Sunteți pe pagina 1din 29

Ed. 2/ rev.

0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 1 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

MANUAL
DE CONTROL AL PRODUCŢIEI
PENTRU BETOANE
Referenţial: SR EN 206/2014

Întocmit, Aprobat,
Ing. Roşu Geanina Ionela Director general
Ing. Gheorghiu Teodor Corneliu

2016
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 2 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

CUPRINS
Cap. 1 Domeniu de aplicare
Cap. 2 Referinte normative
Cap. 3 Termeni si definitii
3.1.Termeni referitori la calitate
3.2.Termini referitori la management
3.3 Termeni refeitori la organizaţie
3.4 Termeni referitori la conformitate
3.5.Termeni referitori la documentaţie
3.6.Termeni referitori la examinare
3.7.Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare
3.8.Termeni caracteristici producerii betonului
Cap. 4 Sistem de control al productiei de betoane
4.1. Cerinte referitoare la documentatie
4.1.2. Manualul de control al productiei de betoane
4.1.3. Controlul documentelor
4.1.4 Controlul inregistrarilor
Cap. 5 Responsabilitate, asigurare resurse si instruire
5.1. Orientarea catre client
5.2. Politica referitoare la calitate
5.3. Planificarea
5.3.1. Obiectivele calitatii
5.3.2. Planificarea sistemului de control al productiei de betoane
5.4. Responsabilitate, autoritate si relatii
5.4.1. Responsabilitate si autoritate
5.4.2. Comunicarea interna
5.4.3 Analiza efectuata de management
5.5. Asigurarea resurselor
5.6. Instruirea
5.7. Infrastructura
5.8. Mediul de lucru
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 3 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Cap. 6 Producerea betonului


6.1. Selectarea materialelor componente
6.2. Proiectarea betonului
6.3. Specificatia betonului
6.4. Livrarea betonului proaspăt
6.5. Depozitarea materialelor
6.6. Echipamente de dozare
6.7. Malaxoare
6.8. Echipamente de încercare
6.9. Dozarea materialelor componente
6.10. Amestecarea betonului
6.11. Inspecţii şi încercări
6.12. Evaluare a conformităţii
Cap. 7 Aprovizionare si masurare
7.1. Aprovizionarea
7.2. Controlul EMM
Cap. 8. Responsabilitati
8.1.Responsabilul cu controlul productiei
8.2. Operatorii statiei de betoane
8.3.Comisia de receptie a materialelor
8.4.Seful laboratorului de incercari
8.5.Responsabilul SMC
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 4 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Cap.1 DOMENIU DE APLICARE


Manualul de control al productiei se aplică:
 betonului destinat structurilor turnate in-situ, structurilor prefabricate, elementelor
structurale prefabricate pentru clădiri şi construcţii inginereşti.
Prezentul manual de control al productiei specifică cerinţele pentru:
- materialele componente ale betonului;
- proprietăţile betonului proaspăt şi întărit şi verificările lor;
- limitările impuse compoziţiei betonului;
- specificaţiile betonului;
- livrarea betonului proaspăt;
- procedurile de control al producţiei;
- criteriile de conformitate şi evaluarea conformităţii.

Cap.2 REFERINŢE NORMATIVE


SR EN ISO 9001:2008 Sistem de management al calitatii. Cerinte
SR EN 206 /2014 Beton Specificatie, performanta, productie si conformitate
SR EN 12350-1: 2003 Încercare pe beton proaspăt. Partea 1: Eşantionare
SR EN 12350-2: 2009 Încercare pe beton proaspăt. Partea 2: Încercare de tasare
SR EN 12350-4: 2002 Încercare pe beton proaspăt. Partea 4: Grad de compactare
SR EN 12350-6: 2002 Încercare pe beton proaspăt. Partea 6: Densitate
SR EN 12350-7: 2003 Încercare pe beton proaspăt. Partea 7: Conţinut de aer. Metode prin
presiune
SR EN 12390-1:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii
pentru epruvete şi tipare
SR EN 12390-2:2002 Încercare pe beton întărit. Partea 2: Pregătirea şi conservarea
epruvetelor pentru încercări de rezistenţă
SR EN 12390-3: 2003 Încercare pe beton întărit. Partea 3: Rezistenţa la compresiune a
epruvetelor
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 5 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Cap. 3 TERMENI ŞI DEFINIŢII


3.1. Termeni referitori la calitate
1.CALITATE – masura in care un asamblu de caracteristici intriseci indeplineste cerintele.
2.CERINTA – nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
3.CLASA – categorie sau rang alocat diferitelor cerinte referitoare la calitate pentru produse,
procese sau sisteme avand aceeasi utilizare functionala.
4.SATISFACTIA CLIENTULUI – perceptie a clientului despre masura in care cerintele
clientului au fost indeplinite.
5.CAPABILITATE – capacitatea unei organizatii, unui sistem sau proces de a realiza un
produs care va indeplini cerintele pentru acel produs.
6.COMPETENTA – capacitate demonstrata de a aplica cunostinte si abilitati.
3.2. Termini referitori la management
1.SISTEM – ansamblu de elemente corelate sau in interactiune.
2.SISTEM DE MANAGEMENT – sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin
care se realizeaza acele obiective.
3.SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII – sistem de management prin care se
orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
4.PARTE INTERESATA- individ sau grup preocupat sau afectat de performanţa de mediu a
unei organizaţii.
5.POLITICA REFERITOARE LA CALITATE – intentii si orientari generale ale unei organizatii
referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai
inalt nivel.
6.OBIECTIV AL CALITATII – ceea ce se urmareste sau spre care se tinde, referitor la
calitate.
7.MANAGEMENT – activitati coordonate pentru a orienta si a controla o organizatie.
8.MANAGEMENT DE LA CEL MAI INALT NIVEL – persoana sau grup de persoane care
orienteaza si controleaza o organizatie la cel mai inalt nivel.
9.MANAGEMENTUL CALITATII – activitati coordonate pentru a orienta si a controla o
organizatie in ceea ce priveste calitatea.
10. PLANIFICAREA CALITATII – parte a managementului calitatii concentrata pe stabilirea
obiectivelor calitatii si care specifica procesele operationale necesare si resursele
aferente pentru a indeplini obiectivele calitatii.
11. CONTROLUL CALITATII – parte a managementului calitatii concentrata pe indeplinirea
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 6 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

cerintelor referitoare la calitate.


