Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare M2. Aplicarea la clasă.

Jurnal reflexiv (270 min)


În lumina concluziilor dvs. de până acum, începeți aplicarea la clasă a unității de învățare
proiectate la Activitatea 2.3.a. Aplicați 2 ore din UI; documentați aplicarea cu dovezi din
derularea la clasă (teme ale elevilor, produse realizate etc). Scrieți max. 1 pagină de
jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs fiecare oră. Încercați să răspundeți la
următoarele întrebăriÎnscrieți în acest spațiu pagina de jurnal (fără imagini).

CLR Sunetul p și literele P, p 1.1 - Formularea de întrebări şi răspunsuri despre jocuri şi 5 materiale: - observarea sistematică a
„Povestea cireșelor la urechi”, 1.2 jucării, membrii familiei, prieteni, animale, despre planșe cu imagini din povești, CD, elevilor
după Lidia Novac 1.3 conţinuturi audiate. videoproiector , calculator,
1.4 - Forme ale discursului oral - povestirea după imagini, Internet -evaluare frontală
1.5 povestirea unor întâmplări familiare sau pe baza procedurale: metoda fonetico-
2.3 conţinutului unor texte audiate. analitico-sintetică
3.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor conversația euristică,
3.2 - Sunetul p şi literele P, p dramatizarea, explozia stelară
4.2 - Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute forme de organizare:
prin diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, individual, frontal
a unui obiect, jetoane puse pe bancă, săritură etc.
- Asocierea unor litere şi sunete
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este
vorba (în acest fragment de poveste)?”
- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat
- Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text
audiat
- Numirea personajului/ personajelor dintr-un fragment
de poveste audiat

Povestea cireșelor la urechi


după Lidia Novac

Iepurică abia a scos capul din căsuța aflată în scorbura unei rădăcini uriașe și a rămas uimit. Pădurea era de
nerecunoscut. O pulbere albă, strălucitoare, cădea de sus și se așeza împrejur acoperind iarba, tufele uscate, fagii
înalți, alunii și chiar firul zglobiu al izvorului jucăuș.
„Ce se întâmplase?” se întreba iepurașul cu ochii mirați, cu urechile ridicate de uimire.
- A venit iarna! îi spuse mama. Tu n-ai mai văzut-o până acum, ești încă mic. Astăzi însă, ai să faci
cunoștință cu zăpada, cu gheața.
Și grăbită, îl trase de lăbuță și închise ușa căsuței, căci Iepurică o uitase deschisă și frigul năprasnic năvălea
înăuntru.
Nerăbdător să vadă zăpada, s-o pipăie, s-o miroase și chiar s-o guste, iepurașul o zbughi din căsuță și se
trezi pe spate cu lăbuțele în sus. Extraordinar! Așa ceva nu i se mai întâmplase. Era gata să se pornească pe un plâns
amar, dar își dădu seama că nu-l doare nimic. Atunci înțelesese că zăpada moale era ca un puf de păpădie care umple
câmpul în timpul verii și tot atunci mai înțelese că dacă vrei să o guști și să o atingi cu vârful limbii, ea dispare.

Ce am intenționat?
Ce am obținut?
Ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)?
Ce feedback am oferit elevilor?
Ce aș fi putut face mai bine?
Ce îmi propun pentru data următoare?
MM Cântarea vocală: cântarea în 1.1 - Audierea cântecului demonstrat de propunător sau redat 2 materiale: Evaluare orală
colectiv
„Omul de nea” 2.1 cu ajutorul mijloacelor tehnice CD-player, CD, ilustrații

3.4 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care procedurale: demonstrația, Observare sistematică
uşurează receptarea audiția muzicală

- Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea forme de organizare:


sugerată de text

frontal, individual

Cântecelul săptămânii

1. Toarce azi al bolții caier 2. Obosiți de bătălie,


Și zăpadă e câtă vrei. Construim un om de nea,
Zboară fulgi zglobii prin aer, Hai să-i punem și tichie!
Hai să ne jucăm cu ei! Ce frumos îi stă cu ea!
Uite-așa, uite-așa, Uite-așa, uite-așa,
Hai să ne jucăm cu ei. (bis) Bună ziua, om de nea! (bis)

3. Zburdă-ntruna vrăbiuţa, 4. Toţi cu faţă-nbujorată,


Prin omătul argintat Fericiţi cântăm vioi
Aşezaţi în săniuţe Ah! Ce viaţă minunată,
Noi zburăm neîncetat. Ce frumos e azi la noi!
Uite-aşa, uite-aşa, Uite-aşa, uite-aşa,
Noi zburăm neîncetat! (bis) Ce frumos e azi la noi! (bis)
(muzica: din folclorul copiilor)