ + = ⇔
𝑥 − 1007 2014 − 𝑥 − 1007 𝑥 − 2014 − 𝑥

𝑥 − 1007 2014 − 𝑥 − 1007 2 𝑥 − 2014 − 𝑥


⇔ + = ⇔
𝑥 − 1007 1007 − 𝑥 2 𝑥 − 1007

𝑥 − 1007 2014 − 𝑥 − 1007 2 𝑥 − 2014 − 𝑥


⇔ + = ⇔
𝑥 − 1007 1007 − 𝑥 2 𝑥 − 1007

1 2 𝑥 − 2014 − 𝑥
⇔ 𝑥 − 1007 − 2014 − 𝑥 − 1007 = ⇔
𝑥 − 1007 2 𝑥 − 1007

1 𝑥 − 2014 − 𝑥
⇔ 𝑥 − 2014 − 𝑥 =
𝑥 − 1007 𝑥 − 1007

Ultima forma echivalenta a ecuatiei are drept solutie orice 𝑥 ∈ 0,1, … ,2014 − 1007 ,
adica 2014 solutii intregi.

Obs. Chiar daca 𝑥 = 1007 creeaza probleme in ecuatia de mai sus, se observa prin
inlocuire in forma initiala a ecuatiei, ca ramane solutie a acesteia.

Asadar avem 2015 solutii intregi.

16. Fie ABCD un trapez cu bazele BC=10 cm si AD=2cm. Prin punctul 𝑀 ∈ (𝐴𝐵) se duce
!"#! !"#$ !
paralela 𝑀𝑁    la 𝐵𝐶, 𝑁 ∈ 𝐶𝐷 .  Sa se calculeze 𝑀𝑁 stiind ca: !"#! !"#$ = !

Gazeta Matematica
Solutie:
Notam cu x, lungimea lui 𝑀𝑁 si fie 𝐴𝐻! 𝐻! ∈ 𝑀𝑁 , 𝐻𝐻! 𝐻 ∈ 𝐵𝐶  inaltimile trapezelor
𝐴𝑀𝑁𝐷  si 𝑀𝐵𝐶𝑁. Ducem 𝐴𝐸 ∥ 𝐷𝐶    𝐸 ∈ 𝐵𝐶 . Fie 𝑃 = 𝐴𝐸 ∩ 𝑀𝑁. Obtinem imediat
𝑀𝑃 = 𝑥 − 2  si 𝐵𝐸 = 8  𝑐𝑚.
!"#! !"#$ ! !!! ∙!! ! !
Din ipoteza !"#! !"#$
=!⇔ !!!" ∙!! !
=! (1)
!! !
Exprimam raportul !! ! folosind relatii de asemanare.
Astfel
!" !" !" !" !! ! !! !
∆𝐴𝑀𝑃 ∼ ∆𝐴𝐵𝐸 ⇒ !" !"
= = !" (2), iar ∆𝐴𝑀𝐻! ∼ ∆𝐴𝐵𝐻 ⇒ !"
= !"
= !"
(3) ,
!" !" !! ! !" !!! !! !
Din (2) si (3) ⇒ !"
= !" !"
= , adica !"
= !
= !"
.
!!! !! ! !! ! !!!
Derivand proportia !
= !"
obtinem    !! ! = !"!!.
!!! !! ! !!! !!! !
Revenind in (1) obtinem : !!!" ∙ !! ! = !!!" ∙ !"!! = !
!!! !!! ! ! ! !! !
Ultima egalitate ∙
!!!" !"!!
= ! ⇔ !""!! ! = ! ⇔ 5 ∙ 𝑥 ! − 4 = 100 − 𝑥 ! ⇔ 6𝑥 ! = 120
Obtinem pentru  𝑥 = 𝑀𝑁 = 2 5

17. In exteriorul patratului ABCD se construieste triunghiul dreptunghic isoscel ABE, cu


ipotenuza 𝐴𝐵 . Fie N mijlocul laturii 𝐴𝐷 si 𝑀 = 𝐶𝐸 ∩ 𝐴𝐵, 𝑃 = 𝐶𝑁 ∩ 𝐴𝐵, 𝐹 = 𝑃𝐸 ∩
𝑀𝑁.  Pe dreapta FP se considera punctul Q astfel incat 𝐶𝐸 este bisectoarea unghiului 𝑄𝐶𝐵.
Aratati ca 𝑀𝑄 ⊥ 𝐶𝐹.