12. ASIGURAREA CALITATII – parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea
increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
19.IMBUNATATIREA CALITATII – parte a managementului calitatii concentrata pe
cresterea abilitatii de a indeplini cerintele calitatii.
20.IMBUNATATIREA CONTINUA – activitate repetata pentru a creste abilitatea de a
indeplini cerinte.
21.EFICACITATE – masura in care sunt realizate activitatile planificate si sunt obtinute
rezultatele planificate.
22.EFICIENTA – relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
3.3 Termeni referitori la organizaţie :
1. ORGANIZATIE – grup de persoane si facilitati cu un asamblu de responsabilitati,
autoritati si relatii.
2. STRUCTURA ORGANIZATORICA – ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii
dintre persoane.
3. INFRASTRUCTURA – sistem de facilitati, echipamente si servicii necesare pentru
functionarea unei organizatii.
4. MEDIU DE LUCRU – ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
5. CLIENT – organizatie sau persoana care primeste un produs.
6. FURNIZOR – organizatie sau persoana care furnizeaza un produs.
7. CONTRACT – acord care stabileste obligatii
3.4 Termeni referitori la conformitate :
1. CONFORMITATE – indeplinirea uei cerinte.
2. NECONFORMITATE – neindeplinirea unei cerinte.
3. ACTIUNE PREVENTIVA – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale
sau a altei posibile situatii nedorite.
4. ACTIUNE CORECTIVA – actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate
sau a altei situatii nedorite.
5. CORECTIE – actiune de eliminare a unei neconformitati detectate
6. ELIBERARE – autorizare de a trece la urmatoarea etapa a unui proces
3.5. Termeni referitori la documentaţie :
1. INFORMATIE – date care au semnificatie.
2. DOCUMENT – informatie impreuna cu mediul sau suport.
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 7 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

3. SPECIFICATIE – document care stabileste cerinte.


4. MANUALUL CALITATII – document care descrie sistemul de management al calitatii al
unei organizatii.
5. PLANUL CALITATII – document care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie
aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
6. INREGISTRARE – document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza
dovezi ale activitatilor realizate.
3.6. Termeni referitori la examinare
1. DOVADA OBIECTIVA – date care sustin ca ceva exista sau este adevarat.
2. INSPECTIE – evaluare a conformitatii prin observare si judecare insotite dupa caz, de
masurare, incercare sau comparare cu un calibru.
3. INCERCARE – determinare a unor caracteristici in conformitate cu o procedura.
4. VERIFICARE – confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite
cerintele specificate.
5. VALIDARE – confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au fost indeplinite
cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.
6. PROCES DE CALIFICARE – proces prin care se demonstreaza capabilitatea de a
indeplini cerinte specificate.
7. ANALIZA – activitate de a determina potrivirea, adecvarea, si eficacitatea subiectului in
cauza in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor stabilite.
3.7. Termeni referitori la asigurarea calitatii proceselor de masurare
1. SISTEM DE CONTROL AL MASURARII – ansamblu de elemente corelate sau in
interactiune necesare pentru obtinerea confirmarii metrologice si controlului continuu al
proceselor de masurare.
2. PROCES DE MASURARE – ansamblu de operatii avand ca scop determinarea valorii
unei marimi.
3. CONFIRMARE METROLOGICA – ansamblu de operatii cerute pentru a asiguraca
echipamentul de masurare este conform cu cerintele pentru utilizarea intentionata.
4. ECHIPAMENT DE MASURARE – mijloc de masurare, software, etalon, material de
referinta sau aparatura auxiliara sau combinatii ale acestora.
5. CARACTERISTICA METROLOGICA – trasatura distinctiva care poate influenta
rezultatele masurarii.
6. FUNCTIE METROLOGICA – functie cu responsabilitate organizationala pentru
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 8 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

definirea si implementarea sistemului de control al masurarii.


3.8. Termeni caracteristici producerii betonului
1. BETON - material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrişului şi apei cu sau
fără aditivi şi adaosuri şi ale cărui proprietăţi se dezvoltă prin hidratarea cimentului
2. BETON PROASPĂT- beton complet amestecat şi aflat încă, într-un stadiu care îi permite
compactarea prin metoda aleasă
3. BETON ÎNTĂRIT- beton în stare solidă şi care a obţinut o rezistenţă semnificativă
4. BETON GATA DE UTILIZARE- beton livrat în stare proaspătă utilizatorului, de către o
persoană fizică sau o societate de profil, altele decât utilizatorul. În sensul acestui normativ
betonul gata de utilizare este de asemenea:
- beton produs de utilizator în afara şantierului;
- beton produs pe şantier, dar nu de utilizator
5. PRODUS PREFABRICAT DE BETON - produs din beton a cărui turnare şi a cărui tratare
sunt efectuate într-un loc diferit de cel în care este utilizat
6. BETON CU MASĂ VOLUMICĂ NORMALĂ - beton a cărui masă volumică după uscare în
etuvă este mai mare de 2000 kg/m3, dar inferioară sau egală cu 2600 kg/m3
7. BETON CU PROPRIETĂŢI SPECIFICATE- beton pentru care proprietăţile cerute şi
caracteristicile suplimentare sunt specificate producătorului care este responsabil de
furnizarea unui beton care satisface proprietăţile cerute şi caracteristicile suplimentare
8. BETON CU COMPOZIŢIE SPECIFICATĂ - beton pentru care compoziţia betonului şi
materialele componente de utilizat sunt specificate producătorului care este responsabil de
furnizarea unui beton respectând compoziţia specificată
9. BETON DE COMPOZIŢIE SPECIFICATĂ PRINTR-UN STANDARD- beton de compoziţia
specificată, având compoziţia definită într-un standard aplicabil la locul unde betonul este
utilizat
10. FAMILIE DE BETOANE - grup de compoziţii de beton pentru care există o relaţie fiabilă
între proprietăţile principale. Această relaţie este demonstrată prin încercări; demonstraţia
este consemnată în scris şi păstrată
11. METRU CUB DE BETON - cantitate de beton proaspăt care ocupă un volum de un metru
cub, după compactare conform SR EN 12350-6
12. CAMION MALAXOR - unitate de amestecare a betonului montată de obicei pe un şasiu
autopropulsat, capabilă să amestece şi să livreze un beton omogen
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 9 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

13. CUVĂ AGITATOARE- echipament montat de obicei pe un şasiu autopropulsat şi capabil


să conserve un beton proaspăt, omogen în timpul transportului
14. CUVĂ NEAGITATOARE - echipament utilizat pentru transportul betonului fără agitare,
15. AMESTEC - cantitate de beton proaspăt produs într-un singur ciclu de amestecare
discontinuă, sau cantitate descărcată în timp de 1 minut, de un malaxor cu funcţionare
continuă
16. ŞARJE - cantitatea de beton conţinând unul sau mai multe amestecuri transportată de un
vehicul
17. LIVRARE - acţiune de livrare de beton proaspăt de către producător
18. ADITIV- produs adăugat în beton în timpul procesului de amestecare, în cantităţi mici
raportate la masa cimentului, pentru modificarea proprietăţilor betonului proaspăt sau întărit
19. AGREGAT - material mineral granular apt de a fi utilizat în beton. Agregatele pot fi
naturale, artificiale sau reciclate plecând de la materialele utilizate anterior în construcţii
20. AGREGAT CURENT agregat având după uscare în etuvă, o masă volumică > 2000
kg/m3 şi < 3000 kg/m3 determinată conform SR EN 1097-6
21. AGREGAT UŞOR- agregat de origine minerală având după uscare în etuvă, o masă
volumică ≤ 2000 kg/m3, determinată conform SR EN 1097-6, sau o masă volumică în vrac ≤
1200 kg/m3, determinată conform SR EN 1097-3
22. AGREGAT GREU - agregat având după uscarea în etuvă, o masă volumică ≥ 3000
kg/m3, determinată conform SR EN 1097-6
23. CIMENT (LIANT HIDRAULIC) - material mineral fin măcinat care, după ce a fost
amestecat cu apa, formează o pastă care face priză şi se întăreşte prin efectul reacţiilor şi
proceselor de hidratare, şi care după întărire, îşi păstrează rezistenţa şi stabilitatea chiar şi
sub apă
24. CONŢINUTUL TOTAL ÎN APĂ - apa adăugată, plus apa conţinută în şi la suprafaţa
agregatelor, plus apa din aditivi şi adaosuri utilizate
sub formă de suspensii şi apa rezultată din adăugare de gheaţă sau din încălzire cu vapori
25. CONŢINUT DE APĂ EFICACE - diferenţă între cantitatea totală de apă conţinută în
betonul proaspăt şi cantitatea de apă ce poate fi absorbită de agregat.
26. RAPORT APĂ/CIMENT - raport dintre cantitatea totală de apă şi conţinutul de ciment din
betonul proaspăt.
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 10 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

27. REZISTENŢĂ CARACTERISTICĂ - valoarea rezistenţei sub care se pot situa 5% din
populaţia tuturor rezultatelor determinărilor de rezistenţă posibile ale volumului de beton
considerat.
28. AER ANTRENAT - bule de aer microscopice încorporate intenţionat în beton, când se
face amestecarea, de obicei prin utilizarea agenţilor tensioactivi: bulele sunt practic sferice şi
diametrul lor este în general cuprins între 10 μm şi 300 μm
29. AER OCLUS - goluri de aer în beton care nu sunt produse intenţionat
30. ŞANTIER - amplasamentul unde este realizată lucrarea de construcţie
31. SPECIFICAŢIE - sinteză finală de cerinţe tehnice documentate transmise la producător în
termeni de performanţă sau de compoziţie
32. ELABORATOR DE SPECIFICAŢIE - persoană fizică sau organism care stabileşte
specificaţia betonului proaspăt şi întărit
33. PRODUCĂTOR - persoană fizică sau unitate producătoare de beton proaspăt
34. UTILIZATOR - persoană fizică sau unitate utilizatoare de beton proaspăt pentru execuţia
unei construcţii sau a unui element
35. DURATA DE VIAŢĂ - perioada de timp în care comportarea betonului în structură rămâne
la un nivel compatibil cu cerinţele de performanţă ale structurii, dacă aceasta este corect
întreţinută
36. ÎNCERCĂRI INIŢIALE - încercare sau încercări de verificare, înainte de începerea
producţiei, atunci când un beton nou sau o familie nouă de beton trebuie să fie formulată,
pentru a satisface toate cerinţele specificate, în stare proaspătă ca şi în stare întărită
37. ÎNCERCĂRI DE IDENTIFICARE- încercări pentru a determina dacă amestecurile sau
şarjele selecţionate aparţin unei populaţii conforme
38. ÎNCERCĂRI DE CONFORMITATE- încercări efectuate de producător pentru a evalua
conformitatea betonului
39.EVALUAREA CONFORMITĂŢII - examinarea sistematică a gradului de satisfacere de
către un produs a cerinţelor specificate
40. VERIFICARE - confirmare prin examinare de dovezi obiective a satisfacerii cerinţelor
specificate
41. BETON AUTOCOMPACTANT - beton a cărei consistenţa a fost modificată prin utilizarea
de aditivi speciali, la valori mari ale fluidităţii fără a prezenta segregare şi care poate fi pus în
operă fără a fi vibrat
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 11 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

42. CONŢINUT DE PĂRŢI FINE - cantitate totală de părţi fine exprimată în kg/m3, calculată
ca sumă a cantităţii totale de ciment şi cantităţii de particule cu dimensiuni mai mici de 0,125
mm provenind de la agregate şi adaosuri
43. CLASĂ DE EXPUNERE - clasificare a condiţiilor de mediu, fizice, chimice şi mecanice la
care poate fi expus betonul şi care pot influenţa în timp suprafaţa betonului, structura sa
sau/şi armăturile. Aceste tipuri de acţiuni nu constituie ipoteze de încărcare în proiectarea
structurală.
Cap. 4 SISTEMUL DE CONTROL AL PRODUCŢIEI
4.1. Cerinte referitoare la documentatie
4.1.1. Generalitati
Sistemul de control al productiei de betoane este documentat prin:
- manualul controlului productiei de betoane – cod MCP-SB, ed. 2
- proceduri de sistem a sistemului de management integrat: PS 01, PS 02, PS 03, PS
04, PS 05, PS 06, PS 09, PS 10, PS 11
- proceduri operationale a sistemului de management integrat: PO 01,PO 02, PO 03,
PO 04 , PO 06, PO 07, PO 08, PO 10, PO 11, PO 13, PI 02-15
- planul calitatii,PC –SB, cod PO 02 F01
- planul de control al calitatii, PCC –SB, cod PO 02 F02
- planificarea activitate CTC
Inregistrarile care furnizeaza dovezi obiective privind:
- eficacitatea sistemului de control al productiei de betoane;
- conformitatea betonului fabricat;
- nivelul de satisfactie al clientului;
- gradul de indeplinire ale obiectivelor calitatii
4.1.2. Manualul de control al productiei de betoane
Manualul de control al productiei de betoane este principalul document utilizat in proiectarea
si fabricarea betoanelor de catre SC CIMEX SA Tulcea.
Identificare
Prezentul manual se identifica prin cod MCP – SB, editia 2, revizia 0 si intra in vigoare dupa
aprobarea lui.
Aprobare
Continutul Manualului de Control al Productiei de Betoane este aprobat de catre
Administrator/Directorul general in urma analizei efectuate la nivelul tuturor utilizatorilor /
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 12 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