ONM -2014

Solutia 1:

Observam ca ∆𝐶𝐵𝐸 ≡ ∆𝑃𝐴𝐸 𝐿𝑈𝐿 𝐵𝐶 ≡ 𝐴𝑃 , 𝐵𝐸 ≡ 𝐴𝐸 , ∢𝐶𝐵𝐸 ≡ ∢𝑃𝐴𝐸(135° )


De aici rezulta ca 𝐶𝐸 ≡ 𝑃𝐸 (1) ∢𝐶𝐸𝐵 ≡ ∢𝑃𝐸𝐴(2)
𝑚 ∢𝑃𝐸𝐶 = 𝑚 ∢𝑃𝐸𝐴 + 𝑚 ∢𝐴𝐸𝐶 = ∢𝐶𝐸𝐵 + 𝑚 ∢𝐴𝐸𝐶 = 𝑚 ∢𝐴𝐸𝐵 = 90° deci
𝐶𝐸 ⊥ 𝑄𝐹(3) Asadar avand in vedere (1) ∆𝑃𝐸𝐶 este dreptunghic isoscel.
Se arata usor ca ∆𝐸𝐶𝑄 ≡ ∆𝐸𝑃𝑀(𝑈𝐿𝑈) ⇒ 𝐸𝑄 ≡ 𝐸𝑀 . Obtinem ca ∆𝐸𝑀𝑄 este
dreptunghic isoscel ⇒  𝑚 ∢𝐸𝑄𝑀 = 45° si cum 𝑚 ∢𝐸𝑃𝐶 = 45° 𝑄𝑀 ∥ 𝐶𝑃 (4).
Aplicam teorema lui Menelaus pentru triunghiul ∆𝐶𝑃𝐸 si transversala N-M-F:
!" !" !"
!"
∙ !" ∙ !" = 1 (5)

Fie 𝑂 = 𝐴𝐶 ∩ 𝐷𝐵.
Se arata usor ca in triunghiul ∆𝑂𝐵𝐸,   M este centru de greutate, iar in paralelogramul
!" ! !"
OCBE, diagonala CE este impartita de punctul M in raportul !"
= ! si cum !" = 1  ,
!" !"
din (5)   gasim !" = 2. Asadar 𝐶𝐸 = 𝑃𝐸 = !
⇒   ∆𝑃𝐶𝐹 este dreptunghic, adica

𝐶𝑃 ⊥ 𝐶𝐹        si din (4) rezulta ca  𝑄𝑀 ⊥ 𝐶𝐹        .


q.e.d
Solutia 2: (mai simpla, dar foloseste Teorema lui Pitagora)
Este partial similara pana la demonstrarea relatiei (3) , adica 𝐶𝐸 ⊥ 𝑄𝐹.
Demonstram ca M este ortocentrul triunghiului CQF si in concluzie 𝑀𝑄 ⊥ 𝐶𝐹.

Fie 𝑂 = 𝐴𝐶 ∩ 𝐷𝐵, 𝑅 = 𝑂𝐸 ∩ 𝐴 , 𝑆 = 𝑁𝑀 ∩ 𝐷𝐶 si a latura patratului


ABCD.
Se arata usor ca in triunghiul ∆𝑂𝐵𝐸,   M este centru de greutate. Mai mult
! !!
𝑀𝑅 = ! si 𝑀𝐴 = !
. Gasim, aplicand Teorema lui Pitagora in ∆𝑁𝐴𝑀:
! !
! !
𝑎 !
! 2𝑎 5𝑎
𝑁𝑀 = 𝑁𝐴 + 𝐴𝑀 = + =
2 3 6
!! !!
Dar 𝑆𝑀 = 2𝑁𝑀 = !
si printr-un calcul simplu gasim ca si 𝑆𝐶 = !
. Asadar ∆𝑆𝑀𝐶 este

isoscel, deci 𝑚 ∢𝑆𝑀𝐶 = 𝑚 ∢𝑆𝐶𝑀 . Din ipoteza 𝑚 ∢𝑀𝐶𝐵 = 𝑚 ∢𝑀𝐶𝑄 si cum


𝑚 ∢𝑆𝐶𝑀 +  𝑚 ∢𝑀𝐶𝐵 = 90° rezulta ca si  𝑚 ∢𝑆𝑀𝐶 + 𝑚 ∢𝑀𝐶𝑄 = 90° , deci 𝑄𝐶 ⊥ 𝑀𝐹      si
cum din (3), 𝐶𝐸 ⊥ 𝑄𝐹 deducem ca M este ortocentrul triunghiului CQF si in concluzie
𝑀𝑄 ⊥ 𝐶𝐹.
q.e.d.