compartimentelor functionale, iar dovada autorizarii este semnatura acestuia si aplicarea


stampilei organizatiei.
Difuzare
Difuzarea se face la locul de utilizare, la laborator si la compartimentul CTC.
Introducerea modificarilor
Modificarile sunt generate de rezultatele auditurilor, adoptarea unor reglementari noi in
domeniul de activitate sau a standardelor de referinta.
Aprobarea modificarilor respecta aceeasi procedura folosita la aprobarea manualului initial.
Documentele modificate sunt retrase si arhivate de catre responsabilul SMC pentru a se
evita utilizarea neintentionata ale acestora.
4.1.3. Controlul documentelor
Toate documentele si informatiile care se refera la manualul de control productie inclusiv cele
de provenienta externa sunt mentinute sub control conform procedurii de sistem PS 01 –
Controlul documentelor.
Prevederile procedurii PS 01- Controlul documentelor, precizeaza:
- Responsabilitatile privind elaborarea, verificarea si aprobarea documentelor de provenienta
interna;
- Modalitatea de modificare si actualizare a documentelor;
- Modalitatea de difuzare si identificare a documentelor;
- Detalii despre pastrare, arhivare, anulare/retragere documente perimate;
-Modalitatea de tinere sub control a documentelor pe suport magnetic si a documentelor de
provenienta externa.
4.1.4 Controlul inregistrarilor
Prin inregistrarile de calitate, SC CIMEX SA Tulcea furnizeaza dovezi obiective legate de
implementarea si functionarea sistemului de control al productiei.
În procedura PS 02 Controlul înregistrărilor, sunt stabilite responsabilităţile şi modul de
realizare a activităţilor referitoare la emiterea, înregistrarea, completarea şi păstrarea
înregistrărilor calităţii. De asemenea se indică, tipurile de documente care constituie
înregistrări.
Cap. 5. Responsabilitate, asigurare resurse si instruire
5.1. Orientarea catre client
5.1.1.Conducerea CIMEX S.A. de la cel mai inalt nivel se asigura ca cerintele clientului sunt
determinate si satisfacute, in scopul cresterii satisfactiei acestuia.
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 13 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

5.1.2. In vederea cresterii satisfactiei clientului, SC CIMEX SA asigura indeplinirea cerintelor


acestuia referitoare la produs, prin controlul proceselor ulterioare ale SMI (controlul
productiei, monitorizare si masurare, analizarea datelor si imbunatatirea continua).
5.1.3. Pentru satisfacerea şi menţinerea încrederii clienţilor în calitatea produselor fabricate,
SC CIMEX SA colaborează cu furnizorii care acceptă condiţiile de calitate impuse şi care fac
dovada aplicării acestor cerinţe.
Elementele prin care se asigură managementul furnizorului în cadrul S.C. CIMEX S.A sunt :
• evaluarea iniţială şi cotarea furnizorului;
• dezvoltarea furnizorului;
• planificarea furnizorului;
• stabilirea datelor de aprovizionare;
5.2. Politica referitoare la calitate
Scopul nostru este acela de întărire a poziţiei de piaţă prin produsele de bună calitate şi
îmbunătăţirea consistentă a produsului furnizat către clienţi şi îmbunătăţirea competitivităţii
prin preţurile produselor noastre.
5.3. Planificarea
S.C. CIMEX S.A. are implementat un sistem de calitate conform cerintelor standardului SR
EN ISO 9001/2008 si asigur[ selectarea, aprobarea si supravegherea furnizorilor sai din
punct de vedere al calitatii produselor aprovizionate. Aceste cerinţe de progres sunt
prezentate în următoarea diagramă
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 14 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

5.3.1. Obiectivele calitatii


Dupa cum CIMEX SA stabileste cu clientii sai, obiective de calitate si furnizorul se angajeaza
sa realizeze tinta “Zero-Defecte” in tranzactia cu CIMEX SA. Caderea de acord asupra
limitelor PPM nu il absolva pe furnizor de obligatiile sale referitoare la proces, la tratarea
reclamatiilor produsului si la imbunatatirea continua.
Aceasta nu absolva furnizorul de obligatiile referitoare la garantie si pretentia CIMEX SA
pentru pagubele datorate unei aprovizionari defectuoase.
5.3.2. Planificarea sistemului de control al productiei de betoane
Procesul Planificarea realizarii produselor are ca date de intrare, in paralel, datele de iesire
ale procesului Orientarea catre client si Planificarea Sistemului de Control al productiei
ambele fiind corelate cu politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii
in munca iar datele de iesire ale procesului, sunt date de intrare ale proceselor referitoare la
Relatia cu clientul.
Planificarea cuprinde urmatoarele activitati:
-Definirea obiectivelor generale si specifice de calitate
-Program de audit
-Program de instruire
-Plan de verificare metrologica a EMM-urilor
5.4. Responsabilitate, autoritate si relatii
5.4.1. Responsabilitate si autoritate
Statia de betoane este condusa de catre Responsabilul control productie.
Sarcinile si responsabilitatile sunt specificate in fisa postului.
5.4.2. Comunicarea interna si externa
Comunicarea interna , include :
-determinarea cerintelor referitoare la produs;
-analizarea cerintelor referitoare la produs;
-comunicarea cu clientul.
5.4.3 Analiza efectuata de management
Analiza efectuata de management se realizează annual.
5.5. Asigurarea resurselor
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 15 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Activitatile de constientizare, instruire si pregatire a personalului din CIMEX SA se


desfasoara in mod controlat, in conformitate cu procedura PS 10 Resurse umane– Instruire
competenta, constientizare.
5.6. Instruirea
Instruirea se face diferenţiat, în funcţie de nivelul ierarhic, de gradul de implicare al fiecăruia
în activităţile, produsele sau serviciile care pot avea impact asupra mediului , securitatii si
sanatatii in munca, precum si de baza de cunoştinţe a fiecăruia şi de competenţa necesară
îndeplinirii sarcinilor proprii, respectând programul anual de instruire.
5.7. Infrastructura
Infrastructura statiei de betoane consta din:
- cladire cu destinatie de birouri
- laborator incercari in constructii
- echipamente pentru procesarea datelor (computere, imprimante);
- statie de betoane tip Cedomal 51 şi Centrală SAPIBP 04;
5.8. Mediul de lucru
SC CIMEX SA asigura mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea produsului cu
cerintele standardelor si normativelor in vigoare.
Conducerea organizatiei asigura si mentine conditii de mediu si de munca adecvate, aferente
functionarii organizatiei si desfasurarii proceselor de productie.
Programul mediului de lucru variază între 8-10 ore/zi.
5. 9.Personal, echipamente şi instalaţii
5.9.1.Personal
Cunoştinţele, instruirea şi experienţa personalului implicat în producţia şi controlul producţiei
trebuie să fie adaptat la tipul de beton, de exemplu beton de înaltă rezistenţă, beton uşor.
Înregistrările corespunzătoare referitoare la instruirea şi la experienţa personalului implicat în
producţie şi controlul producţiei trebuie ţinute la zi.
5.9.2.Echipamente şi instalaţii
Echipamentul statiei de betoane este compus din:
 2 silozuri ciment, capacitate 70 t / bucata;
 1 siloz agregate compus din 4 compartimente:
- 1 compartiment nisip 0-4;
- 1 compartiment agregate 4-8;
- 1 compartiment agregate 8-16;
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 16 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

- 1 compartiment agregate 16-25;


 Banda transportoare aeriana, 100 m;
 Dozatorul de aditiv, capacitate 2,5 litri;
 Contorul de apa;
 Sistemul de dozare;
 Malaxor tip HARUUP, capacitate 40 mc/h.
Cap. 6. Producerea betonului
Controlul producţiei cuprinde toate măsurile necesare pentru menţinerea caracteristicilor
betonului în conformitate cu condiţiile specificate. Ele includ:
1. selectarea materialelor;
2. proiectarea betonului;
3. producţia betonului;
4. inspecţiile şi încercările;
5. utilizarea rezultatelor încercărilor pe materiale componente, pe betonul proaspăt şi
întărit şi asupra echipamentelor;
6. dacă este cazul, inspecţia echipamentului de transport a betonului proaspăt;
6.1. Selectarea materialelor componente
6.1.1 Alegerea cimentului
Cimentul trebuie ales dintre cele a căror aptitudine de utilizare este stabilită, luând în
considerare:
- tehnologia de executare a lucrării;
- utilizarea finală a betonului;
- condiţiile de tratare (de exemplu tratament termic);
- dimensiunile structurii (dezvoltarea căldurii de hidratare);
- agresiunile mediului înconjurător la care este expusă structura (a se vedea 4.1);
- reactivitatea potenţială a agregatelor faţă de alcaliile din materiale componente.
Tipul de ciment utilizat este CEM IIA-V 42.5 R VRAC - aprovizionat de la CRH CIMENT
(ROMANIA) SA
6.1.2 Utilizarea agregatelor
Tipul, dimensiunile şi categoriile de agregate privind de exemplu, aplatizarea, rezistenţa la
îngheţ dezgheţ, abraziunea, rezistenţa, conţinutul de fin, etc. trebuie să fie selecţionate
ţinând seama de:
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 17 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

- execuţia lucrării;
- utilizarea finală a betonului;
- cerinţele de mediu înconjurător la care va fi supus betonul;
- toate cerinţele pentru agregatele aparente sau agregatele pentru betonul decorativ.
Dimensiunea maximă nominală superioară a agregatului (Dmax) trebuie selecţionată ţinând
seama de grosimea acoperirii cu beton a armăturilor şi dimensiunea minimă a secţiunii
elementelor.
Tipul de agregate utilizate sunt: 4-8 mm; 8-16 mm, 16-25 mm.
Agregatele sunt aprovizionate de la SC DUNAPREF SRL
6.1.3 Apa de amestec
Apa de amestec provine din reteaua publica de apa SC AQUASERV SA.
6.1.4. Aditivi
Aditivii utilizati in compozitia betoanelor sunt conform SR EN 934-2.
Compatibilitatea aditivilor cu cimenturile utilizate este verificata prin incercari preliminare.
Tipul de aditiv utilizat este FLUID OPTIMA 380, aprovizionat de la CHRYSO ROMANIA.
6.1.5. Adaosurile
Adaosuri nu se folosesc.
6.2. Proiectarea betonului
Compoziţia betonului şi materialele componente cu proprietăţi specificate sau cu compoziţia
prescrisă sunt alese astfel încât să satisfacă cerinţele specificate pentru betonul proaspăt şi
întărit, inclusiv consistenţa, masa volumică, rezistenţa, durabilitatea protecţia contra
coroziunii a pieselor din oţel înglobate, ţinând seama de procedeele de producţie şi metoda
prin care se intenţionează să se execute lucrările de beton.
Clasele de betoane proiectate sunt conform nomenclatorului de betoane si anume C8/10,
C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C8/10p, C35/45, C30/37.

6.2.1. Alegerea cimentului


Cimentul este ales dintre cele a căror aptitudine de utilizare este stabilită, luând în
considerare:
- tehnologia de executare a lucrării;
- utilizarea finală a betonului;
- condiţiile de tratare (de exemplu tratament termic);
- dimensiunile structurii (dezvoltarea căldurii de hidratare);
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 18 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

- agresiunile mediului înconjurător la care este expusă structura ;


- reactivitatea potenţială a agregatelor faţă de alcaliile din materiale componente
6.2.2. Utilizarea agregatelor
Compoziţia granulometrică a agregatelor care se utilizează la prepararea betoanelor este
descrisă prin procentul de volum al agregatului trecut prin sitele cu ochiuri pătrate cu
dimensiuni de 0,125 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 22 mm
respectiv 32 mm şi 63 mm.
Tipul, dimensiunile si categoriile de aggregate sunt selectionate tinand seama de:
- tehnologia de executare a lucrării;
- utilizarea finală a betonului
- cerintele de mediu inconjurator la care va fi supus betonul.
Dimensiunea maxima nominală superioară a agregatului (Dmax) trebuie selecţionată ţinând
seama de grosimea acoperirii cu beton a armăturilor şi dimensiunea minimă a secţiunii
elementelor.
6.2.3. Utilizarea aditivilor
Cantitatea totală de aditivi utilizaţi nu depăşeste dozajul maxim recomandat, de producătorul
de aditivi şi nu trebuie să fie mai mare de 50 g aditiv (în stare de livrare) pe kg de ciment, în
afară de cazul când s-a stabilit influenţa unui dozaj mai ridicat asupra performanţelor şi
durabilităţii betonului.
Dacă cantitatea totală de aditiv lichid (în soluţie), este superioară valorii de 3 l/m 3 de beton,
conţinutul său de apă trebuie luat în consideraţie la calculul raportului apă/ciment.
SC CIMEX SA prepara beton cu adtivi
6.2.4. Temperatura betonului
Temperatura betonului proaspăt nu trebuie să fie mai mică de 5 0C în momentul livrării.
În general temperatura betonului proaspăt nu trebuie să depăşească 30 0C în cazul în care
nu au fost luate măsuri speciale pentru a se asigura că depăşirea temperaturii peste 30 0C nu
va avea consecinţe negative asupra calităţii betonului întărit (de exemplu încercări prealabile
prin utilizarea unui aditiv întârzietor).
În cazul în care temperatura aerului este situată între + 5 0C şi – 3 0C, temperatura betonului
nu trebuie să fie mai mica de + 5 0C. În cazul în care dozajul de ciment este mai mic de 240
kg/m3 sau dacă se foloseşte ciment cu căldură de hidratare redusă (de exemplu de clasă
32,5 N) temperature betonului trebuie să fie mai mare de + 10 0C la locul de punere în operă.
6.3. Specificatia betonului
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 19 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

SC CIMEX SA se asigure că toate cerinţele, pentru obţinerea proprietăţilor necesare ale


betonului, sunt incluse în specificaţia pe baza careia se prepara betonul.
La intocmirea specificatiei se iau in considerare urmatoarele:
- utilizarea betonului proaspăt şi întărit;
- condiţiile de tratare;
- dimensiunile structurii (dezvoltarea căldurii de hidratare);
- agresiunile mediului înconjurător la care va fi expusă structura;
- toate cerinţele pentru agregatele aparente sau la finisarea suprafeţelor;
- toate cerinţele referitoare la grosimea de acoperire cu beton a armăturilor sau la grosimea
minimă a secţiunilor, de exemplu dimensiunea maximă nominală a agregatelor;
- toate restricţiile de utilizare a materialelor componente cu aptitudine de utilizare stabilită, de
exemplu pentru clasele de expunere.
Specificaţia cuprinde:
a) cerinţe de conformitate cu SR EN 206/2014;
b) clasa de rezistenţă la compresiune;
c) clasele de expunere;
d) dimensiunea nominală maximă a agregatelor;
e) clasa de cloruri conţinute funcţie de tipul utilizării betonului (beton nearmat, armat,
precomprimat)
6.4. Livrarea betonului proaspăt
Inainte de livrare SC CIMEX SA se pune de acord cu utilizatorul asupra:
- datei, orei si ritmul livrarii;
- distantei de transport;
- gabaritului, accesului, transporturilor speciale pe santier;
- metodelor speciale de punere in opera ( inclusive prin pompare)
- volumul autobetonierelor pentru a se putea respecta programul de punere in opera
betonului;
- limitarea asupra tipului de vehicule de livrare; ex. de echipament cu sau fara agitate,
dimensiuni, inaltime sau greutate totala.
6.5. Depozitarea materialelor
Materialele componente trebuie să fie depozitate şi manipulate astfel încât caracteristicile lor
să nu se schimbe în mod semnificativ, de exemplu din condiţii climatice, prin amestecul lor,
sau prin contaminare,
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 20 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

astfel încât să fie menţinută conformitatea acestora cu standardele respective.


Compartimentele de depozitare trebuie să fie clar identificate, pentru a se evita erorile asupra
utilizării materialelor componente.
Trebuie luate în consideraţie instrucţiunile speciale ale furnizorilor de materiale componente.
Trebuie să existe mijloacele necesare prelevării de probe reprezentative din depozite, silozuri
sau buncăre.
6.6. Echipamente de dozare
Performanţele echipamentului de dozare trebuie să fie astfel încât în condiţii practice de
funcţionare să poată fi menţinute toleranţele indicate
Exactitatea echipamentului de măsurare trebuie să respecte condiţiile de exactitate în
vigoare, la locul de producere a betonului.
6.7. Malaxoare
Malaxoarele trebuie să fie capabile să asigure un amestec omogen al materialelor
componente şi o consistenţă uniformă a betonului pentru un timp şi o capacitate de
amestecare date.
Camioanele malaxoare şi cuvele agitatoare trebuie să fie echipate astfel încât să poată livra
betonul perfect omogen. În plus, camioanele malaxoare trebuie să fie dotate cu echipament
de măsurare şi de distribuire,
potrivite, în cazurile în care aditivii, sub responsabilitatea producătorului, trebuie să fie
adăugaţi pe şantier.
6.8. Echipamente de încercare
Toate mijloacele, echipamentele şi instrucţiunile necesare unei utilizări corecte trebuie să fie
disponibile controalelor şi încercărilor efectuate asupra echipamentelor, materialelor
componente şi betonului.
Echipamentele de încercare trebuie să fie etalonat corect în momentul efectuării încercării,
iar producătorul trebuie să întocmească un program de etalonare.
6.9. Dozarea materialelor componente
La locul de dozare a betonului, trebuie să fie disponibilă o procedură documentată de dozare,
care să dea instrucţiuni detaliate despre tipul şi cantitatea materialelor componente.
Toleranţele de dozare a materialelor componente nu trebuie să depăşească limitele date în
tabel
Materiale componente Tolerante
Ciment
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 21 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Apa ± 3% din cantitatea ceruta


Toate agregatele
Adaosuri utilizate > 5% din masa cimentului
Aditivi si adaosuri utilizate in cantitate ≤ 5% din ± 5% din cantitatea ceruta
masa cimentului
Nota: Toleranta este diferenta dintre valoarea specificata si valoarea masurata
6.10. Amestecarea betonului
Amestecarea materialelor componente trebuie efectuată în malaxoare şi continuată până la
obţinerea unui amestec de beton cu aspect uniform.
Malaxoarele nu trebuie încărcate peste capacitatea lor nominală de amestecare.
În cazul în care se utilizează aditivi, aceştia trebuie adăugaţi în timpul procesului principal de
amestecare, exceptând aditivii mari reducători de apă sau aditivii reducători de apă care pot
să fie adăugaţi, după amestecarea principală. În ultimul caz, betonul trebuie amestecat din
nou până la dispersarea completă a aditivului în amestec şi până ce el a acţionat complet.
Intr-un malaxor, durata de re-amestecare după adăugarea aditivilor trebuie sa se stabilească
în funcţie de tipul utilajului de amestecare, dar nu trebuie să fie mai mică de 1 min/m3 sau de
5 min pentru o cantitate mai mică de 5 mc.
Pentru betonul uşor preparat cu agregate nesaturate cu apă, perioada între amestecarea
iniţială şi sfârşitul amestecării finale (de exemplu amestecarea într-un camion malaxor)
trebuie prelungită până ce absorbţia de apă de către agregat şi evacuarea cvasicompletă a
aerului inclus în agregatele uşoare nu mai are nici o acţiune cu impact negativ asupra
proprietăţilor betonului întărit.
Compoziţia betonului proaspăt nu trebuie să fie modificată după descărcarea din malaxor.
6.11. Inspecţii şi încercări
Materialele componente, echipamentele, procedurile de producţie a betonului sunt controlate
în ceea ce priveşte conformitatea cu specificaţiile şi cerinţele SR EN 206/2014 Controlul
permite detectarea schimbărilor semnificative susceptibile de a influenţa caracteristicile
betonului, în vederea întreprinderii unei acţiuni corective adecvate.
Tipul şi frecvenţa inspecţiilor şi încercărilor asupra materialelor sunt cele date in tabelul
următor:
6.11.1. Inspecţia materialelor
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 22 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 23 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

6.11.2 Inspectia echipamentelor


Nr. Echipament Inspectia/ incercarea Operaţiunea Cine răspunde
de control

1. Depozite la sol, Inspectie vizuala Asigurarea RCP


bunkere, etc conformitatii cu
cerintele
2. Echipamentul de Inspectia bunei Asigurarea RCP
cantarire functionari functionarii in
conditii de
curatenie si a
functionarii corecte
a echipamentului
de cantarire

Dozatoarele de Inspectie vizuala a Evitarea erorilor de RCP


aditiv functionarii dozare

Contorul de apa Inspectie vizuala Compararea RCP


cantitatii reale cu
valorile afisate pe
contor

Sistemul de Inspectie vizuala Asigurarea ca RCP


dozare exactitatea dozarii
este conforma
Malaxoare Inspectie vizuala Verificarea RCP
gradului de uzura
al materialului

6.11.3. Controlul procedurilor de producţie şi al proprietăţilor betonului


Nr. Tip de incercare Inspectia/ Operaţiunea Cine răspunde
incercarea de control

1. Propietatile Incercari Demonstrarea ca Sef laborator


betonului cu preliminarii propietatile
propietati specificate sunt
specificatte obtinute prin
formula propusa cu
o marja adecvata
2. Umiditatea Sistem de Determinarea Sef laborator
nisipului masurare continua, masei agregatelor
incercare de si cantitatii de apa
uscare de adaugat
3. Umiditatea Incercarea de Determinarea Sef laborator
pietrisului uscare cantitatii de
agregate si apei ce
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 24 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

trebuie adaugata
4. Continutul de apa Verificarea Obtinerea de date Sef laborator
al betonului cantitatii de apa de pentru raportul
proaspat amestec adaugata apa/ ciment
5. Continutul de Determinare Asigurarea ca nu Sef laborator
cloruri al betonului initiala prin calcul este depasit
continutul maxim
de cloruri
6. Consistenta Inspectie vizuala Comparare cu un Sef laborator
Incercari de beton cu aspect
consistenta normal
7. Densitatea Determinarea Pentru betonul Sef laborator
betonului prospat densitatii conform usor sau greu.
SR EN 12350-3 Pentru
supervizarea
amestecurilor si
controlul densitatii
8. Continutul de Notarea cantitatii Verificarea Sef laborator
ciment al betonului de ciment utilizat continutului de
prospat ciment si obtinerea
de date privind
raportul apa /
ciment
9. Continutul de Verificarea masei Verificarea Sef laborator
aditivi in betonul sau volumului de continutului de
proaspat aditiv adaugat aditiv
10. Raportul Prin calcul Evaluarea obtinerii Sef laborator
apa/ciment in raportului apa/
betonul proaspat ciment specificat
11. Temperatura Masurarea Evaluarea obtinerii Sef laborator
betonului proaspat temperaturii temperaturii
minime de 50C sau
a valorii specificate
12. Incercari de Incercare conform Evaluarea obtinerii Sef laborator
rezistenta la SR EN 12390-7 rezistentei
compresiune pe specificate
epruvete in tipare

6.12. Evaluare a conformităţii


Inspecţia controlului intern al producţiei se realizeaza de catre Laboratorul de grad II al
SC CIMEX SA Tulcea.
Evaluarea certificarii produsului beton se efectueza de catre organismul de certificare
SRAC CERTSERV Bucuresti.
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 25 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Inspecţiile periodice efectuate de organismul de inspecţie/ certificare au ca obiective


principale verificarea menţinerii condiţiilor iniţiale pentru producţie şi pentru controlul
producţiei.
Cap. 7. Aprovizionare si masurare
7.1. Aprovizionarea
7.1.1 Procesul de aprovizionare
Înainte de lansarea unui contract, atunci când se iveşte necesitatea efectuării unor
achiziţii, se stabileşte necesarul de materii prime, materiale, echipamente ce trebuie
achiziţionate.
În vederea aprovizionării cu materii prime, materiale, componente, echipamentele,
utilajele se întocmeşte înregistrarea denumită NECESAR DE APROVIZIONARE, care
conţine cel puţin următoarele informaţii:
- identificarea produselor, serviciilor sau lucrărilor ce trebuie aprovizionate;
- termenele de aprovizionare;
- condiţii de calitate pentru produse, servicii, lucrări subcontractate;
Toate produsele/serviciile aprovizionate de SC CIMEX SA sunt conforme cu cerinţele
specificate în NECESARUL DE APROVIZIONARE.
SC CIMEX SA face aprovizionarea cu produse şi servicii numai de la furnizorii incluşi în
Lista furnizorilor acceptaţi.
7.1.2. Informatii pentru aprovizionare
In baza NECESARULUI DE APROVIZIONARE se emite COMANDA DE APROVIZIONARE;
COMANDA DE APROVIZIONARE include informaţii care descriu materialul, produsul/
serviciul comandat, iar atunci când se consideră necesar, cuprinde şi:
- identificarea completă şi corectă a materialului, produsului, serviciului;
- cerinţe pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor şi echipamentelor;
- cerinţe pentru calificarea personalului;
- metode de recepţie şi criterii de acceptare;
- cerinţe pentru sistemul de management al calităţii.
Înainte de aprobare, documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura că
datele conţinute de acestea sunt corecte şi complete.

7.1.3. Verificarea produsului aprovizionat


Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 26 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Verificarea produsului/serviciului aprovizionat se face de o COMISIE DE RECEPŢIE


(numită prin decizie), în vederea asigurării că produsul/serviciul aprovizionat este conform cu
condiţiile specificate.
Documentele în baza cărora se fac inspecţiile şi încercările la primire sunt, după caz:
proceduri de lucru, standarde şi reglementări în vigoare, documente de aprovizionare care
însoţesc produsele/serviciile aprovizionate.
Stadiul produsului aprovizionat în raport cu cerinţele de inspecţie este identificat prin
NOTA DE INTRARE-RECEPŢIE.
Rezultatul recepţiei, este consemnat de Comisia de recepţie în NOTA DE INTRARE-
RECEPŢIE. Dacă produsul este admis la recepţie, este luat în primire pe baza aceluiaşi
document.
Atunci când, din motive de urgenţă, produsul este utilizat înainte de verificare, acesta este
identificat şi înregistrat precis, în scopul permiterii rechemării şi înlocuirii sale în cazul
constatării ulterioare a stării de neconformitate faţă de condiţiile specificate.
7.2. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare
Echipamentele de măsurare şi monitorizare utilizate pentru determinarea conformităţii
produsului sunt ţinute sub control conform reglementărilor legale, de către RCP.
Evidenţa EMM se ţine în Registru de evidenţă al echipamentelor de măsurare şi
monitorizare și pe Fişa de evidenţă individuală a echipamentului de măsurare şi monitorizare.
Organizaţia întreprinde acţiuni adecvate asupra EMM-urilor utilizate şi a oricărui
produs afectat de incertitudinea de măsurare a acestora.
Echipamentele de măsurare şi monitorizare sunt:
a) etalonate sau verificate, la intervale specificate, sau înainte de utilizare (dacă este
necesar);
b) ajustate sau reajustate, după cum este necesar;
c) identificate pentru a putea fi determinat stadiul etalonării;
d) asigurate împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul măsurării;
e) protejate împotriva distrugerii şi deteriorării în timpul manipulării, întreţinerii şi
depozitării.
Cap. 8. Responsabilitati
8.1.Responsabilul cu controlul productiei
Raspunde de:
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 27 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

a) receptionarea, depozitarea si gospodarirea materialelor componente: agregate,


ciment, aditivi, apa, in vederea asigurarii caracteristicilor impuse;
b) aplicarea dupa caz a masurilor ce se impun pentru pregatirea agregatelor: sortare,
spalare, incalzirea sau racirea componentilor betonului;
c) asigurarea intretinerii instalatiilor de preparare a betonului;
d) verificarea metrologica a instalatiilor de dozare, in conformitate cu prevederile legale;
e) verificarea operativa zilnica a instalatiilor de dozare prin procedee corespunzatoare
( dozatoare ciment, apa, agregate);
f) respectarea caracteristicilor clasei betonului comandat in ceea ce priveste
granulozitatea agregatelor, tipul si dozajul de ciment, tasarea, temperatura, etc.;
g) Eliberarea declaratiilor de conformitate pentru betoanele livrate;
h) Evidenta productiei;
i) Adoptarea masurilor corespunzatoare la sesizarea laboratorului privind aparitia unor
rezultate necorespunzatoare pe componetii betonului.
j) cunoaşterea standardelor specifice pentru materialele componente şi a betonului:;
k) întocmirea procedurilor pentru evaluarea conformităţii.
8.2. Operatorii statiei de betoane sunt in subordinea sefului statiei de betoane,
respectiv, Responsabilul cu controlul productiei si raspunde:
a) dozarea componentilor in conformitate cu retetele de preparare a betonului;
b) malaxarea corespunzatoare a betonului;
c) intretinerea utilajelor, manipularea lor corecta, sesizarea imediata a oricarei defectiuni,
spalarea betonierei la terminarea schimbului sau in cazul unei intreruperi de
functionare mai mare de ½ ora.
8.3.Comisia de receptie a materialelor
Stabileste, conditiile si masurile necesare pentru verificarea si controlul calitatii
produselor.
Receptioneaza produsele procurate, in conformitate cu procedurile tehnice specifice,
urmarind verificarea integritatii acestora, a completitudinii cantitative si calitative si
controleaza existenta si continutul documentelor de calitate insotitoare, intocmind NIRCD .
8.4.Seful laboratorului de incercari
Verifică respectarea Planului de Control pentru activitatea Statiei de betoane.
Transmite retetele de betoane emise la staţia de betoane.
Verifica respectarea retetelor de fabricatie la statia de betoane.
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 28 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

Verifică şi înregistrează verificările metrologice zilnice la sistemele de dozare ale staţiei de


betoane.
Intocmeste Rapoarte la probele preliminare pentru betoane.
Ed. 2/ rev. 0
SC CIMEX SA MANUAL Cod MCP – SB
TULCEA DE CONTROL AL PRODUCTIEI Pag. 29 / 29
STATIA DE BETOANE PENTRU BETOANE Data 16.05.2016

ANEXA NR. 1 Aprobat,

ORGANIGRAMA STATIEI DE BETOANE

S-ar putea să vă placă și